Page 1

18

ROMERIKES BLAD FREDAG 11. MARS 2011

Grensesprengende

Vi lærer veldig mye om hvordan man kan bruke teater i undervisningssammenhenger Therese (24)

MYE MORO: Elevene på drama og teaterkommunikasjonslinjen har mye moro sammen. Fra venstre: Lise Mæland, Tobias Bøksle, Linn Sunniva Høglund og Therese Dokken.

Drømmer du om å drive med drama til daglig, samarbeide tett med andre mennesker, og ta noen sjanser? Ida Moseng zoom@rb.no

63 80 50 50

■ OSLO Da kan studieretningen Drama og teaterkommunikasjon kanskje være noe for deg. – Man mister litt av intimgrensene, det er veldig selvutviklende, og man lærer utrolig mye om seg selv på en helt annen måte, sier Linn Sunniva Høglund (19) fra Fetsund. Hun og Therese Dokken (24) fra Eidsvoll går på Høgskolen i Oslo, linjen er Drama og teaterkommu-

nikasjon. Lise Mæland (21) fra Sandefjord og Tobias Bøksle (28) fra Kristiansand har tidligere gått på Romerike folkehøgskole, og har også valgt den samme studieretningen. Her kan de velge mellom å gå ett år, eller om de vil ta alle tre årene, og få en bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon.

Fysisk teater Therese forteller om alle de ulike arbeidsmetodene de tar i bruk i løpet av skoleåret, og hvor variert skolehverdagen kan være. – Dette er et slags smaksprøve-

år, og man får impulser fra mange forskjellige steder. Vi har jobbet innenfor alle teatersjangre, og noen ganger er vi ute i praksis på skoler. Vi har noen forelesningstimer, også er det mye praktisk. Lise forteller at linjen er kjent for å jobbe med mye fysisk teater, og at det ikke er like mye tekst. – Vi er veldig mye utpå gulvet og jobber fysisk, og det er kjempespennende. Elevene synes det er viktig å få fram at linjen er pedagogisk rettet, og at det ikke nødvendigvis handler om å spille teater. De mener det er vesentlig å lære ulike undervisningsteknikker, for ikke alle synes det er like enkelt med teori- og tavleundervisning. – Vi lærer veldig mye om hvordan man kan bruke teater i undervisningssammenhenger, og det er

også derfor vi er ute i praksis på skoler, forteller Therese.

UTDANNING

–Utrolig sammensveiset Elevene virker veldig fornøyde med miljøet på Drama og teaterkommunikasjonslinjen. De forteller om klassefester, klasseturer og felles middager, som har hjulpet til med å holde klassemiljøet på topp. – Jeg tror vi er en spesiell klasse som har det veldig bra, og som er utrolig sammensveiset, sier Lise. Tobias forteller at antall gutter og jenter på trinnet er veldig ujevnt, og oppfordrer spesielt gutter til å søke denne studieretningen. – Jeg har drevet mye med teater og drama før, og det er dessverre som det pleier, vi guttene er i min-

dretall. Jeg håper denne trenden snart snur, for det er verdifullt med gutter.

Bedre tilbud Linn Sunniva forteller at hun aldri hadde gått på teater eller lignende før hun begynte på Høgskolen i Oslo. Therese derimot var med i Eidsvoll amatørteater, gikk på musikk- og teaterlinje på folkehøgskole og studerte teatervitenskap, før hun startet her. Hun forteller at hun synes teatertilbudet har blitt mye bedre på Romerike de siste årene. – Da jeg var mindre var det veldig vanskelig å finne tilbudene, men ettersom alt ligger på inter-


ROMERIKES BLAD FREDAG 11. MARS 2011

19

e linje HEKSENE: Gjennomgang av skuespillet «Heksene». Fra venstre: Martin Øvergaard, Therese Dokken og Trond Aukland.

SPRELL: Det blir gjort mye moro og sprell på scenen. Fra venstre: Therese Dokken og Eir Torvik.

SAMLER INN: Fra venstre: Sina Hassani, Ruth Ida Andreassen og Abu Bakar Zaman. Foto: Kristina Lie.

Russetak mot kreft Denne uka og neste kommer bøssebærere på døren din, i form av russ. Kristina Lie zoom@rb.no

63 80 50 50

■ SKEDSMO

ALLE FOTO: IDA MOSENG

nett nå, er det mye enklere å få en oversikt over hva som finnes der ute. Elevene ved Drama og teaterkommunikasjonslinjen kan absolutt anbefale andre å velge det samme som dem. – Har man lyst til å ta en sjanse, utvikle seg selv i forhold til andre og bli mer åpen, så er denne linjen å anbefale, sier Linn Sunniva. Tobias nikker enig, og tilføyer at det er en fin mulighet til å få inspirasjon til hva man ønsker å gjøre videre, og å kjenne litt på forskjellige uttrykk innenfor teater. Ungdommene forteller at man ikke nødvendigvis trenger å være kjempekreativ, eller å ha gått på teater før for å velge denne studieretningen. Et viktig kriterium derimot, er at man jobber beinhardt. – Man må være sulten på å lære,

FLØRTETE: Linn Sunniva Høglund som flørtende mann under «Heksene». tørre å sprenge noen grenser, og tørre å ta seg selv seriøst. Blir man bedt om å være en dråpe vann, så må man være en dråpe vann, sier Tobias. Høgskolen i Oslo har åpen dag 10.–12. mars. Drama og teaterkommunikasjonslinjen presenterer to forestillinger for å promotere studieretningen, Roald Dahls «Heksene» og folke-

FAKTA Høgskolen i Oslo (HiO) ble opprettet 1. august 1994. HiO er landets største statlige høgskole med 12.000 studenter. HiO tilbyr 33 ulike bachelorstudier, samt flere masterstudier og doktorgradsprogram.

I år går pengene fra innsamlingsaksjonen «Krafttak mot Kreft» til forskning på de kreftformene som få overlever. I år som i fjor, og flere år før det igjen, hjelper russen til med innsamlingen. På Romerike skal russ fra Skedsmo, Lillestrøm, Lørenskog og Nannestad stille opp. Til sammen er 60 prosent av bøssebærerne russ, og det er rundt 200 skoler påmeldt på landsbasis. – Vi får inn mye igjennom russen og det er mye positiv respons rundt det, forteller aksjonsleder Ruth Ida Andreassen (32). – Det er nok to hovedgrunner til at russen blir med. De vil bli forbundet med noe annet enn festing og få noe positivt ut av russetiden. I dag har mange kjennskap til kreft og er på en eller annen måte berørt av det. Det cirka 26.000 personer i Norge som får kreft årlig og dette påvirker mange, legger hun til.

Bedre rykte Sina Hassani (19), økonomiansvarlig i Skedsmos russestyre, hørte reklame for Krafttak mot Kreft på Spotify og bestemte seg for å ta det opp med resten av styret. – Flere hadde allerede snakket om det, så det er mange som er interessert i å støtte en god sak og bli forbundet med noe annet enn festing. Jeg føler per-

sonlig at vi vil vise at russen kan mer enn fyll og tull, samt at vi er medmennesker selv om vi skal inn i russetiden, sier hun. Abu Bakar Zaman (18), russepresident på Lørenskog, er enig og forteller at han fikk mye positiv respons da han tok opp deltakelse i aksjonen med sitt styre. For å få russen til å stille opp på innsamlingen tok russestyrene opp dette på allmennmøtene med russen. – Russepresidenten vår sa på forrige møte at alle er berørt av det, så det er en selvfølge at du stiller opp, med mindre du gjør noe annet veldig viktig. Det er jo litt vanskelig å si at du har noe viktigere å gjøre, sier Sina.

Russeknute I år er det også en egen russeknute for å gå med bøsse for «Krafttak mot Kreft». Går du med bøsse, vil du få en liten bøsse til lua. – Den er veldig søt den lille bøssa, smiler Sina. Men ideen til minibøssa kom før det ble en knute. – Den lille bøssa var kreftforeningen sin idé. Det var generalsekretæren, Anne Lise Ryel, som sa at hun ønsket at vi skulle lage en minibøsse og at russen skulle få den etter de hadde vært ute. Også ble det vel tatt opp i russens hovedstyre, og der ble det en russeknute. Men, fra vår side var det bare noe de skulle få som et bevis på at de hadde gjort en innsats, forteller Ruth Ida.

RUSS Bøsserekord I år har det blitt ny rekord i antall utsendte bøsser. Tidligere har det vært et snitt på cirka 15. 000 bøsser ute hvert år, fram til nå har de sendt ut 19. 000 bøsser. – Det har heller ikke vært mange negative opplevelser. I fjor ble noen bøsser borte, men dette blir alltid politianmeldt så vi er strenge på det. Man kan også gjøre andre ting enn å gå med bøsser. Bøssene er valgt fordi kreftforeningen hadde en undersøkelse som viste at folk ville helst gi penger på denne måten. – Man kan gjøre andre ting enn å gå med bøsser, men da må man finne på det selv. Der er det bare fantasien som setter grenser, sier Sina.

FAKTA Kreftforeningen arrangerer årlig en landsomfattende innsamlingsaksjon for kreftsaken. Denne aksjonen har fått navnet «Krafttak mot Kreft», og arrangeres i mars, uke 10 og 11 hvert år. Pengene for 2011-aksjonen skal gå til forskning på kreftformer som få overlever. Det er de kreftformene det ikke finnes noen effektiv behandling mot foreløpig. I Norge rammes 24.000 personer av kreft hvert år. Over 8.000 russ samlet inn mer enn 8 millioner kroner til Krafttak mot Kreft i 2010.

Romerikes Blad, Zoom, Grensesprengende linje  
Romerikes Blad, Zoom, Grensesprengende linje  

Denne saken handler om en studielinje på Høgskolen i Oslo, og den var på trykk fredag 11. mars 2011.

Advertisement