Page 1

ondertussen in de Johanneskerk jaargang 1 nr 4 februari 2010

verhaal halen Vanaf oktober 2009 tot mei 2010 staan iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een grote invloed hebben gehad op kerk en samenleving. Verhalen gebruikt en misbruikt, verwerkt in kunst en literatuur, nooit ongevaarlijk, altijd prikkelend.

21 februari 2010: opnieuw beginnen in een onbereikbaar land over Abrahams reis met een ongewisse bestemming

‘Abrahams geschiedenis toont ons het mensenleven als een reis, als een altijd onderweg zijn’. Het lijkt een diepzinnige gedachte, maar is het dat ook echt? Of is het te gemakkelijk, iets in de trant van de tegeltjeswijsheid ’God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst’. Braaf. Een zoethoudertje en dus goedkoop. Er wordt niets wezenlijks mee gezegd. Abraham trok weg uit Ur, één van de steden van de Chaldeeën, een reis zonder thuiskomst, maar ook zonder weg terug. Waarom eigenlijk? Deze bijeenkomsten hebben ook ten doel alternatieve vormen van vieren te ontwikkelen en dragen daarom ten dele een experimenteel karakter.

Om te onthouden ● iedere derde zondag van de maand (met uitzondering van de maand december) ● aanvang: 10.00 uur

Jacopo Bassano 15901-1592 —Abrahams vertrek naar Kanaän

● napraten met koffie ● Plaats: Johanneskerk—Moezeldreef 400 UtrechtOvervecht (op loopafstand NS station UtrechtOvervecht

Publicatie Abraham  

Vanaf oktober 2009 tot mei 2010 staan iedere derde zondag van de maand verhalen centraal die eeuwen lang een grote invloed hebben gehad op k...