Page 1

EDUCATION

BlaBLAblaBLABLAlA blabLaBLABLA bla OP NAAR ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Onderwijs voor iedereen en een goede gezondheid gaan hand in hand

© Iday-international


‘Kinderen van de wereld, de tijd is gekomen voor jullie generatie om samen sterk te staan. Jullie kunnen de generatie zijn die voor het eerst ziet dat elk kind het onderwijs krijgt waarop het recht heeft. Dit hebben de wereldleiders beloofd, en door met één stem te spreken kunnen jullie ervoor zorgen dat zij hun belofte waarmaken.

1

Jullie zijn de toekomst van de wereld, zorg ervoor dat die nog beter wordt met leiders die hun woorden omzetten in daden... ‘ Nelson Mandela (10 april 2006, Global Campaign for Education, Mozambique)

WIE IS HIJ? NELSON MANDELA (1918-)

Nelson Mandela is geboren in Zuid-Afrika. Hij is een politiek figuur. Hij heeft sinds Lange tijd gestreden tegen ‘apartheid‘ (= beleid dat zwart gekleurde mensen scheidt van de blanken. Zo bestonden er scholen voor zwarten en scholen voor blanken). In 1962 werd hij gearresteerd en veroordeeld tot levenslang. Hij werd een symbool voor de strijd ‘gelijkheid der rassen’ en hij werd vrijgelaten in februari 1990. In 1993 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij werd in 1994 de eerste zwarte president van Zuid-Afrika en dit tot in 1999. Sindsdien strijdt hij tegen de armoede, aids en voor de bescherming van de mensenrechten.

© Iday-international - 19 rue des Jambes - 1420 Braine-l’Alleud - info@iday.org - 2012


ALLE KINDEREN VAN DE WERELD HEBBEN RECHT OP GOED ONDERWIJS

In 1989 kwamen 190 staatshoofden bijeen om de rechten van alle kinderen in de wereld te bespreken. Zij namen bepaalde beslissingen en schreven dit neer in het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ (een soort van overeenkomst of een contract) om de kinderen te beschermen en hen rechten te geven net als de volwassenen. Eén van deze rechten is het recht op onderwijs. In 2000 onderschreven 181 landen een actieplan voor ‘Onderwijs voor Iedereen’ met 6 specifieke doelstellingen. Later dat jaar verenigden nogmaals 193 landen zich in New York (Verenigde Staten van Amerika). Zij hebben 8 ‘Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling‘ vastgelegd, waarvan 3 voor de verbetering van de gezondheid en 1 voor het onderwijs. DE 6 PLICHTEN - HET PLAN VAN DAKAR VOOR ‘ONDERWIJS VOOR IEDEREEN’ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

het onderwijs ontwikkelen voor alle kinderen gratis onderwijs stimuleren en verplichten voor elk kind academische- en beroepsopleiding stimuleren voor jongeren en volwassenen het analfabetisme met 50% verminderen voor volwassenen (lezen en schrijven) gendergelijkheid om discriminatie weg te werken de kwaliteit van het onderwijs verbeteren

bron: Kader Dakar, Senegal 2000

2

1

Kruis wooredl puzz

6

3

_________________(1) is niet kunnen lezen en schrijven. In ons land leren kinderen lezen vanaf

4

het eerste jaar _________________(2) De kinderen betalen niet om naar school te gaan: het onderwijs is _________________(3) Je mag niet spijbelen.

2

School volgen is _________________(4). De jongens en de meisjes krijgen eenzelfde opleiding. Er is geen _________________(5). Al de regels zijn vastgelegd in het Internationaal _________________(6) voor de Rechten van het Kind.

Oplossingen van deze oefeningen - p. 13 / Woordenschat van de onderstreepte woorden p. 11 en 12

5


HET RECHT OP ONDERWIJS VOOR KINDEREN WORDT NIET OVERAL ERKEND

HET VERHAAL VAN YAGUINE EN FODÉ In 1999 werden 2 kinderen dood teruggevonden op de luchthaven van Brussel. Zij waren 14 en 15 jaar oud. Ze zaten in het landingsgestel van een vliegtuig dat van Guinee in Afrika kwam. Zij heetten Yaguine en Fodé. Eén van beiden had deze brief bij zich. 1999 29 juli , y r k a Con opa, an Eur v n e jk ordeli

wo

nt en vera n e d e l eren Mijne h lentie,

Excel

[...]

3

n j hebbe ons, wi p l e h , Afrika

en problem

ele en enk

rm in en eno jd Wat i l j i s, w ovoort. z n e g . Help on in rechten ervoed olen, kinder n, ond ) e t r k a e a i veel sch b z l s , e e g e w l o l e n r e (o is er oo n Guin lemen n ook i b e e o a r p k i t r f f ve in d tre er in A , behal Wat be jn js i i z w , r n e e en ond errecht maar e kind krijgt, leiding d p js t o i f e w n r r t a e be ed ond ebrek a groot g g en go n n i e d e i e r l se arm de op rs zijn goede maar i e n d e u e o n e z zoals aar me , en on school holen w etaald p c b o s é t n v r e i o r d p sp oet wor j geen geld m ben wi b l e e e h v k r o o den. O waarvo s te voe n o m o is sbaar) (onlee ennis. de asket, t eren en b , d l n a i b k t voe wij de vooral n e , aken n e e zou m rikan f i t A a s e i d [...] n en wij, e orga al vrag reffend t v l e e g o t d i d n Dus in grote e t u een in a d , n en veel jd .. kane i i l n r e j f i k A w a e m nt jong ang te en, wa ons lev ooruitg oede j v i w m n o de arm ika kere n r s f i e r A g e r n t o e p vo trijden ij ons o wij om te s eren w n f f e b o b t s willen e e e i h l l z g a i u t d s i o d Zoal hulp n danks ls ka. On ben uw i b r f e ka zoa A h j i n og i in Afri en w l j r i a o w k o i t r e f a A aan d n zod maken studere e n t e e p l d e n h ei ons te en een n u om e ra g a r v wij Tounka n é e d , o n F e n studer Koité e ...] aguine .[ Y n e d r en wo u kunn

© Iday-international


tekestt m en gat

Yaguine en Fodé kwamen uit _________________ Dit ligt in _________________Volgens Yaguine en Fodé hebben de kinderen grote problemen in dit land en ook in heel in Afrika . Hun _________________ worden niet gerespecteerd. Er is oorlog, _________________, voedseltekort, enz. Yaguine en Fodé wensen dat alle Afrikaanse kinderen naar goede scholen kunnen gaan, maar zij komen uit een _________________ land, of zoals men zegt, een ontwikkelingsland. Sommige ouders zijn rijk en brengen hun kinderen naar _________________, maar de meeste ouders kunnen dit niet betalen. Guinea is slechts een voorbeeld. Er bestaan veel landen als ‘ontwikkelingsland’ in de wereld waar veel kinderen en jongeren geen toegang hebben tot het onderwijs.

4 WAAFR O NIET?

In ontwikkelingslanden, volgens Yaguine en Fodé: 1. maakt sport deel uit 2. blijken privéscholen een beter onderwijs te geven 3. is schoolgaan over het algemeen gratis 4. moeten ouders vaak kiezen: hun kinderen eten geven of hen naar school sturen 5. wordt het recht op onderwijs niet gerespecteerd

Oplossingen van deze oefeningen - p. 13 / Woordenschat van de onderstreepte woorden p. 11 en 12


VOOR EEN DEGELIJK ONDERWIJS IS EEN GOEDE GEZONDHEID NOODZAKELIJK

? Wat gebeurt in ons land als iemand ziek valt? (Duid de verschillende mogelijkheden aan)

A. Wij bellen een dokter, soms nemen wij enkele medicijnen en blijven wij enkele dagen thuis B. Als een leraar ziek is, zorgt de school ervoor dat de kinderen begeleid worden C. Indien de ouders ziek zijn, gaan de kinderen niet naar school om hun ouders te helpen

Leraars, ouders en kinderen van ontwikkelingslanden getuigen.

Als mijn moeder ziek is, ga

r wannee raar en le n e b Ik geen en is er ik ziek b eel ien ik h Aangez school. de , kan ik verdien weinig n t betale nen nie ij ic d e m ger ziek veel lan ik n e b en thuis.

ik niet naar school. Dan

5

ga ik naar de markt om fruit te verkopen, omdat wij dat geld nodig hebben om voedsel te kopen en andere levensnoodzakelijke behoeften.

Ana, Bolivie

Ik wo on

in ee n gro te sta d, rs zijn rijk e naar n ik een p ga privé scho ik zi ol. A ek be ls n, ga ik na dokt ar d er. M e eesta l ben week i k later een terug op sc hool . mijn

Mahder, Ethiopië

Als ik zie k ben, ku nnen mijn oud ers de do kter niet betalen. Dan blijf ik langer thuis, tot ik genezen ben en dan pas ga ik teru g naar school.

oude

Kang, Cambodja

Gloria, Democratische Republiek Congo

BlaBLAblaBLABLAlA blabLaBLABLA blabla DEBAT

© Iday-international

en t in e r u e eb s een l a Wat g d an lingsl e k f k i der o ontw u o , r leraa s? ziek i g n i l leer


N ROLLEL E SP

ith n Sm unde r Joh neesk Dokte eit Ge lt u c a de F DE rd aan SKUN tudee ENEE G Afges E N ME 9 ALGE 5 67 8 12 34

at 1 e stra van d Straat 345 Land 12 56 78 1 234 Tel.: 0 raak p afsp aties o lt u s n Co

Een kind is ziek! Het heeft hoge koorts en

s orgen en: m g a ‘s d , 10 ten ablet rende Gedu tica 1 (3 t gens io ‘s mor ór n e t Antib onds), s vó blet av (2 ta t ‘s avond : 2 en ‘s a e l iotic tab Antib t eten, 1 ns, ‘s e h morge n). n). a ‘s vóór a g t apen table r het ete t het sl tica 3: (1 e óó io nds v en vóór h o ib v t a n t A ‘s t e n l e gs tab midda tica 4: (2 io Antib aan). g slapen Docteur John Smith Straat van de straat 1 12345 Land Tel.: 01 234 56 78

maagkrampen en het hoest en niest. Gelukkig komt de dokter zeer snel. Na het kind te hebben onderzocht, geeft de dokter vier verschillende dozen antibiotica. Op elke doos schrijft hij hoeveel het kind moet innemen. Per groepje van 3, speel de volgende rollen: • het zieke kind • de dokter die het tracht uit te leggen aan de ouders, die niet kunnen lezen en schrijven • De moeder en/of vader die proberen de dosering antibiotica te onthouden om het juist te kunnen toedienen

?

1. Als wij niet kunnen lezen en rekenen, kunnen we dan begrijpen wat er rondom ons gebeurt?

2. Ken je een volwassene die niet kan lezen en rekenen?

3. Welke moeilijkheden kom je tegen als je niet kan lezen, schrijven en rekenen?

4. Zouden volgens jou de zieken beter verzorgd worden als iedereen kon lezen, schrijven en rekenen?

Oplossingen van deze oefeningen - p. 13 / Woordenschat van de onderstreepte woorden p. 11 en 12

6


ZIEKTEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN

1. Lees de omschrijving van elke ziekte en zoek dan in welke landen deze voorkomen? 2. Indien deze in Afrika voorkomt, duid deze dan aan op de kaart op de volgende bladzijde. 3. Zoek welke ziekten er nog in ons land voorkomen.

TUBERCULOSE

MALARIA

Definitie Tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie die meestal de longen aantast. Tuberculose kan verzorgd worden, maar het blijft de ziekte die de meeste sterfgevallen op de wereld veroorzaakt. Wanneer de mensen die aangetast zijn met de longtuberculose hoesten, niezen of spuwen, projecteren zij kiemen van tuberculose in de lucht. Adem je er enkele in, dan kan je al besmet worden.

Definitie Malaria is een ziekte dat wordt overgedragen door een besmettelijke mug. Deze besmetting kan dodelijk zijn. Zij veroorzaakt koude rillingen, koorts, hoofdpijn en braken.

Ligging Tuberculose is over de hele wereld aanwezig, maar men vindt het vooral in Azië en in de regio van de SubSaharisch Africa.

7

OP EEN T KAAR

CHOLERA Definitie Cholera is een besmettelijke en dodelijke ziekte gekenmerkt door uitdroging en diarree. De besmetting gebeurt door de mond, contact met ontlasting, vuil drinkwater of niet gekuiste voedingswaren. Ligging Cholera woedt overal waar hygiëne gebrekkig is. Voornamelijk in tropische gebieden en in Afrika (Nigeria, Zimbabwe, Democratische Republiek Congo) en in Azië (India, Bangladesh, Pakistan).

?

Ligging Malaria is aanwezig in de Sub-Saharisch Afrika, Azië, en Latijns-Amerika. Afrika is het meest aangetaste gebied. Ons land kent enkele gevallen van ingevoerde malaria van mensen die uit het buitenland komen.

PEST Definitie Pest is een ziekte die voornamelijk wordt gedragen door ratten en overgebracht wordt op de mens via een vlooienbeet. Ligging Pest is in ons land volledig verdwenen, maar is nog steeds aanwezig in Afrika, Azië en in Amerika. De meest belangrijke pesthaarden liggen in Madagaskar, Democratische Republiek Congo en in Tanzania. In Europa is er momenteel geen pest meer.

Bron: World health Organization (WHO). http//www.who.int/,2012

Wat vind je van deze foto? Welke ziekte kan deze jongen krijgen als hij het rivierwater zou drinken? ____________________________________________________________________ Bron: Middelbare School Soulanges, http://recit.cstrois-lacs.qc.ca:8080/environnement/IMG/jpg/photo_afrique.jpg, november 2010

© Iday-international


ZIEKTEN IN AFRIKA

?

Zijn er nog veel zi Afrika?

ekten in

8 ? Bron: http://johan.lemarchand.free.fr

‘Elke minuut sterft een kindje aan malaria’ EEN MASSAVERNIETIGINGSWAPEN WAAR NIEMAND INTERESSE VOOR HEEFT.

Begrijp je dit bewustmakingprogramma? 1. Welk continent heeft deze mug met zijn bloed getekend? 2. Herinner je nog welke ziekte door deze mug wordt verspreid? 3. Weet je wat een massavernietigingswapen betekent? 4. Hoor je soms gesprekken over malaria

Campagne Artsen Zonder Grenzen tegen malaria.

Oplossingen van deze oefeningen - p. 13 / Woordenschat van de onderstreepte woorden p. 11 en 12


HOE KUNNEN WIJ DEZE ONTWIKKELINGSLANDEN HELPEN? geef je raad ! KAN MEN HELPEN? Een groep experts in ontwikkelingshulp heeft een lijst opgesteld van wat kan gedaan worden om kinderen te helpen zoals Yaguine en Fodé. Jij bent ook een expert op dit gebied en zij vragen jou wat je ervan denkt. Als je vindt dat deze ideeën de kinderen op lange termijn kunnen helpen en hen ook doen inzien hoe zij zichzelf kunnen behelpen in de toekomst, geef hen je opmerkingen. (Oplossing op lange termijn = oplossing die helpt de problemen voor een langere periode op te lossen) Om je op weg te helpen, geven we je hier twee vraagjes: Vraag 1: Je moet thuis een rekenraster invullen. Het lukt je niet. Je papa vult dit voor jou in. Op korte termijn krijg je goede punten, maar zou je het op lange termijn zelf kunnen oplossen? Vraag 2: Je hebt een fiets gekregen. Je band staat plat. Eén van je vrienden kan de pomp gebruiken. Wat is nu de beste oplossing om alleen je plan te leren trekken: 1. Je vriend pompt het zelf op - 2. Hij laat je zien hoe het werkt - 3. Je doet het zelf en indien nodig stel je hem vragen.

9

Onze lijst oplossingen voor een betere gezondheid en dus voor een betere opleiding voor iedereen!

Welke oplossingen vind je interessant en waarom?

Een doos medicijnen geven per ziek kind 30 000€ schenken om vervangende leraars te betalen. Er bestaan planten die sommige ziekten goed genezen en die niet duur zijn. De overheden informeren over hun eigenschappen en hun voordelen. 100 000€ schenken voor de bouw van een hospitaal. Atlassen uit onze jeugd schenken Dokters/leraren van bij ons sturen Vervallen medicijnen opsturen Leraren uit ons land sturen De overheden eraan herinneren dat elk kind moet kunnen schrijven, lezen en rekenen, want dit is hun recht.

Oplossingen van deze oefeningen - p. 13 / Woordenschat van de onderstreepte woorden p. 11 en 12


ARTEMISIA ANNUA, EEN OPLOSSING TEGEN MALARIA IN AFRIKA? BIOLOGIE Artemisia annua is een plant uit de familie Ambrosia. Haar natuurlijke verspreiding strekt zich uit tot gematigde warme zones en zelfs in enkele landen met tropische zones. De plant is gevoelig voor licht: zij verspreidt zich zolang de dagen langer worden en verandert in zaden wanneer de dagen korten.

Gedurende 2.000 jaren hebben de Chinezen zich beschermd tegen malaria door infusies te drinken van Artemisia annua. Talrijke wettenschappelijke onderzoeken wereldwijd hebben aangetoond dat infusies van Artemisia Annua de malaria kan genezen. Om deze infusies te maken, droogt men de balderen die ze nadien laten trekken in heet water. Om malaria te bestrijden gebruikt men tegenwoordig verschillende mogelijkheden: een muggennet

Een school in Burundi (in Afrika) zou een 100-tal leerlingen willen beschermen door deze infusies van Artemisia annua te gebruiken. Zij heeft al de gegevens ontvangen per mail en moet nu de totale kost hiervan berekenen. Je bent de boekhouder van deze school. Het is vanzelfsprekend dat je hulp wordt gevraagd om deze tabel in te vullen

om muggenbeten te voorkomen, testmethoden om malaria tijdig op te sporen, voordat deze te erg wordt aangezien de geneesmiddelen zeer duur zijn. In Kenia hebben scholieren de Artemisia annua in hun tuin gepland om er infusies van te maken. Sindsdien drinken zij ervan en zijn zij nauwelijks besmet door malaria. Deze planten verjagen tevens de muggen.

graag Artemisia annua in hun tuin willen planten. Om deze plant te mogen kweken en de infusies ervan te mogen gebruiken als behandeling, moet men hiervoor de toestemming vragen aan de regering. De regels om dit als natuurlijke behandeling te gebruiken, zijn uiterst streng en eisen zeer dure studies. Slechts enkele regeringen hebben hiervoor hun akkoord gegeven.

Andere scholen in Afrika zouden ook

n

e Reken

matie: vraagde infor Ziehier de ge elke maand k kind moet 1. Dosering: el emisia annua n 3 gram Art een infusie va dagen en 7 e nd dag gedure drinken per . e 9 maanden dit gedurend gemiddeld produceert 2. Elke boom en. Om er ad bl droogde 94,5 gram ge en zi groeien, uw plant te zeker te zijn n. aie za granen moet men 6 € je kost 0,02 3. Eén zaad

Benodigdheden

Voor 1 leerling

Aantal gram gedroogde bladeren per maand

___g per dag tijdens ___dagen elke maand =_____x_____=______g

Aantal gram gedroogde bladeren per schooljaar (9 maanden)

Per 100 leerlingen x100=___g =________kg

_____x_____=_______g

x100=___g =________kg

Aantal bomen

1 boom produceert ___g gedroogde bladeren, ____/____=_____bomen

x 100 = _____ bomen

Aantal te zaaien granen

Men moet ___zaden per plant __x__=__zaden

x 100 = ______ zaden

Kosten

1 zaad kost ____cent € ___x___=____cent €

Uittreksel van de mail verstuurd aan de directrice van de Burundese school van een Keniaanse school die Artemisia annua gebruikt tegen malaria

x 100 =____cent=___€

10


WOORDENSCHAT

los van de verschillen.

A Academische opleiding Opleiding op een universiteit. Analfabetisme niet kunnen lezen of schrijven. Antibiotica stof die de groei voorkomt van microorganismen en gebruikt wordt om infecties te vermijden.

B Beroepsopleiding een beroep leren. Beslissing een keuze maken

D

11

Discriminatie discrimineren uitsluiten.

is

Iemand iemand

Dodelijk fataal, moordend, die doodt.

G Gelijkheid van rassen de kleur van het huid heeft geen belang, allen zijn wij gelijk. Gematigde zone gedeelte van de oppervlakte van de aarde gelegen tussen de zuidelijke poolcirkel en de Steenbokskeerkring, en tussen de Kreeftskeerkring en de noordelijke poolcirkel. Deze gebieden hebben een gematigd klimaat. Gender het verschil maken tussen jongens en meisjes,

© Iday-international

lichamelijke

Inademen opnemen in de longen en luchtwegen.

en kindersterfte te verminderen, door toegang tot het onderwijs voor iedereen te garanderen (onderwijs voor iedereen), door beheersing en controle te hebben over epidemieën en ziekten, en door man en vrouw evenwaardig te zien, door duurzame ontwikkeling en door te zorgen voor een wereldwijde samenwerking.

K

N

H Hygiëne het nodige doen om gezond en proper te zijn.

I

Kiem microbe, organisme.

micro-

Kleine kindertijd kind tot 6 jaar oud.

Natuurlijke verspreiding feit dat een plant of dier zich verspreidt zonder menselijke hulp.

Kwaliteit capaciteit, waarde, verdienste.

O

L

Onderwijs iemand vormen of les geven; de gezamenlijke middelen die hiervoor gebruikt worden.

Laten trekken laten werken in heet water (vooral planten). Levenslang gedurende de rest van het leven (bijvoorbeeld in gevangenis).

M Maagkrampen buikpijn. Massavernietigingswapen de moderne militaire definitie omvat wapens die in staat zijn zwaar te vernietigen en/of gebruikt worden om een groot aantal mensen te bestrijden. Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling ze willen het welzijn van de mensheid verbeteren door armoede, hongersnood

Ontwikkelen intensiveren, in belang groeien, in uitbreiding winnen. Ontwikkelingsland een arm land in verhouding tot de ‘rijke’ landen.

R Recht wat je wel en niet mag doen volgens de overheid waartoe je behoort.


S Staatshoofd het staatshoofd is iemand die het hoogste gezag heeft van een Staat die het geheel over de natie vertegenwoordigd in een land en die de natie vertegenwoordigt in het land en bij internationale Sub-Saharisch Afrika ook soms genoemd zwart Afrika. Het geheel van alle landen van Afrika die zich onder de Sahara bevinden en waartoe dus niet de noordelijke landen Marokko, de Westelijke Sahara, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte behoren.

Wetenschappelijk onderzoek al de wetenschappelijke werken die ontwikkelingen nastreven in universiteiten.

Z Zaad veranderen groot worden en zich ontwikkelen totdat het zelf zaden brengt.

T Tropisch zones gelegen tussen de twee keerkringen. De keerkringen (Kreeftskeerkring en Steenbokskeerkring) zijn twee lijnen die parallel lopen met de evenaar. Eén ten noorden en één ten zuiden van de evenaar.

U Uitdroging komt voor bij een persoon die te veel water heeft verloren.

V Verdwijnen in zijn totaliteit laten vergaan. Verergeren erger moeilijker maken.

W

maken,

12


OPLOSSINGEN VAN DE OEFENINGEN

p.2 - KRUISWOORDRAADSEL

p.9 - WELKE OPLOSSINGEN ZIJN EFFICIENT?

1. analfabetisme 2. basisonderwijs 3. gratis 4. verplicht 5. discriminatie 6. verdrag

1. Eén doos geneesmiddelen geven zal één patiënt tijdelijk en deels genezen, maar wat gebeurt er als deze kinderen hervallen? 2. Geld geven voor vervangende leraren. Wat als de leerkrachten opnieuw ziek worden? Zou het niet beter zijn deze ziekte volledig weg te werken? Moeten de regeringen niet zelf deze problemen oplossen door deze kosten te betalen? 3. De regeringen inlichten over de planten die genezen is een langetermijnoplossing. Als deze plant plaatselijk gekweekt en uitgedeeld wordt, zal deze ziekte voor langere tijd verdwijnen. 4. Een hospitaal betalen... dat is goed en wel, maar als niemand deze dokter- of verpleegsterstudies kan betalen... helpt dit niet. 5. Verouderde atlassen geven is ook geen oplossing. Oude boeken schenken verspreidt slechte informatie. 6. Vervallen geneesmiddelen, als wij deze niet innemen, waarom geven we ze dan door aan anderen? 7. Leraren van bij ons sturen. Kan soms interessant zijn voor culturele uitwisselingen, maar het is veel beter om plaatselijke leraren op te leiden. 8. De ‘Kinderrechten’ aan de regeringen te herinneren is een uitstekend idee. Het zijn de regeringen die de macht en het geld bezitten om hun kinderen op te voeden.

p.4 - TEKST MET GATEN Guinea – Afrika – rechten – ziekte – arm – privéscholen

p.4 - WAAR OF NIET 1.n 2.w 3.n 4.w 5.w

p.5 - ? A en B

p.7 OP EEN KAART Tuberculose - overal op aarde en vooral in Azië en in Sub-Sahara Afrika - JA ook in België Cholera - overal waar hygiëne gebrekkig is, Nigeria, Zimbabwe, Democratische Republiek Kongo, Indië, Bangladesh, Pakistan - JA, ook in België Malaria - Sub-Sahara Afrika, Azië, Latijns Amerika - NEEN, niet in België

13

Pest - Afrika, Azië, Amerika - NEEN, niet in België

p.7 - WAT DENK JE VAN DEZE FOTO? Cholera door besmet water te drinken

p.10 - BEREKENING

p.8 -ZIJN ER VEEL ZIEKTEN IN AFRIKA? Door de 4 ziekten op de kaart te brengen, stellen wij vast dat zij allen in Afrika zijn

p.8 - CAMPAGNE ARTS ZONDER GRENZEN 1. Afrika 2. Malaria 3. zie woordenschat 4. Behalve wanneer je een persoon met deze ziekte kent, hoor je hier zeer weinig over, aangezien er weinig doden zijn komt dit niet in de pers.

© Iday-international

Benodigdheden

Voor 1 leerling

Aantal gram gedroogde bladeren per maand

3 g per dag tijdens 7 dagen elke maand = 3 x 7 = 21 g

Aantal gram gedroogde bladeren per schooljaar (9 maanden)

21 x 9 = 189 g

Per 100 leerlingen x100 =2100 g =2,1 kg

x100 =18900 g =18,9 kg

Aantal boomen

1 boom produceert 94,5g gedroogde bladeren, x 100 = 200 bomen 189 / 94,5 = 2 bomen

Aantal te zaaien granen

Men moet 6 zaden per 1 plant 6 x 2 = 12 zaden

Kosten

1 zaad kost 2 cent € 2 x 12 = 24 cent €

x 100 = 1200 zaden x 100 =2400 cent= 24€


Als je wilt dat de volgende bladzijde je regering bereikt zodat hij weet wat je denkt over het gebrek aan onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden en hun gezondheidsproblemen, kun je het losmaken en zenden naar:

EDUCATION

IDAY-International 19 rue des Jambes 1420 Braine-l’Alleud

Wij verzekeren je dat wij jouw boodschap verder zullen versturen.

14


EN JIJ? WAT DENK JE ERVAN?

BlaBLAblaBLABLAlA blabLaBLABLA blabla Als we naar school

Is het belangrijk

zullen we gezonder

om naar school te gaan?

gaan, zijn?

Moeten we een go

ede om naar school te gaan?

gezondheid hebben

DEBAT

Denk je dat het zinvol is hier iets te doen zodat alle kinderen van de wereld toegang hebben tot gezondheid en onderwijs?

Š Iday-international

Global Campaign for Education  

School handboek

Global Campaign for Education  

School handboek

Advertisement