Page 1

LES PUBLICACIONS DE LA DELEGACIÓ DE LA GARROTXA DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL Monografies de Patrimoni Natural de la Garrotxa

Les libèl·lules de la Garrotxa Lockwood, M. i Oliver, X. Delegació de la Garrotxa de la ICHN Olot. 85 pp. 2007

Les orquídies de la Garrotxa Béjar, X. et al. Delegació de la Garrotxa de la ICHN Olot. 180 pp. 2008

Annals de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN

I Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa. Annals, 1 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 59 pp. 2006

II Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa. Annals, 2 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 70 pp. 2007

Catàlegs de Patromoni Natural de la Garrotxa

Fauna vertebrada de la Gtx Álvarez, C. et al. Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 46 pp. 2008

III Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa. Annals, 3 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 85 pp. 2008

Collurio, novetats de fauna vertebrada de la Garrotxa

Flora vascular de la Gtx Oliver, X. i Font, J. Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 163 pp. 2008

Novetats 2007. Número 1 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 43 pp. 2009


Lithodora, novetats botàniques de la Garrotxa

Novetats 2006. Número 1 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 59 pp. 2007

Notícies de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Novetats 2007. Número 2 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 27 pp. 2008

Número 1 (maig 2007) Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 20 pp. 2007

Memòries d’activitats de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Memòria any 2005

Memòria any 2006

Memòria any 2007

Memòria any 2008

Properes publicacions

Quera, novetats geològiques de la Garrotxa Número 1 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 2010

Lithodora, novetats botàniques de la Garrotxa Número 3 Diversos autors Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 2010

Plantes de la Garrotxa Oliver, X. Delegació de la Gtx de la ICHN Olot. 2010

Publicacions de la Delegació de la Garrotxa  
Publicacions de la Delegació de la Garrotxa  

Llista de publicacions de la delegació de la Garrotxa de la ICHN

Advertisement