På rätt sida av historien - Ida Schauman

Page 1

EUROPAVALET 2019

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

KLIMAT

EKONOMI

SÄKERHET


EUROPAVALET 2019

idaschauman.fi

På rätt sida av historien Den välkända SFP-profilen Ida Schauman ställer upp i EU-valet för att arbeta för mänskliga rättigheter, ekonomisk tillväxt och en ambitiös klimatpolitik. Ida, som är född i Karleby, arbetar på Finlands Flyktinghjälp. Hon älskar god mat och positiva människor och brinner för förändring, hårt arbete och ja, sin blivande man - i juni är hon nygift.

Ett ödesval för Europa

Varnar för högerpopulism i EU-valet

Att rösta i EU-valet handlar denna gång inte bara om politikens innehåll, utan om att stå upp för demokrati och vårt politiska system, säger SFP-profilen Ida Schauman som ställer upp i EU-valet 2019. Schauman har över 10 års erfarenhet av politiken och jobbar idag som chef för samhällsrelationer på Finlands Flyktinghjälp. I sitt arbete bevakar hon också beslutsfattandet på EU-nivå.

Populister påverkar politiken i Europa på ett sätt som var otänkbart bara för några år sedan. Risken att utvecklingen fortsätter är påtaglig och i många delar av Europa ökar understödet för högerpopulister som vill begränsa samarbetet inom unionen.

–– Aldrig i modern tid har våra demokratiska system och grundläggande värderingar varit utsatta för så stora utmaningar. Vi har en tendens att ta mycket av det EU innebär för givet - det har vi inte längre råd att göra. Vi måste samarbeta för att lösa de stora utmaningarna vi står inför - klimatförändringen, den globala konkurrensen, migrationsfrågan. Vi klarar oss helt enkelt inte ensamma, säger Schauman.

Enligt Schauman är det viktigt att utvecklingen tas på allvar. Hon påminner att den senaste gången högerpopulismen fick grogrund i Europa så ledde det till auktoritära stater och till slut ett världskrig. –– Mycket har naturligtvis ändrats sedan 1930-talets Europa. Idag har vi en Europeisk Union som kan sätta hårt mot hårt då länder som till exempel Polen och Ungern begränsar yttrandefriheten, politiserar domstolar och förvränger historien. Det är nu vi ska visa att vi står på rätt sida av historien.


EUROPAVALET 2019

idaschauman.fi

Tro på en stark tillväxtagenda För några år sedan måste EU gå in och rädda den europeiska ekonomin genom att stöda Grekland och de europeiska bankerna. Under hösten gick Italien emot EU och vägrade att göra sådana ändringar i budgeten som unionen krävde. Italiens statsskuld låg då kring 130 procent av bruttonationalprodukten. Schauman är glad över att kommissionen och den italienska regeringen till slut kunde komma överens men är samtidigt oroad över framtiden. –– Euroländerna måste bära ansvar för sin ekonomi och få bukt med sina underskott. De gemensamma spelreglerna måste följas, annars kommer inte eurosamarbetet att hålla i längden. Schauman vill att nästa kommission och parlament har en stark tillväxtagenda. –– Europa behöver mer frihandel, en fungerande inre marknad, och mera ekonomiska möjligheter. Det skapar jobb och välfärd i Finland och Europa.

En ambitiös klimatpolitik skapar nya gröna jobb. Företag som satsar på hållbarhet och gröna investeringar har ökat exponentiellt och klarar sig väl i den globala konkurrensen.

Klimatförändringen mänsklighetens största hot Klimatförändringen var ett hett ämne i vårens riksdagsval och Schauman hoppas på att frågan ska vara minst lika diskuterad i EU-valet. Enligt henne behövs det samma krismedvetenhet i klimatfrågan som under finanskrisen 2008. Schauman konstaterar att vägkartan för den kommande femårsperioden kommer att ritas upp strax efter EU-valet samtidigt som EU:s långtidsbudget och långsiktiga klimatmålsättningar behandlas. –– Vi har då möjlighet att visa att vi menar allvar med våra klimatmål. Vi måste skärpa utsläppsgränserna för år 2030 och fatta beslut för ett koldioxidneutralt EU år 2050, i enlighet med Parisavtalets målsättningar. Under riksdagsvalet lyfte Sannfinländarna att en ambitiös klimatpolitik kan ha en negativ inverkan på den finländska industrin. Enligt Schauman finns det ingen grund för påståendet, bara den globala omställningen inom energisektorn beräknas uppgå till 120 000 miljarder dollar i investeringar. –– En ambitiös klimatpolitik skapar nya gröna jobb. Företag som satsar på hållbarhet och gröna investeringar har ökat exponentiellt och klarar sig väl i den globala konkurrensen. Schauman är övertygad om att vi kan stanna vid 1,5 graders uppvärmning och kommer att jobba stenhårt för det som europaparlamentariker. Text: Fanny Lindholm Foto: Julius Konttinen

• 30-år • Chef för samhällsrelationer på Finlands Flyktinghjälp • SFP:s representant i stadsstyrelsen i Åbo

Läser just nu: Tycker om: Hemma från: Familj: Livet: Politik:

Fascism: A Warning av Madeleine Albright Positiva människor, god mat och gott vin Född i Karleby, uppvuxen i Vasa, Helsingfors och Åbo. Har också ett starkt band till Pernå där hennes mamma har vuxit upp Stor “sydeuropeisk familj”, stöttande sambo och snart nygift En evig optimist som tycker livet är härligt och tror på förändring Passion, hårt arbete och vassa armbågar


EUROPAVALET 2019

Ida är det självklara valet för mig som företagare. Hon är en stark röst för entreprenörskap och har de nätverk som krävs för att få resultat i Europaparlamentet. Dennis Rafkin, Ekonomiråd och pizzeria Dennis grundare

Jag brukar inte ge mitt stöd till politiker men jag har jobbat tillsammans med Ida på riksdagen och vet vad hon går för. Hon är det bästa valet, så enkelt är det. Jörn Donner, Författare och filmregissör

Ida var min högra hand på riksdagen. Hon är insatt i allt från arbetsmarknadsfrågor- till fiskepolitik och känner till hur man får resultat i politiken. I henne skulle Svenskfinland få en stark röst i Europaparlamentet. Thomas Blomqvist, Ordförande för Svenska riksdagsgruppen

Ida har rötterna i Lovisa och känner till vår vardag. Hon är en skicklig och kunnig politiker med hjärtat på rätt ställe.Hon har jobbat med politik i över 10 år och vet hur man skapar verklig förändring. Jag kommer att rösta på Ida. Mia Heijnsbroek-Wirén, Stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsens ordförande i Lovisa

Ida Schauman skulle vara en utmärkt Europaparlamentariker. Hon är en kunnig och erfaren politiker med ett stort intresse för mänskliga rättigheter, flyktingpolitik och klimatuppvärmningen - frågor som är högaktuella i Europa och hela världen idag. Jag rekommenderar därför gärna Ida Schauman. Christina Gestrin, Riksdagsledamot 2000-2015

Världen förändras allt snabbare och vi måste kunna möta förändringen. Ida är skarp och lösningsorienterad. Att hon har starka kopplingar till Karleby gör dessutom att hon kommer att försvara vår regions intressen. Jag ger min röst till Ida. Marlen Timonen, Vice ordförande för Karleby stadsstyrelse

Ida har passion och ideologi. Hon vill förändra världen och göra den bättre. Samtidigt vet hon, inte minst som SFP:s enda representant i stadsstyrelsen i Åbo, vad realpolitik betyder. Hon kan skapa kompromisser, bygga broar och samarbeta över partigränser. Det är avgörande för att nå resultat. Hon har ett öppet, inkluderande och varmt sätt som får människor att engagera sig. Ida har just de egenskaper som behövs för att framgångsrikt lyckas i Bryssel!

Jag har känt Ida i över 10 år. Hon är en varm och genuin person som verkligen vill göra vår vardag bättre. Hon har en gedigen erfarenhet och vet hur man får resultat till stånd. Dessutom har hon också rötter i Östnyland vilket gör att hon faktiskt vet vad som är viktigt för vår region. Elin Blomqvist Valtonen, Fullmäktigeledamot och medlem av stadsstyrelsen i Borgå

Marcus Rantala, Medlem av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Helsingfors

Jag har samarbetat mycket med Ida i frågor som gäller jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hon är en människorättskämpe i dess sanna bemärkelse som vet hur man får resultat. Jag rekommenderar henne varmt i Europavalet - Ida behövs i Bryssel. Eva Biaudet, Riksdagsledamot

Vi behöver politiker som inte är rädda att stå upp emot sexuella trakasserier, också då det blåser i debatten. Ida har starka värderingar och kommer aldrig att svika dem som har blivit utsatta. Anni Hirvelä, Ordförande för Europaparlamentets #metoo rörelse

idaschauman.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.