Page 1

TIJDSCHRIFT VOOR SCHOOL EN GEZIN jaargang 2013-2014 nr. 1 oktober . DB Halle . school voor wetenschap en technologie

d n a b DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT . Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle

. tel 02-356 29 49 . fax 02-363 09 81 CENTRUM LEREN EN WERKEN . L. Vanbeverenstraat 14, 1500 Halle . tel 02-356 22 36 info@donboscohalle.be . www.donboscohalle.be . website DB Vlaanderen www.donbosco.be


1STE GRAAD M. Van Malderen N. Van Belle 2DE GRAAD A. Claes 3DE GRAAD A. Longin M. Christiaens BSO K. Weemaels D. Van Lancker CLW H. Jamaels I. Joye BuSO E. Van Cauteren EINDREDACTIE G. Torisaen TEKSTVERWERKING EN OPMAAK K. Vanden Elschen

bezinning en editoriaal ..................... 3 leerling in de kijker .......................... 4 nieuwe leerkrachten ......................... 5 dactylolessen .................................. 5 dag van de jeugdbeweging .............. 6-7 1ste graad .................................. 8-13 2de graad ................................. 14-15 3de graad ................................. 16-19 bso ................................................ ................................................20 20

buso .............................................. ..............................................21 21

clw ........................................... 22-23

BEZ Herfstlic

Getemper Gedempt. Niet meer Niet meer Maar nog met de kr Alles in z kleur vers Alles besc helderhei

Herfstlich Lager de ochtend e Licht als Alles in e zacht gou Alles met inkeer, va van ruimt meer don

Herfstlich onderweg Het herfs verwijst n kaarsvlam Herfstlich voor het innerlijk

Kom,zach maak ons maak ons maak ons tevreden.

2

Herfstlich kom in on een hele


ZI N N IN G

ht

rd. . r zo verheffend. r zo hevig. steeds racht van licht. zijn eigen sterken. chrijven met d.

ht. zon in de en avond. albast. een gloed van udgeel. t een tint van an loslaten, te voor ker.

ht g naar innerlijk licht. tgeel van buiten naar de gele m binnen. ht als voorbode ontsteken van licht.

E DITORIA A L DUURZAAM? Ze slaan je ermee om de oren! Je leest dit woord overal: In kranten, weekbladen, tijdschriften, ja zelfs in leerplannen. Is het een modewoord? Gaat het om een gril? Een eendagsvlieg? Of wordt het een duurzaam begrip dat de toekomst van de volgende generaties veilig stelt? Don Bosco Halle opteert voor het laatste. Het wordt echt hoog tijd dat we iets ondernemen om onze blauwe planeet te ontlasten van de enorm zware druk die op haar weegt. De reus Atlas die de wereld op zijn schouders tornt, is moe en zakt bijna door zijn knieën. Hij heeft onze steun broodnodig. Don Bosco Halle wil vast en zeker zijn steentje bijdragen. Een greep uit de initiatieven die worden genomen om duurzaam om te gaan met onze aarde. Zo wordt in onze bouwafdeling ruimschoots aandacht besteed aan isolatie en passief bouwen. Ook andere werkhuizen en labo’s zijn zich bewust van onze immense voetafdruk. De leerlingen van 2TTW zijn druk bezig met een onderzoek dat hun ecologische voetafdruk zal bepalen. Het vorige schooljaar installeerden we ongeveer 1600 zonnepanelen op alle platte daken van de school. Het lijken wel akkers van glas die de olievelden moeten vervangen. Ecologie wordt een mondiaal item dat iedereen aanbelangt. Onze werkgroep ad hoc plant een campagne in samenwerking met de vereniging XIU (fonetisch voor Ik zie u) die onze kwetsbare jeugd zichtbaar wil maken op de weg. Een schitterend en veilig initiatief! Ook de directieleden wilden duidelijk hun steenje bijdragen tot een duurzame school door het goede voorbeeld te geven. Het heeft geen zin te leuteren over waarden als je ze zelf niet waar kan maken. Aangespoord door het heerlijke weer stapten Frans, Anja, Kris en uw dienaar zo vaak mogelijk op hun stalen ros om knarsetandend de Pajotse kilometers die hen scheiden van de school te overbruggen ... per fiets. Geen elektrisch exemplaar maar een gewone trapfiets die je ambitie om sportieve records te breken behoorlijk snel laat verdwijnen. Toch fietsten we ijverig sinds 1 september reeds meer dan 1.000 kilometer bij elkaar en daar zijn we een beetje trots op. Onze auto’s bleven op stal. Niks vervuiling! Wij willen deze weg verder inslaan. Daarom zal de school weldra enkele fietsen aankopen om al de verplaatsingen naar Halle centrum per fiets te verrichten. We doen het voor Uw en onze kinderen want dat is opvoeding: ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in een gezonde omgeving een gelukkig leven kunnen leiden. GILBERT TORISAEN

htmoedig herfstlicht, s mild, s meer ingekeerd, s dankbaar en .

ht, ns wonen, winter lang.

3


IN DE KIJKER

Mijn naam is Gauthier Plompen, ik ben 14 jaar oud en woon in Linkebeek. Ik zit in 2 BVL en elke maandag, dinsdag en woensdag doe ik na school vrijwilligerswerk voor Fris. Fris is een sport- en activiteitenvereniging voor kinderen en volwassenen met beperkingen en dat, ongeacht hun taal, geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard en mate van beperking. Iedereen is welkom! Ook kinderen of volwassenen die zich om welke reden dan ook niet helemaal op hun gemak voelen in het valide circuit, zijn van harte welkom. Naast sportwerkingen , organiseert FriS ook gezamenlijke activiteiten (uitstap naar pretpark, BBQ, Paardrijden, ijsschaatsen, enz…) Deelname volgens de filosofie “Niets moet, alles mag” Enkele sporten die FriS aanbiedt: . Swim FiS: Zwemmen en bewegen in/op het water . FriS Boccia: Petanque vanuit een stoel of rolstoel . FriS & SconE: Basketbal en netbal . Foot Fris: Voetbal . Gym FriS: Turnen . POPFriS: Dansen en bewegen op muziek . FriS Halle: Boccia en badminton . FriS Kamp: Sport en spelkamp We zijn steeds op zoek naar VRIJWILLIGERS met een warm hart. Een positieve en geduldige instelling zijn hierbij belangrijk. Graag een seintje via frisseclub@gmail.com als je onze werking wil ondersteunen.

nieuwe leerkrachten

LEERLING

DACTYL

WWW.FRISSECLUB.NET

De computer is niet Iedereen maakt er g manier met he toegenomen. Wi met een toetse ju Omdat we ons als bieden we in deze vaardighe een vaardig metrisch en

4

Het


Ik ben Van Poeck Jonathan, afkomstig uit Halle. Zelf heb ik mijn schoolcarrière doorgebracht op Don Bosco Halle. Ik heb zelf ook altijd gezegd toen ik afgestudeerd was: ‘Hier zou ik graag terug komen om les te geven binnen enkele jaren.’ Nu geef ik het vak elektriciteit. Mijn grootste hobby is met de moto gaan rijden, maar ik hou mij ook bezig met fotografie.

Ik ben Lara Hendrickx, van opleiding ben ik kunsthistoricus-archeoloog en ik was een aantal jaren werkzaam in de financiële sector. Mijn hobby’s zijn reizen, schilderen (zijde en olieverf) en tuinieren. Ik geef godsdienst in TSO en BSO en studeer bijkomend theologie. Ik vind het zeer fijn om leerlingen iets bij te brengen. Om te ontspannen luister ik naar metal ... Vreemd? Nu ja, ik denk niet dat ik de meest ‘typische’ godsdienstleerkracht ben.

Mijn naam is Sanne Dehaen. Sinds twee jaar geef ik les op DB Halle. Vorig schooljaar gaf ik Godsdienst in 3TSO, dit jaar dan weer Natuurwetenschappen in 2BVL en 2TSO, Aardrijkskunde en Chemie in 3TSO en Project Algemene Vakken in 3BSO. Een heleboel leerlingen die ik allemaal veel succes toewens voor dit schooljaar.

Laat ik mezelf even voorstellen... Mijn naam is Matthias Agneessens en sinds september 2013 ben ik aan de slag gegaan als leerkracht schrijnwerkerij. Gedurende 6 jaar heb ik zelf school gelopen in het Don Bosco Instituut en heb daar een fantastische tijd beleefd. Uiteraard zijn er in de loop der jaren wel een aantal zaken veranderd. Maar goed ook, een school moet steeds blijven groeien. Éen ding is echter gebleven, het Don Bosco Instituut te Halle is een school waar je je goed in je vel voelt. Graag zou ik een meerwaarde bieden voor deze school. Ik ben van oordeel dat dit zeker zal lukken door mijn reeds opgedane ervaring in de privé en mijn jaren inzet als chiro-leider. Als beginnende leerkracht heb je niet veel tijd meer voor hobby's, maar ik ben van het principe dat op stap gaan met vrienden zeker en vast nog in mijn schema moet passen. Heb je nog vragen of zit je met iets, spring dan gerust maar eens binnen in de schrijnwerkerij.

LOLESSEN 1e graad

t meer uit onze samenleving weg te denken. ebruik van. Het belang om op een efficiënte et toetsenbord om te gaan, is hierdoor sterk l men op een vlotte en doeltreffende manier nbord werken, dan is het zeker zinvol om de uiste techniek aan te leren en in te oefenen. eerste graad bewust zijn van deze noodzaak onze leerlingen de kans zich te vervolmaken eid. De cursus TYP-TOP maakt van de student g typist. Blind typen, het tienvingersysteem, n foutloos typen, de juiste lichaamshouding, muistechnieken en toetsenbordkennis,… wordt hen allemaal al oefenend aangeleerd. Leren typen is op deze manier ook boeiend.

5


18 OKTOBER 2013 – DAG VAN DE JEUGDBEWEGING IN DON BOSCO

Ook dit jaar staat deze dag centraal in onze Don Boscoschool. Getuige daarvan zijn de vele jeugdbewegingshemden sjaaltjes die vandaag onze school kleuren. Met meer dan 200 leerlingen stonden ze deze ochtend op de speelplaats jeugdbewegingsoutfit. Het was een beklijvend moment om te zien hoe deze Don Bosco jongeren zich engageren om jaar uit in te zetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. Het jaarthema bij de jeugdbewegingen is dit jaar ‘Op kamp’. Onze leerlingen hebben wij vandaag extra ‘in de kijker’ hun enthousiasme vast te leggen in een beeld.

6


HALLE

, T-shirts en in hun zich jaar in

gezet door

7


1STE GRAAD Bezinningsdag 2BVL Ik vond het een leuke bezinningsdag. We begonnen de dag met een super ontbijt. Ik heb heel veel gegeten omdat het té lekker was. Nadien hebben we veel gespeeld en het leukste spel was het laatste. Dat spelletje heette ‘wie ben ik?’. Ik was Justin Bieber, dat was zo leuk, echt waar! ENZO AGNEESSENS We hebben samen gezellig gegeten, dat was een fijn moment. Er werd veel gelachen, maar het tofste vond ik toch het spel met die beroemde mensen ‘wie ben ik?’ Eigenlijk vond ik het belangrijkste van die dag dat ik mijn klasgenootjes beter heb leren kennen en dat is het leukste gevoel, vertrouwen.

Op donderdag 19 september 2013 was er voor alle bezinningsdag. We begonnen de dag met een ontb brood, cornflakes, melk, choco, confituur en sinaas Nadien zijn we naar de film ‘Les choristes’ gaan kij Dat was een toffe film. Na de film kregen we een a kregen we een aantal vragen over de film. ’s Midda we soep en brood en dan mochten we ook zoveel e In de namiddag speelden we spelletjes om elkaar b te leren kennen. Dat was echt tof, ik heb me heel g geamuseerd! KATHLEEN BORREMANS

G A D S N E W U O R T R VE

MATHIAS QUICK

en we met onze De vertrouwensdag hebb doorgebracht. klasgenoten en titularis dingen. We deden er allerlei leuke paar dagen ervoor Het begon allemaal een dienstles meer waar we tijdens de gods dag en waar we uitleg kregen over deze ntal eigenschappen aan de hand van een aa kregen dat het een stuk fruit toegewezen beste bij je paste.

8

meebrengen Dit stuk fruit moesten we stukken fruit naar de klas en met alle maakten we dan fruitsla n opeten). (die we dan ook mochte


2BVL klassen bijt: sappelsap. ken. ppel en ags aten eten. beter goed

Bezinningsdag 1B 27 september 2013 was voor de leerlingen van 1B niet alleen een mooie zonnige dag, maar ook nog eens een hele leuke dag, bezinningsdag! Als start kregen de leerlingen een lekker ontbijt van koffiekoeken, fruitsap of chocolademelk. Een goed begin van de dag, gezellig samenzijn met alle leerlingen en leerkrachten van 1B. Na het ontbijt keken de leerlingen naar een mooie, maar aangrijpende film. Achteraf werd het centrale thema van de film (pesten) klassikaal besproken. ’s Middags werden de leerlingen verrast met een lekkere hot-dog en een drankje. Om onze leuke dag te vervolledigen, konden de leerlingen in de namiddag spelletjes spelen op Stroppen. Het was een zeer geslaagde dag!

speeltijd om dan Nadien hadden we even ken in de aula van naar een film te gaan kij n heel aandachtig onze school. We moeste nadien kregen we er naar de film kijken want Wanneer we een een aantal vragen over. film met onze klas, gesprek hadden over de stcontract opstellen moesten we een anti-pe het al middag en en tekenen. En dan was . mochten we samen eten en we op tocht. Na het middagmaal trokk ten we allerlei Tijdens deze tocht moes moesten opdrachten uitvoeren. We nten ook de vier natuureleme

ht) op een (water, vuur, aarde en luc gen naar school. creatieve manier meebren roppen waar we, De tocht eindigde op St dden genomen, nadat we een klasfoto ha t onze vrienden. nog mochten spelen me rug naar de school Tegen 15 u keerden we te n drankje kregen. waar we een wafel en ee urden we een In de les godsdienst kle we die in het lokaal regenboog in en hingen bben. waar we het meest les he A VAN UYTTENDAELE

AMBER GODDEAU EN KLAR

9


In het kader van de lessen godsdienst gaan de leerlingen van 2TSO naar verschillende rusthuizen. Een dag doorbrengen tussen deze bejaarde mensen is voor onze leerlingen een heel positieve en verrijkende ervaring. 1 schooldag werken onze leerlingen actief mee met de begeleiders. Ze brengen de ouderen van dagen naar de kiné, helpen bij de maaltijden, spelen een gezelschapspel, lezen de krant voor,… Sommige leerlingen houden met sommigen onder hen verdere contacten. Ook de bewoners van de rusthuizen zijn heel enthousiast met de komst van de leerlingen. Het zien van de jeugd doet hen een enorme deugd en zet hen soms aan tot ludieke verhalen uit de tijd van toen.

veldwe

0 september Op maandag 3 appen dede h natuurwetensc tische facto io Ook enkele ab chten klein zo e W . insecten we de beestj Nadien lieten TCMA

LANA MARIT 2

HIER ENKELE REACTIES: Ik vond de dag in het rusthuis heel leuk. We moesten mee helpen afruimen, eten snijden,… Voor de bewoners dienden we koekjes en een gezelschap mee te nemen. Enkel bij de bejaarden die dementeerden, vond ik het vaak moeilijk. LEN DE PAUW Het was zeer leuk om oudere mensen te helpen, een babbeltje te slaan en met hen een gezelschapspel te spelen. Er was ook een soort van casino-avond waar iedereen zich heeft geamuseerd. We zagen dat de bejaarden gelukkig waren en ook wij hebben er van genoten. WIENERT GILLIJNS

10


’ s a r g n a d r e e m ‘ erk

vak zaal. Voor het ineren. rt o sp e d st a a alveld n n determ naar het voetb moesten plantjes zoeken e determineren van a M TC 2 s la k t onze nd ik het gras”. We el. gingen we me ie ”meer dan . Het leukst vo ulp van en determineertab d n u te st e p m o e g to n io e b en we er een te en bodemhardheid werd termineerden ze met beh el in. de nze werkbund oren: lichtsterk en ze in een loeppotje en o n e ld vu n e ak veldwerk ne insecten, st raken we het sp e b s la k e d n jes weer vrij !I

11


12

DE COMPOSTMEESTERS VAN HALLE OP VAN DE EERSTE GRAAD IN HET KADER


Mensenlief, wat loopt er toch allemaal mis. Als je eens naar het nieuws luistert op radio of TV, slaat men je om de oren met afvalbergen, grondstoffentekort, bodemverarming, voedselvergiftiging en nog meer van dat fraais. Kunnen wij dan aan die grote problemen als eenvoudige mensen niets doen? Toch wel! Een ongewoon, maar boeiend stukje techniek maakt het verschil… Omdat we rondom ons merken hoeveel rommel er wordt opgestapeld en omdat wij het leefmilieu willen beschermen tegen vervuiling en uitputting, willen wij als kleine klassengemeenschap iets doen aan het afvalprobleem. Er zijn milieuproblemen waar we als jongere zelf iets kunnen aan verhelpen. We kunnen om te beginnen zelf een stuk van onze afvalberg gaan verminderen door te composteren. Compostering is een natuurlijk proces waarbij organisch-biologisch materiaal zoals GFT- en groenafval, wordt omgezet in compost. Compostering is een goede methode om afval te vermijden. Je kan makkelijk keuken- en tuinafval composteren en zo je huishoudelijk afval met ongeveer één derde verminderen. Je moet een pak minder vuilniszakken kopen en het composteringsproces levert je daarbovenop een uitstekende bodemverbeteraar voor moes- en siertuin op. Genoeg redenen om er in onze lessen Techniek een hoofdstuk aan te wijden! Wat kan je doen met het groenafval uit je tuin? De compostmeesters van Halle gaven woensdag 25 september een demonstratie op de compostsite langs de terreinen en het bos van het Don Bosco instituut. Ze toonden er hoe je afval kan composteren, hoe je hout kan hakselen en ook hoe je leuke afsluitingen kan vlechten met wilgentakken en hoe je zelf met eenvoudig materiaal een insectenhotel kan maken. Het werd een boeiende uiteenzetting waarbij vooral de leerlingen zelf aan het werk werden gezet. De enthousiaste compostmeesters startten samen met de leerlingen drie compostvaten op. De basis werd gelegd om succesvol te composteren. Gedurende het ganse schooljaar zal aan dit project gewerkt worden in de hoop dat er op het einde van de rit kan geoogst worden. De compostmeesters zullen op regelmatige basis eens langskomen, evalueren en bijsturen indien dit nodig zou blijken… TEKST EN FOTO’S: GEERT DANNEELS

BEZOEK BIJ ONZE LEERLINGEN VAN DE LESSEN TECHNIEK.

13


2DE GRAAD

14

Dit jaar gingen alle klassen van 3TSO van Don Bosco Halle op vakuitstap naar de mooie Waalse stad Luik. Als voorbereiding maakten ze een ICT-opdracht met interessante weetjes: wat zit er in een Luikse wafel, hoe ziet het wapenschild van de stad Luik eruit, hoe lang duurt een rit met de trein heen en terug? De uitstap begon met een treinreis naar Brussel en van daaruit naar Luik-Guillemins, het moderne stationsgebouw van staal, glas en wit beton van architect Santiago Calatrava. De groepen trokken vervolgens richting stad, over de pont Albert en dus over de Maas, de rivier die Luik doorkruist. Trapjes af om dan effectief langs de Maas te wandelen, voorbij het prachtige rode gebouw van het museum ‘Le grand Curtius’: meer dan 8000 m² kunst en cultuur. Er was geen tijd om het museum te bezoeken want we moesten het bos door en de beklimming van de citadel aanvatten. Boven toch even op adem komen en genieten van het geweldige uitzicht over de stad. Dan steil naar beneden, 374 treden via de Montagne de Bueren, de beroemde/beruchte trap van Luik.Luik, dat is niet alleen smalle steegjes die aan de Middeleeuwen doen denken, maar ook winkels en boetiekjes en grootse pleinen zoals de Place Saint-Lambert aan het prachtige prins-bisschoppelijke paleis, dat nu de functie van gerechtshof heeft. De tocht werd voortgezet naar de kathedraal Saint-Paul, de hoofdkerk van het bisdom Luik, waar je zowel oude als heel moderne glasraamkunst kan bewonderen. Na wat vrije tijd in de stad, afspraak aan de Place de l’Opéra en dan terug richting Guillemins-station. Vermoeid maar tevreden met de trein richting Brussel en Halle.

‘WE GAAN NAAR RIEPEN ALLE DER


LUIK!’ RDEJAARS IN KOOR.

15


3DE GRAAD

Wanneer ging 5 TSO dit j bezinningsdagen? Simpe van eind september tot b ĂŠnkel op dagen met goed Heel fijn dat alles buiten zeker als je weet dat de v Geraardsbergen (jeugdhe provinciaal domein De Ga fiets gebeurde.

Nieuw dit jaar was de loc bezinningsmoment: in de op de beruchte Muur van Zware beklimming, schitt sfeervolle kapel! Andere draaiden rond groepsvorm thema’s als relaties en w

Het waren telkens twee d vlogen maar die alleszins waren!

16


pick and place

jaar op l: in de periode begin oktober, d weer! n kon gebeuren, verplaatsing naar erberg op het avers) met de

catie van ons e kapel boven n Geraarsbergen. terend uitzicht, activiteiten ming of rond aarden.

dagen die voorbij s deugddoend

17


TEAMBUILDINGSDAGEN SE-N-SE Op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2013 was het de 16de editie van de ‘Bezinningstocht aan zee’. Vandaag spreken we over Teambuildingsdagen. Samen met de SENSE-leerlingen vertrokken wij, titularissen en de godsdienstleerkracht, om 8u45 in het station van Halle. Mits een overstap in Brussel Zuid waar ook een aantal leerlingen de groep vervoegden, kwamen we rond 11u10 in De Panne aan. Geen grote groep dit jaar. In sommige klassen waren er te veel thuisblijvers omwille van diverse gewettigde en ongewettigde redenen. Maar ook in dit geval hadden de afwezigen ongelijk. Eentje hield vol en kwam na het missen van de afspraak aan het station te Halle alleen met de trein tot Oostduinkerke. En zo hoort het ook, zou Don Bosco gezegd hebben. Op dag 1 stapten we van De Panne tot Nieuwpoort Bad. Dag 2 van Nieuwpoort tot Oostende. Af en toe onderbraken we onze fysieke inspanning met een welgekomen pauze. Op onze gekende adressen werden de kelen gesmeerd, de eerste blaren verzorgd en de levensverhalen gedeeld. De getijden op zee zaten op dag 1 niet mee, het was vloed. Dit maakte de tocht vooral erg zwaar want er

18

werd uren aan een stuk in relatief mul zand gestapt. Doch dit kon de pret niet bederven. Alexander A. vond de tocht tof, vermoeiend en zelfs pijnlijk. De grote blaren op zijn voeten hebben hem op zaterdag tijdens een huwelijksfeest belet om mee te dansen. Doch de fijne gesprekken met de leerlingen en de leerkrachten had hij niet willen missen. Steve DL. heeft met volle teugen genoten van de contacten met de leerlingen uit andere klassen. Zo ontdekte hij dat er grote gemeenschappelijke interesses waren en dat hij er nu een nieuwe vriend bij heeft. Zonder namen te noemen vertelde een leerling me achteraf dat twee gasten die in ruzie vertrokken waren, tijdens het stappen alles hadden uitgepraat en daarna toch samen op de kamer sliepen. Wat tijd en ruimte al niet doet. Dit jaar een feesteditie! Collega Chris Berghmans, vaste waarde in het 7de TSO, zal na deze 16de keer in december met welverdiend pensioen gaan. Hij is bijna met de school vergroeid. Zelf studeerde hij als leerling af in 1971. Nu eind 2013 zal hij als leerkracht afscheid nemen. Niemand kon beter vertellen wat er in al die jaren veranderde. Vroeger stapte men van Knokke naar De Panne (64 km), nu stappen we van De Panne tot Oostende (40 km) in 2 dagen. Niet enkel het parcours ligt anders, ook de motivatie en het

doorzettingsvermogen bij de jeugd is veranderd. Eerlijkheid gebiedt ons toch te vermelden dat we ondanks de kleine groep van 37 leerlingen een erg kwalitatieve en fijne groep hadden. Met die mannen vertrekken we direct opnieuw. Een nieuwe lus met een kort bezoek aan visserijmuseum in Oostduinkerke zorgde ervoor dat we op dag 1 door de late regen toch nat aankwamen in Nieuwpoort. Eenmaal de kamers verdeeld, was het tijd voor een bezinnend moment. Als godsdienstleerkracht hield ik een salesiaans avondwoordje. Het werd het verhaal van Giovanni Bosco die in 1855 met de jongeren uit de Generala, de jeugdgevangenis van Stupinigi bij Turijn zonder bewaking op stap ging. Don Bosco gaf de jongeren vertrouwen, vroeg hun vertrouwen en wees hen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. En jawel, elk van onze leerlingen had de clou van het verhaal door. Zo goed zelf dat toen Erik Gillijns ’s avonds de afspraken voor de vrije momenten doornam, er niet eentje was die protesteerde. Neen, net zoals bij Don Bosco keerden ze allemaal op tijd terug. Het werd voor ons allen een rustig en deugddoend verblijf. Op naar de volgende editie. CAROLINE STANDAERT


19


BSO NAAR DE POLITIERECHTBANK MET 4BSO In de lessen PAV startten we het schooljaar met het thema ‘Dat is straf!’ en leerden we onder andere over de verschillende rechtbanken en bij welke overtredingen we in welke rechtbank worden verwacht. Half oktober mochten we zelfs een kijkje gaan nemen in de politierechtbank van Halle. Dit leek ons wel tof, zeker nu die rechtbank af en toe op tv te zien is. We werden onmiddellijk door de vriendelijke hoofdgriffier onthaald. Hij legde ons uit in welke situaties mensen naar die rechtbank moeten komen, wie allemaal aanwezig is op zo’n zitting en wat hun functie is. Plots vroeg hij ons of er kandidaten waren om een zaak ‘na te spelen’ en die waren talrijk aanwezig. In een mum van tijd hadden we alle spelers, waarna ze achter de schermen geleid werden. Daar werden ze voorbereid en sommigen mochten zelfs een echte toga dragen! Het was heel interessant. Niet alleen om onze collega’s daar te zien, maar ook om eens te zien hoe zo’n zaak behandeld wordt in de politierechtbank. Na het rollenspel mochten we zelf vragen stellen. Na het overwinnen van een beetje schroom kwamen de vragen vlotjes en leerden we nog enkele interessante weetjes. Een voorbeeld: Vraag: Men zegt bijvoorbeeld dat iemand 50 euro maal 6 moet betalen. Waarom is dat altijd maal 6? Antwoord: Omdat die 50 het basisbedrag is dat in het wetboek staat, maar aangezien dat bedrag niet elk jaar wordt aangepast, vermenigvuldigt men dat bedrag met een getal dat overeenkomt met de indexaanpassing. Een brood kostte vroeger tenslotte ook veel minder dan nu, maar je krijg nog steeds hetzelfde brood. Na een boeiende twee en een half uur keerden we tevreden terug naar school. 4BEI

20


BuSO ERIC OPHALFFENS, MARTINE VAN TOURNHOUT EN HUGO VANDE WALLE MET PENSIOEN Op vijftienjarige leeftijd moet ik er heel ongelukkig uit gezien hebben. Want op bepaald moment stapte mijn chiroleider naar mij toe met de melding dat ik me in verband met meisjes helemaal geen zorgen hoefde te maken. Als ze jong zijn kijken ze uit naar oudere mannen, als ze wat ouder zijn kijken ze dan weer uit naar jongere mannen, maar mijn beurt zal ook wel komen. Moeilijk te geloven, maar meisjes was iets dat mij op dat moment nauwelijks bezig hield en dan krijg je plotseling deze veelbelovende boodschap, van je chiroleider, van Eric Ophalffens. Eric, op alle terreinen goed bedreven. Als jonge knaap actief in de chiro en vooral ook bij het voetbal, een microbe die hem vrij lang te pakken had. Ook het feit dat we nu nog steeds dagelijks zien dat de vrouwelijke collega’s ’s morgens vrolijk zijn lokaal betreden, geeft weer dat hij ook hier van aanpakken weet. Eric is oud-leerling van Don Bosco, studeerde vervolgens in de normaalschool van Sint Thomas waar hij zijn diploma van onderwijzer heeft behaald. In september ’74 startte Eric zijn loopbaan hier in Don Bosco, deels in het beroeps onderwijs en deels in het buitengewoon onderwijs, toen nog BBO genoemd. Eric stond mee aan de wieg van onze BuSO school, hij is één van de pioniers, bij mijn weten zelf de enige, tot nu toe actief in de school. Van verhaaltjes van bij de kapster, een plek waar onze mama’s reeds vele jaren samenkomen, hoorde ik destijds de twijfel of je het lesgeven op dit niveau wel zou kunnen volhouden tot met je pensioen. De momenten die ik met u heb meegemaakt, zijn momenten waar ik een leraar zag die met volle goesting les gaf, ik heb zelfs leerlingen zien huilen op het moment dat ze beseften, dat het veranderen van opleiding met zich meebracht dat ze geen les meer zouden krijgen van hun geliefkoosde leerkracht. Nu komen we ook tot de vaststelling dat je zelfs na je 60ste verjaardag bleef voortdoen en hoor ik je zeggen dat je het op deze manier, verwijzend naar het gunstig bonussysteem en de gunstige uurrooster , zelfs nog jaren verder zou kunnen doen. Een mooi bewijs dat de aanhouder wint, doorbijten op momenten dat het moeilijk gaat, geeft je voldoening als je nadien er de vruchten van draagt, een gegeven dat je zeker ook vanuit de voetbalsport hebt meegedragen. We danken Eric voor al wat hij verwezenlijkt heeft in onze school, we wensen hem het allerbeste met zijn pensioen. Martine Van Tournhout: Martine startte in oktober 1979 in onze school, dit naar aanleiding van een bijkomende splitsing. De leerkrachtengroep van het buitengewoon onderwijs was toen nog beperkt, in aantal wel te verstaan, en er heerste een echte vriendschappelijke sfeer tussen de collega’s. Momenten van grappen maken, van samen werken en elkaar te ondersteunen ook, zorgde voor een onderlinge band , Martine voelde er zich meteen thuis. Een goede samenwerking was er ook met juf. Ellen, die zoveel later van start ging in onze school. Ze kwamen uit de zelfde streek, kwamen in dezelfde klassen, waren beiden punctueel en verzorgd, ze hadden op professioneel gebied dus veel contact met elkaar, waardoor we ook hier een nauwe vriendschapsband zien ontstaan. We kennen Martine ook als een vechter, zelfs op momenten dat het niet goed ging wou ze er absoluut staan. Op het moment dat haar ziekte haar zo erg verzwakte dat de stap naar school niet meer kon, had ze het moeilijk om afstand te nemen van de school. Van op afstand volgde ze de mededelingen, vroeg ze onze jaarkalender, werd er aan haar leerlingen gedacht en ook hier was de kapster een goede bron om nieuwtjes van de school te onthullen. We wensen Martine het allerbeste met haar pensioen, haar kleinkinderen zorgen er wel voor dat er leven komt in huis, geniet er van, zij zullen er voor zorgen dat je dagen goed gevuld zijn. En dan komen we bij Hugo Vande Walle, Hugo startte zijn werkzaamheden in onze school in september 2003. Een leerkracht beroepsgerichte vorming voor onze lasserij die een pak ervaring met zich meedraagt, iemand die weet wat werken betekent, die weet hoe een lassnoer verkregen wordt. Vrouwlief stond in het onderwijs en dit gegeven zal er ook wel toe bijgedragen hebben dat ook Hugo de stap naar de onderwijswereld heeft gezet. Op 15-jarige leeftijd starten met werken, dan weet je wat werken is en dat wou Hugo, buiten zijn technische kennis, ook meegeven aan zijn leerlingen. Zij mochten van geluk spreken op die leeftijd nog op de schoolbanken te zitten, maar anderzijds hadden zij dan toch ook de leeftijd bereikt waar men kon verwachten dat een correcte werkhouding volop in ontwikkeling zou komen. Een punt waar Hugo zwaar aan tilde, op het einde van het 4de jaar moesten zijn mannen zich trouwens ook op stage kunnen bewijzen. Bij Hugo mochten we ook het sportieve karakter ontdekken. Het fietsen ligt hem nauw aan het hart en Hugo had hier veel voor over: veel trainen, aangepaste voeding, goed gereedschap … Een spurt tussen de collega’s op de jaarlijkse fietstocht tijdens de schoolreis, bewees keer op keer dat zijn conditie, ook ten opzichte van jongere collega’s, een degelijk niveau bereikte. Uit een gesprek dat ik onlangs met Hugo had, hoorde ik dat er een nieuwe passie op komst is: ‘het golfspel’. Bij een bezoek aan een golfbaan aan de kust, normaal verboden terrein voor een gewone sterveling, maakte Hugo kennis met een gedreven golfspeler en kreeg hij de kans om hier wat te oefenen. Benamingen als the holes, tee, fairway en the green komen vlot uit Hugo’s mond. Wie had dit ooit van hem verwacht… Lid worden van een club is nog geen spek uit zijn bek, maar Hugo heeft intussen wel al een hele verzameling golfballen die buiten the fairway en the green terecht kwamen, die door niemand gemist worden maar toch eigendom zijn van een fiere verzamelaar. Hugo we je ook het allerbeste met jouw pensioen, we wensen je nog vele jaren waar je nog veel van nieuwe uitdagingen kan genieten. Eric, Martine en Hugo, Afscheid nemen doe je niet enkel van die ene toevertrouwde taak, maar van een hele wereld met honderden gezichten en evenveel verhalen die dwars doorheen het jouwe liepen. Bewaar ze als een naslagwerk van inzet die geboekstaafd blijft. Maar maak er ook een draaiboek van vol kleurrijke herinneringen, waarin je levenslang verwijlen kunt.

21


CLW HET CLW BOOMT… … maar een uitbreiding van het centrum zit er dit schooljaar niet in. Gelukkig kunnen we beroep doen op het Technisch Instituut. Volgende foto’s geven een indruk hoe we de ruimten ingepalmd hebben om onze klassen te huisvesten. 110 leerlingen zijn inmiddels ingeschreven en nog elke dag melden zich kandidaat-leerlingen aan. An Hernou is het team komen versterken en neemt een eigen stekje in bij de leerlingen die les volgen in het technisch instituut. Bart Philtjens, nieuwe leraar, geeft les aan onze leerlingen Voeger en Werfbediener. Geert Herbots en Gregor Merens zijn als tweedejaarsleerkrachten actief in de afdeling Residentieel elektrotechnisch installateur enerzijds en de afdeling magazijnmedewerker anderzijds. Hoe de collega’s het stellen in het voltijds? ‘In het begin was de situatie nogal hectisch, maar nu begint alles op rolletjes te lopen’. De leerlingen vinden het tof om er les te krijgen. Ondertussen is onze algemeen directeur naarstig aan het werk om alle mogelijkheden te onderzoeken naar de toekomst toe. Met een beetje geluk zitten we volgende schooljaar in nieuwe containerklassen!

22


HET CLW KWAM ONLANGS IN HET STREEKNIEUWS MET DIT ORIGINEEL PROJECT: PEPINGEN - DE KRUIDENIER KOMT LANGS IN CENTRUM VANDERSTOKKEN

‘Henri’s winkel’ komt langs in het Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken. Het doel van deze rijdende winkel bestaat erin de bewoners van Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken een extra dienst aan te bieden waarbij zij naar wens en op regelmatige basis verschillende zaken kunnen aankopen aan winkelprijs. Het aanbod zal variëren naargelang de vraag van de bewoners voor bepaalde producten. In het aanbod werden zowel fruit, snoepgoed, snacks, dieetproducten, verzorgingsproducten als weekbladen opgenomen. Het woonzorgcentrum werkte voor dit project samen Don Bosco Halle ‘Leren&Werken’, die de winkelkar ontwierpen en realiseerden. Ook de winkel Spar, gelegen in het centrum van Pepingen, is een belangrijke partner in de realisatie van dit project: zij maken de bestellingen vooraf in de winkel klaar. Ook de ploeg van vrijwilligers van het woonzorgcentrum is onmisbaar: zowel voor de aankleding van de rijdende winkel als voor het rondbrengen van de bestellingen kan men op hen beroep doen. Bron: ‘Editie Pajot’ Sam Herremans – Foto’s Olaf www.editiepajot.be/regios/10/articles/33932

23

Band Oktober 2013  

Band Tijdschrift voor school en gezin