__MAIN_TEXT__

Page 1

Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla

Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______

PANTALLA GLOBAL PROJECTE VIRTUAL VERSIĂ“ 1.0


UN ENFOCAMENT EN TRES FASES L’exposició Pantalla Global pot servir com a banc de proves per a una sèrie de processos conceptuals i formals que s’han desenvolupat en els últims anys. És l’oportunitat per a una síntesi on conciliar les noves metodologies de treball, els desafiaments que plantegen les exposicions virtuals, els dilemes de la participació i també la postexposició, el tractament dels arxius, etc. _________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ __________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ __________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ __________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ___________________________ 02


FASE / 01 FASE / 02 FASE / 03 PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

JULIOL · 2010

Guió Documentació Recerca Incubació Producció

Representació presencial Representació virtual

Postexposició Itinerància Arxiu digital, Plataforma en xarxa

03


METODOLOGIA HABITUAL La metodologia habitual jerarquitza la fase 2, mentre la fase 1 roman invisible o opaca i la fase 3 culmina amb l’última itinerància o l’arxiu consultable in situ. El nou enfocament concep les tres fases com un procés continu. Un procés en què no es jerarquitza a priori cap de les fases i en què cada fase té un tractament i un grau de visibilitat que faciliten una concepció oberta i evolutiva del gènere exposició.

NOU ENFOCAMENT PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

JULIOL · 2010

04


ESQUEMA DE TREBALL APLICAT A PANTALLA GLOBAL (PRIMERA APROXIMACIÓ)

Important: només es tracta d’un primer esbós. Notes per avaluar amb distància crítica i establir un protocol de treball consensuat. ________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ______ 05


FASE 1. INCUBACIÓ L’exposició Pantalla Global condensa un seguit de temàtiques decisives del segle XXI consagrant l’hegemonia del paisatge audiovisual i alhora facilitant diferents enfocaments crítics, variacions múltiples sobre la naturalesa dels mitjans tradicionals i els new media. El procés creatiu revela una sèrie de qüestions que es poden fer ben visibles per mitjà de recursos i dispositius que no sols permetin crear una expectativa singular sobre la representació presencial i la representació virtual (fase 2), sinó que puguin incorporar nous estils de participació i contribució.

PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

JULIOL · 2010

06


ACCIONS PER CONSIDERAR • Creació d’un bloc on comissaris, col·laboradors i contribuïdors puguin exposar i debatre els encerts i dilemes del guió i de la seva formalització progressiva. • Post(s) dels comissaris sobre les temàtiques de cada pantalla. • Fragments seleccionats de reunions de treball. • Entrevistes a experts i microexperts. • Bibliografia i enllaços de referència. • Accions 2.0 en xarxes socials amb la creació d’un hashtag especial per a Twitter. Avaluació de l’operació Pantalla Global a Flickr, Facebook, You Tube, etc. • Discussió sobre la versió presencial i la versió virtual. • Raons de la visibilitat del procés d’incubació. • Avançament de fragments o prototips de l’exposició virtual. PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

JULIOL · 2010

07


00

FASE 2. REPRESENTACIÓ La pell pantalla i el seu contracamp creen la tensió dialèctica de la versió presencial. L’exposició virtual (idealment) hauria de reflectir les «tensions presencials» i afegir-hi una dimensió de síntesi alhora que explora possibilitats conceptuals i formals que no s’esgoten amb l’exposició física. L’exposició virtual és fidel a les 8/9 pantalles temàtiques de la versió presencial, però pot adquirir autonomia en el seu tractament formal, d’acord amb les tècniques i els dispositius triats.

PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

JULIOL · 2010

09


00

VERSIÓ SINTÈTICA (5/10 MINUTS)

VERSIÓ DIDÀCTICA PER A ESCOLES (TEMPS PER DETERMINAR)

L’exposició virtual pot considerar diferents tipus de visita: de la zona temperada apta per a un públic ampli a nivells més crítics i especialitzats. Això implica una interfície inicial on el visitant decideix quin tipus de visita vol fer. Cadascuna de les versions ha de tenir un tractament original de cada pantalla temàtica i, alhora, formats de síntesi que permetin una comprensió del tot. Les pantalles temàtiques requereixen avaluar quin tipus de tractament virtual reflecteix millor el seu concepte. I també quin és l’estil o els estils de participació/contribució més adients.

VERSIÓ COMPLETA (30 MINUTS APROX.)

PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

ALTRES VERSIONS PER CONSIDERAR

JULIOL · 2010

10


00

ELS DESAFIAMENTS DE L’EXPOSICIÓ VIRTUAL Les diferències i els dilemes entre complements multimèdia, exposicions virtuals i metaexposicions ja han estat abordats en un document intern de treball titulat «Escenaris virtual» (agost del 2009). Pantalla Global suggereix una primera síntesi del debat, que integra els tres àmbits de treball, però focalitzant el procés en l’exposició virtual. En aquest sentit, la recerca i l’experimentació estan orientades als àmbits següents. - Creació d’avatars. - Narrativa transmediàtica o multiplataformes (Internet, TV i mòbils). - Immersió en 3D. - Altres mitjans i tècniques a incorporar. Aquest és un dels factors cabdals. L’adopció d’una tècnica o una altra està condicionada pel temps, els recursos econòmics i el software disponible. És aquí on convé avaluar les aliances tecnològiques indispensables i la necessitat de sistemes mixtos que incloguin tant el desenvolupament propi a mitjà termini com la compra d’engines puntuals. PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

JULIOL · 2010

12


FASE 3. LA POST·EXPOSICIÓ Si les dues primeres fases cobreixen les expectatives bàsiques, convé avaluar la tercera fase. Aquí ens enfrontem a un àmbit de treball tradicionalment desenvolupat a través de les possibles itineràncies, però que acostuma a acabar-hi. El que es pot valorar és la continuïtat o creació d’una plataforma oberta que serveixi com a «hub» per a la reflexió, creació i evolució del nou ecosistema audiovisual.

PANTALLA GLOBAL (PROJECTE VIRTUAL · VERSIÓ 1.0)

JULIOL · 2010

13


Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla

Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB Global_01_2010:______CCCB

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______ Barcelona______

PANTALLA GLOBAL ANNEX EN CASTELLÀ IMPORTANT! TAN SOLS ES TRACTA D’UN PROTOTIP AMB EXEMPLES I REFERÈNCIES A PARTIR DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE FINS AL MOMENT


FASE

EXPOSICIÓN FÍSICA

EXPOSICIÓN VIRTUAL - PLATAFORMA

INCUBACIÓN GUIÓN DOCUMENTACIÓN INVESTIGACIÓN INCUBACIÓN PRODUCCIÓN

Site donde comisarios, colaboradores y contribuidores puedan exponer y debatir los aciertos y dilemas del guión y de su progresiva formalización. · A debatir el modelo de apertura y participación que se plantea. · Formato: blog, ELGG (www.elgg.org), wiki (PBWORKS), Vlog? · Recursos: Posts comisarios sobre temáticas de cada pantalla, fragmentos reuniones de trabajo, entrevistas a expertos, bibliografías y links referencia. · Acciones: acciones 2.0 para atraer participación, discusión sobre versión presencial y virtual, razones visibilidad proceso incubación, anticipo prototipos, etc. · Referencias: The Interview Project (Lynch) (www.interviewproject. davidlynch.com) // 6 Billion Others (www.6milliardsdautres.org).

REPRESENTACIÓN REPRESENTACIÓN PRESENCIAL VS. REPRESENTACIÓN VIRTUAL

· ·

CAMPO O PIEL PANTALLA (Broadcast) CONTRACAMPO (Filosofia 2.0: user-generated, multiplataforma, multimedia, multipantalla, touchscreen, mobile, low-fi, registro personal doméstico, remix, mashup, colaborativo, copyleft, interactividad)

· Tres tipos visita: sintética, completa, didáctica. · Creación Apps para Apple y Android. · Estación Bluetooth en la exposición para que participantes puedan mandar vídeos. · Streaming generativo.

POST-EXPOSICIÓN ITINERANCIA ARCHIVO DIGITAL PLATAFORMA EN RED

Hub para la reflexión, creación y evolución del nuevo ecosistema audiovisual. · Streaming generativo.


EXPOSICIÓN FÍSICA FASE 2 : REPRESENTACIÓN PANTALLA 01 · PANTALLA FACHADA

CAMPO O PIEL PANTALLA Evolución del soporte pantalla desde el original cinematográfico hasta el s.XXI en que se convierte en el principal soporte de información.

CONTRACAMPO · Mapa interactivo de evolución de las pantallas

· Proyección cristalera.

02 · PANTALLA SIXTINA

Cine-TV-internet. La fama para cualquiera.

03 · PANTALLA HISTORIA

Cómo el cine y la TV han estado presentes en el relato de la historia. · Lista hechos históricos.

04 · PANTALLA VITRINA

La Publicidad como venta de objetos, marcas y valores. · Ejemplos a tratar: Coca-cola, coches lujo, productos belleza.

· Cara B del hecho histórico: Qué pasaría si mostrásemos otras cosas que pasaron en los mismos momentos en que fueron tomadas las imágenes de la historia? · Referencias: Ushaidi (www.ushahidi.com)

· Antipublicidad, fakes y spots amateurs sobre productos imaginarios o no. Fans y antifans. · Links a sitios web que compilan fakes y antipublicidad. · Referencias: Adbusters (www.adbusters.org)

05 · PANTALLA ESTADIO

Evolución narrativa del relato deportivo y su creciente presencia en todo tipo de pantallas. · Evolución imágenes deportivas.

· Creación de un estadio utópico más grande del mundo con la contribución de usuarios que mandarán sus registros filmados en estadios del mundo. · Interacción por algortimo y no por contribución voluntaria. · Referencias: Daftpunk convoca usuarios minidv a grabar un gig: (www.youtube.com/watch?v=_kEDQUEpfg8)


EXPOSICIÓN FÍSICA FASE 2 : REPRESENTACIÓN PANTALLA 06 · PANTALLA MANIFIESTO

CAMPO O PIEL PANTALLA Pantalla como herramienta de seducción, instrucción ideológica y como forma de contrapoder.

CONTRACAMPO · Referencias: www.stillfree.com, www.yomango.net/forum/3, www.wikileaks.org, Vídeo “Qaeda Quality Question Quickly Quickly”

· Evolución imágenes política.

07 · PANTALLA HIPER

Todo deseo saciado sin límite, el exceso por el exceso.

· Referencias: Fenómeno Sexting, adolescentes que se exhiben online (www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1283419)

· Tríptico Nicolás Provost sobre Exceso.

08 · PANTALLA OJO

A World under surveillance. · Scanner corporal

· Acción urbana donde usuarios registren y compartan recorridos. · Mashup sobre Google Maps Street view: Convocar artistas o amateurs para generar imágenes propias interviniendo en espacio público. · Uso navegador Any Cerdà? · Referencias: Google Maps, Foursquare, Pickuppal, Runstar (www. runstar.se), Recorrido traqueado a través de gps (www.vimeo. com/10063599), Caso Hasan Elaki (www.trackingtransience.net)

09 · PANTALLA JUEGO

Evolución del videojuego.

· Referencias: Los grupos online y offline de gamers, comunidades masivas como las de World of warcraft, los foros y miles de mashups - productos transmediáticos- hechos a partir de vídeos de Mario Bros, Pacman, Halo, Counter-Strike, Dead or alive...

10 · PANTALLA SOCIAL

Evolución de la pantalla: escala de las pantallas, la actitud ante ellas, progresiva interactividad, miniaturización, paso de modelo unidireccional a bidireccional.

· Televisión Abierta: paso del primetime al mytime.

11 · PANTALLA CREACIÓN

MACBA


WWW. CCCB.ORG /LAB Centre de Cultura ContemporĂ nia de Barcelona (CCCB) Montalegre, 5 08001 Barcelona T. 93 306 41 00 Blog: www.cccb.org/lab Mail: lab@cccb.org Twitter: @ICI_CCCB @cececebe

Profile for ICI CCCB

Pantalla Global  

Al 2012 el CCCB presentarà l’exposició LA PANTALLA GLOBAL. Quan la pantalla es converteix en món, quan el món es converteix en pantalla. Com...

Pantalla Global  

Al 2012 el CCCB presentarà l’exposició LA PANTALLA GLOBAL. Quan la pantalla es converteix en món, quan el món es converteix en pantalla. Com...

Profile for icicccb
Advertisement