Page 1

l’independent

17 de febrer de 2012

de Gràcia

Activitat econòmica Xavi Tedó

entrevista

La seu es va instal.lar al mes de setembre al carrer Sant Lluïs

El portal de moda Iconic busca fer-se un forat a la Vila Cedida

Una

de les propostes de moda recollides per Iconic

xarxes socials i d’un mailing a dissenyadors. “Un cop ens envien les propostes, valorem si són comercials, fem una primera peça i una sessió de fotos i les pengem al web”. A partir d’aquí, la valoració de l’usuari és el que compta: “Els més votats els posem a la venda”. L’objectiu d’aquesta innovadora empresa és triple. D’una banda, promoure joves dissenyadors perquè els que passen el primer tall apareixen al web d’Iconic amb una carta de presentació i la seva pàgina web. El segon objectiu és implicar l’usuari perquè se senti partícep i finalment donar la vaDes de setembre el carrer Sant loració que es mereix a la moda Lluís acull la seu d’Iconic Bar- que es realitza aquí. Amb poc celona, una botiga de moda on- temps han aconseguit atraure line que fa de la interacció amb l’atenció de joves promeses del l’usuari el seu leit motive. Periò- sector. N’és una prova que aldicament, el portal convoca un guns d’ells participin enguany concurs en què joves dissenya- a Cibeles, hagin estat premiats dors de moda fan arribar les se- pel FAD o puguin mostrar les seves peces ves propostes. El més recent Volen obrir-se a Gràcia a la fira 080 de Barcelona. ha estat el concurs per disse- i participar del que es “Són la pedrenyar els vestits cou aquí, com la Festa ra de la moda i cal ajudar-los” que a partir Major o alguna fira remarca Posa. d’ara portaran Ara l’objectiu les guies turístiques de l’Hotel Vela. De totes és obrir-se a la Vila: “Volem les propostes que arriben, les participar en el que es cou aquí, responsables d’aquesta e-shop com la Festa Major o una fira, en seleccionen quatre i alesho- i també donar-nos a conèixer a res són els usuaris qui escullen la escoles de disseny i sobretot a peça que més els agrada. Núria les botigues de moda que hi ha Posa, directora d’Iconic, justifi- perquè ofereixin la nostra roba”. ca aquest plantejament perquè Aquesta setmana han comen“el client sap el que vol millor çat a fer els primers contactes i que qualsevol empresa”. Per a esperen que aviat els aparadors donar-se a conèixer, fan públic d’alguns comerços ofereixin les els concursos per mitjà de les seves creacions.

Aquest dijous l’Hotel Vela va acollir la presentació oficial d’Iconic Barcelona, un portal de moda online que convoca concursos en què els joves dissenyadors del país envien les seves propostes. El primer ha estat sonat. El vestit de les guies turístiques del prestigiós hotel sortiran de les peces que han enviat al portal modistes que miren de fer-se un lloc en aquest sector.

11

El diario L’Independent de Gracia  
El diario L’Independent de Gracia  

El diario L’Independent de Gracia explica los entresijos de Iconic Barcelona y cómo está dando trabajo a jóvenes diseñadores.