Page 1

AQUADOR

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY


RS

ROVNÉ SKLO

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW

NOVINK KERAM

A

ICKÁ V

YSTÝ

LKA lační k e ra m i c je odo ká vys lná vů týlka č i v y s a mech okým t eplo tá anický m m poš k Zvyšu j o ze n í m e t eplo . tu v oh a kval niš ti itu s pa lování . Akumu

ÚSPORA ENERGIE V krbové vložce AQUADOR dochází ke spalování druhotného předehřátého vzduchu, který zároveň zajišťuje funkci „oplachu skla“. Díky tomuto systému pracuje AQUADOR s vysokou účinností, což v důsledku znamená menší spotřebu paliva při minimálním množství zbytkového odpadu. Při správném a pravidelném topení teplovodní krbovou vložkou AQUADOR je možné snížit náklady na vytápění až o 40% oproti plynovému nebo elektrickému topení.

ZKUŠENOSTI A JISTOTY Od roku 1989, kdy byla zahájena výroba teplovodních krbových vložek, prošel AQUADOR mnoha změnami, které přispěly ke zdokonalení tohoto produktu. Za tuto dobu se AQUADOR zařadil mezi nejprodávanější teplovodní krbové vložky.

KVALITA A ZÁRUKA Materiály použité pro výrobu krbových vložek AQUADOR jsou voleny tak, aby i při vysokém zatížení produktu neztrácely své vlastnosti. Korpus je vyroben z kvalitní silnostěnné oceli, ohniště je vyloženo vysoce odolným akumulačním materiálem.


PRISMATICKÉ SKLO OHÝBANÉ

PSO

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW

PSD

PRISMATICKÉ SKLO DĚLENÉ

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW

PANORAMATICKÉ

PAN SKLO

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW

PRISMATICKÉ

PRISMATICKÉ

PSD-C SKLO DĚLENÉ

PSO-C SKLO OHÝBANÉ

rohové ohniště

rohové ohniště

výkon: 8 kW

výkon: 8 kW

PANORAMATICKÉ

PAN-C SKLO

rohové ohniště

výkon: 8 kW

RS-C

ROVNÉ SKLO rohové ohniště výkon: 8 kW

RS 32 ROVNÉ SKLO výkon: 32 kW

SKLO RS-RS ROVNÉ průhledové ohniště výkon: 15 kW, 19 kW


TECHNICKÉ RS RS PARAMETRY

PAN-CPAN-C

H

H

G

HR

S

S

G

HR

G

S

S

SS

S

S

S

S

RS

G

RS-C

PSO/PSD

PSD-C PSO-C

15

19

24

32

8

12

15

19

24

14,8

19

23

32,4

8

13,4

16,8

18,2

23,1

7

Výkon do vody (kW)

11

12,6

16,7

20,7

27,7

6

11,4

14,7

16

20,8

5,2

8

Výkon do vzduchu (kW)

2,2

2,2

2,3

2,3

4,7

2

2

2,1

2,2

2,3

1,8

Účinnost (%)

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

Max. délka polen (cm)

55

55

55

55

55

33

55

55

55

55

33

Hmotnost (kg)

160

169

180

183

202

145

151

151

165

190

126

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

720

Akumulační Akumulační Akumulační Akumulační keramika keramika keramika keramika Dřevo, dřevěné brikety

Palivo

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

S

S

S

S

12

Vystýlka ohniště

G

S

S

S S

13,2

Min.tah komínu (Pa)

O

G

Užitečný výkon (kW)

Komínová klapka

HR

O

G

S

S

Typ

H

HR

O

O

G

G

G

PSO/PSD

H

H HR

O

GG

G

H HR

HR

HR

O

O O

G

H

H

H

R R HH

HR

O O

O

O G

G

G

HH

H

H HR

OO

O

O

H

HR HR

HR

PSO/PSD

S

S

S

S

G

H

H

HR

G

G

G

G

H

HR

HR

RS-RS/ PSO-C RS-RS PSD-C PSD-C / PSO-C

RS-C PSO/PSD RS-C PSO/PSD

PAN/ PSO-C PSD-CPSD-C / PSO-C PAN

H

H

H

HR

O

O

OO

O

O

G

PAN-C PAN-C RS-C RS-C

H

HR

HR

O

O

RS

H

H

HR

HR

RS PAN PAN

Rozměry (mm):

RS

H

810

810

810

810

810

790

750

750

785

825

Hr

550

550

550

550

550

550

540

540

540

540

540

G

505

505

515

515

635

540

595

595

640

730

645

S

715

715

715

715

715

715

690

690

690

690

690

O

180

180

200

200

230

180

200

200

200

200

180

PAN-C

PAN

PANRS PSD-C / PSO-C

RS-C

H

H

H

H

O

O

O

O

G

G

G

G

HR

HR

HR

O

H

H

HR

HR

HR

O

H

HR

HH

HR HR

O

G

O

HR

HR HR

PSO/PSD

H

O

HR

HR

O O

O

G

H

H

HR

O O G G

G

H

HH

H HR

O

G

RS-RS/ PSO-C PSD-C

PSO/PSD RS-C

RS-RS PSD-C PAN/ PSO-C

H HR

O

G

S

PAN-C RS-CPSO/PSD

G

GG

G

G

G

S

S

S

S

S

S

S

S

PAN

S

S

PAN-C

RS-RS

15

19

24

8

15

19

Užitečný výkon (kW)

13,4

16,8

18,7

23,4

7

14,8

19 14

Výkon do vody (kW)

11,2

13,8

16,1

20,7

5,1

10

Výkon do vzduchu (kW)

2,5

2,6

2,6

2,7

1,9

4,8

5

Účinnost (%)

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

> 70

Max. délka polen (cm)

55

55

55

55

33

55

55

Hmotnost (kg)

150

150

160

189

124

198

205

Min.tah komínu (Pa)

12

12

12

12

12

12

12

Komínová klapka

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Vystýlka ohniště

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Šamot

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Dřevo, dřevěné brikety

Palivo

S S

12

Typ

S

S

S

Rozměry (mm): H

740

740

770

800

695

805

805

Hr

500

500

500

500

500

550

550 655

G

620

620

650

765

635

655

S

720

720

720

720

720

715

715

O

200

200

200

200

180

200

200

R

650

650

650

650

AQUADOR.CZ

VÁŠ PRODEJCE:

krby Aquador  

krby Aquador

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you