Page 1

Ichtus Vlaanderen

voor en door studenten

Jaarverslag 2009

Voor u ligt een samenvatting van het jaarverslag van Ichtus Vlaanderen 2009. Hiermee willen we u op de hoogte brengen van onze visie en onze activiteiten. We hopen dat dit onze werking, maar ook onze resultaten duidelijk kan maken. Het is ons verlangen dat dit niet alleen informatief mag zijn, maar u ook mag stimuleren om een partner van Ichtus te worden of te blijven.

Visie Ichtus heeft de volgende visie: Het evangelie holistisch leven en verkondigen onder studenten. Het vormgeven van deze visie wil ze doen door de volgende doelen. Dit willen we doen door vorming, maatschappelijke relevantie en gemeenschap. Hiervoor bouwen we op vier pijlers: ons evangelisch karakter, de interdenominationele werking, studentenleiderschap, en onze nadruk op Bijbelstudie en spiritualiteit. Een uitvoerigere uitleg van onze doelen en pijlers vindt u op www.ichtus.be.

Colofon Redactie Job Thomas Tom De Craene Wouter Van Hoof Adres Ichtus Vlaanderen vzw t.a.v. Tom De Craene Abrikoosstraat 50 9000 Gent

Ichtus Vlaanderen is lid van IFES, de International Fellowship of Evangelical Students, een wereldwijde organisatie die evangelische studenten samenbrengt. Meer uitleg vindt u op www.ifesworld.org.

info@ichtus.be www.ichtus.be

Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

1


Ichtusgroepen De basistaak van Ichtus Vlaanderen bestaat uit het begeleiden en coachen van Ichtusgroepen. Ichtus is op dit moment heel actief in vier steden: Antwerpen, Gent, Kortrijk en Leuven. Daarnaast zijn we bezig groepen op te starten in Brugge en Hasselt. In Brussel zijn er gesprekken om dit ook te doen. Antwerpen De groep in Antwerpen kende in de voorbije jaren een gestage groei. Niet alleen wat

dat er iets concreet uit dit initiatief kan komen, maar beschikken op dit moment niet over de mogelijkheden om in Brussel zelf een groep op te starten. Gent

betreft ledenaantal, maar ook met betrekking tot de organisatorische structuur is een gezonde ontwikkeling zichtbaar. Zo is er nagedacht over commissiewerking; de commissies verlichten de taken van het bestuur en helpen de binding van de groep te verhogen. Ichtus Antwerpen heeft evangelisatie ook weer op de agenda geplaatst. Wij hopen dat Antwerpen dit in de komende jaren nog verder zal uitbouwen.

Ichtus Gent kon in 2009 rekenen op een sterke stuurgroep. De voorzitter is in 20092010 aan zijn derde jaar als voorzitter bezig. Gent heeft dit jaar extra aandacht gegeven aan de kringwerking, die opnieuw versterkt werd. Net als Antwerpen blijft Gent werken aan evangelisatie. Ichtus Gent blijft daarbij op zoek gaan naar een goede combinatie tussen beproefde recepten (bijv. meewerken aan de kerstmarkt) en nieuwe manieren (bijv. samenwerking met Serve The City).

Brugge In Brugge werd in 2009 opnieuw een Ichtusgroep opgestart. Het is niet vanzelfsprekend om dit te doen, onder andere door het lage aantal opleidingen, de korte duur van de opleidingen en het gebrek aan een goede locatie. In 2010 zal gezocht worden naar manieren om ook in deze groep een zekere continuïteit te waarborgen. Brussel Er was in het begin van 2009 een kleine groep in Brussel zonder veel aansluiting met Ichtus Vlaanderen. Toen de voorzitster besloot haar studies verder te zetten in Kortrijk, viel de groep uit elkaar. Onlangs heeft een voorganger uit het Brusselse Ichtus Vlaanderen gecontacteerd. We hopen

Hasselt Het is moeilijk om in Hasselt een voet aan de grond te krijgen, om gelijkaardige redenen als in Brugge. In Hasselt was het moeilijk een goede contactpersoon te vinden, maar eind 2009 heeft een studente zich— zij het voorzichtig—geëngageerd om na te denken over hoe zij een Ichtusgroep in Hasselt kan trekken. Wij hopen dat er in 2010 een Open Kring (Bijbelkring met nietchristenen, meer uitleg: zie lager) in het kader van het Marcusproject (evangelisatieproject, meer uitleg: zie lager) kan gestart worden. Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

2


Kerstfeest in Ichtus Leuven

Kortrijk In het voorjaar van 2009 kon Kortrijk rekenen op een goede stuurgroep en een goede binding in de hele groep. In het najaar was dit een stuk minder. De hoop is dat Ichtus Kortrijk in de nabije toekomst manieren zal vinden om dit te verbeteren. Begin 2010 werd hiervoor alvast de aanzet gegeven door “vakgebonden” kringen; de kringen worden georganiseerd volgens vakgebied om zo de Bijbel intensiever te betrekken bij de studies en de latere job. Leuven De groep van Leuven is gegroeid en denkt kritisch na over onderwerpen als evangelisatie en aanbidding. Dit uit zich onder andere in de Open Kringen die er sinds dit jaar plaats vinden en door de creatieve aanbidding bij de samenkomsten. De stuurgroep is te klein om deze grote groep op te vangen. Volgend jaar zal gezocht worden naar een uitbreiding van de stuurgroep.

Ichtus Vlaanderen In 2009-2010 is het jaarthema “Gemeenschap.” In een individualiserende maatschappij hopen we dat Ichtus Vlaanderen met een dergelijk thema relevant kan zijn voor de studenten in Vlaanderen en dit op het kruispunt van kerk en maatschappij. De Bijbel krijgt hierbij een centrale rol. Weekends Op het weekend in februari kwamen 40 studenten bijeen. Op het startweekend oktober kwamen 55 studenten samen. Vinoth en Karin Ramachandra (stafwerkers IFES World) daagden de studenten uit om kritisch te kijken naar het samenleven op de aardbol in deze tijden van globalisering. Ze stimuleerden de studenten om na te denken wat de rol van de kerk en die van de studenten/toekomstige professionals daarbij is vanuit hun christelijke overtuiging. Meer en meer proberen we studenten te betrekken bij de organisatie van de weekends. Dit lukt steeds beter. Formación In de zomer gaat Ichtus Vlaanderen op Formación met een kleine groep studenten Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

3


(max. 12). Deze week van intensieve Bijbelstudie en gemeenschap, maar ook rust, leidde ook dit jaar het jaarthema in: Gemeenschap. Naast het onderzoeken van Gods Woord, werd over dit onderwerp ook nagedacht door filmanalyse, een teambuildingsactiviteit en heel wat workshops. Het viel op dat, hoewel de Formación andere jaren gekenmerkt wordt door het intensief ervaren van gemeenschap, dat dit jaar moeilijker was. Niet alleen cognitief werd met het jaarthema geworsteld, maar vooral op ervaringsniveau. Hoewel deze worsteling de Formación niet eenvoudig maakte, zien we er wel de meerwaarde van in. We hebben mogen ervaren dat gemeenschap niet vanzelfsprekend is en dit was een goed startpunt om mee te nemen naar onze afzonderlijke groepen.

hun taak binnen die stuurgroep verruimen door workshops.

Teamdag

Dit academiejaar werd er in twee Ichtusgroepen—Antwerpen en Leuven—initiatief genomen om Open Kringen te starten. Dit zijn Bijbelstudiekringen met christenen en niet-christenen, waarbij de laatsten in de meerderheid zijn. De Bijbel wordt hierbij centraal geplaatst en niet de mening over de Bijbel die elk kringlid heeft. In de komende jaren hopen we dit verder uit te bouwen en te promoten.

In april werd voor het eerst een teamdag georganiseerd voor de stuurgroepen van Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Kortrijk en Leuven). Ongeveer 20 studenten—dus bijna alle stuurgroepleden—waren hierbij aanwezig. Doorheen teamactiviteiten werden de stuurgroepen onder leiding van een aantal externe observatoren uitgedaagd om na te denken over hun rol als stuurgroep. De individuele leden konden hun blik op

Marcusproject In 2009 werd initiatief genomen om een grootschalige evangelisatiecampagne op te zetten in samenwerking met IFES Nederland. Het project vertrekt vanuit het Marcusevangelie en bouwt op deze basis om christenen en niet-christenen te laten kennismaken met de persoon van Jezus of een bestaande relatie uit te diepen door middel van kunst, Bijbellezen, debatten … 20092010 is een jaar van voorbereiding. In 2010-2011 zal het project pas echt van start gaan en dit in samenwerking met alle groepen van Ichtus Vlaanderen. Open Kringen

Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

4


Medewerkers Dat de staf van Ichtus Vlaanderen enigszins veranderd is in 2009, is een understatement. Hoewel dit niet verwacht werd, is de staf gegroeid van twee naar acht medewerkers. Dit is een groot dankpunt. Het is bemoedigend te zien dat God voorziet om het werk en de visie van Ichtus zo goed mogelijk uit te bouwen. De uitdaging daarbij is dat Ichtus meer aandacht moet geven aan communicatie en organisatie, terwijl dit vroeger eenvoudiger kon verlopen. Daarnaast is het ook een uitdaging om te verzekeren dat ook binnen de staf gemeenschap als een kernwaarde kan beleefd worden. Hieronder stellen we de medewerkers aan u voor. Tom De Craene Tom is de algemeen secretaris van Ichtus. Hij is in de eerste plaats teamleider van de staf. Hij blijft het team de visie voorhouden, zodat doelgericht gewerkt wordt binnen Ichtus Vlaanderen. Daarnaast begeleidt hij Ichtus Gent, Hasselt en Leuven. Verder werkt hij ook aan internationale samenwerking binnen IFES World. Hij wordt bij zijn taken gecoacht door Wouter Biesbrouck, zijn voorganger, en het bestuur van Ichtus Vlaanderen. Tom werkt voltijds voor Ichtus Vlaanderen en is afhankelijk van uw gift. Jeremy Hamilton InterVarsity United States leent Jeremy en zijn vrouw Trina voor drie jaar uit aan Ichtus Vlaanderen. Hun huis is nu al een plek waar zowel staf als studenten vaak en graag vertoeven. Het koppel focust dit jaar vooral op het leren van de Nederlandse taal. Jeremy’s hoofdtaak is het coördineren van evangelisatie. Hij is supervisor van Job en Ben bij hun evangelisatietaken. Sem Thomas Als studentenwerker begeleidt Sem Ichtus Kortrijk en Brugge. Hij denkt ook na over het opstarten van andere groepen in WestVlaanderen. Naast het coachen van deze groepen, is Sem ook verantwoordelijk voor leiderschapstraining. Deze taak dient niet

enkel de verschillende stuurgroepen, maar ook de staf van Ichtus Vlaanderen. Vanaf 2011 hoopt Sem deeltijds betaald voor Ichtus te werken. Hij is onlangs begonnen met het werven van fondsen. Ook u kunt hem daarbij ondersteunen. Job Thomas Job is coördinator van het Marcusproject (zie hoger). Hij begeleidt hiervoor in de eerste plaats de groepen om hun werkplannen voor volgend jaar uit te stippelen. Daarnaast helpt hij het thema inhoudelijk vorm te geven. Zijn vooropleiding als pedagoog en zijn huidige opleiding in de theologie helpen hem hierbij. Daarnaast is hij ook betrokken bij de website van Ichtus Vlaanderen en helpt hij een trainingsweekend voor kringleiders op te zetten. Job werkt deeltijds voor Ichtus en is afhankelijk van uw giften. Wouter en Rudina Van Hoof-Coraj Als oud-leden kennen Wouter en Rudina Ichtus Antwerpen goed. Ze zaten zelf in het bestuur en hebben zich sinds dit jaar geëngageerd als studentenwerkers om Ichtus Antwerpen te begeleiden. Daarnaast zijn ze als koppel heel erg bezig met de rol van taal, kunst en Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

5


vorm in geloofsbeleving en –verkondiging. Deze passies gebruiken ze onder andere bij het geven van workshops, maar ook bij hun taak als redactieleden van Ichtus Magazine. Vanaf het voorjaar van 2010 zal Wouter de hoofdredacteur van het magazine worden. Wouter en Rudina werken als vrijwilliger voor Ichtus Vlaanderen. Ben Van Acker Ben combineert zijn passie voor Gods Woord, evangelisatie en didactiek om de Open Kringen in Vlaanderen vorm te geven (zie hoger). Hij coacht de studenten die nu al bezig zijn met Open Kringen in de verschillende Ichtusgroepen en helpt hen de Open Kringen verder uit te bouwen. Daarnaast promoot hij de Open Kringen

in de andere groepen. Ben werkt als vrijwilliger voor Ichtus Vlaanderen. Gersom Brussaard Als communicatieverantwoordelijke in Ichtus zorgde Gersom in 2009 voor de vernieuwde lay-out van het Ichtus Magazine en professioneler ogende flyers voor de activiteiten. Ook het vernieuwen van de website werd door hem aangestuurd. Gersom zal in de toekomst vooral aandacht hebben voor het uitbouwen van een communicatieplan voor Ichtus Vlaanderen. Hij is daar nu al mee bezig en kijkt hiervoor onder andere naar de aanpak van andere groepen van IFES World. Dit communicatieplan zal de werking van zowel Ichtus Vlaanderen als de afzonderlijke groepen zeker ten goede komen. Gersom werkt als vrijwilliger voor Ichtus Vlaanderen.

Bestuur

Wakker Netwerk

Het bestuur van Ichtus Vlaanderen bestond uit vier mensen: Micheline Van Der Mosen, Wilma Jeuris, Jan Moreels en Nele Beutels. In 2010 eindigt het mandaat van Nele en ze wenst dit niet te verlengen. Stefan Wittocx zal het team vervoegen. Hij zal penningmeester van Ichtus Vlaanderen worden.

Het team van Wakker Netwerk is verantwoordelijk voor het organiseren van de afgestudeerdenwerking van Ichtus. Het team bestaat uit vier mensen: Jeroen Dondorp, Naomi Apers, Janneke Verduijn en Benno Geertsma.

Het bestuur begeleidt de medewerkers. Dit doet ze door het regelen van de financiële zaken en het nadenken over fondswerving. Verder wordt Tom begeleid door het bestuur en houden de bestuursleden de koers die Ichtus Vlaanderen vaart nauwgezet in het oog. Ze ondersteunen de hernieuwde aandacht voor evangelisatie bij Ichtus Vlaanderen, bijvoorbeeld door het vrijmaken van financiën om Job aan te nemen.

In mei werd een weekend georganiseerd. Er was helaas een beperkt bezoekersaantal. De aanwezigen stelden het programma wel erg prijs. Het thema “Navolging—Wie zijn je voorbeelden?” stimuleerde de aanwezigen tot nadenken over hun rol als christen in de samenleving. Wakker Netwerk is daarnaast vooral aan het nadenken over haar visie en precieze taak. Verder wil ze haar communicatie verbeteren en de werking uitbouwen. Ook de nauwere samenwerking met Ichtus Vlaanderen staat op het programma in de komende tijd.

Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

6


Netwerking Ichtus Vlaanderen is bezig met het uitbouwen en verstevigen van haar netwerken. Dit gebeurt op verschillende vlakken. Database

Fondsenwerving

De sleutel tot efficiënt netwerken is een goede database. Het uitbouwen van die database verloopt echter niet vanzelfsprekend. In het komende jaar zal nagedacht worden hoe de database het meest efficiënt kan worden opgebouwd.

Ichtus Vlaanderen is volledig afhankelijk van giften van kerken en individuele gevers. Daarom neemt fondsenwerving een aanzienlijk deel van de tijd in. Met de fondsen worden de betaalde medewerkers (Tom en Job) betaald, maar ook de werkingskosten (kantooruitgaven en onkosten medewerkers). Naast het aanspreken van kerken en oud-Ichtianen, ging Tom eind 2009 naar de Verenigde Staten in de hoop daar fondsen te werven, maar ook gebedspartners te vinden. Dit deed hij samen met zijn collega van IFES Nederland. Hoewel de fondsen van Ichtus Vlaanderen gegroeid zijn in het voorbije jaar, zijn nog meer fondsen nodig om de huidige werking van Ichtus Vlaanderen te verzekeren. Ook u kunt hierin bijdragen door Ichtus Vlaanderen te (blijven) ondersteunen en onze werking te promoten in uw kerk en uw kennissenkring.

Ichtus Magazine Het magazine van Ichtus heeft een grote evolutie doorgemaakt. Zowel de lay-out als de inhoud heeft een opknapbeurt gekregen. Dit was slechts mogelijk door de sterke redactie. Vanaf 2010 wordt die redactie niet meer geleid door Jan D’Joos, maar door Wouter Van Hoof. Het Ichtus Magazine blijft een van de meest duidelijke uithangborden voor Ichtus Vlaanderen. De nieuwe lay-out van Ichtus Magazine

Studenten en IFES Deze zomer stuurden we een studente naar de Student Leader Formación in Polen. Een dergelijke internationale ervaring verruimt de visie van de studenten en motiveert hen voor hun taak binnen Ichtus, maar ook voor de taken die ze later in hun job en de kerk uitoefenen. We hopen die internationale contacten voor studenten verder uit te bouwen. Relaties met IFES Public Relations Niet alleen het Ichtus Magazine, maar ook de website heeft een nieuwe lay-out en een nieuwe inhoud gekregen. Deze vernieuwde pr-middelen passen binnen het algemene communicatieplan waarvoor Gersom een geraamte heeft uitgewerkt. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebouwd om de werking en de visie van Ichtus Vlaanderen te ondersteunen. Er wordt ook verder gezocht naar goede gelegenheden om Ichtus bekend te maken op conferenties en evenementen binnen christelijk Vlaanderen.

In ons eigen land worden de relaties met de GBU versterkt door een intensiever contact en een betere samenwerking. Zo organiseerden we begin 2010 een weekend samen met onze Franstalige collega’s en studenten. Ook de banden met IFES Nederland werden versterkt in 2009. Dit onder andere door de fondsenwerving in de Verenigde Staten, de samenwerking rond het Marcusproject, de aanwezigheid op conferenties van IFES Nederland (Toerustingsconferentie, Kringleidersinstructieconferentie en Live It!). Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

7


Daarnaast zijn er ook andere internationale contacten geweest met IFES. Zo is Tom naar de ontmoeting voor Europese algemeen secretarissen geweest, Gersom naar het netwerk voor pr-verantwoordelijken, Sem naar de Student Leadership Formación en Wouter en Rudina naar Bible & Culture. In 2010 zal Sem deelnemen aan een netwerk rond environmental mapping en Job aan een netwerk voor evangelisatietrainers. Gebed Momenteel staan er meer dan 55 mensen op de Nederlandstalige gebedslijst en zo’n 40-tal op de Engelstalige. De hoop is dat beide lijsten zullen groeien, want de ondersteuning in gebed is essentieel voor de werking van Ichtus.

de noden die studenten en afgestudeerden in hun middens hebben. Organisaties De medewerkers van Ichtus worden geregeld gevraagd om samen te werken met andere organisaties. Daarnaast zoeken we ook zelf actief contact met organisaties. Dit zorgt enerzijds voor naambekendheid, maar ook voor verrijking van onze werking. In het voorbije jaar werd vruchtbaar samengewerkt met de volgende organisaties: Beachpraise, Breeze, EJV, 2026 en Protestantse Solidariteit. Inschrijven op de website

Kerken Hoewel Ichtus de kerk wil dienen, willen we kerken ook bewust maken van hun rol in wat wij doen voor het bereiken en discipelen van studenten. Verder willen we nadenken over

Ichtus ondersteunen

Ichtus Vlaanderen kan niet werken zonder de steun van vele mensen. Ook u kunt Ichtus op verschillende manieren ondersteunen.  U kunt zich opgeven voor de maandelijkse gebedsbrief. Dat kan door u in te schrijven op de rechterzijbalk op www.ichtus.be. Gebed is een essentiële basis voor het werk dat Ichtus doet.  U kunt zich opgeven om Ichtus Magazine te ontvangen. Daardoor blijft u op de hoogte van de dingen die spelen in onze werking. Geef daarvoor uw adresgegevens op bij Tom De Craene (tom@ichtus.be).  U kunt Ichtus financieel ondersteunen op het rekeningnummer 230-0088770-35. (Indien u een specifieke medewerker wilt steunen, vermeldt u dat er best bij. Bijv. “steun sem thomas”.)

Ichtus Vlaanderen – Jaarverslag 2009

8

Jaarverslag 2009  

Jaarverslag 2009 - © Ichtus Vlaanderen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you