Page 1

Nieuwsbrief 7

28 november 2013

Onderwerpen: Geboren! Kerst 2013 Voorbereiding kerstfeest groepen 5 t/m 8 Continurooster op vrijdag 20 december De Bibliotheek op School Wijzneus in de groepen 3 en 4 Vuurwerkvoorlichting groepen 8 aan de groepen 7 Data Eerste Communie groepen 4 MR-nieuws Gratis naar de bibliotheek of een bijdrage voor sporten? Agenda Geboren! Juf Marieke Gussinklo is gisteren bevallen van een zoon. Hij heet Wout en is kerngezond! Marieke, André en Jolien, van harte gefeliciteerd! Kerst 2013 Luxemburgstraat (groepen 1 t/m 6) Hoewel Sinterklaas nog in ons land is willen we u graag informeren over de kerstperiode op de Telgenkamp. In de klassen worden binnenkort de kaarsjes van de adventskrans weer ontstoken ter voorbereiding op het kerstfeest en op maandagavond 9 december wordt vanaf 19.00 uur de locatie sfeervol versierd. Mogen we hiervoor een beroep op u doen? Vele handen maken licht werk, dus we hopen op een grote opkomst! We verzamelen in de hal aan de Lux100. Op woensdagmiddag 18 december vindt vanaf 16.30 uur onze jaarlijkse kerstmarkt plaats. Tijdens deze kerstmarkt kunt u werkstukken van uw kind “kopen” middels een vrije gift. Het is voor uw kind uiteraard erg leuk wanneer u als ouder zijn/haar werkstuk afneemt. Deze kerstmarkt duurt tot 17.00 uur en de opbrengst is bestemd voor Het Ronald McDonald Huis te Groningen. Dit bijzondere goede doel is gekozen omdat onze collega Maartje en haar man Maikel aan den lijve hebben ondervonden hoe belangrijk deze huizen zijn wanneer je kind ernstig ziek is. Bij slecht weer gaat de kerstmarkt niet door en hebt u de mogelijkheid om het werkstuk van uw kind donderdagmiddag 19 december om 15.15 uur tegen een kleine vergoeding (giftenpot) op te halen uit de eigen klas van uw kind.

Om 17.00 uur is de kerstmarkt afgelopen en gaan de kinderen naar de eigen groep voor een kerstviering. Een onderdeel hiervan is een buffet. Hiervoor vragen we ook uw hulp (opgave bij uw klassenouder)! Het is de bedoeling dat u thuis iets lekkers maakt en dat om 17.30 uur (“warm”) of om 17.00 uur (“koud”) in de klas brengt. Dit geldt voor de groepen 1t/m 4. Voor de ouders bestaat de mogelijkheid om in de tussentijd gezellig een hapje en drankje te nuttigen in onze sfeervolle “kerst-smulhoek” op het grote plein: een hamburgertje of een plakje baklever stillen de honger en onder het genot van een glaasje glühwein bent u in de gelegenheid om met andere ouders te praten alvorens u uw zoon of dochter uit de groep haalt. Ook de opbrengst hiervan gaat naar ons goede doel: het Ronald McDonald Huis in Groningen. Voor het kerstdiner van uw kind vragen we u tijdig (voor maandag 16 december) de volgende spullen in te leveren bij de leerkracht(en) van uw kind: *een lege plastic tas (vieze spullen gaan hier weer in mee naar huis, uw begrip hiervoor). *bord, mes, vork, lepel en beker voorzien van naam. *een leuk kerstservetje. *een led-waxinelichtje (dit vanwege de brandveiligheid). Wezelstraat (groepen 7 en 8) De kerstviering op woensdag 18 december voor de kinderen van de groepen 7 en 8 duurt van 17.30 uur tot 19.15 uur. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en tegen een kleine vergoeding is er glühwein of warme chocolademelk. In de school is een kerstmarkt waar de kinderen hun eigen spulletjes verkopen en in de hal van de Wezelstraat 77 kunt u luisteren naar een kerstverhaal dat verteld wordt door ‘professionele’ vertellers uit groep 7. De kinderen krijgen in hun eigen groep iets te drinken. Rond half 6 uur gaan de kinderen naar de klas voor de kerstviering. Alle kinderen hebben voor de maaltijd een eigen bord, bestek (mes, vork, ijslepel), een mok of beker, een dessertschaaltje, servetje, waxinelichtje en een grote plastic tas nodig, alles graag voorzien van naam. Deze spullen moeten op dinsdag 18 december op school zijn. Na de viering gaat alles vies mee naar huis; hiervoor vragen we uw begrip. Voorbereiding kerstfeest groepen 5 t/m 8 Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen in groepjes onder schooltijd, onder leiding van ouders met een (beperkt) budget zelf een gerechtje maken. Ze mogen de ingrediënten zelf kopen en bereiden, iets


dat elk jaar weer een enorm succes is. De voorkeur voor deze ‘werkmorgen’ is woensdag 18 december. De kinderen van de groepen 5 en 6 doen de inkopen in winkelcentrum Slangenbeek en de kinderen uit groep 7 en 8 gaan naar winkelcentrum Hasselo. Dit om een te grote toeloop bij de C1000 te voorkomen! Wij schakelen hiervoor graag uw hulp in. Wilt u helpen met het bereiden van een buffetje en met een groepje kinderen (thuis) gezellig kokkerellen, dan kunt u zich opgeven bij de klassenouder. Continurooster op vrijdag 20 december Op de vrijdag voor de kerstvakantie moeten de kinderen gewoon naar school. We volgen dan wel een continurooster zodat ze om 14 uur uit gaan. In de middagpauze zorgen de kinderen voor een eigen lunchpakketje. Kinderen die normaal op vrijdag overblijven, hoeven niet te worden afgemeld. De overblijfadministratie zorgt ervoor dat alle kinderen worden afgemeld. De Bibliotheek op School De eerste Schaepmanscholen zijn al gestart! In mei 2014 volgt de Telgenkamp met de Bibliotheek op School. Elk kind kan vanaf dat moment met een eigen pasje op school boeken lenen. Aan de Luxemburgstraat 100 en aan de Wezelstraat 75 worden twee uitleenpunten ingericht, voorzien van scanapparatuur en een computer. Dit houdt in dat ons boekenbestand geleidelijk wordt uitgebreid van 3 titels naar 8 titels per leerling. Het lezen op school krijgt op deze manier een enorme impuls. De enige verplichting die de school heeft is dat de kinderen 15 minuten per dag moeten lezen, voorgelezen moeten worden of met leesmotivatie bezig moeten zijn. Aan die eis voldoen wij natuurlijk met alle plezier! Een kind dat 15 minuten per dag leest, ziet per jaar ongeveer een miljoen woorden voorbij komen waarvan er ruim 1000 blijven hangen. Een grote woordenschat is weer een van de voorwaarden voor begrijpend lezen, een van de belangrijkste indicatoren voor een succesvolle (school)loopbaan. Kortom, ‘De Bibliotheek op School’ biedt de kinderen en ons nieuwe kansen! Wijzneus in de groepen 3 en 4! Voor de groepen 3 en 4 zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Onze keus is gevallen op de methode Wijzneus. Wijzneus is de nieuwe wereldoriëntatiemethode voor jonge kinderen. De kinderen van de groepen 3 en 4 leren op een speelse, onderzoekende en ontdekkende manier. Wijzneus behandelt alle aspecten die in de kerndoelen van wereldoriëntatie staan, dus ook sociaal-emotionele onderwerpen, techniek, verkeer en cultuur.

De methode bestaat uit lessen met kindvriendelijke verwerkingen en experimenten. De innovatie in deze methode ligt met name in het gebruik van het digitale schoolbord. Met de Wijzneus website krijgen de leerkrachten toegang tot allerlei prachtige diaseries en filmpjes die aansluiten bij de lessen. De leerkrachten brengen u op de hoogte van de thema’s die in de klas aan bod zijn geweest. Door thuis in te loggen kunt u samen met uw kind opnieuw de les bekijken en bespreken. Zo kunt u als ouder ook thuis aan de slag met Wijzneus! Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op www.wijzneus.nl/detelgenkamp. Vuurwerkvoorlichting groepen 8 aan de groepen 7 Evenals vorig schooljaar doet onze school mee aan een uniek project in het kader van de vuurwerkvoorlichting. Leerlingen uit groep 8 verzorgen een voorlichting in hun eigen groep en in één van de groepen 7. Hiervoor hebben ze op 11 december a.s. een training van bureau Halt in het stadhuis. Gewapend met lontjes, een filmpje, een lesbrief en veel kennis over het afsteken van vuurwerk verzorgen zij een echte les in groep 7. We zijn benieuwd naar de ervaringen van de kinderen in groep 7 en hun “voorlichters”. Data Eerste Communie groepen 4 De data voor de Eerste Communievieringen zijn bekend. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Thaborkerk. Ouderavond voor alle ouders van groep 4 leerlingen: Maandag 20 januari 2014 om 20.00 uur. Oefenen presentatie viering: Woensdag 2 april 2014 om 13.00 uur: Groep 4A Woensdag 2 april 2014 om 14.30 uur: Groep 4B en 4C Presentatieviering: Zaterdag 5 april 2014 om 16.30 uur: Groep 4B en 4C Zaterdag 5 april 2014 om 18.30 uur: Groep 4A Oefenen communie: Woensdag 14 mei om 13.00 uur: Groep 4B en 4C Woensdag 14 mei om14.30 uur: Groep 4A Communieviering: Zondag 18 mei om 11.00 uur: Groep 4B en 4C Zondag 18 mei om 13.15 uur: Groep 4A Noteert u deze data alvast in uw kalender? U vindt ze ook op de Telgenkalender op de site. MR-nieuws Middels korte berichten in deze nieuwsbrief willen we de ouders graag informeren over zaken waar de medezeggenschapsraad (MR) een rol in speelt. Om een beeld te geven van de leden van de MR zal daarbij iedere keer een lid van de MR zich kort voorstellen. Op de website zijn de vastgestelde notulen van de vergaderingen te vinden. We hopen de betrokkenheid zo te kunnen vergroten. Naast vele andere onderwerpen hebben we de afgelopen vergaderingen gekeken naar de


schoolgids voor dit schooljaar. De personeelsgeleding heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de controle op de inhoud van de schoolgids. De oudergeleding kijkt met een andere bril en geeft feedback op de leesbaarheid, bijvoorbeeld op het gebruik van afkortingen, die niet voor iedere ouder helder zijn. Na instemming van de oudergeleding is de schoolgids voor dit schooljaar vastgesteld. In het voorstelrondje mag ik de aftrap nemen. Mijn naam is Rob Reuvekamp. Ik ben de vader van Dani (6E) en Brent (3C) en getrouwd met Bianca. Als ouder ben ik met veel plezier betrokken bij het gebeuren in de klas en de activiteiten op school. Vanaf vorig jaar ook als lid van de MR en sinds enkele maanden als voorzitter. Mijn interesse voor de ontwikkeling van organisaties is groot, vooral als de samenwerking van mensen en middelen betekenisvolle resultaten oplevert. Voor De Telgenkamp is dat zeker het geval en dat geldt ook voor Saxion, waar ik werk in de concernstaf. Speerpunten van mij voor de MR zijn het behoud van goed onderwijs en een degelijke onderwijsorganisatie, door goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarbij staan de veiligheid en het plezier van onze kinderen voorop. Gratis naar de bieb of een bijdrage voor sporten U wilt een boek lezen, naar de schouwburg gaan of popmuziek luisteren? Uw kinderen willen sporten. Voor uw kinderen hebt u schriften, gymkleding en een boekentas nodig. Al deze zaken kosten geld. Als u een laag inkomen hebt, kan de gemeente u helpen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Leest u dan de voorwaarden. Voldoet u eraan, dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u dan bij de gemeente inleveren of naar de gemeente opsturen. De voorwaarden zijn te verkrijgen bij de administratie van de school of bij meneer Jan aan de Wezelstraat. Op www.hengelo.nl>wonen in Hengelo>sociale zaken>bijstandsgids kunt u vinden of aan de voorwaarden voldoet. Agenda 5 december: Sinterklaas in alle groepen, continurooster tot 14.00 uur 9 december: MR-vergadering 10 december: OR-vergadering 12 december: Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7 28 november 2013  

School, Kids, Newspaper

Nieuwsbrief 7 28 november 2013  

School, Kids, Newspaper

Advertisement