Page 6

De kinderen komen terug. Slotlied: „Hoe ver te gaanâ€&#x;

(GVL 466)

4. Omdat zij willen leven als nog nooit, angstig te moede zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 5. Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij alles. Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 6. Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer ontvlammen. Zij blijven kinderen, zij worden groter.

7. Hun stoet is zonder einde en getal. Tel maar de sterren. Zij weten van de stad met fundamenten. Wegzending en zegen v.

......

A. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Nabije en de gemeenschap van de Heilige Geest Zij met ons allen. Amen. 6

Liturgie 25 maart 2012  

Liturgie 25 maart 2012

Advertisement