Page 1

Nieuwsbrief 20 14 juli 2011

Formatieb Formatiebijlage Formatie: Voor komend jaar is de groepenindeling bekend. We starten volgend jaar met 37 groepen. Naar verwachting komt er in januari en in april een instroomgroep bij. We maken vanaf september geen gebruik meer van de locatie Binnenveldweg. Alle groepen 1 t/m 5 worden gehuisvest aan de Luxemburgstraat. In de loop van 2012 is de nieuwbouw van 7 lokalen aan de Wezelstraat klaar. Bij de totstandkoming van de formatie wordt er met veel zaken rekening gehouden. Zo wordt altijd de zorgbehoefte van de groep en/of individuele leerlingen meegewogen, wordt er ook gekeken of de groep het afgelopen jaar veel leerkrachtwisselingen heeft meegemaakt of zijn er soms andere specifieke zaken die van belang zijn bij de definitieve groepstoewijzing. De formatievoorstellen worden in eerste instantie besproken met Ib-ers, bouwcoördinatoren en directie en vervolgens voorgelegd aan het team, waarna de definitieve vaststelling plaatsvindt. Ook de MR heeft haar goedkeuring aan de formatie gegeven. Hieronder vindt u de groepsindeling zoals die voor het schooljaar 2011-2012 is vastgesteld. Groep

Leerkrachten

locatie

1a 1b 1c

Juf Krista Meijer (ma-wo) en juf Anouk Masselink (wo-vr) Juf Margaretha van den Einde Juf Ilone Morsink (ma-di) en juf Mariëtte Kuyper (wo-vr)

Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 100

Lokaal nr. 5 1 7

2a 2b 2c 2d

Juf Ellen Bossink Juf Carmen Brandehof (ma-wo) en juf Maartje Kamphuis (wo-vrij) Juf Monique Brinks (ma-wo) en juf Saskia van den Bos (do-vr) en Lio-er Juf Chantal van Buuren (ma-wo) en juf Joyce Schiphorst (wo-vrij)

Luxemb. 90 Luxemb. 100 Luxemb. 90 Luxemb. 100

8 8 7 3

3a 3b 3c 3d

Juf Iris Kemna Juf Kelly Wennink (ma-vr) en Lio-er Juf Marlou Olde Klieverink (ma-di) en juf Marleen Jansen (wo-vr) Juf Chantal Morssink (ma-wo)en juf Wendy Nijland (wo-vrij)

Luxemb. 90 Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 90

5 23 26 6

4a 4b 4c 4d 4e

Juf Dagmar Renskers (ma-wo)en juf Trudie Nijkamp (do-vr) Juf Wendy Pierik (ma-wo) en juf Afke ten Heggeler (do-vr) Juf Sylvia van der Vegt (ma-wo en vr) en juf Rita vd Bosch (do) Juf Annemieke (ma-wo) en juf Fien Hamberg (wo-vr) Juf Ceciel Arentsen (ma-di) en juf Anika Meutstege (wo-vr)

Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 95 Luxemb. 95

21 20 29 1 2

5a 5b 5c 5d 5e

Juf Carolien Kasifa (ma-vr) en Lio-er Juf Monique Stokkers (ma-wo) en juf Ingrid Kamphuis (wo-vr) Juf Femke Loohuis Juf Marjan Huinink (ma-di) en juf Yvonne Blankenvoort (wo-vr) Juf Heidi (ma t/m do) en juf Rita van den Bosch (vr)

Luxemb. 90 Luxemb. 90 Luxemb. 100 Luxemb. 90 Luxemb.100

2 3 22 1 28

6a 6b 6c 6d 6e

Juf Judith van Olffen (ma-wo) en juf Hedy Mulder (do-vr) Juf Marleen Wennink (ma-wo) en juf Sabine Wessels (wo-vr) Juf Anouk Bulter (ma-wo) en juf Rita Leverink (do-vr) Juf Janine Juf Mariëtte Kamphuis (ma en vrij ) juf Denise van Beilen (di-do)

Wezelstraat 71 Wezelstraat 75 Wezelstraat 75 Wezelstraat 75 Wezelstraat 71

9 6 5 4 10


7a 7b 7c 7d 7e

Meneer Maik van Rijn Juf Marieke Gussinklo (ma-wo) en meneer Frans Wensink (do-vr) Juf Shirley Piëtte Juf Maureen Wensink Juf Myriam Moekotte (ma-wo) en juf Lisette de Witte (wo-vr)

Wezelstraat 75 Wezelstraat 75 Wezelstraat 71 Wezelstraat 75 Wezelstraat 71

1 3 2 2 1

8a 8b 8c 8d 8e 8f

Juf Anneke Tjepkema (ma-di) en juf Marleen Pfeiffer (wo-vr) Meneer Martijn Misana Meneer Pascal Horsthuis (ma-vr) en Lio-er Juf Marloes Nitert Meneer Wouter Cleine Juf Denise Kamphuis

Wezelstraat 71 Wezelstraat 71 Wezelstraat 71 Wezelstraat 71 Wezelstraat 71 Wezelstraat 71

8 6 4 3 5 7

Bij deze groepsindeling is voor groep 0A en voor de instroomleerlingen in de groepen 1 een begeleidend schrijven bijgevoegd. De leerlingen in de huidige groepen 1t/m 7 schuiven als groep door. 1a wordt 2a enz. Groep 4b wordt opgesplitst en groep 4f wordt groep 5b. Net als de afgelopen schooljaren stelt onze school stageplaatsen beschikbaar voor vierdejaars studenten (Leraren in Opleiding) van de Hogeschool Edith Stein. Zij geven in het kader van hun afstudeerfase twee dagen per week zelfstandig les in een groep. Zo worden ze beter in staat gesteld zich voor te bereiden op hun toekomstige onderwijstaak. Het lesprogramma wordt in goed overleg met de leerkracht samengesteld. Deze stage vindt plaats met toestemming van de onderwijsinspectie. De studenten worden komend schooljaar op de donderdag en vrijdag ingezet in groep 2c, 3b, 5a en 8c. De leerkrachten van deze groepen blijven uiteraard de eindverantwoordelijkheid dragen voor de groep. Op de informatieavond in september krijgen de ouders van de betreffende groepen hier meer informatie over. Vervanging: Zwangerschapsverlof/ouderschapsverlof/ziekteverlof In de groepen 2d, 4b, 4d, 6d, 6e, 7e en 8a is er na de vakantie sprake van een vorm van verlof van een van de betreffende leerkrachten. Momenteel wordt nagedacht over de best mogelijke oplossing voor deze groepen. We streven ernaar u nog voor het begin van de zomervakantie te informeren hoe de vervanging is geregeld. Overige taken binnen de school: Bouwcoördinatoren: Monique Engberink (groepen 1 t/m 5), Jan Goorhuis (groepen 6 t/m 8) ICT: Frans Wensink en Pascal Horsthuis Leerlingenzorg: Interne Begeleiders Luxemburgstraat Wil Siemerink en Auke Aarnink Intern Begeleider Wezelstraat: Kim Huiskes Remedial teachers: Carolien Kasifa, Kelly Wennink Coördinatie plusgroep: Anneke Tjepkema Begeleiding studenten en leerkrachten: Lidy Kemper en Saskia van den Bos Verhuisavond Op donderdagavond 21 juli maken we al een begin met het verhuizen van het meubilair van de ene klas naar de andere. Hiervoor zouden we graag gebruik willen maken van enkele ouders die een uurtje helpen sjouwen. Na afloop wacht een koud biertje! U bent zeer welkom om 19.30 uur in het hoofdgebouw. Geeft u even aan uw kind door of u komt? Afscheid leerkachten In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het afscheid van juf Ellen Veelers, juf Elles Lansink, meneer Roy Steggink en juf Esther Heuker of Hoek. Nieuw is het vertrek van juf Madelon Vermeulen. Zij begint na haar verlof op de Titus Brandsma. Op donderdag 21 juni om 15.15 uur bent u in de gelegenheid om in de klas afscheid van hen te nemen. Wat twee weken geleden nog niet bekend kon worden gemaakt: Meneer Roy krijgt m.i.v. het nieuwe schooljaar een volledige betrekking op de Plechelmusschool. Ook hem feliciteren we van harte met zijn benoeming aan deze prachtige school. Geboren! Vorige week vrijdag is Lynn geboren, dochter van juf Wendy Pierik en haar man Daniel. Wendy en Daniel, heel veel geluk toegewenst!


Eerste schooldag Op de eerste schooldag gaan de deuren om 8.15 uur open en bent u in de gelegenheid om uw zoon of dochter naar de nieuwe klas te brengen. Als de lessen zijn begonnen staat er voor u een kopje koffie of thee klaar in de hal van de school. Vakantie! Vakantie! Rest mij om iedereen alvast een fijne en onbezorgde vakantie toe te wensen en we hopen alle kinderen op maandag 5 september gezond en wel terug te zien! Met vriendelijke groet, mede namens het team, Petra Huitink (directeur)

nieuwsbrief 20 2010-2011  

newspaper, school, kids

nieuwsbrief 20 2010-2011  

newspaper, school, kids

Advertisement