Energy Academy Europe

Page 1

Energy Academy Europe “Doen wat je zegt. Ons gebouw moet dus toonaangevend zijn op het gebied van duurzaam ontwerp!” Onderzoek, innovatie en onderwijs op het gebied van energie. University van Groningen, NL. 5.000 m2 . In samenwerking met hoog aangeschreven onderzoeksinstituten en invloedrijke energiebedrijven. Toewerken naar een transitie zodat er een duurzame energie-toekomst is.

Resultaten Icoon en ontmoetingsplek voor de energiewereld. Uiteenlopende variaties van innovatieve technologie. Energieneutraal, BREEAM outstanding. De nieuwe generatie gebouwen. Een flexibel werkplekconcept dat het delen van kennis en talent tussen onderwijsinstellingen, onderzoek en bedrijfsleven stimuleert.

ICS:

www.icsadviseurs.nl □ Strategisch Advies □ Project Management □ Verbinden van Leren & Leeromgeving

Ontwerp: BroekBakema + PvB Architecten