Page 1

 

Voorna aam & naam m:

______ __________ __________ __________ ____________________ ___

oeklassen ( 2011-201 12 ) Klas: 4 BMBE Ho Projectt:

Trio omfbekker    

  Ontwerp pro O ojectmapje 2 2011 : W. Ve ermaelen 


P L A N N N I N G  T V  e n  T T Startdaatum

Gep plande eiinddatum m

Werrkelijke eeinddatum m

 

P L A N N I N G  P R A K TT I J K Startdaatum

plande eiinddatum m Gep

Werrkelijke eeinddatum m

 

 

Praktiijk

T.V. & & T.T

 

 


Onderwerp

P PV:  Trio omfbekerr 

Omschrijving probleem/be ehoefte Beschriijf hier het pro obleem en/of de behoefte

dig deze triomfbeker, wa aarvan de vlaakken bestaaan uit  Vervaard regelmattige vijfhoekken die same en gelast worrden.   

Hoe m moet dit projject/deze op pdracht uitggevoerd zijn n ? Beschrijf jf hier de evalua atiecriteria voo or dit project

Praktijkk BMBE hoeeklassen   

Te evalueren n items Constrrueren vijfho oeken Vorm vvoet  Hechte en van de onderdelen instelle en lasparam meters Laskwaaliteit Metho ode van werrken en zelfsstandig werkk

Afwerking Nauwkkeurigheid

Zelfevvaluatie 1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5

Evvaluatie 1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5 1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5 1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5 1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5 1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5 1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5

1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 1 ‐ 2 ‐‐ 3 ‐ 4 ‐ 5  

1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5 1 ‐ 2 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 5  


Klas : 4 BMBE Hoek Getekend : Gezien :

Datum : 2011-10-10


Volgorde van werken

Blad 1

Werkvolgorde opstellen

Schets (maakt de werkvolgorde duidelijker)


Volgorde van werken

Blad 2

Werkvolgorde opstellen

Schets (maakt de werkvolgorde duidelijker)


4 BMBE Hoeklassen Basiscompetenties  

o

BC 17 205 01 ‐ De leerling kan de lasapparatuur instellen   De leerling kan   lasparameters instellen   lasinstallaties samenstellen    BC 17 205 02 ‐ De leerling kan materiaalsoorten lassen   De leerling kan  o materiaaleigenschappen omschrijven  o maatregelen nemen om de elementen die invloed hebben op  de lasbaarheid te elimineren    BC 17 205 03 ‐ De leerling kan een werkmethode opvolgen   De leerling kan   werktekeningen lezen   voorbewerkingen uitvoeren   krimpverschijnselen inschatten  o restspanningen inschatten   lasmethodebeschrijvingen toepassen   voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu toepassen    BC 17 205 04 ‐ De leerling kan hoeklasverbindingen uitvoeren   De leerling kan   hoeklasverbindingen met verschillende elektroden uitvoeren   hoeklasverbindingen volgens EWF‐E1 en EWF‐E2 uitvoeren   de kwaliteit van hoeklasverbindingen visueel beoordelen   de uitvoering van hoeklasverbindingen visueel beoordelen  o onderzoeksmethoden toepassen   bij onvolkomenheden de lasuitvoering bijsturen  o het geldigheidsgebied van een lasserskwalificatiecertificaat  situeren 


Triomfbeker  

Projectboekje

Advertisement