Page 1


Rakkaus Raumaan ratkaisee. Kaupunkiin ja sen menestykseen on oltava sitoutunut.Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii aitoa kiinnostusta, vastuuntuntoa ja eettisyyttä. Muutoin työ kaupunginvaltuustossa jää pelkäksi puuhasteluksi tai oman edun tavoitteluksi.


Oikeudenmukaisuus on yhteiskunnan perusarvo. Oikeus vaikuttamiseen, tasa-arvoon ja hyvään elämään kuuluvat kaikille. Olen sitoutunut toimimaan pienen ja heikoimmassa asemassa olevan lähimmäisen puolesta. Lapsilla on oikeus turvalliseen arkeen, vanhuksilla ihmisarvoiseen ja hyvään vanhuuteen.


Yhteisöllisyys on hyvinvointi-kysymys. Ihminen ei kestä yksin jättämistä. Vain yhdessä pärjäämme. Rakentava ja yhteistyöhakuinen asioiden hoito tuo parhaita tuloksia.


Optimismi ja osaaminen tuovat tuloksia. Kyynisyys on menestyksen suurimpia esteitä. Monimutkaistuva maailma vaatii kuntapäättäjältä laajaa yleissivistystä, tietopohjaa ja monipuolisuutta. Nykyaika edellyttää hyviä viestintätaitoja ja sujuvaa kielitaitoa.


Rauma paremmaksi! Lapsilla on yhteiskunnassa erilaiset lähtökohdat. Oikeudenmukaisempi Rauma tarkoittaa tasaarvoisia mahdollisuuksia opiskeluun kaikille lähtökohdista riippumatta. Yritysten menestys markkinoilla on raumalaisen hyvinvoinnin keskeinen perusta. Kansainvälisyys on elinehtomme. Suhdanteille herkän vientiteollisuuden oheen pitää synnyttää uutta yritystoimintaa ja tukea erityisesti palvelualojen yrittäjyyttä. Kasvuyrittäjyyden edistäminen on nostettava elinkeinopolitiikan tärkeäksi kärjeksi. Tavoitteena on olla maan vetovoimaisin paikkakunta yritysten sijoittumiseksi. Maanhankinta on ennakoivaa ja kaavoitus sekä toimitilojen tarjoaminen on joustavaa ja nopeaa. Tavoitteena on toimiva ja ekologinen kaupunkirakenne. Raumalla turvataan sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat tarjoamalla uusia asumisen malleja ja asumisen vaihtoehtoja. Turvataan erityisryhmien, kuten liikuntaesteisten, mielenterveyskuntoutujien, nuorten ja vanhusten asumisen tarpeet. Asuntopolitiikan päätavoite on kohtuuhintaisten vuokra- asuntojen lisääminen erityisesti pieni- ja keskituloisille. Turvataan kaavoituksella kaupungin eri osien tonttien tarve. Ympäristöarvoja vaaliva Rauma on idyllinen ja turvallinen asuinpaikka. Seuraavan valtuustokauden aikana tehtävä päätökset Kuuskajaskarin ja Fåfängan alueen kehittämisestä. Alueen on oltava jatkossakin kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäytössä. Rauma hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä. Tuetaan esteetöntä ja energiaa säästävää liikkumista. Kevyen liikenteen verkostoa on kehitettävä edelleen. Rakennetun ympäristön turvallisuutta on yhä parannettava. Julkista joukkoliikennettä kehitetään myös haja-asutusalueilla. Kaikkien liikuntamahdollisuuksia on parannettava. Vanhustyöhön turvattava riittävä henkilömitoitus. Kaupungin on tuettava ikäihmisten asumista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hoidon tulee olla laadukasta ja kuntouttavaa.Vanhukset tarvitsevat turvallisen asuinympäristön ja asunnon, jossa on huomioitu turvallisuusriskit, liikkuminen ja esteettömyys. Kaupungin omaa osuutta vanhuspalveluiden tuottajana nostetaan. Jokaiselle vanhukselle turvataan tarpeen mukaiset palvelut ja tarvittaessa paikka tuettuun palveluasumiseen. Koti- ja omaishoidon tarpeisiin on varattava riittävästi henkilö- ja taloudellisia resursseja. Ajamiini asioihin voi tarkemmin tutustua SDP:n kunnallispoliittisen ohjelman avulla

Ville Niittysen kuntavaaliesite 2012  

Mitä Ville ajattelee monimutkaistuvasta maailmasta ja millä eväin selviämme tulevaisuudessa - myös Raumalla

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you