Page 1

ondertussen in de Johanneskerk jaargang 1 nr 5 maart 2010

verhaal halen Vanaf oktober 2009 tot mei 2010 staan iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een grote invloed hebben gehad op kerk en samenleving. Verhalen gebruikt en misbruikt, verwerkt in kunst en literatuur, nooit ongevaarlijk, altijd prikkelend.

21 maart 2010: misbruikte teksten, misbruikte mensen het verhaal over Sodom en Gomorra opnieuw verteld

‘Bijbelteksten zijn nogal eens gebruikt als gesels. Men slaat mensen dan met het woord van God in de hand, en hun wordt het recht ontnomen te leven naar hun aard. En het verhaal over Sodom en Gomorra in Genesis 18-19 wordt gebruikt om dit te verdedigen. De vraag dient zich aan wat er precies staat in deze tekst. Bevat hij een afkeuring van homoseksueel gedrag, zoals er in de loop van de geschiedenis in gelezen is? Of gaat het er om heel andere dingen?

Deze bijeenkomsten hebben ook ten doel alternatieve vormen van vieren te ontwikkelen en dragen daarom ten dele een experimenteel karakter.

Om te onthouden ● iedere derde zondag van de maand (met uitzondering van de maand december) ● aanvang: 10.00 uur ● napraten met koffie ● Plaats: Johanneskerk—Moezeldreef 400 UtrechtOvervecht (op loopafstand NS station UtrechtOvervecht

John Martin: Sodom en Gomorra (1832)

Publicatie Sodom  
Publicatie Sodom  

Vanaf oktober 2009 tot mei 2010 staan iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een grote invloed hebben gehad op k...

Advertisement