Page 1

opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:13

Pagina 1

Beste lezer De zomer is aangebroken, voor velen het seizoen waarin het er iets rustiger aan toe gaat, waarin genieten centraal staat en waarin we buiten leven. Wie niet op reis gaat, hoeft zich in Oostkamp zeker niet te vervelen. In ons goed gevulde Oostkamp Zomert-programma vindt iedereen wel zijn gading. Of u nu houdt van kermissen, een filmpje, optredens of orgelconcerten. Kinderen kunnen zich ten volle uitleven op de speelpleinwerking, Grabbelpas, de vele Oostkampse speelpleinen en zelfs in de straat. Binnenkort kunnen de jongeren ook terecht op het nieuwe skateterrein in De Valkaart. Wenst u een trip te maken naar het buitenland, maar weet u niet waarheen, dan raden we u een bezoek aan Bad Nauheim sterk aan (op 500 km van Oostkamp). Bad Nauheim is deze zomer meer dan een gerenommeerd kuuroord. Nog tot begin oktober staat deze stad in het teken van de natuur met de vierde Landesgartenschau en half juli zijn er rozenfeesten. Wie op reis gaat, geven we nog wat praktische tips: zorg tijdig dat uw papieren in orde zijn (ook deze voor de kinderen) en vraag eventueel vakantietoezicht door de politie. Wie graag een tochtje maakt met de fiets, kan op verschillende manieren Oostkamp en het Brugs Ommeland verkennen. Een halte ter hoogte van het volledig gerenoveerde Bloemenhuisje of de petanquepleinen op het Sint-Pietersplein geven u een instant zomergevoel. Misschien krijgt u de kriebel te pakken om zelf gids te worden in de streek. Een mooie, rijke omgeving aan planten en fladderende vlinders enerzijds en minder onkruid en pesticiden anderzijds. Het kan. De gemeente gaat steeds ecologischer te werk en ook u kunt op de kar springen. U leest er alles over op pagina 12. In deze editie staan we ook stil bij een aantal grote projecten voor de toekomst. Recent werd een eerste ontwerp voorgesteld voor de (semi)-openbare gebouwen in Ruddervoorde (Riderfort, De Gilde, ‌). Er wordt een algemene visie rond de herinrichting van de begraafplaatsen uitgewerkt, met grote aandacht voor groen, een open sfeer en ruimte voor een waardig afscheid van de overledene. Het mobiliteitsplan is in volle voorbereiding. De afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied Brugge ligt op de tafel van de Vlaamse Administratie. Tegen eind augustus worden de in het openbaar onderzoek gemaakte opmerkingen onderzocht en beantwoord. Deze studies en plannen zijn van belang om afzonderlijke projecten op elkaar te stemmen om tot een samenhangend resultaat te komen op lange termijn. We wensen u een interessante en mooie zomer toe. Luc Vanparys burgemeester


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:13

Pagina 2

nieuws uit Oostkamp Gemeenten en OCMW’s werken samen op vlak van woonbeleid De gemeente en het OCMW hebben beslist om samen te werken in het kader van intergemeentelijk woonbeleid. Dit willen ze samen doen met de gemeentebesturen en OCMW’s van Zedelgem, Beernem en Damme. Concreet is de samenwerking gericht op de verbetering van de lokale dienstverlening op het vlak van wonen. De gemeenten worden hierin ondersteund met subsidies van de Vlaamse overheid.

Aangepaste dienstverlening zomer • Feestdagen:

op 11 en 21 juli en 15 augustus zijn alle diensten, incl. bib, zwembad en containerpark gesloten. • Vrijetijdsloket De Valkaart: in juli en augustus enkel open in de voormiddag. • Loketdienst Ruddervoorde: in juli en augustus gesloten. Voor zaalreservaties kunt u terecht in De Valkaart, t 050 83 31 80 of devalkaart@oostkamp.be. Voor burgerzaken kunt u terecht in het Gemeentehuis in Oostkamp, t 050 83 31 70 of bbs@oostkamp.be. • Groot onderhoud zwembad De Valkaart: gesloten van 30 augustus tot en met 12 september

Extra ophaling grof vuil op afroep Op 4 augustus wordt een extra ophaling van grof vuil op afroep voorzien. Tot minstens een week voor deze datum kunt u bij IVBO een ophaling van grof vuil ‘bestellen’ (t 050 45 63 11). Voor deze ophaling gelden dezelfde afspraken als voor de gewone grofvuilophaling: maximaal 5 stuks groot brandbaar afval (dat niet in de restafvalzak kan en niet recycleer-baar is) en schroot. Papier en karton, textiel, glas, PMD, KGA, groenafval en snoeihout, bouw- en sloopafval, autobanden, houten planken, kisten en paletten, piepschuim en gasflessen kunnen NIET meegenomen worden. Per extra ophaling wordt een kostprijs van 15 euro aangerekend. De betaling moet uitgevoerd zijn voor de ophaling. 2

Meer info: dienst Milieu milieu@oostkamp.be - t 050 83 31 22 | intercommunale IVBO - t 050 45 63 11

Gemeente geeft advies rond Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge Op 11 december keurde de Vlaamse Regelring het ontwerp ‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge’ voorlopig goed. Dit Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) omvat ook een stukje Oostkamp. In kader van het Openbaar Onderzoek heeft de gemeente Oostkamp haar advies overgemaakt aan de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening. Dit advies is deels gunstig. Aan een aantal vragen van de gemeente werd in het aangepaste plan tegemoet gekomen, maar over een aantal andere situaties heeft het gemeentebestuur nog bedenkingen of bezwaren. Het gemeentebestuur verleent gunstig advies met betrekking tot: • Fabiolalaan: De Fabiolalaan is in de afbakening opgenomen als strategisch woonproject. Zo kan deze zone in de toekomst direct als woonzone aangesneden worden, waar het vroeger een woonuitbreidingsgebied betrof. • Randstedelijk groengebied Siemenslaan/Gruuthuyse: Dit omvat het perceel tussen het nieuw hotel ‘Van der Valk’ en de achterzijde van de bedrijven langs de Siemenslaan. Dankzij de tussenkomst van de gemeente bestaat de kans om er op termijn toch een carpoolparking te kunnen realiseren. De gemeente merkt wel op dat het voorliggende ontwerp niet tegemoet komt aan het tekort aan regionale bedrijventerreinen in Oostkamp. Over volgende gebieden verleent de gemeente Oostkamp slechts een voorwaardelijk gunstig advies: • De Rampe: De Rampe wordt herbestemd als een zone voor grootschalige kleinhandel in plaats van zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Dit ligt in de lijn van de bestaande zaken die daar momenteel gevestigd zijn. Er is hierbij ook ruimte voorzien in functie van een eventuele nieuwe brug over het kanaal Brugge-Gent. De gemeente vindt dat de zone voorbehouden voor een nieuwe brug momenteel nogal beperkt is in oppervlakte.

Daarnaast wil het bestuur ook dat de bestaande vergunde activiteiten bij overname / overlaten verdergezet kunnen worden en dat het niet per definitie kleinhandel moet worden. Tot slot wil de gemeente dat de zone voor grootschalige kleinhandel beperkt blijft tot de percelen palend aan de Gaston Roelandsstraat. • Gebied voor stedelijke activiteiten Oostkampse Baan - Chartreuse. In het voorstel van RUP wordt een deel van het gebied ‘Oostkampse Baan’ samen genomen met het gebied ‘Chartreuse’ om daar een menging van activiteiten toe te staan waaronder een voetbalstadion, winkels, kantoren en parkvoorzieningen. Er worden heel wat randvoorwaarden opgelegd waaraan een concreet initiatief zal moeten voldoen. Deze blijven volgens de gemeente Oostkamp vrij algemeen en vaag. Het gemeentebestuur heeft voornamelijk bedenkingen en vragen bij de mobiliteit en de parkeerproblematiek. Het bestuur vraagt dan ook een algemene mobiliteitsstudie, die rekening houdt met alle vervoersmiddelen, voldoende parkeergelegenheden en maatregelen om parkeren langs de Oostkampse Baan, de Loppemsestraat richting Oostkamp onmogelijk te maken. Het gemeentebestuur dient een bezwaar in over volgende elementen: • Het alternatieve regionale bedrijventerrein Vliegweg: de gemeente wil dat dit gebied opgenomen blijft als agrarisch gebied met nabestemming gemengd regionaal bedrijventerrein, maar niet enkel als alternatief voor de Blankenbergse Steenweg. De bestaande bedrijven moeten binnen het gebied ook in de toekomst de nodige kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen op deze locatie. • Moerbrugge: Het noordelijke deel van Moerbrugge is momenteel opgenomen binnen de afbakening van het stedelijk gebied (begrenzing is kanaal BruggeGent). Dit is van belang voor de daarbinnen aanwezig woonuitbreidingsgebieden of zones met mogelijkheden voor wonen. De gemeente vraagt dat het kleine overblijvende deel van het woonuitbreidingsgebied (tussen de Sint-Godelievestraat, de Oedelemsestraat en de V. Hennemanstraat) ook kan ontwikkeld worden als stedelijk woongebied.


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:14

Pagina 3

PLATSE KERREMESSE

MOERBRUGGE A LIVE

27 juni – Markt Ruddervoorde 14 uur: Platse Kerremesse met straatanimatie 18 uur: Deceiving Seven 20.30 uur: Green Onions

4 juli – Moerbruggeplein 16 uur: Parochianenkoers Aansluitend: Kindershow • Vrij Podium • Bart Kaëll Christoff • Michael Jackson Impersonator • Lasgo Partyband Hard to Handle

P M A K T S O O

E T R O Z M

GULDENSPORENVIERING INITIATIEF VOOR HET FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 11 juli – Domein De Valkaart 14.30 uur: De Choco Gang

KERMIS IN OOSTKAMP

ORGELCONCERTEN

30 juli – Beukenpark 22.30 uur: vuurwerk 31 juli – Centrum Oostkamp 14 uur: kinderprogramma met optreden Keet 20 uur: Teek 22 uur: The Incredible Time Machine 1 augustus – Centrum Oostkamp Rommelmarkt, braderie en animatie

5, 12, 19 en 26 augustus om 20.30 uur Sint-Pieterskerk Oostkamp 5 augustus: Pieter Dirksen (Nederland) 12 augustus: Arnau Reynés I Florit (Spanje) 19 augustus: Korneel Bernolet (België) 26 augustus: Bart Naessens en Amaryllis Dieltiens (België)

OMMETOERTJES

PARKPOP

HET BRUGSE OMMELAND VAN OP DE EERSTE RIJ

22 augustus – Beukenpark

15 augustus – Bad Nauheimplein 13.30 uur: start fietstocht met een begeleid bezoek aan het kasteelpark Gruuthuse, de tuin van Maurice, natuurgebied de Warandeputten, ... en proeven van de Oostkampse streekproducten

14 uur: 16 uur: 17.30 uur: 19.30 uur: 21.30 uur: 23.30 uur:

The Crazy Disco Show for Kids Belle Perez De Romeo’s Guy Swinnen Frank Boeijen Wipneus & Pim

OOSTERKOREN

FILM IN HET PARK

GIPSY’S IN HET PARK

30 augustus om 20 uur Sint-Pieterskerk Oostkamp

3 september – Beukenpark 17 uur: Kirikou en de heks 18.30 uur: Ice Age 3 20 uur: Our Daily Bread 22 uur: Helaasheid der dingen Gipsyfilms: 20 uur: Transsylvania 22 uur: Time of the Gypsies

4 september – Beukenpark Tribute to Django Reinhardt 18 uur: Django Future / Basily Boys 19.30 uur: De Piotto’s met gastoptreden van Mozes Rosenberg 21 uur: Philip Catherine Kwartet 22.30 uur: Original Seven Gipsy Ska Orkestra

Alle Oostkampse koren en zangliefhebbers zingen samen oude en nieuwe volksliederen

Info: De Valkaart I A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp t 050 83 31 80 I www.oostkamp.be I cultuur@oostkamp.be

Feest van de Vlaamse Gemeenschap


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:14

Pagina 4

vrije tijd | toerisme U las het al in de vorige editie van De Merel. Oostkamp en bij uitbreiding het Brugs Ommeland is een ideale streek voor een mooie fietstocht. Naast de fietsroutes die de gemeente zelf aanbiedt en waarvan de kaarten nu in herdruk zijn, zetten we dit maal graag een aantal alternatieven in de kijker.

Vensters op het landschap Westtoer heeft in samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland een nieuwe fietsroute gelanceerd: Vensters op het landschap. De route is 49 km lang. Op tien plaatsen langs de route staat een kunstig, stalen venster opgesteld. Via de doorkijk wordt de aandacht op een bijzondere plek in het landschap gericht. Op de vensters heeft dichter Geert De Kockere een litenatuurtje gebrand, een kort gedichtje dat het landschapsthema begeleidt. In Oostkamp vindt men de vensters langs de Nieuwburgstraat, de Hillestraat, de Waterstraat, de Papenvijverstraat en aan het Kraaiveldbos (grens Oostkamp-Wingene). De fietsroute wordt beschreven in een gratis routekaart, die te verkrijgen is in het Vrijetijdsloket. De kaart bevat ook tips en weetjes over de natuur en het platteland.

Ommetoertjes: het Brugse Ommeland van op de eerste rij 15 augustus Op 15 augustus om 13.30 uur start een fietstocht aan het Bad Nauheimplein. Onder begeleiding wordt een bezoek gebracht aan het kasteelpark Gruuthuse, de tuin van Maurice, natuurgebied De Warandeputten, … en kunt u proeven van Oostkampse streekproducten. Vooraf inschrijven is verplicht. Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 | devalkaart@oostkamp.be

Kroenkelen Op zondag 19 september is er opnieuw Kroenkelen, de grote jaarlijkse fietshappening in de groene gordel rondom Brugge. Recreatie, ambiance, ontspanning en animatie, … het is een “all-in formule”. ’t Roodhof (Nieuwburgstraat 32 in Oostkamp, nabij fietsknooppunt 83) is dit jaar startplaats voor de fietsroutes van 60, 75 en 100km. De losse sfeer, de verrassende keuken en de mooie omgeving worden er telkens door de Kroenkelaars gesmaakt. Men kan er starten tussen 9 en 15 uur. De controlepost sluit om 17 uur. Deelname aan de fietstochten kost 1,50 euro voor leden van een wielerclub en 2 euro voor niet-leden. Er zijn geen voorinschrijvingen. Meer info: dienst Sport | De Valkaart | t 050 83 31 80 | sport@oostkamp.be

Zoektocht in Krant van West-Vlaanderen Voor wie een fietstochtje graag koppelt aan een zoektocht is er deze zomer een heuse fietszoektocht in samenwerking met de Krant van West-Vlaanderen. U vertrekt op het Dorpsplein in Waardamme voor een tocht van een 20-tal kilometer langs onbekende Oostkampse wegen. Onderweg moet u een aantal vragen oplossen aan de hand van foto’s. Het traject van de zoektocht, de vragen en het deelnameformulier kon u vinden in de lokale editie van de Krant van WestVlaanderen (Het Brugsch Handelsblad of De Weekbode) in de editie van 18 juni. De zoektocht zal eveneens te verkrijgen zijn in het Vrijetijdsloket en Bibliotheek-infopunt.

Zomerzoektocht in Tielt en Brugs Ommeland De zomerzoektocht van het Davidsfonds laat u op een speelse en prikkelende manier de streek van Tielt en het Brugs Ommeland verkennen, waaronder ook Oostkamp. U kunt de zoektocht met de fiets (35 km) of de wagen (45 km) afleggen. Er is een speciale zoektocht voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. De zoektocht begint en eindigt in Tielt, waar u ook het deelnemingspakket kunt kopen (18 euro). Meer info: Toerisme Tielt | Ieperstraat 42/46 | t 051 42 82 55 | toerisme@tielt.be

Oproep: themabezoeken voor toeristische brochure In de volgende editie van de toeristische brochure Oostkamp wil de gemeente graag themabezoeken opnemen. Oostkamp beschikt namelijk over heel wat interessante (landbouw)bedrijven, lokale kunstateliers, tuinen … die best wel een bezoekje waard zijn. Bedrijven, kunstenaars, hobbytuiniers, e.a. die hiervoor openstaan, kunnen contact opnemen met de gemeente om te kijken op welke manier we hierin kunnen samenwerken. Meer info: Vrijetijdsloket | Martine Zutterman | t 050 83 31 81|devalkaart@oostkamp.be Bibliotheek-Infopunt | Patrick Vanden Berghe | t 050 83 31 32 | bibliotheek@oostkamp.be

4


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:14

Pagina 5

vrije tijd | bibliotheek-infopunt Word streekgids Brugs Ommeland Heeft u na de uitgebreide fietstochten de kriebel voor het Brugs Ommeland te pakken gekregen, dan is streekgids zijn misschien iets voor u. In de cursus Gids Brugse Ommeland worden gidsen opgeleid die enthousiast over deze rijke en gevarieerde streek kunnen vertellen. U verwerft tijdens de opleiding inzicht in de geografische en thematische troeven van de streek. De opleiding wordt uitgewerkt met de verantwoordelijken van Westtoer en de verschillende gemeenten. De totale opleiding bestaat uit 440 lestijden, gespreid over 2,5 jaar en start in september. Meer info: www.spermalie.be

Getekend! Samen met de Ginterpartners en De Valkaart werkt Bibliotheek-infopunt Oostkamp in het najaar rond Strips. Concrete aanleiding is de herdenking van Graham Croucher (Gray), de geestelijke vader van Rikske en Fikske. Gray, geboren in Engeland, kwam na WO II in Oostkamp wonen. Hij stond ook aan de wieg van diverse stripfiguren uit Zonneland, Zonnestraal en Doremi. Dit jaar zou Gray 90 jaar geworden zijn. 30 jaar geleden werd al eens een tentoonstelling rond hem georganiseerd. In het najaar kunt u in een nieuwe grote tentoonstelling kennismaken met zijn leven en werk. Hiervoor kunnen we onder meer een beroep doen op het archief van Uitgeverij Averbode.

Blu-Ray-dvd’s in de bib Bibliotheek-Infopunt beschikt inmiddels over een mooi aanbod van Blu-Ray-dvd’s. Deze Blu-Ray-collectie geeft u de kans kennis te maken met de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. De voorbije weken werden heel wat stripreeksen voor volwassenen aangekocht of aangevuld. Er wordt ook veel aandacht gegeven aan de Graphic Novel, een stripverhaal in boekvorm, met uitgebreidere verhaallijnen en vaak met literaire inslag. Op de website van de gemeente of in de bibliotheek kunt u terecht voor een overzicht van strips voor volwassenen die de bibliotheek in collectie heeft.

Openingstijden bibliotheekpunten aangepast Vanaf 6 september worden de openingstijden van de diverse bibliotheekpunten aangepast. Op deze manier komen we tegemoet aan de noden van de klassen, worden de openingsuren gerationaliseerd en is er een moment voorzien waarop bibliotheekmedewerkers vorming of overleg kunnen volgen. De vernieuwde openingsuren: • Bibliotheek-infopunt Oostkamp: alles idem behalve op zaterdag van 9.30 - 12.30 uur • Bibliotheek Ruddervoorde: maandag 14 - 18 uur, woensdag 14 - 18 uur, zaterdag 9.30 - 12.30 uur • Bibliotheek Moerbrugge: dinsdag 14 - 18 uur, zaterdag 9.30 - 12.30 uur • Bibliotheek Baliebrugge: vrijdag 14 - 18 uur • Bibliotheek Waardamme: dinsdag 14 - 18 uur • Bibliotheek Hertsberge: dinsdag 14 - 18 uur

Sinds enige tijd wordt een nieuw product aangeboden in dvd- en muziekwinkels: de Blu-Ray dvd (afgekort BD). Het grote verschil tussen de gewone dvd-speelfilm en de Blu-Ray dvd is de betere kwaliteit in beeld en geluid. Om de BD af te spelen is speciale apparatuur nodig: • Playstation 3 met Blu Ray • BD-speler én een High Definitiontelevisiescherm + surround speaker systeem • Blu-ray Disc computer drives (bij recente computers aanwezig) Overigens is het mogelijk om ook gewone dvd’s in deze apparatuur af te spelen, maar dan krijgt u de oude beeldkwaliteit. Bibliotheek-infopunt Oostkamp beschikt reeds over heel wat Blu-Ray-speelfilms, voornamelijk titels die ook op dvd beschikbaar zijn. Voortaan wordt de collectie steeds uitgebreid met titels voor zowel volwassenen als voor de jeugd. Voor de Blu-Ray gelden de-zelfde tarieven en uitleenvoorwaarden als voor de gewone dvd-speelfilms. Wie overweegt een toestel aan te kopen, kan alvast eens komen kijken welk aanbod aan films de bib biedt. Een greep uit het aanbod: Harry Potter (alle films) - The Lord of the Rings (1, 2 en 3) - Batman - Casino Royale - Charlie and the Chocolate Factory - Close Encounters of the Third Kind - Flags of our fathers - Ice Age (1, 2 en 3) - Pirates of the Caribbean (1,2 en 3) - The Da Vinci Code - Slumdog Millionaire - De Schone Slaapster - Wall-E - The Wizard of Oz.

Jeugdboekenweekweek In het najaar staan strips centraal in de bib. Zo komen er onder meer tentoonstellingen rond Marc Sleen en Hec Leemans! Noteer ook al vrijdag 26 november. Dan is er in De Valkaart de grote Ginterkwis, waarin strips het centrale thema vormen. Stel een groepje van 4 personen samen en schrijf in via Bibliotheek-infopunt. Wie zich wil voorbereiden op de kwis, is welkom in Bibliotheek-infopunt Oostkamp.

De optocht Recht op Boeken naar aanleiding van de jeugdboekenweek in maart was een succes. Meer dan 60 kinderen tussen 6 en 10 jaar namen deel.

5


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:15

Pagina 6

vrije tijd | sport

Sportkriebels Wat: Een volle dag genieten van alle sporten en initiaties. Naast de competitieve activiteiten (basketbal, judo, karate, volleybal, boksen, badminton, ‌) zijn er ook een heleboel blikvangers zoals paardrijden, de challenge, een klimmuur, watersplash, reuzenglijbaan, trampoline, paintball, air-track, enz. Je draagt het best sportieve kledij en sportschoenen. Voor de watersporten breng je best zwemkledij en een handdoek mee. Alle initiaties en sportproeven worden begeleid door ervaren en/of gediplomeerde lesgevers. Het recreatiedomein is volledig autovrij zodat iedereen vrij kan rondlopen in en rond het Klein Strand. Wie: voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. Wanneer: donderdag 8 juli van 9.30 tot 15.30 uur Waar: Klein Strand Jabbeke Prijs: vooraf inschrijvingen: 6 euro. Dag zelf: 8 euro. Inschrijven: vooraf in het Vrijetijdsloket, telefonisch (t 050 83 31 80), via devalkaart@oostkamp.be tot 5 juli of de dag zelf vanaf 8.45 uur aan de inschrijvingspost aan het Klein Strand.

Funkampen krokusvakantie en paasvakantie De funkampen hebben er terug voor gezorgd dat uw kinderen een leuke vakantie hebben gekregen. Zowel kleuters als de kinderen van de lagere school konden naar hartenlust komen sporten, zwemmen, knutselen en spelen. Inschrijven voor de herfstvakantie 2010 en krokus- en paasvakantie 2011 kan vanaf donderdag 30 september (tele-fonisch of aan Vrijetijdsloket). Vanaf 1 oktober kan inschrijven ook per e-mail.

Sport over dag Vanaf 14 september starten we terug met sport over dag in De Valkaart. Jong en oud, man of vrouw, sportief of minder sportief, iedereen kan deelnemen. Van 14 september tot 17 september kunt u op de dinsdag, woensdag en vrijdag gratis komen sporten en onze sport over dag-activiteiten zo beter leren kennen. Er is geen voorinschrijving nodig. Nieuw is de step(basis) op woensdag van 10 tot 11 uur.

6

Sportinitiaties: Figuurtraining en funky dance In september starten we, na het succes van de vorige jaren, met een aantal initiatielessen voor kinderen en volwassenen in De Valkaart. Dit onder leiding van gekwalificeerde lesgevers. Dit gaat over figuurtraining voor volwassenen en funky dance voor kinderen, jeugd en volwassenen. Verder info en datum inschrijving volgt in De Kleine Merel en op de website.


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:15

Pagina 7

vrije tijd | sport

Sportraad zoekt vrijwilligers met een sporthart

dieren en expressie- en artistieke sporten. Sinds geruime tijd is er namelijk niemand meer die zich specifiek inzet voor deze sporten.

De Sportraad van Oostkamp is op zoek naar een vertegenwoordiger voor diverse sporten in de Raad van Bestuur. Concreet gaat het om iemand die de belangen behartigt van slagsporten, bol- volks- en denksporten, sporten met

Over welke sporten gaat het? • slagsporten zoals badminton, tennis, tafeltennis, golf, … (sectie 5) • bol-, volks- en denksporten zoals biljart, bowling, petanque, boogschieten, frisbee, touwtrekken, … (sectie 9)

Wie is er bereid deze taak op zich te nemen en de belangen van deze clubs te verdedigen binnen de Raad van Bestuur van de Sportraad? U vertegenwoordigt niet uw alleen eigen club maar verschillende Oostkampse clubs. Iedereen die lid is van een Oostkampse sportvereniging, aangesloten bij die secties, kan zich kandidaat stellen.

• sporten

met dieren zoals hengelen, paardrijden, … (sectie 10) • expressie- en artistieke sporten zoals dansen, fitness, gymnastiek, yoga, … (sectie 16) Wat houdt de taak in? van de verschillende clubs • samenwerkingsverbanden zoeken (sportdienst - sportraad - derden) • deelname voorzien aan verschillende evenementen met de club(s) (BLOSO…) • meewerken binnen de Raad van Bestuur. • vertegenwoordigen

Voelt u zich geroepen of kent u iemand die deze uitdaging durft aan te gaan? Meer info: dienst Sport | t 050 83 31 86 | geert.vercruysse@oostkamp.be

Oostkampse sporttitels 2009

Tijdens de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen (zie hoofdstuk Verenigingen) werden op zaterdag 5 juni ook de Oostkampse titels “sport… van het jaar“ uitgereikt. Met deze huldigingen wil het gemeentebestuur het belang van lichaamsbeweging en sportbeoefening extra in de kijker plaatsen en de verdienstelijke Oostkampenaren huldigen.

■ Sportvrouw van het jaar: Sjoukje Dufour Sjoukje doet aan wielrennen bij Topsport Vlaanderen – Thompson ladies cycling team. In 2009 behaalde ze 3 overwinningen, waarvan een rit in de Tour Féminin en Limousin.

■ Sportman van het jaar: Dominiek Schrauen Dominiek werd in Torhout zowel Vlaams als Belgisch kampioen 100 kilometer ultraloop masters 50+. Hij is lid van HAC Torhout.

■ Oostkampse beloftevolle jonge sporter van het jaar: Kenneth Vandendriessche Kenneth is lid van Duatlon Vereniging Baliebrugge en van Atletiek Vereniging Roeselare. Hij werd in 2009 provinciaal kampioen duatlon en behaalde ook overwinningen in andere wedstrijden.

■ Oostkampse sportploeg van het jaar: KBBC Oostkamp senioren nationaal Basketbalvereniging KBBC Oostkamp werd kampioen in derde nationale A en komen volgend seizoen, voor het eerst in hun bestaan, uit in 2e nationale.

7


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:15

Pagina 8

vrije tijd | jeugd

Een zomer lang spelen! De zomervakantie staat voor de deur: een periode zonder school en van eindeloos veel plezier. Het gemeentebestuur organiseert een heleboel zaken voor kinderen en jongeren. Profiteer ervan! Het wordt de max! Elke Oostkampse leerling ontving de Grabbelpas folder met uitgebreide kalender op Grabbelpas, dat zijn leuke en school. De folder is ook nog exclusieve activiteiten voor kinderen beschikbaar bij de dienst Jeugd en uit de kleuterklas tot en met het op www.oostkamp.be. zesde leerjaar. Elke dinsdag en donderdag zijn er activiteiten. De Gemeentelijke activiteiten zijn heel divers: van speelpleinwerking pretparken tot museumbezoek op Er is een speelpleinwerking in De kindermaat, van muurklimmen tot Valkaart én in het domein Riderfort. theater... Deze activiteiten zijn De speelpleinwerkingen gaan van start behoorlijk populair, dus snel op maandag 5 juli. Van dan af is er inschrijven is de boodschap! dagelijks speelpleinwerking van 9-17 uur tot en met vrijdag 27 augustus. Tienerwerking T-rit Elke vrijdag is er een uittap of een T-rit wordt jouw zomer met pit! spectaculaire activiteit! Inschrijven kan T-rit is een nieuw concept, dat je elke dag ter plekke doen. Voor de voortkomst uit de vroegere SWAPuitstappen kan je vooraf inschrijven!

Roefel in Baliebrugge W O E N S DAG 1 4 A P R I L

werking. Méér en leukere activiteiten en nog meer op maat van tieners die dit jaar 13, 14 of 15 worden. Elke maandag en woensdag zijn er maffe activiteiten in en rond het jeugdhuis en op vrijdag zijn er spectaculaire uitstappen (indoor snowboard, adventure in de Ardennen, Bellewaerde…) T-rit is een samenwerking met Beernem en Damme. Check www.t-rit.be

JOC Den Artisjoc Het jeugdhuis blijft in de zomer ook open. De woensdag voor tieners, de vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur voor 16+. Meer info: www.denartisjoc.be

Skaten in De Valkaart De skatetoestellen op het skateterrein in De Valkaart moeten wegens slijtage vervangen worden. Er komen geprefabriceerde betonnen toestellen, wat tegemoet komt aan de noodzaak om met duurzame materialen te werken. Voor de keuze van het soort toestellen werd een rondrit met gebruikers van het skatepark georganiseerd. Een aantal skateparken werden bezocht, en zo werd een keuze gemaakt. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de locatie van het skateterrein te wijzigen en een nieuwe veilige skate-omgeving te voorzien. De bestaande locatie is te klein en de grasoppervlakte achter het speelterrein in De Valkaart is een geschikte locatie zowel wat oppervlakte als ligging betreft. Omdat duurzaamheid en comfortabel skaten belangrijk zijn, wordt een ondergrond in polierbeton aangelegd. Daarop worden de geprefabriceerde betonnen skatetoestellen bevestigd. Het skateterrein zal begin juli klaar zijn.

Speelpleintje Olieslagerijstraat Sinds de paasvakantie kunnen kinderen ook in de Olieslagerijstraat in Waardamme zich uitleven op het nieuwe speelpleintje.

Vraag nu je speelstraat aan Er kan nog meer gespeeld worden, ook in je eigen straat. Drie kwart van de bewoners die in de straat wonen, moeten zich akkoord verklaren dat de straat een speelstraat wordt. Er moeten ook 3 ‘speelstraatverantwoordelijken’ aangeduid worden. Een speelstraat kan een vaste dag per week (bvb elke woensdag in de grote vakantie), een vaste dag per maand (bvb. elke derde woensdag in juni, juli en augustus) of een bepaalde periode (drie weken dagelijks in het groot verlof, de volle zomervakantie, enz…). Meer info en aanvraagformulieren: dienst Jeugd | www.oostkamp.be Meer info: dienst Jeugd | t 050 83 31 92 | jeugd@oostkamp.be 8


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:16

Pagina 9

patrimonium Er wordt heel wat gewerkt aan het gemeentelijk patrimonium. We zetten een aantal projecten graag eens op een rijtje. Ontwerp masterplan Ruddervoorde voorgesteld

Petanque op het Sint-Pietersplein

Buro II heeft in opdracht van de WestVlaamse Intercommunale WVI en in samenwerking met het gemeentebestuur een masterplan voorbereid voor Ruddervoorde. De bedoeling van de studie was de invulling van Riderfort en andere publieke gebouwen in Ruddervoorde van naderbij te onderzoeken om te kijken wat de toekomstmogelijkheden zijn. Een aantal gebouwen op de site Riderfort zijn stilaan aan renovatie toe en er moet een oplossing komen voor de polyvalente zaal De Gilde, die op termijn zal verdwijnen.

Sinds Pasen kunnen mensen recreatief petanque spelen op het Sint-Pietersplein. Deze petanqueplaats kan door iedereen gebruikt worden: jong en oud, groepen en individuen.

Buro II heeft verschillende pistes onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het patrimonium van de gemeente in Ruddervoorde in de toekomst het best op de site Riderfort wordt gecentraliseerd. Daar is de beschikbare ruimte toereikend en de site biedt voldoende mogelijkheden om op een kwalitatieve manier verder ontwikkeld te worden. Het voorstel is om naar één groot complex te evolueren waarin sporthal, gemeenschapszaal, teken- en muziekatelier, bib, kinderopvang en een woongedeelte voor een conciërge onderdak vinden. Het nieuwe gebouw zal voor een groot deel bestaan uit een aaneenschakeling van de reeds aanwezige gebouwen. Deze zullen gerenoveerd moeten worden, maar er zullen wellicht ook stukken worden afgebroken en gebouwen worden bijgebouwd. Het gebouw moet uiteindelijk een mooi geïntegreerd geheel vormen. Vooraan komt een ruime parking, die tegelijk ook een pleinfunctie vervult. Het voorgestelde ontwerp van Buro II is nog maar een visie die verder uitgewerkt moet worden. Hoe alles er effectief zal uitzien, is nog niet duidelijk. Er zal een architect moeten worden aangesteld om deze visie in een concreet gebouw te vertalen. De hele verbouwing zelf zal in fasen verlopen. Op die manier wordt in de mate van het mogelijke continuïteit van de activiteiten geboden. De uitvoering van de werken zelf is voorzien voor de volgende legislatuur.

worden vertaald in een concreet actieplan voor de komende jaren. Daarbij zal in de eerste plaats worden gekeken naar die begraafplaatsen waar er het minst ruimte beschikbaar is om te begraven en er dus op relatief korte termijn een nieuwe aanpak nodig is, o.m. Baliebrugge en Waardamme.

Renovatie Bloemenhuisje is afgerond Het Bloemenhuisje is een gezellig en bijzonder gebouwtje in het park De Valkaart. Het deed vroeger dienst als ontmoetingsruimte en betekende zo een meerwaarde voor De Valkaart als recreatiedomein. Het ligt midden in het park, in de nabijheid van het speelplein.

Nieuwe visie begraafplaatsen In samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale WVI en landschapsarchitect Andy Malengier werd door de gemeenten een visie uitgewerkt voor de verschillende begraafplaatsen in Oostkamp. Er werd geopteerd om voor de vier begraafplaatsen één gemeenschappelijke visie uit te werken waarbij naar zowel naar uniformiteit als tijdloosheid wordt gestreefd. Dit moet de begraafplaatsen niet alleen een kwalitatieve inrichting en herkenbaar uitzicht geven, maar er tegelijk ook voor zorgen dat het beheer en het onderhoud van de begraafplaatsen eenvoudiger wordt. De begraafplaatsen zouden meer een parkkarakter (cf. de klassieke begraafplaatsen rond de kerken in GrootBrittannië) moeten krijgen waarbij de aanwezigheid van groen en een open sfeer cruciaal zijn.

Het Bloemenhuisje is een gemeentelijk gebouw waarvan de uitbating valt onder de concessie met Inbev. Naar aanleiding van de komst van een nieuwe uitbater werd afgesproken dat de gemeente renovatiewerken zou uitvoeren. De werken zijn inmiddels rond en de nieuwe uitbaters hebben de tea-room reeds geopend voor het publiek.

Wist u dat… De Valkaart reeds geruime tijd beschikt over een luiertafel? U vindt deze tafel bij de toiletten op de eerste verdieping.

Het is erg belangrijk dat er op een waardige manier afscheid kan worden genomen van de overledene. Dit moment van afscheid wordt ondersteund door een specifiek gebouw of een specifieke ruimte die het afscheid de nodige waardigheid geeft, maar tegelijk voldoende intimiteit biedt. Voor de realisatie van deze visie zal er gefaseerd worden tewerk gegaan. Een volgende stap is dat de visie moet 9


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:16

Pagina 10

lokale economie Eerste avond van de Oostkampse ondernemer Op donderdag 3 juni werd de eerste netwerkavond voor de Oostkampse ondernemer georganiseerd. Onder de aanvoering van UNIZO-Oostkamp kwamen 230 ondernemers bijeen om elkaar te ontmoeten en interessante contacten te leggen. Speciale gast was Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO. Oostkamp is een ondernemende gemeente met meer dan 1000 ondernemers. Ook in het beleidsplan is volop aandacht besteed aan ondernemen in Oostkamp. Dit beleid vertaalt zich in verschillende projecten. Zo was er recent de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Met het project commerciële innovatie willen we de zelfstandige ondernemer kennis laten maken met innovatie in zijn zaak. De gemeente werkt mee met het project Starters in Actie van de provincie en organiseert samen met UNIZO eind november een informatieavond. Het gemeentebestuur Oostkamp werkt daarnaast mee aan het projectvoorstel voor het ontwikkelen van een nieuwe, gezamenlijke website voor ondernemers en kandidaat-investeerders in de Brugse regio. En er is natuurlijk ook de economische kaart die op de gemeentelijke website raadpleegbaar is (meer info: zie hiernaast).

Nieuwe wetgeving over marktpraktijken, solden en sperperiodes

Economische kaart: ook u kunt instappen Eind 2009 werd de digitaal economische kaart van Oostkamp gelanceerd. Via de gemeentelijke website kan men sindsdien de Oostkampse handelaars en ondernemers terugvinden op kaart. Met diverse zoekopdrachten vinden geïnteresseerden zo eenvoudig uw zaak terug. Het gemeentebestuur kan via de gegevens in de databank sneller en beter communiceren met de handelaars en ondernemers. Nog niet alle Oostkampse ondernemers en handelaars maken gebruik van de mogelijkheden van de digitaal economische kaart. Naast uw adresgegevens, kunt u namelijk ook telefoonnummer, e-mailadres en websiteadres laten publiceren, net als de openingsuren. Wie alsnog van deze gelegenheid gebruik wil maken, kan contact opnemen met het Loket Lokale Economie.

Sinds 12 mei 2010 is een nieuwe wetgeving in werking getreden met betrekking tot marktpraktijken, solden en sperperiodes. Deze vervangt de wet van 1991. Hierbij vindt u de voornaamste elementen: • Soldenperiodes zijn gebleven: - 1-31 juli (indien 1 juli een zondag is: 30 juni – 31 juli) - 3-31 januari (indien 3 januari een zondag is: 2 – 31 januari) • Sperperiodes zijn sterk ingekrompen: - Lopen vanaf 6 juni en vanaf 6 december tot de eerste dag van de solden - Geldt enkel voor sectoren: kleding, lederwaren en schoenen. - Verboden aankondigingen van prijsverminderingen te doen - Aankondigingen van soldenprijzen mag wel, op voorwaarde dat het duidelijk is dat de reclame op de solden slaat en de datum van de start van de soldenprijzen expliciet vermeld wordt. • Braderieën tijdens sperperiode: het is toegelaten tijdens de sperperiode braderieën te organiseren met aankondiging van prijsvermindering, op voorwaarde dat: - het gaat om een occasionele handelsmanifestatie - die maximum 4 dagen duurt - die hoogstens 1 x jaar georganiseerd wordt - door één of meerdere plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking. • Tijdens de solden moet een lagere prijs toegepast worden dan de referentieprijs. De referentieprijs voor de solden is de laagste prijs die de onderneming heeft toegepast tijdens de maand die aan de solden voorafgaat. Voorbeeld: tijdens de maand juni verkoopt een ondernemer een product aan 100 euro. De laatste dagen van de maand juni wordt een braderie georganiseerd en kondigt de ondernemer en prijsverlaging van 10 % aan en past hij een verkoopprijs van 90 euro toe. In deze situatie wordt de referentieprijs voor de solden 90 euro en moeten de kortingen tijdens de solden naar dit bedrag verwijzen. Info: httpp://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/pratiques_marche.jsp

10

Dag van de klant 2010 Op de Dag van de Klant bedanken de zelfstandige ondernemers hun klanten voor het vertrouwen. Dit jaar vindt de Dag van de klant plaats op zaterdag 25 september.

Meer info: Loket Lokale Economie | AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | t 050 83 31 23 | economie@oostkamp.be


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:16

Pagina 11

verkeer Inspraak in mobiliteitsplan Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd. Volgens de nieuwe richtlijnen moet hierover inspraak zijn. Het gemeentebestuur van Oostkamp hecht hier belang aan. Het overleg met alle betrokken partijen garandeert dat de voorstellen tot aanpassing van het mobiliteitsplan van verschillende kanten worden belicht. Het traject van participatie gebeurde in de verschillende stappen van het mobiliteitsplan, van de voorbereiding over de vaststelling tot de evaluatie. Zo waren er ondermeer al overlegmomenten met de scholen, en werd dit meermaals besproken met de verkeerscommissie en de middenstand. Krachtlijnen: • Fietsbeleid: de fiets speelt een belangrijke rol in lokale verplaatsingen. De uitbouw van een samenhangend en comfortabel fietsnetwerk is daarom een belangrijk element in een duurzaam mobiliteitsbeleid. • Verkeersleefbaarheid en voetgangers: in zones waar de verblijfsfunctie (wonen, winkelen, school…) primeert op de verkeersfunctie moet het openbaar domein de verblijfsfunctie benadrukken. Dit kan onder meer door zone 30, aangepast rijgedrag van automobilisten… • Openbaar vervoer: de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar-vervoernetwerk is een essentieel onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid. In het plan komen maatregelen aan bod die het makkelijker moeten maken voor het openbaar vervoer te kiezen (goede reistijden, aanbod, haltes, comfort …) Het eigenlijke mobiliteitsplan wordt aan het einde van de zomer voorgelegd op de Gemeenteraad. Nadien wordt hier in De Merel uitgebreider op teruggekomen. Het plan zelf zal na goedkeuring via de gemeentelijke website te raadplegen zijn. Bij iedere concrete uitvoering van stappen uit het nieuwe mobiliteitsplan, zal met de betrokken bewoners gecommuniceerd worden.

Extra parkeergelegenheid nabij Riderfort De gemeente heeft de ruimte voor het gebouw van De Oude Gemeenteschool in de Sportstraat in Ruddervoorde als

parking aangelegd. Gezien de ligging vlak naast Riderfort, is deze extra ruimte vooral interessant op drukke momenten in het gemeenschapscentrum. Deze kunnen door iedereen vrij gebruikt worden. In totaal werden op die manier 15 extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Stem mee! Wie wint cartoonwedstrijd ‘Verkeerd parkeren’? De gemeente lanceerde een cartoonwedstrijd als sensibilisatiecampagne tegen ‘verkeerd parkeren’. Naast de jury, telt ook de publieksstem. U kan uw stem uitbrengen tussen 15 juli en 5 september. De geselecteerde werken zijn tijdens deze periode in de bibliotheek te bezichtigen. Deelnemen kan nog altijd tot 25 juni. Dit is een initiatief van de gemeente Oostkamp i.s.m. de Raad voor personen met een handicap en de verkeerscommissie.

middag werd gefietst. Tussendoor was er aandacht voor de veiligheid van de fietser met de nadruk op het ‘dode hoek’ fenomeen en werd de handigheid op de fiets getest op een behendigheidsparcours. Volgende scholen namen deel: VBS De Vaart, VBS Sint-Pieter, Koning Boudewijnschool, VBS De Sprong, VBS De Kiem Malpertuis, en VBS Baliebrugge.

10 jongeren behalen getuigschrift gemachtigd opzichter De dienst Jeugd organiseerde in samenwerking met de politiezone Het Houtsche een opleiding tot gemachtigd opzichter. De jongeren/jeugdleid(st)ers kregen info over de wegcode en de specifieke reglementering voor gemachtigd opzichters. Na de theorie werd een praktische proef gedaan op de weg. Alle deelnemers kregen de nodige uitrusting: een driekleurige armband en het bord C3 dat nodig is om hun functie uit te oefenen.

Info: t 050 83 31 83 | soi@oostkamp.be

Vlaamse fietsweek voor scholen … en voor het milieu! Samen met de politie, de sportraad en diverse wielerverenigingen vond begin mei de jaarlijkse fietsweek voor scholen plaats. Dit jaar is werd de fietsactie gekoppeld aan de problematiek van klimaatverandering. Dit geeft de scholen extra mogelijkheden om de fietsactie in een breder perspectief te bekijken. Op 4 en 6 mei trokken 277 kinderen van het 5e en 6e leerjaar op pad. In de voor-

Oproep: Gemachtigd opzichter gezocht De gemeente Oostkamp en politiezone Het Houtsche zijn dringend op zoek naar gemachtigd opzichters. De gemachtigd opzichters worden ingezet voor het beveiligen van de reiswegen van onze schoolgaande jeugd. Een gemachtigd opzichter moet minstens 18 jaar oud zijn en wordt aangesteld door de burgemeester. Info: Politiezone Het Houtsche | Hoofdinspecteur Tom Desender | Siemenslaan 6 | t 050 82 08 00 11


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:16

Pagina 12

milieu Een mooie, rijke omgeving aan planten en fladderende vlinders enerzijds en minder onkruid en pesticiden anderzijds. Het kan. De gemeente gaat steeds ecologischer tewerk en ook u kunt op de kar springen.

Pesticiden Zonder is gezonder

Wetgeving

Pesticiden zijn er voor allerlei doeleinden. Er zijn fungiciden, insecticiden, herbiciden,…. “Tegen elk wat wils”, om zo te zeggen. Pesticiden kunnen nuttige diensten bewijzen, bvb. om plagen onder controle te brengen. Het gebruik ervan houdt echter altijd een zeker risico in. Vooreerst houdt onoordeelkundig gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen heel wat gezondheidsrisico’s in voor de gebruiker zelf. Al jarenlang toont onderzoek aan dat indien deze gifstoffen opgenomen worden door ons lichaam, ze schadelijke effecten kunnen hebben. Een deel van de gebruikte producten komt in het oppervlaktewater of in de bodem en daarna in het grondwater terecht. Grondwater dient als grondstof voor ons drinkwater. Het kost de drinkwatermaatschappijen heel wat geld en moeite om die kleine doses bestrijdingsmiddelen uit ons drinkwater te houden. Bestrijdingsmiddelen hopen zich bovendien op in de voedselketen. Waar de concentratie van een stof 1 is in water kan die tot duizenden keer hoger liggen in vissen. Vissen die vervolgens door de mens worden gegeten.

Het principe ‘beter voorkomen dan genezen’ indachtig, keurde de Vlaamse overheid hierover een decreet goed. Sinds 2004 mogen openbare besturen in principe geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, tenzij ze dit in een reductieplan grondig motiveren.

Gevolgen voor de gemeente Er bestaan alternatieve methoden om onkruid te weren (borstelen, branden,…). Maar elke methode vereist meer (handen)arbeid. Om alles nog enigszins beheersbaar te houden, kunnen niet alle domeinen die door de gemeente beheerd worden even intensief behandeld worden. Bepaalde delen ervan zullen er daardoor misschien wat ‘wilder’ of groener uitzien. Dit betekent dus niet dat het beheer van die plekken wordt verwaarloosd. Het is louter een gevolg van de uitvoering van het decreet waardoor er minder zal gespoten worden. Sommigen zullen daar misschien wat moeten aan wennen, maar het is zeker de gezondste oplossing voor iedereen. De gemeente blijft uiteraard ingrijpen bij schadelijke soorten.

Wat kunt u doen? Tips en leuke weetjes • Onkruid

gedijt het best op onbedekte grond. Gebruik daarom snelgroeiende bodembedekkende planten zoals klimop en maagdenpalm of een dikke laag versnipperd hout in pas aangelegde plantvakken. Zo weert u meteen het gros van de onkruiden. • Het mos dat op schaduwrijke plaatsen in het gazon spontaan ontstaat, kunt u vervangen door bodembedekkers zoals gewone ereprijs en kleine maagdenpalm. • Pas in uw groentetuin de ecologische basisprincipes toe. Gebruik compost, kies rassen met een goede resistentie en denk aan vruchtwisseling. • Strooi sparrennaalden tussen of rond kwetsbare percelen. Zo blijven slakken op afstand. Ook gemalen schelpen rond de plantjes zijn zeer efficiënt. • Gebruik compost voor uw kamerplanten. Als u duurdere kunstmest gebruikt, groeien de planten sneller, maar trekt u bladluizen aan. • Een stevige laag boenwas zorgt ervoor dat uw hout beveiligd is tegen houtworm. • Ingegraven potjes die voor de helft gevuld zijn met zoet bruin bier trekken slakken aan en doen ze verdrinken. Een afdakje boven het potje voorkomt verdunning door regenwater. • Gebruik zeker geen bestrijdingsmiddelen bij regen of hoge temperaturen. Ze werken dan veel minder efficiënt. • Zorg ervoor dat het product niet kan afvloeien naar waterlopen, vijvers en riolen. • Behandel lege verpakkingen als klein gevaarlijk afval. • Kunstmest is denken op korte termijn, zonder oog voor bodemleven. Organisch bemesten met compost zorgt voor een gezonde bodem en een voorraad voedingsstoffen. Het VLACOlabel garandeert een compost die milieuhygiënisch en tuinbouwkundig aan alle kwaliteitsparameters voldoet. • Mieren hou je buiten door alle zoetigheid zorgvuldig en luchtdicht op te bergen. Het paadje dat de mieren volgen om binnen te komen kan je bestrooien met witte peper of insmeren met knoflook. Mieren hebben ook een hekel aan verse houtskool, houtzaagsel, koffiedik, keukenzout en tomatenplanten. Meer info en tips: www.zonderisgezonder.be

12


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:17

Pagina 13

Bermen maaien... vanaf 2010 op een andere manier Schralere bermen, meer bloeiende planten

Onderzoek en bermbeheersplan Oostkamp

Het Bermbesluit van 1984 verplicht openbare besturen om de bermen op hun grondgebied op een ecologische manier te beheren. Herbiciden mogen niet gebruikt worden, de maaidata moeten in het voordeel zijn van de bloeiende kruiden in de bermen en vooral: het maaisel moet in principe afgevoerd worden. Daarmee wordt vooral het verschralen van de bermen beoogd. De productie aan gras en de groei van planten met grote voedingsbehoefte (brandnetels, distels, zevenblad,…) wordt sterk verminderd.

Tot nu toe was het maaibeheer in Oostkamp niet afgestemd op de voorgeschreven methodiek. Om dat bij te sturen en daarbij een maximaal effect te bereiken liet het gemeentebestuur een onderzoek instellen naar de eigenschappen en mogelijkheden van de gemeentelijke bermen. Voor elke berm werd gekeken hoe deze het best beheerd wordt. Deze informatie is opgenomen in het gemeentelijk bermbeheersplan, dat recent goedgekeurd werd.

Het effect op termijn zou moeten zijn dat er minder gras staat op onze wegbermen, maar wel veel meer bloeiende planten. Voor veel planten- en diersoorten vormt de ecologisch goed beheerde wegberm een unieke leefomgeving. Zo zie je bijvoorbeeld in onze streek geen wilde margrieten meer in de graslanden, enkel nog in de wegbermen…

Wat verandert er concreet? Er wordt voortaan meer gemaaid met directe opzuiging van het maaisel. Voor een klein aantal bermen, waar totaal geen verbetering te verwachten is, wordt de “oude” methode (nl. laten liggen van maaisel) verder gezet. De meeste van de bermen wordt twee keer per jaar (juni en september) gemaaid.

Biodiversiteit maak van uw tuin een vlindertuin 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal jaar van de biodiversiteit. In samenwerking met Natuurpunt Oostkamp wil de gemeente hier extra aandacht aan besteden. Hierna vindt u tips om uw tuin aantrekkelijk te maken voor vlinders. 1. Creëer warme en beschutte plekjes waar vlinders graag opwarmen. 2. Plant inheemse bomen en struiken. Vlinders vertoeven het liefst op inheemse bomen en struiken. De rupsen vinden er voedsel en de vlinders nectar. De vlinderstruik (Buddleia) is hierop een uitzondering en is een gewaardeerde vlinderlokker. 3. Bloemenborders. Bloemen die veel vlinders aantrekken zijn: herfstaster, lavendel, damastbloem, vaste muurbloem, hemelsleutel, afrikaantjes en zinnia. In de kruidentuin worden ijzerhard, tijm, munt, hyssop, salie, rozemarijn en marjolein veel door vlinders bezocht.

Van een aantal wordt voortaan ook de gracht meegemaaid. Hier en daar is de grond al erg schraal en bloeien de bijzondere plantensoorten die er groeien (bv. heide) pas laat in het jaar bloeien. Om die planten de kans te geven zaden te produceren, worden ze pas in oktober gemaaid. Die trajecten worden door bordjes gemarkeerd. De studie toonde aan dat er in de bermen in de woonparken op zich al weinig gras te vinden is. Daarnaast is het ook voor de vele interessante bosplanten die in de bermen staan, van belang dat er laat gemaaid wordt. Daarom wordt de maaibeurt in het voorjaar in de woonparken opgeheven. De eerste keer dat dit vernieuwd bermbeheer uitgevoerd wordt, kan het nog wat zoeken zijn naar de ideale afstemming. Maar op termijn moet dit bijgestuurd beheer leiden tot fleuriger en aantrekkelijker wegbermen…

Leren composteren

Oranje zandoogje op knoopkruid

4. Bloemenrijke graslanden groeien op voedselarme bodems (cf. bermbeheer). Op een voedselrijke grond, krijgt men meer gras en minder bloemen. Maai slechts 1 à 3 maal per jaar zonder bemesting. Er bestaan speciale kruidenmengsels voor een sneller resultaat. 5. Een beetje geluk helpt. Of er veel of weinig vlinders de weg naar uw tuin vinden is ook afhankelijk van de omgeving waarin uw tuin ligt. Maar zelfs in de allerkleinste stadstuin zullen nectarrijke planten vlinders aantrekken.

Thuis composteren is de aangewezen methode om tuin- en keukenafval te reduceren en te besparen op uw afvalfactuur! Compost is goed bruikbaar als bodemverbeteraar in de tuin of voor de opvulling van bloembakken. Het gemeentebestuur levert daarbij enkele mooie hulpmiddelen: het klassieke compostvat en de compostbak voor de wat grotere tuin. Hoe begint u met een compostvat? Is een compostbak iets voor uw tuin? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord op onze compostdemonstratie. Wanneer: zaterdag 26 juni | 14.30 uur Waar: containerpark Siemenslaan | composteer-demonstratieplaats

Op 31 juli en 1 augustus organiseert Natuurpunt een telweekend voor tuinvlinders in Vlaanderen. Info en tuintips: www.vlindermee.be

13


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:17

Pagina 14

veiligheid

Concentratie in de wagen Studies wijzen uit dat de harde muziek in de wagen een negatieve invloed heeft op het rijgedrag en reactiesnelheid van de bestuurder Ook bellen achter het stuur zorgt voor concentratieverlies van de chauffeur.

Muziek in de wagen: om problemen vragen?

Bellen en rijden: hou ze gescheiden!

In studies werd gepeild naar de invloed van harde muziek op het rijgedrag van de bestuurder. Hierbij werden drie belangrijke factoren bestudeerd: snelheid, reactietijd en foutenlast.

Autorijden is een dynamische taak waarbij u zich moet aanpassen aan een voortdurend wijzigende verkeersomgeving (een overstekende voetganger, een plots remmende auto, enz…). Dit vereist blijvende concentratie en intense hersenactiviteit bij de bestuurder.

Uit de studie blijkt dat iedereen verschillend reageert op de muziek. De instelling tegenover de muziek blijkt van groot belang. Chauffeurs die gestimuleerd worden door de muziek beginnen vlugger te rijden. Indien de muziek geen stimulerend effect heeft op de bestuurder, is er geen effect op de snelheid. Daarnaast bevestigt de test dat luide muziek een negatief effect heeft op de reactietijd. Dit kan ernstige gevolgen hebben in noodsituaties. Tot slot werd ook de foutenlast bestudeerd (een ongeval, een voetganger omver rijden, door het rode licht rijden,…). Het blijkt dat muziek een duidelijke invloed heeft op het aantal gemaakte fouten. Het aantal ongevallen en overtredingen stijgt. Oorverdovende muziek beluisteren in de wagen kan dus gevaarlijk zijn. Niettegenstaande men niet kan bewijzen dat muziek aanzet tot sneller rijden, weet men uit de studie dat de reactietijd en het aantal overtredingen toeneemt.

14

Een telefonerende bestuurder zit met zijn gedachten vooral bij het gesprek zodat de rijtaak naar het achterplan verdwijnt. Dit blijft natuurlijk niet zonder gevolgen voor het rijgedrag. Bellen en rijden doet het risico op ongevallen aanzienlijk toenemen. Uit recente onderzoeken blijkt dat de kans op een ongeval met 75 % toeneemt als de bestuurder belt met de gsm in de hand en met 24 % als hij handenvrij belt. Tijdens het rijden gebruikt een bestuurder gemiddeld 4 keer per dag zijn gsm (vooral om oproepen te beantwoorden en om sms’jes te versturen). Bovendien heeft 28 % van de bevraagden een handenvrije kit, maar verklaart amper 15 % deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Wat de impact van gsm-gebruik op de rijtaak betreft, geven heel wat bestuurders (83 %) toe dat bellen en rijden de aandacht vermindert en de

kans om een ongeval te veroorzaken doet toenemen (81 %). Het BIVV besloot dan ook in haar campagnes de klemtoon te leggen op de risico’s van bellen en rijden. Zoals bij elk ander verkeersveiligheidsthema is het essentieel dat sensibilisatie, controles en de opvolging van deze controles met elkaar gecombineerd worden. Daarom heeft de politiezone Het Houtsche in haar verkeersactieplan 2010 de controle op gsm’en aan het stuur als één van de prioriteiten weerhouden. Een verwittigd beller is er twee waard…


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:17

Pagina 15

veiligheid Uit het algemeen politiereglement:

De vakantie is in zicht...

Cameratoezicht op invalswegen

Terrasje doen?

Diefstallen in woningen en uit voertuigen in woonwijken nabij de autosnelweg E40 zijn een terugkerend veiligheidsprobleem dat de politie wil aanpakken. De huidige aanpak is niet steeds toereikend om een adequate oplossing te bieden voor het probleem. Het plaatsen van bewakingscamera’s op belangrijke invalswegen in de nabijheid van de autosnelwegen kan hierbij helpen, zowel preventief als om de misdaden op te lossen. De politiezone wil hierbij gebruik maken van camera’s met ANPR-functie (Automatic Nummerplate Recognition). De nummerplaten van de voorbijrijdende voertuigen worden bijgehouden. Ze worden ook vergeleken met de gegevens bij de politie van onder meer gestolen voertuigen… Deze technologie is vrij nieuw en baanbrekend. Nog maar enkele politiezones maken hier gebruik van. De gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor een aantal politieambtenaren en het parket in het kader van politioneel en/of gerechtelijk onderzoek. De gegevens worden slechts 1 maand bijgehouden, tenzij de beelden als bewijs kunnen dienen voor misdrijven, schadegevallen, opsporen van daders, slachtoffers of getuigen.

In de maand juni krijgen we al wat vakantiekriebels. Bij mooi weer doen we al eens een terrasje. Baat u een drankgelegenheid uit? Wenst u een terras te plaatsen waarbij een deel van de openbare weg wordt ingenomen? Zorg dan dat u in regel bent met het algemeen politiereglement. Dit stelt dat u over een wegvergunning dient te beschikken. U kan die aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Indien het terras gelegen is langs een gewest- of provincieweg dient u eveneens de toelating te vragen aan de respectievelijke wegbeheerder. Daarnaast moet een obstakelvrije doorgang gemaakt worden van minstens anderhalve meter indien het voetpad meer dan 2 meter breed is. Dit wordt beperkt tot 1,2 meter indien het voetpad maximum 2 meter breed is.

Hou het lawaai binnen de perken Studenten zien vaak op tegen de junimaand… Het is de tijd van hard studeren en examens. Soms zijn er ook zaken die dit studeren bemoeilijken. Denk maar aan de vogelschrikkanonnen op het land, die geregeld een salvo afvuren. Vogelschrikkanonnen of alarmkanonnen zijn toegelaten, maar slechts als ze op meer dan 100 meter van de dichtst bijgelegen woning geplaatst worden. Ze mogen evenmin gericht worden in de richting van huizen. Tenslotte mogen ze geen schoten lossen tussen zonsondergang en zonsopgang. De ijsventer zorgt aan de ene kant voor een verfrissende afkoeling maar aan de andere kant kan het melodietje dat erbij hoort knap irritant zijn voor wie met zijn neus in de boeken zit. Het gebruik van voertuigen met luidsprekers voor reclame-, propaganda of andere doeleinden, is alleen geoorloofd mits voorafgaande toelating van de burgemeester.

Snelheidsovertredingen hoeveel kost het u? Snelheidsovertredingen zijn een aparte categorie van overtredingen. Ze worden vanaf een bepaalde drempel progressief beboet. Wie van 1 tot 10 km/uur te hard rijdt, betaalt een vast bedrag van 50 euro. Rijdt u meer dan 10km/uur te hard, dan betaalt u 5 euro extra per bijkomende km/uur. In de bebouwde kom, een zone 30 of een schoolomgeving is dit 10 euro extra per bijkomende km/uur te hard. U verliest uw recht om te rijden (8 dagen tot 5 jaar) bij snelheidsovertredingen van: • meer dan 30km/uur te hard in de bebouwde kom, zone 30, in een school• omgeving,... • meer dan 40km/uur te hard op andere wegen. In deze gevallen zal u steeds voor de politierechtbank gedagvaard worden. 15


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:17

Pagina 16

preventie

Geen alcohol voor min 16-jarigen Op 10 januari wijzigde de alcoholwet. Die legt nu duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren. De wet wordt zo duidelijker: geen alcohol voor min16-jarigen. Niet op café, maar ook niet in de supermarkt of (nacht)winkel of drankautomaat. Deze duidelijke regel steunt op verschillende gezondheidsargumenten die ervoor pleiten dan men onder de 16 beter geen alcohol drinkt: • De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die groei en kan, vooral bij regelmatig gebruik, leerproblemen en geheugenproblemen veroorzaken. • Jongeren zijn tijdens de adolescentie op alle vlak nog in volle ontwikkeling: ze moeten hun eigen identiteit opbouwen, leren omgaan met succes en ontgoocheling, enz. Te veel alcohol verstoort die ontwikkeling en kan invloed hebben op karakter en gedrag. • Het lichaam van kinderen en jongeren is kwetsbaarder en gevoeliger voor de effecten van alcohol. Jongeren wegen

minder en hun lever is het niet gewoon om alcohol af te breken. Daardoor voelen ze de effecten van alcohol sterker dan volwassenen en weten ze niet goed waaraan zich te verwachten bij welke hoeveelheid. • Jongeren beschikken vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties ten gevolge van overmatig alcoholgebruik op te lossen. Ongevallen en riskant seksueel gedrag komen veel meer voor onder invloed van alcohol. • Hoe jonger iemand met alcohol drinken begint, hoe groter de kans op een later drankprobleem. 40% van wie al voor z’n dertiende alcohol drinkt, ontwikkelt later een alcoholprobleem. Meer info: www.druglijn.be

Rook niet bij mij Uit een studie van Kind en Gezin blijkt dat er in West-Vlaanderen meer rokende gezinnen zijn dan in andere provincies en er meer personen uit de leeftijdscategorie 25-34 roken, terwijl net op deze leeftijd de meeste vrouwen zwanger worden. Ook zijn er in West-Vlaanderen meer vrouwen die blijven roken tijdens de zwangerschap.

(Mee)roken: een probleem? Nochtans weten we intussen zeker dat roken tijdens de zwangerschap zorgt voor een grotere kans op problemen voor moeder en foetus en oorzaak is van bloedingen, miskraam, vroeggeboorte, lager geboortegewicht, sterfte rond de geboorte en wiegendood. Als kindjes meeroken, hebben ze ook meer kans op het ontwikkelen van luchtwegproblemen, astma, middenoorinfecties, wiegendood en kanker.

Hoe kan u de gezondheid van uw kinderen beschermen? Zwangere vrouwen en/of partner Bent u een aanstaande moeder, dan is het beste wat u kan doen stoppen met roken. U staat er niet alleen voor: er zijn heel wat mensen die u hierbij kunnen ondersteunen: uw huisarts, uw gynaecoloog, uw vroedvrouw,… Zij beschikken ook over contactgegevens van mensen die u persoonlijk kunnen begeleiden om te stoppen met roken. Ouders Aangezien jonge kinderen van rokende ouders dikwijls ongewild “meeroken”, is het heel belangrijk er voor te zorgen dat ze in de woning en de wagen niet in de rook moeten zitten. Zo kunt u bijvoorbeeld buiten een plaatsje voorzien waar gerookt mag worden zodat dit niet meer binnen moet gebeuren, en er kan afgesproken worden om niet te roken in de auto. Wilt u meer informatie over stoppen met roken als zwangere vrouw, ouder of partner, of wilt u tips hoe u een rookvrije, gezonde omgeving kan maken voor uw kinderen, surf dan naar www.rooknietbijmij.be. Meer info: www.mmk.be.

16


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:17

Pagina 17

vakantie

Vakantie - Reizen Reisdocumenten in orde? Om naar het buitenland te kunnen reizen, hebt u officiële reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan! Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs. Ook voor kinderen gelden vaak specifieke regels. Voor één en hetzelfde land hebben kinderen onder de 12 jaar soms andere reisdocumenten nodig dan personen ouder dan 12 jaar. Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming.

Kids-ID: doe tijdig uw aanvraag De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf. Ze vervangt het witte kaartje dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan en is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen. De kaart biedt kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen: een uniek telefoonnummer waarmee men iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal zeven telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijkheid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecontacteerd worden. Een kids-ID kan gratis aangevraagd worden op de dienst Bevolking. U brengt enkel een pasfoto van uw kind mee. De pasfoto moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (recente foto met egale witte achtergrond, het kind staat alleen op de foto, het gezicht van het kind in onbedekt en de ogen zijn open, geen accessoires: muts, fopspeen, zonnebril, …). De aflevering van de kids-ID duurt 2 weken. Vraag uw kids-ID dus tijdig aan.

Meer info: Brochure “Reis wijs!” van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken | www.diplomatie.be Gemeente: dienst Burgerzaken | Gemeentehuis | t 050 82 31 70 | bbs@oostkamp.be

Afwezigheidstoezicht Via de computer kunt u de politie vragen een oogje in het zeil te houden terwijl u weg bent. De aanvraag van afwezigheidscontrole via ‘Police on web’ kan het hele jaar door, zowel voor langere afwezigheid als voor korte vakanties. De handigste manier om dit te doen is via de website van Het Houtsche: www.hethoutsche.be. U vindt daar een automatische link naar ‘Police on web’. Ook via de gemeentelijke website komt u op de website ‘Police on web’. Aanvragen via ‘Police on web’ moeten 8 dagen voor uw vertrek doorgestuurd worden. U kunt ook terecht in de lokale politiekantoren. De politie noteert een aantal gegevens en stuurt regelmatig een politiepatrouille langs. Uiteraard betekent dit niet dat u de woning volledig risicoloos achterlaat. Neem zelf een aantal preventieve maatregelen die de kans op inbraak sterk verminderen. • Laat geen boodschap achter die uw afwezigheid aangeeft. • Geef de woning een bewoonde indruk. • Laat een buur of vriend een extra oogje in het zeil houden. 17


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:17

Pagina 18

senioren Korte basiscursussen: computer, internet en gsm In een aantal halve dagen kan u de stap zetten naar de computer, de vele toepassingen van internet of het goed gebruik van uw gsm. Alle cursussen worden gegeven door ervaren lesgevers. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 10 personen met telkens 2 begeleiders. Voor de GSM cursus is er 1 begeleider. Iedereen beschikt over een computer. Personen, die geen kennis hebben van computer, leren alle nodige vaardigheden in de beginnerscursus. Nadien kunnen ook zij de themacursussen volgen. Beginnerscursussen • Beginners reeks 1: 4, 5, 7 en 8 oktober | 32 euro • Beginners reeks 2: 18, 19, 21 en 22 oktober | 32 euro Themacursussen en Google: 28 en 29 oktober | 16 euro • E-mail en E-loket: 18 en 19 november | 16 euro • Surfen

Themacursussen (basiskennis computer en internet) • Foto’s bewerken reeks 1: 25, 26 en 27 oktober | 30 euro • Foto’s bewerken reeks 2: 1, 2 en 3 december | 30 euro • Werken met mappen: 25 en 26 november | 20 euro • Powerpoint: 7, 9 en 10 december | 30 euro GSM cursussen • GSM:

14, 15, 25 en 26 oktober | 16 euro Waar: De Oude Gemeenteschool | Sportstraat 6 Ruddervoorde

Gezond eten Hoe oud we worden, wordt voor een deel bepaald door onze genen en voor een ander deel door onze manier van leven. Gezonde voeding speelt daarin een grote rol. Gezond zijn kunnen we leren en we kunnen er zelf veel invloed op uitoefenen. De tweede helft van ons leven wordt vaak bepaald door hoe gezond we zijn in de eerste helft. Maar gelukkig kunnen we als 50-plusser nog voldoende correcties aanbrengen. • Bedenk dat het lichaam met het ouder worden iets minder nodig heeft. Schep het bord niet helemaal vol… . • Tussendoortjes mogen de hoofdmaaltijd niet vervangen. • Eet vezelrijke voeding zoals volkorenbrood, verse groenten en fruit. • Drink minstens 1,5 liter per dag, voor 70-plussers geldt minstens 1,7 liter. • Ouderen zijn een risicogroep voor uitdroging. Denk bij vocht niet alleen aan water maar ook aan melk met z’n waardevolle stoffen. • Strooi niet te kwistig met zout. Zout houdt vocht vast en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Zout is bovendien ook niet gunstig voor de bloeddruk. • Meer bewegen is belangrijk. • Geniet van een glaasje alcohol maar drink met mate.

Valpreventie Op oudere leeftijd zijn de gevolgen van een valpartij meestal ernstig. Vooral heupen, polsen, ribben en rugwervels zijn zwakke plekken. Ongeveer 30 % van de 65-plussers die thuis wonen, valt één keer per jaar. Bij mensen ouder dan 80 jaar loopt dit zelfs op tot 50 %. Valpartijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor lichamelijke verwondingen, ze zorgen ook voor sociale, financiële en economische problemen. 40% van de valpartijen leidt tot tot opname in een rust- of verzorgingstehuis. Enkele tips die kunnen helpen om valpartijen te vermijden: • Lichaamsbeweging:

meer lichaamsbeweging zorgt ervoor dat de gewrichten soepel blijven. Spreek regelmatig met iemand af om samen te wandelen, te fietsen, te dansen, te zwemmen… .

• Gevaarlijke situaties: om ongevallen te vermijden is het belangrijk dat we opletten

voor losse tegels en tapijten, losliggende elektrische snoeren en telefoonkabels, gladde vloeren in keuken, badkamer en terras. • Kleine

aanpassingen: leg een antislipmat in keuken en badkamer. Gebruik een stevige ladder of opstapje. Laat handgrepen plaatsen bij het toilet, bad en douche. Zorg voor een stevige leuning aan trappen. Plaats dagelijkse gebruiksvoorwerpen op handige hoogte.

• Uw

gezondheid - Ga regelmatig op controle bij uw huisarts om aandoeningen die eventueel evenwichtsproblemen kunnen veroorzaken op te sporen. - Neem enkel geneesmiddelen op voorschrift van uw arts.

• Wijze

raad - Draag steeds volledig gesloten schoenen en pantoffels. Loop nooit op sokken en breng zo mogelijk antislipstroken op de treden aan. Laat geen voorwerpen op de trap slingeren, boen geen houten trap en zorg voor een goede verlichting van de trap. - Draag geen lange kamerjas. - Neem tijdens een wandeling een stevige wandelstok of paraplu mee.

Wanneer: van 13.30 uur tot 16.30 uur Meer info: Vrijetijdsloket | De Valkaart | t 050 83 31 80 | devalkaart@oostkamp.be

18

Tuinfeest WOONZORGCENTRUM

Sint-Jozef

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op zondag 27 juni 2010 een tuinfeest georganiseerd in WZC St.-Jozef (St.-Jozefsdreef). Vanaf 11 uur is er een aperitiefconcert, met aansluitend barbecue. In de namiddag zorgt allerhande animatie voor groot en klein voor een vrolijke sfeer.


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:18

Pagina 19

eurocomité Oostkamp is sedert 1985 officieel verbroederd met Bad Nauheim (Hessen, Duitsland). Dit heeft geleid tot het ontstaan van vriendschapsbanden tussen families, politici, kunstenaars, sportmensen, verenigingen, … van Bad Nauheim en Oostkamp. Via Bad Nauheim is Oostkamp in contact gekomen met Buxton (GrootBrittannië), Chaumont (Frankrijk) en Bad Langensalza (Thüringen, Duitsland). Zo ontstond er een ‘netwerk’ van culturele en sportieve activiteiten waarbij alle verbroederde steden betrokken worden.

Knapen U15 van KSV Oostkamp winnen tornooi in Bad Nauheim Tijdens het mooie pinksterweekend vond opnieuw een internationaal voetbaltornooi plaats, dit maal in onze partnerstad Bad Nauheim. KSV Oostkamp vertegenwoordigde onze gemeente en na een geslaagd seizoen met het behalen van de provinciale titel U15 en de kwartfinale van de Beker van België werd ook hier een subliem resultaat neergezet! Nadat Ukmergé uit Litouwen in de halve finale aan de kant werd gezet met 1-0, was de finale tegen het Franse Chaumont een echte thriller. Na de normale speeltijd stond het 1-1 en de penalty’s moesten uitsluitsel brengen. Onze rood-witten wonnen met 5-4 en brachten trots de grootste beker mee naar Oostkamp.

25 jaar verbroedering Oostkamp-Bad Nauheim Dit jaar zijn Oostkamp en Bad Nauheim 25 jaar verbroedering. Dit zilveren jubileum werd uiteraard gevierd. Het feest vond plaats in Oostkamp met diverse optredens, activiteiten, bezoeken en een tentoonstelling.

Proficiat aan alle jongens die ook naast het veld een echt team vormden en konden proeven van deze onvergetelijke ervaring.

Landesgartenschau en Rosenfest: een bezoek aan Bad Nauheim meer dan waard Deze zomer staat Bad Nauheim in het teken van de natuur met de vierde Landesgartenschau. Met ongeveer 5.000 m2 vaste planten- en bloemenperken, 25 thematuinen en meer dan 1.500 activiteiten is dit grote tuinfeest zeker een bezoek waard. Nog tot 3 oktober kan men hiervoor terecht in Het Kurpark en Goldsteinpark in Bad Nauheim. Ook Oostkamp heeft er een speciaal plekje gekregen. Gaat u tussen 16 en 19 juli, dan kan u meteen ook genieten

van het tweejaarlijks rozenfeest in deelgemeente Steinfurth. Steinfurth is het oudste en grootste Duitse rozendorp. De grote rozententoonstelling bevat meer dan 100.000 rozen in alle vormen, kleuren en geuren. Er is een rozenmarkt met alles wat nodig is voor rozenverzorging. Het hoogtepunt vormt het bloemencorso op zondag 18 juli. Bad Nauheim ligt in de Duitse deelstaat Hessen ten noorden van Frankfurt, op zo’n 500 km van Oostkamp.

19


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:19

Pagina 20

jubilarissen Diamanten bruiloft Leopold en Elodie Van der Borght-Simoens Dalevijversstraat 1/A, Oostkamp - 8 juli Maurice en Maria Provoost-Van Eenoo Torhoutsestraat 10, Ruddervoorde 14 juli Henri en Henriette Calant-Smessaert Veldstraat 6, Moerbrugge - 19 juli Ghislain en Maria Somers-Wouters Kwadeplasstraat 59/1, Oostkamp 18 augustus

Gouden bruiloft

Het College van Burgemeester en Schepenen bracht een bezoekje aan deze echtparen die in de afgelopen lente hun briljanten en diamanten jubileum vierden.

Richard en Madeleine Rotsaert-Boone

Andreas en Josette Ombrecht-Vanderlinde Fernand en Christiane Verplancke-Dewispelaere Begoniastraat 1, Oostkamp - 6 juli Sylvère en Clarisse Van Compernolle-Famil Lodistraat 107, Hertsberge - 9 juli Pierre en Agnès Kindt-Christiaens Molenakkerstraat 5, Oostkamp - 15 juli Roger en Linie Huys-Houtekier Molenstraat 47, Oostkamp - 15 juli Raymond en Joanna Gydé-Vandenbussche Tulpenstraat 41, Oostkamp - 16 juli

Gerard en Clarisse Dias-Deschaght

Daniel en Rita Vanquathem-Herteleer Sint-Pietersplein 10/2-02,Oostkamp 20 juli Gilbert en Leona Mouffaert-Stock Torhoutsestraat 163, Ruddervoorde 29 juli Etienne en Marcella Vercoutere-Vermeire Legeweg 39, Oostkamp - 18 augustus

Hieronymus en Maria Devoogt-Van Steenkiste

Hubert en Rita David-Vandeweghe Everaertstraat 23, Oostkamp 19 augustus Wilfried en Andréa Willem-Deschepper Veldegemsestraat 12, Ruddervoorde 16 september Lucien en Maria Kerkhof-Claeyssens Diepestraat 4, Oostkamp - 24 september Jozef en Maria Vermeulen-Sabbe Legeweg 93, Oostkamp - 27 september 20

Maurice en Madeleine Bousery-Van Leuven


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:19

Pagina 21

ocmw

Kent u het OCMW Oostkamp? De jaarrekening van 2009 werd goedgekeurd in de OCMW-Raad. Tijd om even stil te staan bij enkele belangrijke gegevens voor OCMW Oostkamp.

Weet u dat … - alle ontvangsten samen bijna 7,2 miljoen euro bedragen? • 60 % komt uit de werking van het woonzorgcentrum. • De gemeente past 19 % of bijna 1,4 miljoen euro bij. (of 61,15 euro per inwoner) - de uitgaven ongeveer 7 miljoen euro bedragen en 58 % of ruim 4 miljoen euro personeelskosten zijn? - bijna 0,2 miljoen euro reserve vormt voor toekomstige investeringen of tekorten? uitgaven 2009

Staat u er bij stil dat … - er 77 mensen leefloon ontvingen? - er bijna 1 miljoen euro aan leefloon en steun is uitbetaald? Of 41,2 euro per inwoner? - het OCMW blijft investeren en 10 serviceflats, 46 bejaardenwoningen, 9 sociale woningen, en 7 noodappartementen verhuurt? - het OCMW een belangrijke werkgever is met 128 personeelsleden?

Kent u … - onze Minder Mobielen Centrale, die in 2009 haar tienjarig bestaan vierde? - ons gerenoveerde woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde, waar aan 78 bewoners een warme thuis en de nodige zorgen worden geboden? - onze poetsdienst met dienstencheques met 26 personeelsleden? - onze sterk groeiende klusjesdienst?

De gemeente maakt werk van een seniorenbeleid De gemeente heeft samen met het OCMW, WZC Ter Luchte, WZC SintJozef en de ouderenraad een ouderenbeleidsplan opgemaakt. Voor de volgende jaren worden er acties genomen op verschillende vlakken. Zo heeft de gemeente aandacht voor aangepaste huisvesting.

Het vermijden van een sociaal isolement is tevens een belangrijk aandachtspunt. Door de bouw van een lokaal dienstencentrum in het WZC Sint-Jozef en een polyvalente zaal in WZC Ter Luchte worden nieuwe ontmoetingsplaatsen gecreëerd. Andere items waarbij de gemeente een belangrijke rol wil spelen zijn een

toegankelijke dienstverlening, het ondersteunen van de thuiszorg, het stimuleren van de zelfredzaamheid, het verlagen van drempels voor deelname aan activiteiten en de steeds veranderde maatschappij. Hierbij werden acties genoteerd die zowel financieel, informatief, organisatorisch of sociaal ondersteunend van aard zijn.

21


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:19

Pagina 22

noord-zuid Gemeente Oostkamp schaart zich achter motie De Tijd dringt Alle landen van de Verenigde Naties engageerden zich in het jaar 2000 om de Millenniumdoelstellingen te realiseren tegen 2015. De Millenniumdoelstellingen zijn een bundel van 8 afspraken om tot een betere wereld te komen. Deze afspraken houden in dat de armoede drastisch aangepakt zou worden, iedereen toegang zou krijgen tot gezondheidszorg en onderwijs en dat de landen samen de klimaatproblemen zouden aanpakken. Verder streven de landen naar gelijke kansen voor meisjes en jongens, minder kinder- en moedersterfte. Tot slot wil men aids stoppen en een nauwere samenwerking tussen het Zuiden en het Noorden. Tien jaar later blijkt dat de realisatie van deze doelstellingen nog steeds niet gegarandeerd is. Te ambitieus? Dat valt mee. De Milleniumdoelstellingen zijn zo ontworpen dat ze zeker gehaald kunnen worden. Tenminste, als iedereen zich aan zijn beloften houdt. Met het onderschrijven van de motie De Tijd Dringt roept Oostkamp mee de Vlaamse, Belgische en Europese overheden op om tijdens de VN-conferentie over de Millenniumdoelstellingen in september harde engagementen te eisen en deze ook integraal na te komen. Binnen de eigen bevoegdheden engageert Oostkamp zich verder om alles te doen wat haalbaar is om de realisatie van de Millenniumdoelstellingen te ondersteunen, met bijzondere aandacht voor doelstelling 8: ‘Internationale partnerschappen uitbreiden’. Via de webcam op www.wachtmee.com of de wachtbox kan ook u tonen dat u wacht op actie. In Oostkamp vindt u de wachtbox op de volgende evenementen: Kermis Ruddervoorde op 27 juni, Film in het Park op 3 september en Gipsy’s in het Park op 4 september.

Oostkamp FairTrade Gemeente Meer en meer bedrijven maken de keuze voor Fairtrade. In 2009 was er 17% marktgroei in de verkoop van Fairtradeproducten met de keurmerk Max Havelaar. Grote ‘toppers’ waren koffie, rietsuiker, ijsjes, bloemen en wijn. Elk product dat geproduceerd en verhandeld wordt onder Fairtradevoorwaarden garandeert een eerlijke prijs en een sociaal verantwoorde productie. Boeren in het Zuiden moeten het beter krijgen, maar niet ten koste van het milieu. Daarom hechten de keurmerken Fairtrade ook veel aandacht aan ecologisch verantwoorde producten volgens het duurzaamheidsprincipe. Ook de vrijwilligers, die de actie FairTradeGemeente trekken, willen DUURZAAMHEID betrekken in de campagne. Ze willen de lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigen. Een volgende actie is de documentaire ‘Our Daily Bread’ tijdens Film in het Park. Pakkende beelden zonder woorden stemmen tot nadenken over de industriële verwerking van gewassen en dieren, waarbij efficiëntie en kostenbesparing in het productieproces voorop staan. Die middag kan u ook kennismaken met lokale, eerlijke en bioproducten. 3 september – Film in het Park Gratis – vanaf 17 uur (20 uur: documentaire ‘Our Daily Bread’)

22


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:19

Pagina 23

noord-zuid Oostkampenaren zetten zich in voor Haïti Naast het gemeentebestuur dat in januari een bijdrage deed voor de noodhulp in Haïti, zijn ook de Oostkampenaren begaan met het lot van de Haïtiaanse bevolking. Zo werd onder meer een spaghettibenefiet georganiseerd in Riderfort op zaterdag 30 januari en 13 februari. Dit initiatief werd opgezet door mevrouw Ginette Herman uit Ruddervoorde, met steun van lokale sponsors. De opbrengst bedroeg 1002,8 euro en gaat naar hulporganisaties in Haïti.

Getuigenis van stage in Gambia

DOOR BART TAVEIRNE

Op 25 januari 2010 vertrok Bart Taveirne richting Gambia. Bart had als doel les te geven in een plaatselijke school. Dit kaderde in zijn eindstage als leraar lager onderwijs. Hij kwam terecht in het eerste leerjaar. Zijn klas telde 50 leerlingen. Het verschil met ons onderwijs en onze klassen is enorm. De lessen worden gegeven in het Engels. De belangrijkste vakken zijn Engels, wiskunde en ‘integrated studies’, wat te vergelijken is met wereldoriëntatie. Gedurende die vijf weken stage verbleef Bart bij de bevolking op het platteland. Zij leerden er leven zonder elektriciteit en zonder stromend, drinkbaar water. Ook qua voeding was het een hele aanpassing. Bart leefde gedurende 7 weken hoofdzakelijk van rijst en vis. Aansluitend trok Bart twee weken rond om kennis te maken met het volk en de cultuur.

Jong en geïnteresseerd in de Noord-Zuid problematiek Dit jaar stelt het Wereldkamp van Broederlijk Delen de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking in vraag. «Zijn we wel «Goe BZG?» Van 5 tot 10 juli worden in Lichtaart ontmoetings- en vormingsdagen georganiseerd voor jongeren van 16 tot 25 jaar die interesse hebben in de NoordZuidproblematiek.

GOE BZG?! www.wereldkamp.be > Noord-Zuidkamp voor jongeren tussen 16 en 25 jaar > 5 tem 10 juli 2010 > Lichtaart

Het wereldkamp is een must voor iedereen met een oog voor de wereld. Burundi staat dit jaar centraal. Wat hebben we daar bereikt? Heeft ontwikkelingssamenwerking zin? Zijn we wel goed bezig? Ga mee! Schrijf je in op www.wereldkamp.be. Verander de wereld. Begin met een kamp!

Meer info: www.wereldkamp.be

23


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:19

Pagina 24

beeldbank Weet u wie of wat afgebeeld is op volgende foto’s? De Heemkundige Kring Oostkamp en de Heemkundige Kring Ruddervoorde zijn een tijdje geleden gestart met het aanleggen van een beeldbank. Ze verzamelen, digitaliseren en beschrijven beeldmateriaal dat over onze gemeente handelt. Deze beelden worden voor iedereen beschikbaar gesteld op www.beeldbankwestvlaanderen.be. Regelmatig stoten ze op foto’s waarvan niet onmiddellijk duidelijk is wie er op staat, wanneer en waar de foto genomen werd en ter gelegenheid van welke gebeurtenis de foto werd genomen. Dankzij de reactie van heel wat mensen slagen ze er vaak in om de foto’s te situeren. De heemkringen zijn nog steeds op zoek naar nieuw beeldmateriaal (over verenigingsleven, festiviteiten, dagelijks leven, publieke gebeurtenissen,…). Heeft u zo’n foto’s? Verwittig dan de heemkundige kring. Zij scannen het beeldmateriaal in en bezorgen de originelen binnen de week terug.

foto 25 Op deze foto uit de jaren 40 van de vorige eeuw staan leden van KAJ Oostkamp. Volgens onze informatie gaat het om v.l.n.r. Van Haverbeke, Elie Lanckriet, Marcel Bleyaert, Robert Bleyenberghe, Marcel Montens, ?, ?, ?, Maurice Denaeghel, ?, André Mortier, ?, Kinsabil, Octaaf Kinsabil, ? en Joël Hermy. Wie kan de vraagtekens helpen wegwerken foto 26 Wie herkent iemand uit deze processiegroep?

foto 27 Op deze foto die aan de Patria werd gemaakt, staan jeugdige leden van de Oostkampse Boerinnenbond. Het is ons niet helemaal duidelijk als er ook in Oostkamp - zoals elders een afzonderlijke Boerinnenjeugdbond (BJB) werd opgericht of als de jongedames (zoals de vlag doet vermoeden) gewoon deel bleven uitmaken van de Boerinnenbond. Wie herkent deze meisjes? Wie beschikt over informatie over deze vereniging?

foto 28 Wie beschikt over informatie over deze Oostkampse carnavalsvereniging?

Contactpersonen: HKO: Sebastian Vande Ginste (sebastian.vandeginste@skynet.be | t 050 84 13 16). HKR: Roland Vansteelant (roland.vansteelant@telenet.be | t 050 27 97 86). 24


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:20

Pagina 25

verenigingen Groene vent zoekt groen event! Openbare afvalstoffenmaatschapij OVAM helpt organisatoren van evenementen met informatie en praktische tips om van hun event een groen event te maken. Met de online-Eventscan kunnen organisatoren de milieu-impact meten, evalueren en verkleinen. De eventscan is een gratis onlinetoepassing en van toepassing op tal van events.

Pamoya viert 75-jarig bestaan Pamoya, de Noord-Zuid-werking van de parochies Sint-Pieter Oostkamp en SintGodelieve Moerbrugge, werd opgericht in 1935 als Missienaaikring. Het Congolese woord Pamoya betekent samen of verbonden. De vereniging werkt op een eigentijdse manier aan de verbondenheid en partnerschap tussen de Oostkampse parochies en ontwikkelingsprojecten van zusterparochies in het zuiden.

Daarnaast beloont de Groenevent Award het groenste evenement in Vlaanderen! Meer info: www.ovam.be/groenevent

KDC Ruddervoorde krijgt verlichting op hoofdterrein KDC Ruddervoorde is een bloeiende voetbalvereniging die de laatste jaren een sterke groei kende. Dit heeft tot gevolg dat niet alle trainingen voor de jeugd op woensdagnamiddag kunnen plaats vinden. Om bijkomende trainingsmogelijkheden ook ’s avonds te kunnen voorzien, zal de gemeente verlichting voorzien op het hoofdterrein.

Meer dan 100 deelnemers voor de 2de zwemloop De zwemclub De Valkaart, Duathlon Balliebrugge en Flac Atletiekclub Oostkamp hebben op zondag 16 mei hun tweede zwemloop georganiseerd. Meer dan 80 jeugdige deelnemers (meisjes en jongens) en 30 volwassenen zwommen per leeftijdscategorie en liepen daarna 500-750-1500 of 2500 meter in het park De Valkaart.

In 1950 vond de allereerste bijeenkomst plaats in De Gilde. Ondertussen bestaat het Davidsfonds Ruddervoorde 60 jaar. Zowel in het verleden als naar de toekomst wordt gewerkt aan de verjonging van de bestuursgroep. Jonge dertigers kwamen recent het bestuur versterken. Het werk- en rekruteringsgebied werd uitgebreid tot Waardamme. Regelmatig worden bekende sprekers uitgenodigd om boeiende voordrachten te geven.

60 jaar Davidsfonds

Karateclub De Valkaart valt in de prijzen Op het internationale tornooi in Kelmis haalde Line Renders een bronzen medaille. Inge Dautel en Freya Maenhout eindigden op de zesde en zevende plaats. Op de examens voor zwarte gordel en hogere Dan werden mooie successen geboekt. Bij de hogere Dan graden behaalde Steven De Smet met overtuiging zijn 2de Dan. Bij de kandidaat zwarte gordel wist Freya Maenhout haar 1ste Dan in de wacht te slepen.

OKRA: Elke stap telt! Onder het motto gezond ouder worden werkte OKRA Oostkamp met des-kundige partners en met de steun van de gemeentelijke sportdienst een intrigerend project uit: ‘Elke stap telt’. Meer stappen met een persoonlijk opbouwplan en een stappenteller kan vanaf 2 september. Er is voor iedereen gratis begeleiding met gegarandeerd resultaat na 10 weken. Begin november voorziet OKRA een feestelijk slotmoment waar de diploma’s worden uitgereikt. Meer info: Lionel Coppens | t 050 82 34 62

25


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:20

Pagina 26

verenigingen Oosterkoren Op maandag 30 augustus om 20 uur komen de Oosterkoren samen in de Sint-Pieterskerk voor de 9de editie van hun zangavond. Het thema is volkse liederen met bekende voornamen (Anne-Marieke, Jan mijne man…) Gastkoor is Canorij Jubilate. Ook alle Oostkampse koren zijn van de partij. Muziekliefhebbers die graag zingen, zijn uitgenodigd. Meer info: D. Plasschaert | t 050 82 25 84

Champagnefestival ten voordele van Kom op tegen kanker Alain Debusschere en Bernard Vandamme zetten een unieke actie op touw ten voordele van Kom op tegen kanker. Zij willen evenveel champagnetafels verzamelen als er gemeenten zijn in West-Vlaanderen. De avond wordt opgeluisterd door de Kortrijkse dirigent, pianist, verteller Francois Glorieux. Hij componeerde o.a. voor Michael Jackson. Deze actie krijgt de steun van de gemeente Oostkamp. Geïnteresseerden kunnen een champagnetafel reserveren voor 6 à 8 personen. Wanneer: 8 oktober 2010 Waar: Vossenberg in Hooglede Meer info: t 0486 86 65 21 | t 0476 27 85 19 | www.champagnefestival.be

Vereniging in de kijker Viert uw vereniging binnenkort feest, staat iets speciaals te gebeuren en mag uw vereniging hiervoor eens extra in de bloemetjes worden gezet? Neem dan gerust contact op met de dienst Communicatie om te kijken of er hierover iets kan verschijnen in de volgende editie van De Merel. Dienst Communicatie | AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | 8020 Oostkamp | t 050 83 31 04 | communicatie@oostkamp.be

26

Proficiat aan alle Oostkampse kampioenenploegen en individuele kampioenen Op zaterdag 5 juni werden de Oostkampse kampioenenploegen gevierd. In het totaal werden 17 Oostkampse ploegen, goed voor 207 sporters, kampioen in hun reeks. Het betreft de ploegen KSV Oostkamp - U 12,KSV Oostkamp - U 15,KSV Oostkamp - U 16, S.K. Dennenheem - U 17, Styllux Boys, KBBC Oostkamp senioren nationaal, PS Oostkamp - -15-jarigen, PS Oostkamp - Centea, RUVO Ruddervoorde - miniemen meisjes, Volley Venus Oostkamp - preminiemen volleytour 2.0, Volley Venus Oostkamp - kadetten meisjes, BC De Valkaart gemengd 5e provinciale B, BC De Valkaart - heren 5e provinciale C, BC De Valkaart - heren 3e provinciale B, TC Orscamp - dames 40-2, TC Orscamp - dames 50-1 en Het Trouwe Paard Individuele titels werden behaald door: Ellen Bacquaert, Wouter Gyssels, Hannes Pyfferoen, Line Renders, Jesse Vercruysse, Kenneth Vandendriessche en Dominiek Schrauwen.

Burgemeester-tandem-estafette Wereldfietssters Nicole Dierckx en Ingrid De Wilde vertrokken op 19 april 2004 voor een wereldreis van 5 jaar. De reis duurde uiteindelijk 6 jaar en liep doorheen 55 landen. De fietsende dames legden in deze periode ruim 100.000 km af met nietgemotoriseerde voertuigen. Op woensdag 23 juni 2010 fietsen Nicole en Ingrid België binnen via Poperinge. Net zoals bij de aanvang van hun tocht, organiseren de dames ook nu een burgemeester-tandem-estafette. Op vrijdag 25 juni 2010 fietsen zij van Brugge naar Gent langs de Vlaanderen fietsroute. Omstreeks 10.30 uur zal burgemeester Luc Vanparys achterop de tandem plaatsnemen om vanaf de parking in Steenbrugge langsheen het kanaal het grondgebied van de gemeente Oostkamp te doorkruisen. De aankomst is voorzien om 11.30 uur aan Café De Halve Maan. De burgemeester van Beernem, Johan Derycke, zal daar het traject verderzetten richting Knesselare. Wie dit wenst, kan de wereldfietssters en de burgemeesters een hart onder de riem steken door te supporteren langs de fietsroute of door zelf mee te fietsen.


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:20

Pagina 27

activiteitenkalender sport AQUAGYM Gemeente Oostkamp Iedere vrijdag | 8.40 uur | De Valkaart | Info: 050 83 31 80 S.Sport Iedere vrijdag behalve schoolvakanties | 15.15 uur | De Valkaart | Info: 050 82 34 17

ATLETIEK FLAC Iedere maandag en woensdag om 18.30 uur | Jeugd, iedere woensdag om 18.30 uur en iedere zaterdag om 10 uur | chalet FLAC in de Valkaart | Info: 0477 20 70 12 | carlos.baillieu@skynet.be

BADMINTON Gemeente Oostkamp Iedere dinsdag | 8.30 uur | De Valkaart | Info: 050 83 31 80 KWB Steenbrugge Iedere dinsdag | 21 uur | De Valkaart | Info: 050 36 13 57 | guido.de_wel@scarlet.be

FIETSEN KAV Oostkamp Tweewekelijks op maandag (vanaf 12 juli) | 13.30 uur | Hogedreef | Info: 050 82 71 54 | etienne.vanderhaegen@skynet.be KAV Ruddervoorde Iedere dinsdag | 13.45 uur | ’t Paviljoentje | Info: 050 84 29 15 | tante_olifantje@hotmail.com OKRA Oostkamp-Hertsberge Tweewekelijks op maandag | 13.45 uur | Hogedreef | Info: 050 82 35 42 | roger.smessaert@skynet.be OKRA Moerbrugge Tweewekelijks op maandag | 13.30 uur | kerk Moerbrugge | Info: 050 82 42 89 OKRA Ruddervoorde Iedere donderdag | 14 uur | ’t Paviljoentje | Info: 050 27 80 20 OKRA Steenbrugge Iedere maandag | 14 uur |’t Centrum Assebroek | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com PASAR Oostkamp Iedere donderdag | 18.30 uur | Gemeenteplein Oostkamp | Org.: Pasar Oostkamp | t 0496 07 56 31 | nico.franco@pandora.be

WTC De Blauwe Wimpel Iedere zon- en feestdag | 8.30 uur | Gasthof Munckhove | Info: 050 84 05 05 | jozef.vanhoutte@telenet.be WTC De Hertetrappers Hertsberge Iedere zondag en feestdag | 8.30 uur | Oud Gemeentehuis Hertsberge| Info: 050 82 43 53 | dehertetrappers@telenet.be WTC De Putters Iedere zondag | 8.30 uur | De Valkaart | Info: 0472 26 64 09

Iedere vrijdag om 10 uur | De Valkaart | Info: 050 83 31 80 Neos Oostkamp Iedere donderdag (uitgez. schoolvakanties) | 9.45 uur | De Valkaart | Info: 050 82 46 93 | daniel.desanghere@scarlet.be OKRA Steenbrugge Iedere dinsdag | 14 uur | ‘t Centrum Assebroek | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com

S-Sport Iedere dinsdag | 13.30 uur | Gemeentehuis | Info: 050 82 34 17

Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 15 uur | De Valkaart | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be

GOLFIT

VOLLEYBAL

Neos Oostkamp Iedere vrijdag | 14 uur | Bad Nauheimplein | Info: 050 82 46 93 | daniel.desanghere@scarlet.be

Volley Venus Oostkamp Iedere week training | Info: www.volleyoostkamp.be

JOGGEN KVLV Ruddervoorde Iedere maandag | 20 uur | Hofplein | Info: 050 27 67 31 | martine.goethals@scarlet.be

KARATE Karateclub De Valkaart Iedere zondag om 10.30 uur | Iedere vrijdag om 19 uur | In september en oktober drie gratis initiatielessen mogelijk | De Valkaart | Info: 050 35 87 50

PETANQUE OKRA Oostkamp-Hertsberge Iedere dinsdag, Brugsestraat 13.15 uur | Iedere vrijdag, De Valkaart, 13.30 uur | Info: 050 82 36 82 | roger.smessaert@skynet.be Sportclub 50 Plus Iedere woensdag | 14 uur | mooi weer: De Valkaart, anders De Sportman| Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be S.Sport Iedere woensdag | 13.45 uur | De Valkaart | Vrij spel petanque | Iedere maandag en vrijdag | 13.30 uur | De Valkaart | Info: 050 82 34 17

TURNEN Gemeente Oostkamp Iedere dinsdag om 10 uur en 20 uur | Iedere donderdag om 20.30 uur |

WANDELEN OKRA Oostkamp-Herstberge Iedere 2de en 4de maandag | 13.45 uur | Beukenpark | Info: 050 82 35 42 | roger.smessaert@skynet.be OKRA Ruddervoorde Kranige stappers | tweewekelijks op woensdag | 13.30 uur | ’t Paviljoentje Sint-Elooisplein | Info: 050 27 76 58 Moedige jong wandelaars | tweewekelijks op vrijdag | 13.30 uur | ’t Paviljoentje Sint-Elooisplein | Info: 050 27 77 23 OKRA Steenbrugge Tweewekelijks op woensdag van 7 juli t.e.m. 8 september | 14 uur | ’t Centrum Assebroek | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com

YOGA Vanaf september | Iedere maandag om 20 uur | Iedere woensdag om 18 en 20 uur | Koning Boudewijnschool | Org.: Frederic Vanderschaeghe | t 0484 42 93 41 | www.yogalessen.be

ZWEMMEN OKRA Oostkamp Iedere woensdag | 15 uur | De Valkaart | Info: 050 82 36 54 Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) | 16 uur | De Valkaart | Info: 050 82 24 82 | joel.derycke@scarlet.be 27


opmk zomermerel2010

09-06-2010

19:20

Pagina 28

activiteitenkalender sociaal en gezellig ACRYL-

EN OLIEVERFSCHILDEREN

‘t Schildersnest Iedere donderdag tijdens schooljaar | 14 uur en 19 uur | De Wieke | Info: 0479 79 07 37

KAARTEN De Klakmolenkaarters Iedere derde zaterdag | 20 uur | De Klakmolen | Info: 050 27 83 46

DANS Lijndans | OKRA Oostkamp Elke maandag | 13.30 - 16 uur | CM | Info: 050 27 86 65

GEZELSCHAPSSPELLEN OKRA Steenbrugge Iedere donderdag | 14 uur | ’t Centrum Assebroek | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com

HEEMKUNDE

Ziekenzorg Iedere tweede dinsdag | 14 uur | CM | Info: 050 78 14 67

OKRA Oostkamp-Hertsberge Iedere woensdag om 13.30 uur in WZC Sint-Jozef | iedere donderdag om 13 uur in CM Oostkamp | Info: 050 82 56 57 | roger.smessaert@skynet.be OKRA Ruddervoorde Iedere maandag | 13 uur | Riderfort | Info: 050 27 66 80 OKRA Moerbrugge Iedere donderdag | 13.30 uur | Zuidleie | Info: 050 82 41 80

(archief en beeldbank)

Heemkundige Kring Oostkamp Iedere tweede zaterdag (uitgez. juli en augustus) | 9 tot 12 uur | BibliotheekInfopunt | Info: 050 82 66 58 | demulder.j@gmail.com

S.Plus Iedere maandag | 13.30 uur | Arentsplein | Info: 050 82 34 17

KANTKLOSSEN

Heemkundige Kring Ruddervoorde Iedere laatste zaterdag | 9 tot 12 uur | Riderfort | Info: 0475 59 02 23

Klavertje Vier Iedere woensdag | 19 tot 22 uur | De Wieke | Info: 050 82 25 98

HOBBY

MODELSPOOR

Hobby-Club Nieuwvliet Iedere dinsdag | 19 uur | Nieuwvliet | Info: 050 82 46 39 | marie13@telenet.be

Modelspooratelier Iedere vrijdag | 20 uur | Riderfort | Info: 0497 16 36 68 | wouter.decaluwe@telenet.be

OKRA Moerbrugge Iedere eerste en derde dinsdag (uitgez. juli en augustus) | 13.30 uur | Zuidleie | Info: 050 82 41 80 OKRA Oostkamp-Hertsberge Tweewekelijks op woensdag | 13.30 uur | CM | Info: 050 82 36 54 | roger.smessaert@skynet.be

RUILBEURS

SCHAKEN Het Trouwe Paard Iedere vrijdag vanaf 20 uur en jeugdschaak op zaterdag vanaf 10 uur | CM | Info: 050 82 57 46

SPEL

EN ONTMOETING

Okra H. Hart Steenbrugge Iedere donderdag | 14 uur | ’t Centrum | Info: 050 35 81 90 | sophie_derocker@hotmail.com Werkgroep Ontmoeting Iedere eerste zondag | 14 tot 18 uur | De Raat | Info: 0495 82 37 09 | larissa.deblauwe@skynet.be

STEUNPUNT

MANTELZORG

Thuiszorgcentrum en Ziekenzorg Brugge Iedere 3° donderdag van de maand | 14 uur | CM | Info: 050 33 44 96 | tine.rommel@cm.be

ZANG OKRA Moerbrugge Iedere donderdag | 9 uur | kerk Moerbrugge | Info: 050 82 42 89 OKRA Oostkamp-Hertsberge Iedere donderdag | 17.15 uur | WZC Sint-Jozef | Info: 050 82 35 52 | roger.smessaert@skynet.be Orgelconcerten Iedere donderdag in augustus | 20.30 uur | St. Pieterskerk | Info: 050 82 25 84 | dirk.plasschaert@telenet.be

Champagneclub Orseamp Maandagen 21 juni, 23 augustus en 20 september | 13.30 uur | Oud Gemeentehuis Hertsberge | Info: 050 82 48 22

OPROEP Wenst u de activiteiten van uw vereniging voor de periode 21 september 2010 - 20 december 2010 in het herfstnummer van De Merel aan te kondigen, geef dan tijdig uw kalender door. U kunt uw activiteiten ook doorgeven via www.oostkamp.be - Oostkamp digitaal. Uiterste inleverdatum is 10 augustus. Opgepast, enkel terugkerende activiteiten van verenigingen die ook voor niet-leden toegankelijk zijn, worden in De Merel opgenomen! Dienst Communicatie | AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | 8020 Oostkamp | t 050 83 31 04 | communicatie@oostkamp.be.

28

Merel zomer 2010  
Merel zomer 2010  

Merel zomer 2010

Advertisement