Page 1

PROJECTE PAPALLONES DIÜRNES DE LA GARROTXA

Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

PAPILIONIDAE PIERIDAE LYCAENIDAE RIODINIDAE LIBYTHEIDAE NYMPHALIDAE HESPERIIDAE


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

TRES SUBGRUPS A – Gèneres Pyrgus i Spialia– blanques i negres B – Les daurades C- Gèneres Carcharodus i Erynnis


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

A. Les Pyrgus/Spialia „ „ „ „

Com a mínim 7 espècies a Catalunya La Garrotxa. NO SEMPRE ES PODEN SEPARAR A SIMPLE VISTA!!!!! Cal examinar la genitalia dels mascles per assegurar la determinació. A simple vista només 2 són relativament fàcils d’identificar-se


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

1. Pyrgus sps. vs Spialia sertorius

S. sertorius és molt petita, comuna a prats, i té línia regular de petits punts per tot el marge del superior de les ales. Les Pyrgus sps. no la té.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

„ „

„

No es pot separar les Pyrgus sps. a simple vista, ni per sobre ni per sota (per molt que les guies diguin que sí). És un grup d’espècies comunes que s’alimenten sobretot de Potentilla sps. o Helianthemum sps., i per tant volen típicament als prats. Són petites i tenen un vol molt ràpid i característic.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

L’única Pyrgus de la Garrotxa identificable és P. carthami, amb un marge blanc continu al revés.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

B. Les daurades petites – Thymelicus lineola, T. sylvestris i T. acteon

Esquerra: T. lineola de prats de muntanya; Dreta: T. sylvestris de prats una mica tot arreu.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

Thymelicus acteon és més fosca que les altres dues. És molt més de prats mediterranis i per tant és rara i considerada com a una espècie SPEC2. Les femelles, sobretot, tenen un mig arc de puntets a l’ala anterior.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

3. Les daurades grans

Esquerra: Hesperia comma amb puntets blancs; Dreta: Ochlodes venata amb punts color groc/carbassa i molt menys marcats. H. comma és de prats calcaris a l’estiu; O. venata és més general i vola en una generació de primavera i de l’estiu.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

C. Carcharodus sps.

Esquerra: C. alceae, no rara i vola als llocs ruderals amb Malva sps. Dreta: C. lavatherae, molt més pàl·lida i rara. Vola a llocs secs calcaris.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

Carcharodus floccifera

C. floccifera és més gran i molt lligada a prats molt florits.


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

Erynnis tagis

Petita, fosca i de prats florits; s’alimenta de Leguminoseae


Projecte Papallones – Delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural Natural

GRÀCIES

Papallones: Hesperidae  
Papallones: Hesperidae  

Projecte de papallones diürnes. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural.