Page 1

Nieuwsbrief 2 20 september 2012

Onderwerpen: Onderwerpen: Parkeren Brusselstraat Herinnering informatieavonden Herinnering opgave werkgroepen Gidsen Gidsen Basisonderwijs 20122012-2013 Kinderboekenweek Start Voorschoolse en Buitenschoolse Buitenschoolse opvang Data oud papier OuderOuder-, schoolreisschoolreis- en kampbijdrage 20122012-2013 Typecursus kinderen met dyslexie Uit de bovenbouw Foto’s Foto’s Samenloop Agenda

Alle ouders en verzorgers van kinderen die in het schooljaar 2012-2013 drie jaar worden, krijgen een folder thuisgestuurd om hen te informeren over deze informatiegids van de Rijksoverheid. De gids is niet te bestellen maar wel te downloaden van internet. U vindt de gids en de folder op www.rijksoverheid.nl op de openingspagina van het thema Basisonderwijs. De gids Voortgezet Onderwijs 2012-2013 is vanaf dezelfde site te downloaden en zeer de moeite waard als het gaat om een oriëntatie op, en de studiemogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs.

Herinnering opgave werkgroepen Denkt u aan de opgave voor de werkgroepen? We willen graag alles voor 30 september binnen hebben omdat de eerste werkgroepen al gauw starten. Alvast erg bedankt, mede namens uw eigen kind!

Kinderboekenweek Op woensdag 3 oktober gaat de jaarlijkse Kinderboekenweek van start. Dit jaar is het thema ‘Hallo Wereld!”. Tijdens de Kinderboekenweek willen we het plezier in lezen voorop stellen. We openen op 3 oktober de Kinderboekenweek in de eigen klas met een leuke activiteit. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er nog vele andere activiteiten. Zo mogen de kinderen uit groep 1, 2 en 3 hun lievelingsboek meenemen en kunnen de kinderen uit groep 4 en 5 meedoen met een voorleeswedstrijd. Ook worden ouders, opa’s en oma’s gevraagd om een keertje in de klas voor te lezen. U kunt zich daarvoor bij de groepen 1, 2 en 3 inschrijven op de lijst die bij de deur van de klas hangt. In groep 4 en 5 gaat dit via de klassenouders. Ook hebben we dit jaar een voorleescircuit, waarin kinderen van de groepen 4 en 5 voorlezen aan de kinderen uit lagere groepen. In de bovenbouw wordt traditioneel de voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar vertegenwoordigt onze school bij het kampioenschap van Hengelo. Daarnaast staat in alle groepen van de bovenbouw “De reis rond de Wereld in 80 dagen” centraal. Op vrijdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met verschillende activiteiten in de eigen groep en de finale van de voorleeswedstrijd in de bovenbouw.

Gids Gidsen dsen Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs 20122012-2013 De gids Basisonderwijs 2012-2013 informeert ouders en verzorgers onder meer over het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat.

Start Voorschoolse en Buitenschoolse opvang Met de aanvang van het nieuwe schooljaar is ook Het Kindercentrum.nl met de Voorschoolse en de Buitenschoolse opvang van start gegaan. Op dit moment is de VSO geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 07:30 uur tot 08:30 uur. De buitenschoolse opvang

Parkeren Brusselstraat Van onze overburen aan de Brusselstraat krijgen wij klachten over het parkeergedrag van ouders die hun kind met de auto naar school brengen. Auto’s worden half in de berm geparkeerd die daardoor, met name in de herfst en winter, kapot wordt gereden. Parkeren op de groenstrook is verboden en wij verzoeken u daarom dringend om een andere plek voor uw auto te zoeken. Wilt u dit ook aan de oppas en aan opa of oma vertellen als een van hen uw kind met de auto naar school brengt? Herinnering Informatieavonden Volgende week dinsdag- en woensdagavond vinden de informatieavonden plaats voor de groepen 4 t/m 8. U ontvangt hiervoor geen aparte uitnodiging! U bent dinsdagavond om 19.45 uur van harte welkom in groep 4 of groep 5 en woensdagavond in groep 6 of 7.


is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 15:15 uur tot 18:30 uur. De vaste medewerkers zijn Mascha Kamp en Inge Küsters. Om de groepen niet te groot te maken zijn de kinderen gesplitst in een jongste groep en een oudste groep.

Opgave abonnementen jeugdtijdschriften e.d. Op de administratie aan de Luxemburgstraat en bij de conciërge aan de Wezelstraat liggen folders met informatie over een abonnement op een van de jeugdtijdschriften Okkie, Bobo ofTaptoe. Aanmeldingsformulieren moeten in de meeste gevallen naar de uitgeverij worden opgestuurd. Alle oudsten krijgen vandaag een folder van Ambrasoft met oefenmateriaal voor thuis op de computer. Eventuele opgave geschiedt via Ambrasoft en niet via school. Van elke opgave ontvangt de school een kleine vergoeding.

Data oud papier Oud papier wordt door ouders van de Telgenkamp elke eerste woensdag van de maand opgehaald in het gedeelte van de wijk dat door de gemeente aan ons is toegewezen. Ook de Europaschool en de Rank zijn in de wijk actief op oudpapiergebied. In de nieuwe Telgenkalender staat 9 januari als datum genoemd. Dat moet zijn 2 januari. Ook woensdag 1 mei ontbreekt. Wilt u deze wijzigingen in uw kalender aanbrengen? Excuses voor het ongemak.

Uit de bovenbouw Sportmarkt Hengelo Noord groepen 7 Op donderdag 27 september bezoeken alle leerlingen van de groepen 7 de sportmarkt op het terrein van ATC. Daar maken ze kennis met allerlei sporten en met de verschillende verenigingen. Het programma duurt de hele dag. De kinderen moeten dus eten en drinken meenemen en komen in de middagpauze niet thuis. Denkt u eraan uw zoon of dochter af te melden voor het overblijven? Vorig jaar bezochten de groepen 6 de Sportmarkt. HengeloSport heeft besloten om vanaf dit schooljaar de groepen 7 de Sportmarkt aan te bieden. Vandaar dat de groepen 6 twee jaar achtereen een leuke dag hebben. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 8.50: Ontvangst op het veld bij de tent 9.00: Opening en warming-up 09.20 - 10.05: 1e ronde 10.15 -11.00: 2e ronde 11.10 - 11.55 3e ronde 12.00 - 12.15: Pauze op het veld bij de tent. 12.15 - 12.35: Pauzeactiviteit 12.40 - 13.25: 4e ronde 13.35 -14.20: 5e ronde 14.25 - 14.30: Afsluiting op het veld bij de tent Vertrek per fiets en in sportkleding is gepland om 8.30 uur vanaf de speelplaats. U komt toch ook even kijken?

OuderOuder-, schoolreisschoolreis- en kampbijdrage 20122012-2013 Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de ouder-, schoolreis- en kampbijdrage voor dit schooljaar definitief vastgesteld. 20122012-2013 Ouderbijdrage € 15,00 Schoolreisbijdrage gr. 1 t/m 7 € 22,50 Kampbijdrage gr. 8 € 50,00 Alleen de kampbijdrage voor groep 8 is verhoogd met € 2,50 De overige bedragen zijn gelijk gebleven. De totale bijdrage komt op: • Leerlingen van groep 1 t/m 7 € 37,50 • Leerlingen groep 8 € 65,00 Automatische incasso Als u in het verleden een machtiging heeft afgegeven dan is deze nog geldig en wel voor alle kinderen van het gezin gedurende de gehele schoolperiode op De Telgenkamp. De totale bijdrage voor het gezin wordt geïncasseerd op 3 oktober 2012 Als u de bijdragen toch zelf wilt over maken, dan deze storten op bankrekeningnummer 39.75.20.220 t.n.v. de Ouderraad Telgenkamp, Hengelo. Wij verzoeken u de totale bijdrage voor het gezin te voldoen vóór 3 oktober 2012, met vermelding van de voor- en achternaam en klas van uw kind(eren). Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen via de mail: Penningmeester.or@detelgenkamp.nl Met vriendelijke groet, namens de oudervereniging, Karin Borghuis, penningmeester Type Typecursus kinderen met dyslexie In april 2013 start de cursus toetsenbordvaardigheid en Word voor kinderen uit groep 6 met dyslexie. Deze cursus wordt gegeven door Virginie Klunder die dit in de afgelopen jaren ook heeft gedaan. T.z.t. ontvangt u hierover meer informatie.

Foto’s Foto’s Samenloop Samenloop is het gezamenlijke parochieblad van de katholieke kerken in Hengelo. Henriette Oude Grote Beverborg maakt de foto's voor dit blad en zou dat ook graag op de Telgenkamp willen doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto’s van de kerkelijke vieringen en foto’s tijdens catecheselessen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar maken bij een van de bouwcoördinatoren. Agenda 25 september: Infoavond groepen 4 en 5 26 september: Infoavond groepen 6 en 7, start Kinderpostzegels 28 september: Groepen 1 t/m 4 vrij 3 oktober: Start Kinderboekenweek 4 oktober: Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2 20 september 2012  

News, school, children

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you