Page 1

Nieuwsbrief 16 24 mei 2012

Onderwerpen: Onderwerpen: Extra Nieuwsbrief! Aanmelding nieuwe leerlingen Vrije dagen onderbouw schooljaar 20122012-2013 Inspectiebezoek maandag 14 mei Optredens Telgenkampkoren tijdens Amusing Hengelo Insmeren! Uit de onderbouw Uit de bovenbouw Agenda

Extra Nieuwsbrief! Vandaag ontvangt u een extra nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen op de Telgenkamp in het komende schooljaar. Vanaf september biedt de school, in samenwerking met Hetkindercentrum.nl de mogelijkheid voor peuteropvang, voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Deze extra nieuwsbrief ontvangt u op de mail maar gaat ook als papieren versie met de kinderen mee naar huis. Aanmelding nieuwe leerlingen Ouders van kinderen die in het schooljaar 2012/2013 de leeftijd van vier jaar bereiken, worden verzocht een afspraak te maken met Petra Huitink om hun kind aan te melden. Ook ouders van kinderen die in het lopende schooljaar vier jaar worden en hun kind nog niet officieel hebben aangemeld worden verzocht dit te doen. Dit in verband met de planning voor de nieuwe groepen. Vakantierooster 20122012-2013 en vrije dagen onderbouw In nieuwsbrief 12 hebben we u ge誰nformeerd over de schoolvakanties in het komende schooljaar, waarbij nog geen zekerheid bestond over de zomervakantie in 2013. Die zekerheid is er nu wel. De zomervakantie in 2013 begint op maandag 8 juli en duurt t/m vrijdag 16 augustus. In de Twentsche Courant/Tubantia van afgelopen maandag staan de data voor de zomervakantie 2013 verkeerd vermeld! Voor de volledigheid nog een keer het vakantierooster 20122013: Herfstvakantie: van 22/10 t/m 26/10 Kerstvakantie: van 24/12 t/m 04/01 Voorjaarsvakantie: van 18/02 t/m 22/02 Paasweekend: van 29/03 t/m 01/04

Meivakantie: van 29/04 t/m 08/05 Hemelvaart: 09/05 en 10/05 Pinksteren: 20/05 Zomervakantie: van 08/07 t/m 16/08 De meivakantie bestaat uit twee aaneengesloten weken waarin zowel Koninginnedag als het Hemelvaartweekeinde vallen. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn de volgende vrije dagen vastgesteld: vrijdag 28 september 2012 vrijdag 30 november 2012 vrijdag 25 januari 2013 Onderbouwvrije week 29/10 t/m 2/11 2012 De tweede onderbouwvrije week moet nog worden vastgesteld Inspectiebezoek maandag 14 mei Vorige week maandag hebben we bezoek gehad van de onderwijsinspectie. De inspecteurs hebben onze school bekeken op de onderdelen: - opbrengsten - onderwijsleerproces - zorg en begeleiding - kwaliteitszorg - wet- en regelgeving De inspectie is tevreden over de wijze waarop wij vorm en inhoud aan bovengenoemde criteria geven. Men is zelfs zeer tevreden over de planmatige aanpak van onze verbeteractiviteiten en de vroegtijdige signalering van leerlingen die zorg nodig hebben. De inspecteurs hebben een samenhangend geheel geconstateerd dat ze terug zagen in alle lagen van de organisatie en daar zijn we trots op. Binnenkort verschijnt het uitgebreide inspectieverslag. Dit wordt kenbaar gemaakt via de Nieuwsbrief met een verwijzing naar de site. Optredens Telgenkampkoren tijdens Amusing Hengelo De koren van de groepen 5 en 6 zijn fanatiek aan het oefenen onder leiding van onze vakleerkracht muziek, Henk Bekkedam om op zaterdag 2 juni de sterren van de hemel te zingen. Elk koor zingt 5 liedjes waaronder het door Herman Finkers speciaal voor dit evenement geschreven lied "Weendbuuln". Het koor van groep 5, de "Smileys", treedt op om 12.30 uur op podium nr. 16, de parkeercirkel voor het stadhuis. Op dezelfde plek zingt meteen daarna om 13.00 uur "The voice of Girls", het koor van groep 6. Beide optredens duren niet langer dan 25 minuten.


De uitslag van de jury wordt aan het eind van de dag bekend gemaakt tijdens de Sing Along op het Schouwburgplein om ongeveer 17.15 uur. Behalve de prijs, die beschikbaar is gesteld door Amusing Hengelo, mogen alle kinderen die hebben meegedaan tijdens de Sing Along om 17.15 uur, samen met Herman Finkers nog een keer het lied “Weendbuuln” zingen. Ook mag het winnende koor het lied op CD opnemen in de geluidsstudio van de muziekschool. De ouders van de kinderen die meezingen hebben inmiddels een brief gekregen met de nodige informatie. Hopelijk komen er heel veel kinderen en ouders kijken, de koren verdienen dat. Ze hebben er hard voor geoefend. We wensen de kinderen van de twee koren en alle toeschouwers een muzikale dag. Insmeren! Nu eindelijk het mooie weer is aangebroken waar velen op hebben gewacht, is het raadzaam om uw kind in te smeren met zonnebrandcrème. Dit geldt met name voor de jonge kinderen en kinderen die in de middagpauze overblijven. De kiemen voor huidkanker als gevolg van uvstraling wordt al op jonge leeftijd gelegd. Uit de onderbouw Schoolreisje groep 0 (instroomgroep) De instroomgroep van juf Vera gaat op woensdag 4 juli naar ’t Höfke in Bentelo. Ouders hebben inmiddels een mail gekregen van de klassenouder om het vervoer te regelen. Sportdag groepen 1 en 2 De verplaatste sportdag voor de kinderen van de groepen 1 en 2 vindt dit schooljaar plaats op 20 juni. Meer informatie hierover leest u in de volgende Nieuwsbrief. Uit de bovenbouw Verjaardag juf Anouk en juf Rita (6D) Op woensdag 6 juni vieren Rita en juf Anouk hun verjaardag in de groep. De kinderen mogen € 0,50 voor een gezamenlijk cadeautje inleveren bij juf Janine (groep 6D). Sportdag groepen 7 Groep 7 heeft op dinsdag 5 juni een sportdag in het Twentebad. De kinderen moeten zwemkleding aan, met daaroverheen sportkleding. Er zijn droge en natte sportonderdelen. Ze blijven de hele dag op het zwembad en komen tussen de middag niet thuis. De kinderen moeten zelf een lunchpakket meenemen. Agenda 28 mei t/m 30 mei: Alle kinderen vrij 31 mei: Schoolreisje groepen 3 en 7 1 juni: Schoolreisje groepen 3 en 6 3 juni: Eerste Communie De Telgenkamp 11.00 uur: 4A en 4C 13.15 uur: 4B, 4D en 4E 5 juni: Schoolreisje groepen 4 7 juni: Nieuwsbrief 17

nieuwsbrief 16 24 mei 2012  
nieuwsbrief 16 24 mei 2012  

newsletter school

Advertisement