Page 1

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs Gooise Meren Gemeente en schoolbesturen hebben behoefte aan grip en sturing op de ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting. Het IHP moet leiden tot toekomstbestendige huisvesting voor alle scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Ambitie is om duurzame onderwijsvoorzieningen te onderzoeken, waar mogelijkheid is voor IKC-ontwikkeling. Het plan leidt tevens tot afstemming van het eigen (investerings)beleid voor zowel de gemeente als de schoolbesturen.

Intensieve samenwerking en betrokkenheid van gemeente en schoolbesturen leidde tot een gedragen, unaniem door de raad aangenomen, huisvestingsplan. Het huisvestingsplan biedt een meerjarenperspectief voor alle 29 onderwijslocaties binnen de gemeente. Naast afspraken over, de in de verordening opgenomen oplossing, nieuwbouw zijn er ook spelregels en een bekostigingssystematiek geformuleerd voor renovatie en het verduurzamen van gebouwen volgens BENG. www.icsadviseurs.nl

Integraal Huisvestingsplan | Strategisch advies


Gemeente gooise meren ihp  
Gemeente gooise meren ihp