Page 1

ICTO HUBRUSSEL Opleidingsaanbod 2011 - 2012

Augustus 2011


CEL ICTO

Flexibele oplossingen voor verschillende noden Overzicht van de aangeboden opleidingen: SMARTSITE - Portaalbeheer 1. Opleiding Studentenportaal 2. Opleiding Personeelsportaal

Dienst Informatica Cel ICTO

13. Peer assessment 14. Gebruik van de anti-plagiaatsoftware 15. Gebruik van zelfstudie als deel van Blended Learning binnen HUBwise

Media- en onderwijstechnologie HUBWISE - Leeromgeving 3. HUBwise: basisopleiding 4. Blogs 5. Wiki’s 6. Coaching portfolio’s - begeleiden van portfolio’s 7. Coaching competenties en activiteiten via stageportfolio 8. Projecten 9. Opdrachten geven en opvolgen binnen HUBwise + gebruik van de cijferlijst (gradebook) 10. Discussiefora gebruiken binnen een cursus 11. Je cursus verrijken met testen 12. Adaptieve leerpaden

16. Bewerken van fotomateriaal

17. Montage van foto, film- en geluidsfragmenten 18. Web 2.0 in de les - Social Bookmarking & RSS 19. Games in het onderwijs 20. Screencasts maken met Camtasia Studio 7 21. Studiemateriaal gratis? Komaan zeg! (Open Educational Resources en Creative Commons) 22. Online samenwerken met Google docs en Zoho 23. Video- en webconferencing in HUBrussel on the move ! 24. Snelcursus Streaming Video 25. Chatten, facebooken, twitteren, ... 26. Hoorcolleges activeren via student response systems


Smartsite Portaalbeheer personeel & studenten

OPLEIDING 1:

OPLEIDING 2:

PERSONEELSPORTAAL

STUDENTENPORTAAL

SMARTSITE

SMARTSITE

DOEL

DOEL Docenten en dienstmedewerkers opleiden in het “actief ” gebruik van het HUB Intranet. Online plaatsen van vergaderingen, opmaken/beheren van kwaliteitsdocumenten en opmaak van webpagina’s.

Online plaatsen en opmaak van webpagina’s.

INHOUD Wat is smartsite?

INHOUD

Bekijken van de verschillende schermen in de editor-omgeving

Wat is smartsite? Bekijken van de editor-omgeving

Docenten en dienstmedewerkers opleiden in het “actief ” gebruik van het HUB Studentenportaal.

verschillende

schermen

in

de

Items en content-types Toevoegen van een gewone webpagina Hoe een folder maken?

Items en content-types Toevoegen van een gewone webpagina

DOELGROEP

Hoe een folder maken? Toevoegen van een kwaliteitsdocumenten

specifiek

item:

vergaderingen,

DOELGROEP Docenten en dienstmedewerkers van alle HUB-campussen Inhoud en programma zijn voor beide doelgroepen hetzelfde; wel worden hier en daar andere accenten of aandachtspunten aangeduid.

Docenten en dienstmedewerkers van alle HUB-campussen die aangeduid zijn als redacteur. Voor docenten wordt vooral het bewerken van de opleidingshoek nader bekeken.

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2,5 uur

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2,5 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Digitale Leeromgeving

OPLEIDING 3: HUBWISE/TOLEDO BASISOPLEIDING DOEL In deze basisopleiding HUBwise ligt de focus op het Toledo-gedeelte. De deelnemers leren hoe ze met hun cursussen op Toledo aan de slag kunnen gaan. Hoe plaatst men cursusmateriaal in een cursus? Welke typen cursusmateriaal kan men aanbieden? Hoe kan men een cursus structureren? Hoe kan men interactiviteit in een cursus brengen? Hoe kan men opdrachten geven via Toledo en deze opvolgen? Daarnaast krijgt de deelnemer een globaal zicht op de verschillende functionaliteiten van de leeromgeving. Verscheidene aspecten daarvan komen uitvoeriger aan bod in een reeks themasessies die eveneens tot het interne professionaliserigsaanbod behoren. Na het volgen van deze sessie is een deelnemer in staat om vlot van start te gaan met HUBwise. Hij kent de basisfuncties en kan deze toepassen, en hij heeft een globaal zicht op de verschillende functionaliteiten.

Discussieforum

Chat

Cursustools: kort overzicht •

Cursusagenda

Mijn cijfers

Taken

Verklarende woordenlijst

Opdrachten •

Een opdracht invoeren

Hoe een student een opdracht indient

Opvolgen van opdrachten en punten geven

De cijferlijst

DOELGROEP Docenten

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 3uur

INHOUD Inloggen op HUBwise HUBwise: quick tour Cursussen in HUBwise (Toledo) : de basis •

Het configuratiescherm

Gebruikersbeheer

Het cursusmenu

Een cursus beschikbaar maken

Inhoudsgebieden

Cursusinhoud toevoegen

(externe) links

Cursusinhoud kopiëren/verplaatsen

Communicatie: kort overzicht •

Mededelingen

E-mail

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 20


HUBWISE Digitale Leeromgeving

OPLEIDING 4:

OPLEIDING 5:

THEMASESSIE: BLOGS

THEMASESSIE: WIKI’s

HUBWISE/TOLEDO

HUBWISE/TOLEDO

DOEL

DOEL

In deze themasessie leren docenten wat de toepassingsmogelijkheden van blogs zijn binnen het onderwijs.

In deze themasessie krijgen de deelnemers een zicht op de toepassingsmogelijkheden van wiki’s binnen het onderwijs en leren ze zelf met een wiki werken.

INHOUD

INHOUD

Wat is een blog?

Wat is een wiki?

Mogelijke toepassingen van blogs

Karakteristieken van een wiki

De verschillende blogfuncties in HUBwise (individuele en groepsblogs; al dan niet cursusgebonden).

Wiki als tool om studenten samen te laten werken Een wiki creëren voor een cursus binnen HUBwise

Zelf aan de slag met de verschillende blogtypes.

Een structuur wel of niet vastleggen en studenten instrueren

DOELGROEP Docenten en alle geïnteresseerde medewerkers.

DOELGROEP Docenten en alle geïnteresseerde medewerkers.

VORM Hands-on cursus

VORM Hands-on cursus

DUUR Sessie van 1,5 à 2 uur

DUUR Sessie van 1 à 1,5 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 15

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 15


HUBWISE Digitale Leeromgeving

OPLEIDING 6:

OPLEIDING 7:

THEMASESSIE: COACHING EN BEGELEIDEN VAN PORTFOLIO’S

THEMASESSIE: COACHING COMPETENTIES EN ACTIVITEITEN VIA HET STAGEPORTFOLIO

HUBWISE/TOLEDO

DOEL Het begeleiden van portfolio’s is een intensieve taak. De coaching module van N@tschool laat toe op een efficiënte wijze materiaal in portfolio’s te raadplegen en feedback te geven.

INHOUD

HUBWISE/TOLEDO

DOEL Het begeleiden van stageportfolio’s gebeurt doelgerichter met de focus op competenties. De coaching module laat toe op een efficiënte wijze competentieprofielen te raadplegen en met de studenten in interactie te gaan om de groei naar competentie te begeleiden

Studenten groeperen onder contactpersonen Overzichten van activiteiten raadplegen Notities geven op documenten

INHOUD Studenten groeperen onder contactpersonen

Documenten uploaden en downloaden

Competentieprofielen raadplegen

Werken met de paginaeditor

Interactie via notities, bewijsstukken en evaluaties van competenties

Logboek Permissiebeheer Dossiers inleveren Portfolio omzetten naar website

DOELGROEP Docenten die portfolio’s begeleiden en in het bijzonder stagebegeleiders

VORM Hands-on cursus - Oefensessie met testportfolio’s

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10

Een activiteitenkalender van stages, gekoppeld aan een fasering van competenties, raadplegen en aanvullen Dossiers inleveren Portfolio omzetten naar website

DOELGROEP Docenten die portfolio’s begeleiden en in het bijzonder stagebegeleiders

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Digitale Leeromgeving

OPLEIDING 8:

OPLEIDING 9:

THEMASESSIE: PROJECTEN

THEMASESSIE: OPDRACHTEN GEVEN EN OPVOLGEN + GEBRUIK VAN HET GRADECENTER

HUBWISE/TOLEDO

DOEL Studenten en docenten werken in team rond bepaalde projecten. Studenten werken in groep rond een bepaald thema en plaatsen hun agenda’s, verslagen, literatuurstudie’s,... in een projectomgeving. Via een logboek houden ze elkaar op de hoogte van de activiteiten.

INHOUD

HUBWISE/TOLEDO

DOEL In deze themasessie leren de deelnemers hoe ze via HUBwise opdrachten kunnen geven aan hun studenten, hoe ze deze kunnen opvolgen, hoe ze feedback kunnen verschaffen en hoe ze het gradecenter kunnen gebruiken.

Mappenstructuur van een project

INHOUD

Permissiestructuur (wie mag wat doen met bepaalde documenten: alleen lezen en/of ook bewerken en/of ook verwijderen...)

Een opdracht inlassen in een HUBwise-cursus

Deelnemersprofielen Deelnemers toevoegen Logboek

DOELGROEP Docenten die groepen coachen

VORM Hands-on cursus in een pc-lokaal met internetaansluiting en beamer Oefensessie met testprojecten

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10

Werkwijze voor de student Opdrachten opvolgen via het gradecenter en feedback geven Werken met de cijferlijst Niet digitale opdrachten toevoegen aan het gradecenter Cijfers van testen en discussiefora

DOELGROEP Docenten

VORM Hands-on cursus in een pc-lokaal met internetaansluiting en beamer

DUUR

Sessie van 1 à 1,5 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Digitale Leeromgeving

OPLEIDING 10:

OPLEIDING 11:

THEMASESSIE: DISCUSSIEFORA GEBRUIKEN BINNEN EEN CURSUS

THEMASESSIE: JE CURSUS VERRIJKEN MET TESTEN

HUBWISE/TOLEDO

HUBWISE/TOLEDO

DOEL

DOEL

In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden van discussiefora in HUBwise en de didactische meerwaarde ervan.

In deze themasessie maken de deelnemers kennis met het gebruik van testen binnen HUBwise. Na afloop is men in staat om zelf testmateriaal aan te maken waarbij verschillende vraagtypes ingezet kunnen worden.

INHOUD Wat is een discussieforum? Didactische toepassingen van discussiefora Een discussieforum opzetten binnen een HUBwise-cursus Modereren Honoreren van activiteit in een discussieforum

DOELGROEP Docenten

VORM

INHOUD Functie van testen in een HUBwise-cursus Een test aanmaken De verschillende mogelijke vraagtypes Opvolgen van afgelegde testen via de cijferlijst Vragenpools Testen importeren/exporteren

DOELGROEP Docenten

Hands-on cursus

VORM DUUR

Hands-on cursus

Sessie van 1 à 1,5 uur

DUUR DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 15

Sessie van 1 à 1,5 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 15


HUBWISE Digitale Leeromgeving

OPLEIDING 12:

OPLEIDING 13:

THEMASESSIE: ADAPTIEVE LEERPADEN

THEMASESSIE: GPS: GROUP- PEER AND SELF ASSESSMENT

HUBWISE/TOLEDO

DOEL In deze themasessie willen we de mogelijkheden van de zogenaamde ‘Adaptive Release’ van Toledo illustreren. Hiermee is het mogelijk om in een cursus leerpaden te creëren die rekening houden met de voorkennis en de vorderingen van een student. Na afloop zijn de deelnemers in staat om zelf een adaptief leerpad te creëren in een HUBwise cursus en weten zij hoe ze de voortgang van studenten kunnen opvolgen.

HUBWISE/TOLEDO

DOEL Docenten die peer assessment willen inzetten, op weg helpen met de tool die hiervoor ontwikkeld werd binnen de associatie K.U.Leuven en die beschikbaar is binnen HUBwise.

INHOUD Wat is group, peer en self assessment?

INHOUD

Mogelijkheden van de tool

Wat zijn adaptieve leerpaden?

Criteria opstellen

Leereenheden

Gebruik van de tool

Mogelijkheden van de Adaptive Release: voorwaarden creëren waaraan de student moet voldoen vooraleer toegang te krijgen tot een cursusonderdeel

De resultaten verwerken

Prestatieoverzicht (Performance Dashboard)

DOELGROEP

Systeem voor vroege waarschuwing (Early Warning System)

Docenten die studenten groepswerk laten uitvoeren en die group, peer en self assessment willen toepassen

DOELGROEP

VORM

Docenten

Hands-on cursus

VORM

DUUR

Hands-on cursus

Sessie van 1 à 1,5 uur

DUUR

DEELNEMERS

Sessie van 1 à 1,5 uur

Minimaal 3 Maximaal 15

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 15


HUBWISE Digitale Leeromgeving

OPLEIDING 14:

OPLEIDING 15:

THEMASESSIE: GEBRUIK VAN DE ANTIPLAGIAAT- SOFTWARE

THEMASESSIE: GEBRUIK VAN ZELFSTUDIE ALS DEEL VAN BLENDED LEARNING BINNEN HUBWISE

HUBWISE/TOLEDO

DOEL Uitvoering van het plagiaatbeleid mbt. bewustwording, detectie en sanctionering van plagiaat.

INHOUD Toelichting nota plagiaatbeleid (ICTO) Wegwijs in de plagiaatwebsite van HUBRussel (ICTO/ docent) Werking van detectiesoftware Turnitin (ICTO) Afspraken citeren en parafraseren (docent)

HUBWISE/TOLEDO

DOEL Bepaalde kennis kan even eenvoudig via zelfstudie aangeboden worden. Zelfstudie vervangt contacturen zodat de docent meer tijd krijgt voor bijkomende professionalisering, meer tijd krijgt om competenties te coachen in plaats van kennis over te dragen, meer oog te hebben voor focusgroepen, diversiteit,...

INHOUD •

Demo bestaand materiaal

Instructional design : hoe leerstof gestructureerd, multimediaal en interactief aanbieden

Werken met Lectora (tekstmateriaal, beeldmateriaal, geluidsmateriaal bewerken en toevoegen, vragen toevoegen, menustrucuur opstellen)

Publiceren in een HUBWise omgeving

Tips voor duideljke opdrachten (docent)

DOELGROEP Docenten die eindwerken of opdrachten begeleiden

VORM Hands-on cursus Theorie informatiekunde en oefeningen met detectiesoftware

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 15

DOELGROEP Docenten die openstaan voor deze vorm van onderwijstechnologie en daarvoor de nodige ontwikkelingstijd krijgen.

VORM Hands-on cursus . Via een demo-account kan er geoefend worden met het programma Lectora

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Media- en onderwijstechnologie

OPLEIDING 16:

OPLEIDING 17:

BEWERKEN VAN FOTOMATERIAAL

BEWERKEN VAN BEELD- EN FILMFRAGMENTEN

MEDIATECHNOLOGIE

DOEL

MEDIATECHNOLOGIE

Deze opleiding richt zich tot die docenten die visueel lesmateriaal willen integreren in hun lesopdracht. Er is geen specifieke voorkennis gewenst, buiten het kunnen werken met een PC-toepassing in een Windows-omgeving. Al eens gewerkt hebben met Toledo is een voordeel

DOEL

INHOUD

INHOUD

Vertrekpunt zijn de mogelijkheden die de huidige Windows-omgeving biedt om beeld te verwerken in functie van een Digitale Leeromgeving. Daarom worden volgende topics behandeld:

Vertrekpunt zijn de mogelijkheden die de huidige Windows-omgeving biedt om beeld en geluid te verwerken in functie van een Digitale Leeromgeving.

Een fotobestand openen en optimaliseren voor het web (paint, photoshop,...) Een foto-album en een website maken (powerpoint) en publiceren via HUBwise Ook enkele online- tools (zoals de online versie van Adobe Photoshop, maar ook Flickr, Picasa e.a.) komen aan bod.

DOELGROEP Docenten en personeel

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10

Deze opleiding richt zich tot die docenten die audiovisueel lesmateriaal willen integreren in hun lesopdracht. Er is geen specifieke voorkennis gewenst, buiten het kunnen werken met een PC-toepassing in een Windows-omgeving.

Daarom worden volgende topics behandeld: •

Geluid opnemen en importeren (Audacity)

Importeren van beeld en geluid

Bewerken van beeld en geluid

Omzetten naar een formaat voor DVD, ipod of Web

Aanbieden van de beelden via VideoLab

DOELGROEP Docenten

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Media- en onderwijstechnologie

OPLEIDING 18:

OPLEIDING 19:

SOCIAL BOOKMARKING & RSS

GAMES IN HET ONDERWIJS

DOEL

DOEL

In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden van Social Bookmarking (online delen van internetfavorieten) en het gebruik van RSS (online nieuws komt naar je toe).

In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden van games die kunnen worden ingezet in het onderwijs. Van kleuter tot hoger onderwijs.

MEDIATECHNOLOGIE

INHOUD Vertrekpunt zijn de mogelijkheden en de verschilpunten van beide toepassingen: •

Social Bookmarking:

Bij social bookmarking delen gebruikers hun persoonlijke lijst met internet bronnen (bookmarks of favorieten), die zij waardevol vinden. •

RSS:

Wordt door websites gebruikt om links naar artikels beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden. Het grote voordeel is dat u als lezer op voorhand zelf kiest welke onderwerpen u interesseren zodat u de gewenste informatie toegestuurd krijgt.

MEDIATECHNOLOGIE

INHOUD Games zijn hot. Leerlingen brengen uren door met prachtig vormgegeven games en het onderwijs is gefascineerd door het enthousiasme dat leerlingen hiervoor hebben, de tijd die ze eraan spenderen en het gegeven dat (sommige) games niet alleen heel leuk zijn, maar ook erg leerzaam. Maar bieden games ook ingangen naar het onderwijs? Kun je het enthousiasme voor games benutten in de les? In de workshop geven we tips voor het spelen van games, maar ook tips om leerlingen zelf games te laten bouwen. Want daarvan leren ze misschien nog wel meer dan van het spelen van games

DOELGROEP Docenten

DOELGROEP Docenten

VORM Hands-on cursus

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS

Minimaal 3 - Maximaal 10

DEELNEMERS

Minimaal 3 - Maximaal 10


HUBWISE Media- en onderwijstechnologie

OPLEIDING 20:

OPLEIDING 21:

SCREENCASTS- EN COLLEGEOPNAMES MAKEN MET CAMTASIA STUDIO 7

STUDIEMATERIAAL GRATIS? OPEN EDUCATIONAL RESOURCES EN CREATIVE COMMONS

MEDIATECHNOLOGIE

DOEL In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden van het maken en publiceren van screencasts/lesopnames.

INHOUD Een screencast is een digitale opname van computerbeeldscherm door gebruik te maken van software die vastlegt wat er op het beeldscherm gebeurt. Vaak zijn deze screencasts voorzien van commentaar van de maker. In deze sessie wordt ook kort uitgelegd hoe men de uitzending kan publiceren in de digitale leeromgeving HUBwise.

MEDIATECHNOLOGIE

DOEL “Kennis verrijkt de media, media verrijkt de kennis”. Heel wat kennis kan gedeeld worden via het internet. De idee van Open Educational Resourses is ontstaan vanuit een groep mensen die er vanuit gaan dat onderwijs gratis en voor iedereen beschikbaar moet zijn. MIT speelt daarin een voortrekkersrol.

INHOUD Creative commons en auteursrechten Verkenning van OER-sites Demo en eigen inbreng op OER (wat geplaatst wordt kan je achteraf als auteur wissen)

DOELGROEP Docenten

DOELGROEP Docenten

VORM Hands-on cursus

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

Docenten brengen eigen studiemateriaal mee (of plaatsen dat op lokaal netwerk)

DEELNEMERS

DUUR

Minimaal 3 Maximaal 10

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Media- en onderwijstechnologie

OPLEIDING 22:

OPLEIDING 23:

ONLINE SAMENWERKEN MET GOOGLE DOCS, IETHERPAD EN EVERNOTE

VIDEO- EN WEBCONFERENCING

MEDIATECHNOLOGIE

DOEL In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden van online vormen van samenwerken aan tekst, rekenbladen en presentaties.

INHOUD Het volwaardigste online kantoorpakket van het moment, Zoho is er bijna in geslaagd om een volwaardige online tegenhanger van Microsoft Office in elkaar te steken. In deze sessie werken we écht samen aan één document.

DOELGROEP Docenten en personeel

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10

MEDIATECHNOLOGIE

DOEL In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden van video- en webconferentie.

INHOUD Video- en webconferentie laat toe te leren door deel te nemen aan een 2-richtingen communicatieplatform. Bovendien kunnen docenten en sprekers van over de hele wereld aan colleges worden toegevoegd in ver afgelegen of geïsoleerde locaties. Studenten van diverse bevolkingsgroepen en achtergronden kunnen bij elkaar komen om van elkaar te leren. Studenten kunnen samen met elkaar onderzoek doen, communiceren, analyseren en informatie en ideeën uitwisselen.

DOELGROEP Docenten en administratief personeel

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Media- en onderwijstechnologie

OPLEIDING 24:

OPLEIDING 25:

SNELCURSUS STREAMING VIDEO MET VIDEOLAB

SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, TWITTER, LINKED- IN,...)

MEDIATECHNOLOGIE

DOEL In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de mogelijkheden van streaming video.

INHOUD In deze workshop wordt uitgelegd hoe je als docent Videolab kan gebruiken om eigen gemaakte of opgenomen video’s op de meest efficiënte manier in Toledo (of daarbuiten) aan te bieden op een onderwijskundige verantwoorde manier.

MEDIATECHNOLOGIE

Een rondleiding in de moderne communicatiemedia. Wat kunnen sociale media bijdragen aan mijn onderwerp ? DOELGROEP Docenten

VORM Hands-on cursus

DOELGROEP Docenten

DUUR

Sessie van 2 uur

VORM Hands-on cursus

DUUR

Sessie van 2 uur

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10

DEELNEMERS Minimaal 3 Maximaal 10


HUBWISE Media- en onderwijstechnologie

OPLEIDING 26:

ONDERWIJSTECHNOLOGIE

HOORCOLLEGES ACTIVEREN VIA STUDENT RESPONSE SYSTEMS (SRS) DOEL Wil je weten welke mening je studenten hebben over een bepaald topic, of wil je nagaan of ze je zopas gegeven uitleg goed begrepen hebben? Vraag het hen, geef een aantal antwoordmogelijkheden en laat ze antwoorden (of stemmen) via sms, twitter of mobile web! Het resultaat van de voting wordt meteen grafisch weergegeven op de volgende PowerPoint-slide. In deze themasessie maken de deelnemers kennis met de didactische meerwaarde van het gebruik van voting-systemen (student response systems) tijdens hoorcolleges en leren zij concreet hoe ze Shakespeak (de voting-software die aan de HUB beschikbaar is) kunnen gebruiken.

INHOUD Situering student response systems Wat we weten uit de research over voting-systemen Voorbeelden en getuigenissen Aan de PowerPoint-presentatie van een les stem-slides toevoegen m.b.v. Shakespeak Hoe je les herontwerpen om maximaal didactisch voordeel te halen uit voting

DOELGROEP Docenten

VORM Demo en hands-on Niet vergeten: breng je gsm of smartphone mee!

DUUR

Sessie van 1 Ă 1,5 uur

DEELNEMERS

Minimaal 3 - Maximaal 15


VOLG OOK ONZE ONLINE LIVE WEBINARS ONDERWERPEN VOOR AJ 2011 - 2012: -

In de broekzak van de student (toestellen en mogelijkheden)

-

Digitaal portfolio

-

Materiaal delen en online samenwerken

-

Sociale media

-

Zelfstudiemateriaal

-

Open Educational Resources

-

Digitaal toetsen

-

Hoe omgaan met de toenemende informatiestroom (RSS & Social bookmarking)

MEER INFO OP: HTTP://INTRANET.HUBRUSSEL.BE/ICTOWEBINAR

DIENST INFORMATICA - CEL ICTO icto@hubrussel.be - ictohub.wordpress.com http://intranet.hubrussel.be/icto

ICTO Menu aanbod 2011 - 2012  

ICTO Menu aanbod 2011 - 2012

ICTO Menu aanbod 2011 - 2012  

ICTO Menu aanbod 2011 - 2012

Advertisement