Page 1

Nieuwsbrief 11 14 februari 2013

Onderwerpen: Onderwerpen: Geboren! Herinnering informatieavond leerlin leerlingenzorg Musicalavond ‘Skigriep’ Skigriep’ Gewijzigde data schoolreisjes! Data sportdagen Fit2School Hoofdluis, niemand zit er op te wach wachten… maar wat als het je overkomt! Voorleeskampioenschap van Hengelo Cadeautje! Cadeautje! Uit de bovenbouw Agenda Turninstuif Turncentrum Twente Geboren! Maartje Kamphuis en haar man Maikel zijn op 23 januari jl. de gelukkige ouders geworden van Afke. Afke is te vroeg geboren en ligt moment in het ziekenhuis in Enschede. Met Maartje en Afke gaat het goed. Maartje en Maikel, van harte gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst! Herinnering informatieavond leerlingenzorg Denkt u aan de opgavestrookjes voor de informatieavond over leerlingenzorg? We willen de aanmeldingen liefst deze week binnen hebben in verband met de workshopindeling. Musicalavond Ondanks de extra flyer die de oudste kinderen deze week mee naar huis hebben gekregen loopt het nog niet storm met de kaartverkoop voor de musical in de Thaborkerk op 28 januari a.s.. Daarom brengen wij deze bijzondere musical nogmaals onder uw aandacht. De opbrengst van de kaartverkoop gaat in zijn geheel naar het goede doel en de prijs van € 3,- per persoon is bewust erg laag gehouden. U komt toch ook? ‘Skigriep’ Skigriep’ ‘Skigriep’, zo wordt het fenomeen ook wel genoemd: scholieren die door hun ouders op de laatste dag vóór de voorjaarsvakantie ziek worden gemeld, om eerder te kunnen afreizen naar hun wintersportadres. Sinds enkele jaren treden de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente hard op tegen deze vorm van luxeverzuim. Ook morgen wordt er weer extra gecontroleerd op scholen.

Hengelose leerplichtambtenaren voeren de controles ook uit in Borne. Twee teams gaan steekproefsgewijs scholen in Hengelo en Borne bezoeken. Bij leerlingen bij wie een vermoeden bestaat van luxeverzuim, wordt telefonisch contact opgenomen met ouders of verzorgers. Als inderdaad sprake is van ongeoorloofde afwezigheid wordt proces verbaal opgemaakt. De maximale boete bedraagt 3900 euro per kind. (Bron: TCTubantia 14 februari 2013) Gewijzigde data schoolreisjes! schoolreisjes! Niet iedereen blijkt op de hoogte te zijn van de gewijzigde data voor de schoolreisjes. Vandaar nog een keer het bericht uit Nieuwsbrief 6 van 22 november 2012. De data voor de schoolreisjes van de groepen 1, 3, 5 en 7 zijn gewijzigd. In enkele gevallen was op de oorspronkelijk geplande datum het park gesloten en de vrijdag voor de meivakantie is achteraf ook geen goede keus geweest. Hierbij de nieuwe data: Groepen 1 en 2: vrijdag 24 mei Groepen 3: dinsdag 21 mei Groepen 5: dinsdag 14 mei Groepen 7: donderdag 30 mei Noteert u de data in uw kalender? Data sportdagen Fit2School HengeloSport organiseert voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag in en rond het Twentebad. De data voor deze dagen staan inmiddels vast: Groepen 3 en 4: dinsdag 2 juli Groepen 5 en 7: vrijdag 7 juni Groepen 6 en 8: dinsdag 11 juni Hoofdluis, Hoofdluis, niemand zit er op te wachten... maar wat als het je je overkomt! Wat doe je? En wat doe je niet? En hoe kom je er weer af? Op al deze vragen hopen wij u een antwoord te geven. Op woensdag 6 maart 2013 om 10.00 uur in de hal van de vestiging aan de Luxemburgstraat 100. U bent van harte welkom, opgave vooraf mag, hoeft echter niet. Met vriendelijke groet, Catharina Sturre, coördinator hoofdluis onder- en middenbouw. Carla laagland, coördinator hoofdluis bovenbouw. carla.laagland@xs4all.nl Voorleeskampioenschap van Hengelo Eind januari vond in de centrale bibliotheek het Hengelo’s voorleeskampioenschap plaats. De


Telgenkamp werd vertegenwoordigd door Kirsten Denekamp uit groep 7E van juf Maureen. Helaas viel Kirsten niet in de prijzen maar we zijn wel trots op haar deelname! Cadeautje! De locatie Luxemburgstraat is onlangs verblijd met twee kisten met buitenspelmateriaal. We willen de ouders die deze kisten tot onze beschikking hebben gesteld hiervoor heel hartelijk bedanken! Uit de bovenbouw Data afscheidsavonden groepen 8 De data voor de afscheidsavonden staan niet in de kalender maar zijn inmiddels wel vastgesteld. Wilt u de datum voor de afscheidsavond van de klas van uw zoon of dochter alvast in uw agenda noteren? Maandag 1 juli: 8A en 8E Dinsdag 2 juli: 8B en 8D Woensdag 3 juli: 8C Vandalismeproject groepen 8 Connexxion verzorgt de komende weken een les over vandalisme en de gevolgen hiervan. Deze les duurt een hele morgen en Connexxion zet hiervoor de zg. Vandalismebus in. Romeo en Julia In het kader van het programma Kunst op School bezoeken de groepen 8B, 8C en 8D de toneelvoorstelling ‘Romeo en Julia’ in het Rabotheater. Deze voorstelling vindt plaats op dinsdag 26 februari a.s. De groepen 8B en 8C gaan ’s morgens en groep 8D gaat ’s middags. Begeleiding is via de klassenouders geregeld. Agenda 25 februari t/m 1 maart: Groepen 1 t/m 4 vrij 5 maart: Informatieavond leerlingenzorg 7 maart: Nieuwsbrief 12 Turninstuif Turncentrum Twente

Turninstuif in sporthal Slangenbeek op donderdag 21 februari a.s. Van 9:00 uur tot 10:00 uur voor kinderen van 3 tot 6 jaar en van 10:30 tot 12:00 uur voor kinderen van 6 tot 12 jaar Wil jij je ook eens lekker uitleven in de vakantie? Kom dan naar deze turninstuif. Instuif betekent: je komt wanneer je zin hebt en als je moe bent ga je weer naar huis. Wat kun je allemaal doen tijdens de turninstuif? Klimmen, klauteren, springen, zwaaien.........enz. Er is ervaren begeleiding van TurnCentrum Twente aanwezig. De kosten zijn € 1,00 per deelnemer. Je krijgt limonade en een snoepzakje en na afloop een leuke kleurplaat.

Nieuwsbrief 11 14 februari 2013  

News, school, children

Nieuwsbrief 11 14 februari 2013  

News, school, children

Advertisement