Page 1

A B R I L 2014

N Ú M ERO 1

L A R E V I S T A I N F O R M A T I VA D ’ I N I C I A T I V A P E R C A T A L U N Y A - V E R D S D E C A L E L L A

L’AJUNTAMENT PODRAÀ SANCIONAR ELS BANCS QUE TINGUIN PISOS PERMANENTMENT BUITS EL PLE APROVA LA MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA A INSTÀNCIES D’INICIATIVA-VERDS DE CALELLA

PRESENTACIO Qualsevol grup polític que vulgui governar una ciutat està obligat a fer-ho pensant en les generacions anteriors i en les que han de venir. Iniciativa per Catalunya-Verds ha tornat a la vida política de Calella convençuda d’això. La nostra ciutat té un passat pesquer, agrícola i industrial i en pocs anys es va transformar en un centre turístic i de serveis. Avui dia l’estructura econòmica de Calella, sustentada en una oferta turística de baixa gama sembla envellida i poc capaç de renovar-se. En la nostra ciutat viuen quasi dos mil aturats i moltes persones que treballen només en temporada turística, fent extenuants jornades laborals a baix preu i sovint en situació laboral irregular. Cada dia centenars d’estudiants agafen el tren per anar a estudiar fora sabent que, en el futur, difícilment podran desenvolupar les seves capacitats en una ciutat entregada a la causa del turisme i el comerç. Davant d’aquest panorama l’Ajuntament no pot seguir fent allò que ha fet sempre. Està obligat a liderar el canvi de model i té eines importants per fer-ho. ICV de Calella és molt jove i se sent

hereva d’aquells calellencs que, militant en el PSUC, o en els sindicats o com a expressió de la seva rebel·lia i desig de justícia van lluitar per la democràcia i pels drets de les persones. L’exemple de radicalitat democràtica d’en Bertomeu Barceló, Joan Juhé, Paco Frutos, Xavier Gamell, Agustín Pozo i d’altres ens inspira i, tot reconeixent el pas del temps, ens marca el camí. Avui, anys desprès, patim una dictadura difusa però implacable, la dels poders financers, que vol consumidors fidels i ciutadans privats de protecció social, persones, en definitiva, amb comportaments individualistes i escassa consciència social. L’Agrupació de Calella d’ICV vol recuperar l’ inconformisme de les seves arrels i posar-se a disposició de tots els calellencs i calellenques. Us oferim un instrument senzill però ben organitzat per ajudar a canviar les coses a la nostra ciutat. Tenim idees, projecte i ganes d’enriquirlo amb les vostres aportacions i, si tenim l’oportunitat de posar-lo en pràctica, no tingueu cap dubte: ho farem amb honestedat i determinació.

+ I N F O : W W W . I N I C I A T I VA . C A T / C A L E L L A

Amb la sala de plens de l’Ajuntament de Calella plena i moltes persones seguint la sessió des de fora, el dia 6 de febrer es va aprovar aquesta moció que pretén que es sancioni les entitats bancàries que tinguin pisos buits. Han votat a favor CiU, PSC i ERC i s’ha abstingut el PP. Volem felicitar a la PAH per la seva tenaç i eficient lluita i als Grups Municipals per la sensibilitat demostrada. ICV de Calella, que ha promogut que s’aprovi la moció es compromet a vetllar per que s’acompleixi allò que s’ha acordat.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 (pàg.2)

PROJECTE ULISSES (pàg.3)

PRESENTACIÓ LLIBRE (pàg.3)

C A L E L L A @ I N I C I AT I VA . C AT


2

PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 ES GASTARAN 18 MILIONS D’EUROS AMB ESCASA SENSIBILITAT SOCIAL QUÈ PODRIA FER L’AJUNTAMENT GASTANT MES DE 1000 EUROS PER HABITANT? SENSE DUBTE, UNES QUANTES COSES. Els pressupostos municipals i les ordenances fiscals són dos dels actes de més rellevància en el decurs dels debats polítics municipals. És ben cert, que al llarg de l’any es discuteixen i s’aproven mesures que tenen un impacte rellevant per a la ciutadania però els pressupostos i les ordenances són l’instrument imprescindible per l’acció del govern.

Defineixen quines polítiques de despesa es prioritzen i quines mesures impositives s’apliquen. Els Pressupostos ens diuen si el govern orienta les seves polítiques al conjunt de la ciutadania amb voluntat distributiva o simplement gestiona la ciutat des d’una perspectiva gerencial, o en el pitjors dels casos desenvolupant una política privatitzadora i afavorida d’aquells que més tenen. A la nostra ciutat els Pressupostos de 2014 s’han aprovat amb el suport dels grups municipals de CiU i PSC. Aquests dos grups han signat un sorprenent acord a dos anys vista que, per a aquest primer exercici contempla la creació d’una comissió per estudiar quin tipus d’entitat “gestionarà” el turisme i l’economia de Calella, reforçar la proposta “Calella està de moda”, estudiar la possibilitat de donar utilitat com a Centre de Negocis als locals buits del Parkinsol i diverses millores en el carrer Sant Jaume i en altres accessos de la ciutat. Tot plegat amb una incidència pressupostària molt petita.

No podem oblidar quan mirem els pressupostos la conjuntura actual de crisi, atur, retallades i privatitzacions de serveis i les situacions d’emergència social, provocada per les polítiques de la Troica europea, les polítiques del PP a l’Estat espanyol i CiU amb el suport d’ERC a Catalunya. És per això que els ajuntaments, l’administració més propera als ciutadans han de fer un esforç suplementari per atendre les persones amb més necessitats. En aquest sentit, per a nosaltres, els Pressupostos de Calella pel 2014 no enfronten amb la necessària determinació aquest problema.

Si comparem els pressupostos d’ingressos de 2013 i 2014 veiem que són molt similars. Això, conseqüència de la pràctica congelació de tributs, suposa negar-nos a disposar de més diners per fer polítiques distributives i demostra que aquest ajuntament no està disposat a fer una política progressiva d’impostos (fer pagar més a aquells que més tenen). Són evidents la manca de presència de mesures que afavoreixin la sostenibilitat i l’estalvi de recursos energètics o de promoció de les pràctiques no contaminants. Tampoc s’afavoreix el comerç de proximitat, amb mesures d’exempció de determinats tributs per activitats vinculades al canvi de local, manteniment del nombre de treballadors i treballadores, ni s’até la situació de precarietat que alguns autònoms poden tenir amb la baixa o nul·la activitat de la seva activitat professional. On més es nota, però, la manca de sensibilitat social del Pressupost és en les partides d’assistència a les persones en situa-

L A R E V I S T A I N F O R M A T I VA D ’ I N I C I A T I V A P E R C A T A L U N Y A - V E R D S D E C A L E L L A


3

ció de màxima precarietat. Més enllà de que hagi un increment percentual per sobre de la mitja, crida l’atenció que en un presupost de més de 18 milions d’euros, partides com “Atencions assistencials”, “Suports vinculats als serveis socials”, “Assistència bàsica”, “Suport escolar” i “Menjador escolar” sumin, en total 325.000 euros. No hem sabut veure partides vinculades a les emergències i ajudes per poder garantir i ajudar al compliment dels tributs municipals, mitjançant un reglament d’ajudes econòmiques a aquelles famílies en situació d’especials dificultats (aturats sen­ se prestació, ingressos familiars per sota o molt ajustats a el nombre de membres de la unitat familiar, a les càrregues impo­ sitives derivades de la política salvatge de els entitats finance­ res amb el desnonaments,....) o la dotació d’un fons per impul­ sar polítiques pròpies en ocupació. El capítol d’inversions tampoc ajudarà gaire a dinamitzar l’economia local. Les partides finançades amb diners propis són, en la pràctica despesa corrent (reposició de material) i les més importants o bé es fan amb diners de la Diputació (Conveni Sala Mozart) o dels Fons FEDER de la Unió Europea (Museu del Turisme). Tot plegat quasi 2 milions d’euros amb poc rendiment productiu i social. En definitiva i, per tot plegat, a ICV de Calella pensem que els pressupostos d’aquest 2014 de CiU i PSC no donen resposta a les necessitats de la ciutadania i no afronten amb decisió l’obligació de donar suport a moltes famílies de la nostra vila.

AGENDA PROJECTE ULISSES

La crisi ha dividit Europa per la meitat i ha inventat una categoria de països anomenats com animals en anglès: els PIIGS (porcs en anglès per les inciails dels països Portugal, Irlanda, Itàlia, Grècia i Espanya). Projecte Ulisses és un documental que parteix de l’episodi de l’Odissea, on Ulisses salva als seus mariners que havien estat transformats en porcs per la bruixa Circe. Aquí comença un viatge a través dels “països d’Ulisses” - Portugal, Itàlia, Grècia, Espanya - per explicar com un projecte de recuperació de l’economia basada en la valoració de les persones, el coneixement i la planificació podria permetre superar la crisi i salvar Europa. Ernest Urtasun, candidat d’Iniciativa Per Catalunya-Verds al Parlament Europeu. Oriol Costa, professor de Relacions Internacionals de la UAB. Col·loqui sobre noves politiques econòmiques per sortir de la crisi. Prèviament es projectarà el documental “Projecte Ulisses” DIA HORA LLOC

DIMARTS 15 D’ABRIL 19:30 SALA MOZART (CALELLA)

PRESENTACIO LLIBRE

SENSE MALA LLET….. ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PEL 2014 S’HAN OBLIDAT TOTALMENT DE CALELLA. EL GOVERN DE CIU AMB EL SUPORT D’ERC HAN DEIXAT LA NOSTRA CIUTAT SENSE CAP TIPUS D’INVERSIÓ PEL 2014. SI VOLEU REBRE A CASA ELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE 2014 ENS HO PODEU DEMANAR A CALELLA@INICIATIVA.CAT

Divendres, 28 de març, a la Biblioteca de Calella, el nostre company d’ICV Marc Tudela va presentar el seu primer llibre: “Tresors geològics del Parc Natural del Cadí-Moixeró”. En Josep Mª Juhé, en Salvador Milà i el propi Marc ens van fer gaudir d’allò més amb els seus comentaris sobre el llibre i sobre la insospitada importància de la Geologia en la nostra vida quotidiana. La Mar de La LLopa, que va conduir l’acte, ho va fer tot encara més interessant per a la nombrosa assistència. Va presidir l’Alcaldessa Montserrat Candini. Moltes felicitats, Marc!! El dia següent, dissabte, en Josep Mª i en Marc ens ens va ensenyar, en una estupenda pujada al Monpalau, com els esdeveniments geològics condicionen el desenvolupament de la vida en la nostra comarca....una passejada màgica.

+ I N F O : W W W . I N I C I A T I VA . C A T / C A L E L L A

C A L E L L A @ I N I C I AT I VA . C AT


4

VOLEN QUE EL SEM DE CALELLA VAGI SENSE METGE! El passat 19 de febrer el responsable de l’Àrea de Girona (a la que està adscrita Calella) del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), el doctor Heredia, va informar al personal de les unitats de Calella que era la seva intenció convertir l’Unitat Medicalitzada de Calella en una unitat dotada únicament amb personal d’Infermeria i amb un Tècnic (conductor). Tot això es faria en el marc d’una reorganització de tota la zona. El SEM amb base als hospitals de Calella i Blanes es regula a través d’un conveni signat entre el SEM (una empresa pública de la Generalitat) i la Corporació de Salut Maresme-La Selva. El SEM paga a la CSMS una mica més de 600.000 euros anuals i la CSMS gestiona el funcionament de les unitats). Aquest conveni, que va ser signat el 28 de juny de 2013, té una durada de quatre anys i va ser refrendar el 28 de novembre de 2013 pel Consell Rector de la CSMS. Aquest Consell Rector, màxim òrgan de govern de la Corporació, està format per 13 membres, 6

dels quals ho són en representació de l’Ajuntament de Calella. Tres del sis representants de l’Ajuntament de Calella són regidors (en Josep Mª Juhé del PSC, la Cristina Gómez d’ERC i en Miquel Campoy del PP) i també hi és l’Alcaldessa Montserrat Candini. Aquest sis representants de Calella que, fàcilment poden aconseguir una posició majoritària en el Consell Rector, hauran de defensar l’acompliment del contracte i, per tant, el manteniment de l’Unitat Medicalitzada del SEM de Calella amb metge i, nosaltres, ICV de Calella, exigirem que ho facin.

L’ORIGEN DE LES ALTES TARIFES DE L’AIGUA A CALELLA Aquest any las tarifes de l’aigua a Calella pugen mes d’un 15%. Per què? Mirem d’explicar-ho. A rel de la sobreexplotació dels aqüífers del Delta de la Tordera, a primers dels 2000 es va construir una planta dessaladora a Blanes per abastir els municipis de l’Alt Maresme (entre ells Calella) i la Baixa Tordera (Blanes, Lloret, Tossa). En un principi, la dessaladora només estava connectada amb la xarxa d’aquests municipis. Per aquest motiu es va crear una Taxa (Taxa d’Utilització de l’Aigua) que pagaven els ciutadans d’aquesta zona, ja que s’entenia que aquesta infraestructura només els beneficiava a ells. L’Agència Catalana de l’Aigua cobrava al Consell Comarcal del Maresme l’aigua amb la taxa, el Consell Comarcal la cobrava als ajuntaments i aquests la repercutien als ciutadans. A finals de 2011 l’Agència Catalana de l’Aigua va connectar la dessaladora a la Xarxa d’aigües Ter-Llobre-

gat i, per tant, aquesta instal·lació ja podia subministrar aigua a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no només a la nostra zona. També va aturar la dessaladora i va començar a proveir els municipis amb aigua essencialment d’aqüífers. Com que la dessaladora ja podia treballar per a altres municipis no tenia sentit cobrar-nos aquesta Taxa especial i, tal com estava previst per la llei des de 2003 es va eliminar. Durant el 2013 es va mantenir el preu que el Consell Comarcal cobrava als ajuntaments però, aquest any en que podríem esperar una rebaixa dels 2,6 euros / m3 que aproximadament era la taxa, es dispara el preu un 15,1% i el Ple de l’Ajuntament de Calella ho transmet sense més al rebut de l’aigua dient que “nomes repercuteix el preu que li cobren a ell”. I tot això es fa desprès de la recent creació de la nova empresa mixta de subministrament d’aigües de Calella, GESTAIGUA, de la qual l’Ajuntament és propietari en un 51%. Tot s’ha fet amb la correcció legal necessària però a ICV de Calella ens sembla que els ajuntaments de la zona, no s’ho haurien d’empassar tan fàcilment. L’any vinent, si més no, estarem al cas.

CONTACTE

PAS A NIVELL

SI VOLS REBRE AQUESTA REVISTA EN FORMAT DIGITAL ENVIAN’S EL TEU E-MAIL

DISSENY:

Claudia Kidai

www.iniciativa.cat

Inicitiva-verds Calella

REDACCIÓ:

calella@iniciativa.cat

@ICV_Calella

L’Agrupació d’Iniciativa Catalunya - Verds Calella

649.89.01.24 L A R E V I S T A I N F O R M A T I VA D ’ I N I C I A T I V A P E R C A T A L U N Y A - V E R D S D E C A L E L L A

Pas a Nivell  

Número 1 - Abril 2014