Page 1

EN EL PLA DE LES SERENES DAVID CALLAU GENÉ 2011


DIUEN QUE DESPRÉS DE LA TEMPESTA, ARRIBA LA CALMA. AQUESTA AL·LEGORIA ÉS UN TRIBUT, UN RECORD I UN FORT SENTIMENT. UNA NOVA IL·LUSIÓ. EL PASSAT D’UNA DESGRÀCIA PORTADA A FORMA DE RECORDATORI I EN FORMA D’ESCULTURA, QUE S’ENLAIRA AL CEL DONANT LES GRÀCIES A TOTS ELS PESCADORS QUE EN LA SEVA TASCA, DEIXAREN A MAR LA SEVA VIDA. DICEN QUE DESPUÉS DE LA TORMENTA, LLEGA LA CALMA. ESTA ALEGORÍA ES UN TRIBUTO, UN RECUERDO Y UN FUERTE SENTIMIENTO. UNA NUEVA ILUSIÓN. EL PASADO DE UNA DESGRACIA LLEVADA A MODO DE RECORDATORIO Y EN FORMA DE ESCULTURA QUE SE ELEVA HACIA EL CIELO DANDO LAS GRACIAS A TODOS LOS PESCADORES QUE EN SU TAREA, DEJARON SU VIDA EN EL MAR. IT IS SAID THAT AFTER A STORM COMES A CALM. THIS ALLEGORY IS A TRIBUTE, A MEMORY AND A STRONG FEELING, A NEW DREAM. IT IS A PAST DISGRACE AS A REMINDER AND AS A SCULPTURE, UP TO THE SKY THANKING ALL THE FISHERMEN WHO LOST THEIR LIVES IN THE SEA.


TRES PESCADORS QUE, EN FORMA HUMANA I AMB PANERES A LES MANS, REPRESENTEN EL PASSAT I EL PRESENT. EL FUTUR ÉS L’INFANT QUE, AMB UN PEIX AL SEU COSTAT I EN FORMA D’ICONA, ATENT, ESPERA L’ARRIBADA DE LA DOLÇA I LA CALMA. TRES PESCADORES QUE, EN FORMA HUMANA Y CON CESTAS EN LAS MANOS, REPRESENTAN EL PASADO Y EL PRESENTE. EL FUTURO ES EL NIÑO QUE, CON UN PEZ A SU LADO Y A MODO DE ICONO, ATENTO, ESPERA LA LLEGADA DE LA DULCE Y LA CALMA. THREE FISHERMEN WHO, BEING HUMAN AND WITH BASKETS IN THEIR HANDS, REPRESENT BOTH THE PAST AND THE PRESENT TIME. THE FUTURE, WITH FISH BY ITS SIDE AND AS AN ICON, CAREFULLY WAITS FOR CALMNESS AND SWEET PEACE.


LA DOLÇA I LA CALMA: EN FORMA DE SIRENES, SORTIDES D’AQUEST MAR MEDITERRANI, S’ENLAIREN A VUIT I A SET METRES I MITG D’ALÇADA. LA DULCE Y LA CALMA: EN FORMA DE SIRENAS, SALIDAS DE ESTE MAR MEDITERRÁNEO, SE ELEVAN A OCHO Y SIETE METROS Y MEDIO DE ALTURA. CALMNESS AND SWEET PEACE: AS MERMAIDS, FROM THE MEDITERRANEAN SEA, RISE EIGHT OR NINE METRES ABOVE SEA LEVEL.


AMB LES SEVES ESCATES Y BRAÇADES EN FORMA D’ONADA. I LES SEVES CABELLERES, ENGALANARAN DE SOMNIS, AMOR, DOLÇOR MAGIA I CALMA AQUEST PASSEIG QUE A DUES BANDES ABRAÇA CAMBRILS. “EL PLA DE LES SERENES” ÉS EL TÍTOL ESCOLLIT PER A L’ESCULTURA, DEGUT A QUE TOTS ELS INSTANTS QUE HE PASSAT A LES ESCALES REIALS, LA SERENITAT ÉS LA SENSACIÓ QUE HE RESPIRAT EN TOT MOMENT. CON SUS ESCAMAS Y BRAZADAS EN FORMA DE OLA. Y SUS CABELLERAS, VESTIRAN DE SUEÑOS, AMOR, DULZURA MAGIA Y CALMA ESTE PASEO QUE A DOS LADOS ABRAZA CAMBRILS. “EL PLA DE LES SERENES” ES EL TITULO QUE ESCOGIDO PARA LA ESCULTURA, DEBIDO A QUE TODOS LOS INSTANTES QUE HE PASADO EN LAS ESCALERAS REALES, LA SERENIDAD ES LA SENSACIÓN QUE HE RESPIRADO EN TODO MOMENTO. THEIR HAIR, WITH THEIR SCALES AND WAVE-SHAPED STROKES. WILL DRESS UP WITH DREAMS, LOVE, SWEETNESS, MAGIC AND CALMNESS THIS PROMENADE THAT EMBRACES CAMBRILS. “EL PLA DE LES SERENES” IS THE TITLE CHOSEN TO NAME THE SCULPTURE, BECAUSE OF ALL THE MOMENTS I HAVE SPENT AT THE ROYAL FLUSHES; I HAVE ALWAYS FELT CALMNESS THERE.


LA DOLÇA I LA CALMA: REPRESENTEN, EN FORMA DE SIRENES, EL SOL I LA LLUNA. SON DONCELLES HUMANES I MARINES, QUE D’ENTRE ELS SEUS ROSTRES, CABELLS I COSSOS DEIXARAN I CONVIURAN AMB EL PAISATGE, EL MAR, EL VENT, LA PLUJA, EL SOL I LA LLUM D’AQUEST TAN ESTIMAT CAMBRILS. LA DULCE Y LA CALMA: REPRESENTAN, EN FORMA DE SIRENAS, EL SOL Y LA LUNA. SON DONCELLAS HUMANAS Y MARINAS QUE DE ENTRE SUS ROSTROS, CABELLOS Y CUERPOS DEJARÁN Y CONVIVIRÁN CON EL PAISAJE, EL MAR, EL VIENTO, LA LLUVIA, EL SOL Y LA LUZ DE ESTE TAN QUERIDO CAMBRILS. CALMNESS AND SWEET PEACE: THEY REPRESENT, AS MERMAIDS, THE SUN AND THE MOON. THEY ARE HUMAN AND SEA CREATURES THE FACES, HAIR AND BODIES OF WHOM WILL LIVE TOGETHER WITH THE LANDSCAPE, THE SEA, THE WIND, THE RAIN, THE SUN AND THE LIGHT OF OUR BELOVED CAMBRILS.


AQUESTA ESCULTURA ÉS LA MEVA PARTICULAR AL·LEGORIA ALS PESCADORS I A L’AMOR QUE ELLS SENTEN PER LA MAR I LA TERRA, EL SEU POBLE. ESTA ESCULTURA ES MI PARTICULAR ALEGORÍA A LOS PESCADORES Y AL AMOR QUE ELLOS SIENTEN POR EL MAR Y LA TIERRA, SU PUEBLO. THIS SCULPTURE IS MY PERSONAL ALLEGORY OF FISHERMEN AND THEIR LOVE FOR THE SEA AND LAND, THEIR VILLAGE.


ESCULTURA COMMEMORATIVA I INTERACTIVA, MEDITADA DURANT MESOS PER DOCUMENTAR I RECORDAR L’ANY DE LES DESGRACIES 1911-2011. ESCULTURA CONMEMORATIVA Y INTERACTIVA, MEDITADA DURANTE MESES PARA DOCUMENTAR Y RECORDAR EL AÑO DE LAS DESGRACIAS 1911-2011. IT IS A COMMEMORATIVE AND INTERACTIVE SCULPTURE, WHICH HAS BEEN MATURED OVER MONTHS TO REMEMBER THE YEAR WHEN MISFORTUNES TOOK PLACE IN 1911-2011.


EL PETIT ADRIÀ, ÉS EL SÍMBOL D’UN PRESENT I D’UN FUTUR; LA NOTA DE COLOR I DE TENDRESA. INFÀNCIA I INNOCÈNCIA QUE OBSERVA L’ESCENA DES D’UN PLA DE SERENOR. EL PEQUEÑO ADRIÁN, ES EL SÍMBOLO DE UN PRESENTE Y UN FUTURO; LA NOTA DE COLOR Y DE TERNURA. INFANCIA E INOCENCIA QUE OBSERVA LA ESCENA DESDE UN LLANO DE SERENIDAD. LITTLE ADRIÀ IS THE SYMBOL OF THE PRESENT AND FUTURE; A RAY OF SUNSHINE AND TENDERNESS. CHILDHOOD AND INNOCENCE GAZE AT THE SCENE FROM A CALM POINT OF VIEW.


DES DE CAMBRILS FINS A TOTES LES PROVES FETES DINS I FORA D’AQUESTA MEVA PARTICULAR REALITAT, PAÏSOS CONEGUTS I D’ALTRES NO TANT, M’HAN ENCISAT DE MÀGIA I D’ESFORÇ; I EL DUBTE, COM NO, HA VESTIT D’IL·LUSIÓ AQUEST NOU REPTE EN EL MEU CAMÍ ARTÍSTIC. DESDE CAMBRILS HASTA TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS DENTRO Y FUERA DE ESTA MI PARTICULAR REALIDAD, PAÍSES CONOCIDOS Y OTROS NO TANTO, ME HAN HECHIZADO DE MAGIA Y DE ESFUERZO; Y LA DUDA, COMO NO, HA VESTIDO DE ILUSIÓN ESTE NUEVO RETO EN MI CAMINO ARTÍSTICO. FROM CAMBRILS TO ALL OF THE TESTS CARRIED OUT BOTH INSIDE AND OUTSIDE MY PERSONAL REALITY, FAMILIAR COUNTRIES BUT OTHERS LESS SO, ALL HAVE BROUGHT ME MAGIC AND EFFORT; AND DOUBT, OF COURSE, HAS FILLED THIS NEW CHALLENGE IN MY CAREER PATH WITH HOPE AND ENTHUSIASM.


FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ISIDRE PONS, XAVIER GÓMEZ DISSENY DISEÑO DESIGN MIQUEL GIL · WWW.IDEACIO.COM TEXTOS TEXTOS TEXTS DAVID CALLAU GENÉ


DAVID CALLAU GENÉ 2011 WWW.DAVIDCALLAUGENE.COM

Profile for MIQUEL GIL

EN EL PLA DE LES SERENES.  

EN EL PLA DE LES SERENES. Escultura del artista David Callau i Gené. Puerto de Cambrils 2011.

EN EL PLA DE LES SERENES.  

EN EL PLA DE LES SERENES. Escultura del artista David Callau i Gené. Puerto de Cambrils 2011.

Profile for ideacio