Page 1

Digital bildproduktion Dokumentation av projekt, 2011

- Kunskap & Inspiration - Designprocess - P rojekt Sagor & verklighet -

Ida Svensson idasv522


- Kunskap & Inspiration -

Att lära sig är att upptäcka att något är möjligt. - Fritz Pearls (1893-1970)


- Kunskap & Inspiration -

KÄLLOR TILL KUNSKAP OCH INSPIRATION. Främst har jag letat information om sagorna med dess karaktärer och handlingar. Jag har även fått researcha lite och läst på ordentligt om rättigheterna för de bilder jag valt från bildbanker. Annars har det varit tutorials om bland annat hur man kan göra en undervattensscen, men även tutorials som beskriver hur man hittar rätta sagokänslan med magi och ljus. Photoshop-penslar har även använts flitigt till alltifrån gräs och hår till moln och bubblor. Den litteratur jag använt mig av för tips är Photoshop Masking and Compositing av Katrin Eismann.Även tre olika böcker med samlingar av ordspråk har inspirerat mig under projektet, det är även därifrån större delen av citaten kommer ifrån som jag användt i projektet. Inspiration från föreläsningen med Massive gav mig lite tankar kring hur jag riktar fokuset i bilderna genom att “rita pilar”, men även sättet att tänka sig djupet i bilden med förgrund, mellangrund och bakgrund. Oskärpa och skärpa. Exempel på det är i första bilden där bland annat skeppet och luftballongerna är riktade mot flickan, eller i sista bilden under


- Kunskap & Inspiration -

vattnet då sköldpaddan har en riktning mot och innåt benen. Även sjögräset till höger är vinklat inåt. Av de bilder jag inte tagit själv i projektet är alla bilder fria fotografier med fria rättigheter. Jag är oerhört förvånad över det stora urvalet till “bra” bilder som det finns. Den bildbank jag främst hämtat bilder från är Deviantart.com.Värt att nämna är att jag blev väldigt inspirerad av en kvinna som gör mycket compositingprojekt med sagokänsla i. Hon öppnade upp min tanke om att det krävs fotostudio för bästa resultat.Tvärtom så har hon till stora delar använt de allra vardagligaste bilderna, vilket öppnade upp nya portar för mig. Med hennes bilder som referens väntade en stor utmaning och jag kände att jag hade mycket att leva upp till för att komma i närheten av hennes talang. Exempel på hennes bilder före och efter.

http://www.cindyartdesign.se/fore.html


- Kunskap & Inspiration -

I SAGANS VÄRLD. ur Ingrid Netterviks bok. Delar av denna bok har inspirerat mig och gett mig kunskap tidigt i projeket. Boken tar bland annat upp sagohistoria genom tiderna och sagoteorier om olika typer sav sagor, exempelvis vad som skiljer en myt och en sägnen åt. Nettervik förklarar även skillnaderna på en så kallad undersaga, novellsaga, djursaga, skämtsaga och kedjesaga.Vilket varit intressant för att se hur olika sagor är uppbyggda, och för vilket syfte. I boken diskuteras även medvetenheten kring att arbeta med symboler, vilket projektet till väldigt stor del bygger på. BILDGLÄDJE & LÄSLUST. ur Ekström, S och Isaksson, B. Ur denna bok kan man bland annat läsa om “det härliga med bildberättelser och bilderböcker”. Men även sambandet mellan bild och text och vad som påverkar trovärdighet emellan dem. De


- Kunskap & Inspiration -

tar även upp hur rörelsen och riktningen från vänster till höger inverkar på läsaren. Att det goda, trygga som känns “hemma” bör hållas till vänster och hotet och det okända på högersidan. Vilket jag uppfattade som intressant. I projektet har jag valt att rikta krigaren mot vänster från högersidan, vilket omedvetet ska påverka och uppfattas som ett hot och ett hinder att ta sig förbi. Likaså första bilden där flickan oskyldigt sitter med kroppen och blicken till höger och läser, där man kan få en känsla av att boken aldrig tar slut, utan att hon läser och läser i sin egna lilla värld uppe bland molnen där ingen stör.


- Kunskap & Inspiration -

MOODBOARD. Ett urval av bilder som hjälpt mig under projektet att hitta inspiration. För det har jag förstått, att inspiration kommer och går i omgångar.


- Designprocess -

Den som vill klättra uppför stegen måste börja längst ner. - Engelskt ordspråk


- Designprocess -

PROCESS TILL RESULTAT. Första idén. A till Ö. Jag har alltid gillat tänkvärda ord och meningar som har någon slags bakomliggande mening. Tänkvärda ord som berör och får oss att stanna upp och fundera lite extra. Att se olika saker från olika perspektiv tror jag är viktigt för oss människor för att kunna hantera situationer i livet. Därför har jag redan från början av processen varit inne på att använda mig av citat och ordspråk från tider tillbaka. Från män och kvinnor som på något sätt påverkat samhället och oss. Ganska så tidigt kom tanken att arbeta med alfabetets bokstäver. A som i Askungen, B som i Bamse osv. Tidigt i processen fanns tanken att illustrera dessa bokstäver och figurer, tillsammans med citaten. Tanken var att de skulle kunna användas på kortlekar eller påslakan. Så i tidigt skede satt jag mycket med att researcha efter olika sagor och dess olika karaktärer. Jag bestämde mig för att begränsa mig till Disneysagor. Efter att ha valt ut sagofigurer för


- Designprocess -

alla tjugionio bokstäver satte jag igång att skriva ner typiska saker för var och en, vad de står för, vad som symboliseras och förknippas med dem. Efter lite eftertanke angående omfattning och att det visade sig att denna idé i princip redan var gjord bestämde jag mig för att gå ifrån illustrationer och istället fokusera på fotografier. Fotografering har alltid varit ett stort intresse för mig så nu såg jag min chans att kunna använda mig av mina tidigare kunskaper samtidigt som jag fick möjligheterna att göra något nytt. Då min idé var att fotografera sagor, där jag kunde leka med saga och verklighet, föll det sig naturligt att jag ville arbeta med compositing/montage av bilder, vilket jag tidigare bara testat på. Men med vana av Photoshop och redigering av bilder kändes projektet realistiskt genomförbart.


- Designprocess -


- Designprocess -

OMFATTNING & URVAL. Typiska Disneykaraktärer från A till Ö. Viktigt för mig var att de olika figurerna skiljde sig från varandra.


- Designprocess -

TÄNKA OM. För att begränsa mitt projekt valde jag att skippa A till Ö idén. Jag fortsatte fortfarande på Disneytemat. Men för att inte vara bunden till ett bestämt antal bilder valde jag istället att sätta upp mål för varje vecka över hur många bilder som skulle vara möjligt för mig att göra. Och det varierade från vecka till


- Designprocess -

vecka. Men i genomsnitt två bilder per vecka, då varje bild tog i genomsnitt 5-6 timmar med planering,fotografering och genomförande. Bilderna krävde en del planering, framförallt de jag skulle fotografera själv, vilket jag gjorde vid fem tillfällen, de flesta med assisterande hjälp och modell. Att leta bilder med fria rättigheter tog sin lilla tid det med. Min nya tanke var att fortfarande jobba med en större bokstav, vilket skulle komma att bli första bokstaven i citatet på varje bild. Tanken var att det skulle vara en lite större, detaljerad anfang som man kan känna igen från äldre sagoböcker. Men även här fick jag tänka om. En stor utmaning för mig var att arbeta med många bilder men endå fokusera på det viktiga. Därav beslutade jag att skippa anfangen för att lägga fokuset på bilden och att texten skulle fungera som ett komplement till bilden.


- Designprocess -

Skisser till projekt “Saga & Verklighet”. Skisser med olika kompositioner och tankar. Några av dem är inte med i projektet utan är fortfarande i idéstadie där det skulle finnas möjlighet att arbeta vidare framöver.


- Designprocess -


- Designprocess -

Urval av bilder. H채r visas de bilder jag anv채nt till varje bild, orginalbilderna. I varje bild i projektet 채r det mellan fyra till fjorton olika bilder. De bilder med gul ram 채r egna fotografier.


- Designprocess -

Bild 1.


- Designprocess -

Bild 2.


- Designprocess -

Bild 3.


- Designprocess -

Bild 4.


- Designprocess -

Bild 5.


- Designprocess -

Bild 6.


- P rojekt Sagor & verklighet -

Sagor & verklighet


- P rojekt Sagor & verklighet -

SYFTE & INTENTIONER. Mitt projekt syftar till att visa på hur sagor med dess olika arketyper, symboler och moraler finns i vår vardag, i verkligheten. Att vi genom sagor och berättelser idag och genom tiderna skriver ner våra lärdomar för att föra dem vidare. Mina intentioner har varit att arbeta med ett projekt som jag känner att jag har ett starkt intresse för och ett projekt som får mig att utvecklas. Jag har velat fokusera på en teknik och ett budskap. Compositing och sagor möter verkligheten. Jag har under projektet, som nämnt tidigare, haft Cindy Grundsten (cindyartdesign.se) som stor inspirationskälla att se upp till. Hon jobbar som grafisk bildredigerare där de flesta jobb hon utför är fotomanipulation och fantasy. Hon arbetar mycket med porträtt, vilket jag inte lagt fokus på i mina bilder. Att arbeta efter hennes fantastiska bilder som referens har som sagt varit en utmaning, men samtidigt väldigt inspirerande. REFLEKTIONER ÖVER RESULTAT. Efter dessa cirka 8 veckor är jag nöjd över mitt resultat. Men jag


- P rojekt Sagor & verklighet -

har under tidens gång lärt mig att det finns oändligt mycket att göra i varje bild, där det alltid finns något att justera, lägga till och ändra. Men det är lite det som gör det hela kul också. Jag har fått påminna mig själv om att det inte finns ett slut om jag inte tillåter det att finnas. Jag har förstått vikten av att ta små pauser från projektet för att få en objektivare syn på bilderna. Och framförallt för att få inspirationen att trappas upp och inte tvärtom. Till min hjälp har jag även haft vänner som tyckt till om vinklar, ljus och eventuella konstigheter som känts onaturliga i bilderna. BILDERNA. Projektet omfattar sex bilder. Första bilden är en introduktion och inledning till sagornas värld. De fem andra bilderna som följer bygger på en Disneysaga var. Peter Pan, Snövit, Skönheten och Odjuret och lilla sjöjungfrun. Bilderna ska ge en känsla av verkligheten på ett sagolikt sätt. Varje bild innehåller; en känd disneysaga och ett citat från olika, mer eller mindre, kända människor genom tiderna. Varje citat börjar som tidigare nämnt med en anfang.


- P rojekt Sagor & verklighet -

“VARJE MÄNNISKAS LIV ÄR SOM EN SAGA SOM SKRIVS MEDAN MAN LEVER.” -Thomas Di Leva (1963-) Kan vi leva i en saga? I alla fall kan våra erfarenheter och lärdomar göra det. I alla tider och även idag får sagor återberätta vad vi en gång upplevt eller känt, för att kunna läsa om dem och fascineras över dess betydelser och sensmoraler. Sagorna hjälper oss att fundera över livets olika utmaningar och hur vi kan möta dem. Igenkännelserna som får oss att skratta, men även berättelser som vi blir berörda av och som får oss att tänka till en extra gång. Berättelser och sagor som lever kvar. Berättelser och sagor som vi tar lärdom av. Berättelser och sagor som bygger på verkligheten!


- P rojekt Sagor & verklighet -

“VARFÖR TROR DU ALLTID PÅ DITT TVIVEL, MEN TVIVLAR PÅ DIN TRO?” - Olfert Ricard (1872-1929) Den envisa, lilla älvan är en vägvisare och hjälpreda. Hon sprider ett magiskt stoft omkring sig då hon har förmågan att få barn att flyga. Om de bara tror! De som tvivlar på älvan och hennes existens får henne att långsamt förvinna och tyna bort. Den ibland elaka och framfusiga älvan vill bli sedd, och därmed bli trodd på. Vem vill inte bli sedd för den man är? Barnen i sin tur är nyfikna och äventyrliga. De möter tillsammans på utmaningar, och även om rädslan finns där, finns även ett stort mod att testa på saker som de aldrig gjort tidigare. För att klara de prövningar som väntar har de sin fantasi till hjälp. I den mörka natten, när månljuset faller mot jorden och bildar skuggor, det är då allt händer. Då finns det ingen som ser och möjligheterna finns att göra precis vad man vill.


- P rojekt Sagor & verklighet -

“AVUND ÄR ETT GIFT. MEN I LIKHET MED ETT ANTAL ANDRA GIFTER KAN DEN OCKSÅ HA EN STIMULERANDE EFFEKT.” -Carls Hammarén (1922-1990) Den elaka styvmodern, drottningen, som gör allt som står i hennes makt för att bli vackrast i världen. Med kronan på hennes huvud och äpplet i hennes händer ger hon aldrig upp för att ta vad som är hennes - skönheten! Den oskuldsfulla flickan som lever sitt liv bland sina vänner. Hon har allt det där; vänner, gemenskap, fint hus men framförallt skönheten. Som många kanske skulle beskriva det - perfekt! Utseendefixering. Att jämföra sig med andra och att aldrig se sig själv till det bättre är någonting vi alla medvetet eller omedvetet får fajtas med dagligen. Spegelbilden av oss själva där vi antingen kritiskt ser ner på oss, eller tvärtom, uppslukas av vår egna “storhet”. Hur vackra vi är, hur fula vi är, hur bra vi är eller hur dåliga vi är.


- P rojekt Sagor & verklighet -

“DET FINNS INGA KRIGISKA FOLK, BARA KRIGISKA LEDARE.” - Ralph Bunche (1904-1971) Ledaren som helhjärtat och fokuserat går in för sin uppgift på största allvar. Krigar till sista blodsdroppen. Modig står han upp för vad som är hans och han viker sig inte förren han nått sitt mål. Målad på bröstet i form av två björntassar som en symbol för att kriga med styrkan av en björn. Grupptryck som får oss att göra saker vi annars kanske inte skulle ha gjort, vågat göra eller viljat göra. Någon som säger åt oss och uppmanar oss till att stå för någonting.


- P rojekt Sagor & verklighet -

“KÄRLEKEN SER INTE MED ÖGONEN UTAN MED SJÄLEN.” -William Shakespear (1564-1616) Att vara stor och ful gör honom osäker. Vem skulle vilja umgås med ett monster?! Även om han är oerhört ödmjuk, klok och romantisk av sig är det ingen som vågar söka kontakt. Fågeln som en dag när han vågar sig ut i trädgården sätter sig i hans händer, leder honom på rätt väg och öppnar upp nya känslor. Detta är första gången han vågar och tillåter sig själv att släppa någon inpå hans liv och förstår att det finns något mer än det yttre. Fågeln som så oskuldsfull ser något mer i honom. Som en symbol för tillit och kärlek ger fågeln honom en ros. Utanförskap, att inte känna att man tillhör någonstans. Att inte passa in bland alla andra och känslan av att man är dömd att leva i ensamhet. Men samtidigt rädslan för att låta någon komma nära en på livet, någon som ska försöka förstå vem man är. Det är för den ovane skrämmande.


- P rojekt Sagor & verklighet -

“GENOM ATT FÖRSÖKA GÖRA DET OMÖJLIGA NÅR MAN HÖGSTA GRADEN AV DET MÖJLIGA.” - August Strindberg (1849-1912) En otroligt äventyrlig, nyfiken och envis men framförallt modig kvinna som vågar möta hinder och faror i en värld olik någon annan. Född annorlunda i ett annorlunda liv. Även med förutsättningar som dessa lyckas hon bli kär i en av “annan sort” och ger inte upp förren hon och han får det liv de båda drömmer om. Deras väg dit är inte lätt framförallt inte när kungen, hennes pappa, håller ögonen på henne och förbjuder henne att ens försöka nå sitt mål då det är farligt. Att inte våga möta det okända och osäkra kan vara en del av vårt försvar för att leva kvar i vårt trygga liv. Men att låta ge det en chans och undersöka det skrämmande, kan i många fall leda till nya möjligheter. Skulle vi aldrig försöka, skulle vi heller aldrig veta vad det skulle leda till.


En bild säger mer än tusen ord och... ibland kan några få ord säga allt.

av

Ida Svensson

Dokumentation av Digital bildproduktion, idasv522  

Projekt i kursen Digital bildproduktion.

Dokumentation av Digital bildproduktion, idasv522  

Projekt i kursen Digital bildproduktion.