Page 1

Op Dreef informatieblad

jaargang 9, nr. 3

februari / maart 2012


JAARGANG 9 NR. 3

PAGINA | 2

INHOUDSOPGAVE Overweging De liefde van God de Vader ......................................................................... 3 Nieuwe naam ‘Op Dreef’ .................................................................................................. 3 Redactielid gezocht.......................................................................................................... 3 Vieringen in de Johanneskerk .......................................................................................... 4 Bij de vieringen ................................................................................................................ 4 Lief en wee............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bericht vanuit de Kinderkring ........................................................................................... 6 Activiteiten........................................................................................................................ 7 Van de Kerkenraad .......................................................................................................... 8 Diaconaal ....................................................................................................................... 10 Duo interview ................................................................................................................. 14 Kerkrentmeesters........................................................................................................... 15 Zorg op dreef ................................................................................................................. 16 Wat heeft dat nou met geestelijke zorg te maken?......................................................... 16 Ingezonden .................................................................................................................... 17

Colofon Redactie A. Bezemer, A. Dijk en M. Schonewille,

Inleveren kopij De volgende Op Dreef verschijnt op 30 maart 2012 en loopt tot 27 april 2012. Alle kopij aanleveren uiterlijk 20 maart 2012 vóór 18.00 uur. Digitale kopij via redactie.opdreef@gmail.com


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 3

OVERWEGING DE LIEFDE VAN GOD DE VADER In het Oude Testament lezen wij over de scheppende, vormende en barmhartige liefde van God de Vader. Zoals dat Hij het kind geweven heeft in de moederschoot. En ook dat Hij een vaste burcht is, onze God. Er blijkt dus een heel spectrum van zorgzaamheid en genade te zijn. Ook heeft Hij met vaste hand de Joden uit Egypte geleid en hen de Tien Geboden als belangrijke richtlijn gegeven. Toch is het Volk hem – ondanks de vele zegeningen – niet altijd trouw gebleven. Dan moest Hij zijn Profeten zenden, die hun boodschap met wisselend succes brachten. Ja, zelfs kwam Hij tot een ‘herschepping’ via de Heilige Geest in de Ballingschap. Zo is er een doorgaande lijn van Adam en Eva, via Jezus Christus en Maria, tot in onze dagen toe. En het is opmerkelijk, dat adEm en Adam als woord zo dicht bij elkaar liggen. Immers God blies zijn drie-ene-Geest, de Rouach Jahwe, in. Het is een unieke spirit die – hoewel van dezelfde oorsprong en kracht – bij de man en vrouw onderscheidend effect had. U kent waarschijnlijk wel het verhaal van God aan het strand. Daar zien wij een mens die samen met God wandelt langs de zee. Hun beider voetstappen staan duidelijk in het zand. Maar dan komt er een stuk, waar slechts één spoor te zien is. De mens vraagt zich af of hij alleen dat moeilijke traject heeft moeten lopen? Is teleurgesteld. Maar dan zegt God: “dáár heb Ik jou opgevangen en gedragen.” In Jezus Christus komt het Woord tot ons in volle ontwikkeling. Door zijn liefde en genezende kracht, heeft Hij ons geloof versterkt en nieuwe Hoop ten leven gegeven. Zijn dienende en opofferende leven is ons en de Kerk ten voorbeeld, en kan ons nog steeds inspireren, zodat wij de moeilijke maar ook mooie levensweg samen kunnen gaan. Wat gebeurt er echter met de afgedwaalden, of mensen die het (even) wat minder zien zitten? Ook voor hen is er immers Verlossing voorhanden. Dan zien wij, dat God de Vader geduldig wacht: Hij weet dat gelovigen voor deze mensen ook bidden. En Hij strekt barmhartig en genadig zijn armen uit, vol tederheid, om het verloren mensenkind tot zich en de gemeente te brengen. Zó is de eindeloze liefde van God, waarvan wij in Abraham en Sarah een lichtend en nieuw begin hebben gezien. Anton Douwes

NIEUWE NAAM ‘OP DREEF’ Nu de nieuwe naam voor onze gemeenschap bekend is (‘JohannesCentrum’), wil de redactie (en de kerkenraad) ook graag een nieuwe naam voor ons kerkblad. Wij nodigen u graag uit om mee te denken. De beste inzending wordt beloond met een boekenbon van 25 Euro. Graag reageren voor 20 maart. U kunt uw ideeën mailen of opsturen naar de adressen van de redactie, zie de colofon op pagina 2. De redactie

REDACTIELID GEZOCHT Een van de redactieleden heeft zijn vertrek aangekondigd. Dat betekent dat wij dringend op zoek zijn naar versterking. De tijdsbelasting is gemiddeld 1,5 dagdeel per maand (niet zoveel dus). Kennis van Word en tekstverwerking is gewenst. Reacties naar redactie.opdreef@gmail.com of belt u één van de redactieleden (zie de colofon op pagina 2).


JAARGANG 9 NR. 3

PAGINA | 4

VIERINGEN IN DE JOHANNESKERK Zondag

19 februari

10.30 uur voorganger

Verhaal halen Werkgroep vieringen

Woensdag

22 februari

19.30 uur

Avondgebed: Aswoensdag

Zondag

26 februari

10.30 uur

Dienst van Schrift en Tafel, 1e zondag 40dagen Ds. Harry Wim Wierda

voorganger

Kinderkring en oppas Zondag

4 maart

10.30 uur voorganger

Woorddienst Ds. Cees van Steenis

Dinsdag

6 maart

10.00 uur voorganger

Woord- en Communieviering Pastor Peter van Kessel

Zondag

11 maart

10.30 uur voorganger

Eucharistieviering Pastor Huub Schumacher

Kinderkring en oppas Zondag

18 maart

10.30 uur voorganger

Verhaal halen Werkgroep vieringen

Zondag

25 maart

10.30 uur voorganger

Dienst van Schrift en Tafel Ds. Cees van Steenis

Kinderkring en oppas Ringleiding De Johanneskerk heeft een ringleiding, bedoeld voor mensen met een gehoorapparaat. De ringleiding zit in de rand van het verhoogde plafond in de kerkzaal. Wilt u hiervan gebruik maken, gaat u dan binnen deze ring in de kerkzaal zitten.

BIJ DE VIERINGEN Op 19 februari zal de werkgroep “Vieringen“ een “Verhaal-halen“-viering verzorgen, dit keer over Amelek. Ons koor o.l.v. Wick Gispen zal de viering muzikaal ondersteunen. Dat belooft dus een extra mooie viering te worden. As-woensdagavond 22 februari om 19.30 uur willen wij samen de 40-dagentijd beginnen met een avondgebed, waarin wij God bidden om inkeer en ommekeer op weg naar Pasen. Alle vieringen van de 40- dagentijd zullen het thema dragen: ”Voor de verandering“ en ook steeds aandacht besteden aan het thema van “Kerk in actie“ voor de betreffende zondag. U kunt u in deze viering, als u dat wilt, ook tekenen met het askruisje. Wij zijn blij ,dat wij, na het vertrek van onze interim-predikant, Ds. Harry Wim Wierda bereid hebben gevonden om de eerste zondag in de 40-dagentijd bij ons voor te gaan in een viering van Schrift en Tafel. Ook op 4 maart mogen wij een van onze oud-predikanten verwelkomen. Die keer is dat Ds. Cees van Steenis. Hij zal ons voorgaan in een Woorddienst. Op 11 maart komt Pastor Schumacher weer uit Elshout, om ons voor te gaan in een Eucharistieviering en op 18 maart zal er weer een “Verhaal-halen”-viering zijn, die qua thema ook aangepast zal zijn aan de veertigdagen-tijd.


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 5

De laatste zondag van maart- Passiezondag - verwelkomen wij weer Ds. Cees van Steenis. Hij zal voorgaan in een viering van Schrift en Tafel. Van harte hoop ik dat wij met elkaar een goede voorbereiding op het paasfeest zullen hebben. Marian v. d. Hulst- Caspers

Steeds meer wordt het Pastoraal Meldpunt het adres voor vragen, mededelingen en verzoeken op pastoraal terrein. Laat van u horen als u een bezoek op prijs stelt, een vraag voor het pastoraat heeft of een Lief en Wee-bericht wilt doorgeven. U kunt trouwens ook aandacht voor een ander vragen. Het PMP zal discreet met de informatie omgaan. U kunt het Pastoraal Meldpunt telefonisch bereiken, de hele week door. U krijgt dan één van de coördinatoren aan de lijn (Riek Blomberg, Tiny Donker, Ria van Haeringen of Ada Vollmüller) of u kunt uw telefoonnummer achterlaten op de voicemail en wordt dan terug gebeld. De coördinator van dienst is na de viering ook aanspreekbaar vlak bij de uitgang van de kerkzaal. Naast het nieuwe, verrijdbare prikbord met lief- en leedberichten. Kijk ook eens op het prikbord om te zien wie u een kaartje kunt sturen ! Het telefoonnummer is: 06 - 395 05 532 BEDANKJE Vanaf deze plaats willen wij Cock Hoving bedanken. Voor haar werk als bezoekdame. Vele jaren heeft ze dat gedaan. We wensen haar alle goeds. EEN GROET UIT LELYSTAD Hoewel de afstand helemaal niet zo groot is zegt mijn gevoel iets anders. Ik ben hier nu ruim drie weken en het is echt nog te vroeg om te vertellen hoe het met mij gaat. Het weggaan was moeilijk, vooral omdat ik geen afscheid kon nemen van de mensen waar ik zoveel jaren zoveel mee heb gedeeld. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de eerste weken heel moeilijk waren Ik voelde mij als een boom die met wortel en al uit de grond was getrokken. Er kwam heel veel over mij heen, positief, dat zeker. Hoewel ik voorlopig niet aan de beurt ben om te wonen in de Hanzeborg, een woon-zorgcentrum, krijg ik alle hulp die ik nodig heb. Dat heb ik jl. zaterdag ervaren toen ik weer wakker werd met een hartritmestoornis. Ik hoefde niet zelf een opname te regelen maar alleen op een alarmknop te drukken waarna alle zorg werd overgenomen tot ik in het ziekenhuis was opgenomen. Na een dag mocht ik weer naar huis en dan is er in de avond en de volgende dag iemand die even binnenloopt om te vragen of het goed gaat. Dat doet me wel goed, die veiligheid van zorg die is geregeld. Het voordeel is dat ik nu in Lelystad in het ziekenhuis bekend ben en een cardioloog heb waar ik terecht kan als er problemen zijn. Door de sneeuw ben ik nog weinig buiten geweest, maar De Hanzeborg is op loopafstand en het winkelcentrum heel dichtbij. Daar kan ik niet alleen naar toe maar twee uur per week doe ik mijn eigen boodschappen, met hulp en met de rolstoel. Het is wel even slikken, maar ik doe het wel want het is ook heel prettig om weer zelf boodschappen te doen. Het appartement dat ik gehuurd heb om de wachttijd te overbruggen is heel ruim en comfortabel en daar begin ik me nu wat thuis te voelen. Langzaamaan komt er wat rust in mij, maar gevoel en verstand blijken twee heel verschillende wegen te gaan in een mens. Verrast ben ik door de hartelijke groeten die ik per post uit Overvecht


PAGINA | 6

JAARGANG 9 NR. 3

heb gekregen, dank jullie wel !!! De viering op zondagmorgen in de Johanneskerk beluister ik via internet , verbondenheid die mij goed doet en helpt om onderweg te zijn. Ik kan niet beloven dat ik altijd voldoende energie heb om de telefoon op te nemen, maar ik heb een vast nummer en dat geef ik door voor wie mij bellen wil, het is 0320 416 398. Met een hartelijke groet voor wie mij kent, in gedachten verbonden. Nelie van Hemert

BERICHT VANUIT DE KINDERKRING Een nieuw jaar is begonnen. Na de adventstijd, waarin alles altijd net even anders is dan normaal, willen we vanuit de leiding van de kinderkring graag nog ‘ns vertellen hoe de kindergroep nu is opgezet. Ook met het oog op alle nieuwe mensen en kinderen vanuit de Centrumgemeente. Zo ongeveer om de week is er op zondag ‘kinderkring’. Het rooster van de kinderkring houdt zoveel mogelijk rekening met vakanties en feestdagen. De kinderen die op zondag dan aanwezig zijn, gaan tijdens de viering naar een eigen ruimte om daar een verhaal te horen uit of over de Bijbel. Daarna wordt er geknutseld, een spelletje gedaan, een gesprek gevoerd etc. In de Johanneskerk is er een vaste groep van kinderen die regelmatig komt. Gelet op de leeftijdsopbouw van deze vaste groep is er in 2011 gekozen voor een opsplitsing van deze kinderen in twee groepen: een groep van kinderen tot (en met) 7 jaar en een groep van kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. De jongste groep noemen we onze Kinderkring, de oudste groep noemen we de Plusgroep. Alle kinderen gaan na het aansteken van de paaskaars de kerk uit naar hun eigen ruimte. In de ruimte voor de Kinderkring, kamer 5, staat meestal een doos, met een voorwerp erin dat verwijst naar het verhaal van die dag. Het verhaal of de navertelling komt sinds januari uit de methode Bonnefooi, die aansluit op het reguliere leesrooster. Daarna volgt een verwerkingsactiviteit/ knutsel, in de methode worden hiervoor suggesties gedaan. Deze jonge kinderen komen vóór het slotlied terug naar de kerk, op tijd voor de zegen. De kinderen van de Pluskring gaan na het aansteken van de Paaskaars naar kamer 2. Ook hier verzorgt de leiding een verhaal, afkomstig uit de methode Bonnefooi. Hierna is nog tijd om na te praten over het verhaal of een spelletje te doen als verwerking, voordat deze kinderen teruggaan naar de kerk. De grote kinderen gaan namelijk eerder terug naar de kerk om aanwezig te zijn bij de tafelviering. Alle kinderen zijn in onze gemeenschap welkom om mee te vieren bij de tafelviering. Echter, de meeste ouders vinden de tafelviering te lang duren en de vorm te ontoegankelijk voor kinderen en daarom is er destijds door die ouders voor gekozen om de opvang van de jongste kinderen tot het slot van de dienst te laten duren. Als kinderen ongeveer 7 jaar zijn, kunnen de meesten van hen wel zo’n lange tijd stilzitten. Daarom biedt de leiding van de kindergroep aan om kinderen van die leeftijd voor te bereiden om (weer) deel te nemen aan de tafelviering. In de periode naar Pasen toe wordt in een aantal extra bijeenkomsten dieper ingegaan op wat er precies gebeurt bij zo’n tafelviering, waarom we dat doen en wat het betekent. De Pluskring wordt verzorgd door Roeland Sluiskes en Else Bezemer. De Kinderkring wordt op dit moment verzorgd door Wil & Nicole Achterkamp (in duobaan), Simone Kortschot, Maaike Sluiskes en Conny Linssen. Op 22 januari namen we afscheid van Karin van Meete-


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 7

ren, die jaren heeft meegedraaid in de Kinderkring met de jongsten. Karin, hartelijk dank voor jouw inzet en inbreng de afgelopen jaren! OPROEP VOOR EXTRA HANDEN VOOR DE KINDERDIENST Het vertrek van Karin en de groei van de groep kinderen nu een aantal gezinnen vanuit de Centrumgemeente overkomt, betekent wel dat we dringend op zoek zijn naar mensen die ons kunnen helpen bij het werken met de kinderen op zondag. • Voor de Kinderkring zoeken wij mensen die met de allerjongsten kunnen optrekken en hen kunnen verzorgen als dat nodig is. Voorbereiding is voor deze activiteit niet nodig. Jonge mensen zijn van harte welkom, maar het zou heel leuk zijn als ook oudere gemeenteleden zich aanmelden, als oppasoma of oppasopa. • Verder zoeken we aanvulling in de leiding van de Pluskring. We zoeken daarvoor mensen die het leuk vinden om met kinderen om te gaan en de verhalen van de Bijbel door te geven. Wij vinden het fijn als u over de inhoudelijke voorbereiding van de onderwerpen meedenkt Om bij uw overweging om al of niet te reageren op deze oproep mee te nemen: Doordat er op zondag tijdens de vieringen een activiteit voor kinderen is, weten een aantal jonge gezinnen zich verbonden met onze gemeente. Dat zouden we als gemeenschap moeten koesteren. Voor meer informatie en voor aanmelden voor deze oproepen bij Else Bezemer

ACTIVITEITEN VROUWENCONTACTKRING " OPBOUW" Onze eerstvolgende bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 28 maart. Wij gaan deze middag "Op weg naar Pasen". De middag zal voorbereid worden door Roza Emmelot, Wil de Knijf en Adrie Ras. Wij beginnen om 13.45 uur in de Johanneskerk. Gasten zijn altijd welkom bij ons. Inlichtingen kunt U krijgen bij Adrie Ras- v.d. Meer, ONZE KERKSCHATTEN BEKIJKEN Met de komst van de CentrumGemeente naar de Johanneskerk is onze gemeenschap nog veelkleuriger geworden, dan ze al was. Dat komt ook tot uiting in onze kerkzaal. In de kerkzaal vinden we erfenissen van de Stefanusgemeente, Emmaüsparochie, CentrumGemeente en de Johanneskerkgemeente. De werkgroep communicatie (Francis Prins, Jan de Kruijf, Harry Dubois en Arjen Bezemer) leek het een goed idee om aan die erfenissen (doeken, doopvont, enz.) aandacht te besteden. Dat gaan we doen op 31 maart, vanaf een uur of drie. Hoe en wat, daarover wordt u geïnformeerd via de mededelingen achterop de liturgie. Reserveer alvast deze datum! Namens de werkgroep communicatie, Arjen Bezeme OM MAAR MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN… Van 28 april tot en met 1 mei hopen de voormalige pastores van ‘Die Brücke’ in Rostock, Jutta en Arvid Schnauer, Utrecht te bezoeken. Zij zijn in gezelschap van Kathrin en Peter Bade en Gabi en Achim Wagner. Zij willen graag op 29 april de dienst in de Johanneskerk bijwonen en zouden het heel fijn vinden ‘bekende gezichten te zien’. Verscheidene mensen uit de Johanneskerk zijn ooit in Rostock geweest, sommigen zelfs meermaals, en werden daar hartelijk en gastvrij onthaald. Jammer genoeg moest zo’n zes à zeven jaar geleden het officiële contact tussen beide kerkgemeenschappen verbroken wor-


JAARGANG 9 NR. 3

PAGINA | 8

den. Belangrijke oorzaak: de vergrijzing en de daarmee samenhangende verminderde mobiliteit. Voor een bezoek van één weekend vonden velen de reis Utrecht-Rostock wel erg lang. Natuurlijk bleven er privé-contacten bestaan: er waren in de loop van jaren vriendschappen opgebouwd. Het bezoek van onze Rostockse vrienden is een prachtige gelegenheid hen weer te zien, hen te laten voelen dat ze net als vroeger van harte welkom zijn. Kom daarom als het ook maar even kan zondag 29 april naar de Johanneskerk. Lya Verhulst

VAN DE KERKENRAAD AFSCHEID DS. BERKHOF Op 1 februari j.l. hebben we een gemeenteberaad gehouden. Velen van u waren daarbij aanwezig. In het tweede deel van dit beraad liepen de emoties soms hoog op. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 6 februari hebben we dit beraad samen met ds. Berkhof geëvalueerd. En net als het gemeenteberaad was ook dat op een paar momenten een emotionele gebeurtenis, waarin alle kerkenraadsleden en ds. Berkhof hun indrukken van die avond onder woorden hebben gebracht. Onze conclusie na die twee avonden was unaniem en komt in essentie hier op neer dat er geen goede chemie was tussen ons als gemeenschap hier in het Johannescentrum enerzijds en ds. Berkhof anderzijds. In gewone mensentaal gezegd: op de een of andere manier klikte het niet. Uiteindelijk heeft dat alles erin geresulteerd dat wij vrijdag 10 februari in goed overleg afscheid van elkaar hebben genomen. Dat was zowel voor ds. Berkhof als voor ons een moeilijke beslissing, beiden hadden we het ons anders voorgesteld en het is ontzettend spijtig dat het zo gelopen is. Wij hier in het Johannescentrum gaan verder met het integratieproces en we doen dat hoopvol. Want – nog even terug naar het gemeenteberaad - de gesprekken aan de tafeltjes zijn als zeer positief ervaren en de vele ervaringen en wensen op het gebied van de vieringen inspireren ons om vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. We zullen u daarover regelmatig op de hoogte houden en - voor alle zekerheid – de volgende gemeentebijeenkomst op 14 maart gaat gewoon door. Kees Wijnen Voorzitter wijkgemeente Johannescentrum GEMEENTEBERAAD 1 FEBRUARI 2012 Zo veelkleurig als de kaartjes die uitgedeeld werden bij binnenkomst zo veelkleurig waren de gevoelens van de 85 aanwezigen. De avond werd geopend door Kees Wijnen als voorzitter van de kerkenraad. Hij vertelde het verhaal van de Joodse rabbi van Dubnow over De Waarheid en het Verhaal. De Waarheid is naakt, zoals vanaf zijn geboorte. Het Verhaal is schitterend gekleed. Op de vraag van het Verhaal aan de Waarheid hoe het met hem is antwoordt hij dat het droevig met hem gesteld is omdat geen mens hem naderbij laat komen. Het Verhaal vertelt hem dan dat het komt omdat hij naakt is en geeft hem een paar van zijn kleren zodat de mensen hem zullen beminnen en niet genoeg van hem kunnen krijgen. Vanaf dat moment gaan de Waarheid en het Verhaal hand in hand. Vandaar dat we hadden afgesproken op de gemeenteavond naar elkaars verhaal luisteren, een open oor te hebben voor de gevoelens van de ander. Zo leer je elkaar kennen. Ds. Bert Berkhof, interim-predikant, vult deze inleiding aan door te zeggen dat iedereen vanuit zijn/haar eigen achtergronden kan spreken.


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 9

Daarna ging iedereen aan de slag met het noteren van wat hun kostbaarste ervaring is, wat gemist wordt en wat er eventueel als negatief wordt ervaren. Hieronder een kleine greep uit de notities die aan de diverse tafels zijn gemaakt : • We zijn blij dat we weer een koor hebben en bovendien een bevlogen dirigent/pianist • Ik voel me thuis in een nieuwe gemeenschap • We zingen mooie liederen van Oosterhuis, en Oomen, maar • Soms mis ik in sommige vieringen het zingen van een psalm of een bekend lied uit het liedboek • We zouden graag het avondmaal in de kring vieren met zo mogelijk een actieve rol voor de kinderen • Het begin van de viering zou stijlvoller kunnen zijn. Ook zou de viering aan kwaliteit winnen als er stiltemomenten in worden opgenomen Na de pauze worden er verschillende vragen gesteld die in de verdere discussies meegenomen zullen worden. Daarbij liepen de emoties soms hoog op. Elders in dit blad kunt u lezen dat we intussen afscheid hebben genomen van ds. Berkhof. Maar dat neemt allemaal niet weg dat we een rijke oogst aan indrukken, wensen en verlangens hebben binnengehaald, die is doorgegeven aan de werkgroep vieringen om alles verder uit te werken. Het is de bedoeling dat de werkgroep vieringen voor de zomer aan de kerkenraad rapporteert. Gaat het om kleine wijzigingen dan volstaat een schriftelijke rapportage aan de gemeente. Bij grote wijzigingen zal de kerkenraad zich verantwoorden aan de gemeente. DE NIEUWE WIJKGEMEENTE EN COMMUNICATIE. De nieuwe wijkgemeente is 3 maanden op weg. Met elkaar bouwen we aan een nieuwe toekomst. Een belangrijk onderdeel van dit proces was de gemeenteavond van 1 februari j.l.. Dat was een bijzondere avond. De aanwezigen konden hun wensen en commentaar over de vieringen uiten en op papier zetten. Uit de schriftelijke reacties van deze avond kwamen heel veel positieve geluiden naar voren, maar ook wel wat negatieve reacties. In het algemeen reacties die hoopvol stemmen omdat zichtbaar is dat mensen betrokken zijn en mee willen denken over de nieuwe gemeenschap. De gemeenteavond begon rustig en het was voor iedereen duidelijk dat men moest aangeven wat men belangrijk vond als het om de vieringen gaat. Na de koffiepauze werd de sfeer helaas minder gezellig omdat er werd afgeweken van het plan om alleen informatie te verzamelen. De interim-predikant, die als gespreksleider optrad, prikkelde mensen om te reageren op zijn vragen en opmerkingen. De vragen en eigen inzichten van de interim-predikant leidde tot emotionele reacties en irritatie. Daardoor gingen mensen met gemengde gevoelens naar huis. Positief is dat wat er deze avond op papier is gezet. Het is een prima input voor de werkgroepen die bouwen aan de nieuwe wijkgemeente. De resultaten daarvan zullen gaandeweg gepresenteerd worden. Sprekend over het bouwproces is het goed om een klein stukje tekst, dat bij de opening van kerkenraad van 6 februari j.l. werd gelezen, bij dit verhaal af te drukken. In het Bijbelboek Handelingen wordt de kracht van de Geest in verband gebracht met de taal die mensen kan verbinden. De apostelen spreken die taal en gaan van daaruit de dialoog aan met mensen van alle talen en culturen. Er geschiedde een wonder : mensen verstaan elkaar. Verstaan is iets anders dan horen spreken. Verstaan heeft iets te maken met elkaar begrijpen, weten waar het over gaat en horen achter woorden wat er bedoeld wordt. Daardoor ontstaat er een dialoog die gaat over wat er werkelijk in het leven toe doet. Waar dat gebeurt, worden mensen bevrijd van angst.


JAARGANG 9 NR. 3

PAGINA | 10

Deze tekst vraagt aan mensen om goed te communiceren. Communicatie is vaak een moeilijk proces. Goed communiceren vraagt veel energie. Het vraagt ook om de nodige zorgvuldigheid. Het vraagt om uitleg. En het vraagt om respect. In de afgelopen maanden hebben veel mensen van de nieuwe wijkgemeenten met elkaar kennis gemaakt en gecommuniceerd. Er ontstonden nieuwe contacten en er was begrip en respect. In de werkgroepen is de tijd van kennismaken voorbij en moet er gewerkt worden aan de integratie van ideeën. Werkvormen en teksten kunnen, mits zorgvuldig en goed doordacht, een plaats krijgen in vieringen en contacten. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van al bestaande teksten en vormen. De veranderingen komen voor sommigen te snel of zijn onverwacht. Veranderingen zijn gelukkig wel een gevolg van het proces waarmee de nieuwe gemeente zich wil presenteren. Een belangrijk voorbeeld van de veranderingen is het profiel van de nieuwe wijkgemeente. Een profiel dat nodig is om in de komende tijd met het beroepen van een predikant aan de slag te gaan. Voor dat profiel is gebruik gemaakt van bestaande teksten van de wijkgemeente Overvecht. Die tekst is door een paar mensen van de voormalige Centrumgemeente zorgvuldig gelezen. Hun oordeel was dat deze tekst zonder meer voor de CG geschreven had kunnen worden. Men herkende zich in de tekst. Natuurlijk moest de bestaande tekst op onderdelen aangevuld worden omdat onze nieuwe gemeente toch net iets anders is dan de wijkgemeente Overvecht. In de het bestaande profiel zijn teksten opgenomen waaruit duidelijk wordt dat een aantal leden van Centrumgemeente deel zijn gaan uitmaken van de gemeente Johannescentrum. Ook is er een paragraaf over communicatie in de tekst opgenomen. De tekst had wellicht nog voorgelegd moeten worden aan de gemeente. Dat zou getuigd hebben van goede communicatie. Voor degene die dat gemist hebben kan ik melden dat de kerkenraad vrijwel unaniem het profiel van de nieuwe wijkgemeente heeft goedgekeurd en dat besloten is om deze tekst naar de Algemene Kerkenraad (AK) te sturen zodat zij kunnen instemmen met het gaan beroepen van een predikant. Het gaat daarbij om een predikant met een aanstelling voor een bepaalde tijd en voor 80 %.. Zodra het profiel goedgekeurd is door de AK zal deze in Op Dreef worden afgedrukt. Daarmee wordt verder vorm gegeven aan communicatie over dit onderwerp. Dan kan ook gemeld worden wie er in de beroepingscommissie zitten. Communicatie is en blijft voor iedereen een leerproces. Jan de Kruijf, Lid van de kerkenraad Johannescentrum

DIACONAAL PLANNEN VOOR DE 40-DAGENTIJD De tijd voor Pasen is in de kerk van oudsher een periode van bezinning en inkeer. Mensen hebben de behoefte even pas op de plaats te maken, je weer bewust te worden van hoe je leeft en welke keuzes je maakt. Vaak is het een periode van zelfgekozen soberheid: minder luxe eten, geen alcohol, niet snoepen. Maar ook minder achter de tv of de computer zitten, of juist dingen méér doen (iemand bezoeken, stilte zoeken). Het thema van dit jaar past er goed bij: Voor de verandering In de diaconie hebben we plannen gemaakt voor activiteiten waaraan u mee kunt doen: • Gastvrij je eigen eettafel op een zelf gekozen dag en tijdstip openstellen voor kerkgenoten – dat is het idee achter de Open Tafel. Een sobere maaltijd in de 40-dagentijd, waarbij mensen uit de gemeente samen eten en kennismaken. Een mooi moment voor ontmoeting tussen oud-Johannes-, Stephanus-, Emmaus- en CG-mensen. Wat er op tafel komt bepaalt degene die kookt en ook of er nog iets ‘inhoudelijks’ bij geserveerd


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 11

wordt. Intekenen kan vanaf zondag 4 maart, op grote vellen in de kerk. Je eigen tafel aanmelden (met datum en aantal eters) kan dan ook. Eet eens bij of met een ander. Voor de verandering. • Op 11 maart staan we even stil bij de situatie van mensen die opgesloten zitten in het detentiecentrum Kamp van Zeist. Ze hebben geen strafblad, maar zitten vast omdat ze niet langer in Nederland mogen blijven. Velen kunnen niet terug naar hun eigen land en vallen tussen wal en schip. Schrijnende situaties doen zich voor. Op zondag zijn er kerkdiensten in het detentiecentrum en bij toerbeurt zorgen kerken in de regio dat er bloemen staan. Zoveel bloemen dat iedere bezoeker een bloem mee terug kan nemen naar zijn cel. Het houdt mensen op de been, een teken van aandacht, van medeleven. Op 18 maart zullen er bloemen staan namens onze kerk. Een deel van de collecte op 11 maart is bestemd voor deze bloemengroet. • Op zondag 18 maart is de inzameling-in-natura van levensmiddelen voor de voedselbank. Zie het verhaal van Nieske daarover. • Op zondag 25 maart kunt u een paasgroet sturen naar een gedetineerde ergens in Nederland, of een Nederlandse gedetineerde in het buitenland. Ook iemand in de gevangenis kan op zijn tijd wel een steuntje en teken van meeleven gebruiken. Justitiepastores zorgen dat de kaarten goed terecht komen. Verder zijn er kaarten voor mensenrechtenorganisaties in het buitenland, met Engelse tekst. Alle kaarten worden na afloop van de viering verkocht. • Met ingang van 26 februari is de opbrengst van het offerblok bestemd voor Straatkinderen in Uganda, die in de hoofdstad Kampala bij de organisatie Kayda een maaltijd en een slaapplaats krijgen, weer naar school gaan en uiteindelijk, na een vaktraining, hun eigen boterham kunnen verdienen als naaister of timmerman. Het is een project van Kerk in Actie. Veertig dagen tijd voor een stukje bezinning, een pas op de plaats in de waan van alledag. Het is mooi om dat samen te beleven. Hoe gaat ú die tijd invullen? Namens de diaconie, Jeannet Kelholt EEN BERICHT VAN DE VOEDSELBANK OVERVECHT Aan onze gulle gevers, Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de steun aan de voedselbank. Door jullie giften in voedingsmiddelen of geld hebben jullie het mogelijk gemaakt dat mensen die dat echt nodig hebben elke week een pakket levensmiddelen krijgen. We zijn verrast door de medewerking in de wijk, van kerken, organisaties, winkeliers en bewoners. Zowel qua giften als bereidheid om vrijwilliger te worden. We zijn er in geslaagd om het aantal pakketten (1 tot 5 persoons) te verdubbelen naar 50 per week. We weten dat het aantal huishoudens dat een pakket nodig heeft, groter is. Andere voedselbanken in de stad hebben deelnemers uit Overvecht en we krijgen wekelijks nieuwe aanmeldingen. Gelukkig zijn er ook mensen die maar enkele weken een pakket nodig hebben. Hoeveel deelnemers we aan kunnen hangt onder meer af van de hoeveelheid voedingsmiddelen die we binnenkrijgen en geld, waarmee we zo nodig voedingsmiddelen kunnen bijkopen. We hopen dat jullie mee blijven doen met giften en ideeën. Namens de Voedselbank Overvecht, Albert van den Heuvel en Erna Treurniet Het antwoord van de diaconie op de vraag in de laatste zin is: Ja, dat gaan we doen! Op zondag 18 maart houden we in de kerk weer een voedselinzameling-in-natura. Doet u mee? Op de boodschappenlijst van de voedselbank staan o.a. koffie, thee, suiker, pasta en saus, rijst en saus, houdbare melk, blikjes vis, blikgroenten, pakjes en blikken soep, sla- of zonnebloemolie, blikken peulvruchten, pindakaas, smeerkaas, sandwichspread, ontbijtgranen, Brinta of cruesli, knäckebröd, crackers, vruchtensappen of siroop, noten, afwasmiddelen, afwasborstels, tandpasta, tandenborstels, vuilniszakken, luiers, closetpapier, waspoeder.


JAARGANG 9 NR. 3

PAGINA | 12

Geld is ook van harte welkom; dan kan de voedselbank zelf inkopen waar behoefte aan is. Als u een of meerdere dingen uit deze lijst kunt doneren, dan helpt u op een heel concrete manier om armoede in Overvecht te bestrijden. Namens de diaconie, Nieske Terweij COLLECTEOPBRENGSTEN JOHANNESCENTRUM 01 – 01 1e collecte Wijkdiaconie 2e collecte Opbouw wijkgemeente Offerblok Kinderen in de Knel 08 -01 1e collecte Stedelijk Missionairwerk 2e collecte Opbouw wijkgemeente Offerblok Kinderen in de Knel 15 – 01 1e collecte Wijkdiaconie 2e collecte Stedelijk pastoraalwerk Offerblok Vietnam 22 – 01 1e collecte Wijkdiaconie 2e collecte Oecumene Offerblok Vietnam 29 - 01 1e collecte Wijkdiaconie 2e collecte Catechese en Educatie Offerblok Vietnam COLLECTEOPBRENGSTEN ZUYLENSTEDE 04 - 12 Stedelijk Missionairwerk 11 – 12 Pastoraat 18 – 12 Pastoraalwerk Zuylenstede 25 – 12 Kinderen in de Knel 31 – 12 Oudejaarscollecte 01 – 01 Wijkdiaconie 08 – 01 Pastoraalwerk Zuylenstede 15 – 01 Wijkdiaconie 22 – 01 Oecumene 29 – 01 Catechese en Educatie

85,10 78,85 49,40 132,12 128,80 74,25 148,70 117,36 59,00 110,20 96,90 62,25 96,15 79,41 51,75

96,15 91,20 141,20 156,47 25,90 39,85 150,85 53,05 81,10 95,00

WERELDGEBEDSDAG Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar komt de orde van dienst uit Maleisië. Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Mensen uit 173 landen weten zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Op vrijdag 2 maart a.s. vieren de kerken in Overvecht gezamenlijk de Wereldgebedsdag. Het thema is: “Gerechtigheid voor allen!” ‘Eerbied voor God, gerechtigheid uitdragen en zorgen voor de medemens en Gods schepping.’ Leden vanuit alle geloofsgemeenschappen werken


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 13

mee aan de Liturgie, d.m.v. (bijbel-)lezen en gebed. Ds. Dineke Spee van de V.E.G. spreekt de Vredesgroet en de Zegen uit. We zingen samen o.l.v. dhr. G.J.Woning. Wij nodigen U graag uit om de viering mee te beleven op vrijdagmiddag 2 maart om 15.00 uur in de Jeruëlkapel, Ivoordreef 2. Hanny van Dommele Petra Willemse KERK EN MILIEU Koning winter houdt nog steeds aan. De warme truiendag was 10 februari, om ons te herinneren ons lekker warm te kleden, de zon toe te laten en te letten op de stookkosten, door b.v. meerdere laagjes aan te trekken, een plaid op de bank, zo verminderen wij CO2 uitstoot op onze aarde Een klein begin. Succes! U kunt ook oude brillen, gehoorapparaten, en kaarsenresten kwijt in kamer 1 in de kerk. Zij krijgen een andere bestemming. Hanny van Dommele SMULBONNEN VOOR DE DAKLOZEN Menig keer heeft een dakloze in Sleep-Inn ’t Snurkhuis mij gevraagd om een gratis kapje brood, omdat hij of zij geen 5 cent meer had voor een gewone boterham. Daklozen zien er vaak slecht uit, verwaarlozen zichzelf, eten weinig een gezonde maaltijd. Het is triest wat je soms ziet van achter de balie van ’t Snurkhuis. Veel mensen die op straat door een dakloze gevraagd worden om een euro voor een broodje, hebben daar toch wel wat moeite mee. Ze hebben het idee dat hun geld waarschijnlijk gebruikt wordt voor de verslaving (en soms is dat ook zo). Toch heb je vaak ook geen vrede bij het negeren van zo'n vraag. Ook al kun je niet altijd voor Sinterklaas spelen, in principe gun je zo iemand natuurlijk best een broodje. Daar bestaat een prima oplossing voor: Via de Wereldwinkel, die Corrie de Heer iedere 1e zondag van de maand in de Johanneskerk organiseert, kun je voor € 2,30 een smulbon kopen voor een gratis maaltijd in het Smulhuis. Met deze bon bezorg je een dakloze een lekkere en gezonde warme maaltijd. Zorg daarom dat je in de binnenstad of op Hoogcatharijne een smulbon in je portemonnee hebt, om een dakloze te verrassen. Op de bonnen is duidelijk aangegeven het adres en de openingstijden van de dagelijkse maaltijden van het Smulhuis. Bij de meeste daklozen is dat trouwens wel bekend, want het is in het gebouw van Sleep-Inn 't Snurkhuis aan het Jansveld. Als je interesse hebt om als vrijwilliger mee te werken aan de opvang van daklozen in het Snurkhuis, laat je dan eens voorlichten door Herman de Jonge of ondergetekende. Het is boeiend om hier af en toe een avonddienst te draaien en zo iets voor de daklozen te betekenen. Als je het leuk vindt om mee te werken als vrijwilliger van het Smulhuis en dus ook mee te genieten van de maaltijden met de daklozen, dan ben je van harte welkom! Wanneer koken je hobby is, is het natuurlijk fantastisch mooi dat af en toe eens voor daklozen te doen. Naast vrijwilligers om te koken, zijn er ook mensen nodig voor het dekken van de tafels, het inschrijven van de dak- en thuislozen, het uitserveren van de maaltijd en na afloop het doen van de afwas. Wil je er meer informatie over, neem dan contact op met Henk Griffioen


JAARGANG 9 NR. 3

PAGINA | 14

DUO INTERVIEW DE FUSIE BIJ DE DIACONIE In het kader van het samengaan is de redactie van plan een aantal duo-interviews te organiseren. De bedoeling is om van de verschillende werkgroepen een CG-lid en een JK-lid te interviewen. Daarmee willen we voor een aantal werkgroepen in beeld brengen wat de verschillen zijn in aanpak, waar we vandaan komen en waar de werkgroep in gezamenlijkheid naar toe wil. Als eerste werkgroep is de diaconie aan de beurt. We hebben gesproken met Petra Willemse en Ans Kok. We vragen eerst naar hoe het was. Ans komt uit de werkgroep Kerk en Samenleving (K&S) van de voormalige CentrumGemeente. “Een belangrijk deel van het diaconale werk van deze werkgroep komt voort uit de betrokkenheid van de werkgroepleden bij de samenleving. Werkgroepleden waren (en zijn) actief in Omduw (dak en thuislozen), Emmaüs, ‘kamp Zeist’ en het Nigaraguacomité. Via K&S worden CG-leden betrokken bij bijvoorbeeld het werk onder daklozen en uitgeprocedeerde asielzoekers (kamp Zeist). K&S heeft een soort ‘spilfunctie’: via K&S is het makkelijk in contact te komen met allerlei diaconale aandachtspunten, zoals de dak- en thuislozen. Kerntaak van de werkgroep K&S is het beheer van de collectegelden en het aandacht vragen voor de diaconie in de viering. K&S doet actief mee met KerkinActie-projecten. En dat alles vanuit een visie waarin opkomen voor zwakkeren en kansarmen centraal staat, voor mensen die in schrijnende situaties terecht zijn gekomen. K&S versterkt de bezinning hoe jij je als christen daar mee verhoudt. Daarbij is er ook aandacht voor vasten, en voor milieubewust leven.” Petra heeft jarenlange diaconale ervaring in de Johanneskerk (JK). “De diaconie van de JK is sterk gericht op de eigen wijk. En dan niet zozeer de kerkelijke gemeenschap, maar de gehele wijk Overvecht. Daarbij gaat het meestal om mensen met weinig geld, mensen die in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen. En dat gaat de laatste jaren om steeds meer mensen, er is een wachtlijst voor schuldhulpverlening. De diaconie heeft sterke banden met Stade, MEE (ondersteuning van mensen met een beperking), Cumulus, de Voedselbank en het Wijkbureau. Adressen die voor een bezoek van de diaconie in aanmerking komen, komen vrijwel altijd van de professionele organisaties en de gemeente Utrecht. Daardoor kan de diaconie er op vertrouwen dat het diaconale geld terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. Recent hebben twee diakenen een cursus voor schuldhulpmaatje gevolgd. Deze mensen kunnen nu concreet de helpende hand bieden aan mensen in de bijstand en/of rond het minimum inkomen, zonder gelijk met geld over de brug te komen. Je wordt je meer bewust dat ‘kopen’ niet vanzelfsprekend is.” De Johanneskerk had ook diaconale taken vastgelegd aan de hand van het conciliair proces. Hoe staat het daar mee? Petra: “Het Conciliair proces was in de jaren ’80 leidraad: in die tijd zijn de werkgroepen Vrede, Heelheid van de Schepping, en ZWO/MOV opgericht. In ZWO/MOV klinkt nog zending en missie door, waarin je de protestantse en katholieke kant herkent. De werkgroep Heelheid van de schepping is nu samengevoegd met de stedelijke werkgroep. Het werk van Ria Klukhuhn voor Amnesty komt voort uit de werkgroep Vrede.” Een andere erfenis van het conciliair proces is de inzameling van oude brillen, kaarten, postzegels. Die kunnen ingeleverd worden in kamer 1 van de Johanneskerk. Postzegels worden via het Landelijk DienstenCentrum verwerkt en verkocht op veilingen. Dat gaat via een vrijwilligersnetwerk en brengt zo’n 14.000 Euro per jaar op.


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 15

COLLECTEROOSTER Het collecteren neemt ook altijd een belangrijke plaats in bij het diaconale werk. “De CG had een cyclus van vier vieringen met de vierde zondag een ‘wisselzondag’”, vertelt Ans. “Vanaf het begin van de CG heeft de CG meer vrijheid voor de invulling van het collecterooster. De CG werkte ook met een jaarproject, hiervoor konden alle CG-leden jaarlijks voorstellen indienen.” In de JK volgt de diaconie wel het rooster van het DMO (het Diaconaal Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente Utrec ht (PGU)). Een traditie uit de Stefanusgemeente is het offerblok, daar hecht de diaconie veel waarde aan. Petra: “We kunnen nu speciale projecten doen in afwijking van het collecterooster, zonder dat dit ten koste gaat van het budget voor diaconale hulpverlening. En het levert veel op.” Ook de organisatie van het collecteren is anders geregeld. Bij de CG collecteerde de leden van K&S. Bij de JK is er een aparte welkomst- en collectantengroep. AVONDMAAL / EUCHARISTIE / DELEN VAN BROOD EN BEKER In de JK wordt het Avondmaal geregeld door de diaconie. In de CG heeft K&S geen bijzondere rol bij het Avondmaal. Toch is er in de gezamenlijke diaconie al op één van de eerste gezamenlijke vergaderingen over gesproken. Op een open en inspirerende manier. Steeds weer blijkt dat de manier van vieren van Avondmaal en Eucharistie als waardevol wordt ervaren voor de beleving van het geloof. De verschillen in manier van vieren zijn groot. Ans: “Het gaat bij de CG om het ‘delen van brood en beker’, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd: de concrete gebaren, het ontvangen en doorgeven, het in een kring staan. Het ervaren van saamhorigheid.” In de JK loopt men langs de uitdeler en worden zogenaamde oecumeentjes uitgedeeld. Ans en Petra benadrukken dat de discussie over de vorm van Avondmaal vieren niet bij de diaconie ligt. De gehele gemeente moet hierbij betrokken worden. “Daarbij moet je zoveel mogelijk recht doen aan de verscheidenheid binnen de gemeenschap”, vult Petra aan. EN NU SAMEN VERDER De gezamenlijke diaconie wil verder werken aan het onderlinge vertrouwen. Ans: “We delen de intentie om met elkaar onze diaconale taak gezamenlijk verder te ontwikkelen en inhoud te geven. We willen elkaar helpen de blik te verruimen.” Petra: “Er is inmiddels al een uitstekende afstemming van mededelingen rond collectedoelen in Op Dreef en op de liturgie.” Wat het beleid voor de toekomst betreft: de diaconie wacht nog even de gemeenteberaden en de interim-predikant af. Echt beleid moet in overleg met de gemeente gemaakt worden. Voor de komende vergaderingen staan thema’s op de agenda, zoals individuele hulpverlening en offerblokdoelen. En nu met de 40-dagentijd is er een gezamenlijk project met onder meer een vastenmaaltijd, een kalender, een doel van KerkinActie en aandacht in de liturgie. Er zijn nu 6 diakenen: Ans Kok, Petra Willemse, Nieske Terweij, Truus de Groot, Fennie de Kruijf en Jeannet Kelholt. Arjen Bezemer

KERKRENTMEESTERS KERKBALANS 2012 In januari is ook in onze kerk de actie kerkbalans gehouden. Wat daarvan de totale opbrengst is kunnen we nog niet zeggen. Misschien in ons volgende wijkblad. Maar het bedrag aan toezeggingen wat we in onze wijk zelf ontvangen hebben via de bus achter in de kerk is €. 42.583,00. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage. De overige enveloppen zijn


JAARGANG 9 NR. 3

PAGINA | 16

direct verstuurd aan het kerkelijk bureau en vandaar dat we nog geen totaalstand weten. Mocht u nog niet gereageerd hebben, doe dit dan zo snel mogelijk door uw toezeggingsformulier in de envelop in te leven bij de Johanneskerk of op te sturen naar het kerkelijk bureau. HERINRICHTING KERKZAAL Met de laatste loodjes van het herinrichten van de kerkzaal zijn we nu bezig. De ontmoetingsruimte is nu voorzien van nieuwe vitrage en overgordijnen. De gordijnen bij de nooduitgangen moeten zo hangen dat de deuren goed toegankelijk zijn. Ook de kleden die in de ontmoetingsruimte hingen, zijn of worden terug gehangen. Ook de inrichting van de Mariahoek is bijna voltooid. Ook de komende periode gaan we nog door met het realiseren van verbeteringen/ aanpassingen in technische apparatuur (geluid en beeld). Peter Linssen/ Nol Barnard

ZORG OP DREEF De kleur van vriendschap Impressie van de Kunstkring in Zorgcentrum Tamarinde Als geestelijk verzorgers ondersteunen, begeleiden, en als het even kan inspireren wij cliënten. Je denkt dan al gauw aan een gesprek, aan luisteren, of aan een bijeenkomst of viering. Maar vaak werken we ook op andere manieren. In Tamarinde er is een Kunstkring. Altijd, is er een thema en een kunstvorm. De ene keer laten we bijvoorbeeld een gedicht over stilte op ons inwerken, de andere keer luisteren we naar muziek die je raakt. Deze keer ging het over vriendschap, je verbonden voelen en stonden er kwasten, verf en potjes water op tafel. Na een inleiding gingen we aan de slag onder begeleiding van Annette Dubois begeleider in beeldend werken. In de stilte, kon iedereen beelden en kleuren in zich laten opkomen. Het was bijzonder om te merken dat iedereen meteen een begin-kleur had, en dat er vanzelf beelden boven kwamen. Heldere kleuren, donkere lijnen en bij sommige deelnemers figuren met een persoonlijke betekenis... Wat heeft dat nou met geestelijke zorg te maken? Alles! Door zo te schilderen naar aanleiding van een thema, kan er rust en ruimte ontstaan of gaan emoties stromen. Beelden kunnen opkomen, die maken dat je dag lichter en mooier wordt. Dat kan voldoening geven. Het is als het ware “zorg voor je binnenste”. En: schilderen geeft plezier! ds.Mini Jurjens geestelijk verzorger zorgcentrum Tamarinde VIERINGEN IN TAMARINDE Iedere zondag om 10.30 uur met uitzondering van de eerste zondag van de maand. 19/02 vd Schrier 26/02 Mw. A. Dubois-van Hoorn 4/03 GEEN VIERING 11/03 Ds. M. Jurjens 18 /03 Ds. M. Jurjens 25/03 Peereboom VIERINGEN IN ZUYLENSTEDE Iedere zondag om 10.00 uur 19/02 Mw. A. Dubois-van Hoorn


JAARGANG 9 NR. 2

26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

PAGINA | 17

Dr. J. van Amersfoort Ds. J.E. Riemens Mw. A. Abrahamsen-den Bok Ds. R.E van der Wal Dhr. A. Hubers

VIERINGEN IN ROSENDAEL Iedere zondag om 10.45 uur 22/02 16.00u 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

Begin Veertigdagentijd

Aswoensdagviering in kapel, Pastor Jos Hettinga Dienst van Woord en Tafel, Agnes Oldenziel Woord- en Communieviering, Pastor Jos Hettinga Eucharistieviering, Pastor Th. Moorman Woord- en Communieviering, Pastor Jos Hettinga Dienst van Woord en Tafel, Agnes Oldenziel

INGEZONDEN JONGEREN IN DE ZONDAGSE VIERING Tijdens het gemeenteberaad van 2 februari jl. hebben we geprobeerd na te denken hoe we de komende tijd gaan vieren met elkaar. In de uitnodiging stond dat het doel van de avond was om te kijken hoe we ook over 10 jaar nog levensvatbaar zouden kunnen zijn als gemeenschap. Helaas kwamen we met de discussie die avond niet verder dan een perspectief tot aan de zomer van 2012. Natuurlijk is het goed om na te denken of we vaker Psalmen moeten zingen en in welke berijming dan, of we de tafelviering voortaan in een kring moeten houden, en of de dominee een toga aan moet of niet, maar antwoorden op deze kwesties geven geen uitzicht op een gemeenschap die de toekomst in kan gaan. Laten we eerlijk zijn. Het toekomstperspectief van de gemeenschap van de Johanneskerk was tot de winter van 2011 niet bepaald rooskleurig. Door de leeftijdsopbouw en het aantal leden. Met de overkomst van een deel van de Centrumgemeente verandert die samenstelling en groeit de totale gemeenschap. Dat schept voor allemaal weer een perspectief, maar dan alleen als we het samen doen. Dan hebben we het recht om 端berhaupt te denken dat we over 10 jaar nog zullen bestaan. En in 10 jaar tijd kan er veel worden bereikt. Maar dan zullen er wel keuzes moeten worden gemaakt, ook over de inrichting en de sfeer van de zondagse vieringen. Waar zit de toekomst? Wat maakt dat we over 10 jaar nog samen kunnen vieren? Dat we de mensen die over 10 jaar de gemeente overeind houden, aan ons kunnen binden. Dat zijn de veertigers, voor een deel de gezinnen met kinderen in onze kinderkring. Onze gemeenschappen zijn gezegend met een groep van ruim 20 kinderen. Wat een rijkdom! Toen wij rond de millenniumwisseling in de Johanneskerk kwamen was dat heel anders! Er is hard gewerkt om deze kinderen en hun ouders bij de gemeenschap te blijven betrekken. De vorm was in zekere zin de afgelopen jaren makkelijk: de kinderen gingen naar hun eigen ruimte met een ouder die dienst had en/ of een oppas-oma. Ze waren alleen aan het begin en aan het eind in de viering. En met hun hoge aaibaarheidsfactor was het voor kind en gemeenschap zo goed. De kinderen pasten zich aan, aan het ritme van de volwassenen en dat was ook de meest logische en in de praktijk goed werkende optie. Maar een aantal van onze kinderen groeit inmiddels langzaam maar zeker uit de kindernevendienstactiviteiten en gaat voorzichtig richting de pubertijd. Die oudste kinderen zijn nu al langer in de vieringen en doen mee met de tafelviering. Dat zal over niet al te lange tijd, bijvoorbeeld over een jaar of anderhalf eigenlijk de hele viering moeten zijn. Die tijd komt het erop aan om ze in de zondagse vieringen te verwelkomen. Laten we niet vergeten dat wij als gemeente deze kinderen bij hun doop beloofd hebben hen op te nemen in onze gemeenschap. Wat gebeurt er als we hen niet welkom heten? Dan zal het heel lastig worden om die jongeren mee te krijgen naar de vieringen. Als je je niet welkom voelt, dan ga je niet. En het voetbalveld, de spelcomputer, vriendjes en vriendinnetjes: het wordt allemaal veel leuker om op zondagochtend te doen dan naar de kerk te gaan. En helaas, maar niet onwaarschijnlijk zal dat betekenen dat ook hun ouders minder vaak naar de kerk gaan en zo op afstand komen van de gemeenschap. Of op zoek gaan naar een andere gemeenschap waar wel ruimte is


PAGINA | 18

JAARGANG 9 NR. 3

voor hun kinderen en waar ze wel mee naartoe willen. En juist die ouders hebben we nodig om levensvatbaar te zijn. Bagatelliseer het alstublieft niet met een ‘ach, dat valt toch wel mee’. Een duidelijker ‘bewijs’ voor de keuze waar je als ouder voor staat, kan ik niet geven, dan door te verwijzen naar de ouders van jonge tieners uit de CG. Een aantal van die ouders hebben ervoor gekozen om naar de Janskerk te gaan, alleen omdat hen gezegd is dat in Overvecht ieder aanbod voor deze jongeren ontbreekt. Ik vind dit jammer en een gemiste kans voor onze gemeenschap. Niet alleen vanwege die jongeren, maar juist ook om de ouders van die jongeren, die zeer actief betrokken waren bij de CG. Maar ik begrijp het wel: ook ik sta ‘aan de lat’ om de belofte die ik bij de doop aan mijn kinderen heb gedaan waar te maken, en als dat niet kan in deze gemeenschap, dan ben ik aan hen verplicht op zoek te gaan naar een huis waar wel oog voor hen is. Wat gebeurt er als we hen wel welkom heten? Heeft deze gemeenschap jongeren dan wel iets te bieden? Heel veel, denk ik. En er ligt met de groep kinderen in onze gemeenschap een unieke kans die we decennia niet hebben gehad. Maar dan moet de gemeenschap dat ook willen. Het is te makkelijk om te zeggen: ‘maar ze zijn toch welkom?’ en het dan daarbij te laten. Er zal ruimte moeten worden gemaakt, we moeten ook voor hen iets inschikken. Er zal toch echt nagedacht moeten worden hoe de viering ook voor hen toegankelijk wordt en we echt laten zien dat het ons menens is dat zij erbij horen. En ik kan me voorstellen dat er nu gemeenteleden zijn, die visioenen krijgen van het zingen van Engelse liedjes bij gitaarmuziek, of een drumstel in de kerk, maar dat is niet wat ik bedoel. Zoiets past niet bij onze gemeenschap. En, nog belangrijker, op deze manier onze jongeren wegzetten, doet geen recht aan onze groep kinderen en neemt hen als leden van de gemeenschap niet serieus. Onze kinderen zijn mans genoeg om te begrijpen hoe het werkt in een viering, tegelijkertijd weten ze ook heel goed wanneer ze ‘er mogen zijn’ en wanneer ze slechts ‘geduld en getolereerd’ worden. Er zijn geen kant en klare oplossingen, ik heb ze tenminste niet. Maar ach, die waren er de afgelopen jaren ook niet met de kinderkring. De invulling van de Kinderkring hebben we met elkaar gemaakt en gekneed tot het bij ons paste. Maar het was wel zo, dat wij als ouders dat zo’n beetje autonoom konden doen, daarachter in zaal 5 en in zaal 2. Maar nu hebben we de hele gemeente nodig, anders lukt het niet. En, dat is wel een cruciaal en lastig punt voor onze gemeenschap, het zal niet in een keer perfect zijn. We moeten dus accepteren dat er imperfectie zal zijn. Want er zal wel ‘ns een rafelrandje of een dissonant in een viering kunnen zitten. Het enige dat er dan op zit is, dat we de jongeren en onszelf een tweede, een derde, een vierde, etc. kans moeten gunnen. Maar als het ons lukt, zie ik over 10 jaar een bruisende gemeenschap. Else en Arjen Bezemer

TAIZÉVIERING OVERVECHT, Zondag 4 maart om 17.00u, deze keer in woongemeenschap Overhoop, Camera Obscuradreef 120. Bidden, zingen en bezinnen, samen met andere mensen uit de wijk, met aansluitend een maaltijd voor wie dat wil. Iedereen mag zelf iets te eten meenemen. Frank Mulder

OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR ZONDAGSE KERKDIENST IN ZORGCENTRUM ROSENDAEL Voor veel bewoners van zorgcentrum Rosendael is de zondagse kerkdienst een hoogtepunt van de week. Iedere keer zijn er zo’n 50-70 mensen. Ook zijn er bewoners uit de wijk die graag op zondag de kerkdienst meevieren. Er zijn mensen die al jaren niet meer in de gelegenheid waren een kerkdienst bij te wonen. Er zijn mensen die wat weggegroeid waren van het naar de kerk gaan, maar die in het verpleeghuis opnieuw zoeken naar een bedding voor hun vragen en zoeken naar zin te midden van alles dat hen overkomt. Juist ook wanneer de lichamelijke krachten achteruit gaan of de geestelijke krachten wat versluierd raken zijn deze vieringen een kostbare plek om op verhaal te komen, om je verbonden te weten met anderen, om je hart te kunnen luchten in een lied, of om een bemoedigend woord te kunnen horen. Maar u begrijpt het al: om deze vieringen/kerkdiensten goed te laten verlopen zijn vrijwilligers nodig. Wij zijn blij met de vrijwilligers die er nu zijn. Maar deze groep wordt kleiner en ouder. Daarom zoeken wij mensen die willen helpen bij het halen en brengen van mensen naar deze kerkdiensten. Dat is altijd veel meer dan een ‘klus’. Dat halen en brengen van mensen is ook mensen-ontmoeten, even


JAARGANG 9 NR. 2

PAGINA | 19

een kort praatje met hen maken, en hen die aandacht geven waar ieder mens naar snakt. Bovendien horen wij van de vrijwilligers steeds dat ook voor hen zelf deze kerkdiensten inspirerend zijn. Kortom: Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze cliënten hierin willen begeleiden. Misschien één keer per maand (of vaker). De kerkdiensten zijn steeds om 10.45 uur en duren drie kwartier. Na afloop drinken we in het restaurant samen een kopje koffie. Ook zijn er andere manieren waarop u een bijdrage kunt leveren aan de geestelijke en pastorale zorg voor mensen, bijvoorbeeld door mensen te bezoeken of door mee te helpen bijeenkomsten vorm te geven. Heeft u belangstelling of wilt u een keertje komen kijken: Neemt u contact op met ons . Geestelijk verzorgers van Rosendael: Jos Hettinga en Agnes Oldenziel. Coördinator vrijwilligerswerk: Monica de Bie

Op Dreef maart 2012  
Op Dreef maart 2012  

Op Dreef uitgave maart 2012

Advertisement