Page 1

TIJDSCHRIFT VOOR SCHOOL EN GEZIN jaargang 2012-2013 nr. 4 maart . DB Halle . school voor wetenschap en technologie

d n a b DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT . Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle

. tel 02-356 29 49 . fax 02-363 09 81 CENTRUM LEREN EN WERKEN . L. Vanbeverenstraat 14, 1500 Halle . tel 02-356 22 36 info@donboscohalle.be . www.donboscohalle.be . website DB Vlaanderen www.donbosco.be


1STE GRAAD M. Van Malderen L. Van Belle 2DE GRAAD N. Van Belle A. Claes 3 GRAAD A. Longin M. Christiaens DE

BSO S. De Laet D. Van Lancker

editoriaal en bezinning ..................... 3 inschrijvingen en studietoelage .......... 4 studie-aanbod ................................. 5

BuSO E. Van Cauteren EINDREDACTIE G. Torisaen TEKSTVERWERKING EN OPMAAK K. Vanden Elschen

vakantie

futebol .......................................... 6 olyfran 2013 ................................... 7

horen me

proficiat! ..................................... 8-9

voelen m

inhuldiging gebouw ‘S’ ................. 10-11

ruiken wa

salesiaanse spelen ...................... 12-13 galabal ..................................... 14-15 Don Bosco Halle in de krant .......... 16-17 1ste graad ................................. 18-21

CLW H. Jamaels I. Joye

BEZ

zien met smaken,

Genieten

mag je, d 2de graad .................................. 22-27 3de graad ................................... 28-35

dat overv

je door h

nergens a bso ........................................... 36-39

Genieten clw ............................................ 40-41

BuSO .......................................... 42-43

dwang, z zonder h

Genieten

willen zij ander je

Genieten

dimensie

beter, kla

Dat ieder

2

vakantie


ZI NNIN G

E DITORIA AL De beste stuurlui staan aan wal.

et je eigen oren,

met je eigen lichaam,

at je vergeten was, je eigen ogen, puur en onvervalst.

n dat doe je en dat

Onlangs gonsden weer de geruchten in de media over scholen die hun leerlingen veel te vroeg op vakantie zouden laten vertrekken en leerkrachten die vroegtijdig zouden genieten van het zalige niksdoen waar heel wat buitenstaanders wellicht jaloers op zijn. De kranten zochten sensatie en belden mij op op zoek naar straffe uitspraken die de polemiek verder op gang konden helpen. Sommige journalisten eisten dat er maatregelen zouden getroffen worden om de ‘luiwammesen’ van het onderwijs een lesje te leren. (Sorry voor de beeldspraak) Sommige beleidsmakers en politici heulden mee met de pers, niet gehinderd door enige kennis van of ervaring in het onderwijs. Ik weigerde bewust een antwoord te geven maar achteraf voelde ik mij lichtjes geprovoceerd.

dat bekruipt je en

valt je, dat leer

het leven,

anders.

n, dat is zonder

zonder druk,

aast.

n is afhankelijk

jn van wat de te bieden heeft.

n is een andere

Sommige kwatongen vergeten blijkbaar (bewust?) dat heel wat leerkrachten weken van proeven opstellen met een blanco exemplaar en een invulsleutel achter de rug hebben die ze naderhand vaak tot ’s nachts dienen te corrigeren. Een vrouwelijke collega vertelde mij dat ze meer dan 2500 bladzijden diende te verbeteren. Men gaat voorbij aan het feit dat ons personeel vrijwillig 2 weekends per jaar komt werken om onze school te promoten en de broodnodige Eurocent te verdienen zonder dat er sprake is van dubbel ‘recup’ tijdens de week. Tijdens de verplichte delibererende klassenraden moeten zij beslissen over het lot van meer dan 1700 leerlingen. Een voor een. Geval na geval. Om nog te zwijgen over de juridisch noodzakelijk dossiers die opgelegd worden door de overheid. Proclamaties organiseren voor 400 tot 900 personen lijkt misschien voor sommige onwetende buitenstaanders slechts een akkefietje maar niets is minder waar. Het blijft keihard werken. Ik kan alleen maar mijn bewondering uitspreken voor leerkrachten en ondersteunend personeel die jaar na jaar alles in het werk stellen om onze school de glans van onze zeer goede reputatie te laten behouden. Beste collega’s ! Ik wens jullie van harte een schitterende vakantie. Jullie hebben ze verdiend. En ik kan het weten (in tegenstelling tot sommige nitwits die beter niet zouden oordelen over zaken waarvan ze geen kaas gegeten hebben).

e, een méér, juister,

aarder, deugddoend.

reen een zalige mag beleven.

Geniet van de zon! Laat de sensatie voor wat ze is en lees deze BAND ! GILBERT TORISAEN ALGEMEEN DIRECTEUR

3


INSCHRIJVINGEN

TECHNISCH INSTITUUT van 01 juli tot en met 13 juli 2013 van 19 augustus tot en met 31 augustus 2013 van 9u. tot 12u. en van 13.30u. tot 19.00u. (alle dagen, behalve zondag)

CENTRUM LEREN & WERKEN 1, 2, 3 en 4 juli en van 22 tot 31 augustus (uitgezonderd zondag) van 9u. tot 12 u. en van 13.30u. tot 17.30u. (behalve zaterdag tot 12u) Om ingeschreven te worden in het CLW dien je volgende documenten mee te brengen: identiteitskaart, eigen bankrekeningnummer (of dat van de ouders), het laatste rapport, 100 euro voorschot voor de schoolrekening / werkkledij voor de afdelingen magazijnier, logistiek helper, verzorgende en begeleider in de kinderopvang: een medisch attest (dat kan je terugvinden op de website) Ontbreekt één van deze elementen dan moet je terugkomen vóór de inschrijving definitief is.

Een schooltoelage is de financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school te helpen dragen. Een schooltoelage is ook bestemd voor de leerlingen in het secundair onderwijs. Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van het gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Maar uit onderzoek blijkt dat heel wat ouders die recht hebben op een schooltoelage toch niet de aanvraag doen. Nochtans kan deze financiële steun een belangrijke hulp betekenen.

documenten? uw zoon of dochter kan ze in het leerlingensecretariaat van de school onmiddellijk krijgen.

meer info? www. studietoelagen.be gratis infonummer 1700 WIM VERDEYEN , PEDAGOGISCH DIRECTEUR

4


1 SO A

2 SO

3 TSO

4 TSO

5 TSO

6 TSO

Se-n-Se

1A Wiskunde-en Wetenschappen (Wetenschappelijke richting)

Techniek-Wetenschappen

Industriële Wetenschappen

Grafische Communicatie

Elektromechanica

Techniek-Wetenschappen

Farmaceutisch Technisch Assistent

Grafische Communicatie

Elektriciteit-Elektronica

Industriële ICT

Techniek-Wetenschappen

Industriële Wetenschappen

Elektromechanica

Industriële Wetenschappen

Elektriciteit-Elektronica

Interieurinrichting

1A-Techniek en Media (Technische richting)

Grafische Communicatie en Media

Bouw- en Houttechnieken

1 SO B

2 BVL

1B

Nijverheid (Mechanica-Elektriciteit-Hout-Bouw-Grafische)

Drukken en Voorbereiden

Basismechanica

Bouwtechnieken

Grafische Media

Elektrische Installaties

Bouw

Drukken en Afwerken

Werktuigmachines

Lassen - Constructie

Houtbewerking

Elektrische Installaties

Ruwbouw

Meerkleurendruk-Drukwerkveredeling

Renovatie Bouw

Industriële Elektriciteit

Hout 3 BSO

4 BSO

5 BSO

6 BSO

7 BSO

Industrieel Onderhoud

BSO

Houttechnieken

Mechanische Technieken

Elektrotechnieken

Bouwtechnieken Elektrische Installatietechnieken Houttechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Multimedia Printmedia

Mechanica-Elektriciteit

Hout Constructie- en Planningstechnieken

Interactieve Multimediatechnieken

Tekst- en Beeldintegratietechnieken

Regeltechnieken

Stuur- en Beveiligingstechnieken

Computergestuurde Mechanische Productietechnieken

TSO

* Aanvuller Verkoper Kassier Winkelbediende

*Polyvalent onderhoudswerker gebouwen

*Voeger Werfbediener

*Logistiek helper in de zorginstellingen Verzorgende Begeleider in de kinderopvang

*Hoeknaadlasser Plaatlasser Lasser beklede elektrode

*Pc-technicus

*Residentieel Elektrotechnisch Installateur

*Magazijnmedewerker

*Hovenier – Onderhoud Hovenier – Aanleg

CLW

studieaanbod 2013-2014

5


FUTEBOL… VEEL FUN EN EEN

BEETJE DON BOSCO

6

Momenteel heerst er in ons een land een Braziliaans griep met als kenmerken Rio-koorts, swingende heupen, snel bewegende voeten en vreugdetaferelen die ons land beter verenigen dan sommige ministers in de Belliardstraat. Of deze opstoot van voetbalviriliteit en eindeloos enthousiasme iets te maken heeft met Futebol? Wie zal het zeggen? Is deze mysterieuze broederschap met als kenmerk een voetbal en vaandel jaren geleden de aanzet geweest tot wat nu resulteert in feestjes overal in Vlaanderen én Wallonië? Zo ver zal het nu wel niet gaan, maar wat het wel kenmerkt, is een flinke dosis Don Bosco, gekruid met een duidelijke pedagogische stijl en rijkelijk overgoten met fundamenten van het befaamde Salisiaanse opvoedingsproject. Futebol voetbalkampen, dat zijn 2 leerkrachten van onze school als organisators. Dat zijn laatstejaars leerlingen en oud-leerlingen die gedurende 3 dagen jongens & meisjes uit Halle en Beersel entertainen maar ook voetbalkunstjes bijbrengen. Samen geeft dit deskundigheid én plezier! Arne Vandenbrande (oud-leerling 6TGC), Erkan Samat (7BIH) & Siegert Perrots (6TEMA) zijn maar een paar namen uit het rijtje van ondertussen verafgode trainers. Futebol en Don Bosco? Gaan even hard samen als de Rode Duivels & Brazilië ;-) VAN BELLE NELE & VAN LANCKER DIRK Erkan

Siegert


‘LES OLYMPIADES DU FRANÇAIS ET DE LA

FRANCOPHONIE’ Op maandag 6 mei werden onze laureaten voor de wedstrijd van Olyfran: ‘Les Olympiades du Français et de la Francophonie’, verwacht in de Hadewijch-zaal van het Departement Onderwijs te Brussel. De leerlingen hadden er al een heel traject opzitten. Na eerst een schriftelijke voorronde van 100 meerkeuze-vragen doorworsteld te hebben op woensdag 27 februari, moesten de best scorenden nadien ook nog een mondelinge proef ondergaan in Hasselt op woensdag 17 april. Dit schooljaar hebben we onder de Franstalige deelnemers één superlaureaat: Cédric de la Kethulle de Ryhove (6TFA). Hij behaalde 100/100 voor de schriftelijke proef en won onder meer een Interrail ticket om een maand lang door Europa te reizen (zie artikel EDITIEPAJOT, p. 16 en 17). Thierry Van Schil (6BHOa) werd mooi derde in de categorie BSO en Steve De Ligne (6TEI) en Aurianna Panis (6TTW) kregen een eervolle vermelding en een boekenpakket. In totaal namen er 6653 leerlingen deel aan deze wedstrijd. We zijn dan ook terecht fier dat deze vier leerlingen in de prijzen vielen! Nogmaals proficiat! ELS DENS

7


PROFICIAT!

PICK & PLA Bij het begin van het schooljaar schreef het Don Bosco Technisch instituut uit Halle zich in voor een Provinciaal project. Het totaalproject bestaat uit de realisatie van een ‘Pick & Place’-machine. Deze machine moet werkstukken uit een magazijn halen en door middel van selectie op kleur en materiaal via een transportband in 3 verschillende opslagbakjes verdelen.

De opzet van deze wedstrijd is het verdedigen van het eindresultaat dat werd gerealiseerd met de geleverde componenten van verschillende fabricanten. Iedere deelnemersgroep was dus vrij om er zijn persoonlijke inbreng aan toe te voegen. Deze wedstrijd vond plaats op 27 mei in het Provinciehuis te Leuven. Hier presteerden de leerlingen van het 6de Elektrische Installaties zeer goed met hun project.

Deze uitdaging werd weggelegd voor 4 leerlingen van het 6de jaar Elektromechanica, het 6de jaar Elektrische Installatie (6TEI) en het 7de specialisatiejaar BSO Industriële Elektriciteit (7BIE) die dit project als hun GIP mochten beschouwen. De leerlingen van 6TEI en 7BIE schreven zich vol enthousiasme in voor de Vlaams-Brabantse wedstrijd Brabant GIP’t.

8

Tijdens deze wedstrijd namen provinciale winnaars het tegen elkaar op. Op deze Technobatt hebben onze leerlingen met ve trots de eer van hun school verdedigd.

Leerlingen met een technischof beroepsdiploma elektriciteit zijn gegeerd op de arbeidsmar Deze leerlingen kunnen met de certificatie, die ze verworven h door het realiseren van het pro zich nog meer profileren voor toekomstige betrekking in de s De deenemende leerlingen: (6TEI) Matthias Van Belle, Toon Vandenbroeck, Jiske Verdoodt en Sébastien

Het 7de jaar Industriële Elektriciteit werd winnaar van deze wedstrijd en kreeg hiermee een ticket voor de grote Technobattle.

(7BIE) Roy De Backer, Taulan Rexhmati, Michaël Vandeveld Bjorg Deherder.


Don Bosco Halle viert

ACE LAUREAAT

alle n tle eel

t kt. e hebben oject, een sector.

Sallets.

nt de en

Voor het tweede jaar op rij namen de leerlingen van het vierde jaar BSO en TSO van Don Bosco Halle deel aan de Vlaamse houtproef. De houtproef is een proef voor leerlingen die de richting Hout volgen en waarbij

techniek en vakkennis centraal staan. Een volledige dag mochten de leerlingen zich toespitsen op de opdracht en nadien werden hun resultaten beoordeeld door een vakjury.

Tijdens de editie van dit jaar vielen enkele leerlingen in de prijzen. Zo werd Geoffrey Van Den Hoof uit 4TSO eerste en werd hij gehuldigd tijdens de provinciale prijsuitreiking.

9


INHULDIGING

GEBOUW ‘S’ Don Bosco Halle opende officieel zijn nieuw klassengebouw. Het biedt aan de leerlingen van de afdelingen grafische en elektriciteit-elektronica eigentijdse lokalen die volledig zijn uitgerust en aangepast aan de moderne technischevereisten. Gastsprekers bij de opening waren Dirk Pieters, burgemeester van Halle; KoenPelleriaux, socioloog en kabinetschef van minister Lieten en oud-leerling van Don Bosco Halle; Frans Matthyssen, voorzitter van de raad van bestuur DBOC en Fons Leroy, afgevaardigd beheerder van VDAB. Voor de gelegenheid schreef leraar-dichter Ivo Van Strijtem een gedicht ‘School’. Spijtig was hij ziek en kon niet zelf zijn gedicht voorlezen bij de opening. Na de academische zitting werd het gebouw ingewijd door E.H. K. Marcelis Tips, provinciaal van de

10

salesianen in Vlaanderen. Het lintje werd offi doorgekniptdoor dhr. Matthyssen en dhr. Pie Strabag realiseerde de nieuwbouw van schoolgebouw S op de Don Bosco campus te Het Don Bosco instituut telt een 2.000 leer en is de grootste technische school van he Met de technische vernieuwingen zal dit wel meest high-tech school van de toekomst zijn De eerste plannen om dit te realiseren zijn a dan 10 jaar oud. Het gebouw is een tradition opgevat lessenblok met centraal gelegen gan laterale zones voor werkplaatsen en overige De buitengevels en gangwanden zijn dragend een flexibele indeling van de functionele rui mogelijk is. De gevelcompositie zorgt voor een maximaal natuurlijke lichtinval in de leslokalen. Het gebouw staat op een oppervlakte van 45


ficieel ters.

l

In de kelderverdieping staat de drukkerij, vier klaslokalen, kleedkamers, een technische ruimte en een magazijn. Door het niveauverschil krijgt ook de drukkerij veel zonlicht binnen. Boven deze kelderverdieping staan 2 bouwlagen. De kostprijs voor de bouw van dit gebouw wordt geraamd op 8,5 miljoen euro. In het nieuwe gebouw komt de drukkerij, 24 lablokalen en technische ruimten. De leerlingen zelf hielpen mee aan de bouw. Zij zorgden onder meer voor het klasmeubilair, computertafels en lichtbakken. Hiervoor gingen er leerlingen werken bij een firma in Wuustwezel, waar ze machines voor het werk konden gebruiken. Om alles zo vlug mogelijk te laten gebeuren verbleven ze er in een hotel.

500 m².

FELIX MERCK, EDITIEPAJOT

Halle. rlingen et land. llicht dĂŠ n. al meer neel ng, functies. d zodat mtes

11


12

SALESIAANSE SP


PELEN . KROATIË

13


G 14


15


DBH in de krant...

16


Don Bosco HALLE wint Brabant “GIP’t”

(Ingezonden foto's)

Ingezonden foto's uit ef het Don Bosco Technisch instituut van Bij het begin van het schooljaar schre satie reali de uit nd besto ct ct. Het proje Halle zich in voor een Provinciaal proje

17


1ste graad SCHOOLREIS 1 B De schoolreis van 1 B zou doorgaan in het prachtige Domein van Huizingen, maar dit plan viel letterlijk in het water door het slechte weer. Daarom zochten de leerkrachten naar een ander nat maar zeer fijn alternatief. De leerlingen konden namelijk terecht in het zwembad van Ninove ‘De kleine Dender’. Hier gingen we naartoe met de lijnbus, het was er krap maar zeker plezierig! Bij aankomst volgde een wandeling door de stad en mochten onze leerlingen nog even ‘moves’ showen met hun skateboard of gewoon gezellig een praatje slaan in het park. Daarna brak het grote moment aan en mochten de leerlingen het zwembad in. Iedereen liet zich uiteraard van zijn of haar beste kant zien! Trucjes, salto’s, mooie duiken,... onze leerlingen kunnen heel wat! Ze hadden het er naar hun zin en de pret werd nog groter toen voor hen het wildwaterbad open ging.

Uiteraard waren er na het zwemmen heel wat hongerigen en konden we terecht in het cafetaria voor de eigen picknick of voor een lekkere croque monsieur of spaghetti! Toen de maagjes gevuld waren, stonden we klaar om het weer te trotseren en huiswaarts te keren. Dit met heel wat paraplu’s maar ook veel lachende gezichten!

18


EUKE D AG!

We vert ro

kken va

Eenmaa

l daar g

nuit de s

chool s

tappen d naar In Mech e met d het trei elen sta e trein nstatio r p i n. c t e h n we af ting An Daar aa twerpen en nam ngekom en we d . en kreg e bus n de dag. en we w a ar Tech Eerst kr at uitle nopolis egen w g over . die we de plan e een b zeker m ning va laadje m oesten n et proe doen(d fjes van it was a de leerk lleen vo racht Doorda o r TW). t er we rken be zig war leuke e en, kon xperime den we nten ni spijtig et doen we in h genoeg et resta . Tijden een paa s de mi urant . r ddag at stuk fru We kreg en it. Nada en daar t e e o n gratis nze ma bundelt altijd v drankje je van e r o en een rberd w Techno as, kreg polis ze en we e lf. en Je moe st vraag jes oplo graag w ssen en ilde. Na mocht de proe afloop beetje w fjes doe erd ied moeiza n die je e reen ve am) en rzameld gingen terug n (dit gin we alle aar sch g een maal sa ool. men me t de tre in VERSLA G VAN AUKJE EN ELK DE CLE E PETR RCQ, SI OONS V LKE DE AN 2TT LOORE W

HET W AS EEN

ZEER L

ingen w

19


GEDICHTENDAG

20


21


2de graad SPROOKJES EN KAMISHIBAI. VAN SPROOKJE TOT PROJECT In de laatste fase, de reflectiefase van het kunsteducatieve, vakoverschrijdende project ‘Sprookjes en kamishibai’, kwam Marita De Sterck op 30 mei naar Don Bosco Halle om de kamishibaiverhalen van de leerlingen uit de grafische vierdejaars (4TGC, 4TGMA/B) te bespreken. Marita De Sterck is een gewaardeerde jeugdauteur onder meer bekend omwille van haar boek Beest in Bed, een bundel van negen volkssprookjes waaruit de leerlingen een oude, ongecensureerde en nietverkleuterde versie van Roodkapje kozen om er een kamishibaiversie

22

van te maken. Onze achtenzestig leerlingen maakten maar liefst meer dan honderd platen om deze middeleeuwse vertelling uit te beelden. Vanuit Marita’s achtergrond als antropologe en met haar kritische oog voor het beeldende was zij de aangewezen persoon om de afsluiter van het project binnen te trappen en de platen te becommentariëren. De leerlingen scoorden met hun mooie werken. Marita was onder de indruk. Daags voor haar komst plaatste ze de platen al online op haar site. Eigenlijk glunderde iedereen een beetje. Volgens Marita was het ‘een plezier om te merken hoe

de volkssprookjes in haar boek hun weg vinden naar de lessen Nederlands en grafische media en verschillende generaties uitnodigen om samen, al vertellend en luisterend en lezend, verleden, heden en toekomst te verbinden in een gedurfd, betekenisgevend project.’ Op naar een volgend project! Wie een selectie van deze platen wil bewonderen kan een kijkje nemen op de tentoonstelling van de opendeurdagen op 22 en 23 juni. CORALIE DIERCKX


23

LONDON


4 TGC kiest voluit voor biodiversiteit!

Dana Waye uit 4TGC, s schitterend In de les n biodiversit de bij is in

Biodiversit alle versch belangrijk op dit mom zullen ande ondervinde geen graan bijdrage le belangrijk! bloemen di of zelf een tuin te pla kan het al samen onz

Er bestaan voornameli ‘Wilde bij’ i hommels. D een belang waardoor w kunnen plu voor de be het stuifme minder bije varroamijt. wegjagen. beschermt zijn korf. D om haar ei biodiversit hoe we bij Eerst bekek demonstrat insectenhu verwerken,

Wij hebben kunnen ze boomstron twijgjes, p Alles was g zorgen dat beschimme Als basis w het deksel het bijenhu bijenhuis g plaatsen m en vlinders sedum, sla

24


enbergh en Jane Van Elewyck, leerlingen schreven een boeiende tekst over een d project in de lessen natuurwetenschappen. natuurwetenschappen leerden we over teit en bijen en hoe belangrijk de rol van n de biodiversiteit.

teit is eigenlijk een verzamelnaam voor eidene levensvormen. De bij is een heel onderdeel hiervan. De bijenpopulatie daalt ment te snel. Als er niet genoeg bijen zijn ere levensvormen daar sterke hinder van en. Zonder de bij is er geen honing, n, geen fruit, enz. Iedereen kan een eigen veren aan de biodiversiteit, dat is heel Je helpt al door gewoon enkele planten of ie bijen en vlinders aantrekken te planten n bijen – of insectenhuis te bouwen en in de atsen. Als iedereen een kleine bijdrage levert heel wat verschil maken en verbeteren we e biodiversiteit.

verschillende soorten bijen. Wij hebben het ijk gehad over de honingbij en de wilde bij. is een verzamelnaam voor solitaire bijen en Die produceren geen honing maar spelen wel grijke rol in het bestuiven van bloemen wij vruchten, zoals appels en dergelijke, ukken en opeten. De honingbij zorgt ook stuiving van bloemen en maakt met eel honing. Er zijn steeds minder en en. Dit komt onder andere door de . Die kan een hele kolonie verzieken en zelfs Als een imker zijn zieke honingbijen niet tegen de parasiet verlaat heel de kolonie De solitaire bij heeft een tekort aan plaatsen tjes te kunnen leggen. Daardoor gaat de teit achteruit. In de klas hebben we geleerd en kunnen helpen en een bijenhotel bouwen. ken we een documentaire waarin een tie te zien was over het maken van een uis, over welke materialen we daarin kunnen , wat het beste is voor de bijen, enz.

n vooral gewerkt met bamboe. In de holtes hun eitjes leggen. We gebruikten ook ken met daarin gaatjes van 10mm diep of lastieken rietjes, stro, ... gerecycleerd materiaal en we moesten ervoor t alles goed droog was en zeker niet kon elen, we mochten niets aankopen. was een houten wijnkistje het handigste, kon daarna ook nog dienen als dakje voor uis. Iedere leerling heeft zijn of haar gemaakt en nu gaan we die in het bos met veel bloemen en planten errond die bijen s aantrekken, zoals vergiet-me-nietjes, ngenkruid, citroenmelisse.

Zo creëren we ons eigen Don Bosco insectenhotel en dragen wij ons steentje bij aan de biodiversiteit. Jane Van Elewyck voegt nog toe: We hebben uiteindelijk dan onze mooie bijenhuizen mogen voorstellen aan elkaar. Sommigen hadden hele mooie bijenhuizen en anderen heel wat minder en al zeg ik het zelf, ik hoor bij de eerste groep. Onze mooie bijenhuizen gaan in het bos opgesteld worden tijdens de opendeurdagen, nadien krijgen ze een vaste standplaats. Hopelijk kunnen wij dan niet enkel bijen maar ook mooie vlinders aantreffen in ons bos. Wij hopen zo iedereen op school warm te maken om de biodiversiteit een handje te helpen. Omdat de biodiversiteit daalt en de bijen stilaan verdwijnen gingen we op zoek om een handje te helpen. Onze leerkracht natuurwetenschappen mevr. Garcet gaf ons de opdracht een bijenhuis te bouwen. Deze solitaire bijen zijn wilde bijen en zijn aan het verdwijnen. De redenen hiervoor zijn de sierbloemen die minder nectar produceren en de bijen die steeds minder plekjes vinden om te wonen. We zijn begonnen met het verzamelen van informatie over de solitaire bijen en het maken van huisjes voor hen. We keken naar de aflevering van Bartel Van Riet in het programma Groenland om te leren hoe je zo’n bijenhuis het best maakt. Thuis zijn we zelf aan de slag gegaan. Zoals we op het internet gelezen hadden, moesten we gaatjes in hout maken bijvoorbeeld of met bamboe van 3 of 4 mm breed en 10 cm diep. Hierin zullen de bijen hun eitjes leggen. Al het materiaal moest goed droog zijn en we moesten er zeker op letten dat onze bijenhuizen niet konden rotten. Iedereen had een uniek bijenhuisje en op zijn manier er iets zeer leuk van gemaakt. We hebben er nooit echt bij stil gestaan dat zo’n klein diertje zoveel kon veranderen zeker als deze verdwijnen. De bijenhuizen zijn te bezichtigen op de opendeurdag op 22 en 23 juni. Nadien worden ze in het bos geplaatst waar al bomen staan en waar bloemen (vergeet-me-nietjes, sedum, slangenkruid) worden geplant die bijen en vlinders aantrekken. Hopelijk kunnen wij dan niet enkel bijen maar ook mooie vlinders aantreffen in ons bos. Wij hopen jullie zo ook warm te maken om de biodiversiteit een handje te helpen. 4TGC

25


MAAK EEN WARM GEBAAR IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE IN VLAANDEREN.” Onder deze leuze trachten we met onze leerlingen uit het vierde jaar TSO in Don Bosco Halle reeds drie jaar onze schouders te zetten onder de inzamelactie van Welzijnszorg. Het begon allemaal met enkele vrijwilligers, maar groeide al gauw uit tot een traditie waarin we alle leerlingen aan het werk zetten met groenten, messen en mixer. Per twee klassen gingen ze tijdens de koude wintermaanden elke week aan de slag onder begeleiding van hun godsdienstleerkracht en de leerkracht van dat lesuur. Ze misten maar al te graag enkele uurtjes les om elke keer verse soep te maken (of was het om één of andere saaie les te kunnen ontlopen, wie zal het zeggen…) Soms was er al eens een leerling met koksschoolervaring, en hier een daar een sterke jongeman om de grote mixer te hanteren. Wanneer de soep stond te pruttelen, hadden we telkens enkele gretige afwassers en tijdens de middag waren er altijd goede zielen die hun middagmaal even uitstelden zodat de warme soep kon geserveerd worden. Op drie verschillende verkoopstanden werd vaak haast gevochten om een bekertje soep te kunnen bemachtigen. Het gebeurde dan ook soms dat de bodem van de grote soepketel al na minder dan een kwartier te zien was. Na de editie van vorig jaar werd ook nu ruim op voorhand uitgekeken naar onze wekelijkse soepbedeling. Voor de reclame konden we dan ook rekenen op de leerkrachten en leerlingen van de grafische afdeling. Zij maakten binnen een vakoverschrijdend project mooie affiches in Pop-art stijl zodat er een mooie waaier aan reclame in de school te bekijken was. Onder leiding van Mies Clement voor de ontwerpen, en Nele Verhasselt voor de digitale opmaak is dit keer op keer een streling voor het oog. De leerlingen zelf zijn ook fier dat hun werkje door iedereen te bewonderen is.

26


ENKELE REACTIES VAN ONZE LEERLINGEN De soep maken was heel fijn. Alle leerlingen werkten vol enthousiasme en hielpen zeer goed mee. Iedereen wou zijn steentje bijdragen voor het goede doel. En als beloning voor het harde werken, kregen de leerlingen een optreden van Nigel Williams. H.B. Het maken van de soep was heel tof. Een uurtje geen les hebben en in de plaats daarvan groenten snijden mag veel vaker gedaan worden. Ook de soep verkopen was voor mij een zeer toffe ervaring, zeker als je er een optreden van Nigel Williams voor terugkrijgt. P.VdS Het maken van de soep was zeer leuk, en natuurlijk ook leerrijk. De gedachte hiermee een goed doel te steunen was mooi, en het optreden van Nigel Williams was toch een leuke verrassing. M. VdV Het is goed om een keer een ander te helpen door gewoon soep te maken en te verkopen. S.K. Ik vond het een leuk idee, meedoen aan de actie ‘Soep op de stoep’. Wij doen als klas een (kleine) inspanning en we houden er een mooi bedrag aan over. We hebben zeker 1500 euro ingezameld voor het goede doel en we kregen daarom een fantastische uurtje vermaak van Nigel Williams. T.R. Ik vond ‘Soep op de stoep’ een heel mooi initiatief. Hierdoor kunnen jongeren meewerken aan de strijd tegen armoede. Zelf heb ik geen soep kunnen maken of verkopen, maar ik heb mijn steentje bijgedragen door zelf enkele bekers te kopen. R.S. Zelf weet ik niet hoe het is om in armoede te leven dus zet ik mij graag in om daartegen te vechten. S.DB Ik vond de prijs zeer geslaagd. Een optreden van een stand-up comedian als ontspanning was zeer goed. De prijs voor een bekertje soep zou gerust wat hoger mogen liggen dan 1 euro. We hebben met veel liefde soep gemaakt voor mensen die minder kansen hebben. W. DB

Ook andere leerkrachten waren, net als de soep, ‘warm’ te maken om bij te dragen aan het project. Het was voor hen vaak al een belevenis op zich om de leerlingen te leren groenten snijden. Soep op de stoep biedt ook heel wat kansen voor het contact tussen leerkrachten en leerlingen: samen groenten snijden, samen koken, samen soep schenken en verkopen. Men leert elkaar eens op een andere manier kennen en er is wat meer ruimte en tijd voor een losse babbel. Het werkte ook zeker motiverend dat de hele school enthousiast in het ‘soepverhaal’ meeging. Vaak kwamen er al groepjes leerlingen net iets vroeger uit de eetzaal dan zou mogen, om toch maar een kop soep te kunnen bemachtigen. Tot slot, indien anderen graag even succesvol willen zijn als wij, geven wij ons recept graag prijs: . Een stel enthousiaste leerlingen . Sympathieke leerkrachten die een oogje in het zeil houden . Heerlijk verse groenten . Grote kommen water . Een gigantische mixer . 400 iso-bekers . Koude wintermaanden . Vaste klanten Dit alles georganiseerd door de leerkrachten godsdienst Hannah Verdoodt, Stef Gordts en Julie Cobbaert.

JULIE COBBAERT ISM STEF GORDTS

27


3de graad

AMSTERD

28


DAM

29


PAR 30


I J S 31


32

rotterda


am

33


34


35


BSO

BEZINNING 5 BSO

ONZE SCHOOL WERKTE MEE AAN HET PEILINGONDERZOEK VAN DE VLAAMSE OVERHEID Het vak PAV of Project Algemene Vakken is voor velen onder ons de letterlijke vreemde eend in de bijt. Voor mensen die afstudeerden in een ASO- of TSO richting is het een onbekend vak vermits het enkel in de beroepsafdeling onderwezen wordt. Aanvankelijk werd PAV beschouwd als een integratie van de vakken Nederlands, Wiskunde, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Omdat de motivatie voor deze vakken bij BSO-leerlingen vaak ver te zoeken was, wou men themagewijs de interesse van de beroepsleerling aanwakkeren. Intussen bieden wij in onze lessen PAV zoveel meer. Tijdens onze lessen PAV moeten leerlingen vaardigheden en attitudes ontwikkelen om zinvol te functioneren in hun onmiddellijke leefomgeving. Hun eigen leefwereld en wereldbetrokkenheid vormen hierbij de basis. Wij willen onze leerlingen immers begeleiden, weerbaar maken, laten functioneren in onze maatschappij en kennis en inzicht geven. Zo worden zij de burgers van de toekomst in onze snel evoluerende technologische en multiculturele samenleving. Vanaf het derde tot en met het zevende jaar worden deze vaardigheden en attitudes aangeleerd aan de hand van thema's die relevant zijn in onze maatschappij: gezondheid, drugs, seksualiteit, op reis gaan, een studentenjob doen, lawaaihinder, armoede in onze maatschappij, sport,film en televisie, relaties, democratie, milieu en klimaat, verzekeringen, media, de multiculturele samenleving, rijbewijs, budget-beheer, leren solliciteren, financiële opvoeding, kritisch denken ... en actualiteit. We zorgen er telkens voor dat deze thema's aansluiten bij de leefwereld en de capaciteiten van de leerlingen. Onze school engageerde zich om deel te nemen aan een peiling PAV in de derde graad van het secundair onderwijs. Samen met 3600 andere leeftijdsgenoten uit ongeveer 100 Vlaamse scholen maakten 70 leerlingen van 6 BSO op 14 en 15 mei toetsen waarin ze moesten bewijzen in welke mate ze de eindtermen PAV beheersen. Deze eindtermen zijn minimumdoelen die de maatschappij voor iedereen noodzakelijk vindt. Ze vormen de kern van het onderwijsaanbod van elke secundaire school en zijn dus belangrijke kwaliteitsnormen. Met deze peiling wou de Vlaamse overheid de prestaties van BSO-leerlingen in Vlaanderen onderzoeken: hoeveel leerlingen bereiken de eindtermen en met welke eindtermen hebben ze het moeilijk? Eén van de vele vragen die onze leerlingen moesten oplossen: Op een muziekfestival kan je 25 gebruikte drankbekertjes inruilen voor 1 gratis drankje. Er werden 590 gratis drankjes uitgedeeld. Elk bekertje weegt 5g. Hoeveel kg plastic afval haalden ze hiermee van de festivalweide? A B

36

14,75 kg 29,50 kg

GEERT MERTENS LERAAR PAV IN 6 BSO

C D

73,75 kg 125,00 kg

De godsdienstleerkracht hebben voor iedere klas BSO een fantastische da Bestemming: het dagce te Brugge. De Sleutel is een organi gezondheidszorg die zic tot mensen met drugpro risicogroepen. Deze org over heel Vlaanderen en ambulante (hulpverleni in het centrum – De Sle enkele deze vorm van h als residentiële hulpverl


O – DE SLEUTEL

ten van 5 BSO s uit het vijfde jaar ag op stapel gezet. ntrum ‘de Sleutel’

isatie binnen de ch onder meer richt oblemen en andere anisatie is verspreid n biedt zowel ng zonder verblijf eutel te Brugge biedt ulpverlening aan) lening aan.

Daarnaast zorgt de Sleutel ook voor drugpreventie en voor de re-integratie op de arbeidsmarkt. Ze geloven in de meerwaarde van een drugvrij leven. De bezinning van 5 BSO kaderde dan ook binnen dit breder geheel. In eerste instantie krijgen de leerlingen wat informatie over de Sleutel zelf: Wie zijn ze? Wat doen ze? Wie klopt aan bij hen? … Nadien wordt er gepraat over de verschillende soorten drugs en de effecten ervan. En dan… kwam datgene waar nog over nagepraat wordt: de klasopdrachten. Men z’n allen over een loodrechte, gladde muur van 4 meter geraken met enkel de hulp van je medeleerlingen, een vliegende-banden-parcours van

ongeveer 6 meter afleggen zonder ook maar een voet op de grond te zetten, het in evenwicht houden van een wipplank, … waren slechts enkele opdrachten die ze als klas samen dienden af te leggen. DOEL: het groepsgevoel en het leren samenwerken binnen de klasgroep versterken. De aanmoedigingen waren niet gering gedurende de bezinning, en de grenzen die verlegd werden door sommige leerlingen zijn er om te koesteren. Het was hartverwarmend om te zien hoe leerlingen door elkaar aanvaard en geholpen werden. Opzet geslaagd! SOPHIE DE LAET

37


7BIH ging werkplekleren bij de firma Belsack. De Okkernoot, een kortverblijf en woonhuis voor mensen met autisme, heeft een nieuwbouw in Denderwindeke. Er werd plaats voorzien voor 20 extra bedden. Uiteraard moeten er ook kasten gemaakt worden voor deze mensen en hiervoor werd de school aangesproken. In totaal moeten er 40 kasten worden klaargemaakt. SHC ging alles voorbereiden. Zij maakten de detailtekeningen volgens de architectenplannen, maakten de materialenlijsten en CNC-programma’s. Aangezien het hier over een grote hoeveelheid grote platen gaat, in totaal 110 stuks van 2800 x2080, is het niet zo evident om deze op de paneelzaag in de school te zagen. Daarom spraken we de firma Belsack aan om de platen bij hen te laten zagen en ook af te kanten. Deze firma heeft de industriële machines waar wij van dromen en is dicht bij de school gelegen. Zij hebben onlangs geïnvesteerd in een automatisch platenmagazijn en een nieuwe opdeelzaag. Ook de kantenlijmer mag gezien worden met zijn voorfreesaggregaten en ….. wow ik ga hier te veel in op. Het spreekt dus voor zich dat dit de ideale plaats is om met de leerlingen van 7BIH aan werkplekleren doen. Op 17 april mochten we al een eerste keer langs gaan met de leerlingen om er afspraken te maken, de werkvloer en de machines te gaan verkennen, maar ook om onze zaaglijst in te voeren in het opdeelprogramma van de firma. Op 22 april werden we er om 8uur stipt verwacht om alle platen te gaan verzagen en af te plakken. Je kan nu wel denken, dat dit gewoon maar op een knopje duwen is en aanpakken, maar het is wel degelijk meer dan dat. Nieuwe machines moeten worden toegelicht. Regelmatig controles uitvoeren op de afgewerkte stukken of de maten wel correct zijn, letten op de zuiverheid, labelen van elk onderdeel op de juiste manier. Ook stapelen en sorteren en transport klaarmaken komen hier bij kijken. Deze handelingen zijn nodig zodat er later geen vergissingen kunnen gebeuren. Het samenwerken en elkaar aanvoelen was zeker heel belangrijk om alles tijdig en op een correcte manier af te krijgen en onze leerlingen zijn hier zeker in geslaagd. Ik heb de jongens van 7BIH elk hun plaats zien innemen op de werkvloer en zien samenwerken. De motivatie was zeker aanwezig want voor 16u waren alle platen verzaagd, afgeplakt en ingepakt, klaar om naar de school te vervoeren. Als leraar van deze jongens is het fijn te zien dat de kennis die je elke dag probeert mee te geven resulteert in een vlotte samenwerking en de juiste uitvoering van het werk op de werkvloer.

38

Mommens Christophe


RECEPT VOOR ANDERS DAN ANDERS DAGEN SUCCES VERZEKERD! BRUSSEL IN DE MIX . Neem 75 enthousiaste leerlingen uit 5 BSO. . Voeg de wandeling, de metro-en treinreis samen met een beetje vluchtelingen uit het Klein Kasteeltje, een vleugje mediterrane kruiden uit de Noordwijk en wat Molenbeek toe. . Laat het geheel even rusten in centrum ‘De Markten’. . Bak de bakbananen uit de Matongé-wijk in hete olijfolie. . Besprenkel het geheel met een uurtje regen en heel wat zon. FAJITAS CON 5 BSO . Neem 75 dolenthousiaste synthese-vrije leerlingen uit het vijfde jaar. . Verdeel ze in groepjes en laat ze een uurtje sudderen in een djembé-workshop, een uitdagend anders dan anders parcours en een snelcursus koken voor beginners. . Wissel ieder uur van kom en laat tussendoor even rusten. . Na twee wissels zorg je voor de nodige energie door een virgin mojito, guacamole, prikkers van mozzarella, basilicum en tomaat te serveren, gepaard met fajitas de pollo. . Om dit alles wat te laten zakken, voeg je wat bakbanen en een heuse internationale wereldsla toe. ZUID-AFRIKAANSE WERELDMÉLANGE . Neem dezelfde hoeveelheid leerlingen uit de vorige recepten en voeg een enthousiaste en sportieve leerkracht toe (type Thomas Steurbaut). . Voeg een vleugje apartheid, 3 ton wilde dieren, een zee van Afrikaanse ervaringen en een bungeesprong toe. . Ook een beetje vocht (uit openstaande monden). . Verdeel dit geheel in kleinere groepjes en doe een wedstrijdje over hun internationale kennis. . Wees verrast door de hoge scores en de originele slogans. Als laatste stap bij ieder recept hoort een welgemeende ‘dank u’ aan de leerlingen omdat ze deze dagen zo enthousiast wilden beleven! SOPHIE DE LAET

39


CLW

WIE HEEFT ZE OPGEMERKT WIE LAS EROVER IN DE PERS? Creatief, talrijk, opvallend en vooral educatief….

WERKGROEP

WELZIJN in de kijker 40


Hondenpoep stapelde zich geregeld rond ons gazon‌ eromheen kijken en stappen lukt soms niet tot vreselijke ergernis van talrijke passanten en onze leerlingen die de tuin onderhouden. Ludieke anti-hondenpoep-platen prijkten opeens opvallend in het gazon. Elke passant keek ernaar en begreep onze frustratie. De leerkracht Hovenier en zijn leerlingen ondervonden hoe positief deze boodschap begrepen werd. Kort, krachtig en creatief zo moest het zijn want ondertussen zijn de platen netjes opgeborgen tot hopelijk nooit meer!

Welzijn en gezondheid laten zich perfect aan elkaar meten om jongeren bewuster te laten omgaan met hun lichaam. Een stevig ontbijt, bewegen, denken en doen waren de inzet voor een geslaagde afsluiter van het tweede trimester. De gezondheidsrally kreeg als startsein een fris en gezond ontbijt. Nadien werden verschillende opdrachten als aaneengeschakeld parcours opgezet in de verschillende klaslokalen.

Alle leerkrachten en personeelsleden van het centrum werden ingeschakeld om alles vlot te laten verlopen. De opdrachten werden creatief in elkaar geknutseld door de leerlingen zelf in aanloop tot de rally. Wie het eerst aan de finish kwam? Dat weten we niet meer precies; waar we wel zeker van zijn is dat alle leerlingen en personeel met een glimlach de dag afsloten en welgezind de Paasvakantie aanvatten.

41


BuSO DANKWOORD GELUKKIGE OUDERS ‘Het is het verhaal van ouders die eerst vasthielden aan ‘niet-schoolrijp’, vervolgens poogden te begrijpen en die later eerder berustten dan aanvaardden. Ten einde raad vonden ze de weg naar het buitengewoon onderwijs. Het was geen keuze, het was een must. En dan zagen ze jaar na jaar de vooruitgang en de terugkeer van een toekomst voor hun kind.’ Beste mijnheer D’hoker en alle leerkrachten/personeel van Freek de voorbije 5 jaren, Het bovenstaande tekstje op jullie website typeert wat we als ouders doormaken in de zoektocht naar ‘het beste voor je kind’. Het aanvaarden dat de ‘doorsnee weg’ niet haalbaar is voor jouw kind vraagt een grote emotionele inspanning. De zoektocht naar de geschikte ondersteuning en begeleiding was evenmin makkelijk. De stap was zwaar maar uit gesprekken kregen we de bemoedigende woorden dat deze kinderen zeker een plek op de toekomstige arbeidsmarkt halen. Het gaat niet alleen om werk maar vooral om deze kwetsbare kinderen het zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel (terug) te geven. Sommigen onder jullie zullen zich nog goed de eerste weken van Freek op jullie school herinneren. Het was voor hem, komende uit de familiale gezellige Freinetschool, een hele grote stap. Zijn kwetsbaarheid en onzekerheid was zo zichtbaar. Het leven op jullie school, samen met andere kwetsbare kinderen/jongeren, is hem vaak heel zwaar gevallen. Maar gaande weg, met vallen en opstaan, heeft hij door jullie ondersteuning en begeleiding, aan zelfvertrouwen gewonnen, is hij kunnen groeien tot de toffe gast die hij nu is. Maar bovenal heeft hij er ‘goesting in’. Hoeveel jongeren zijn al niet in de eerste jaren van het secundair schoolmoe? Freek wil verder en heeft in kleine stapjes al aantal hele mooie overwinningen behaald (Autocad-cursus gevorderden met 80%/nog één module te gaan en hij heeft het getuigschrift van hulpkok/animatorcursus in het jeugdwerk/VCA-getuigschrift en natuurlijk gisteren zijn eerste getuigschrift voor schrijnwerkerij). Wie kan dat op 16 jaar al op zijn CV zetten! We zijn fier op hem en zullen hem ook in zijn toekomstige plannen heel hard ondersteunen (en stilaan loslaten). Via deze weg willen we jullie hartelijk danken voor de inspanningen die jullie leveren voor al deze kinderen, voor het geloof in hun toekomst en de zo noodzakelijke ondersteuning in hun groei naar werken en te blijven geloven in hun mogelijkheden. Het vraagt veel geduld en inlevingsvermogen. Maar blijf erin geloven dat elk schouderklopje, hoe klein ook, 1000X meer waard is dan de punten op hun rapport. Jullie slagen erin heel wat risicokinderen kansen in het leven te geven! Het was mooi en aangrijpend om dit gisteren op de proclamatie te zien. Het gaat er niet alleen om wat ze doen maar wie ze zijn en worden. Het getuigschrift is één sleutel, jullie geven er meerdere! Hartelijk dank! Prettige vakantie

42

JAN EN VEERLE DE FIERE PAPA EN MAMA VAN FREEK


EEN BUITENGEWONE SCHOOL

Een school van buitengewoon onderwijs is een school waar de leerling met een individuele benadering algemene kennis en praktische vaardigheden aanleert om zich voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en beleefde omgangsvormen.

Het is een school waar men aandacht heeft voor een schouderklopje en een luisterend oor. Men leert er opgroeiende jongeren zorg dragen voor de anderen, praten en luisteren over wat waardevol in hun leven is.

De Don Bosco BuSO - school is een school met een onderdak om thuis te komen met al je moeilijkheden en je dromen, met al wat in je leeft.

1

4

Ons buitengewoon onderwijs in Don Bosco; type 1 opleidingsvorm 3,

is een daadwerkelijke opleiding met terechte toekomstperspectieven. Van harte welkom. Hugo D’Hoker Directeur

Daarvoor staat een team van enthousiaste leerkrachten en omkaderend personeel dagelijks klaar om vanuit een christelijke levensvisie, het beste uit de leerlingen naar boven te halen.

1 Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak 2 Hoeklasser 3 Metselaar 4 Werkplaatsschrijnwerker 5 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen 6 Magazijnmedewerker

2

5

3

43

6

Band Juni 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you