__MAIN_TEXT__

Page 1

De Woonbrug is een fusie van & Editie najaar 2020

WOONBRUGKRANT

MET Z’N ALLEN IN DE STRIJD TEGEN CORONA

Was je handen regelmatig Blijf thuis als je je ziek voelt

SLUITINGSDAGEN Onze burelen zijn tijdens de eindejaarperiode gesloten vanaf donderdag 24/12/2020 t.e.m. vrijdag 01/01/2021.

Houd steeds 1,5 m afstand van elkaar

Denk aan kwetsbare mensen Draag een

Beperk je nauwe contacten

mondmasker als je de afstand niet kan bewaren

DE WOONBRUG BREIDT UIT! Joppe en Stef zijn sinds enkele maanden aan de slag binnen onze technische dienst. Samen met Stijn, John, Frank en Bruno vormen zij een enthousiaste werkploeg. Julie is sinds september onze nieuwste collega. Zij verzorgt de inschrijvingen van kandidaat-huurders. Daarnaast wordt ze mee ingeschakeld op de sociale dienst waar ze contacten met de huurders onderhoudt. Je komt haar dus vast nog wel tegen in één van onze buurten.

Deze nieuwsbrief is een

Joppe

Julie

Stef

uitgave van: De Woonbrug Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals T 014 85 98 00 info@dewoonbrug.be www.dewoonbrug.be www.facebook.com/dewoonbrug

HEB JE EEN VRAAG VOOR DE WOONBRUG? MAAK EEN AFSPRAAK MET ÉÉN VAN ONZE MEDEWERKERS. Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt. Onze burelen blijven voorlopig gesloten. Onze medewerkers blijven echter wel verder werken. Voor alle vragen kan je telefonisch contact opnemen of via mail. Wil je een medewerker persoonlijk spreken? Aarzel dan niet om een afspraak te maken. We helpen je graag verder. Meer info: 014/85.98.00 of info@dewoonbrug.be


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

PERSONEELSNIEUWS

HET REGLEMENT VAN DE WOONBRUG WERD AANGEPAST

Werkman Frank is na een loopbaan van verschillende jaren bij De Woonbrug, vanaf 01 september officieel met pensioen. Hij werd verrast met een leuke taart om deze speciale gebeurtenis te vieren. Frank blijft ook na zijn pensionering enkele dagen per week de technische dienst versterken.

In het reglement van inwendige orde

de grond te laten uitkomen (bv. bam-

vind je de huisregels van De Woonbrug.

boe), is ten strengste verboden om

Het doel van het reglement is om de

te planten in de voor- en achtertui-

leefbaarheid, orde, rust en netheid voor

nen van de woning.

alle bewoners te bewaren. Daarom vragen wij ook om alle regels goed na te leven.

aantal punten aangepast. We sommen

worden in een lichte kleur.

vind je altijd terug op onze website

nisbakken aan de voorzijde van de woning te plaatsen. Dit zorgt voor geurhinder en geeft een onverzorgd uitzicht in de straat. Sluit vuilniszakken of -bakken altijd goed af. Doe je afval in een apart afgesloten zakje, vooraleer je dit in de vuilniszak doet. Kuis vuilnisbakken na elke ophaling ook steeds goed uit met water en zeep. Zo voorkom je geurhinder.

ren zijn niet toegelaten en moeten onmiddellijk opnieuw herschilderd

dige recente versie van het reglement

Dat kan door heel eenvoudig geen vuil-

muurverf. Te donkere of felle kleu-

Het reglement werd onlangs op een de wijzigingen hier even op. Een volle-

DRAAG MEE ZORG VOOR EEN MOOIE BUURT!

• Gebruik best lichte kleuren als

www.dewoonbrug.be . Wil je graag een papieren exemplaar? Dat kan. Op eenvoudige vraag bezorgen wij je deze met de post. • Omwille van veiligheidsredenen is het voor bewoners van appartemen-

• De binnenmuren of binnendeuren van de woning, die bij aanvang van de huurovereenkomst wit geschilderd zijn, moet je bij het verlaten van de woning opnieuw vakkundig wit schilderen, in volgende RAL kleur: • Muren en plafond: RAL9016 • Binnendeuren: RAL9010

ten vanaf de 1e verdieping, niet toe-

• Als je wijzigingen wil aanbrengen

gelaten om bloembakken op of aan

in woning en tuin, moet dit schrif-

de buitenzijde van de balustrade te

telijk aangevraagd worden. Enkel

hangen. Enkel aan de binnenzijde is

na schriftelijke goedkeuring kan je

dit toegelaten.

de werken (laten) uitvoeren. Voer je

• Knaagdieren mag je niet in de woning houden. • Elke plant die zich ondergronds kan verspreiden via zijn wortels om hier en daar nieuwe halmen terug boven

de werken zonder goedkeuring toch uit, dan zullen wij je steeds vragen de woning en tuin onmiddellijk in de originele staat te herstellen.


WOONBRUGKRANT ONZE TECHNISCHE DIENST STAAT VOOR JOU KLAAR

TIPS VAN ONZE TECHNIEKERS EEN VERSTOPTE LEIDING ZORGT VOOR VEEL OVERLAST Zorg ervoor dat afvoerleidingen in en rondom de woning niet verstopt raken. De kosten voor ontstopping van de leidingen zijn steeds voor jou. Verstopte leidingen kunnen ook bijkomende waterschade veroorzaken. Voorkomen is beter

Moet er een herstelling uitgevoerd wor-

ventievergoeding van 6 EUR aangere-

dan genezen.

den in je woning of appartement? Dan

kend.

Daarom enkele gouden tips:

komt onze technische dienst graag bij je langs.

Onze werkmannen nemen geen cash geld meer aan. Je moet dit bedrag on-

Zorg dat de woning altijd proper en

middellijk overschrijven op onze reke-

goed toegankelijk is. Als de herstelling

ning. Bij laattijdige betaling wordt een

niet op een goede hygiĂŤnische manier

boete aangerekend.

kan uitgevoerd worden, dan wordt deze verplaatst naar een latere datum.

Heb je een afspraak met onze technische dienst en ben je zonder verwitti-

Wanneer onze technische dienst ter

ging niet thuis? Dan wordt een boete

plaatse moet komen, wordt een inter-

van 10 EUR aangerekend.

Tip 1 Spoel geen vetresten door de afvoer. Kuis braadpannen uit met keukenrol vooraleer je aan de afwas start Tip 2 Frituurvet kan je wegbrengen naar het containerpark.

Tip 3

HERFSTONDERHOUD

Opgehoopte zeepresten en haren kunnen de afvoer blokkeren. Maak het afvoerputje van douche en lavabo daarom wekelijks proper.

Vergeet in de herfstperiode zeker niet om de dakgoot vrij te houden van bladeren en groenafval. Verstopte afvoerleidingen kunnen heel wat overlast en zelfs water-

Tip 4

schade veroorzaken in jouw woning. De dakgoten tijdig nakijken is dus de boodschap! Bladkorven of Big Bags die geplaatst worden door de gemeente, kunnen dan weer gebruikt worden om afgevallen bladeren in te werpen. Deze worden regelmatig, of op eenvoudige vraag, leeggehaald door de gemeentediensten. Waar er geen bladkorven of big bags geplaatst worden, komt de gemeentelijke groendienst de straat regelmatig schoonvegen om afgevallen bladeren te verwijderen.

Vochtige doekjes en maandverband horen thuis in de vuilnisbak. Spoel deze zeker niet door het toilet.


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

EEN PROPERE TRAPHAL VOOR IEDEREEN! Onze poetsdienst doet er alles aan om jouw gemeenschappelijk (trap)hal regelmatig proper te maken. Zie je dat ze hier druk mee bezig zijn? Probeer je trip naar de winkel, de brievenbus, … dan even uit te stellen tot onze poetsdienst klaar is. Zo moeten zij geen dubbel werk doen en kan jij sneller aan

WANNEER MOET IK MIJN VUILNISZAK OF HUISVUILCONTAINER BUITENZETTEN?

Handige tip

Elk jaar krijg je van de gemeente een afvalkalender in de brievenbus. Daar lees je op welke dag

Download

je welke vuilniszak of huisvuilcontainer mag bui-

de app

tenzetten.

‘Recycle’

Denk eraan dat de ophaalronde al start vanaf 7u!

op jouw smartphone.

Zet je vuilniszak of container dus tijdig buiten.

jouw wandeling beginnen. Zo blijft ieder-

Dat kan al de avond voor de ophaling vanaf 19u

Deze app is gratis en toont

een tevreden!

Ben je jouw afvalkalender verloren? Dan kan je

wanneer je welk afval mag

gratis een nieuwe krijgen bij de gemeente.

buitenzetten.

SNEEUWRUIMEN Denk eraan dat je voor de deur van je woning de stoep moet vrijhouden van sneeuw en ijs. Ook als je op een gelijkvloerse of de eerste bewoonde verdieping woont, moet je zelf sneeuwruimen.

VERLUCHT JOUW WONING, OOK ALS HET KOUD IS Frisse lucht doodt bacteriën. Zet de ra-

al tijdens de winter is dat fijn. Poets

men daarom elke dag minstens 10 mi-

jouw ramen dus ook in de winter. Laat

nuten open. De warmte verdwijnt niet

de gordijnen open als de zon schijnt. Zo

SLEUTEL KWIJT, WAT NU?

uit de woning, bacteriën en vocht wel.

kan de zon goed binnen schijnen. Dat

Poets ook in de winter regelmatig de

geeft extra warmte, zodat je de verwar-

ramen

ming niet te hoog moet zetten. En dat

Ben je de sleutel kwijt van jouw appar-

De zon geeft altijd gratis warmte. Voor-

is goed voor jouw portemonnee.

tement of huis? Dan moet je zelf een slotenmaker contacteren en betalen. De Woonbrug heeft geen reservesleutel. Ben je de sleutel of badge van de gemeenschappelijke

inkomdeur

kwijt?

Dan kan je wel bij de Woonbrug terecht voor een nieuwe sleutel. De kostprijs om deze sleutel of badge bij te maken moet je zelf betalen.

Handige tip Geef jouw reservesleutel aan familie, vrienden of een buur. Zo kan je altijd binnen.

DRAAG MEE ZORG VOOR EEN GEZONDE THUIS.

EEN PROPERE DAMPKAP = PROPERE LUCHT

Tijdens de actieweek Gezond binnen van 16 tot 20 november 2020, leggen we opnieuw de nadruk op een gezonde thuis.

Een dampkap in de keuken is nodig.

Goed ventileren en verluchten in de woning is nodig. Zet je raam of de verluchtingsroosters dagelijks open voor een goede luchtdoorstroming.

Doe je dat niet, dan stapelt vet en vuil

• Verlucht nog extra bij o.a. koken, wassen, douchen. • Zeker tijdens coronatijden is extra verluchten aangewezen.

Deze zuigt vuile lucht en vieze geurtjes weg. Het is wel belangrijk om de dampkap regelmatig proper te maken. zich op.


WOONBRUGKRANT VERZORG JOUW HUISDIER GOED

ZONDER GEKNAL HET NIEUWE JAAR IN!

Je mag één huisdier houden in de wo-

Overlast voor de buren vermijd je door

ning of het appartement dat je van ons

jouw dier niet te laten loslopen in de ge-

Vergeet niet dat je geen vuurwerk mag

huurt. Maar, je moet het dier goed ver-

meenschappelijke ruimten of het voor

afvuren vanop de terrassen of voor de

zorgen en het mag de buren niet sto-

lange tijd alleen te laten in de woning.

gebouwen.

ren. Dat staat zo in ons reglement van inwendige orde. Dit heb je samen met jouw huurcontract ondertekend. Zorg dat jouw huisdier de woning niet vuil maakt of beschadigt. Maak dagelijks de hokken of kattenbak proper. Zo beperk je de geurhinder. Als jouw huisdier de lift, gang of traphal vuilmaakt, maak je dit onmiddellijk zelf proper.

We wensen je alvast een fijne start van Weetje! Merken we toch op dat een huis-

dit te vermijden, houd je dus best

VERGEET DE HUISHUUR NIET TE BETALEN

rekening met bovenstaande tips.

Betaal de maandelijkse huurprijs steeds

dier voor overlast zorgt in de woning of buurt? Dan moeten we je vragen om het weg te doen. Om

voor de 10de van de maand op ons re-

OP ZOEK NAAR EEN EIGEN HUIS? In de Schutterstraat werden recent drie

Meer info: 014/85.98.00 of

koopwoningen gebouwd én verkocht.

koop@dewoonbrug.be

Sinds midden juli 2020 wordt één van deze drie woningen bewoond door Sofie, een tevreden koper. “Toen ik een brief kreeg om deze woningen te bezichtigen, had ik niet gedacht uiteindelijk de gelukkige koper te worden. Ik was meteen verkocht

het nieuwe jaar!

keningnummer BE13 0960 1094 3439. Vermeld daarbij jouw OGM nummer (+++…/….../…+++). Heb je moeilijkheden om de maandelijkse huishuur te betalen? Neem dan contact op met onze medewerkers Sofie of Julie op het nummer 014/85.98.00 of via socialedienst@dewoonbrug.be. Zij kunnen met jou een betalingsafspraak maken. Weetje!

voor deze woning, en dat ben ik nog altijd. De afwerking van het huis is echt wat ik wil. Ik zit hier goed, in mijn eigen huis met goede buren.”

Op 1 januari 2021 wordt de maandelijkse huurprijs weer aangepast. Heb je een vaste opdracht voor

Heb je ook intresse in een koopwo-

het betalen van de huurprijs?

ning, of wil je hier graag meer informa-

Vergeet deze dan zeker niet aan te

tie over? Aarzel dan niet contact op te

passen naar het juiste bedrag.

nemen met onze collega Inge.


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

RENOVATIE NIEUW DIEPENDAAL De renovatie van de eerste groep van 21 woningen nadert het einde. In de loop van voorjaar 2021 kunnen de woningen verhuurd worden. De woningen worden volledig gestript en vernieuwd. Waar mogelijk wordt vloer- en muurisolatie voorzien, de binnendeuren worden vervangen, de badkamer wordt vernieuwd en indien nodig ook de keuken. In de hoge woningen wordt een toilet bijgeplaatst op de 1e verdieping. Het buitenschrijnwerk (ramen en deuren) wordt vernieuwd en koudebruggen weggewerkt.

VERMIJD KOSTEN WANNEER JE VERHUIST

Door de plaatsing van isolatie worden deze nieuwe woningen meer energiezuinig, waardoor de energiefactuur zal dalen. Deze woningen worden bij voorrang verhuurd aan de huidige bewoners van Nieuw Diependaal die willen verhuizen naar een gerenoveerde woning. De wachtlijst voor deze woningen is nu reeds geopend. Enkel gezinnen die aan de rationele bezetting voldoen, kunnen verhuizen naar een nieuwe woning. Bovendien kan je enkel verhuizen naar een zelfde type van woning. De woningen die leegkomen omwille van deze interne verhuizingen, worden dan ook op hun beurt aangepakt. Op termijn kunnen we zo alle woningen in Nieuw Diependaal renoveren. Vooraleer je als huurder intern kan verhuizen naar een andere woning, moet je ervoor zorgen dat de woning waar je nu woont in orde is. D.w.z. de nodige schilder- en herstellingswerken uitvoeren, aangebouwde constructies en wijzigingen in de woning verwijderen en de woning netjes houden. Meer info: 014/85.98.00 of info@dewoonbrug.be

Ga je opnieuw verhuizen? Dan moet je de woning in haar oorspronkelijke staat achterlaten. Onze technische dienst controleert dit tijdens de plaatsbeschrijving.

We geven je 4 tips om jouw woning in orde te maken.

Tip 1

Tip 2

Maak de woning helemaal leeg.

Poets de woning volledig.

Laat niks achter in de woning.

Poets jouw hele woning gron-

Verhuis alle meubels, verlich-

dig. Poets ook de ramen, deu-

ting, spullen, ‌ Breng afval

ren, vloeren en alle tegels. Rei-

of kapotte spullen naar het

nig ook het toilet, bad en alle

containerpark. Maak ook de

kranen grondig. Schuur het

eventuele kelder, tuin, garage,

terras als je dit hebt.

‌ leeg.

Tip 3

Tip 4

Laat de woning in

Schilder donkere kleuren in

oorspronkelijke staat achter.

een lichte kleur.

Breek zelfgeplaatste construc-

Schilderde je muren in donke-

ties af en verwijder alle wijzi-

re kleuren? Dan moet je ze op-

gingen die je aanbracht.

nieuw schilderen in RAL9016.


WOONBRUGKRANT RENOVATIE KLEERROOS

OH JA, DE BUREN

Ook de leegstaande appartementen op Kleerroos ondergaan een hele metamorfose. Zo wordt de bezetting van de binnenmuren vernieuwd, krijgen de appartementen een volledige nieuwe vloer en nieuwe badkamer met douche. Ook hier worden de gerenoveerde appartementen bij voorrang verhuurd aan de huidige bewoners van Kleerroos. Marleen woont al 11 jaar in een appartement op Kleerroos. Zij verhuisde onlangs naar een volledig gerenoveerd appartement. “Ik ben blij dat ik de kans kreeg om te verhuizen. Dit gerenoveerde appartement lijkt wel volledig nieuw. Vooral over de mooie badkamer met inloopdouche ben

Beter een goede buur dan een verre vriend. Een goed contact met de buren maakt

ik zeer tevreden!”

samenleven aangenamer.

Meer info: 014/85.98.00 of info@dewoonbrug.be

Weet je wie jouw buren zijn? Spreek ze aan op straat, zeg hallo en stel je even voor. Geef je een feestje of ga je een dag klussen in huis? Verwittig dan de buren vooraf. Respecteer ook de rust. Maak ’s avonds en ’s nachts geen lawaai. De gemeenschappelijke delen zijn van iedereen. Loop rustig op de trappen en sla deuren niet dicht. Laat jouw kinderen er niet spelen. Kinderen jonger dan 12 jaar moet je begeleiden in de liften. Is er een probleem in de buurt? Probeer er rustig over te praten en benoem waar jij problemen met hebt. Zoek samen met de buren naar een oplossing. Wacht hiermee niet te lang. Als je te lang wacht, is de ergernis alleen maar groter. Als het moeilijk gaat, kan je op een goede buur rekenen. Dat hebben we gemerkt in het voorjaar tijdens de lockdown periode. We kregen hierover enkele mooie verhalen binnen. Een bewoner vertelde ons: ‘Tijdens de lockdown periode kwam ik niet buiten. Ik behoor tot de risicogroep. Mijn buurvrouw kwam me spontaan vragen of ze kon helpen bij de boodschappen. Ik bezorgde haar een lijstje, zij zette de boodschappen in een tas voor mijn deur. Fijn dat er zo aan mij gedacht wordt.’ Nog een andere bewoner vertelt: ‘In mijn appartementsgebouw wonen verschillende alleenstaande mensen. Ik belde enkelen van hen regelmatig op om te horen of alles nog goed ging. Zo konden we snel helpen, als dat nodig was.’


STAND VAN ZAKEN NIEUWE BOUWPROJECTEN EN RENOVATIEWERKEN ST. ANNA Aan de Vorselaarsebaan, in de nabijheid van RVT St. Anna, is de aannemer gestart met de bouw van 50 appartementen met 1 en 2 slaapkamers, verdeeld over 3 gebouwen. De appartementen zijn voorbehouden voor kandidaat-huurders van 65+ die zelfstandig willen wonen en worden volledig aangepast aan deze doelgroep. Zo zijn er brede deuren, wordt een inloopdouche voorzien en zijn alle appartementen drempelvrij. In het gebouw is een lift aanwezig. De eerste verhuring verwachten we in 2022.

ZAVELSTRAAT In de Zavelstraat worden 11 appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers gerealiseerd. In het gebouw is een lift en ondergrondse parking aanwezig. Elke bewoner kan ook gebruik maken van een kelderberging.

STADSVELD

GESTELEN EN BREMMEKE In Olen wordt volgend jaar in Gestelen en Bremmeke gestart met de vervanging van de keukens, badkamers en vloeren. Meer info voor de betrokken bewoners volgt later nog.

COHOUSING

Op dit binnengebied tussen St. Wal-

Je kan nog steeds aansluiten bij de groep geïnteresseerden voor het cohousing

detrudisstraat – Wipstraat – Pol

project dat we realiseren in de oude Pastorie van St. Jozef Olen. Neem voor meer

Heynsstraat worden in een eerste

info zeker contact op met onze medewerker Sofie.

fase 85 woongelegenheden gerealiseerd, 17 koopwoningen en 68 huurwoningen. Momenteel wordt door de architect nog gewerkt aan het ontwerp. Inschrijven voor dit nieuwe woonproject is nog niet mogelijk.

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

Profile for icommunicate

Woonbrugkrant / najaar 2020  

De najaarseditie van de woonbrugkrant is er, met daarin onder meer de uitbreiding van ons team, een aantal nuttige tips en de stand van zake...

Woonbrugkrant / najaar 2020  

De najaarseditie van de woonbrugkrant is er, met daarin onder meer de uitbreiding van ons team, een aantal nuttige tips en de stand van zake...