Page 1

EDEN V SLOVENIJI Evropske destinacije odličnosti – skriti biseri Slovenije. 2011: Idrija

www.slovenia.info/eden

2010: Reka Kolpa

2009: Solčavsko

2008: Dolina Soče

Projekt “European Destinations of ExcelleNce” (Evropske destinacije odličnosti) ali krajše EDEN je zasnovala Evropska komisija v skladu z usmeritvami evropske turistične politike. Cilj projekta je usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promocija destinacij, kjer je cilj gospodarske rasti zastavljen tako, da zagotavlja družbeno, kulturno in okoljsko trajnost. V Sloveniji smo se za projekt EDEN odločili z namenom, da identificiramo in nagradimo najbolj trajnostne oz. zelene destinacije, ki se ravnajo po načelih okoljske, družbeno odgovorne in kulturne trajnosti, ter tako spodbudimo njihov nadaljnji razvoj.

Obiščite EDEN destinacije in odkrijte skrite bisere Slovenije! Projekt je delno financiran s sredstvi programa Evropske unije za konkurenčnost in inovativnost (CIP).


PRESENETLJIVO! ZELO DRUGAČE. Nekdanji rudniki, samostani, gradovi, muzeji in prostori doživetij v stavbah, kjer jih ne bi pričakovali – Slovenija je polna tovrstnih drugačnosti! Oživljanje nepremične kulturne dediščine ustvarja nova presenečenja za obiskovalce, ki si želijo zeleno deželo izkusiti na nov, presenetljiv način. Med kraji, ki svojo privlačnost povezujejo z dediščino, obogateno z novimi turističnimi izkušnjami, je Evropska destinacija odličnosti v Sloveniji 2011 postala IDRIJA, kjer se nahaja nekoč svetovno pomemben rudnik živega srebra!

EDEN 2011: Idrija www.idrija-turizem.si

Kraj z nekoč drugim največjim rudnikom živega srebra na svetu preseneča z izjemno tehniško dediščino: vodnimi kanali (rake), orjaškim lesenim vodnim kolesom (kamšt), največjim ohranjenim parnim strojem v Evropi (Kleyeva črpalka) ter zlasti z možnostjo spusta v ANTONIJEV ROV - za obiskovalce urejen najstarejši del rudnika. Tu so ohranjeni spomini na kar 500-letno rudarjenje in je še mogoče srečati nagajivega jamskega škrata! Posebne poglede na rudarjenje omogočata bližnja IDRIJSKA RUDARSKA HIŠA iz 18. stoletja in CERKEV SV. TROJICE - najstarejša idrijska cerkev, ki stoji na mestu, kjer naj bi po legendi škafar odkril živo srebro. Nad mestom kraljuje GRAD GEWERKENEGG z Mestnim muzejem Idrija, ki poleg rudarske dediščine predstavlja tudi geološke dragocenosti območja ter znamenite idrijske čipke. Poseben način ročnega klekljanja ohranja Čipkarska šola Idrija, razkošje te tradicije pa vsakoletni FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE. Vstopite v drugačno življenje! Spoznajte Idrijo tudi kot svet divjih voda – bila je namreč med finalisti projekta EDEN 2010!

+++ Ne zamudite:

Idrijskih žlikrofov :: Tematskih poti po Idriji in okolici :: Festivala idrijske čipke s prikazi klekljanja in modnim spektaklom (finalist projekta EDEN 2008).

PRIREDITVE 2013: 14.–16. junij 2013 Festival idrijske čipke Med festivalom potekajo različni dogodki: strokovna predavanja, delavnice in demonstracije klekljanja, razstave čipk, domače obrti in zabavni program (koncerti, prireditve), ki ga spremlja pestra kulinarična ponudba. 15. avgust 2013 Veliki šmaren ali Prfarski štrukljevc Prizorišče praznika je cerkvica Marije na Skalci, kjer poteka slovesna sveta maša, sledita pogostitev in slavje. Po tradiciji se ob tem prazniku pripravljalo štruklji, pletejo venčki … 25. avgust 2013 Oglarska nedelja (Krnice) Etnološka prireditev, ki ponuja kulturni in zabavni program, tradicionalno hrano ter tekmovanje v pripravi oglja. 7. september 2013 Praznik idrijskih žlikrofov Praznik je kulinarična prireditev, katere namen je promocija regionalne in evropsko zaščitene jedi z znakom tradicionalna zajamčena posebnost. 17. Alter-art festival (9.–10. avgust 2013) in 12. Tango festival (12.–13. julij 2013) Tradicionalna festivala, kjer se v besedi, sliki in zvoku vsako leto predstavijo mladi kulturni ustvarjalci iz Idrije in tudi od drugod …


SVEŽE. ZELO AKTIVNO! Reke, jezera, slapovi, morje, vrelci termalnih in mineralnih voda – ko gre za vode, je Slovenija prava zakladnica Evrope. Slovenski turizem se razvija v sožitju z vodami. Trajnostna načela razvoja so neločljivo povezana z ohranjanjem naravnih posebnosti in čistosti voda. Turistične destinacije, ki so v vodah našle svoje posebne prednosti, so se potegovale za naziv Evropska destinacija odličnosti v Sloveniji 2010. Naziv je prejela KOLPA. DOTAKNI SE ZGODBE.

EDEN 2010: Reka Kolpa

PRIREDITVE 2013:

www.kolpariver.eu

Na južnem robu Slovenije samosvoja reka Kolpa povezuje slikovito destinacijo s sosednjo Hrvaško. Tu reka Kolpa preseneča z naravno strugo, brzicami, kanjoni, prodišči, pokrajina ob njej pa z biotsko raznovrstnostjo, razkošjem naravnih vrednot in kulturnih posebnosti, kot so npr. steljniki. Ena izmed najtoplejših rek ponuja doživetja PO KOLPI DOL, PO BREGU GOR. Ob reki so urejene številne pohodniške poti, primerne tudi za kolesarjenje, za spuste po reki pa so na voljo rafti in kanuji. Reka je primerna za kopanje, z obiljem ribjih vrst privlači ribiče. Doživite ŽUBORENJE NARAVE – na območju izjemne biotske raznovrstnosti vas čakajo srečanja s kar 30 vrstami rib (9 jih je na seznamih ogroženih vrst) in z okoli 100 vrstami ptic. V kraških vodah živi endemična črna človeška ribica, tod domujejo želve sklednice, vidre, bobri. Širše območje Kolpe je območje neokrnjene narave, kjer še živijo medvedi, risi in volkovi. Kolpa je bila skozi čas stičišče treh religij in kar petih narodnosti, zato so tu ohranjene prav posebne KOLPSKE ZGODBE. Domišljijo vam bodo razburkali mitološki junaki, kot so Zeleni Jurij, Peter Klepec, vrag iz Bilpe in vile Kolpjanke. Oči boste razvajali z ogledi belokranjskih pisanic, vezenin, lončarstva, keramike, pletenih košar in drugih izdelkov domačih rokodelcev. Brbončice bo pobožala avtohtona kulinarika z belokranjsko pogačo, kostelskim želodcem, žitno klobaso. Moči vam bodo vračala odlična vina, kostelska rakija, sokovi in naravna mineralna voda. Z energijo pa se boste napolnili z obiskom vitalno-energijskih centrov in naravnih svetišč v programih Svet Kolpe – darilo za dušo. +++ Ne zamudite: Petra Klepca :: Spusta s kanujem po reki Kolpi :: Krajinskega parka Kolpa.

17.–19. maj 2013 Vsako leto tretji vikend v maju v Metliki poteka Vinska vigred, ki je največja slovenska kulturno-turistično-vinarska prireditev. 19.–23. junij 2013 50. Jurjevanje v Beli krajini 2013 – gre za najstarejši folklorni festival v Sloveniji, ki poteka v naravnem amfiteatru v Jurjevanjski dragi v Črnomlju. 12.–14. julij 2013 19. Semiška ohcet – resnična poroka po starih običajih v značilni belokranjski narodni noši. 15. avgust 2013 ‘TAMBURANJE VA KOSTELE’ – tradicionalna kulturno-etnološka prireditev, ki v kostelščini, svojevrstnem narečju, pomeni poleg igranja na tambure tudi raznovrstno dogajanje, ki se zvrsti okoli praznika velike maše. Vsak četrtek v juliju in avgustu 2013 ob 20. uri Poletni večeri na mestni ploščadi v Kočevju.

Reka Kolpa


NARAVNO. ZELO GOSTOLJUBNO! Narodni, regijski in krajinski parki, naravni rezervati in spomeniki ter območja izjemne biotske raznovrstnosti pričajo o ohranjeni naravi. Kar dobro desetino Slovenije predstavljajo posebej zavarovana območja, več kot tretjina ozemlja države pa je varovanega v okviru Nature 2000 – omrežja, ki varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in naravnih vrst, pomembnih za celotno Evropsko unijo. Turističnim območjem, ki skrbijo za trajnostni razvoj v povezavi s tovrstnimi območji, je Evropska komisija namenila posebno pozornost v okviru projekta EDEN 2009. V Sloveniji je naziv evropske destinacije odličnosti, ki spoštuje območja varovane narave, prejelo SOLČAVSKO: HARMONIJA TREH DOLIN.

EDEN 2009: Solčavsko

PRIREDITVE 2013:

www.solcavsko.info

Solčavsko je dežela treh dolin pod vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. Krajinski park LOGARSKA DOLINA je ena izmed najlepših alpskih dolin v vsej Evropi, ROBANOV KOT je dolina ohranjenih velikih gorskih kmetij, MATKOV KOT, najmanj poznana med tremi dolinami, pa preseneti s posebnostmi. Solčavska panoramska cesta vodi do cerkve Svetega Duha, izhodišča za pot do POTOČKE ZIJALKE pod Olševo. Pred 30 tisoč leti so tu živeli ledenodobni lovci! Obsežno območje Nature 2000 priča o izjemni ohranjenosti narave, ki zbuja občudovanje in spoštovanje ter vabi k odkrivanju in uživanju. Doline so poleti izhodišče za planinske ture, pohode in gorsko kolesarjenje, pozimi za smučanje, tek na smučeh ter sankanje. V deželi mogočnih domačij, častitljivih dreves in slapov doživite starodavne zgodbe ter se razvajajte s tipičnimi dobrotami!

+++ Ne zamudite:

Alpskih dolin: Logarska dolina, Robanov kot, Matkov kot :: Solčavske panoramske ceste :: Centra Rinka: razstav o območju, predstavitve domačih izdelkov.

24.–26. maj 2013 Festival gorskega lesa Predstavitev gorskih gozdov, posebnih dreves in lastnosti gorskega lesa, prikazi in delavnice ter prodaja lesnih izdelkov, kulinarične posebnosti, ki jih ponuja gozd, pohodi in zabava v naravi ... 26.–28. julij 2013 Solčavski dnevi – tradicionalna etnografska prireditev Predstavitev in pokušnja domačih kulinaričnih specialitet, razstave lokalnih izdelkov, zdravilnih rastlin, avtohtonih živali, predstavitve zanimivosti, zabavni in glasbeni program. 20.–22. september 2013 Festival ovčje volne ‘Bicka’ Predstavitev avtohtone jezersko-solčavske pasme ovc, prikaz striženja in predelave volne, delavnica za izdelavo polstenih izdelkov, modna revija volnenih oblačil, kulinarika z visokogorskih pašnikov, kulturni in glasbeni program ... Vse leto Razstave in tematski dogodki v Centru Rinka - večnamenskem središču za turizem in trajnostni razvoj

Robanov kot


NEOTIPLJIVO? ZELO ŽIVO! Šege in navade, neštete oblike znanj in verovanj, zgodovinska zavest ter geografska obzorja, bajeslovje in ljudska ustvarjalnost, tradicionalne spretnosti ter obrti – toliko različnosti se skriva v nesnovni dediščini! Privlačna območja Evrope, ki znajo te neotipljive, a tako žive posebnosti vpletati v izvirna turistična doživetja, so se leta 2008 potegovala za naziv Evropska destinacija odličnosti. V Sloveniji je bila dobitnica prestižnega naziva DOLINA SOČE s svojimi drugačnimi in miroljubnimi zgodbami.

EDEN 2008: Dolina Soče

PRIREDITVE 2013:

www.dolina-soce.si

Mogočna TRDNJAVA KLUŽE je vsako pomlad prizorišče ZGODB SOČE: družabnega oživljanja nekdanjih dni v dolini reke Soče od etnoloških posebnosti do ostalin dediščine krute vojne. Zgodbe vabijo na Pot miru, ki povezuje lepote narave s spomini na 1. svetovno vojno in na Soško fronto. Miroljubno sporočilo odmeva med alpskimi vršaci nad smaragdno reko do vseh kotičkov TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA. Kdor prehodi Pot miru od Loga pod Mangartom na Bovškem do Drežnice na Kobariškem in do Mengor na Tolminskem, zaveze miroljubnosti zagotovo ne pozabi! Eno med najbolje ohranjenih območij Evrope je privlačen cilj pohodnikov, kolesarjev, ljubiteljev vodnih športov (kajakaštvo, rafting, soteskanje), ribičev, planincev in športnih plezalcev, padalcev, smučarjev ter drugih iskalcev aktivnega oddiha.

+++ Ne zamudite

Pravljične lepote reke Soče :: Triglavskega narodnega parka s posebnostmi alpskega sveta :: Doživetij zgodb Soške fronte po Poteh miru!

Maj Outdoor show Kobarid (Kobarid) Športni spektakel različnih disciplin. Ogledate si lahko tekme v kajaku, balvanskem plezanju, MTB-spustu in padalstvu. Poleg tekmovalnega dela potekajo tudi delavnice in animacija. September, oktober Festival pohodništva – Dolina Soče (Bovec, Kobarid, Tolmin) Vodeni izleti v dolini Soče, ki so primerni tako za družine kot tudi tiste malo bolj izkušene. Avgust Čomparska noč (Bovec) Tradicionalna etnološka prireditev, na kateri bodo obiskovalcem ponudili slastne lokalne dobrote, npr. čompe (krompir) s skuto, manjkale pa ne bodo niti delavnice, na katerih bodo najmlajši ustvarjali s krompirjem. Junij Štrukljada (Kobarid) Kulinarični festival slastnih kobariških štrukljev, ki poteka v sklopu Kobariškega sejma.

Reka Soča

Marec Freeride Battle Kanin (Bovec) Mednarodno tekmovanje v prostem smučanju in deskanju s spremljevalnim glasbenim programom in projekcijami filmov.


Slovenska turistična organizacija Dimičeva 13, SI - 1000 Ljubljana tel.: + 386 1 5898 550 fax: + 386 1 5898 560 e-mail: info@slovenia.info www.slovenia.info Spremljajte nas: SloveniaInfo

Feel Slovenia

Slovenian Tourist Board

Slovenia

EDEN 2009: Solčavsko Center Rinka - TIC Solčava Tel.: +386 (0)3 839 07 10 E-naslov: info@solcavsko.info www.solcavsko.info

EDEN 2008: Dolina Soče TIC Bovec Tel.: +386 (0)5 38 96 444 E-naslov: info@dolina-soce.si www.dolina-soce.si Bovec

EDEN 2011: Idrija TIC Idrija Tel.: +386 (0)5 37 43 916 E-naslov: ticidrija@icra.si www.idrija-turizem.si

EDEN 2010: Reka Kolpa RIC Bela krajina Tel.: +386 (0)7 30 56 530 E-naslov: info@ric-belakrajina.si www.kolpariver.eu

Finalistke: Velenje: Podzemna pustolovščina TIC Velenje, Stari trg 3 3320 Velenje Tel.:03 896 18 60 E-naslov: tic@velenje.si www.velenje-tourism.si

Bohinj: U Bohinj ma dž tamlade Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska Bistrica Tel.: + 386 (0)4 57 47 590 E-naslov: info@bohinj.si www.bohinj.si

Mežica: Podzemlje Pece Podzemlje Pece, d.o.o. - Turistični rudnik in muzej, Glančnik 8, 2392 MEŽICA, Tel.: 02 870 0180, E-naslov: info@podzemljepece.com, www.podzemljepece.com

Velenje: Pozojevo prebujenje TIC Velenje Šaleška 3, SI - 3320 Velenje Tel: + 386 (0)3 89 61 860 E-naslov:tic@velenje.si www.velenje-tourism.si

Žička kartuzija: Žička kartuzija v dolini svetega Janeza Krstnika TIC SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 27 3210 Slovenske Konjice Tel.: +386 3 759 31 10 E-naslov: tic.konjice@siol.net www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Destinacija med PoH2Orjem in Boh2orjem: Vode dveh svetov RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur Tel.: +386 (0)3 74 71 307 E-naslov: info@ra-kozjansko.si www.ra-kozjansko.si

Tolmin-Kobarid: Dežela žive vode LTO Sotočje, Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin Tel.: +386 (0)5 38 00 480 E-naslov: info@lto-sotocje.si www.lto-sotocje.si Kozje - Bistrica ob Sotli – Krško: Kozjanski park JZ Kozjanski park, Podsreda 45, SI-3257 Podsreda Tel.: +386 (0)3 80 07 100 E-naslov: kozjanski-park@kp.gov.si www.kozjanski-park.si

Projekt EDEN Slovenija: www.slovenia.info/eden Evropska komisija: www.edenineurope.eu

Kranj: Prešernov smenj TIC Kranjska hiša, Glavni trg 2, SI-4000 Kranj Tel.: +386 (0)4 23 80 450 E-naslov: info@tourism-kranj.si www.tourism-kranj.si

Izdajatelj: Slovenska turistična organizacija / Oblikovanje: Terminal Studio / Besedilo: Ines Drame / Lektoriranje: Prevajalska agencija Julija, d.o.o. / Fotografije: Samo Trebižan, Dunja Wedam, Tomo Jeseničnik, Aleš Fevžer, Arhiv ICRA d.o.o., Arhiv Center Rinka, F.A. Bobo, Janez Skok / Tisk: ?? / Naklada: ?? , avgust 2012

EDEN - zmagovalke 2012  

EDEN - zmagovalke 2012, Slovenija Evropska destinacija odličnosti, Idrija

EDEN - zmagovalke 2012  

EDEN - zmagovalke 2012, Slovenija Evropska destinacija odličnosti, Idrija

Advertisement