Page 1

Op dreef informatieblad

Johannescentrum voor zoekers en zieners voor zoekers en zieners

jaargang 11, nr. 1

December 2013


Jaargang nr. 11

Pagina | 2

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ....................................................................................................................................... 2 Gedeelde gedachten .............................................................................................................................. 3 Vieringen in de Johanneskerk ................................................................................................................ 4 Bij de vieringen ....................................................................................................................................... 4 Lief en wee .....................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activiteiten .............................................................................................................................................. 5 Diaconaal ............................................................................................................................................... 6 Uit de Wijkraad van Kerkmeesters ......................................................................................................... 7 Zorg op dreef ........................................................................................................................................ 11 Ingezonden........................................................................................................................................... 12

Colofon Redactie A. Dijk, tel. 261 34 45; F. van Schelven, tel. 273 21 14; S.Tromp Meesters, tel. 603 60 31 Bezorging A. Barnard, tel. 261 07 26; H. van den Pol, 06-27015976 F.A. Schnoor, tel. 261 41 80;

Inleveren kopij De volgende Op Dreef verschijnt op 17 januari 2014 en loopt tot 28 februari 2014 Alle kopij aanleveren uiterlijk 7 januari 2014 v贸贸r 18.00 uur. Digitale kopij via redactie.opdreef@gmail.com Overige kopij bezorgen op Vechtdijk 306, 3563 MD Utrecht, t.a.v. redactie Op Dreef.


Jaargang nr. 11

Pagina | 3

GEDEELDE GEDACHTEN CIRKELEN RONDOM HET GEHEIM De afgelopen tijd heb ik met veel mensen over het geloof gesproken. Nu is dat misschien niet zo verwonderlijk voor een dominee. Maar binnen zeven weken elf dagdelen (een morgen, een middag of een avond) samenzijn met telkens weer andere mensen (meer dan 100 in totaal!) rondom de vraag ‘Wat betekent geloven voor u’, is ook voor een dominee toch wel bijzonder. Het was al met al een prachtig avontuur. Ik ben getroffen door de openheid en de eerlijkheid waarmee mensen hun verhaal vertelden, telkens weer anders, telkens ook verbonden met de eigen persoonlijke (geloofs)geschiedenis. Voor sommigen is, zo bleek, na alle veranderingen in kerk en cultuur God een tamelijk leeg begrip geworden. De vraag naar geloven was daardoor niet altijd goed te beantwoorden. Maar dan was er vaak wel iets anders dat telde: de gemeenschap met elkaar, de ontmoeting op zondagmorgen, de viering, de mooie liederen, of het omzien naar elkaar. Anderen verbinden ‘geloven’ aan woorden als vertrouwen, houvast en inspiratie. Voor weer anderen drukt geloven zich vooral uit in samen de handen uit mouwen steken en daadwerkelijk aandacht geven aan wie minder hebben dan wij. Het is zo divers als er mensen zijn. Ik merk dat ik dat prachtig vind. Dat het niet meer is zoals vroeger in mijn jeugd, toen iedereen geacht werd hetzelfde te denken. Nu krijgt de individualiteit alle kans, het bijzondere van elke afzonderlijke mens. Met elk van hen schrijft God een eigen verhaal, zou kun je zeggen. Tegelijk viel mij ook op, dat het samen spreken over je geloof, hoe verschillend dat ook is, verbindend werkt. Dat zit hem niet in het ‘wat’, maar in het ‘dat’, dát je er samen in alle openheid over spreekt. Het is net alsof er dan iets gebeurt met zo’n groep. Je beleeft samen iets, je wordt samen een beetje opgetild. Zo heb ik het in ieder geval ervaren en ik weet intussen, dat dat voor mij wezenlijk is als het gaat om geloven: dit delen met elkaar, open en zonder oordeel, in alle respect even bij elkaar naar binnen mogen kijken, in elkaars leven en in elkaars hart en al doende ontdekken hoe kostbaar ieder mens is. Zijn we nu, na deze ronde, ook meer te weten gekomen over God? Het blijft zoals ik hierboven al schreef als ‘cirkelen rondom het geheim’. Het is ‘zien, soms even’, het is ‘weten’ en ‘niet weten’ tegelijkertijd. Maar één ding is zeker, samen zie je en weet je wel meer!. Het doet me denken aan het verhaal van de dauwdruppel: ‘Een meester ging eens met zijn zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo rond de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood, zei de eerste; oranje, de tweede; geel, zei de derde; groen, de vierde, blauw, de vijfde, paars, de zesde en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze allen zeker waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester ze enige keren van plaats verwisselen en langzaam drong het door, dat, ondanks alle verschillen, zij toch allen de waarheid gesproken hadden. En de meester sprak: ‘Nu weten jullie hoezeer het standpunt van waaruit je kijkt, bepalend is voor wat je ziet. Daarom: wees niet slechts tolerant, want dat is het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij, dat er andere meningen zijn, want zolang je zelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je je medeleerlingen nodig om samen de totale waarheid te kunnen verkennen.’ Ds. Toos Wolters


Jaargang nr. 11

Pagina | 4

VIERINGEN IN DE JOHANNESKERK Zondag

24 november

10.30 uur

Ds. Toos Wolters

Zondag

1 december

10.30 uur Kinderkring en oppas

Ds. Toos Wolters Schrift en tafel 1 e advent

Dinsdag

3 december

10.00 uur

Paulus van Mansfeld

Zondag

8 december

10.30 uur

Ds. Cees v. Steenis 2e advent

Zondag

15 december

10.30 Kinderkring en oppas

Verhaal halen 3e advent

Zondag

22 december

10.30 uur

Pastor Huub Schumacher 4 advent

Dinsdag

24 december

22-00

Ds. Toos Wolters Schrift en tafel Kerstnacht

Woensdag

25 december

10.30 Kinderkring en oppas

Ds. Toos Wolters Schrift en tafel

Zondag

29 december

10.30

Ds. Erna Treurniet

Dinsdag

31 december

19.30

Avondgebed

Zondag

5 januari

10.30 Kinderkring en oppas

Ds. Toos Wolters Schrift en tafel

Dinsdag

8 januari

10.00 uur

Voorganger nog onbekend

Zondag

12 januari

10.30

Pastor Huub Schumacher

Zondag

19 januari

10.30 Kinderkring en oppas

Verhaal halen

Zondag

26 januari

10.30

Ds. Toos Wolters Schrift en tafel

Ringleiding

De Johanneskerk heeft een ringleiding, bedoeld voor mensen met een gehoorapparaat. De ringleiding zit in de rand van het verhoogde plafond in de kerkzaal. Wilt u hiervan gebruik maken, gaat u dan binnen deze ring in de kerkzaal zitten.

BIJ DE VIERINGEN Bij de vieringen in december en begin januari 2014 Op zondag 1 december a.s. begint de Advent. De voorbereidingstijd van 4 weken op het kerstfeest. In die tijd besteden we aandacht aan de “Oermoeders van Jezus� te weten: Ruth, Rachab, Tamar en Batseba, vier vrouwen, die van buiten komen, maar die op een speciale manier hebben aangegeven dat ze weet hebben van Gods belofte.


Jaargang nr. 11

Pagina | 5

1 december, als Ruth centraal staat, is een Dienst van Schrift en Tafel. Ds. Toos Wolters zal dan de voorganger zijn. 3 december zal Paulus van Mansfeld voorgaan in een Woord- en Communieviering voor onze senioren en wie daar ook bij willen zijn. De viering begint om 10.00 uur en na afloop zal Sinterklaas even een bezoekje brengen aan het Johannescentrum. Op 8 december zal Ds. Cees van Steenis Rachab belichten in een Woorddienst. Bettina van Santen en Kees Wijnen maken op 15 december een “Verhaal halen-viering“ over Tamar. En Pastor Huub Schumacher zal Batseba, die van Uria, op 22 december onder de loupe nemen. Op 24 december om 22.00 uur vieren wij met een viering van Schrift en Tafel de geboorte van Jezus in de Kerstnacht. Wat heeft die geboorte eigenlijk nog voor ons te betekenen? Ds. Toos Wolters zal in de kerstnacht voorgaan. Tijdens de viering van de kerstmorgen zal Ds. Toos Wolters Maria, de moeder van Jezus, centraal stellen in een viering van Schrift en Tafel. De laatste zondag van december zal Ds. Erna Treurniet,de buurtpastor van Overvecht voorgaan in een Woorddienst. Op Oudjaar 31 december om 19.30 uur gaat Ds. Toos Wolters voor in een avondgebed,waarin wij God danken voor het afgelopen jaar en om zegen bidden voor het nieuwe jaar 2014. Ook op 5 januari 2014, als wij het feest vieren van de Openbaring des Heren, zal Ds. Toos Wolters voorgaan in een Dienst van Schrift en Tafel. In verband met Nieuwjaar zal de eerste Seniorenviering van 2014 plaatsvinden op 8 januari. Bij het schrijven van dit artikel was de voorganger nog niet bekend. Wij van de werkgroep “Vieringen” wensen u een goede Adventtijd toe. Alvast een mooi kerstfeest en een goed begin en Gods zegen voor 2014 Namens de werkgroep vieringen Marian v.d. Hulst-Casper

ACTIVITEITEN TREKTOCHT NAAR DE TOEKOMST- GESPREK VAN ALLEN MET ALLEN Zoals u al kon lezen in het voorwoord, zit de ronde huiskamergesprekken er intussen op. Elf keer kwamen we samen op een avond, een ochtend of een middag. En telkens spraken we over ons geloof, wat we daaraan beleven en op welke manier het voor ons in ons leven van betekenis is. Daarna was er een inventarisatieronde over wat we aanduidden als ‘de sterke kanten’ van onze Johannescentrumgemeente. Waar zijn we goed in en wat kunnen we uitbouwen? Ook daarover is veel gezegd. Dank u allen heel hartelijk voor alle inbreng! Nu ligt de bal weer even bij de kerkenraad, om de balans op te maken en te kijken hoe we, vanuit wat we verzameld hebben, een volgende etappe van de trektocht kunnen uitzetten. Waar gaan we mee aan de slag, waar liggen de prioriteiten, hoe worden we met wat we kunnen, méér kerk in de buurt, in de stad en in de toekomst? Hoe oud we intussen ook zijn (ons kerkgebouw is van 1966, de gemeente is nog net wat ouder), we zitten weer in een opbouwfase. Niet alleen wij als Johannescentrumgemeente, maar, denk ik, de PKN en dus ook de PGU als geheel. Er ligt een tijd achter ons waarin we heel erg bezig moesten zijn met onze eigen dingen, en nu, zo lijkt het, zijn we een beetje door die crisis heen en beginnen we ons weer naar buiten te keren. Met een kleinere groep dan vroeger, maar wel heel gemotiveerd. Er wordt op verschillende plaatsen gesproken over een missionaire kerk, een missionaire gemeente. In mijn beleving betekent dat o.a. enthousiast zijn over wat er is in onze eigen gemeente, wat we hebben en kunnen, en dat ook naar buiten toe brengen, erover ver-


Jaargang nr. 11

Pagina | 6

tellen en er mensen bij betrekken. Niet direct om zieltjes te winnen, maar omdat we mooie en betekenisvolle dingen te bieden hebben. Maar nu loop ik al op de troepen vooruit en dat is, geloof ik, niet handig voor een herder. Zoals gezegd, de kerkenraad gaat er mee aan de slag. Daar zal ze wel enige tijd voor nodig hebben, maar we komen bij u terug. Ergens in het voorjaar, zo schat ik in. Met een koers, ideeĂŤn, prioriteiten, plannen. En dan praten we er verder over met elkaar. En ondertussen blijven we opgewekt elkaar ontmoeten in vieringen en andere samenkomsten. Met een hartelijke groet voor u allen, ds. Toos Wolter

DIACONAAL HET OFFERBLOK IN DE ADVENTSTIJD: De opbrengst van het offerblok in de Adventstijd gaat naar een project van Kinderen in de knel. Het thema van Kinderen in de Knel is: Geef kinderen een toekomst. Een van de projecten gaat over het lot van werkende kinderen. Wereldwijd werken naar schatting 218 miljoen kinderen. Bij een kwart van deze kinderen gaat het om extreme vormen van uitbuiting, zoals prostitutie, slavernij, gevaarlijke arbeid of kindsoldaten. Bijna de helft van deze kinderen is meisje. We kennen de schrijnende beelden uit de krant en de televisie, zoals nog niet zo lang geleden het lot van mensen en kinderen in de textielfabriek. Kinderen in de knel verzet zich tegen uitbuitende kinderarbeid en tegen alle arbeid door kinderen beneden de veertien jaar. We steunen projecten die kinderen een kans geven om naar school te gaan en te stoppen met werken. En projecten die ouders in staat stellen voldoende eigen inkomen te verdienen en hen bewust maken van het belang van onderwijs voor hun kinderen. Ook steunen we initiatieven die de rechtspositie en arbeidsomstandigheden van jongeren verbeteren en hen een vak leren. En projecten die overheden stimuleren hun eigen arbeidswetten te verbeteren en te handhaven. U kunt dit werk ook steunen door geld over te maken naar: kerk in Actie, giro 456. Informatie over alle projecten is op te vragen bij www. Kerkinactie.nl/kinderen in de knel. Daar is ook een donateurskaart te verkrijgen voor vaste geldelijke stortingen. KERSTGROETEN AMNESTY INTERNATIONAL In de weken voor Kerst willen we in onze Johannescentrumgemeente meewerken aan de Kerstgroetenactie van Amnesty International. Op zondag 15 december liggen de kaarten met naam,adres etc. klaar om te verzenden. De kosten zijn per kaart, inclusief de postzegel, 1 euro. MISSIE/ZENDINGS-KALENDER Naar aanleiding van vragen uit de gemeente over een bestellijst van de Missie/Zendingskalender voor 2014: Deze kalender wordt niet meer uitgegeven helaas, is dus ook niet meer te bestellen! Die van dit jaar was definitief de laatste. Dit bericht ons Kerk in Actie. DANKDAG EN VOEDSELBANK Op woensdag 6 november was het Dankdag voor gewas en arbeid. Dus hielden we op zondag 10 nov. in onze Johannescentrumgemeente een inzameling voor de Voedselbank van Overvecht, een goede jaarlijkse gewoonte! Buurtpastor Erna Treurniet schreef er al over in het novembernummer van Op Dreef. Het resultaat: veel dagelijkse levensmiddelen, vooral houdbare producten; bestemd voor behoeftige Overvechtse bewoners. Ook werden talloze DE-punten ingeleverd, in te wisselen voor thee en koffie. Dank voor uw support! De Diakenen.


Jaargang nr. 11

Pagina | 7

ADVENTSKALENDER 2013 Op veler verzoek ligt er de eerste 2 zondagen van november weer een Adventskalender ter inzage. Met een (gezamenlijk) bestelformulier. Periode: van zondag 1 december 2013 t/m woensdag 25 december 2014 (1 eKerstdag). Inhoud: dagelijks een foto bij een lied, tekst of korte overdenking. Formaat: 21 x 15 cm. Info: de kalender kan neergezet worden; alle foto’s zijn bruikbaar als ansichtkaart. Kosten: E. 6,00 per stuk, bij afgifte te voldoen. Vult u het bestelformulier in, dan zorgt de diaconie voor tijdige aflevering. TERUGBLIK OP DE ONTMOETINGSDAG De Voorhof zat tegen elven gezellig vol tijdens de Ontmoetingsdag voor 75+ ouderen op 13 november. Ruim 60 mensen waren er en natuurlijk zocht iedereen eerst oude bekenden op om mee bij te praten. Maar bij het ganzenbord-ontmoetingsspel werden al die min of meer vaste groepjes door elkaar gehusseld en ontstond er ruimte om kennis te maken met anderen, vaak wel bekend van gezicht maar meer ook niet. Kaartjes met vragen als ‘Uit wat voor gezin kom je?’ of ‘Op welke manier ben/was je actief in de kerk?’ leidden tot geanimeerde gesprekken en echte ontmoetingen.

UIT DE WIJKRAAD VAN KERKMEESTERS KERKBALANS 2013 Onder het motto “Wat is de kerk jou waard ”, Hebben wij u dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u bereid bent onze wijkgemeente Overvecht dit jaar financieel te steunen. Hiervoor hebben vele gemeente leden een toezegging gedaan. Deze maand wordt de begroting voor 2014 in de kerkenraad behandeld en daar vervolgens vastgesteld. Maar voor we in januari 2014 met de nieuwe actie kerkbalans gaan beginnen vragen we eerst uw hulp om het doel voor 2013 te bereiken. Dat betekend dat we verwachten dat alle gemeente leden die voor 2013 een bijdrage toegezegd hebben deze hun bijdrage voor 31 december 2013 ook overmaken. Ook zonder het verkrijgen van een accept giro kaart van het kerkelijkbureau. Het bankrekening nummer hiervoor is 69.95.43.657 t.n.v. Prot.Gem. Utrecht inzake kerkelijke bijdrage te Utrecht. Wij als kerkrentmeesters zijn alweer bezig met de actie kerkbalans voor het jaar 2014. In januari 2014 zullen we U weer benaderen voor de actie kerkbalans. Deze wordt gehouden onder het motto WAT IS DE KERK U WAARD. De actie wordt gehouden van 12 januari tot 26 januari 2014. Omdat er nog al eens verkeerde adressen in ons bestand zitten vragen we u om als u verhuisd bent of als u denkt dat uw goede adres bij ons nog niet bekend is, dit door te geven aan de administratie van de Johannescentrum gemeente Moezeldreef 400 3561 GD Utrecht. Peter Linssen/ Nol Barnard

ZORG OP DREEF TAMARINDE De vieringen beginnen om 10.30 24-11-2013 1-12-2013 Eerste Advent

ds Jurjens mw Dubois


Jaargang nr. 11 8-12-2013 15-12-2013 22-12-2013 25-12-2013 29-12-2013 5-1-2014

Pagina | 8

Eerste Kerstdag Aanvang jaar

mw Dubois da Meynen mw Prins mw Prins mw vd Schrier da Meyne

ZUYLENSTEDE De diensten beginnen om 10.00 uur. November 24 ds. J.E. Riemens December 1 ds. C.P. Bouman 8 mevrouw ds. A. v.d. Schrier-Cuperus 15 dr. J. van Amersfoort 22 C. Verweij 25 ds. J.E. Riemens 29 G. Krul 31 G. Krul Januari 6 C. Verweij 13 ds. B. Wallet 20 mevrouw A. Dubois-van Hoorn 27 ds. J.E. Riemens HUIS AAN DE VECHT De viering begint op vrijdag om 19.30 in de grote zaal.

ROSENDAEL Kerkdiensten op zondag in Rosendael, steeds om 10.45 uur in de Rode Zaal

INGEZONDEN DE ONTDEKKING VAN OVERVECHT RAAT

- EEN AVOND OVER HET BUURTPASTO-

Donderdagavond 21 november a.s. neemt ds Erna Treurniet ons mee op haar ontdekkingstocht door Overvecht. Hoe zij er achter kwam hoe groot Overvecht is; hoe zij door koffie te drinken bij de Hema, door op een bankje te gaan zitten bij de jeu de boules baan, door gesprekken en gesprekjes ontdekte dat ook de wijk Overvecht kanten heeft die we misschien niet allemaal kennen. Hoe zij kwetsbare en dwarse mensen op het spoor kwam en ontdekte wat zij nodig hebben. Maar bovenal hoe de kerk, de gemeente, wij dus, kunnen helpen die nood al is het soms maar een klein beetje te lenigen. Kortom: u bent van harte en met klem uitgenodigd om naar Erna te luisteren en met haar te praten over wat wij 'het buurtpastoraat' noemen. We beginnen op 21 november om 20.00 uur. Namens de kerkenraad, Kees Wijnen. ADVENTSORATORIUM 'EERSTE LICHT' OP DONDERDAGAVOND 12 DECEMBER Op donderdagavond 12 december zingt het koor het Adventsoratorium 'Eerste Licht'. Het concert begint om 20.00 uur. Uiteraard is iedereen van harte welkom. 'Eerste Licht' zijn twaalf gedichten van Marja Ligterink op muziek gezet door Teresa Takken. De gedichten beschrijven Advent, het ontwaken van het Licht dat volmaakt wordt in de schepping van de nieuwe mens. De deur is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage bij de uitgang is natuurlijk welkom.


Jaargang nr. 11

Pagina | 9

MENSEN SLAPEN OP STRAAT Nog steeds is er in Utrecht een ernstig tekort aan nachtopvang voor dakloze mensen zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden). Wanneer niemand actie onderneemt zal deze groep van ongeveer 30 mensen opnieuw de winter op straat moeten doorbrengen. In samenspraak met diverse organisaties is daarom het projectplan opgesteld voor een (sobere) kerkelijke nachtopvang voor ongedocumenteerden. Deze opvang zal grotendeels worden gerund door vrijwilligers. Het initiatief is ondergebracht bij OMDUW. Het gaat om een tijdelijk initiatief onder protest, omdat we van mening zijn dat de Nederlandse overheid zou moeten zorgen voor voedsel, kleding en onderdak voor deze groep ongedocumenteerden. Dit is in lijn met de klacht die de PKN heeft ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (onderdeel van de Raad van Europa). Op 31 oktober jl. deed het comité de voorlopige uitspraak dat de Nederlandse overheid ook bij onrechtmatig verblijf moet voorzien in deze basisvoorzieningen, omdat anders de integriteit van deze mensen onherstelbaar beschadigt wordt. Wat betekent dit initiatief In het kort Doelgroep: vreemdelingen waarvoor geen verblijfsvergunning is afgegeven en die niet terug kunnen naar hun land van geboorte. Het gaat om een sobere nachtopvang met eenvoudig ontbijt, die dagelijks open is van 21.00 u tot 08.00 uur. Het gaat om een voorziening met ca. 30 bedden, met een kleine keuken, toiletten en wastafels. Het project wordt bemenst door vrijwilligers, onder leiding van betaalde coördinator Het gaat om onderdak tijdens de koude maanden (november tot half mei) Doel van de winternachtopvang 1. Het verzorgen van een (tijdelijke) oplossing voor een zeer urgent probleem van de mensen die in Utrecht buitenslapen omdat ze geen toegang hebben tot de bestaande nachtopvang vanwege het besluit van de gemeente Utrecht. 2. De nachtopvang biedt kans voor intergemeentelijke en interkerkelijke samenwerking en kan leiden tot het vergroten van de bewustwording bij kerken voor de problematiek van mensen zonder papieren. 3. Het handen en voeten geven van de christelijke gastvrijheid. 4. Het geven van een duidelijk signaal naar de overheid om ‘de vreemdeling die in ons land verblijft niet te onderdrukken’. Het initiatief is dus tijdelijk. Wat kunt u doen? Bidden dat het initiatief gerealiseerd zal worden. Vrijwilligers enthousiasmeren om een bijdrage te leveren. We zoeken vooral ‘nachtwachten’ maar andere hulp is ook welkom. Denk aan het ontbijt en de was. Praktische ondersteuning bieden in de vorm van beddengoed (hoeslakens, kussenslopen, kussens, lakens, dekens en handdoeken, etc.) Een financiële bijdrage overmaken naar Stichting OMDUW op Rekeniongnummer 1496 858 82 o.v.v. NACHTOPVANG. Het project wordt gesteund door de AKK (Algemene Kerkenraad Klein). Ook de Katholieke Charitas Utrecht (KCU) zal eerstdaags waarschijnlijk haar steun geven. En er is financiële steun bij Kerk in Actie gevraagd. Op dit moment wordt er hard gezocht naar een geschikte locatie. Die vraag ligt in eerste instantie nadrukkelijk bij de gemeentelijke overheid. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op via winteropvangutrecht@gmail.com . De Initiatiefgroep Nachtopvang bestaat uit Jan de Kruijf (OMDUW), Marieke Sillevis Smitt (Predikant DMO voor vluchtelingen), Marieke Witzier (oud medewerkster van STIL) en Rutger Oolbekkink (voorzitter van de diaconie van de Nieuwe Kerk). Het project heeft als naam De Herberg


Jaargang nr. 11

Pagina | 10 Jan de Kruijf, voorzitter OMDUW

DAAR HOORDEN ZIJ ENGELEN ZINGEN VOLKSKERSTZANG op zaterdagmiddag 21 december 2013 in de Jeruëlkapel. Eind december organiseert de Vrije Evangelische Gemeente de jaarlijkse Volkskerstzang in Overvecht, voor jong en oud. Ook dit keer mogen we rekenen op de medewerking van het koor ‘Looft den Heer’ uit De Meern. Het programma bestaat uit samenzang van traditionele kerstliederen en een optreden van het koor. Verbindende teksten zorgen voor een echt kerstgevoel! Op zaterdag 21 december 2013 bent u ’s middags van 16.00 – 17.00 uur van harte welkom in de Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht. De toegang is gratis; er is een collecte na afloop.

JOHANNESKERK EN DE DAKLOZEN IN UTRECHT Jaren geleden werd in de Centrumgemeente de vraag gesteld: “Wat kunnen wij betekenen voor de daklozen in Utrecht?” Sinds die tijd hebben vele CG-ers zich ingezet als vrijwilliger in Sleep-Inn ’t Snurkhuis (nachtopvang), het Catharijnehuis (dagopvang), het Smulhuis (dagelijkse warme maaltijd) en Omduw (hulp bij o.a. financiële problemen). In de Centrumgemeente deed ik af en toe een oproep voor wat extra steun voor het werk onder de daklozen. Nu velen bij dit werk betrokken CG-ers zijn samengegaan met de Johanneskerk, doe ik de oproep voor dit belangrijke werk onder de daklozen net als vorig jaar in ‘Op Dreef’ of persoonlijk in de Johanneskerk. Verkoop Smulbonnen Soms wordt u misschien in het centrum van Utrecht wel eens aangesproken door een dakloze die vraagt om wat geld om wat te eten of voor een overnachting in Sleep-Inn 't Snurkhuis. Velen zijn dan vaak bang dat het geld gebruikt wordt voor alcohol of drugs en geven daarom maar niets. Een oplossing die ik wel eens eerder heb aangedragen is te zorgen dat u steeds een paar smulbonnen in uw portemonnee hebt. Zo'n smulbon kost € 2,50 en geeft recht op een heerlijke warme maaltijd in het Smulhuis. U maakt er een dakloze zeker blij mee. In allerlei kerken in het centrum van Utrecht worden de smulbonnen verkocht op de boekentafel. In de Johanneskerk tot een poos geleden bij artikelen van de Wereldwinkel. In het vervolg kunt u die op iedere eerste zondag van de maand bij mij kopen. Wanneer u nooit een dakloze ziet omdat u niet meer in het centrum gaat winkelen, kunt u de smulbonnen ook aan mij teruggeven, dan zorg ik dat die bij de daklozen terecht komen die dit het meest nodig hebben. Inzameling kleding voor daklozen op de zondagen in december Bij het werken als vrijwilliger in Sleep-Inn ‘t Snurkhuis krijg je regelmatig het verzoek van één van de daklozen om iets van kleding te mogen uitzoeken. Een tijd geleden vroeg iemand een andere broek, aangezien er een flink gat zat in zijn oude spijkerbroek. Hij vertelde mij dat de kleding die hij op dat moment droeg, de enige kleding was die hij bezat. Heel blij ben je dan als je iemand op zo'n moment kunt helpen. Gelukkig komen er af en toe mensen langs de Sleep- Inn (Jansveld 51) met een vuilniszak vol kleding om onze voorraad aan te vullen. De laatste tijd is er echter wat weinig kleding. Vandaar mijn oproep om eens in uw kledingkast te kijken wat u op dit gebied kunt missen. In de wintermaanden is er vooral een tekort aan broeken, truien, sokken, ondergoed en jassen en dit alles vooral voor mannen. Mag ik op u rekenen? U kunt uw zak met kleding afgeven bij de Sleep-Inn of meebrengen naar de Johanneskerk op alle zondagen in december. Zet u de zak in de Johanneskerk even in kamer 1 rechts onder de tafel. (Kamer 1 is aan de kant van de Moezeldreef). Henk Griffioen, tel. 2616515


Jaargang nr. 11

Pagina | 11

DEZE DAG Wonen wil ik in deze dag grens van de tijd kwetsbare zekerheid

hier en nu wil ik leven samenspel met elk ander

staan in de ademtocht van liefde en vrijheid

aarde mijn thuis deze dag dit uur.

de toekomst onzeker laat ik buiten mijn einder

Gertrude Vlaar


Jaargang nr. 11

Pagina | 12

GEZAMENLIJKE KERSTLUNCH in de Johanneskerk, na de viering voor iedereen 1e kerstdag, 25 december 2013

Het is weer bijna kerst en dus komt ook de gezamenlijke kerstlunch voor iedereen van onze gemeente er weer aan. Je bent hiervoor weer van harte uitgenodigd. Net als vorige keer maken we er een bijzondere en persoonlijke lunch van doordat iedereen zelf van thuis iets meeneemt wat we dan met elkaar kunnen delen en eten. Alles wat meegebracht wordt zetten we op een groot buffet dat na de viering wordt klaar gezet. Na het koffiedrinken openen we de maaltijd en is het tijd voor gesprek, ontmoeting of misschien zelfs een eerste kennismaking. Om de maaltijd goed te kunnen voorbereiden vragen we iedereen zich vooraf op te geven. Natuurlijk kan je ook op het laatste moment nog aanschuiven, maar wij zorgen er graag voor dat er voor iedereen een stoel, bord en glas aanwezig is. Ook vragen we je om, als je dat kunt, wat mee te nemen voor de maaltijd. Denk daarbij aan kerstbrood, boter, hartige taarten, salades, kaas, etc‌. We hebben daarvoor boekjes gemaakt met uitscheurbare bladen. Op elk blaadje staat iets om mee te nemen en je kan na afloop van de vieringen in december wat uitzoeken uit deze boekjes. Wat je meeneemt is gelijk jouw bijdrage in de onkosten. Ook zal er een mandje staan waarin een bijdrage gegeven kan worden voor de overige zaken die we centraal inkopen, zoals bijvoorbeeld het drinken. We verzoeken je onderstaande antwoordstrook in te vullen en in de doos achter in de kerk te stoppen. Natuurlijk kan je de gewenste gegevens ook doorgeven per email of telefoon aan Francis of Ben Prins (fdereiger@gmail.com tel: 030-2202575). Namens de voorbereidingsgroep, Francis en Ben Prins

Ja, ik/wij doen mee met de kerstlunch: naam:

aantal personen:

email adres:

telefoon nr:

Ik help graag / liever niet* mee met de voorbereiding van de lunch; aantal voorbereiders: ‌..


Jaargang nr. 11

Pagina | 13

PREDIKANT Ds Toos Wolters, Donaudreef 56, 3561 EN, Utrecht, telefoon 662 48 13, wolfeen@planet.nl ADRES JOHANNESKERK Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht, telefoon 262 02 16. Kerkdiensten: zondagmorgen 10.30 uur, ringleiding aanwezig. Kindergroep: 1x per 14 dagen. Koster en beheer: Jan Koning. Sleutelbeheer: Nol Barnard, Scharlakendreef 132, 3562 GD Utrecht, telefoon 261 07 26. PASTORAAL MELDPUNT OVERVECHT Coördinatoren: Riek Blomberg, Tiny Donker, Ria van Haeringen en Ada Vollmüller. Bereikbaar via: 06-395 05 532 Internet via www.johannescentrum.nl DAGELIJKS BESTUUR / MODERAMEN Voorzitter: Kees Wijnen, telefoon 262 42 78; Secretaris: Lies Kamphorst, Tomas Masarykstraat 11, 3573 PJ Utrecht, telefoon 06 -13 52 24 72, info@johannescentrum.nl Lid: Jan de Kruijf, telefoon 013 666 3054 LEDENADMINISTRATIE WIJKGEMEENTE OVERVECHT Ella Bakker, telefoon 030 262 51 24 / overvecht@protestant-utrecht.nl DIACONIE Nieske Terweij-Damen, telefoon 243 07 23, Truus de Groot, telefoon 261 36 21, Fennie de Kruijf, Petra Willemse, Ans Kok en Jeannet Kelholt ING 5230089 t.n.v. Diaconie PKN Wijkgemeente Overvecht WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS Correspondent: Peter Linssen, Turandotdreef 12, 3561 HB Utrecht, telefoon 262 82 82. Bankrek.nr. 699.762.928 t.n.v. PGU Wijk Overvecht. Penningmeester: Eric Kortschot, Oberondreef 18, telefoon 289 33 51 of email eric_kortschot@ziggo.nl AUTODIENST Zij die ‘s zondags vervoer naar de kerk nodig hebben, kunnen contact opnemen met Ineke Kooy-Bakker, telefoon 261 61 03, of Petra Willemse, telefoon 261 37 44. R.K.-GEMEENSCHAP Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht, telefoon 262 02 16. Alice IJtsma (doorgeven ziekenhuisopname), telefoon 261 53 46. Bankrek.nr. 699.762.928 t.n.v. PGU Wijk Overvecht, o.v.v. Oecumene. Pastor R.K.-, vacature Lichtenbergdreef 4, 3562 RD Utrecht. Eucharistievieringen Rafaëlparochie: zaterdag 19 uur en zondag 11.00 uur.

Website: www.johannescentrum.nl

Op dreef december 2013  
Advertisement