Page 1

Waarom StructurE

StructurE

Veel organisaties worden in toenemende mate gedwongen om dynamischer te gaan organiseren IcoSystems StructurE schept inzicht in de samenhang binnen de organisatie of en multi-­‐disciplinair te gaan werken. Dit maakt dat tussen organisaties. Uit welke teams en subteams bestaat de organisatie, voor statische organogrammen vaak niet meer in staat welke processen en projecten zijn zij verantwoordelijk. Ook wordt duidelijk wie zijn om een duidelijk beeld van de organisatie te bij welk(e) team(s) betrokken zijn. scheppen. Vaak ontstaat verwarring over wie de probleemeigenaar van bepaalde zaken is en wie wel/minder goed in staat is verantwoordelijk-­‐ heden na te komen. StructurE maakt deze zaken Duidelijkheid Verantwoordelijkheden digitaal en begrijpelijk zodat iedereen weet Doordat IcoSystems StructurE inzicht Per team wordt weergegeven binnen waar hij/zij/ze aan toe is/zijn.

IcoSystems StructurE

schept in de samenhang van de orga-­‐ nisatie(s) krijgen managers en mede-­‐ werkers overzicht over de processen en projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Zo kunnen mensen ook zelf zien aan welke processen, projecten en teams zij zelf bijdragen.

StructurE voor welke processen of pro-­‐ jecten zij verantwoordelijk zijn. Binnen IcoSystems wordt gewerkt met een RACI (Responsible, Accountable, Contributive, Informed) structuur zodat per team/proces/taak/project duidelijk kan worden gemaakt wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Organisatie StructurE maakt helder uit welke teams de organisatie bestaat en hoe deze met elkaar in relatie staan. Het wordt helder welke mensen per team betrokken zijn en welke rollen zij vervullen, in een overzichtelijke orga-­‐ nisatiestructuur. Met StructurE wordt het ook eenvoudig om rollen en personen op verschillende plekken binnen de organisatie voor te laten komen. Dit draagt bij aan de dynamiek van de organisatie. Men kan op eigen kracht bijdragen aan het resultaat.

Resultaat Een einde aan de harkjes binnen de organisatie. Organogrammen worden vervangen door een niet hiërarchische samenhang die helder maakt welk team/wie waar verantwoordelijk voor is. Inzicht in de eigen rol(len) en impact op de organisatie draagt bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Indien gewenst kan per team en/of persoon de huidige status/ toegevoegde waarde worden bepaald en eenvoudig worden weergegeven.

Tonnekeshei 8 | Veldhoven | 5508 CB E: info@icosystems.nl | T: 0031 40 2870362

Voordelen voor alle partijen: Voor de Organisatie: het organogram wordt interactief en aansprekend Voor het team: makkelijker sturen op output en verantwoordelijkheden van de leden en het team Voor de Medewerkers: betrokkenheid vergroten door inzicht in eigen toegevoegde waarde. Voordelen van StructurE Mogelijkheid om platter en dynamischer te organiseren Multi-­‐disciplinair samenwerken wordt makkelijker te organiseren Vergroten van psychologisch eigenaarschap onder medewerkers Uitdagingen bij StructurE Een heldere structuur creëren zonder al teveel overlap of gaten Mensen/teams confronteren met prestaties die onder de maat zijn blijft voor veel managers lastig

www.IcoSystems.nl

IcoSystems StructurE  
IcoSystems StructurE  

IcoSystems StructurE schept inzicht in de samenhang binnen de organisatie oftussen organisaties. Uit welke teams en subteams bestaat de orga...

Advertisement