Page 1

Werken met Sprinto (USB) --- pedagogische studiedag 05/02/14 Sprinto starten: USB-stick in pc Juiste schijf kiezen (verkenner) Druk op sprinto.exe Even wachten….

Kies het programma: Sprint > eigen programma Sprint PDF > pdf’s Sprinter > leesknop > om op internet voor te lezen Skippy > leesvoorspeller

Sprint kwijt?  Pijltje rechtsonder  logo Sprint Mogelijkheden  Vaste werkbalk > vooral in programma’s als Word  Zwevende werkbalk

Meer info op www.sprintplus.be


Sprint > programma LET OP: Kan enkel gebruikt worden als .txt- en .rtf-bestand Lees de hele tekst / lees de tekst verder

Vorige woord/huidige woord/volgende woord

Klik en lees

Opties en instellingen: Spraak > uitspraakwoordenboek voor leenwoorden (b.v. ‘skateboard’ wordt ‘skeejtbord’) Snelheid > normaal lezen / traag lezen / … Als Sprint meer leest dan alleen het getypte > lang op  drukken, zodat alle tekst uit het geheugen verwijderd wordt.


Spraak >

Instellingen

Snelheid aanpassen Pauzes tussen woorden/zinnen Taal aanpassen

Beeld >

sprinter

De sprinterknop staat steeds bovenaan elk scherm. Zo kan deze ook gebruikt worden voor internetpagina’s, documenten, ‌ . LET OP: Sprinter leest alleen geselecteerde tekst! Eigenschappen zijn aan te passen met rechtermuisknop. Sprinter afsluiten > rechtermuisknop > sluiten


Auditieve feedback  

Spraak tijdens typen Leeg blad > alles wat getypt wordt, wordt tegelijkertijd voorgelezen

Spellingcontrole:

Homofonen:


LET OP: Indien de spellingcontrole/homofonen niet werken, check of de taal op Nederlands staat! (ook bij instellingen > taal spelling)

Skippy = woordvoorspeller Met de F-toetsen of met de muis kan je de woorden uit de woordvoorspeller meteen invoegen. Voor de 2de kolom (alternatieven) gebruik je de CTRL+functietoets .


Menu > instellingen Menu > woordenlijsten Wanneer kinderen hetzelfde woord steeds foutief schrijven, kan je deze aan afkortingen toevoegen. Selecteer nadien ook bij instellingen dat afkortingen toegestaan zijn. Voor de lagere school is het misschien aangewezen om de basiswoordenlijst te selecteren.

leren leren   

De markeerstiften helpen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Een fout woord gemarkeerd? >> gummetje Om hiervan een schema te maken > druk op de trechter


Als mp3 opslaan > Spraak > Tekst opnemen

Sprint afsluiten  pijltje rechtsonderaan  Druk op ‘Sprinto afsluiten’  USB veilig verwijderen

Werken met sprinto  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you