Page 1

EDUCACIÓ EXPANDIDA #2 SESSIÓ12 MAIG 2011 Amb la col·laboració de CCCB educació. MIRADOR Taula 11-14 h Casos a debat. Pere Arcas (TV3), Juanjo Arranz (Biblioteques de Barcelona), Ramon Espelt (CCCB educació),Teresa Fèrriz (UOC), Sera Sánchez (CEESC), Pepe Serra (Museo Picasso). Modera: Lali Bosch. Presentació 18’30 h Presentació de las conclusions de la taula del matí. Debat 19- 21 h Debat “Cultura, educació i noves tecnologies”. Roberto Aparici i Xavier Kirchner. PARTICIPA A: Blog www.cccb.org/icionline/ Delicious http://delicious.com/icionline/ educacío_expandida Twitter @cccbeducacio @cccblab Hashtag Twitter #eduex Internet Sala Mirador Xarxa: ici Contrasenya: ici_cccb

Roberto Aparici www.uned.es/ntedu/personales/ raparici/curriculum.htm

És docent i investigador en el camp de l’educomunicació. És director del màster “Comunicació i Educació en la xarxa. De la Societat de la Informació a la Societat del Coneixement” a la UNED, actualment, coordina la col·lecció Comunicació Educativa a la Editorial Gedisa.

Des del mateix títol –Educació expandida 2– aquesta sessió I+C+i vol situar-se en una línia de continuïtat amb la celebrada el febrer de 2010, en què es va tractar l’impacte del context digital en l’educació i les formes d’aprenentatge. Aquesta sessió va tenir com a convidats, entre altres, Zemos 98 i Juan Freire, que poc abans havien estat els promotors del Simposi Educació Expandida, portat a terme a Sevilla el 2009. El títol del simposi feia referència al llibre Expanded Cinema (Gene Youngblood, 1970) i tenia com a objectiu declarat el fet de repensar l’educació més enllà del tradicional àmbit institucional, aprofitant l’oportunitat que brinden els entorns digitals per recuperar la reciprocitat en les formes de transmissió dels sabers. La posada en marxa, per part del CCCB, dels projectes en línia www.cccbeducacio.org i www.cccb.org/navegador, que contenen una forta aposta per la participació, posen sobre la taula una experiència pràctica que es fonamenta en la hipòtesi tantes vegades formulada segons la qual s’ha de repensar el paper dels receptors-consumidors culturals en el sentit de reconèixer la seva capacitat i activitat com a emissors-productors de coneixement. D’aquesta manera, els espais virtuals creats com un instrument més del servei educatiu del CCCB esdevenen llocs on publicar i compartir propostes, experiències i recursos que circulin en els dos sentits dels canals comunicatius que s’obren entre el món cultural i l’educatiu. Els interlocutors a qui s’adrecen aquestes plataformes transcendeixen clarament el sistema educatiu formal, però al mateix temps busquen la complicitat dels agents més dinàmics, innovadors i transformadors que treballen dins de les seves estructures. La sessió del matí d’Educació expandida 2 vol debatre el punt de vista del CCCB amb altres pràctiques que s’han desenvolupat a Barcelona en els últims anys des d’instàncies educatives culturals que responen a diverses etiquetes: museu participatiu, biblioteca virtual, universitat oberta, educació social, televisió educativa. La sessió de la tarda s’iniciarà amb la presentació de les conclusions del debat del matí i seguirà amb dues ponències entorn de la influència de la universalització de les tecnologies de la informació en les relacions que existeixen, o es poden establir, entre els centres culturals i els centres educatius. L’objectiu d’aquesta sessió


Pere Arcas www.tv3.cat/ Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en direcció teatral per l'Institut de Teatre de Barcelona. Treballa com a redactor, guionista, realitzador o director de programes. Actualment és el cap del departament de programes d'aprenentatge de Televisió de Catalunya, des d'on es produeixen continguts per a totes les plataformes tecnològiques de comunicació.

és examinar des d’una perspectiva crítica els canvis i les possibilitats que la tecnologia posa a l’abast dels centres culturals i educatius de manera que el diàleg entre ells pugui ser no solament més fluid sinó, i sobretot, més rellevant. L’ús regular dels arxius que uns i altres creen i alimenten, juntament amb la visibilitat que les activitats educatives puguin tenir en les programacions culturals i la presència regular de la vida cultural en els centres educatius, seran els eixos fonamentals de la sessió de la tarda, que es tancarà amb un debat final amb els participants. El contingut analitzat en aquest programa, lluny de crear una discontinuïtat amb la història més innovadora de l’educació, vol ajudar a situar en el seu punt just la situació present, obrint així la porta a debats sobre aspectes específics que podrien ser objecte de sessions posteriors.

ENLLAÇOS I BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA Pots trobar tots els enllaços relacionats amb Educació Expandida en el compte Delicious de I+C+I: www.delicious.com/educacion_expandida Juanjo Arranz www.bcn.cat/biblioteques Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, és director de programes del consorci de Biblioteques de Barcelona essent responsable de Planificació, gestió i direcció dels programes de difusió cultural i de la lectura i educatius de la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat de Barcelona.Ha estat director del centre civic del carmel i el centre can Felipa.

APARICI, R. Educomunicación: Más állá del 2.0. Gedisa, 2010 APARICI, R. La reinvención de la educomunicación. http://www.uned.es/ntedu/asignatu/1_Roberto2.htm Aquí TV3 www.tv3.cat/aquitv3 Bibarnabloc http://bibarnabloc.cat/ Biblioteques de Barcelona http://www.bcn.cat/biblioteques CCCBeducació

www.cccbeducacio.org

CEESC bloc http://ceesc.blogspot.com/

Lali Bosch www.cccbeducacio.org És professora de filosofia, membre del grup fundacional de l'Institut de Recerca per a l'Ensenyament de la Filosofia (IREF), curadora d'exposicions i creadora de projectes culturals com Gao Lletres que connecten les arts, l'educació, i la vida urbana, posant especial èmfasi en noves formes de participació i cooperació. També treballa a CCCBeducació

Club de lectura de Biblioteques de Barcelona http://www.clubdelectura.net/ Communauté Louvre http://communaute.louvre.fr/ DEAC MUSAC. Arte y educación http://educacion.deacmusac.es/ Eines 2.0 als museus http://www.cccb.org/lab/escenaris-virtuals/que-qui-com-i-per-que-de-l%E2% 80%99us-d%E2%80%99eines-2-0-als-museus/ El bloc del Museu Picasso http://www.blogmuseupicassobcn.org/?lang=es http://www.blogmuseupicassobcn.org/tag/educacion/?lang=es Espiral. Educació i Tecnologia http://www.ciberespiral.org/ Expanded Cinema. Youngblood http://www.vasulka.org/Kitchen/PDF_ExpandedCinema/ ExpandedCinema.html


Ramon Espelt i Casals www.cccbeducacio.org Llicenciat en Ciències Exactes és professor de matemàtiques i estudiós del cinema. Forma part de l’empresa Gao lletres dedicada a projectes educatius i culturals. Ha estat també documentalista i guionista de diversos programes i curador d’exposicions. A partir del seu llibre Laberints s’ha fet l’exposició Per laberints (CCCB: juliol 2010-gener 2011; Bancaja, València, febrer-maig 2011), de la qual ha estat comissari amb Oscar Tusquets. Actualment treballa, entre altres, en el projecte de CCCB educació.

FREIRE, J. Nómada. http://nomada.blogs.com/jfreire/ I+C+I 2010. Sessió Educació Expandida http://www.cccb.org/icionline/1a-sesion-ici-2010-la-educacion-expandida02022010/ Infed. YMCA George Williams College http://www.infed.org/index.htm ITO, M. Engineering play: a cultural history of children's software http://bit.ly/jaYA5Z JENKINS, H. http://henryjenkins.org/ JENKINS, H. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9CE807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF KAPLÚN, M. Procesos educativos y canales de comunicación. www.bantaba.ehu.es/.../ procesos_educativos_y_canales_de_comunicacion.pd KAPLÚN, M . Una pedagogía de la comunicación http://tiscar.com/2008/04/21/pedagogia-de-la-comunicacion-mario-kaplun/

Teresa Fèrriz Roure http://lletra.uoc.edu És directora del projecte LletrA, d'estudi i difusió de la literatura catalana a Internet (UOC) i forma part de l'equip docent del Postgrau "Llibre, literatura i lectura en la societat de la informació”. És membre de la junta de govern del COBDC (vocalia d'Estudis) i de la d'AEMIC. Ha dirigit nombrosos projectes digitals orientats a l'ensenyament online i/o la difusió en obert.

KAPLUN. M. Una pedagogia de la comunicación. Ediciones de la torre, 1998 http://es.scribd.com/doc/6881539/Mario-Kaplun-Una-Pedagogia-de-lacomunicacion Kiosc jove http://www.3cat24.cat/kioskjove Lletra UOC http://lletra.uoc.edu/ MACARTHUR. Digital Media@Learning http://www.macfound.org/site/c.lkLXJ8MQKrH/b.946881/k.B85/ Domestic_Grantmaking__Digital_Media__Learning.htm Mixeum: de la conservació a la conversació www.mixeum.net Museum 2.0 http://museumtwo.blogspot.com/ Open Education http://www.openeducation.net/

Xavier Kirchner i Nebot www.fcri.cat/home.asp?Idcanal=7 És enginyer Industrial, treballa a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, on dirigeix el Programa d’Innovació en Metodologies per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament. coordina el programa eduCAT1x1 d’immersió digital del sistema educatiu català, i col·labora com assessor en el programa de divulgació QuèQuiCom de la TVC.

PBS. Frontline. Learning http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/learning/schools/ Picasso en lletra http://lletra.uoc.edu/ca/picasso-en-lletra Projectes web http://lletra.uoc.edu/ca/especials-lletra Proyecto Facebook http://www.proyectofacebook.com.ar/ REIG, D. Jóvenes y educación informal en las redes sociales. http://prezi.com/qepzcpn3ef0r/jovenes-y-educacion-informal-en-las-redessociales/ SCOLARI, C. Hipermediaciones. http://hipermediaciones.com/ SIEMENS, G/ TITTENBERGER, P. Handbook of Emerging Technologies for Learning. March 2009 http://es.scribd.com/doc/25769144/Handbook-of-Emerging-Technologies-for


Sera Sánchez. www.ceesc.es Educador social, mediador familiar i dramaturg. Actualment treballa d'educador social al Consorci de Benestar Social de la Selva. Membre de la Junta de Govern del CEESC (Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya) i un dels responsables del clúster de comunicació. Cofundador de la companyia de teatre Factoría Los Sánchez i autor de diverses obres de teatre representades en el circuit teatral valencià.

Pepe Serra www.museupicasso.bcn.es És director del Museu Picasso des del mes de novembre de 2006. Anteriorment ha estat Responsable del Programa de Gestió de les infraestructures culturals i Sotsdirector General de museus i promoció del patrimoni cultural al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (anys 2005 i 2006), Responsable de Serveis Culturals i Cap de Programes de la Fundació Caixa Catalunya (20012005) i Coordinador d’exposicions al MACBA (1996-2000).

Blog www.cccb.org/icionline Delicious www.delicious.com/icionline/ Twitter @cccbeducacio @cccblab Hashtag Twitter #eduex Internet Sala Mirador Xarxa: ici Contrasenya: ici_cccb

-Learning SIMON, N. The Participatory Museum. http://www.participatorymuseum.org/read/ Simposi Educació Expandida http://11festival.zemos98.org/Simposio-Educacion-Expandida-un,945 Tags. Educació Expandida http://www.cccb.org/icionline/tag/educacion-expandida/ Topobiografies http://www.topobiografies.cat/ Tot un món www.fundaciobofill.documenta.cat

Transductores. Pedagogías colectivas y políticas espaciales. Archivo relacional http://transductores.net/?q=es/content/archivo-relacional Una mà de contes www.unamadecontes.cat

Viquilletra lletra.uoc.edu/viquilletra ZEMOS 98. Educación expandida. Bloc http://www.zemos98.org/eduex/spip.php?rubrique1

Educació Expandida #2  

Full de mà corresponent a la sessió I+C+I del 12 de maig de 2011 "educació expandida #2"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you