Page 17

KMETIJA PR’ KENDU

KMETIJA PR`JUŠKU

Katica Prezelj, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Idrijske Krnice 1 • 5281 Spodnja Idrija T: 05 37 41 540 • M: 041 205 903 (Katica Prezelj) • E: katica.prezelj@gmail.com

Ida Abram, ekološka kmetija in osebno dopolnilno delo Orehek 21a • 5282 Cerkno T: 05 37 79 853

Kmetija Pr’ Kendu se nahaja v Idrijskih Krnicah. Glavna dejavnost na kmetiji je govedoreja (prireja mleka). Krave so od konca aprila do konca oktobra na paši v bližini hleva, telice pa na skupnem pašniku Vojsko. V zimskem času so živali v hlevu s prosto rejo. Zadnji dve leti se na kmetiji ukvarjajo tudi s predelavo mleka, iz katerega izdelujejo mlečne izdelke, kot so Kendov sir (trdi sir iz surovega kravjega mleka), sir za žar – škripavc, z dodatki ali brez, navadni in sadni probiotični jogurt, kislo mleko, maslo, pinjenec, sirotka in albuminska skuta. Vse mlečne izdelke in sveže mleko lahko kupite neposredno na kmetiji, vsako drugo sredo v pokriti tržnici v Idriji, ob sobotah pa na tržnici pri Krpanu v Logatcu. Po predhodnem dogovoru se lahko oglasite pri njih na kmetiji, kjer vam bodo z veseljem razkazali in prikazali delo na kmetiji ali pa pripravili degustacijo njihovih mlečnih izdelkov.

Kmetija Pr`Jušku leži na sončni strani strmega pobočja Kojce, na nadmorski višini 550 m. Spada med manjše kmetije, ker je zaradi težkega terena obdelovalnih samo 6 od 32 hektarjev, kolikor je kmetija velika. Čez leto se ukvarjajo s pridelavo ekološke zelenjave, z rejo goveda in puranov, pozimi pa s klekljanjem in z izdelavo različnih izdelkov iz klekljane čipke. Svoje izdelke prodajajo doma, v pokriti tržnici v Idriji in na drugih lokalnih prireditvah.

KMETIJA NA BRD Marijan Rejc, osebno dopolnilno delo Šebrelje 73 • 5282 Cerkno M: 041 828 982 (Marijan Rejc) • E: rejc73@gmail.com Kmetija Na Brd se nahaja v Šebreljah in je majhna kmetija, na kateri kmetujejo na ekološki način. Gospodar Marijan Rejc se ukvarja tudi z rezbarstvom in s strojnim oblikovanjem lesa v različne izdelke. Navdih in ideje išče predvsem v prepoznavni kulturni dediščini lokalnega okolja. V jami Divje babe pod Šebreljami je pred 55.000 leti neandertalec s kamnitim orodjem v kost mladega jamskega medveda s premislekom uvrtal tri enake luknjice in iz nje privabil preprosto melodijo. Na najznamenitejšo najdbo, neandertalčevo piščal, spominja tudi lesen spominek Marijana Rejca. Izdeluje tudi miniaturne maske cerkljanskih laufarjev, ki so ena najbolj prepoznavnih pustnih skupin v Sloveniji. Njihova največja posebnost so lesene larfe, izrezljane iz lipovega lesa. Vsako leto obsodijo pusta na smrt, ker je kriv za vse, kar se je slabega zgodilo v bližnji in daljni okolici. Vsako leto nova zgodba, majhna larfa pa za dragocen spomin. Njegove izdelke lahko dobite po naročilu in priložnostno na sejmih domače in umetnostne obrti. Na voljo so tudi v LTO Laufar Cerkno, Cerkljanskem muzeju in Narodnem muzeju Slovenije.

KMETIJA PRI BAŠLJU

Boris Eržen, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Jazne 14 • 5282 Cerkno T: 05 37 46 048 • M: 051 201 207 (Boris Eržen) • E: veraerzen@gmail.com Kmetija Pri Bašlju v Jaznah je gorsko višinska kmetija, ki leži na obronkih doline reke Idrijce na nadmorski višini 650 m. Na kmetiji obdelujejo 24 ha travnih in pašnih površin. Imajo 20 krav molznic in 14 telic. Registrirano imajo tudi dopolnilno dejavnost za predelavo mleka. Izdelujejo sir iz surovega mleka po tehnologiji sira Tolminca, v svojo ponudbo pa so dodali še poltrdi sir z dodatki: zeleni poper, sladka paprika (rdeča in zelena), drobnjak in orehi. Svoje izdelke prodajajo na domu, v pokriti tržnici v Idriji vsako soboto ter na lokalnih sejmih in prireditvah.

KMETIJA NA RAVAN

Judita Demšar, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Cerkljanski Vrh 24 • 5282 Cerkno T: 05 37 75 312 • M: 040 750 983 (Judita Demšar) • E: ocanc.naravan@gmail.com Kmetija Na Ravan leži na nadmorski višini od 850 m do 1050 m visoko in je usmerjena predvsem v živinorejo in mlečno proizvodnjo. S sirarstvom se na kmetiji ukvarjajo že dobrih šestnajst let. Njihovi mlečni izdelki so narejeni iz nepasteriziranega mleka, kar je osnovna razlika od industrijskih izdelkov. Po švicarskem zgledu živino poleti pasejo, pozimi pa jo krmijo izključno s senom. To jim omogoča tudi boljšo kakovost produktov, ki jo dokazujejo s številnimi priznanji za kakovost. Na ocenjevanju »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju so prejeli že šest znakov kakovosti za mlečne izdelke. Po predhodnem naročilu vam z veseljem pripravijo tudi ogled kmetije in degustacijo njihovih izdelkov.

Spletni katalog daril Grape Idrijsko - Cerkljansko Uredila in izdala: ICRA d.o.o. Idrija Fotografije: Vitus Tadej Rupnik s.p., Božo Uršič, Bojan Tavčar, Evgen Krivec, Andrija Majsen Aranžiranje: Ivo cvetličarstvo – vrtnarstvo Janez Uršič s.p., NATURALINA Borut Troha s.p. in Hiša zelišč (Master d.o.o.) Leto izdaje: 2012. Priprava in vzpostavitev darilnega programa z lokalnimi produkti je nastala v okviru projekta KROG, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino informacij je odgovorna ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljanja programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 20’13 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Katalog daril: Idrijsko-Cerkljansko 2012/2013  

Katalog daril: Idrijsko-Cerkljansko 2012/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you