Page 1

THE BERLIN PERSPECTIVE DEL I

RT

idap89@hotmail.com

PPO RA

HELENE BJERRE ANETTE ANDERSEN IDA PETERSEN HELENE ANDERSEN KRISTINA JENSEN


INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I

INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE 4 KONCEPTBESKRIVELSE MÅLGRUPPEANALYSE PERSONA STRATEGISK ANALYSE BERLIN INSPIRATION KOMMUNIKATIONSPLAN KONKLUSION

LITTERATURLISTE BILAG

DEL II

3 3

5 7

8 9-12

13

14

15 16 17-23 Magasin adobeID username: patricktrasmussen@gmail.com password: 1234patrick


INDLEDNING Vi har fået til opgave at markedsføre byen Berlin. Hvor opgaven bestod i at udvikle et E-magasin til iPad og en applikation med fokus på arkitekturen i Berlin. Afsenderen af opgaven er Berlins turistformidling Visit Berlin, som ønsker at satse på en mere mobil turisme. Dertil ligger grunden for den valgte målgruppe, flashpackers, som deler nogle af kendetegnene som en backpacker: en følelse af uafhængighed, ikke nogen fast rute og relativt lange perioder af rejser, typisk til storbyer, men som har teknologiske hjælpemidler, i form af iPad, tablets og andet, med på ferierne1. Derudover vil vi samarbejde med Adidas, der skal indarbejdes i både magasinet og i applikationen.

Problemformulering Hvordan kan vi bedst muligt brande Berlin med fokus på arkitektur ud fra udarbejdelse af et E-magasin og en mobil applikation? 1 kilde: http://www.vagabondish.com/i-wanna-be-a-flashpackerwhen-backpackers-grow-up-or-get-rich/

3


METODE

Gantt-kortet er et planlægningsværktøj, vi vil bruge således, at vi kan have et overblik over vores opgaver. Samtidig har Gantt-kortet til funktion at give kunden et overblik over processens længde. Det skal hjælpe os med at overholde deadlines og milepæle i forhold til projektet. Da vi også har en redaktion i dette forløb, er Gantt-kortet med til at skabe overblik for hele redaktionen, over opgaverne der er stillet for dagen. Moodboardet er et visuelt brainstorm værktøj. Det skal bruges til at samle alle vores ideer på ét sted, så vi bedre kan udvælge det bedste med hjælp fra vores kvantitative dataindsamling. På denne måde kan vores idéer forenes med målgruppens idéer. Internet survey er en kvantitativ dataindsamlingsmetode, som skal give os en indsigt i, hvordan vores målgruppe opfatter produktet, og på den måde hjælpe os til at vælge den rigtige strategi for, hvordan det skal markedsføres. Minerva-modellen er en segmenteringsmodel, hvor vi kan indsnævre vores målgruppe og dermed komme nærmere inde på hvilke værdier, der er vigtige for den. Det vil hjælpe med at rette vores markedsføring direkte til vores målgruppe. Edgar Scheins kultur- og værdianalyse, har vi brugt til at finde ud af, hvordan Visitberlin.com, udtrykker sig overfor målgruppen. The Anholt-GMI City Brand Index er et branding hexagon, som bruges til at analysere og vurdere en bys eller et lands brand “equity” og goodwill. SWOT-analysen er en situationsmodel. Den tydeliggør Berlins brandsituation og nuværende image/brand. Kommunikationsplan er et oversigtværktøj. Dette vil vi anvende til vores idéer og de krav, der er stillet til os. Disse tilsammen vil give os en ide om, hvilke kommunikationsmidler der skal indgå i vores projekt. Prototyping er en iterativ udviklingsmetode. Vi vil lave en prototype (app), og præsentere den for målgruppen, hvorefter vi vil arbejde på at forbedre den, efter målgruppens ønsker. Designmanual er et retningslinjeværktøj. Den beskriver, hvordan vi vil udvikle vores produkt og med hvilke designmæssige faktorer. Vi vil anvende dette ved at tage informationer fra vores dataindsamling og kombinere med vores moodboard, for at få en idé om vores design. Formålet med dette er at komme frem til den helt rigtige designmæssige retning. Designmanualen vil kunne bruges af kunden, til at arbejde videre med vores udarbejdede koncept.

4


T P E B E C S KRI N

VELSE

O K

Den overordnede idé er at lave et online-magasin for at citybrande Berlin. Hertil vil der gøres brug af place marketing, da vi prøver at markedsføre byen som en feriedestination gennem arkitekturen. Derfor vil det være selve arkitekturen i Berlin, der vil være magasinets fokusområde. Tilhørende vil der også blive skabt en app, hvis fokus også ligger på arkitekturen i Berlin. Der skal co-brandes med virksomheden Adidas, særligt app’en vil blive inspireret og styrket af dette samarbejde. Konceptet skal bruges til at give målgruppen, flashpackers, en anderledes måde at udforske og lære om arkitekturen i Berlin. Disse rejsende har sandsynligvis allerede været i Berlin før, og vil derfor gerne opleve og lære noget nyt og anderledes, end det de kan med en normal turguide. Netop dette tomrum skal dette magasin og app udfylde. Temaet for dette koncept vil derfor være; hvad arkitektur gør for folk. Dette handler om at se tingene på en lidt anderledes måde end den indlysende. Der vil være fokus på meget andet end det traditionelle, som design og bygningens struktur. Særligt tankerne bag bygninger og de mange måder arkitekturen bruges på af forskellige mennesker vil være i fokus. Konceptet hedder BERSPECTIVE, en sammentrækning af sætningen: The Berlin Perspective. Tag-linen er; A DIFFERENT VIEW. Begge understøtter idéen om at se byen og arkitekturen fra anderledes vinkler, altså anderledes perspektiver.

Magasin: Temaet skal gå igennem hele magasinet både stil-,

billed- og indholdsmæssigt. De 4 overordnede artikler omhandler; alternativ brug af arkitektur, et kendt arkitekthus, arkitektskolen og en kunstners brug af bygninger. Derudover vil alle sider/artikler også indholde små, specielle og anderledes oplysninger om Berlin, for at give brugeren en aha-oplevelse og få dem til at føle at de ved noget, som ikke mange andre ved.

App:

Vores app hedder FitBerlin. For at køre konceptet videre i app’en, vil denne have fokus på en anderledes brug af arkitekturen. Vi vil binde den sportslige livsstil sammen med de oplevelser, man kan få af Berlins arkitektur. Målgruppen går op i deres udseende og motion, og ønsker ikke at skippe træningen når de er på ferie. Derfor skal denne app kunne kombinere en motionsrute med forskellige arkitektoniske seværdigheder. App’en vil vise en sammenhæng mellem besøg af arkitektoniske værker og motion. Dette foregår ved, at man kan se, hvilke bygninger man kan få en sportslig oplevelse af at besøge, samt man kan vælge et antal kilometer man vil løbe, og app’en finder en rute til én på denne længde. Denne rute, vil gøre at man kommer forbi nogle bygninger, undervejs, antaget at man står i et område, hvor dette er muligt. Derudover vil app’en beregne, (vha. fastlagte ligninger) hvor mange kalorier, der vil blive forbrændt på føromtalte rute.

5


Forsiden til magasinet: The Berlin Perspective

Forside til app’en: FitBerlin Link: http://md2f12m4ag04.keaweb.dk/app/app.html

6


MÅLGRUPPEANALYSE

Målgruppen er flashpackers, som rejser meget, specielt til storbyer. Flashpackerne er meget teknologiske og er derfor aktive brugere af nyere teknologi. De benytter iPad, iPhone og lignende, som en slags rejseguide, i stedet for den mere almindelige “Turen går til”. De er meget aktive brugere af nettet og de sociale medier, både med hensyn til deres erhverv og fritid. Målgruppen består primært af både kvinder og mænd i aldersgruppen 20 - 35 år, som nyder at rejse og som typisk gerne vil udforske nogle anderledes ting. De har god økonomi, og er derfor meget kvalitetsbevidste, når det gælder deres rejse. De har blandt andet en interesse indenfor arkitektur, og har et behov for at opleve nogle spektakulære bygninger. Derudover er målgruppen meget selvsikker og udadvendt, og kan derfor godt lide at udforske ting på egen hånd. Når de rejser er det ikke for at komme ud på en almindelig turistrejse, men en rejse hvor de oplever noget.

Segmenteringskriterierne Geografiske: Målgruppen er primært bosat i storbyen, da den gerne vil have at, der sker lidt omkring den og at den kan komme ud og opleve en masse kulturelle ting. Demografiske: Målgruppen består af både kvinder og mænd i alderen 20-35 år. De vil være singler eller i forhold, de vil dog oftest være uden børn. Målgruppen kan både være studerende eller være i job. De vil typisk vælge studie eller job ud fra deres behov om at skulle udfordres og udvikle sig. Derudover finder målgruppen en interesse i arkitektur og design. Psykografiske: Målgruppen har behov for at kunne udforske anderledes og interessante ting hvor de kan bruge deres elektroniske udstyr. Målgruppen har derfor alt det nye indenfor elektronik, og bruger det dagligt. De har behov for at kunne kommunikere gennem de sociale medier, uanset hvor de befinder sig. Udover det har de også behov for at kunne holde deres motion ved lige, de går meget op i at være veltrænede og sunde. Ved brug af Minerva modellen kan vi konkludere at målgruppen befinder sig i det blå segment og en smule mod det grønne segment.

Målgruppen befinder sig i det blå segment, da de er meget kvalitetsbevidste, moderne og til dels materialistiske. Dog hælder de lidt mod det grønne segment, da de ønsker at få noget ud af livet og opleve verdenen, frem for kun at fokusere på job og materielle goder. Målgruppen har masser af selvtillid. Derudover er de meget sociale, og kan godt lide at være i fællesskab med andre. Adfærdsmæssige: Med udgangspunkt i Maslows behovspyramide, har målgruppen et behov for selvrealisering. Det betyder at de ønsker at skabe noget, de søger udfordringer, og de har trang til at udvikle sig og bruge deres evner. De har behov for at realisere alle personlige potentialer, for selvudvikling og kreativitet. Mennesker, som befinder sig her, har ifølge Maslow ”en sund og frisk personlighed” og handler ud fra deres egen vilje. De er heavy-users af al elektronik. De er ikke loyale brugere, da de har trang til at afprøve nye ting og hele tiden finde det bedste på markedet2.

7

2 Kilde: http://net2change.dk/dit-netvaerk/viden-om-forandring/ForandringsTeori/Maslows-behovspyramide/


PERSONA Vores persona er en mand, ved navn Jakob Petersen. Han er 26 år, og bor i København K. Han er single, og nyder singlelivet i storbyen. Tidligere har han gået på HTX, men han læser nu journalistik på sidste år.

Beskæftigelse - Han arbejder free-

lance ved siden af studiet, for at kunne finansiere sin kvalitets livsstil. Derudover arbejder han også som tjener minimum 1 aften om ugen.

Familie - Hans forældre er gift,

han har et godt forhold til dem begge, han har 1 storesøster og 1 lillebror, han har et godt forhold til sin storesøster. Forældrene er bosat i Viby Sjælland.

Psyke - Han er udadvendt, og har en stærk person-

lighed. Han er sporty og går op i at se godt ud, så han har altid det nyeste udstyr, tøj, accessories, møbler, brugskunst osv.

Situation og behov - Han er ude og rejse

minimum 1 gang om året. Han har været i Berlin på studietur, men synes ikke helt at han fik nok ud af den tur. Han har et stort behov for at opleve nye ting, og fortælle om nye ting.

Teknologi - han er på nettet mange ti-

mer om dagen, både i forhold til erhverv og privat. Han har en iPhone 4s, en iPad 2 og en MacBook Air. Han vil medbringe sin iPhone og iPad på en ferie.

Motivationer - Han er meget karri-

erebevidst, han vil gerne væk fra familiens traditioner og ind mod storbyen. Han vil gerne opleve noget stort og måske ende med at være en del af noget stort.

8


STRATEGISK ANALYSE Byen Berlin skal citybrandes, hvor der bør fastholdes et fokus på de områder, som allerede giver byen et positivt og stærkt brand. Dog skal der også ekstra fokus på den arkitektoniske del af Berlin. Hertil vil der gøres brug af place marketing, da det prøver at markedsføre byen som en feriedestination gennem arkitekturen. Derudover skal der også co-brandes med Adidas. Dette har vi tænkt os at gøre, igennem vores app, som fokuserer på, hvordan flashpackeren kan holde sig i form, mens denne er på ferie i Berlin. For at se hvad man kan brande Berlin på, vil der blive gjort brug af The Anholt-GMI City Brand Index. Her vil der kun være fokus på; the pulse og the place. Disse er nemlig de eneste som har betydning i forhold til målgruppen3. Da Danmark ikke er muligt at måle Anholts City Brand Index på, har vi målt svenskernes holdning til Berlin. Baseret på Hofstedes 5 kulturdimensioner, kan det konkluderes at den danske og svenske befolkning har næsten samme værdier4. Ved at bruge svenskernes syn på Berlin, har det vist en overensstemmelse mellem vores spørgeskemaundersøgelse, og City Brand Index’et, da begge har et positivt syn på byen (se bilag). Derudover er danskernes nye yndlingsdestination, når det gælder storbyer, Berlin (kilde: http://go.tv2.dk/ (1/5 – 2012) (“Berlin hitter”))Det område, der får lavest vurdering i City Brand Index’et, er place, hvilket vi vil prøve at fokusere på i vores brandingstrategi som vi vil udarbejde ved hjælp af en situationsanalyse (SWOT/TOWS).

3 4

Kilde: henvis til Anholts model på nettet. http://www.earthspeak.com/a_selection_of_published_article.htm Kilde: http://geert-hofstede.com/denmark.html, hvor Danmark sammenlignes med Sverige

9


SWOT

For at få nuværende overblik over Berlin som place, vil der blive kørt en SWOT herpå. Derefter laver vi en TOWS, da denne kan bruges til udarbejdelsen af vores brandingstrategi. SWOT +

Interne forhold Styrker: - En styrke er, at Berlin er godt brandet på forhånd; turister i Europa kender til Berlin og byens historie - Berlin er en opblomstrende metropol, både kunstnerisk, designmæssigt og arkitektonisk. - Hylder mangfoldigheden; det er tilladt at være ”grim”.

Eksterne forhold Muligheder: - Vejret er bedre end i Danmark - Det er en billig by for danskere - Har omdømme som havende god service - Berlin er kåret til en af Europas mest “in” byer, både i forhold til by - og natteliv, men også i forhold til den kulturelle og businessmæssige metropol. - Hvis Femern Bælt forbindelsen bliver vedtaget i år (2012), vil denne ved færdiggørelsen, forventet i 2018, kunne tiltrække mange flere danskere til Tyskland.

-

Svagheder: - Tyskere er kendte for at have dårlige engelskkundskaber

Trusler: - Der er en generel fordom mod tyskere, som værende højtråbende pølsetyskere med dårlig humor. - Berlins fortid er en svaghed idet, at to verdenskrige har udspring herfra.

10


TOWS

TOWS-matricen: Muligheder

Trusler

Styrker - Berlin er kreativ og under opblomstring, som har omdømme som havende god service til billige penge.

- Fordommene imod tyskerne, kan elimineres, hvis man fokuserer på Berlin, som den kreative metropol for kreative unge mennesker i et

Svagheder - Berlin er en metropol, med mange udlændinge, og har et rigt by – og natteliv, som kan benyttes til billige penge, så selvom de lokale ikke er gode til engelsk, er der mange udlændinge i byen, som gør at man sagtens kan tale med dem. - Som andre folk sydpå er berlinerne mere åbne, og villige til at tale engelsk på trods af dårlige engelskkundskaber.

inspirerende city-miljø, hvor alle er velkommen. - De har spændende historiske steder og bygninger, samtidigt med at det er en by der er under konstant udvikling.

11


Branding

Empiri

Vi har kigget på Visitberlins hjemmeside ved hjælp af Edgar Scheins kultur- og værdianalyse. På artefaktniveauet i E. Scheins kulturanalyse, har vi valgt at fokusere på logo og hjemmeside, idet det er de formelle elementer, eksterne interessenter forholder sig til på internettet. Særligt Visitberlin. com er med til at påvirke Berlins brand, i hvert fald set fra turisternes øjne, som vores målgruppe er en del af. De har 5 områder, som de prøver at promovere; sightseeing, museer og kunst, arkitektur og kreativ metropol5. Alle områder giver en moderne og kreativ opfattelse af byen. Derudover sætter sitet også fokus på 5 “interesseområder”; miljø og økologi, Berlin for familier, eksklusiv Berlin, Berlin for homoseksuelle og Berlin for unge. Endnu 5 områder som viser, at byen er up-to-date, og at der er plads til alle slags mennesker. I modsætning til hjemmesidens omfangsrige og moderne indhold, opfattes designet konservativt og firkantet. Som det ses i afsnittet ”Empiri” var målgruppens opfattelse af Berlin generelt positivt. Byen ses som moderne, hip, levende, et sted med plads til alle, spændende kultur, en metropol indenfor kunst og business. Altså ses det, at byen ikke bør få ændret sit allerede stærke brand. Dog viste svarene også at der ikke var nok fokus på arkitekturen i Berlin, som de ellers kunne være interesserede i at opleve på en ferie.

Vi modtog 42 svar fra vores målgruppe. 14 mænd og 28 kvinder. Størstedelen havde alderen 20-25 år. De kom hovedsagligt fra hovedstadsområdet og flest var i gang med at studere. De bruger alle forskellig teknologi som iPad, iPhone, iPod, smartphone, kamera, computer, Macbook og tablet, når de er på ferie. 50 % havde tidligere været i Berlin. Deres førstehåndsindtryk af Berlin var; hipt, tjekket, storby, rene gader, beton, kulturel fremgang, spændende, kedeligt, Berlinmuren, historie, metropol, business og levende. Dette viser, at byen allerede har et rigtigt godt og stærkt brand, som ikke behøves at ændres. I forhold til hvilke seværdigheder målgruppen gerne vil opleve på en ferie, svarede de mange forskellige alt fra kultur, natur, historie til fodbold, shopping og caféer. Over 30 % nævnte arkitektur, dog var der ikke mange som nævnte arkitektur i deres førstehåndsindtryk af Berlin, hvilket viser, at der på dette område er en interesse fra målgruppen, men at dette ikke er brandet godt og spændende nok, derfor vil vi benytte os af en defensiv brandingstrategi, som vil fokusere på at brande arkitekturen i Berlin bedre, end den er nu. 67 % var interesserede i at se arkitektur i Berlin, og hele 93 %’s interesse steg, hvis der var mulighed for at få viden om arkitekturen, som man ikke normalt hører fra en guide. Hvilket bekræfter vores valg af koncept. I spørgeskemaet får de adspurgte vist vores 5. element, alene uden nogen forklaring, for at skulle fortælle deres første indskydelse omkring dette. Svarene viste at de fleste ikke kunne genkende tv-tårnet i vores symbol, men med markedsføringen af vores logo, vil det blive et genkendeligt symbol, som de vil forbinde med Berlin og arkitektur. Ved at spørge ind til tv-tårnet i Berlin, så store dele af målgruppen det som et ikon og symbol for Berlin. Derfor er dette også valgt, som symbol for byen, i vores valg af logo, hvor vi også har inkluderet en skyline, som symbol for en metropol. Hovedparten dyrker sport 2-4 gange om ugen i alt fra: bodybuilding, cykling, fodbold til pilates, gymnastik og kajak. Over halvdelen kunne være interesserede i at dyrke motion på en ferie. Endvidere kunne 67 % af målgruppens lyst til at motionere på en ferie forstørres, hvis der fandtes en applikation som beskrevet i vores koncept. Altså bekræfter dette vores valg og udførelse af applikation, samt viser at der faktisk er et behov på markedet, der ikke er dækket, for motions applikationer.

På baggrund af vores SWOT/TOWS-analyse, laves en brandingstrategi, i forhold til Berlin og citybranding af Berlin, for danskerne. Vores brandingstrategi vil fokusere på maximini-strategien, der fokuserer på Berlins markedsføring som kreativ metropol, og som værende en by i konstant og hurtig udvikling. Derudover vil vi fokusere på, at byen hylder mangfoldigheden, og at den derfor har mange skæve vinkler og spændende perspektiver, man kan udforske.

5

Kilde: visitberlin.com

12


Berlin inspiration Berlins tv-tårn blev bygget for at vise og minde Vestberlin om Østberlins styrke og storhed. Den skulle være et symbol for Berlin, og selv den dag i dag anses tårnet for at være et varemærke for Berlin. Dette er særligt fordi, at næsten over alt hvor man befinder sig i Berlin, vil man kunne se det 368 meter høje tv-tårn beliggende på Alexanderplatz. Arkitekturen kan spores tilbage til en tidlig ide af Hermann Henselmann og Jörg Streitparth i 1958. Senere hen tog også Walter Herzog og Herbert Aust del i design af det høje tårns arkitektur. Uden at vide det, gør den arkitektoniske form og valg af materialer, at når solen skinner på tårnet fra en bestemt vinkel, at det ligner, at der er et kors på den store kuppel6. Det vakte stor harme blandt DDR’s ledere og arkitekterne blev ikke engang inviteret med til indvielsen af tårnet. Korset endte med at vække stort håb blandt den østberlinske befolkning (kilde: Helmer, Potsdamer Platz turguide). I forhold til temaet; arkitektur, og konceptet; om hvad arkitektur gør for folk, er selve historien om korset i kuplen meget spændende og anderledes i forhold til, hvad man normalt kender til af forhold mellem arkitekten (arkitekterne i dette tilfælde) og hans værk. 6

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Fernsehturm_Berlin#The_.22Pope.27s_Revenge.22

13


KOMMUNIKATIONSPLAN

Afsender: Afsenderen bag vores kampagne og produkt er Visit Berlin i samarbejde med Adidas. De ønsker at city brande Berlin med henblik på arkitekturen. Formål: Kampagnen har til formål at vække en interesse hos målgruppen for Berlin og de arkitektoniske muligheder, der er i byen. Vi vil opnå dette mål ved at udarbejde en app og et E-magasin til de flashpackers, der vil besøge byen og den arkitektur, der er at finde, som er portrætteret i en anderledes vinkel. Budskab: Vores budskab er at se Berlin og dens arkitektur fra et nyt perspektiv, som vil inspirere og interessere målgruppen. Differentiering: App’en og magasinet, vil differentiere sig fra eksisterende produkter, ved at tage en anderledes indgangsvinkel, der giver et helt nyt billedet af byen. Den anderledes vinkel kommer til udtryk, da man ikke normalt ser på muligheder i form af motion, når man er på storbyferie. I magasinet vil artiklerne indeholde forskellige synsvinkler på arkitekturen i Berlin, frem for at man kun får oplysninger om bygningerne. Positionering: Den ønskede positionering er, at Berlin bliver en ny og spændende metropol for arkitektur- og designinteresserede. Effekt: Hvis effektiviteten af dette skal måles, kan det gøres ved at se, hvor mange der har downloadet både app’en og magasinet, ligeledes kan der kigges på, hvor mange procent af de turister der kommer til Berlin, bruger denne app og magasinet, når de er i byen. Målgruppe: Vores målgruppe er flashpackers af begge køn i alderen 20-35, de er interesserede i arkitektur, design og teknologi. De går op i, at tingene er af ordentlig kvalitet. De vil gerne have en unik oplevelse af Berlin, da de højst sandsynligt har været i der før, hvilket også stemmer overens med vores spørgeskemaundersøgelse, hvor 50 % siger, at de tidligere har besøgt Berlin. Eksponering og medieelementer: Hovedelementet i dette projekt er E-magasinet og app’en. Derudover vil der blive udarbejdet et visuelt ID som vil kunne bruges i gadebilledet, som skal forbindes med de primære produkter. Dette kan være i form af street art, plakater, visitkort, tote bags, go cards og t-shirts. Dette vil gøre, at almindelige mennesker vil blive opmærksomme på vores logo, og derfor blive fristet til at downloade vores produkter, når de genkender logoet, eller elementer fra det. Da flashpackeren er en ivrig bruger af de sociale medier, laves der også et facebooksite, hvor der kan blive lagt nyheder op og der kan blive kommenteret på tidligere artikler. Der vil til de første 100, der liker eller deler sitet blive sendt merchandise, fra vores logo-kollektion, dette gør at vores logo og magasin bliver eksponeret ud hurtigt og til en stor målgruppe. Derudover vil vi ved lanceringen af magasinet og app’sene stille op ved lufthavnen og på hovedbanegården, og dele ud af den gratis merchandise, for folk der skal til Berlin. Dette giver folk et kendskab til vores magasin, samt de får kendskab til dette, inden de er nået til Berlin. Tekniske parametre: E-magasinet vil blive udviklet i InDesign og kan læses på computer og tablets. Derudover bliver der udviklet en app, der primært fokuserer på iPhone brug. Da app’en kun er en prototype, som skal vise, hvordan app’en skal fungere, vil denne være udviklet i Flash.

14


KONKLUSION Efter at have undersøgt ”danskernes” syn på Berlin ved hjælp af Anholts City Brand Index, og analyseret visitberlins hjemmeside, ved hjælp af Edgar Scheins Kultur- og Værdianalyse, har vi kunne lave en strategisk analyse, med SWOT/TOWS-matricen, som har givet os udgangspunktet for vores brandingstrategi. Vi kan konkludere at, Berlin er godt brandet, men at arkitekturen ikke har været brandet godt nok, på trods af stor interesse fra målgruppen. Derfor vil vores brandingstrategi være at fokusere på en ny vinkel indenfor branding af arkitektur. Da vi også fandt ud af, at vores målgruppe gerne ville dyrke motion på ferien, kunne vi konkludere at app’en skulle indeholde noget der kunne fokusere på dette. Derfor lavede vi en kombination, hvilket vi ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan konkludere vil være eftertragtet.

15


LITTERATURLISTE Bøger Andersen, Finn Rolighed m.fl. (2011): ”International Markedsføring”, 4. Udgave, Trojka, 978-87-91098-46-7, Danmark

Hjemmesider

Andersen, Ib (2005): ”Guide to Problem Formulation”, 1. Udgave. Samfundslutteratur Press, 87-593-1131-2, Danmark

http://www.vagabondish.com/i-wanna-be-a-flashpacker-when-backpackers-grow-up-or-get-rich/ (12/4 – 2012) http://net2change.dk/dit-netvaerk/viden-om-forandring/ForandringsTeori/Maslows-behovspyramide/ (16/4 – 2012) http://www.earthspeak.com/a_selection_of_published_article.htm (18/4 - 2012) http://geert-hofstede.com/denmark.html (18/4 - 2012) http://visitberlin.com (19/4 – 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Fernsehturm_Berlin#The_.22Pope.27s_Revenge.22 (22/4 – 2012) http://www.designstuffdaily.com/typography/tom-davie/ (24/4 – 2012) http://studiotwentysix2.com/studioabout/index.html (26/4 - 2012) http://go.tv2.dk/ (1/5 – 2012) (“Berlin hitter”) http://studiotwentysix2.com/studioabout/index.html

16


Spørgsmål til interview med arkitektstuderende: 1. 2. 3. 4. 5.

Hvordan er din interesse for arkitektur opstået? Hvad har inspireret dig indenfor arkitekturen? Hvordan virker arkitekturen på dig, og hvorfor? Hvordan føler du at arkitekturen påvirker alm. Folk i deres hverdag? Hvordan forholder du dig til bæredygtigt design når du arbejder med arkitektur?

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Hvilken del af Berlin er efter din mening den mest interessante? Hvorfor? Hvordan synes du arkitekturen i Berlin præger byens image? Hvordan ville du sælge Berlin til en person med interesse for arkitektur? Vi ved alle at designskolen Bauhaus har været fundament for både arkitektur og inspiration i forhold til en helt ny stilart (Swiss Style), mener du at Berlin måske kan være så førende indenfor det kreative felt, at en ny epoke vil kunne blive skabt? Hvor anderledes vil fremtidens arkitektur være i forhold til de bygninger der er opført de sidste 10 år. Både design, materiale og miljømæssigt? Hvordan tror du fremtidens arkitektur vil se ud i Berlin? Hvad vil være dominerende? Hvordan kunne du tænke dig at bidrage til fremtidens arkitektur, generelt og evt. i Berlin? Har du nogle forslag til hvordan byen kunne gøres mere interessant i fremtiden ved at arbejde med arkitekturen? Hvordan opstår en god idé for dig?

G A

L I B

17


Spørgeskemaundersøgelse af målgruppen: Køn? Alder? 20-25 25-30 30-35 Postnummer?

G A

Hvad laver du til daglig? Hvor tit motionerer du og hvordan typisk? Hvad danner blikfang når du skal vælge den app. du vil købe?

Har prisen på appen noget at sige? Foretrækker du en gratis app., eller har du ikke noget imod at betale hhv. 6 kr, 12 kr, eller 24 kr?

L I B

Hvad forventer du din app. skal gøre for dig? (underholdende/brugervenlig/overskuelig/effektiv). Kunne du finde på at bruge en app som guide igennem din storbyferie?

Hvilken elektronik har du med på ferie - mobil, computer, iPad, iPod, osv.? Hvordan er dit indtryk af Berlin? Har du været i Berlin?

Hvilke seværdigheder går du efter på din ferie?

Kunne du være interesseret i at se seværdigheder som man normalt ikke kender til? Har du nogen interesse i at se arkitekturen i Berlin?

Ville din interesse stige hvis du fik fakta om arkitekturen, som man ikke normalt hører fra en guide? Hvad forbinder du dette med (billede af vores 5. element). Hvad forbinder du tv-tårnet med? Kunne du være interesseret i at motionere på din storbyferie? Vil din lyst til at motionere styrkes/forstørres hvis der fandtes en app., som viste forskellige ruter i byen, hvor du som turist kunne se særlige seværdigheder, samt viser hvor mange kalorier du vil forbrænder på turen?

18


Berlin - Arkitektur - AskPeople.dk Alder? 20-25 31 76% 26-30 5 12% 31-35 5 12% Procenter er beregnet i forhold til 41 besvarelser. 1 har undladt at svare.

G A

Postnummer? 8000,2400,1453,4000,9000,4000,2300,4760,2720,2500,5000,2500,2900,8260,6470,9000,2300,2690,2400,7700,1324,9320,4340,4760,2200,2 610,2300,2400,8700,4760,7755,4000,2400,2500,4760,4100,4160,2200,2200,2200,2900,2720 Hvad laver du til daglig? Jura,Studerende,Arbejde,studerende,Studerende,Studerende,Customer Care agent,souschef i netto og er i bliver fÊrdig til sommer som handels¯konom . ,Studerende,studerende,studerende,Datatekniker elev,Gartner,Studerende,Fremtidig Studerende,Elev ,studerende,sygemeldt/sygedagpenge,studerende,Studerende,Social og sundhedsassistent elev,Elektronikfagtekniker,Salg ,studerende,studerende,Studerende,Salgsassistent,PÊdagog,Ledig,SabbatÂr - arbejder i butik og som lÊrervikar,Butiksansat,Revisor,Studere,Joun alist,lÊgesekretÊr,lÊgesekretÊr,Studerende,Sygeplerske,VVS,bankrÂdgiver,Art Director

L I B

Hvor tit motionerer du og hvordan typisk? 4 gange i ugen - L¯b,Motionscenter, 2 gange om ugen,2 gange om ugen, fittness.,en gang om ugen, spiller hockey/floorball om mandagen,6 dage i ugen,1-2 gange om ugen i fitnesscenter,2 gange om ugen i fitness med maskiner,5 gange om ugen og det er i familie fitness . ,Ikke sÊrlig tit, men gerne l¯b og pilates,cykler dagligt som transport,2-3 gange om ugen - vÊgttrÊning og kondition,3-4 om ugen. Corssfit og krav maga.,3 x ugentligt, v. l¯b,To gange om ugen. TrÊningscenter,L¯b / StyrketrÊning 3 gange ugeligt,L¯ber,4-5 gange om ugen. Fodbold og styrketrÊning,,hver dag . gÂture og l¯b p l¯bebÂnd,4-5 gange om ugen. fodbold og styrketrÊning,En gang i ugen. Motionscenter,5 gange om dagen. Dagligt med gÂture med vores hund,2-3 gange om ugen styrketrÊning,6 gange om ugen, ved at spille fodbold og hÂndbold,5 gange om ugen, l¯b, styrketrÊning og fodbold,ca 3-4 gange om ugen. Fodbold og trÊningscenter,1-3 gange om ugen, l¯b og fodbold,2 gange om ugen, trÊningscenter eller l¯b,SjÊldent - udover cykel til og fra arbejde,4-5 om ugen, fitness og fodbold,3-4 gange i ugen, volleyball trÊning samt motionscenter,i fitnesscenter en gang om ugen,3 gange i ugen, sv¯mning og fitness,3 gange om ugen,x 1 ugentl. gymnastik+ kajak af og til,l¯ber x 1 ugentl.,3 gange om ugen i trÊningscenter,jeg motionere 4 gange om ugen ,4 gange om ugen, styrketrÊning,1-2 gange om ugen,L¯ber flere gange om ugen Hvad danner blikfang når du skal vælge den app. du vil købe? pris, og interesse,Beskrivelse, formÂl,funktionalitet og design,Beskrivelse,funktion, beskrivelse, ikon, pris,Rating og pris - omtale,vÊlger ikke apps,Pris, beskrivelse, ikonet,har ingen smartphone,Beskrivelse, bed¯mmelser, rating, pris,VÊlger aldrig apps,Beskrivelse, pris,Look,Pris,pris , ikonet,har ikke smartphone,Skal vÊre gratis, billede som fanger blik, gode anmeldelser,Besk

19


rivelse,Beskrivelse, vÊlger kun dem jeg kan bruge,beskrivelse anmeldelse,Ikonet, navnet, prisen, beskrivelsen.,Beskrivelse, andre brugeres vurdering, pris,Pris og ikon,beskrivelse,Ikonet, samt at de skal vÊre gratis,pris, beskrivelse, trovÊrdighed,Beskrivelsen, om der den ser flot ud, om emnet har interesse,Prisen,vÊlger ikke nogen,pris,Farver og pris,Pris, ikonet,Biler,beskrivelse, ikon, vurdering, omtale,Design og beskrivelse Har prisen på appen noget at sige? Foretrækker du en gratis app., eller har du ikke noget imod at betale hhv. 6 kr, 12 kr, eller 24 kr? Gratis,Oftest gratis,helt klart gratis, hvis det ikke er gratis pr¯ver jeg at finde et andet alternativ,ForetrÊkker gratis app, men kommer an p hvilken app der er tale om,foretrÊkker gratis, men k¯ber indimellem hvis de lyder rigtig gode :),Er det en app jeg har pr¯vet, eller ved virker betaler jeg gerne, men er det bare en app der ser sjov ud vil jeg helst ikke betale,ja. ,FortrÊkker gratis, men hvis det er godt, s betaler jeg gerne. ,?,gratis.,Gratis,Hvis jeg brugte det, ville jeg ikke have noget imod at betale lidt for den. Men klart at alt hvad der er gratis, er at foretrÊkke.,Gratis,Gratis eller et fornuftigt bel¯b som 12 kr ,gratis,gratis,H¯jest 6 krr, hvis den har gode anmeldelser,vil foretrÊkke prisleje 0-50 kr.,Kommer an p funktionen,Jeg har intet imod at betale for app’en,gratis,Gratis app,S lÊnge det er pengene vÊrd, kan den for min skyld koste 10.000 kr!,...,Gratis,6-12 kr er okay!,Jeg foretrÊkker gratis app,det kommer an p hvad man fÂr ud af appen, hvis man fÂr noget sÊrligt ud af den vil jeg gerne betale.,Gratis app!,jeg foretrÊkker en gratis app,gratis,Gratis,Jeg foretrÊkker en gratis app,Gratis,pris har ingen indflydelse,Man fÂr hvad man betaler for.

G A

L I B

Hvad forventer du din app. skal gøre for dig? (underholdende/brugervenlig/overskuelig/effektiv). Brugervenlig,Bruger venlig, interessant,brugervenlig, informativ hvis det er information jeg s¯ger, og s skal den have de funktioner som man nu forventer til den pÂgÊldende app, og gerne lidt ekstra,handler igen om app’en,informativ, overskuelig, pÊn,Brugervenlig og gode features,brugervenlig. virke .. ,Overskulig og interessant,...,Overskuelig, informativ, nyttig til sin pÂgÊldende opgave,Overskuelig, og simpel, og skal have et klart formÂl,Brugervenlig,G¯re tilgangen til info nemmere og hurtigere,ja,Den skal leve op til beskrivelsen og vÊre brugervenlig,interessant,Den skal vÊre brugbar,brugervenlig, overskuelig, interessant,Den skal g¯re lige prÊcis det, den lover at g¯re,Brugervenlig og indhold af det jeg s¯ger og skal bruge,interessant,Nem at bruge,brugervenlig, informativ, ,VÊre brugervenlig, informativ - men stadig god tidsfordriv,Brugervenlig, interessant,brugervenlig, informativ,Overskuelig, brugervenlig. sjov, anderledes,Den skal vÊre brugervenlig og fange min interesse. ,Sjov og brugbar,overskuelig, informativ, brugervenlig,Informativ, sjov, brugbar, enkel Kunne du finde p at bruge en app som guide igennem din storbyferie? Ja 34 87% Nej 5 13% Procenter er beregnet i forhold til 39 besvarelser. 3 har undladt at svare.

Hvilken elektronik har du med på ferie - mobil, computer, iPad, iPod, osv.? ipod,Smartphone,Kamera, iPod, iphone,smartphone, kamera, og evt computer,computer, iphone, kamera,iphone, kamera og nogle gange computer,Iphone og kamera,smartphone. ,Smartphone, Kamera, Ipod, Ipad,kamera,computer,

20


Hvordan er dit indtryk af Berlin? Never been there,hip og chekket,Fantastisk by, virkelig attraktiv.,storby med masser af Âbne pladser, rene gader og meget beton,By i kulturel fremgang,Jeg elsker Berlin. Det er en spÊndende by. ,God by at fest i,godt. dejlig by .. ,Kedeligt!,rigtig godt,har aldrig vÊret der,Har ikke vÊret der f¯r.,Fed by, bÂde kulturelt og historisk,En urban by, men et vel etableret undergrunds milj¯,Aldrig vÊret der,En hyggelig storby,ikke noget ,ok,Har aldrig vÊret der,Tyske patter.,Har aldrig vÊret der.,aldrig vÊret der,Det er en tysk storby, har aldrig vÊret der.,Fint,Godt?,Ved ikke s meget, men tÊnker Berlinmuren som det f¯rste,Kulturel storby,Okay, lyder til at vÊre en by med mange spÊnde ting at se ,har aldrig vÊret der,Har aldrig vÊret der,metropol, historie,M¯rk, beton by, men som er p vej frem, moderne indenfor business og bygninger,En interessant by med mange muligheder,fantastisk levende,fantastisk by,Det er en fed by, med mange muligheder,En by med en masse muligheder,P¯lsetysker,en spÊndende by, med megen kultur,En by med mange aspekter

G A

Har du været i Berlin? Ja 21 50% Nej 21 50% Procenter er beregnet i forhold til 42 besvarelser. Alle deltagere har besvaret sp¯rgsmÂlet.

L I B

Hvilke seværdigheder går du efter på din ferie? Butikker,undergrunden,Kultur, arkitektur,arkitektur og kultur, alt efter hvilket land byen befinder sig i,Kommer an p ferien,museer, arkitektur, street art, shopping,Aktiviteter shopping eller strand og drinks,det kommer an p hvor i verden jeg befinder mig :),Kultur, forlystelser,alle,kultur & historie,Kultur. Og hvad der ellers er unikt for omrÂdet/landet.,Shopping,Kulturen generelt, hvad der er karakteristisk for byen, historiske monumenter, hyggelige steder om aftenen, gode cafÈer osv.,Arkitektur, landskab, pubber og kroer og andre lokale sevÊrdigheder,Kutur ,Museer, natur, musik, byliv,kultur ,forskelligt,Arkitektur, mueseum, kendte sevÊrdigheder,Patter.,Street art, kultur,Bar,Kultur og dem der giver mig store personlige oplevelser,Kultur, natur,Arkitektur, kultur, mad, sol og varme,kultur ,Lidt af hvert,Kultur, historiske steder ,arkitektur og kultur,Sol, strand, sommer og evt. Nogle udflugter ,kultur, anderledes underholdning,kultur, museum, arkitektur,Arkitektur, kultur,museum, kultur, arkitektur, cafeer og spisesteder,Alt, der er nÊvnt,Arkitektur og Street Art, gerne samlet,Arkitektur, street art. ,Street Art, Fodbold, Arkitektur,kultur, historiske steder,Arkitektur, Moderne Kunst, Kultur, Street Art Kunne du være interesseret i at se seværdigheder som man normalt ikke kender til? Ja 40 95% Nej 2 5% Procenter er beregnet i forhold til 42 besvarelser. Alle deltagere har besvaret sp¯rgsmÂlet. Har du nogen interesse i at se arkitekturen i Berlin? Ja 28 67% Nej 14 33% Procenter er beregnet i forhold til 42 besvarelser. Alle deltagere har besvaret sp¯rgsmÂlet.

21


Ville din interesse stige hvis du fik fakta om arkitekturen, som man ikke normalt hører fra en guide? Ja 39 : 93% Nej 3 : 7% Procenter er beregnet i forhold til 42 besvarelser. Alle deltagere har besvaret sp¯rgsmÂlet. Hvad forbinder du dette med (billede af vores 5. element). Stop signal,TV TÂrnet,S-tog, u-bahn,stangtennis?,?,fernsehturm,Intet,japan. ,Hoppebold,hmm metro mÂske,det,Ikke lige umedbart noget. burde det, det? ;),Slikkepind,Linje p en kugleramme?,Ikke noget specielt,Metro,??,ikke noget.,fjernsynstÅrnet i Berlin, en streg med en cirkel,tvtÅrnet,Êble p spyd,Jeg ved det ikke,??,Station p en oversigt over tog eller metrolinier,ingen annelse,Pas,gps,Ved jeg ikke,tv-tÂrnet, berlin,Tv tÂrnet... ?,Tv tÂrnet,Det ligner en del af lysregulering,GPS-tracker,TV tÂrnet i berlin mÂske? ,Tv tÂrnet,TV tÂrnet i Berlin,tv-tÂrnet, berlin,Det ligner Tv tÂrnet men jeg er lidt i tvivl

G A

Hvad forbinder du tv-tårnet med? Berlin,Ikonet for Berlin,SevÊrdighed p alexandreplatz,et sted man altid kan finde uanset hvor i berlin man befinder sig,?,Berlin,Shanghai,.. ,Hoppebold,centrum,?,Hvilket TV tÂrn?.,Alexander plads,Central ting i Berlin, hvor der er mulighed for mad p toppen - fantastisk udsigt ud over byen.,ClichÈ turist attraktion i Berlin,Ingen ting,??,fjernsyn,Udsendelser med patter.,Berlin,TV,Tv ,tv,Berlin,Hvilket TV-tÂrn?,har set det p billeder men ved intet om det,Pas,Tv sender ,aner det ikke,NÂrh det var det. Ikke noget,varetegn, berlin,Berlin og ¯stberlin,Berlin og arkitektur,Restaurant p toppen og fantastisk udsigt over byen samtidig med, at den roterer,VaremÊrke,Det er en arkitonisk perle der symbolisere byen ud ad til.,Berlin ,et symbol p byen,et varetegn for ¯stberlin, et kendt symbol og alexanderpladsen,Berlins mest kendte arkitoniske bygning. Men en blandt mange perler

L I B

Kunne du være interesseret i at motionere på din storbyferie? Ja 23 : 55% Nej 19 : 45% Procenter er beregnet i forhold til 42 besvarelser. Alle deltagere har besvaret sp¯rgsmÂlet.

Vil din lyst til at motionere styrkes/forstørres hvis der fandtes en app., som viste forskellige ruter i byen, hvor du som turist kunne se særlige seværdigheder, samt viser hvor mange kalorier du vil forbrænder på turen? Ja 28 67% Nej 14 33% Procenter er beregnet i forhold til 42 besvarelser. Alle deltagere har besvaret sp¯rgsmÂlet.

22


City Brands Index Here’s your chance to find out what our panel of over 20,000 ordinary people in 20 different countries really think about the world’s cities: their people, their environment, their facilities and infrastructure, their culture and nightlife, their tourist attractions and their potential for immigrants. The full Anholt-GfK Roper City Brands Index™gives far more detail than this online version, of course: you can find the answers to dozens of specific questions in each of the six areas of city image featured below; you can select people by age, income, education, gender, region or religion; you can follow trends over time, and much more besides. To find out more about the full Index, go to the Anholt-GfK Roper City Brands Index tab.

Presence:

G A

How highly do people in Sweden Rank the overall importance of Berlin They rank it 6th out of 50.

Place:

How highly do people in Sweden Rank the overall importance of Berlin They rank it 24th out of 50.

PreRequisite:

How highly do people in Sweden Rank the overall importance of Berlin They rank them 5th out of 50.

People:

How highly do people in Sweden Rank the overall importance of Berlin They rank them 15th out of 50.

Pulse:

How highly do people in Sweden Rank the overall importance of Berlin They rank it 17th out of 50.

L I B

Potential:

How highly do people in Sweden Rank the overall importance of Berlin They rank it 11th out of 50.

23


THE BERLIN PERSPECTIVE DEL II

L

UA

AN NM

kontakt person: idap89@hotmail.com

SIG DE

HELENE BJERRE ANETTE ANDERSEN IDA PETERSEN HELENE ANDERSEN KRISTINA JENSEN


INDHOLDSFORTEGNELSE DEL II

KONCEPT 4 SWISS STYLE TIMELINE 5 STILART RESEARCH I BERLIN TOM DAVIE LOGO 9 BRAND & TAGLINE 10 11 FARVER TYPOGRAFI 12 PLAKAT VISITKORT MEDIER 15 X-ELEMENT

16

13 14

6 7-8

3


KONCEPT The Berlin Perspective bygger på en mobil guide, som har til formål at introducere målgruppen til en anderledes måde at udforske og lære om arkitekturen i Berlin. Guiden skal ses som en moderne erstatning for den ellers traditionelle “Turen går til”. Modsat E-magasinet, er formålet med applikationen at vise brugeren sammenhænge mellem besøg af arkitektoniske værker kombineret med motion, herunder indirekte co-branding af mærket Adidas. Til vores gennemgående design vil vi bruge stilarten Swiss style.

3


SWISS STYLE

Vores valgte stilart er Swiss style. Swiss style opstod i 50ernes Schweiz. Den er kendetegnet ved at være grafisk enkelt, asymmetrisk og stringent. Ofte vil typografien kunne være det bærende element, eller det ville endda kunne stå alene. Derudover er stilarten ofte kendetegnet ved at benytte fotografi frem for illustration. Diagonale linjer vil præge udtrykket og der vil blive benyttet luft og hvide rum i opbygningen. Typografien Helvetica er kendetegnet for denne stilart. Den viser enkelthed, objektivitet og er brugervenlig, hvilket er dominerende fokus for denne stilart. Stilarten har rødder i Bauhaus og De Stjil fra Især Bauhaus har været en stor inspirationskilde i forhold til vores dsamling, fieldresearch og visuelle udformning. Dog er det svært at skilt da der er en tydelig sammenhæng i stilhistorien og dens

20erne. datainse adudtryk.

I næste afsnit denne sammenhæng komme til udtryk. Vi har fundet inspiration udfra alle tre epoker.

4


1960 stilrent 0g e

avie Tom D

p Po

e

a etic elv

n

f er i

ar t

H 50 19

er

s ns a S

so r t / rø d

Po s t m od

Rene farver 201 1970 2 e t fon

1930 fĂĽ fa r v e r, o fte

TIMELINE

typer fede ge, lla co me to idis fo Da Da

1920 tidl ig sw i ss st y le B au h a u s D M od ern e Stj e il

5

n k e lt d e s ign .


STILART RESERACH I BERLIN For at blive mere bekendt med vores stilart, for på denne måde at kunne skabe en visuel identitet, vi mener er passende, har vi på vores studietur, i Berlin foråret 2012, foretaget en del research. Vores store inspirationskilde på studieturen var den guidede tur til Bauhaus Archiv/Museum of Design.

Bauhaus Archiv anses som værende en Designskole, der har haft stor indflydelse på historien. Skolen eksisterede fra 1919 til 1933 hvor den blev lukket på grund af pres fra nazisterne. Skolen er kendt for at have været førende indenfor arkitektur, design og kunst og den er den mest anerkendte i det tyvende århundrede. Skolen har gennem tiden præsenteret diverse smukke og kreative designs lige fra arkitektur, møbler, keramik, fotografi til opgaver lavet af de studerende.

Desuden har skolen haft undervisere, der ud fra deres arbejde er blevet kendte og nogle navne, som man forbinder med skabende og førende indenfor design. Blandt andet navne som Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee, Lyonel Feininger, Wassily Kadinsky, Josef Albers, Oskar Schlemmer, Laszló Moholy-Nagy og Ludvig Mies Van der Rohe er kendt undervisere fra Bauhaus designskole. Deres design er i dag helt etableret og blandt andet ”Bauhaus Lampen”, ”Wassily” lænestol, Bauhaus plakater og meget mere, er forbundet med klassisk design med stor efterspørgsel. Æstetikforædling af arbejderklassens livsmiljøer – det var tanken bag de rene linjer og den funktionelle enkelthed, som Ludwig Mies Van der Rohe og de andre arkitekter blev repræsentanter for i 1920èrnes Tyskland. I dag huser Bauhaus Archiv/ Museum og Design møbler, modeller og skiftende udstillinger i en bygning opført af skolens grundlægger Walther Gropius.

6


TOM DAVIE Begyndeligt vil vi påpege at det er en vanskelig proces blot at vælge en kunster, eftersom man lader sig inspirere af flere forskellige og alle kunstnere udfører et unikt stykke arbejde. I forhold til vore stilart, Swiss style, har vi studeret værker, vi har ladet os inspirere af. Vores logo er meget geometrisk og denne inspiration kommer blandt andet fra kunstneren Tom Davie. Tom Davie gør brug af geometriske former og er meget simpel i sit design. I forhold til udarbejdelsen af logo herunder vores visuelle identitet, ønskede vi at gøre brug af andre farver end de stereotype swiss style farver, nemlig kombinationen af rød, hvid og sort. Tom Davie benytter en anden farveskala, som var os mere interessant. Her hersker de mere knækkede og brændte farver, som er disse vi har arbejdet ud fra. Dette vil også kunne ses i vores afsnit om valg af farver, herunder vores primære og sekundære farver.

7


Tom Davie har arbejdet som kunster, grafisk designer og designlærer. Han er ofte inspireret af moderne grafik, hvilket også ses i hans plakater. Han grundlagde Studiotwentysix2 i 2003, som et multi-disciplined design og fine arts studio. Han er en moderne kunstner og arbejder blandt andet med grids, som har været inspirerende for vores design, idet han bruger geometriske former og leger med typografien i visse udgivelser også. I hans arbejde er der ofte gjort brug af tomme rum, hvilket også er et af Swiss styles store kendetegn. Studiotwentysix2 har base i Chicago og rummer malerier, prints og grafisk design for at tilbyde et mix af klientbaserede design, konceptuelle malerier samt limited edition print. Målet for Studiotwentysix2, er at lave velproducerede, tankevækkende og provokerende værker i forskellige medier (kilde: http://studiotwentysix2.com/studioabout/ index.html).

8


LOGO

Vi har valgt at udforme vores logo således at det kan ombrydes. Formålet med dette er, at vores logo skal kunne bruges adskilt i forskellige sammenhænge, da den ene del af logoet vil fungere på fx visitkort og plakater, mens den anden del vil være mest anvendelig på blandt andet produkter. Samtidig er det vigtigt for os at der er genkendelighed af vores logo, selvom det fx ses brudt i forskellige sammenhænge. Vores primære logo er grafisk enkelt og er inspireret af Swiss style som stilart. Her ses diagonale linjer og enkelthed. Den anden det af logoet er taget ud fra det primære logo og vil kunne bruges til blandt andet taglines og andre slogans.

BERSPECTIVE A DIFFERENT VIEW

logo

BERSPECTIVE S E

BERSPECTIVE A DIFFERENT VIEW

logo negativ

BERSPECTIVE S E

9


BRAND OG TAGLINE Vores grundidé i forhold til vores tagline, var at tage udgangspunk i vinkler, da vi opfatter arkitektur som værende bygget op omkring vinkler. Samtidig ønsker vi at vores bruger skal få en oplevelse at kunne lade sig inspirere og se arkitekturen fra nogle anderledes vinkler. Ud fra denne tanke gang kom vi frem til en tagline der understøtte både byen og vinklerne i arkitekturen.

Vores tagline lyder således Berspective, a different view. Selve vores brandnavn er The Berlin Perspective og vores tagline er en lettere forkortelse. The Berlin Perspective understøtter tanken om at se arkitekturen fra anderledes vinkler, anderledes perspektiver.

10


FARVER Vores grundfarve i logoet er en brændt orange og en kølig blå. Dette er en kulde/varme kontrast. Den orange farve symboliserer varme, glæde og at byen Berlin er funky og inspirerende, mens den blå farve er lidt mere seriøs, kongelig, loyal, beroligende og troværdig hvilket refererer til arkitekturen i byen. Vores orange og blå farve i grundlogoet udtrykker en yderst retro stil, som kendetegner Swiss style.

#206890 #FFFFFF #08080A #ESDACC #EB5B27

SEKUNDÆRE

PRIMÆRE

Vi har benyttet adobe.kuler.com til at udforme en primær farvepalette og en sekundær farvepalette. Ved valg af vores farver har vi taget udgangspunkt i diverse plakater udformet i Swiss style stilarten. Kendetegnet ved Swiss style er to farve kategorier. Den ene er kontrast farver, mens den anden er mere støvet/brækket farver. Vi har valgt at tage udgangspunkt i de støvet farver. Dog har vi stadig mulighed for at danne kontraster, da vi i vores farvepalette både har varme farver samt kølige farver.

11


TYPOGRAFI Vi vælger udelukkende at benytte os af fonten Helvetica. Vi vælger ikke at låse os fast på typestyles, da vi gerne vil lege og eksperimentere med både bold, light osv. Helvetica er kendetegnet ved Swiss style, hvorfor denne font er os oplagt at benytte.

Helvetica Regulær ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Helvetica Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Helvetica Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Helvetica Bold Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Helvetica Neue LT Std 75 Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

12


PLAKAT

MAGASIN

APPLIKATION 13


VISITKORT

Vores visitkort er lavet med form책l om at skabe en vis genkendelighed. Kortet skal klippes ud, s책 det er grafisk og enkelt.

14


MEDIER Pü vores facebookpage har vi lavet en konkurrence som giver de første 100 personer, der liker siden, en goodieback med merchandise. Dette er fx en t-shirt, en kuglepen og en toteback.

15


T EN EM EL TE FE M

X-ELEMENT

Vores femte element er et delelement fra vores original logo. Tanken med dette element er at man skal kunde forbinde elementet med The Berlin Perspective selvom elementet ses adskildt fra det original logo. Det femte element er enkelt og kan derfor nemt bruges p책 diverse merchandise.

16

BAJAP Berlin rapport og designmanual  

kea Berlin arkitektur gruppe BAJAP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you