Het Los Hoes

Page 1

Het Los Hoes ”Wij zijn een ‘andere’ school. Kunnen jullie een omgeving realiseren die ons onderwijsconcept optimaal faciliteert?” Gemeente Haaksbergen, Basisschool, kinderopvang en wijkvereniging. 2.580 m2 BVO. Kiezen, delen en maken. Doel: een leeromgeving waar kinderen zich volgens deze 3 leeressenties ontwikkelen. De gemeente èn de gebruikers begeleiden. Van initiatief tot en met de realisatie en het beheer.

Resultaten Een unieke leeromgeving. Kinderen kunnen vanuit een heterogene mentorgroep in leerpaleizen werken .

Een zeer snelle ontwikkelperiode met opdrachtgever en gebruikers. Flexibele aanpak, zodat in een laat stadium de kinderopvang nog kon aanhaken. Een onderscheidende school die gebruikers en gemeente samen hebben ontwikkeld.

ICS:

www.icsadviseurs.nl □ Strategisch Advies □ Project Management □ Verbinden van Leren & Leeromgeving