Page 1

ondertussen in de Johanneskerk jaargang 1 nr 8 april 2010

verhaal halen Vanaf oktober 2009 tot mei 2010 staan iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een grote invloed hebben gehad op kerk en samenleving. Verhalen gebruikt en misbruikt, verwerkt in kunst en literatuur, nooit ongevaarlijk, altijd prikkelend.

18 april 2010: leven in de marge het levensverhaal van Hagar Een mens die deel uitmaakt van het bezit van een andere mens, het is in onze tijd ondenkbaar. In de tijd waarin de bijbel is ontstaan, is dat nog heel gewoon. Slaven en slavinnen maken deel uit van het bezit. Ze zijn minder waard dan kamelen of ezellinnen. Zo ook Hagar. Maar tegelijkertijd breekt het levensverhaal van Hagar met een aantal traditionele opvattingen. Ook al is zij een slavin, zij krijgt een gezicht en wij krijgen zicht op haar gevoelens en visie. Levend in de marge van de samenleving komt zij voor een moment in het centrum van de belangstelling te staan.

Deze bijeenkomsten hebben ook ten doel alternatieve vormen van vieren te ontwikkelen en dragen daarom ten dele een experimenteel karakter.

Om te onthouden ● iedere derde zondag van de maand (met uitzondering van de maand december) ● aanvang: 10.00 uur ● napraten met koffie ● Plaats: Johanneskerk—Moezeldreef 400 UtrechtOvervecht (op loopafstand NS station UtrechtOvervecht

Adriaen van der Werff (1659-17212) - Abraham, Sara en Hagar

Publicatie Hagar  
Publicatie Hagar  

ondertussen in de Johanneskerk Vanaf oktober 2009 tot mei 2010 staan iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een...

Advertisement