Memòria 2016

Page 1


2016

Memòria de resultats IDEAÍndex I

Micromemòria

pàg 01

II

Saluda

pàg 05

III

Organigrama

pàg 07

IV

Viatge a l'empleabilitat i objectiu d'IDEA

pàg 10

V

Formació

pàg 11

VI

Orientació laboral i foment del treball

pàg 25

VII

Emprenedors i foment del teixit empresarial

pàg 37

VIII

Oficina de projectes europeus

pàg 47

IX

Viatge a l'empleabilitat

pàg 55

X

Comerç i oficina AFIC

pàg 57

XI

Programes municipals

pàg 67

XII

Oficina SMAC

pàg 77

XIII

Resultats econòmics

pàg 79

XIV

Canals de difusió

pàg 85

XV

Actes i jornades

pàg 99

XVI

Cooperacions

pàg 103


[I Micromemòria] La Micromemòria és un resum del programes i activitats que hem desenvolupat des d'IDEA al llarg de l'any, amb la finalitat de que siguen identificats d'una manera més clara i senzilla. A colp d'ull el lector trobarà ràpidament tota l'activitat que IDEA genera al llarg de l'any, que podem resumir

en 67

actuacions i programes.

1


Micromemòria II

Saluda

pàg 05

III

Organigrama

pàg 07

IV

Viatge a l'empleabilitat i objectiu

pàg 09

V

Formació

pàg 10

01

La Dipu et beca

11

Monogràfics

02

Becamos

12

Curs FPO gestió comptable i adva

03

IdeaNet

13

Curs FPO Pàgines web

04

Internet i xarxes socials

14

Curs FPO Manteniment arbres i palmeres

05

Cóm vendre'ns en internet

15

Curs FPO Atenció sociosanitària persones dependents

06

Connecta't

16

Curs FPO Anglés financer

07

Deprenem Office

17

Curs FPO Operacions auxiliars

08

Creació i Disseny de presentacions

18

Taller d'ocupació T'Estime

09

Aula Mentor

19

Formació programa garantia juvenil

10

English Coffee

20

Campus Saps_Alzira

VI

Orientació laboral i foment del treball

21

Continuitat ADL

24

Salari Jove

22

Contractació ADL

25

Emcold

23

Ocupació agrícola SEPE I

26

Emcorp

pàg 24

2


Micromemòria VII VIII

pàg 38

Emprenedors i foment del teixit empresarial Oficina de projectes europeus

pàg 48

27

World Without Hate

33

EVS Idea Volunteering Life Changing

28

EVS Youth Training Madeira III

34

Eurodisea

29

EVS Youth Training Madeira IV

35

Projecte Fair

30

EVS Youth Training Slovakia

36

IDEA Moves/ Oportunities in Europe

31

37

Parents School

32

Let's Look to the Future with voluntarism European Youth in Alzira

38

TC Female Turkia

IX

Comerç i oficina AFIC

39

Fira comercial: Alzira Oberta

45

Disfruta del teu comerç: Àrea P.Pere Crespí

40

XVI Concurs d'escaparatisme

46

Alzira Shopping Night

41

Per S. Valentí enamora´t del comerç

47

Alzira Black Friday

42

Per Falles la Mascletà sona a comerç

48

Mercat ambulant extraordinari de Nadal

43

Per S. Bernat el comerç sona a festa

49

Targeta d'Alzira

44

Este comerç sona a art

pàg 56

3


Micromemòria X

pàg 66

Programes Municipals

50

Emprén

56

Fem Ocupació

51

Formaplus

57

Beques Aula Mentor

52

II Premis IDEA Coworking Alzira

58

Beques Mobilitat

53

Alzira: 12 mesos · 12 empreses

59

Microcrèdits emprenedors Caixa Popular

54

Pla d'ocupació juvenil qualificats

60

Microcrèdits emprenedors BMN

55

PEJ Formació+Treball

61

D' Alzira: La Reganyà

XI

Oficina SMAC

pàg 74

XII

Resultats econòmics

pàg 76

XIII

Canals de difusió

pàg 82

XIV

Webs

Notes de premsa

Xarxes socials

Altres canals pàg 94

Actes i jornades

62

Semana de l'economia

65

Jornada internacionalización

63

Universitat de Primavera

66

Jornada comença a exportar 1

64

Jornada Lideratge positiu

67

Jornada comença a exportar 2

XV

pàg 98

Cooperacions

4


[II Saluda]

En el centre de la política municipal:

l'ocupació, la formació i la promoció econòmica

Iván Martínez Araque Diego Gómez Garcia Isabel Aguilar López Regidor de Promoció Alcalde d’Alzira Regidora de comerç Econòmica i ocupació

Des de l'Ajuntament d'Alzira hem situat com a prioritat el foment de l'ocupació i la formació de desocupades i desocupats, així com el desenvolupament en diversos sectors econòmics de la nostra ciutat. Per tot això, hem dotat de majors recursos a la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació i la de Comerç, amb la qual cosa se supera per primera vegada en els pressupostos municipals més d’un milió d’euros; juntament amb les aportacions d’altres administracions, fan que IDEA (Iniciativa per al Desenvolupament Econòmic d'Alzira) tinga un volum de gestió que frega els 3 milions. La prioritat per a l'Ajuntament d'Alzira està sent fomentar l'ocupació, amb mesures que són pioneres en l’àmbit valencià. Hem realitzat tot un pla integral d’ocupació, de formació i inserció laboral que hem denominat ‘Viatge a l’empleabilitat’. Fruit d’això hem activat el Pla Famílies, per mitjà del qual hem realitzat un total de 86 contractes a famílies d’Alzira sense recursos. Hem posat en marxa, de nou, el Pla d’Ocupació Juvenil: amb contractes de 9 mesos per a joves qualificats i 15 contractes de formació d’un any per a joves aturats/des sense titulacions, amb una inversió total de més de 360.000 euros. De la mateixa manera, s’han posat en marxa dos nous tallers d’ocupació (per a 25 persones amb un contracte d’un any). Igualment, hem incidit en la formació. Hem continuat amb els certificats professionals amb la finalitat de facilitar la inserció laboral, i hem arribat a sectors com el forestal, jardineria, treball domèstic i restauració. Dins el ‘Viatge a l’empleabilitat’ s’han donat 100 beques per a cursos oficials ‘on line’ d’Aula Mentor i per a obtindre targetes professionals. Continuem amb els cursos de conversació gratuïts en anglés IDEA ENGLISH COFFE i en francès CAFÉ FRANÇAIS, i prosseguim amb cursos gratuïts sobre Internet, xarxes socials i ús de les tecnologies de la comunicació. S’està fent un esforç important en l’apartat de la promoció econòmica. En este cas amb ajudes al xicotet comerç i xicotetes empreses. Hem organitzat la segona edició dels PREMIS IDEA COWORKING ALZIRA 2016 i també hem posat en marxa la iniciativa 12 MESOS 12 EMPRESES per facilitar l'engegada de noves empreses, especialment xicotetes empreses i professionals que troben majors dificultats en les fases inicials. S’han atorgat des del 2015 un total de més de 140 ajudes EMPRÉN, subvencionant els/les emprenedors/es d'Alzira que han estat a l’atur amb el 50 % de la quota mitjana d'autònom del primer any. I

5


la campanya de la marca de qualitat D’ALZIRA, LA REGANYÀ que ha posat en valor, de la mà del Gremi de Forners, un producte típic amb diversos sectors de la nostra ciutat. Hem activat el Consell Econòmic i Social, amb els sindicats i la patronal, per fomentar les iniciatives econòmiques amb el màxim diàleg amb els agents socials. Des de la regidoria de Comerç s’han posat en marxa diverses iniciatives, campanyes i projectes, amb la col·laboració de l’Associació Empresarial d’Alzira, per tal d’impulsar l’economia local i comarcal. L’objectiu de les campanyes és incentivar la creativitat, l’oferta de productes i serveis que ofereixen cadascuna de les empreses d’Alzira per a contribuir que la zona comercial participe activament donant visibilitat a la marca “Alzira, Ciutat Comercial”. Si hem de destacar algunes de les campanyes que s’han convertit en cites ineludibles, hem de parlar de la huitena edició de la Fira Comercial - Alzira Oberta, el Concurs d’Escaparatisme que, al Nadal de 2016, va celebrar la XVI edició o altres iniciatives, com: Per Sant Valentí Enamora’t del Comerç; per Falles la Mascletà Sona a Comerç, Per Sant Bernat el Comerç Sona a Festa, Este Comerç Sona a Art, Disfruta del teu Comerç, Alzira Shopping Night, Alzira Black Friday o el mercat ambulant extraordinari de Nadal, fent promocions puntuals al llarg de l’any en tots els punts comercials de la ciutat, acompanyades d’activitats que busquen captar l’atenció del consumidor, que és el motor que impulsa l’economia i fomenta el comerç local. IDEA ha posat en funcionament també l’Oficina de Projectes Europeus. Alzira ha vist aprovat un projecte europeu, juntament amb l’Associació Empresarial d’Alzira i la Cambra de Comerç de València, amb més de 150.000 euros per a fomentar els contractes de pràctiques i formació. S’ha participat del programa ‘Parents Schools’, per a millorar l’ensenyament d’infantil, amb les Escoletes Municipals d’Alzira. Així mateix, un nou model de ciutat és essencial des de la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, per a un futur més sostenible. L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat un Pla Estratègic de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI), ALZIRA AVANÇA, mitjançant el qual ens permetrà accedir a les ajudes dels Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), amb una inversió total prevista de més de 4 milions d’euros. Per tot açò volem agrair públicament el treball diari de l’Agencia de Desenvolupament Local d’Alzira, donem les gràcies a la seua directora Carmen Herrero i a totes i tots els treballadors d’IDEA, per fer d’aquest servei públic un servei essencial en el nostre Ajuntament i en la nostra ciutat. Des de l’Ajuntament d’Alzira anem a fer tot el possible, junt a tots els sectors econòmics, per dur endavant polítiques que miren de superar la recessió econòmica i social que pateix també la societat alzirenya. I per a construir un nou model de ciutat, més sostenible i just, calen tots els esforços.

6


[III Organigrama Idea] Els recursos humans són clau en qualsevol organització. El departament d'IDEA s'organitza amb personal funcionari i amb personal eventual, l'unió dels quals i el treball en equip resulta fonamental per a la consecució dels objectius marcats. Iván Martínez Araque

Isabel Aguilar López

ivan.martinez@alzira.es

isabel.aguilar@alzira.es

Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació

Regidora de Comerç

Carmen Herrero Pardo

Jefa de Servicio de Desarrollo Económico, Trebajo, Comercio y Proyectos Europeos carmen.herrero@alzira.es

Teresa Pons Osca

AEDL Servici Emprenedors creacion.empresas@alzira.es

Nuria Gómez Burgal

Auxiliar administrativa administracion.idea@alzira.es

José Manuel González Valls

AEDL Servici Programes Europeus europa@alzira.es

Cristina Alcudia Folgado

Jorge Pérez Pérez

AEDL Servici de Formació formación.idea@alzira.es

Auxiliar administratiu administracion.idea@alzira.es

Carlos González Marín

Carmen Rodríguez Sanchis

AEDL Servici d’Orientació Laboral orientación@alzira.es

Auxiliar administrativa administracion.idea@alzira.es

Gemma Morales Montalvà AEDL

7


Eurodisea

Teodora Buzan

EMCORP

Mª Asunción Carsin Colomer Ana Tudela Blay

EMCOLD

Rosa Donat Hurtado Clotilde del Cura Iglesias

La Dipu te beca

Montacer El Fazazi El Fazazi Llúcia Borràs Oliver Isabel Boluda Bodi Manuel Beneyto Pla Sara Pellicer Vidal Enrique Llopis Garrigues

Pràctiques universitàries

Salari Jove

Pla d'Ocupació Juvenil

Raquel Gil Montañés Carla Pont Puig Aitana Rodriguez Masia Rosa Tormo Jorda Javier Gomis Talens Antonio Reynes Mª Jose Rafael Santarromana Guijarro Francisco Pineda Cortes Gerard Blasco Granell Sheila Amorós Fuentes Julia Molina García Maria Rodríguez Alcolea Alba Fuentes García Mª Mar Rodríguez Martínez Luna Moscardó Diana Carla Saiz Balmaseda Sandra Jordan González

Taller d'ocupació T’ESTIME

Docents

Voluntering Life Chaning

Sheila Amorós Fuentes Sara García Gimenez Sandra Jordán González Yasmina Crespo Pastor Sheila Amorós Fuentes Sara García Gimenez Alejandra Rodrigo

8

Agustín Magraner Peris Carmen Molla Bellver Pablo Carrió Badenes Maria del Mar Chirivella Vila Maria Lucia Saez Riol

Ana Estrelles Ferrando Carlos Oliver España Jose Augusto Gregori Enguix Esmeralda Mancheño Ventura Carolina López Ballester Neus Pons Ballester

Evelina Brinkemo Mert Erbek Lucia Patoprstá


[IV Objectiu d'IDEA] IDEA (Iniciativa per al desenvolupament Econòmic d’Alzira) és un departament municipal, creat en1995 i que depén de les Regidories de Promoció Ecomòmica i Ocupació i de la Regidoria de Comerç. L'objectiu de l'àrea és el disseny i posada en marxa de processos que afavorisquen el desenvolupament econòmic de la ciutat a través de la millora del teixit empresarial i comercial, per augmentar d'esta manera les possibilitats de treball dels ciutadans/as i per tant una millora en la seua qualitat de vida. Els nostres programes es sustenten tant en fons propis com fons de subvencions que rebem de distintes administracions, autónomica, estatal o de fons europeus. La nostra filosofia, basada en l'esforç i l'optimització de recursos econòmics i humans ha segut la mateixa des dels seus inicis. D'esta manera hem aconseguit que la trajectòria d'IDEA haja segut un procés de progressiu ascens en el que continuem treballant.

9


10


[ V Formació ] Objectiu Dissenyar, desenvolupar i implantar un aprenentatge amb abast a tota la ciutadania, que permeta adquirir o augmentar el coneixement i habilitats professionals al llarg de la vida. En 2016 hem posat en marxa 20 programes formatius dels que s'han beneficiat 1168 persones: 01

La Dipu et beca

11

Monogràfics

02

Becamos

12

Curs FPO gestió comptable i adva

03

IdeaNet

13

Curs FPO Pàgines web

04

Internet i xarxes socials

14

Curs FPO Manteniment arbres i palmeres

05

Cóm vendre'ns en internet

15

Curs FPO Atenció sociosanitària persones dependents

06

Conecta't

16

Curs FPO Anglés financer

07

Deprenem Office

17

Curs FPO Operacions auxiliars

08

Creació i Disseny presentacions

18

Taller d'ocupació T'Estime

09

Aula Mentor

19

Formació programa garantia juvenil

10

English Coffee

20

Campus Saps_Alzira

11


20 accions formatives

1168

beneficiaris

aprenentatge a l'abast de tota la ciutadania

12


01 Pràctiques formatives IDEA col·labora amb diferents organismes i entitats per a facilitar que estudiants de diferents perfils i edats, tinguen l'oportunitat d'engegar els seus coneixements i tindre un primer contacte amb el món laboral que els permeta adquirir aptituds i actituds que els faciliten la posterior cerca d'ocupació. Estes pràctiques formatives es desenvolupen gràcies als programes i convenis següents:

La Dipu et beca:

35 alumnes becats. Durant els mesos de juliol i agost 35 estudiants

van realitzar pràctiques en els diferents departaments municipals. El cost d'este programa ascendix a 36.396,32 €, dels quals l'ajuntament aporta 9.196,32 €.

Pràctiques conveni diputació de València i el ADEIT: titulacions universitàries van realitzar les seues pràctiques en IDEA.

13

13 alumnes

de diferents


Pràctiques PQPI:

5 alumnes del Programa de Qualificació Professional Inicial impartits en els

instituts d'Alzira.

02 Beca.Mos - Alzira

21 acreditacions

En col·laboració amb la Fundació Esplai, s'inicia el programa Beca.Mos que permet l'acreditació de les competències i coneixements digitals, millorant les possibilitats d'ocupació dels jóvens, ja que tenen validesa internacional i és la certificació oficial en TIC per a estudiants universitaris reconeguda per CERTUNI (plataforma de certificació universitària). S'han oferit 21 acreditacions MOS totalment gratuïtes per als joves de alzira entre 16 i 30 anys.

14


03 IDEAnet - Punts d’accès gratuït a Internet 1.485 personas han accedido al servicio

04 Internet i Xarxes Socials

30 alumnes

Primeres passes a Internet, correu electrònic i iniciació a les dues xarxes socials més rellevants: Facebook i Twitter. (8 sessions) Data d’inici: dimarts 19 de juliol. Dimarts i dijous de 11.00 a 12.30.

05 Com vendre'ns en Internet

30 alumnes

Este taller mostra diverses eines tant amb Word com en línia per a crear currículums i la creació d’un correu electrònic destinat a la recerca de treball. Mostra plataformes en línia on poder enregistrar-se per tal d'obtenir ofertes de treball, presentar el currículum a les candidatures que més interessen i crear un perfil a una xarxa de contactes laborals.(6 sessions) Data d’inici: dimarts 19 de juliol. Dimarts i dijous de 9.00 a 10.30.

15


06 Connecta´t

20 alumnes

Este taller va dirigit a fer ús de la xarxa, de les ferramentes de recerca. També aprendrem a fer servir pàgines de caràcter oficial i d'interés tals com Servef, la pàgina de la Generalitat i altres.(4 sessions) Data d’inici: dimecres 20 de juliol. Dimecres i divendres de 9.00 a 10.30.

07 Aprenem Office

20 alumnes

Curs bàsic d’aprenentatge de les tres eines fonamentals de treball de Office: Word, Powerpoint i Excel. (10 sessions) Data d’inici: dilluns 1 d’agost.Dilluns, dimecres I divendres de 9.00 a 10.30.

08 Creació i Disseny de presentacions en línia

25 alumnes

Aprendre i dissenyar d’atractives presentacions en línia mitjançant Powtoon, Prezi, Videoscribe, Impress.js i Emaze.(6 sessions)Data d’inici: dimarts 9 d’agost.Dimarts i dijous de 9.00 a 10.30.

09 Aula Mentor Alzira

110 alumnes

16


L'Ajuntament d'Alzira a través d'IDEA, s'unix al projecte Aula Mentor del Ministeri d'Educació al juny de 2012, oferint una plataforma d'aprenentatge a distància amb una ampla oferta formativa, actualitzada i flexible. Durant l'exercici de 2016, un total de 110 persones han participat en 32 cursos dels més de 150 que oferix Aula Mentor Alzira. A més de la possibilitat de realitzar els cursos des de casa, per a aquells usuaris que no disposen d'ordinador o connexió a Internet, IDEA posa a la disposició de l'alumnat l'accés a la Sala Multimèdia durant dues hores al dia.

10 English Coffee

291 participants

Amb l'objectiu de potenciar l'aprenentatge de l'anglès com a segon idioma de referència, des de l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Alzira, es van engegar en 2013 els IDEA English Coffee. A través d'esta activitat gratuïta, a raó d’una hora i mitja per sessió i dos dies a la setmana durant aproximadament tres mesos, els alumnes participen en grups tancats de conversa de diferents nivells (bàsic i intermedi) sobre diversos temes d'actualitat dinamitzats en anglés per voluntaris del projecte Servei de Volutariat Europeu.

17


11 Monogràfics IDEA

383 participants 20 jornades

Xarrades setmanals sobre diferents temàtiques relatives a les àrees d'orientació laboral, formació, ocupació i autoocupació, així com dels programes europeus, que pretenen millorar recursos, habilitats i informació dels aturats, emprenedors i empresaris, creant espais per a la seua interacció.

18


Formació Professional per l’ocupació FPE 6 noves accions formatives 85 alumnes. Es tracta de cursos subvencionats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dins del Programa de Formació Professional per a l'Ocupació del Servef, i a través dels quals s'obté el Certificat de Professionalitat, expedit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal SEPE, que els habilitarà exercir l'ocupació apresa. 12 Gest. comptable i gest. admon. per a auditories

480h

15 alumnes

31.737 €

13 Confecció i publicació de pàgines web

600h

15 alumnes

65.880 €

14 Gest. i mant. d'arbres i palmeres ornamentals

550h

15 alumnes

49.005 €

15 At. Sociosanitària a persones dep. en IISS

490h

15 alumnes

37.044 €

16 Inglés financer

190h

15 alumnes

12.198 €

17 Operacions aux. de serveis admon i generals

440h

10 alumnes

35.640 €

19


20


18 Taller d’ocupació T’Estime L'objectiu del projecte és millorar ocupabilitat de persones aturades majors de 25 anys mitjançant la realització d'un taller de 12 mesos, que s'estén des del 30/12/2016 al 29/12/2017. Es tracta d'un projecte de formació-ocupació subvencionat pel Servef amb 370.927,20 €, a través del qual s'imparteixen 2 certificats de professionalitat. Les característiques del taller són les següents: • •

Atenció sociosanitària a persones en el domicili Gestió de telefonades de teleassistència

Cost del projecte

426.566 €

Subvenció

370.927 €

Aportació Municipal

55.639 €

Alumnes participantes Personal del taller

21

20 5


19 Formació Jovens beneficiaris Garantia Juvenil 45 participants Gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament d'Alzira i la Cambra de Comerç-Divalterra, en el segon semestre de 2016 s'han impartit en IDEA dues especialitats formatives en les quals han participat jóvens beneficiaris de garantia juvenil a fi de millorar el seu nivell de d´ocupabilitat. Els cursos realitzats són els següents: - Auxiliar de cuina i cambrer. Durada de 125h. - Curs d´emprendedurisme. Durada de 35h.

22


20 CAMPUS SAPS_ALZIRA S'ha signat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Modernització i Tecnologies de la Informació i Comunicació, a través de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i Comunicació perquè l'Ajuntament d'Alzira, a través d'IDEA, oferisca a la ciutadania formació bàsica en eines ofimàtiques i navegació segura per internet. D'aquesta manera l'Ajuntament d'Alzira tindrà un campus en el portal GVA SAPS, de formació en línia, que acollirà la programació telemàtica d'aquests cursos, encara que la mateixa tindrà caràcter presencial en la sala Mulltimedia situada en IDEA. Esta formació està programada per a juny de 2017.

23


24


[ VI Orientació laboral i foment del treball ] Objectiu Promoure, dissenyar i desenvolupar mesures i accions per a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades. En 2016 hem posat en marxa 6 programes de foment d'ocupació subvencionats pel Servef i el SEPE, que han suposat la contractació de 132 persones:

21 Continuitat ADL

24 Salari Jove

22 Contractació ADL

25 Emcold

23 Ocupació agrícola SEPE I

26 Emcorp

Accions

Atenció a desocupats. Agència de Col·locació. Tallers grupals, currículum i altres

ferramentes. Busca de treball per Internet. Orientació sobre oferta formativa. Comunicació via telefònica,correu electrònic i sms. Preparació d’entrevistes de treball. Informació laboral actualitzada. Busca de treball a Europa. Oposicions, beques i borses de treball. Contacte amb empreses. Gestió d’ofertes de treball i preselecció de candidats. Observatori d'ocupació. Autoservef.

25


6 programes foment d'ocupaciรณ

132

contractes

millorar l'ocupabilitat de les persones aturades

26


[ Programes de foment d'ocupació subvencionats ] IDEA treballa en aconseguir el major nombre possible de recursos en pro del foment de l'ocupació, per això sol·liciten cada exercici, a les administracions corresponents, les subvencions que ens permeten la contractació de persones desocupades per a diferents departaments municipals. Els programes següents estan subvencionats per la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, per import de 107.500€ i el nº 23 pel SEPE:

21 Continuitat ADL: La figura de l'agent de desenvolupament local és l'encarregada de gestionar i tramitar tots els programes de les diferents àrees d'IDEA, tant de foment d'ocupació, formació, emprenedoria i programes europeus. En este sentit, hem rebut 3 subvencions per import total de

44.100

€ per a la pròrroga de 3 contractacions anuals.

22 Contractació ADL: Durant l'exercici 2016, l'Ajuntament d'Alzira ha aconseguit una subvenció per a la contractació d'un nou ADL per import de 7.840 €, per als 3 primers mesos de 2017.

23 Ocupació agrícola SEPE-CCLL I: Este programa es gestiona en el marc del Conveni de Col•laboració del Servici Públic d’Ocupació Estatal SEPE, amb les corporacions locals, a través del qual es sufraguen els costos laborals dels treballadors contractats i la subvenció ascendix a 155.628, 28 €.

27


Es tracta de projectes per a pal•liar la desocupació agrícola eventual amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del Sistema Especial agrari, enquadrat dins del Règim General de la Seguritat Social, un complement de renda, a través de Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides. En el 2016 s’han realitzat 120 contractacions d’un mes de durada.

24

Salari Jove:

L'objectiu és promoure la generació

d'ocupaci óde jóvens desocupats, menors de 30 anys i sense experiència laboral. La contractació es realitza mitjançant un contracte de pràctiques. Subvenció: 45.000€ Contractes: 3 Perfils: graduada en ADE, graduada en Psicologia i graduada en Pedagogia Durada: 6 mesos

25 Emcold: A través d'este programa s'han contractat dos orientadores laborals per a realitzar itineraris d'inserció a 240 persones aturades de llarga duració. Subvenció:

40.000€. Contractes: 2. Perfils: 2 orientadors laborals. Durada: 7 mesos

26 Emcorp: En este programa es pretén la contractació de treballadors desocupats per a l'execusió d'obres i/o servicis d'interés general i social en diferents departaments municipals. Subvenció: Contractes: 3, 2 auxiliars administratius i un peó de serveis varis, 4 mesos.

28

22.500€.


[ Xarxa ORIENTA GV ] Des de març de 2015, formem part de la Xarxa Orienta GV. Esta xarxa integra entitats, públiques i privades que presten serveis d'orientació professional a la Comunitat Valenciana. Esta integració suposa un reconeixement a la llavor en matèria d'orientació laboral que es realitza des d'IDEA. La finalitat d'esta Xarxa és millorar l' ocupació, augmentar l'eficàcia en el servei i augmentar la capacitat d'actuació a través de la integració en un itinerari global d'orientació laboral amb les actuacions rebudes pel ciutadà, evitant la duplicitat d'actuacions i aprofitant tots els recursos en matèria d'orientació laboral disponibles en la nostra comunitat, de manera coordinada.

2418

hores d'orientació

itinerari global

d'orientació laboral

[ Terminal AutoServef ] 1660 consultes Fruit de l’acord de col·laboració entre el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i l’Ajuntament d’Alzira per a la prestació conjunta de servicis d’intermediació laboral des del 18 de juny de 2013, IDEA compta amb un terminal Autoservef,

29


2016 624 1 146 685 23 2 179 1660

Consulta ofertes Consulta el meu CSE Emissió i gestió de certificats Generació de documents Inscripció de demandants per internet Modificació de demanda Renovación de demanda Total sumatori moviments terminal

2015 558 7 160 292 10 3 146 1185

2014 581 3 7 154 302 10 130 1230

[ Agència de col·locació ] 2812 atencions Altes nous usuaris 831. L’Ajuntament d’Alzira està acreditat com a Agència de Col•locació des de febrer de 2012, i fou el primer Ajuntament reconegut en la Comunitat Valenciana com a tal, així es pot actuar de manera coordinada amb els serveis públics d’ocupació. IDEA té accés a un espai telemàtic comú amb la resta d’Agències d’Espanya, es remet mensualment un resum estadístic de la seua activitat i es comuniquen les noves altes d’usuaris i les contractacions en les que s’ha intervingut. Les dades d'activitat de l'Agència els analitzem als gràfics següents:

2812

atencions

252

166

ofertes

llocs coberts

30


2012

Dades estadístiques Persones ateses Persones ateses perceptores de prestació Persones ateses colectiu difícil inserció Nombre ofertes treball captades Nombre de llocs de treball captades Nombre de ofertes de treball cobertes Nombre de llocs de treball coberts p ateses x interm Nombre de contractes subscrits p ateses Nombre de contractes indefinits subscrits Persones noves registrades Total persones enviades Total persones contractades

3210 380 2621 166 332 24 28 28 2 2090 1242 28

2013 2997 140 2464 175 337 36 61 61 2 1697 1444 61

2014

2015

2016

2337 105 1989 197 340 43 89 89 2 1435 1134 89

3048 154 2521 248 381 64 81 81 1 1084 2104 81

2812 161 2392 252 458 103 166 166 2 831 2060 166

[Gestió d'ofertes i llocs de treball] 500 Número ofertas trabajo captadas

400

Número Puestos trabajo captados

300 200

Número Ofertas trabajo cubiertas

100 0 2012

2013

2014

2015

31

2016

Numero Puestos trabajo cubiertos


La gestió d'ofertes ens reflecteix una tendència creixent de les ofertes i dels llocs gestionats des de l'agència. L'increment és major en 2015 i 2016, mostra de la recuperació econòmica. El nombre de persones contractades augmenta significativament en 2016 per la gestió de les ofertes de les obres licitades per l’Ajuntament d'Alzira. Les dades de desocupació segons el sector d'activitat reflecteixen que el sector serveis és el que arreplega la taxa d'atur més elevada però és també el sector que més llocs de treball genera. Un 65% aproximadament dels contractes realitzats durant 2016 pertanyen al sector serveis. La gràfica mostra la tendència a la baixa en tots els sectors.

[Sectors] 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

2012 2013 2014 2015 2016 Agricultura

Industria

Construccion

Servicios Sin actividad económica

Les dones són el grup més afectat per la desocupació en tots els grups d'edat, excepte en els menors de 25, que la xifra és molt similar a la de l'atur masculí. Els homes i dones compresos entre 25 i 44 anys torna

32


a ser el grup més desfavorit, encara que la recuperació econòmica ha millorat la desocupació masculina, principalment, romanent estable en tots dos sexes en el grup de majors de 45 anys.

[Edat i génere] 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

< 25

25 - 44

33

> 44

Totales

Mujeres

Hombres

Totales

Mujeres

Hombres

Totales

Mujeres

Hombres

2012 2013 2014 2015 2016


Finalment, i tenint en compte el nivell formatiu de les persones aturades es pot observar que les persones sense titulació (que solen ocupar les ocupacions elementals) són el grup amb major nivell de desocupació amb un 60%, aprox. El nivell de desocupació és inversament proporcional al nivell acadèmic. D'altra banda, els aturats amb titulació de batxiller representen el nivell més baix a causa que, normalment no s'inscriuen en les oficines de desocupació ja que continuen els seus estudis. La tendència també és a la baixa en tots els nivells formatius.

[Nivell formatiu] 3.500 3.000 2.500

2012 2013

2.000

2014

1.500

2015

1.000

2016

500 0 Sin titulación

ESO

Bachiller

34

Ciclos

Estudios Univ.


[Atenció i servici al ciutadà] 3500 3000 2500 2000

Personas nuevas registradas

1500

Personas atendidas Total personas enviadas

1000 500 0 2012

2013

2014

2015

2016

[Evolució dades desocupació 2006 - 2016] Com podem observar en la gràfica d'evolució, en 2016 s'ha consolidat la tendència favorable de les dades de desocupació. Si bé és cert que la xifra ha anat millorant des de l'any 2013, dada en què trobem la taxa més alta de desocupació en el nostre municipi, amb 5.646 desocupats en abril de 2013, la recuperació en 2014-2015 ha segut progressiva, amb una baixada en 2016 del 13,88% respecte a l'any anterior.

35


Les dones representen el 60% del total de desocupats i s´accentua la bretxa per génere a mesura que milloren les dades de desocupació.

6.000 5.000 4.000

Mujeres

3.000

Hombres

2.000

Total

0

Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli… Ene… Juli…

1.000

[ Observatori d'ocupació ]

Novetat

En 2016 hem creat l'Observatori d'ocupació amb l'objectiu d'analitzar les dades i tendència del mercat de treball a la nostra localitat. Esta ferramenta ens ha permés oferir informació estadística actualitzada per a conéixer el perfil dels desocupats i les característiques de les contractacions que es realitzen a Alzira, amb la finalitat d'obtindre una visió real de la situació de l'ocupació.

36


[VII Emprendedors i foment del teixit empresarial] Objectiu El servici de "Suport a emprenedors i Pimers" gira al voltant d'un objectiu fonamental, promoure l'emprenedoria en el nostre municipi.

Accions • • • • • • • • • • • • • • • •

Elaboració del Pla d’empresa. Formes jurídiques. Capitalització de la prestació per desocupació. Tràmits específics per a la creació d’empresa. Fons de financiació. Convenis Caixa Popular i BMN sobre microcrèdits per a projectes emprenedors. Premis IDEA Coworking Alzira. Accions de promoció i màrqueting: Programa Alzira: 12 mesos , 12 empreses. Ajudes i subvencions per a la creació d’empresa de diferents administracions. Gestió i tramitació del programa d’ajudes municipals EMPRÉN. Bonificacions Tresorería de la Seguritat Social. Premis i convocatòries iniciatives emprenedores. Formació autònoms i pimes. Jornades i taller d’iniciació a la exportació. Jornades de foment del cooperativisme. Colaboracions amb organismes i agents de suport a la emprenedoria.

37


105

accions

de suport directe a emprenedors

415

atencions

Promociรณ de l'

emprenedoria 38


Fases En la infografia següent es detalla el camí que pot recórrer l'emprenedor que acudeix a IDEA on li oferim una sèrie de recursos que li permeten afrontar el repte de la creació d'empresa amb les majors garanties de viabilitat. La seqüència lògica d'estr camí és: 1. 2. 3. 4. 5.

Formació de capacitació emprenedora Estudi de viabilitat Finançament Ajudes Promoció i visibilitat

A continuació detallem el contingut de cadascuna d'aquestes parades, algunes de les quals estan dotades de pressupost municipal i les relacionarem també en l'apartat [ X Programes municipals ]

39


40


Novetat

1 Formació capacitació emprenedora FORMAEMPRÉN Amb l'objectiu d'augmentar la capacitació dels emprenedors en el procés d'engegada dels seus projectes i en la millora de les tècniques de gestió empresarial dels participants al desembre d'enguany se signa un conveni entre l'Ajuntament d'Alzira i el CEEI (Centre Europeu d'empreses Innovadores València).

6 sessions 4 hores

2 Estudi

de viabilitat:

A través de la iniciativa #Comerçempren de la Conselleria d'Economia

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, podem oferir a emprenedors i comerciants una eina útil i de fàcil accés que els permet comptar amb assessorament especialitzat a l'hora d'iniciar un projecte comercial o reorientar els negocis en marxa, a fi de millorar les taxes d'èxit del comerç local. simulador virtual "Encerta",

Novetat

3 Finançament A través de la firma de convenios con entidades bancarias se facilita el acceso a financiación ventajosa a los emprendedores, así como un servicio de mentorización a lo largo de las negociaciones para la obtención del crédito.

41


#Microcrèdits emprenedors BMN - Caja Murcia:

#Microcrèdits emprenedors Caixa Popular:

2 prèstecs concedits

42


4 Ajudes #Premis IDEA Coworking Alzira:

3 premis valorats en 1.000 €

cadascun, els

quals equivalen al cost de l'espai en COWORKING ALZIRA, durant 6 mesos. Premiats 1.000 € Mira’m Comunicació 1.000 € Ooperations 1.000 € Move on Jobs

Vicente Ribes Castera José Vicente Tebar Crespo Salvador Arlandis Corell

#Emprén:

90 ajudes de 550 €

El programa EMPREN està

finançat íntegrament per fons municipals i té per objecte incentivar els emprenedors d'Alzira, a través d'una subvenció de 550 € equivalent al 50% de la quota d'autònom del primer any, que es paguen a través de la Targeta d'Alzira. Les ajudes van destinades a persones desocupades que s'hagen donat d'alta com a autònoms a la Seguretat Social o que hagen constituït una nova empresa. La convocatòria subvenciona les altes produïdes des del 16 de novembre de 2015 fins al 15 de novembre de 2016. El importe total de las 90 ayudas ha sido de 49.950 €.

43


Novetat

5 Promoció i visibilitat #Alzira: 12 meses - 12 empresas: Este programa municipal, novetat de 2016 té com a objectiu impulsar de forma directa una nova empresa d'Alzira, constituïda en els dos últims anys, a través d'un Pla de màrqueting que engloba l'anàlisi, planificació, organització, difusió i control de resultats durant un mes de l'any 2017. En el apartat [X Programes municipals] s'explica amb major profunditat.

#Mapa del comerç de proximitat: Aquest espai web gratuït és un directori de les empreses, comerços i serveis d'Alzira agrupat per categories i geoposicionat en el plànol de la ciutat, on qualsevol persona pot accedir per a trobar fàcilment i en únic espai els productes o serveis que estiga cercant. Amb aquesta eina s'impulsa la implantació i consolidació dels comerços, facilitant la difusió.

44


Resultats del servici IDEA compta amb una eina específica de gestió per a emprenedors, comerços i pimes, cridada AFICGEST, que permet registrar tota l'activitat que es realitza amb cada emprenedor. Les dades dels resultats del servei que a continuació detallem s'extrauen d'aquesta eina.

415 atenciones

Evolución

emprendedores atendidos

483

480

437 370

330 282

340

395

490 415

314

285

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

45


En 2016, s'han realitzat 415 atencions, de les quals més de la meitat han sigut dones amb un 53%. El tram d'edat majoritària de l'emprenedor se situa entre els 25 i els 45 anys, encara que també cal destacar la dada dels majors de 45 anys, que representen el 35% de les atencions.

Edat <25

Génere

25-45

>45

Home

Dona

12% 35%

47% 53%

105 accions directes de suport a noves empreses: Emprén

Alzira: 12m12e

12

3

90

46

Coworking

53%


[VIII Oficina de projectes europeus]

Novedad

Objectiu El passat 27 de Maig de 2016, l'Ajuntament d'Alzira va aprovar la creació d'una oficina per a la gestió i participació de l'Ajuntament d'Alzira en programes i projectes europeus. Esta oficina naix amb l'objectiu principal d'obtenir noves línies de finançament i recursos per al municipi que permeten desenvolupar nous projectes en totes i cadascuna de les àrees municipals, així com Impulsar l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques amb altres municipis europeus. L'oficina suposa un reconeixement al treball realitzat des d'IDEA en projectes europeus en els últims 8 anys.

47


12

programes europeus

41

mobilitats

+10% respecto 2015

490

atencions

48


En 2016 hem posat en marxa 12 programes europeus, 41 mobilitats i atés a 490 persones: 27

World Without Hate

33

EVS Idea Volunteering Life Changing

28

EVS Youth Training Madeira III

34

Eurodisea

29

EVS Youth Training Madeira IV

35

Projecte Fair

30

EVS Youth Training Slovakia

36

IDEA Moves/ Oportunities in Europe

31

Let's Look to the Future with voluntarism

37

Parents School

32

European Youth in Alzira

38

TC Female Turkia

[ Relació dels programes ] Durant el 2016, IDEA ha participat en projectes de mobilitat, formació i associacions estratègiques en el marc del programa Erasmus+ y s'ha engegat el programa Beques Mobilitat IDEA Europa” un nou projecte per a la realització de 2 mesos pràctiques professionals en empresa. Tots estos projectes han suposat 41 mobilitats de jóvens de la nostra localitat, amb un pressupost total de 154.729,61€, el 88% del qual correspon a subvencions comunitàries i representa un increment del 46,30% en comparació amb el pressupost gestionat en 2015. (18.389,36€ aportació Municipal).

49


27 World Without Hate: Es tracta d' un projecte d'intercanvi juvenil que va tenir lloc en Tokaj (Hongria) entre l'1 i el 7 de Febrer de 2016 i en el qual van participar 8 joves de la nostra localitat. El projecte tenia com a objectiu lluitar contra els prejudicis sobretot de les persones més desfavorides.

28 EVS Youth Training Madeira III i 29 EVS Youth Training Madeira IV Basats en una col·laboració d'èxit que venim desenvolupant des de fa diversos anys amb l'Associació d'estudiants de la Universitat de Madeira, “Youth Training Madeira III” i “Youth Training Madeira IV”,

Són dos projectes de voluntariat europeu gràcies al qual Miguel Cabrerizo va realitzar una estada de 10 mesos en Madeira (Portugal) entre el 02/02/2016 al 01/12/2016, i Borja Gandia Bernia realitze una estada de 12 mesos entre el 01/06/2016 al 31/05/2017.

50


30 EVS Youth Training Slovakia: És un projecte de voluntariat europeu pel qual un jove de la nostra localitat, Oscar Ahulló, va realitzar una estada de 6 mesos a Bratislava (Eslovàquia) entre el 01/03/2016 i el 04/09/2016, colaborant amb l'organització juvenil Mladiinfo Slovensko

31 Let's Look to the Future with voluntarism y 32 European Youth in Alzira L'Ajuntament d'Alzira ha recolzat als centres de formació de les nostres localitat que han volgut participar en el projecte del Servei Voluntari Europeu, els centres que s'han acreditat en 2016 han sigut “CEIP Garcia Sanchiz”, “CIFP Luis Suñer”, “IES Jose Mª Parra”, “CFPA Enric Valor” aquests centres han acollit a 8 voluntaris europeus en 2 projectes de mobilitat, el primer “Let’s Look to Future with Voluntarism” es va desenvolupar entre abril i setembre 2016 i va permetre acollir a 4 voluntaris de Turquia en els centres de formació, el segon projecte “European Youth in Alzira” es desenvolupa entre l'octubre de 2016 i juny 2017 i participen 4 voluntaris de Polònia, Regne Unit, Grècia i República Txeca.

51


33 EVS Idea Volunteering Life Changing: Voluntaring Life Changing! és un projecte de voluntariat Europeu per qual IDEA ha acollit a 3 joves europeus que han col·laborat en les activitats de l'agència com el English Coffee i en la promoció dels programes de mobilitat europeus, el projecte s'ha desenvolupat entre el 01/07/2016 i 30/03/2017 i en ell han participat Evelina Brinkemo de Suècia, Lucia Patoprstá d'Eslovàquia i Mert Erbek de Turquia.

34 Eurodisea: IDEA porta 5 anys col·laborant en el programa Eurodisea, és un programa d'intercanvi de l'Assemblea de les Regions d'Europa (LLAURE) que ofereix pràctiques de tres a set mesos, en l'estranger, als joves que estan cercant treball i que tinguen de 18 a 30 anys. En aquest període IDEA ha acollit a una jove Teodora Buzan (Romania) durant 5 mesos (Julio a Novembre de 2016)

35 Projecte Fair: “FAIR Impulsant les pràctiques formatives en Pime’s a través de l'intercanvi d'idees i recursos” és un projecte en el qual participa l'Ajuntament d'Alzira, i que està liderat per la Cambra de comerç de Milà, El projecte té una durada de 2 anys, amb un pressupost per a l'Ajuntament d'Alzira de 46.072,30 Euros.

52


L'objectiu principal del projecte és millorar la imatge que les practiques formatives tenen en les PIME’s, impulsant que més empresaris i directius participen en els programes formatius de joves i estudiants.

36 IDEA Moves/ Oportunities in Europe: Europe IDEA contínua oferint als alumnes que realitzen formació FPE amb nosaltres la possibilitat de realitzar dos mesos de práticas en empreses en un altre país de la Unió Europea a través del programa Erasmus+, durant 2016, els alumnes beneficiats d'aquestes mobilitats has sigut Antonio Rubio Espanya (pràctiques en Norwich Regne Unit), Ramón Peris Belda i Inmaculada Lloret Diago (prácticas a Milà Itàlia) i Miriam Brotons (Belfast Regne Unit).

37 Parents School: Durant l'any 2016 s'han realitzat dues activitats formatives en el marc del projecte “Parent School” una associació estratègica que el seu objectiu és contribuir a la formació de les persones que es queden a cura dels xiquets abans de la seua incorporació a la formació escolar, en aquestes activitats formatives van participar professores de les escoles infantils municipals i també s'ha realitzat una formació a Alzira per a 27 alumnes.

53


La primera activitat formativa va tenir lloc en Lublin (Polònia) entre el 15 i el 19 d'Abril de 2016 i la segona en Vast (Itàlia) entre el 21 i 29 agost. A l'octubre va tenir lloc un curs de formació per a 27 alumnes en el marc del programa “Parent School” i que el seu objectiu era millorar les habilitats de les persones que es queden a cura de xiquets en edat pre-escolar.

38 TC Female Turkia: TC “Female Labor Force Participation in the Bases of Gender Equality”. Aquest projecte ha sigut un curs de formació en el marc del programa Erasmus+ que es desenvolupe a Ankara (Turquia) entre el 21 de novembre i el 2 de desembre de 2016, amb l'objectiu de debatre sobre la participació de la dona en el món laboral des de la perspectiva de la igualtat de gènere. En ell ha participat una usuària de l'agència, Maria José Martinez Estarlich.

Pràctiques estudiants europeus: IDEA ha acollit a una estudiant belga Tshirli Sevango, la qual ha realitzat 3 mesos de práticas (Febrer-Abril 2016) en l'Agència de desenvolupament local en el marc dels seus estudis de Màrqueting i Administració.

54


[IX Viatge a l'empleabilitat] El Viatge a l'Empleabilitat sorgix per a tractar de donar resposta a la situació de desocupació a la qual ens enfrontem la societat alzirenya des de 2008 com a conseqüència d'una profunda crisi econòmica. Al llarg d'estos anys s'han desenvolupat diversos programes d'ocupació, fent especial incidència en determinats col·lectius com els joves menors de 30 anys no qualificats, joves amb qualificació però sense experiència laboral, famílies amb recursos per baix de l'IPREM, treballadors agrícoles tallers d'ocupació per a majors de 25 anys. A través de l'anàlisi de les xifres d'inserció laboral aconseguides en estos programes estem en condicions de poder concloure que els millors resultats s'han aconseguit en aquells Plans d'ocupació en els quals s'ha combinat ocupació i formació. En l'actualitat, ens enfrontem a un mercat laboral cada vegada més exigent, que presenta desajustaments importants amb empreses que oferixen llocs de treball cada vegada més qualificats en contraposició a una mà d'obra aturada amb escassa o nul·la formació. A açò se suma la impossibilitat d'adaptar la formació no formal que desenvolupem des d'IDEA a les necessitats reals de les empreses, la qual cosa desemboca en una falta d'oportunitats per a la major part de les persones que es troben en situació de desocupació.

55


Al llarg del viatge els participants podran ser beneficiaris de tots els recursos que trobaran al llarg del recorregut que són tots i cadascun dels programes i accions que actualment es desenvolupen des d'IDEA i que queden agrupats en 5 parades.

Es tracta d'un programa dinàmic i sempre en moviment, en què el seu objectiu principal és augmentar l'ocupabilitat de les persones que en hi participen, a través de la millora del perfil professional, basant-nos sempre en la formació i adquisició de coneixements per a desenvolupar una professió de futur. L'èxit en els resultats està directament lligat al nivell d'implicació per part del participant en totes i cadascuna de la propostes que li siguen plantejades pel professional (tutor) que tindrà a la seua disposició. El nostre treball està sempre basat en el mesurament dels resultats de millora que s'aconseguisquen amb l'engegada de cada programa, pla d'ocupació o acció formativa. Amb açò obtindrem informació sobre el resultat obtingut per les polítiques aplicades i la conveniència o no de continuïtat segons si impacte sobre les xifres de desocupació. Així mateix, totes les mesures a aplicar seran preses sobre la base de l'observatori d'ocupació d'IDEA.

56


[X Comercio y Oficina AFIC] Objectiu Fomentar el desenvolupament del comerç local amb tal d'evitar la fugida de despeses i generar riquesa en la nostra ciutat. IDEA, com a oficina AFIC, té la funció de coordinar les actuacions i la prestació de serveis en matèria de comerç, així com adequar l'oferta comercial local a les exigències del mercat, a través dels mitjans tècnics necessaris facilitats per la XARXA AFIC. En 2016 hem realitzat 11 actuacions de dinamització comercial en les quals han participat 980 comerços d'Alzira: 39

Fira comercial: Alzira Oberta

45

Disfruta del teu comerç: Àrea P.Pere Crespí

40

XVI Concurs d'Escaparatisme

46

Alzira Shopping Night

41

Per S. Valentí enamora´t del comerç

47

Alzira Black Friday

42

Per Falles la Mascletà sona a comerç

48

Mercat ambulant extraordinari de Nadal

43

Per S. Bernat el comerç sona a festa

49

Targeta d'Alzira

44

Este comerç sona a art

57


11 actuacions comercials

980

comerรงos

foment desenvolupament del

comerรง local

58


39 VIII Fira Comercial: Alzira Oberta Del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016, a la plaça del Regne, es celebrà la huitena edició de la Fira Comercial: Alzira Oberta. Prop de 40 expositors mostraren els seus productes a un nombrós públic de la ciutat i les poblacions properes. Cada any s'aconseguix augmentar l'afluència de públic, trascendint ja l'àmbit local i, es convertix esta fira en un referent en la comarca. Pretenem que els comerços locals aprofiten l’oportunitat d’exposar els seus productes o serveis i es donen a conèixer al públic que hi acudisca, ajudant-los a posicionar-se en l’actual mercat competitiu. Així, la Fira suposa una actuació dinàmica de difusió i trobada entre comerciants i potencials consumidors. La fira compta amb una zona de restauració i una zona d’animació infantil i la major exposició d'automòbils a l'aire lliure de la comarca, on pràcticament tots els concesionaris de la ciutat i les millors marques exhibixen els seus vehicles nous. A més, coincideix la Festa dels Moros i Cristians de la Vila, que permet aconseguir dinamitzar i atraure un major nombre de públic. Tot açò permet completar una interessant oferta d’oci en la capital de la Ribera Alzira, de manera que Alzira es convertix en destí de moltes persones de tota la comarca. Cal destacar la participació activa de l’AFIC d’Alzira a través d’un estand corporatiu.

59


40 XVI Concurs d' Escaparatisme En desembre de 2016, l’AFIC d’Alzira posà en marxa la XVI Concurs d’Escaparatisme amb la participació de 81 comerços. La resposta per part de la ciutadania també va ser positiva, ja que valorà satisfactòriament la decoració dels establiments i aparadors que animaven a realitzar compres, especialment en unes dates tan senyalades. 1º premi Lavanda home 800€ i stand de la Fira comercial ALZIRA OBERTA 2º premi Nanos 500€ 3º premi Foto Raül Calabuig 300€ 1º accèssit Ferreteria Mengual 150€ 2º accèssit Floristería Nenufar Alzira 150€ "Decoració tradicional" Frutas Clara 150€ "Enginy" Frutas Juan 150€ "Gràcia" Clinica Veterinaria Castells 150€ 1º premio votación popular Facebook Massimo Di Bari150€ 2º premio votación popular Facebook Aguamarina 150€ El total dels premis ascendix a 2650€, tots ells concedits a través de la Targeta Alzira.

60


41Per Sant Valentí enamora’t del comerç La Regidoria de Comerç va posar en marxa en 2016 esta nova iniciativa amb la intenció de conèixer de primera mà l’opinió dels consumidors i consumidores del comerç d’Alzira. Des de l’1 fins al 9 de febrer es va demanar la col·laboració a través del Facebook d’IDEA perquè els ciutadans comentaren què els enamora del comerç local. Les 5 millors respostes foren guanyadores de 5 Targetes d’Alzira valorades en 100€ cascuna.

42 Per falles la mascletà sona a comerç El comerç d’Alzira es va fer notar durant les Falles amb a esta campanya, perquè durant les mascletaes dels dies 16, 17, 18 i 19 es llançaren unes boles roges gegants amb el lema “LA MASCLETÀ SONA A COMERÇ” per animar al públic assistent. A més, es va realitzar un concurs entre totes aquelles persones que pujaren la seua foto amb la bola roja al Facebook d’Alzira Ciutat Comercial. La foto que més “Me gusta” va aconseguir va gaudir de la mascletà del dia Sant Josep a la llonja de l’Ajuntament.

61


43 Per San Bernat el comerç sona a festa Amb esta campanya, la regidoria de Comerç pretén animar els carrers d’Alzira durant les festes patronals amb diferents activitats.Participaren més de 80 comerços. Es realitzaren jornades de ràdio en el carrer, amb la participació de diversos comerciants en el programa d’Alzira Ràdio. Durant el transcurs del programa es regalaven entrades per al concert de Chenoa, per a tots aquells que compraren en algun comerç d’Alzira durant eixe matí, amb un import superior de 20€. Els comerços es van guarnir amb els més de 4.000 globus de la campanya que es van repartir per a l’ocasió. També es van realitzar actuacions en diferents punts de la ciutat per part de grups de música de la Societat Musical d’Alzira.

44 Este comerç sona a art Amb motiu de la celebració del Dia de l’Artista, el dimarts 18 d’octubre, la Regidoria de Comerç juntament amb l’Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca, posen en marxa una nova iniciativa en què l’art s’unix a l’activitat comercial. La finalitat era crear una gran Galeria d’Art als carrers d’Alzira, on els nostres comerços seran els aparadors de les obres dels artistes el dimarts 18, dimecres 19 i dijous 20 d’octubre.

62


El ciutadans tenien l’oportunitat de fer-se la teua ruta artística i viure la ciutat d’una manera diferent visitant els 47 comerços participants on 21 artistes d’Alzira i de la comarca exposaran les seues obres.

45 Disfruta del teu comerç L’Àrea comercial Pere Crespí, junt a l’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Empresarial, va organitzar el 14 d’octubre un esdeveniment amb l’objectiu de fomentar la promoció econòmica i comercial de la zona. Durant la jornada es portaren a terme diferents activitats lúdiques, com uns castells unflables, l’actuació d’una xaranga i begudes a preus populars. L’Àrea Comercial Pere Crespí, premià la fidelitat celebrant un sorteig públic d’un cap de setmana a mitja pensió i spa per a dos persones. Per a participar sols havies de realitzat alguna compra en qualsevol dels comerços adherits a esta iniciativa.

46 Alzira Shopping Night El divendres, 23 de setembre de 2016, es va celebrar la IV edició Alzira Shopping Night en l’àrea comercial de Sants Patrons, Benito Pérez Galdós, plaça Major i la Vila des de les 20h fins a les 00h, organitzat per l’Associació Empresarial i l’Ajuntament d’Alzira. Més de 100 tendes d’Alzira participen en esta iniciativa, a la qual s’han sumat no sols comerços de la zona centre, sinó també els de les altres àrees que es

63


traslladaren, be a espais cedits per altres comerços o bé a parades ambulants, a les principals arteries comercials de la ciutat.

47 Black Friday Alzira Els dies 25 i 26 de novembre va tindre lloc dues intenses jornades amb descomptes agressius, en establiments de totes les grandàries i sectors, que donava el tret d’eixida a les compres de Nadal. Més de 80 comerços van participar en esta intensa jornada de compres.

48 Mercat de ambulant extraordinari de Nadal El tradicional mercat ambulant dels dimecres celebra cada Nadal un dia de mercat extraordinari en el diumenge pròxim als dies festius. Des de la Regidoria de Comerç es dóna suport a este col·lectiu amb la difusió per mitjà de cartells i falques publicitàries de ràdio, d'este esdeveniment.

49 Targeta d’Alzira L’objectiu marcat des de les Regidories de Promoció Econòmica i Ocupació i la de Comerç, és la realització d’actuacions que de manera directa o indirecta, puguen incidir en el desenvolupament de l’activitat comercial a Alzira. Esta és la premissa amb la qual naix en 2012 la Targeta d’Alzira. A través d’esta mesura es pretenen conjugar totes les accions de promoció econòmica, i açò amb la finalitat principal que els recursos d’Alzira es reinvertisquen en la mateixa localitat, evitant la fuga de despesa i donant un doble ús a tot els fons municipals, per un costat donem suport als emprenedors, i per

64


un altre costat fomentem el comerç local. A més altres ajudes municipals com ara el formaplus, per a contractació d'alumnes que hagen realitzat cursos a IDEA, les ajudes de vivenda, i tot tipus de premis, com els propis del Concurs d'Escaparatisme, i altres campanyes comercials o d'altres departaments municipals, com Joventut, també fan ús d'este métode de pagament. Es tracta d’una targeta VISA d’ús exclusiu en els comerços i servicis adherits a este sistema de pagament, el qual ha suposat que des de que s'implantà este sistema, prop de 550.000 € s’hagen posat en circulació entre els comerços d’Alzira. A través de la signatura del Conveni amb Caixa Popular, s'ha aconseguit posar en funcionament esta actuació. Actualment més de 300 establiments, entre comerços i servicis d'alzira estan adherits a la Targeta d'Alzira.

65


[ Consell Assessor de Comerç CAC ] Hay que destacar que todas las actuaciones que se desarrollen desde la Concejalía de Comercio se tratan dentro del Consejo Asesor de Comercio (CAC) un órgano consultivo y de opinión en materia de comercio, que tiene como principal objetivo canalizar la participación de las asociaciones de comerciantes de la ciudad de Alzira en los asuntos municipales que afectan al sector comercial, contribuyen a crear infraestructura comercial competitiva en la localidad, adaptada a los hábitos de los consumidores.

66


[ XI Programes Municipals ] Objectiu Una part fonamental de l'activitat de l'agència es centra en l'elaboració de programes propis finançats amb fons municipals, que sorgixen de l'observació i l'experiència en el tractament de les dades, però sobretot, del tracte amb els usuaris i la comprobació de les iniciatives que resulten més efectives.

Enguany hem desenvolupat els següents:

50

Emprén

56

Fem Ocupació

51

Formaplus

57

Beques Aula Mentor

52

II Premis IDEA Coworking Alzira

58

Microcrèdits emprenedors Caixa Popular

53

Alzira: 12 mesos · 12 empreses

59

Microcrèdits emprenedors BMN

54

Pla d' ocupació juvenil qualificats

60

D’Alzira la Reganyà

55

Pla d'ocupació Formació +Treball

61

Beques mobilitat

67


12

programes municipals

adaptats

a la ciutadania

306

beneficiaris

68


50

90 ajudes

Ajudes Emprén

Esta ajuda, finançada en la seua totalitat per fons municipals, té per objectiu incentivar als emprenedors d’Alzira, i recolzar a les persones aturades perquè creuen el seu propi negoci potenciant les pimes i el comerç tradicional, base de l'economia local. Les ajudes consisteixen en una subvenció a fons perdut de 550€, que es fan efectius a través de la targeta Alzira, una targeta visa que pot utilitzar-se en tots els comerços i serveis d'Alzira adherits a este sistema de pagament. Esta fórmula permet que l'import total de les ajudes revertisca en la pròpia localitat en forma d'activitat econòmica, beneficiant així al comerç local.

En l'exercici 2016 es van concedir 90 ajudes per import de 49.950 €. L'Ajuntament d'Alzira, a través d'este programa, aposta per l'autoocupació com una de les principals vies d'inserció laboral. Enguany el Director General de Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, Francisco Álvarez Molina ha acompanyat als emprenedors d'Alzira en este acte.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

74 ajudes 108.780 €

84 ajudes 123.665 €

97 ajudes 143.075 €

125 ajudes 184.125 €

49 ajudes 26.950 €

90 ajudes 49.950 €

69


51

3 ajudes

Ajuda municipal Formaplus:

Esta ajuda té com a objectiu principal donar suport a la contractació de persones aturades, que hagen participat en els cursos o programes formatius promoguts per l’Ajuntament d’Alzira amb la finalitat de fomentar la creació d'ocupació i afavorir la inserció laboral dels participants en aquestes activitats . En l’exercici 2016, es celebraren dos actes d’entrega d’ajudes, en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira amb la presència de l’Alcalde Diego Gómez Garcia, en el que s’entregaren un total de 3 ajudes, 2 ajudes de 2.000€ per contractació indefinida de jornada completa i 1 ajuda de 600€ per contractació temporal a jornada completa, amb un import total de 4.600 € a través de la Targeta d’Alzira.

52

3 premis

Premis IDEA Coworking Alzira

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, amb la col·laboració de Coworking Alzira, van convocar al 18 d’octubre de 2016 els PREMIS IDEA COWORKING ALZIRA 2016. El concepte de COWORKING podria resumir-se com “professionals de diferents sectors, autònoms, emprenedors i empresaris que

70


comparteixen el mateix espai físic per a treballar en els seus propis projectes”. Els aspirants podrien ser persones físiques o jurídiques que volgueren emprendre o que ja estigueren exercint una activitat professional i/o empresarial, a Alzira i el model de negoci de la qual es poguera desenvolupar adequadament en un espai COWORKING. Es van concedir 3 premis valorats en 1000 € cadascún, finançats per l'Ajuntament d’Alzira, que equivalen al cost del gaudi dels serveis de coworking durant 6 mesos. Els premiats foren:

Mira’m Comunicació Ooperations Move on Jobs

53

Vicente Ribes Castera José Vicente Tebar Crespo Salvador Arlandis Corell

Novetat

Alzira: 12 mesos · 12 empreses

12 beneficiaris

Esta ayuda, tiene por objetivo impulsar de forma directa una nueva empresa de Alzira, constituida en los dos últimos años, a través de un Plan de marketing que engloba el análisis, planificación, organización, difusión y control de resultados durante un mes. A partir de la selección realizada en el ejercicio 2016 ante jurado, se eligieron a 12 empresas que disfrutarán durante el año 2017 del pack de lanzamiento y promoción durante 1 mes con un coste de 750€ por pack, destinando un total de 9.000 € en esta ayuda. Les empreses seleccionades per a cada mes de 2017 han segut: Gener Rochy Febrer Cuida’t Març The Classroom Abril INUIT

Maig Ciao Piojos Juny Funema Juliol 66 Kustom Kulture Agost Reclam Editorial

Septembre Uniformatres Octubre Escuela de cocina Cremades Novembre Trencanous Desembre Imagina-Té Tea Shop

71


54

Pla d'ocupació juvenil qualificats

15 beneficiaris

El plan es dirigix a persones joves desocupades d'Alzira amb edat compressa 18 i 25 anys, que es trobaven incrits a l'oficina d'Ocupació-Servef, i que poseixen una de les titulacions, tant en cicles formatius com en titulacions universitàries, recollides en les bases per a la realització de pràctiques no laboral relatives a la seua titulació en els diferents departaments municipals. Este any, 15 joves d'Alzira han realitzat pràctiques no laborals durant 6 mesos en els diferents departaments de l'Ajuntament d'Alzira, amb una dotació de 75.000€.

55

Pla de ocupación juvenil Formació + Treball

Novetat

21 beneficiaris

Este pla d'ocupació va destinat a menors de 30 anys, sense titulació acadèmica i combina un contracte de formació i aprenentatge d'un any, amb la realització d'una d'estes modalitats formatives i està dotat amb 177.000 €

72


56

Curs de formació bàsica "Manteniment de Vivenda" que es realitza en horari de vesprades en el CIPFP Luis Suñer. Els beneficiaris d'este curs realitzen treballs de peonatge i menteniment en dependències municipals. Certificat de professionalitat de "Operacions bàsiques de servicis administratius o generals". Els destinataris d'esta formació realitzen funcions d'auxiliar administratiu en els diferents departaments municipals.

35 contratactacions

Fem ocupació

El plan de d'ocupació Fem Ocupació es dissenya tenint en compte les dades de desocupació analitzats a l'Observatori d'Ocupació i es destina a majors de 30 anys amb una reserva de places del 50% per a desocupats entre 30 i 440 anys. Està dotat amb 133.000 €.

57

Beques Aula Mentor

Novetat

100 beques

Estes beques dels cursos d'Aula Mentor són també una de les novetats d'enguany, l'Ajuntament d'Alzira a través d'IDEA ha atorgat 100 beques de formació als ciutadans amb la finalitat de millorar les seues competències i habilitats professionals. L'objectiu és facilitar un aprenentatge de qualitat, flexible i adequat a les exigències del mercat laboral, facilitant-los la seua inserció laboral.

58

Microcréditos emprendedores Caixa Popular

2 microcréditos

L'Ajuntament d'Alzira i Caixa Popular han signat un conveni de col·laboració per a afavorir el desenvolupament d'iniciatives d'emprenedors posant a la disposició de nous emprenedors i xicotetes empreses una alternativa de finançament avantatjós mitjançant la concessió de Microcrèdits Emprenedors. Per a la concessió d'aquests microcrèdits és necessari que la proposta arribe a través

73


d'Idea, on prèviament s'haurà de relitzar un pla de viabilitat amb l'assessorament i les eines que s'ofereixen des del servei de creació d'empreses

59

Microcréditos emprendedores BMN

Novetat

També en l'entitat Banca Mare Nostrum, BMN-Caixa Murcia s'ha signat un conveni de col·laboració de suport als projectes emprenedors i a empreses d'Alzira, facilitant l'accés a línies de crèdit per a les seues necessitats financeres. Amb este conveni s' afavorix el creixement del nostre teixit empresarial.

60

15 hornos agremiados

D’Alzira: La Reganyà

L’Ajuntament d’Alzira a través d’IDEA, l’Associació Empresarial d’Alzira i el Gremi de Forners, amb 15 forns agremiats, duen a terme “D’Alzira la Reganyà”, una campanya amb què es pretén distingir i posar en valor aquest producte típic de la nostra ciutat i ser reconeguda com a “Marca de Qualitat” per la Generalitat Valenciana. Amb esta iniciativa, es pretén donar-li reconeixement a este producte tradicional però també potenciar el nostre comerç i gastronomia, així com el treball dels professionals de la nostra ciutat. En 2016 s'han realitzat 4 accions: 1 2 3 4

JUNY JULIOL OCTUBRE OCTUBRE

Jornades gastronòmiques Presentació d'Alzira la Reganya Estand propi en la Fira Comercial Alzira Oberta Campanya àrea comercial Parc Pere Crespi "Disfruta el teu comerç"

74


75


Novetat

61

10 beques

Becas de movilidad

En 2016, IDEA ha engegat un nou programa que el seu objectiu és millorar l'ocupació dels usuaris de l'agència a través de la realització de dos mesos de pràctiques en empreses de països de la Unió Europea, per a açò ha concedit 10 beques de mobilitat per a realitzar pràctiques professionals en empreses de Belfast, Londres i Malta. Les mobilitats es desenvoluparan entre abril i maig de 2017.

76


[ XII Oficina SMAC

Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació Laboral ] Objetivo El Servei Administratiu de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) va començar a prestar-se el 3 de setembre de 2013, en virtut del Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alzira. Esta descentralització de part del servici SMAC, ha permés reduir el temps d'espera dels treballadors que pot afectar al termini que tenen per presentar, si és el cas, demandes judicials davant els servicis públics d’ocupació o el Fons de Garantia Salarial (FOGASA). A continuació es mostren les dades acumulades de la prestació del servei SMAC ALZIRA des del 31 de desembre de 2016:

Històric d'activitat Oficina SMAC Alzira Demandas gestionadas

Trabajadores

500 372

314 79

95 2013

Municipios atendidos 395

419

55

47

20

372

2014

2015

77

44 2016


372

demandes gestionades

419

treballadors

44

municipis 78


[XIII Resultats econòmics] La gestió de totes les actuacions descrites es porten a terme amb la dotació pressupostària corresponent. Les fonts de finançament dels programes desenvolupats per IDEA provenen de dos vies principals:

Fons municipals: Dins del pressupost anual de l'Ajuntament d'Alzira, IDEA compta amb una partida pressupostària específica, amb la qual s'atenen les despeses, tant de les aportacions municipals als programes subvencionats per diferents organismes, com dels programes municipals dissenyats des de l'Agència.

Fons provinents de subvencions: Una gran part de les actuacions que es desenvolupen al llarg de l'any estan cofinançats per diferents administracions, com ara la Generalitat, la Diputació, el Servici Públic d´Ocupació Estatal (SEPE) o del Fons Social Europeu.

Podem dividir estes actuacions, segons la seua finalitat i l'organisme que els finança en:

79


A. Programes subvencionats [1.Foment d'ocupació] PROGRAMES

SUBVENCIÓ

AJUNT.

COST

44.100,00 €

81.317,38 €

125.417,38 €

3

GVA

01/04/16-31/03/17 - 1año

7.840,00 €

3.130,80 €

10.970,80 €

1

GVA

01/12/16-31/03/17 - 3 m

150.165,00 €

5.463,28 €

155.628,28 €

120

SEPE CCLL

08/07/16-07/08/16 - 1 m

Salari Jove

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

3

GVA

26/12/16-23/06/17 - 6 m

EMCOLD

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

2

GVA

27/12/16-20/07/17 - 7 m

EMCORP

22.500,00 €

0,00 €

22.500,00 €

3

GVA

27/12/16-30/04/17 - 4 m

Pla d' Ocupació 2016

67.777,00 €

6.870,56 €

74.647,56 €

11

AJUNT.

15/02/16-15/06/16 - 4 m

377.382,00 €

96.782,02 €

474.164,02 €

143

Desenvolup local ADL Prórr - 3 ADL Desenvolup local - ADL INICIAL Sepe Agrícola 2016 FASE I

TOTALES

LLOCS

ORGANISME

DATES

[2. Formació] PROGRAMES Gestió comptable i adva per a auditoria Confecció i publicació planes web Gestió i mantenim árbres i palmeres Atenció sociosanitària a dependents Anglés financer Operacions auxiliars serv adtius i grals Taller de Ocupació Aula Mentor La Dipu et Beca TOTALES

SUBVENCIÓ

AJUNT.

COST

LLOCS

ALUMNAT

ORGANISME

31.737,60 €

0,00 €

31.737,60 €

1

15

GVA

DATES 30/12/2016-31/05/17 - 670 h

65.880,00 €

0,00 €

65.880,00 €

1

15

GVA

30/12/2016-30/06/17 - 600 h

49.005,00 €

0,00 €

49.005,00 €

1

15

GVA

30/12/2016-10/06/17 - 550 h

37.044,00 €

0,00 €

37.044,00 €

1

15

GVA

30/12/2016-31/05/17 - 490 h

12.198,00 €

0,00 €

12.198,00 €

1

15

GVA

30/12/2016-23/03/17 - 190 h

35.640,00 €

0,00 €

35.640,00 €

1

10

GVA

30/12/2016-15/05/17 - 440 h

370.927,20 €

55.639,80 €

426.567,00 €

5

20

GVA

30/12/2016 - 29/12/207 - 12 m

4.014,00 €

0,00 €

4.014,00 €

110

MINISTERIO

ANUAL

27.200,00 €

9.196,32 €

36.396,32 €

35

DIPUT. VAL.

JULIO-AGOSTO 2016 - 2 m

633.645,80 €

64.836,12 €

698.481,92 €

80

11

250


[3.Programes europeus] PROGRAMES

SUBVENCIÓ

AJUNT.

COST

PARTICIP.

ORGANISME

World Without Hate

2.278,00

0

2.278,00

8

COMISION EUROPEA

EVS Youth Training Madeira III

7.565,00

0

7.565,00

1

COMISION EUROPEA

01/01/2016

EVS Youth Training Slovakia

4.381,00

0

4.381,00

1

COMISION EUROPEA

01/01/2016 - 30/09/2016

12.234,00

0

12.234,00

4

COMISION EUROPEA

01/04/2016 - 30/09/2016

8.871,67

0

8.871,67

1

COMISION EUROPEA

01/06/2016 - 30/08/2017

Volunteering Life Changing (EVS Idea)

18.736,00

0

18.736,00

3

COMISION EUROPEA

01/06/2016 - 31/05/2017

European Youth in Alzira

24.553,32

0

24.553,32

4

COMISION EUROPEA

01/09/2016

7.015,00

0

7.015,00

1

FSE GVA

01/07/2016-

Fair Fostering Apprenticeships Sharing

46.072,30

0

46.072,30

0

COMISION EUROPEA

Oportunities in Europe (Idea Moves II)

11.696,00

0

11.696,00

4

COMISION EUROPEA

720,00

0

720,00

2

COMISION EUROPEA

144.122,29

0

144.122,29

29

Let's Look to the Future with Volunt, Youth Training Madeira IV

Eurodisea 1º Flujo

TC Female Labor Force Participation TOTALES

DATES

01/10/2016 - 31/08/2018

[4. Actuacions Comercials] ACTUACIÓ Fira comercial: Alzira Oberta

SUBVENCIÓ

AJUNT.

COST

5.000,00 €

17.356,43 €

22.356,43 €

GVA GVA

Campanye de dinamització comercial

14.250,00 €

3.017,19 €

17.267,19 €

TOTALES

19.250,00 €

20.373,62 €

39.623,62 €

ORGANISME

B. Programes municipals A continuació detallem els programs desenvolupats des d'IDEA finançats íntegrament pel pressupost municipal.

81


PROGRAMES Fem Ocupació Formaplus Emprén

PRESSUPOST MUNICIPAL

LLOCS

132.895,00 €

35

4.605,00 €

3

BENEFICIARIS

50.505,00 €

90

Premios Idea Coworking

3.000,00 €

3

Alzira: 12 meses·12 empresas

9.000,00 €

12

PEJ cualificados PEJ no cualificados

63.000,00 €

15

140.000,00 €

21

Becas formación

10.000,00 €

Becas movilidad

29.186,57 €

Gastos personal agencia

145.884,22 €

D'Alzira: La Reganyà

100 10 4

6.544,13 €

TOTALES

594.619,92 €

78

215

Pressupost gestionat 1.951.011 € 776.611,68 €

40%

1.174.400,09 €

60%

82

Subvencions Pressupost municipal


[Anàlisi de l'impacte de les actuacions] En 2016 s'han realitzat les següents atencions i s'han beneficiat dels servicis d'IDEA el nombre de persones que es detallen a continuació:

• • • • • • •

Formació: 1168 beneficiaris Orientació laboral 2812 atencions Emprenedors 415 atencions Programes europeus 490 atencions Comerç 984 participants Smac 419 trebballadors Jornades 937 assistents

7225 beneficiaris

83


[ Evolució dels recursos gestionats] En el gràfic següent analitzem l'evolució en la gestió dels recursos els quals han anat incrementant-se principalment per dos factors, l'augment en la dotació de la partida pressupostària municipal i per la participació i l'accés a més programes subvencionats.

1.951.011 € 1.587.736 € 913.651 €

2012

1.475.095 €

1.167.809 €

2013

2014

84

2015

2016


[XIV Canals de difusió] La qualitat de la informació és una de les premises d'IDEA. En la nostra intenció està mantindre informats als usuaris de l'Agència, a través dels diferents mitjans de difusió, tant digitals com impresos. Entenem que utilitar les fonts d'informació adequats, millorem la qualitat del servici, i pot marcar la diferència en un entorn com l'actual.

[ canal de WHATSAPP ], amb este canal els nostres usuaris poden realitzar les seues consultes a l'Agència.

[ Agenda laboral ]

Este programa s'emet en

Alzira Radio, 107.9 FM, cada dijous a las 11.30h on parlem i informem de totes les accions i activitats que anem realitzant durant l'any.

85


En 2016 hem participat en

Data

14/01/2016 21/01/2016 28/01/2016 04/02/2016 11/02/2016 25/02/2016 03/03/2016 10/03/2016 17/03/2016 07/04/2016 14/04/2016 21/04/2016 28/04/2016 05/05/2016 12/05/2016 19/05/2016 27/05/2016 02/06/2016 09/06/2016 13/06/2016

40 programes

Temàtica

i s'han tractat els següents temes:

Data

Taller de Empleo English Coffee y Café Français Campaña Enamora't del Comerç Semana de la economia Semana de la economia Practicas Universitarias Empren 2016 PEJ Y PEC Directo Fallas Progr Europeo conj -Ay. Xativa Taller de Geriatria Jornada internacionalización PEJ cualificados y formaplus Voluntarios Maderia 1ª Edición Univer de Primavera English Coffee Programas de Movilidad Europea Convenio Caixa Popular Voluntarios Europeos Taller Empleo

16/06/2016 30/06/2016 14/07/2016 28/07/2016 08/09/2016 15/09/2016 22/09/2016 29/09/2016 06/10/2016 13/10/2016 20/10/2016 27/10/2016 03/11/2016 10/11/2016 17/11/2016 24/11/2016 01/12/2016 15/12/2016 22/12/2016 29/12/2016

86

Temàtica

Becarios practicas Parents School Campaña Sant Bernat PE Formación+Trabajo Taller T'ESTIME 2016 Voluntariado Bratislava Shopping night Fira comercial: Alzira oberta Area Comercial Pere Crespi EL Comerç sona a Art Parents School Premios Idea Coworking Becas Formación Idea 12 meses 12 empresas Becas Formación Idea Monograficos Idea Becas Movilidad Idea Becas Movilidad Idea Premios Idea Coworking 12 meses 12 empresas


[ Webs ]

142.857 visites

La web www.idea-alzira.com es llança en 2006 i des de l'any passat tenim una nova imatge de la web. En 2016 tinguerem 142.857 visites. A més, tenim diferents webs d'informació específica com és la web Aula Mentor Alzira, el Portal del Comerciante de Alzira i Alzira Avança.

87


[ Xarxes socials ] Mitjançant les xarxes socials mantenim informada a la ciutadania diàriament de totes aquelles borses de treball que s'obrin a tot el panorama nacional, ponències i xarrades que es realitzen, de les activitats i jornades que es programen durant l'any, entre d'altres informacions. Estem presents en les principals xarxes sociales i plataformes de difusió de continguts, amb el nombre de seguidors que es relacionen a continuació: Facebook: Twitter: LinkedIn: Youtube: Slideshare:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

www.facebook.com/idealzira @IdeaAlzira linkedin.com/company/idea-alzira Ideaalzira slideshare.net/IdeaAlzira

Facebook 693 2.643 3.081 3.913 5.538 7.474

Twitter 366 310 625 1.126 1.487 1.698

LinkedIn 0 208 653 979 1.465 2.018

7474 “Me gusta” a la página 1698 seguidores 2018 contactes 3724 visualizaciones 51 slideshares

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Facebook

88

Twitter

LinkedIn


[ Notes de premsa ] extracte

89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


[XV actes i jornades]

22

jornades 937

assistents

62

Semana de l' Economia

65

Jornada Internacionalitzaciรณ

63

Universitat de Primavera

66

Jornada comienรงa a Exportar 1

64

Jornada Lideratge Positiu

67

Jornada comienรงa a Exportar 2

99


62

800 assistents

VIII Semana de la Economia

La setmana s'organitza amb l'Associació empresarial d'Alzira i finalitza amb la gala d'entrega de premis de la Setmana de l'economia, on es fa un reconeixement a empreses descatades d'Alzira, per la seua trajectòria.

Les empreses premiades en 2016 foren: • • •

Muebles Alfonso Laboratorios Xamfra Restaurante Tasca Cami Vell

Un dels objectius que es perseguixen amb la celebració d’estes jornades és oferir a l’empresariat i a la ciutadania en general un espai de reflexió. Durant tota la setmana es realitzaren 13 conferències i tallers intentant aplegar a conclusions que ens faciliten la posada en marxa d’accions, tant des del sector públic com del privat.

100


Novetat

63 Universitat de Primavera En l’any 2016, es va realitzar per primera vegada l’Universitat de Primavera d’Alzira, organitzada per la Universitat de València amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira i Caixa Popular. Es un fòrum destinat a ser un punt de reflexió i anàlisi de l’economia comarcal i el desenvolupament sostenible al nostre territori que es va celebrar al llarg de 5 dies, on es van impartir de forma gratuïta tres mòduls relacionats amb esta temàtica. En esta edició van participar membres de la Facultat d’Economia, i dels Instituts universitaris d’Economia Social i Cooperativa, i de Biodiversitat i Biologia Evolutiva.

64 Jornada de Lideratge Positiu 60 assistents En esta jornada, impartida per Julián Pelucho, es va tractar el concepte del lideratge positiu com a canal per aconseguir desenvolupar les fortaleses dels col·laboradors i equips amb el fi d’aprendre a utilitzar-les adequadament per a la millora del nivell d´ acompliment

65 Jornada de Internacionalización

32 assistents

El dia 27 de abril, l´Ajuntament d´Alzira junt a l´Associació Empresarial i el CEEI Valencia, va celebrar la jornada “Ajudes i recursos per la internacionalització de la teua empresa”

101


Ponentes: Cristina Villó, Cap Área Internacionalització de IVACE Internacional, José Francisco Garrigues, Cap de Sector Promoció de la oficina ICEX Valencia, i Ramón Ferrandis, Director Econòmic-Financer del CEEI Valencia.

66 y 67 Jornades Comença a Exportar

45 assistents

Jornada celebrada el 9 de juny en col·laboració amb l'IVACE internacional, i que es tornà a repetir el 20 d'octubre donat l'èxit obtingut.

102


[XVI Cooperacions amb altres organismes] Des d'IDEA venim desenvolupant des de fa anys un treball de cooperació i col·laboració amb altres organismes públics i entitats amb l'objectiu d'establir sinergies. Durant este any s'han signat 4 convenis amb diferents entitats:

2016 1. 2. 3. 4.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alzira i Caixa Popular-Caixa Rural C.C.V. per al desenvolupament d'iniciatives emprenedores de creació d'autoocupació. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alzira i la UPV per a facilitar la certificació del nivell de coneixements d'anglés als alumnes que realitzen en Idea cursos d'anglés autoritzats pel SERVEF. Conveni entre l' Ajuntament d'Alzira i BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (BMN - CAJAMURCIA) per a donar suport a la creació de projectes emprenedors i d'autoocupació desenvolupats a Alzira. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alzira i el Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) de València per al foment de l’emprenedoria.

103


[ Històric de convenis ] A continuació, detallamem els convenis signats amb altres organismes vigents en l'actualitat i que destaquen este treball de cooperació. 2001 Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i l'Ajuntament d'Alzira per a la coordinació d'actuacions i la prestació de serveis en matèria de comerç i adhesió a la XARXA AFIC. 2007 Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament d’Alzira per a la realització de pràctiques formatives d'estudiants. 2009 Conveni de col·laboració entre la Fundació Comunitat Valenciana Regió Ruropea (FCVRE) i l'Ajuntament d’Alzira. 2010 Acord de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament d’Alzira per a la integració d'una oficina d'innovació en la xarxa d'innovació CPI (Ciutat Politècnica de la Innnovació). 2011 Conveni de cooperació entre el Ministeri d'Educació i l'Ajuntament d’Alzira per a l'impuls de la formació oberta, lliure i a través d'internet amb la creació d'un Aula Mentor. 2012 • • •

Acord marc de col·laboració amb el Parlament Europeu (resolució núm. COMM/FPA//01/0565). Acreditació de l'Ajuntament d’Alzira per a participar en projectes del programa del voluntariat europeu (nº d'acreditació 2012-ÉS-106) Conveni entre l'Ajuntament de Alzira, l'Associació Empresarial de Alzira i Caixa Popular per a la implantació de la Targeta d'Alzira com a sistema de pagament per a les ajudes i subvencions municipals. Autorització com a agència de col·locació núm 10-00000004 per part del sistema nacional d'ocupació

104


2013 • • • •

Acord de col·laboració entre SERVEF i l'Ajuntament d’Alzira per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei AutoServef. Conveni de col·laboració entre Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç i l'Ajuntament d' Alzira per a la implantació de la metodologia de reducció de l'impacte intervé ambiental de les pimes comercials desenvolupada en el marc projecte europeu Life+Green commerce. Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Alzira pel qual es formalitza la gestió per a la realització de determinats serveis laborals de la competència de la Generalitat. SMAC (Servei de Mediació, Arbritraje i Conciliació) Segell d'entitat adherida a l'estratègia d’emprenedoria i ocupació jove (EEEJ) del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

2014 Conveni de col·laboració entre el SERVEF i l'Ajuntament de Alzira per a la realització de practiques no laborals dins del Pla d’Ocupació juvenil. 2015 • • •

Conveni entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball i l'Ajuntament d’Alzira per a la incorporació a la iniciativa #comercioemprende de suport a la creació i millora de les empreses comercials. Acreditació e Inscripció en la xarxa Orienta GVA. Conveni d'adhesió entre l'Ajuntament d'Alzira i la fundació Esplai- Ciutadania Compromesa per al desenvolupament de programes d'e-inclusió a través del projecte Xarxa Connecta.

105


[ Órganos consultivos ] Des de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Comerç es compta amb dos òrgans consultius:

Consell Assessor de Comerç (CAC) que té com a principal objectiu canalitzar la participació de les associacions de comerciants de la ciutat d'Alzira en els assumptes municipals que afecten el sector comercial, per contribuir a crear una infraestructura comercial competitiva en la localitat, adaptada als hàbits dels consumidors.

Consell Econòmic i Social (CES), que té com a objectiu principal l'estudi de la problemàtica soci-laboral i econòmica del municipi d'Alzira, així com proposar l'adopció de mesures tendents a corregir els desequilibris existents, ja que no existeix un model organitzatiu que puga donar solució a tots els problemes derivats d'un procés de desenvolupament local, i per tant fa necessària la participació ciutadana com a fórmula de consens per a adoptar les polítiques locals adequades a la realitat social.

106


IDEA · Iniciativa per al desenvolupament econòmic d'Alzira Ronda d'Algemesí, 4 · 46600 Alzira 96 245 51 01 www.idea-alzira.com adl@idea-alzira.com