Page 1

Nieuwsbrief 19

27 juni 2013

Formatiebijlage Formatie: Hierbij ontvangt u de informatie over de groepsindeling in het nieuwe schooljaar. We starten in augustus met 31 groepen. Alle groepen 1 t/m 6 worden gehuisvest aan de Luxemburgstraat. De groepen 7 en 8 blijven aan de Wezelstraat. Door het dalende leerlingenaantal moeten we helaas afscheid nemen van meneer Wouter Cleine. Wouter is een betrokken leerkracht met oog voor kinderen, ouders en collega’s. Gelukkig heeft hij een nieuwe betrekking gevonden op de Don Boscoschool, een van de andere scholen die onder de Dr. Schaepmanstichting vallen. Wouter, ontzettend bedankt voor wat je voor de Telgenkamp hebt betekend en veel succes in Hengel-Zuid! Ook juf Trudie Nijkamp vindt u volgend schooljaar niet terug op de leerkrachtenlijst. Na bijna 34 jaar onderwijs gaat zij genieten van een welverdiend pensioen. Juf Trudie was gespecialiseerd in het jonge kind en in de afgelopen jaren kwam zij als coördinator onderbouw altijd op voor het belang van onze jongste kinderen. Trudie, bedankt voor je inzet in al die Telgenkampjaren en geniet, samen met je man Ton, van veel onbezorgde en rustige jaren in goede gezondheid! Bij de totstandkoming van de formatie wordt er met een aantal zaken rekening gehouden. Er wordt gekeken naar de zorgbehoefte van de groep en die van individuele leerlingen en naar mogelijke andere specifieke zaken die in een groep spelen. Het formatievoorstel wordt in eerste instantie besproken met Ib-ers en de schoolleiding en vervolgens voorgelegd aan het team, waarna de definitieve vaststelling plaatsvindt. Ook de MR heeft haar goedkeuring aan de formatie gegeven. Hieronder vindt u de groepsindeling zoals die voor het schooljaar 2013-2014 is vastgesteld. Groep

Leerkrachten

locatie

1A 1B 1C

Juf Krista Meijer (ma-wo) en juf Anouk Masselink (wo-vr) Juf Ilone (ma-di) en juf Mariëtte Kuyper (wo-vr) Juf Carmen Brandehof (ma-wo) en juf Maartje Kamphuis (wo-vr)

Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 100

Lokaal nr. 14 5 1

2A 2B 2C

Juf Afke ten Heggeler (ma-di) en juf Wendy Pierik (wo-vr) Juf Ellen Bossink (ma-wo)/Lio-er (do-vr) Juf Chantal van Buuren (ma-wo) en juf Marloes Nitert (wo-vr)

Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 100

7 11 8

3A 3B 3C

Juf Marlou Olde Klieverink (ma-di) en juf Nicole van de Zweerde (wo-vr) Juf Chantal Morsink (ma-wo) en juf Wendy Nijland (wo-vr) Juf Marjan Huinink (ma-di) en juf Kelly Wennink (wo-vr)

Luxemb. 90 Luxemb. 90 Luxemb. 90

7 4 8

4A 4B 4C

Juf Ceciel Arentsen (ma-di) en juf Anke Poelman (wo-vr) Juf Sylvia van der Vegt (ma-do) en juf Monique Engberink (vr) Juf Dagmar Spoelstra (ma-wo) en juf Michelle Nollen (wo-vr)

Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 100

28 29 21

5A 5B 5C 5D

Juf Rita vd Bosch (ma-di) en juf Carolien Kasifa (wo-vr) Juf Femke Loohuis (ma-di en vr) en juf Ingrid Kamphuis (wo-do) Juf Monique Brinks (ma-wo) en juf Yvonne Blankenvoort/Lio-er (do-vr) Juf Monique Stokkers (ma-di) en juf Anika Meutstege (wo-vr)

Luxemb. 90 Luxemb. 100 Luxemb. 100 Luxemb. 90

5 22 23 1

6A 6B

Juf Anouk Bulter (ma-wo) en juf Rita Leverink (do-vr) Juf Denise van Beilen (ma-wo) en juf Hedy Mulder (do-vr)

Luxemb. 100 Luxemb. 90

26 2


6C 6D 6E

Juf Annemieke Weijers (ma-wo) en juf Fien Hamberg (wo-vr) Meneer Maik van Rijn (ma-vr) Juf Judith van Olffen (ma-di) en juf Myriam Moekotte (wo-vr)

Luxemb. 90 Luxemb. 90 Luxemb. 100

3 6 20

7A 7B 7C 7D 7E

Meneer Pascal Horsthuis (ma-wo) /Lio-er (do-vr) Juf Lisette de Witte (ma-wo) en juf Sabine Wessels (wo-vr) Juf Marieke Gussinklo (ma-wo) en meneer Frans Wensink (do-vr) Juf Maureen Wensink (ma-vr) Juf Janine Wilmink (ma-vr)

Wezelstraat 77 Wezelstraat 71 Wezelstraat 71 Wezelstraat 71 Wezelstraat 77

3 1 2 3 2

8A 8B 8C 8D 8E

Juf Heidi Sengers (ma-do) en meneer Jan Goorhuis (vr) Juf Shirley Piëtte (ma-vr) Juf Anneke Tjepkema (ma-di) en juf Marleen Pfeiffer (wo-vr) Juf Denise Kamphuis (ma-vr) Meneer Martijn Misana (ma-vr)

Wezelstraat 77 Wezelstraat 71 Wezelstraat 77 Wezelstraat 77 Wezelstraat 71

5 5 2 6 4

De leerlingen in de huidige groepen 1 t/m 7 schuiven als groep door. 1A wordt 2A enz. De plattegronden van de diverse locaties vindt u op de Telgensite onder de kop Schoolinfo/Plattegronden 2013-2014. Net als de afgelopen schooljaren stelt onze school stageplaatsen beschikbaar voor vierdejaars studenten (Leraren in Opleiding) van de Hogeschool Edith Stein. Zij geven in het kader van hun afstudeerfase twee dagen per week zelfstandig les in een groep. Zo worden ze beter in staat gesteld zich voor te bereiden op hun toekomstige onderwijstaak. Het lesprogramma wordt in goed overleg met de leerkracht samengesteld. Deze stage vindt plaats met toestemming van de onderwijsinspectie. De studenten worden komend schooljaar op de donderdag en vrijdag ingezet in groep 2B, 5C en 7A, op voorwaarde dat er voldoende Lio-ers beschikbaar zijn. De leerkrachten van deze groepen blijven uiteraard de eindverantwoordelijkheid dragen voor de groep. Op de informatieavond in september krijgen de ouders van de betreffende groepen hier meer informatie over. Zwangerschaps- en ziekteverlof leerkrachten In de groep 2C is juf Marloes Nitert na de vakantie nog met zwangerschapsverlof. Juf Kim ter Bekke vervangt haar. Juf Maartje Kamphuis (1C) is na de vakantie nog met ziekteverlof. Zij wordt vervangen door juf Vera Heimann. Juf Michelle Nollen (4C) is tijdelijk benoemd in groep 4C naast juf Dagmar Spoelstra. Overige taken binnen de school: Locatieleiders: Monique Engberink (groepen 1 t/m 5), Jan Goorhuis (groepen 6 t/m 8) ICT: Frans Wensink en Pascal Horsthuis Leerlingenzorg: Interne Begeleiding/zorg: Groepen 1 t/m 3: Wil Siemerink Groepen 4: Auke Aarnink Groepen 5 t/m 8: Kim Huiskes Coördinatie plusgroep: Anneke Tjepkema Begeleiding studenten en leerkrachten: Lidy Kemper en Yvonne Blankenvoort Verhuisavond Op donderdagavond 4 juli maken we al een begin met het verhuizen van het meubilair van de ene locatie naar de andere. Hiervoor zouden we graag gebruik willen maken van enkele ouders die een uurtje helpen verhuizen. U bent zeer welkom om 19.30 uur in het hoofdgebouw. Graag even een mailtje met uw aanmelding naar jan.goorhuis@detelgenkamp.nl. Na afloop is er natuurlijk een biertje (of een glaasje fris!) in de hal van de hoofdlocatie. Willen ouders die assisteren bij de schoonmaak zelf een emmer en een paar doekjes meenemen? Overig nieuws Actie ‘Lieke wil leven’ De actie ‘Lieke Wil Leven’ heeft door de verkoop van kaarten € 412,- opgeleverd. De kinderen hebben vier kaarten getekend en vervolgens heeft drukkerij van Marle ze voor kostprijs gedrukt op postkaartpapier. In een reactie laat Cyril Koop (opa Lieke) weten erg blij te zijn met de inzet van de kinderen van de groepen 7 van deTelgenkamp. Verjaardag juf Judith en juf Myriam (groep 6A) Juf Judith en juf Myriam vieren op maandagmorgen 1 juli graag hun verjaardag met de kinderen in de groep. De kinderen mogen dan € 1,- meenemen voor twee gezamenlijke cadeautjes voor de juffen.


Geboren! Op 9 juni jl. is Nora geboren, dochter van juf Marloes Nitert en haar man Patrick. Nora is iets te vroeg geboren maar kerngezond. Met Marloes gaat het goed. Ze heeft zelfs vorige week een bezoekje gebracht aan het kamp van haar klas! Marloes en Patrick, van harte gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! Cadeautjes Veel kinderen vinden het leuk om hun juf of meneer aan het eind van het schooljaar iets te geven. In veel groepen wordt er door de klassenouder centraal iets geregeld. Dit doen we om te voorkomen dat kinderen die niets bij zich hebben zich hierover ongemakkelijk gaan voelen. Een klein zelfgemaakt cadeautje is natuurlijk geen probleem. Project Cultureel Erfgoed Van 27 mei t/m 7 juni hebben de kinderen kennis gemaakt met Cultureel Erfgoed in Hengelo. Ze hebben les gehad over verschillende onderwerpen en zijn ook zelf creatief bezig geweest. De groepen 1 en 2 hebben prachtige kunstwerken geweven die in school te bewonderen zijn. De groepen 3 en 4 zijn naar het Historisch Museum geweest. Ze hebben daar prachtige schilderijen gezien en mochten daarna zelf aan de slag. De “Moderne Kunst” van Sanne Slot (3a), Jillyan Droppers (3b), Maud Bekkink (3c), Meicke Mossink (4a), Thijmen Berendsen( 4)b, Sanne Meijerink (4c), en Merijn Thüss (4d), komt in het Historisch Museum aan de Beekstraat te hangen. Ze zijn daar de hele zomer te bewonderen. De groepen 5 en 6 hebben een bezichtiging gehad van het stadhuis, de toren beklommen en daarna op school hun eigen familiewapen ontworpen. En tot slot de groepen 7 en 8. De meeste groepen hebben het Beekbeleefpad gelopen en naar aanleiding daarvan gedichten gemaakt over water. Deze gedichten zijn op een creatieve manier op zelfgedrukte posters bevestigd. De posters van Wessel Paalman, Hidde Nijhof en Britt Duinhouwer, vormen samen met 27 posters van de scholen in Hengelo Noord, een soort reizende tentoonstelling die op elke school twee weken te bezichtigen is na de zomervakantie. Al met al een geslaagd project, dat over een aantal jaren voor herhaling vatbaar is. Annemieke Weijers Kim ter Bekke Rita Leverink Viering Groot en Klein

KIJK VOORUIT! Viering voor Groot & Klein én in het bijzonder ook voor de eerste communicanten. Zondag 30 juni 2013 om 11.00 uur Thaborkerk m.m.v. kinderen van “Het Eimink”.

Laatste nieuwsbrief Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Voor ons staat een welverdiende vakantie voor de deur en waarschijnlijk geldt dat ook voor de meesten van u. We hebben vaak een beroep op u gedaan. Van ouders wordt verwacht dat ze met regelmaat klaar staan voor hun kind en hiervan hebben we dankbaar gebruik gemaakt. Dat moet ook wel want zonder uw hulp, of dat nu om leesbegeleiding, het vervoer van kinderen, het versieren van de school, of het controleren van kinderkruintjes op hoofdluis gaat, we hebben u echt nodig! Voor al die inzet willen we u heel graag bedanken en we hopen volgend schooljaar weer volop van uw hulp gebruik te mogen maken. Rest ons nog, iedereen een fijne vakantie toe te wensen en we hopen alle kinderen veilig en wel op maandag 19 augustus weer te mogen begroeten. Met vriendelijke groet,


het team van de Telgenkamp

Nieuwsbrief 17 30 mei 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you