Page 1

ondertussen in de Johanneskerk jaargang 2 nr 3 ovember 2010

verhaal halen Vanaf oktober 2010 tot mei 2011 staan evenals vorig jaar iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een grote invloed hebben gehad op kerk en samenleving. Verhalen gebruikt en misbruikt, verwerkt in kunst en literatuur, nooit ongevaarlijk, altijd prikkelend.

21 november 2010:

het gevecht met de engel

het tweede deel van een tweeluik

Het lijkt op een innige omhelzing maar het is een gevecht op leven en dood. De rode figuur rechts is Jakob, die net vertrokken is uit een land waar hij uiteindelijk niet thuis hoorde. Op weg naar het land dat aan zijn voorvaders beloofd was, wordt hij ‘s nachts door een engel aangevallen, de grote figuur links. De naakte engel, de zedig geklede Jakob, kijken in elkaars ogen als geliefden. Jakob streelt teder de engel die hem liefdevol omarmt. Het is wel een heel vreemd gevecht, daar aan de oever van de Jabbok. En daarom ook een gevecht waar veel over te vertellen valt. Deze bijeenkomsten hebben ook ten doel alternatieve vormen van vieren te ontwikkelen en dragen daarom ten dele een experimenteel karakter.

Om te onthouden ● iedere derde zondag van de maand ● aanvang: 10.00 uur ● napraten met koffie ● Plaats: Johanneskerk—Moezeldreef 400 UtrechtOvervecht (op loopafstand NS station UtrechtOvervecht

Marc Chagall— het gevecht met de engel

Publicatie gevecht met de engel  

Vanaf oktober 2010 tot mei 2011 staan evenals vorig jaar iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een grote invloe...