Page 1

Nieuwsbrief 13 21 maart 2013

Onderwerpen: Wijziging projectweken Uitnodiging 10-minutengesprekken Nieuwe instroomgroep van start Van de penningmeester OR Paasvieringen op school Data sportdagen groepen 3 t/m 8 Schoolschaken Uit de onderbouw Uit de bovenbouw Telgenkamp doet niet mee aan de actie Join4Energy Vieringen Groot en Klein Leuke naschoolse activiteiten? Positief opvoeden voor iedere ouder Paaseieren zoeken in de wijk Agenda Wijziging projectweken In de Telgenkalender staan in de maand april de projectweken gepland met ‘sprookjes’ als thema. Wat we tijdens de planning vorig jaar nog niet wisten, was het voornemen van onze koningin om in dezelfde periode afstand te doen van de troon en de bijbehorende feestelijkheden rondom haar opvolging. Nu wordt van de basisscholen verwacht dat zij daar met de kinderen de nodige aandacht aan besteden, met als afsluiting de Koningsspelen op 26 april a.s. De voorbereiding van de oorspronkelijk projectweken was al in volle gang toe we bericht kregen over de Koningsspelen. Na overleg met alle geledingen is besloten om de Sprookjesweken te verplaatsen naar volgend schooljaar en ons in april te richten op de troonswisseling. U kunt daarbij denken aan geschiedenislessen over ons koningshuis, sprookjes over koningen en koninginnen, spelletjes enz… De afsluiting van deze ‘Koningsweken’ vindt dan plaats op vrijdag 26 april en niet op 19 april. Op vrijdag 26 april lunchen de kinderen op school en gaan om 14.00 uur uit. Hoe alles eruit gaat zien is nog niet bekend maar we hopen dat we er samen een prachtige periode van maken waar onze kinderen nog vaak aan zullen terugdenken. Uitnodiging 10-minutengesprekken Vanmiddag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 een brief mee naar huis met de tijd waarop u

verwacht wordt voor het 10-minutengesprek naar aanleiding van het rapport. A.s. maandag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het tweede rapport. Nieuwe instroomgroep van start Met 5 kinderen die onlangs 4 jaar zijn geworden is op 4 maart jl. de nieuwe instroomgroep van start gegaan. Met juf Mariska Slot en juf Kim ter Bekke ‘aan het roer’ hopen we dat alle kinderen een fijne tijd op de Telgenkamp hebben. Van de penningmeester OR Bij deze wil ik u informeren over de stand van zaken t.a.v. de ouder-, schoolreis- en kampbijdrage. 93% van de ouders heeft gekozen voor betaling via automatische incasso. Hier zijn wij uiteraard zeer tevreden mee. Helaas is het innen van de bijdrage op deze wijze op 2-10-2012 bij 26 leerlingen (nog) niet gelukt en heb ik na 2 oktober 27 nieuwe incassoformulieren ontvangen. Op 2 april a.s. wordt bij deze leerlingen de bijdrage automatisch afgeschreven. Van 49 leerlingen hebben wij nog geen automatisch incassoformulier of bijdrage ontvangen. Bij deze het verzoek aan de betreffende ouders om de bijdrage z.s.m. over te maken op bankrekeningnr.39.75.20.220 ten name van Oudervereniging De Telgenkamp of voor 30 maart het automatische incassoformulier in te leveren. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie aan de Luxemburgstraat of via de mail op te vragen bij de penningmeester (penningmeester.or@detelgenkamp.nl). Hier kunt u ook naar mailen voor vragen en/of opmerkingen. Bijdrage: Groepen 1 t/m 7: € 37,50 Groep 8: € 62,50 Kinderen die na 1-1-2013 zijn gestart: € 22,50 Instroomgroep 0A hoeft geen bijdrage te betalen. Met vriendelijke groet, Karin Borghuis, penningmeester Ouderraad Paasvieringen op school Groep 0 t/m 8 Op maandag 25 maart moeten de kinderen hun vastenactiedoosje weer inleveren op school, bij voorkeur niet eerder of later. Op donderdag 28 maart wordt tijdens de viering bekend gemaakt welk bedrag de kinderen hebben ingezameld voor de kinderen in Honduras.


Groep 0 t/m 5 Op donderdag 28 maart vieren wij Witte Donderdag. Er is een korte viering, waarin het paasverhaal verteld wordt. Aansluitend wordt in elke groep brood gedeeld. Hierbij krijgen ze ook iets te drinken. De kinderen moeten gewoon thuis ontbijten. Groep 6 t/m 8 Voor de groepen 6 t/m 8 is er een paasviering en aansluitend een paasontbijt. Het thema is “samen delen” zoals Jezus dat de laatste keer deed met zijn vrienden, de dag voor zijn dood. Voor de bovenbouw vragen we de kinderen om zelf een “sobere” maaltijd te verzorgen. De kinderen spreken af wie wat meeneemt voor de maaltijd. Elke leerling zorgt zelf voor een bord, een beker en bestek.

Na goed overleg is besloten dat de Telgenkamp niet meedoet aan de actie. Met Serious Request en de Vastenactie net achter de rug zijn we van mening dat we kinderen niet onbeperkt voor het karretje van de talrijke goede doelen kunnen spannen. Hoewel Join4Energy een prachtig doel is dat veel aandacht en een hoge opbrengst verdient, hopen we toch dat u begrip hebt voor het standpunt van de school. Vieringen Groot en Klein

Palmpasen

Data sportdagen groepen 3 t/m 8 HengeloSport organiseert voor de groepen 3 t/m 7 een sportdag in en om het Twentebad. De data zijn inmiddels bekend: Groepen 3 en 4: dinsdag 2 juli Groepen 5: vrijdag 7 juni Groepen 6: dinsdag 11 juni Groepen 7: vrijdag 7 juni Groepen 8: dinsdag 11 juni Tegen die tijd ontvangt u hierover meer informatie. Schoolschaken Onder de bezielende leiding van vader Ewout Kanger namen twee teams van onze school afgelopen zaterdag mee aan het Overijssels schaakkampioenschap voor scholieren. Van de 29 deelnemende teams werden die van ons vierde en dertiende. Op de Telgensite vindt u de foto’s en een verslag.

Woord en Communie Viering voor Groot en Klein 24 maart 2013 om 11.00 uur Thaborkerk De palmpasenoptocht vertrekt meteen na de viering

Uit de onderbouw Voorstelling groep 2A Groep 2A gaat op maandag 25 maart a.s. naar de voorstelling 'Schrik' in het Rabotheater. We rijden om 13.15 uur uur weg en we proberen op tijd terug te zijn bij school, maar het kan zijn dat het iets later wordt. Uit de bovenbouw Schoolvoetbal In april start het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 6 t/m 8. Dit toernooi wordt gespeeld op het terrein van ATC en Achilles. De groepen 7 gaan op 3 april allemaal om 11.45 uur uit omdat het toernooi voor hun al om 13.00 uur begint. Popscool groepen 8 Muziekstudenten van Popscool verzorgen in de komende weken een aantal muziekworkshops in de groepen 8. Kinderen kunnen kiezen uit slagwerk, gitaar, tekstschrijven en toetsen. De workshops vinden iedere week plaats tot de meivakantie. Telgenkamp doet niet mee aan de sponsoractie Join4Energy HengeloSport is van plan een sponsoractie te houden voor Join4Energy. De bedoeling is dat kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hiervoor gaan zwemmen en zelf geld bijeen brengen.

Op weg naar Pasen

Gebedsviering voor Groot en Klein Zaterdag 30 maart 2013 om 18.30 uur Thaborkerk Leuke naschoolse activiteiten Bent u op zoek naar leuke naschoolse activiteiten voor de kinderen? Bezoek dan de site www.jeugdpleinhengelo.nl. Deze (gemeente)site is volop in ontwikkeling en de moeite waard om er met regelmaat een kijkje te nemen.


Onder het motto ‘Een klok maken, daar word je wijzer van!’, gaan we in het kader van het project ‘Erfgoed’ een moderne klok in een oud jasje steken. Dit doen we door verschillende oude technieken/materialen te gebruiken. Meld je aan en doe gezellig mee. In de week van de Amateurkunst ( 25 mei t/m 1 juni) worden de klokken opgehangen in Wijkcentrum Slangenbeek. Kijk op de site voor tijd en locatie. Positief Opvoeden voor iedere ouder De cursus Positief Opvoeden helpt je bij het opvoeden in moeilijke situaties. Het wordt ook wel Triple P genoemd: Positief Pedagogisch Programma. Je leert oorzaken van gedragsproblemen van kinderen herkennen en hoe je gewenst gedrag bij kinderen kunt stimuleren. Tijdens de groepscursus ontmoet je andere ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak staan als jij. De vijf belangrijkste uitgangspunten: - Kinderen moeten zich thuis veilig voelen en gestimuleerd worden. - Kinderen leren het beste door positieve aandacht en steun te krijgen. - Reageer snel en voorspelbaar op het ongewenste gedrag van je kind. - Verwacht niet teveel van je kind en van jezelf. - Zorg goed voor jezelf als ouder. Voor welke ouders en opvoeders? De cursus Positief Opvoeden is voor ouders met één of meer kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Ouders met vragen over het gedrag van hun kind thuis, op school of in de omgang met leeftijdsgenoten. Zij willen opgang geholpen worden om met deze problemen aan de slag te gaan. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. De groepscursus. De groepscursus bestaat uit 4 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur met ongeveer 10 deelnemers. In de volgende drie weken ga je thuis oefenen en word je gebeld om te bespreken hoe dit gaat. Daarna volgt er een slotbijeenkomst waarin naar de toekomst wordt gekeken. Meedoen aan de cursus Deelname is gratis. Je kunt je opgeven voor de cursus Positief Opvoeden bij het loket Loes, Stadhuis Hengelo, 074 2459558 of via www.loes.nl Na de aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek voor de start van de cursus. De cursus wordt georganiseerd door Loes en de uitvoering vindt plaats door Mediant. De start is op maandag 15 april in het stadhuis. De cursus begint om 19.30 uur en duurt tot 21.45 uur.

Paaseieren zoeken in de wijk De activiteitencommissie Slangenbeek organiseert op zondag 24 maart ‘Paaseieren zoeken voor de jeugd tot 12 jaar’. Om 13.30 uur verzamelen bij het wijkcentrum Slangenbeek. In groepen worden de kinderen begeleid naar de klootschietbaan waar per leeftijdsgroep een veld is ingericht. Iedere deelnemer krijgt een kleine verrassing en wie het zilveren of gouden ei vindt ontvangt een extra verrassing! www.wijkcentrumslangenbeek.nl Agenda 25 maart: Om 15.15 uur krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun tweede rapport 26 en 27 maart: 10-minutengesprekken groepen 3 t/m 7 29 maart: Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 1 en 2 april: Pasen 3 april: Studiedag personeel, alle kinderen vrij 4 april: Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 13 21 maart 2013  

news, school. children