Page 1

DREAMER


RECICLATGE ÚTIL

VOLEU SABER LA NOSTRA OPINIÓ? DATA Bon dia estimats lectors, avui us parlarem sobre 12/06/2018

el reciclatge que hi ha arreu del món. Últimament la gent d’avui dia no llença la brossa on l’hauria de llençar, que segurament ho has vist. Ampolles al contenidor de paper, bosses de brossa al contenidor orgànic i el vidre al del plàstic! Tot això ho podem evitar si hi posem una mica de ganes. No siguem mandrosos i ajudem a reciclar pel nostre medi ambient. Si reciclem podem reutilitzar fins a una tercera part del que hem llençat. Cada vegada hi ha menys reciclatge pel món, i si seguim així haurem de fer malbé el medi ambient (els arbres pel paper, per exemple) per fabricar més coses, cosa que ja hem començat a fer. Si fem un esforç, podem aconseguir reduir molt el maltractament del medi ambient i començar a usar coses reciclades!

1


FOOTBALL WORLD CUP 2014 Brazil 2014 could be remembered as the World Cup with the highest

FIFA, together with the Organizing

environmental

history.

Committee of the 2014 FIFA World

Despite the measures approved to

Cup (COL), implemented projects

achieve a "green" championship,

focused on the key areas of waste

several experts and environmental

management,

sectors highlight the high ecological

transport, contracting and climate

footprint of its implementation or the

change.

impact

in

water,

energy,

mass movement of people. In this article we’ll explain you all about the

With all of these information that we

World Cup contamination.

explained you in the article, we’ll see all the pollution that the football World Cup produced in 2014.

The organization of the World Cup, FIFA, estimates that about 2.72 million metric tons of carbon dioxide (CO2)

equivalent

generated, greenhouse

one

had of

gases

the

been main

involved

in

climate change. The carbon footprint was about thirteen times higher than at the World Cup in Germany 2006. In the case of South Africa 2010, 1.65 million metric tons of carbon dioxide

(CO2)

equivalent

were

emitted.

2


RECYCLING IN BAIX LLOBREGAT In this article, we’ll tell you how many

in all Baix Llobregat. There, you can

shipyards and mobile green points

also throw bulky and special objects

are in Baix Llobregat and why they

that you don’t need.

are important and necessary for everybody that lives there. 29 All these sites are very Important for us, because if you don’t have these In Baix Llobregat, there are 67

special sites to throw these objects

shipyards that are the best sites if

an recycle them, the people will

you want to throw things like old

throw big things in the trash bins and

furniture. All those sites are in the

we would need lots of them.

neighborhoods

of

Barcelona

or

around Barcelona in little villages like Corbera de Llobregat or Cervelló. You can also find some mobile green points, exactly 29 that are spread out

3


L’OBTENCIÓ DEL PAPER Antigament el paper manualment amb

ajuda

d’unes

màquines

molt important

artesanes a partir d’una barreja de diferents

coses.

l’actualitat,

Però

aquestes

ara,

en

en

màquines

artesanes han desaparegut i s’han

aproximadament

uns

115

també utilitza clor o derivats, que són

de la cel·lulosa, més concretament.

La

de

el reciclat en gasta 16. La fabricació

ja que se’n pot extreure dels arbres,

conseqüències.

paper

metres cúbics en aigua, mentre que

a partir d’una barreja diferents coses,

comporta

El

gasta

A part d’això, el paper ja no es forma

això

procés.

pasta química

reemplaçat per unes automàtiques.

Clar,

aquest

unes substàncies eco tòxiques i

diverses

bioacumulatives pel nostre medi

principal

ambient.

conseqüència és la tala dels arbres,

Si reciclem, guanyem moltes coses,

ja que això perjudica al medi

com per exemple, conservar el medi

ambient. Una altra raó per el que

natural, generem menys residus,

l’obtenció del paper no és gaire

estalviem la importació de paper vell,

bona, es per l’energia que gasta, ja

eliminem els costos del tractament

que entre la producció de la pasta i la

de residus sòlids urbans, etc.

producció del paper gasten més de 9600 kw/h. En canvi, si és amb paper

També podem reduir el consum

reciclat, tot just arriba als 3600. Però

fotocopiant/imprimint a dues cares,

no només consumeix energia, ja que

fent reduccions sempre que sigui

l’aigua també és

possible,

només

imprimint

documents necessaris, etc. En resum, si reciclem hi haurà un medi

ambient

molt

menys

contaminat i saludable. Ajuda a reciclar!

4


FUNCIONAMENT D’UNA PLANTA DEPURADORA

Un Una planta depuradora és una

petites per treure els sòlids més

instal·lació

és

petits. A continuació s’extreuen les

sotmesa a un procés en el qual es

partícules que no queden dissoltes.

fan servir la combinació de diversos

L’aigua es mou a través d’un tanc on

tractaments físics/químics/biològics

es remou i s’aireja. Finalment se

per eliminar la matèria en suspensió

n’extreuen olis i greixos.

on

l’aigua

bruta

i les substàncies dissoltes de l’aigua.

El tractament primari consisteix en la

Hi ha dos tipus de depuradores, les

separació dels sòlids que no s'hagin

físiques

retirat en la fase anterior mitjançant

i

les

biològiques.

Les

físiques utilitzen processos físics i

processos

químics per netejar l’aigua, en canvi

flotació,

les biològiques, apart de utilitzar

coagulació.

aquests

processos,

fan

servir

fisicoquímics, la

com

sedimentació

i

la la

El tractament secundari pretén la

bacteris per millorar la depuració de

degradació de la matèria orgànica

l’aigua.

dissolta. L'aigua passa a un dipòsit

En el procés de neteja de l’aigua

anomenat

consisteix

s'afegeixen uns bacteris que es

en

importants,

tres

tractaments

incloent

reactor

biològic,

on

nodreixen de matèria orgànica.

el

pretractament.

Finalment

el

En el pretractament, l’aigua arriba a

consisteix

en

la

clavegueram.

minerals, virus, metalls pesants i

Aquesta s’anomena influent, i pot

matèria orgànica dissolta o sintètica.

contenir substàncies com metalls,

Permet tornar a reutilitzar l'aigua

matèria

depurada per el reg de carrers, la

depuradora

del

orgànica/inorgànica,

tractament l'eliminació

terciari dels

nutrients o sòlids. Més tard l’influent

jardineria

passa per unes reixes per extreure’n

vegades, s'aboca als rius, als llacs o

els sòlids més grans. Després es

a la mar.

repeteix amb unes altres reixes més

5

i

la

indústria.

Altres


RECICLAJE DE LOS TEJIDOS Y LA ROPA ¿CÓMO LO HACEN? Las prendas que ya no sirven para Cada vez más tiendas de moda dan

vestir se usan para varias cosas: las

la opción de llevar las prendas

que tienen capacidad de absorción

usadas y a cambio te entregan un

hacen paños de limpieza, otros se

vale descuento para poder utilizar en

utilizan sus fibras sueltas para hacer

sus próximas compras. Su objetivo

aislantes de casas o coches, y la

es que ninguna prenda acabe en el

parte que no se puede reciclar se

vertedero.

quema para obtener energía térmica.

Prácticamente todas las prendas

Al reciclar se obtienen beneficios

llegan a una gran empresa alemana

económicos y medioambientales. Se

llamada Soex Group, ubicada en el

ahorra dinero porque estas prendas

centro de Wolfen, con más d mil

van a mercadillos de segunda mano

trabajadores.

de más de 90 países, y se ayuda al medioambiente porque en hacer una

Primero de todo se clasifican las prendas

según

su

camiseta se gasta entre 10.000 y

calidad,

30.000 litros de agua y una emisión

materiales y aspectos de moda sean pantalones,

vestidos,

de 3,6 kilos de CO2.

chaquetas, Hay que acostumbrar y educar a las

bikinis…

personas para que reciclen y así Cada día se dividen 2200 kilos de

ayudar al medioambiente.

ropa, y tienen en cuenta 350 criterios distintos

a

seguir

para

su

clasificación. Las prendas que todavía se pueden reutilizar pasan por mercados de

segunda mano, esto pasa con más de la mitad de la ropa recogida. 6


ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Hay muchos animales en peligro de

Este animal se caza para

extinción, la mayoría de ellas, debido

poder comer su carne que es

a la acción del hombre y cambio

algo natural, también sufren

climático, los 5 animales que en

todos

mayor peligro de extinción son:

calentamiento global.

los

efectos

del

1. El oso polar. 2. Los tigres. 3. Los Canguros. 4. Los osos Panda.

1. El oso Polar. La razón principal del peligro 4. Osos Panda.

que corren los osos polares

Estos

es el deshielo en su hábitat

animales

están

gravemente en peligro de

natural.

extinción

a

causa

de

la

destrucción del bambú en el planeta que es su alimento.

2. Los tigres. La caza de estos animales causa su desaparición cada vez más.

3. Los canguros.

7


MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES •

El Molí paperer de capellades, està situat a la població de Capellades, a l’Anoia, en un antic molí paperer del segle XVIII, anomenat “Molí de la Vila”, és un edifici amb una superfície de 2.200 m2 i consta de quatre plantes i soterrani.

A la majoria de la gent li va semblar bastant interesant i necessària, en canvi a uns altres

els

hi

va

semblar

avorrida i volien que acabes ja.

El paper d’aquesta zona, en especial el paper de barba i el paper de fumar, es venia a gran part del mercat espanyol i a les colònies d’Amèrica. El museu compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió on es ressegueixen els vincles d'una història que va en paral·lel. •

Una altre part de persones opinaven que les explicacions

Les visions de la gent són: 8


duraven massa, unes altres tot el contrari.

9


AGENDA CULTURAL

Desembre Dilluns 1

Dimarts 2

Dimecres 3

Dilluns 4

Dimarts 5

Dimecres 6

Dijous 7

Divendres 8

Dissabte 9

Diumenge 10

Dilluns 11

Dimarts 12

Dimecres 13

Dijous 14

Divendres 15

Dissabte 16

Diumenge 17

Dilluns 18

Dimarts 19

Dimecres 20

Dijous 21

Divendres 22

Dissabte 23

Diumenge 24

Dilluns 25

Dimarts 26

Dimecres 27

Dijous 28

Divendres 29

Dissabte 30

Diumenge 31

Fira del consum responsable i economia solidĂ ria (19 de Desembre al 4 de Gener) 10


Gener

Dilluns 1

Dimarts 2

Dimecres 3

Dijous 4

Divendres 5

Dilluns 8

Dimarts 9

Dimecres 10

Dijous 11

Divendres 12

Dissabte 13

Diumenge 14

Dilluns 15

Dimarts 16

Dimecres 17

Dijous 18

Divendres 19

Dissabte 20

Diumenge 21

Dilluns 22

Dimarts 23

Dimecres 24

Dijous 25

Divendres 26

Dissabte 27

Diumenge 28

Dilluns 29

Dimarts 30

Dimecres 31

11

Dissabte 6

Diumenge 7


ENQUESTES Quantes vegades al dia utilitza el transport pĂşblic/privat?

xi 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

fi 2 4 2 4 3 1 1 1 1 1 20

Fi 2 6 8 12 15 16 17 18 19 20

hi 0,1 0,2 0.1 0,2 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1

Hi 0,1 0,3 0,4 0,6 0,75 0,8 0,9 1 1,05 1,1

Vegades al dia que utilitza el transport pĂşblic: 5%

5%

10%

5% 5% 20% 5%

15%

10%

20%

2

3

4

5

6

12

7

8

9

11

12

% 10 20 10 20 15 5 5 5 5 5 100


Quants accidents has tingut en transport pĂşblic o privat?

xi

fi

Fi

hi

Hi

%

0 1 2 3

8 8 3 1 20

8 16 19 20

0,4 0,4 0,15 0,05 1

0,4 0,8 0,95 1

40 40 15 5 100

Accidents 6% 15% 39%

0 vegades. 1 vegada. 2 vegades.

40%

3 vegades.

Accidents 3 accidents

13

2 accidents

1 accident

0 accidents

0

1

2

3

4

13

5

6

7

8

9


En quin percentatge utilitzes el transport privat abans que el públic?

xi 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% Més del 50%

fi 1 3 4 2 5 5 20

Fi 1 4 8 10 15 20

hi 0,05 0,15 0,2 0,1 0,25 0,25 1

Hi 0,05 0,2 0,4 0,5 0,75 1

% 5 15 20 10 25 25 100

Ús del transport

0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

Més del 50%

Ús del transport

0%

10%

20%

30%

40%

50% Percentatge

14

60%

70%

80%

90%

100%


Quina ĂŠs la teva edat?

xi

fi

12 14 15 19 21 26 27 29 37 42 46 58

Fi

3 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1

3 4 6 8 10 11 12 13 16 18 19 20

hi 0,15

Hi

0,05 0,1 0,1 15 0,1 0,05 0,05 0,05 0,15 0,1 0,05 0,05 1

20

%

0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,65 0,8 0,9 0,95 1

15 5 10 10 10 5 5 5 15 10 5 5 100

Edat

12

14

15

19

21

26

27

Edat 58 anys 46 anys 42 anys 37 anys 29 anys 27 anys 26 anys 21 anys 19 anys 15 anys 14 anys 12 anys Edat

15

29

37

42

46

58


CROSSWORD

QQ

-

16


17

Jordi garcia, paula piñero, mario martínez, andrea novoa (ts2)  
Jordi garcia, paula piñero, mario martínez, andrea novoa (ts2)  
Advertisement