Page 1

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2010 Consell Directiu (1 de gener a 31 de desembre de 2010)

Presidència: Secretaria: Tresoreria: Vocals:

Nombre de socis de la Delegació: Tomàs Admetlla i Salvatella Jordi Artola i Casacuberta Xavier Béjar i Domingo Belinda Bellis Sònia Bofarull i Serrat Elisabeth Cobo Rodríguez Ferran Bravo i Querol Irene Camós i Plana Miquel Campos i Llach Carles Miguel Carbonell Rafael Carbonell i Font Antònia Caritat i Compte Francesc Córdoba Inga Drake Martin Joan Font Garcia Ruth Garcia Fernández Bernat Garrigós Castro Michael Lockwood Josep Maria Mallarach i Carrera Sílvia March Pascual Núria Melià i Llopis Jordi Nebot i Obon Xavier Oliver Martínez-Fornés Pau Ortiz Santamaria Inés Puigdevall Andreu Salvat i Saladrigas Beatriu Tenas i Torres Fran Trabalon Carricondo Diego Varga i Linde Josep Vila i Subirós David Vilasís Boix Xavier Viñas i Teixidor

Jordi Artola i Casacuberta Mike Lockwood Xavier Oliver Martínez-Fornés Xavier Béjar Domingo Jordi Nebot i Obon Fran Trabalon Carricondo (fins 16/11/2010) Lídia Salvanera i Jordà (a partir del 16/11/2010) Beth Cobo Rodríguez 32


ACTIVITATS DE LA DELEGACIÓ DE LA GARROTXA DE LA ICHN DE L’ANY 2010

23 de maig. Curset de fotografia de papallones, Sant Feliu de Pallarols, 5 assistents. A càrrec de David Vilasís. Grup a càrrec de Jordi Artola i Mike Lockwood.

-Línies Desenvolupar línies i projectes de recerca estratègiques - Potenciar un programa ampli d’activitats de recerca i divulgació - Potenciar les relacions amb entitats i administracions - Implicar més persones - Divulgar i comunicar

Ordinàries Assemblea celebrada el 16 de desembre als locals de la FES amb la participació de nou socis. Es va fer balanç de l’any 2009, es va presentar la «Memòria d’activitats de la delegació, 2009» i el programa d’actuacions de a l’any 2010 (amb 124 actuacions programades, i 5 noves proposades a l’Assemblea). Assistència a les reunions mensuals de la Junta de la ICHN a Barcelona. Reunió anual de delegacions i grups de treball de la ICHN celebrada el 6 de maig al Museu de Zoologia de Barcelona. Participació en quatre dels sis Notícies de la ICHN amb un total de 10 notícies de la delegació. Elaboració de la primera sortida naturalista per al Web de la ICHN a l’Alta Garrotxa, concretament al Bac de Grillera, a càrrec de Mike Lockwood i Josep Germain. 23 d’abril. Parada de la DG ICHN per Sant Jordi al Firal d’Olot. 1 soci nou, 8 persones interessades en participar en els grups d’estudi, punt de trobada de socis i venda de llibres. A càrrec de Jordi Artola, Elisabeth Cobo, Xavier Oliver i Fran Trabalon.

Sessions divulgatives 3 de novembre. Xerrada “Els boscos de la Garrotxa” dins del programa de les ACUGA, a la sala de l’IMPC, 70 assistents. A càrrec de l’Antònia Caritat. 14 de maig. Perú: l’eden de les aus. Xerrada amb diapositives sobre les aus de les selves de l’Equador, a càrrec de Fran Trabalon. Xerrada de presentació de l’exposició “Animals Nocturns de Tambopata. Selva peruana” d’Alba Danés, i amb l’assessorament de Jordi Artola, als locals del CEO. Coorganitzat amb el CEO. 36 assistents

20 de març. Introducció a la fotografia de plantes, a càrrec de David Vilasís. Parc Nou. 11 assistents. 11 d’abril. Sortida als altiplans de la Barroca. 12 persones. 24 d’abril. Sortida a Dosquers. 7 persones. 22 de maig. Sortida a la Tossa d’Espinau. 5 persones. 12 de juny. Coll de Malla-Les Planes d’Hostoles. 3 persones.

Sessions i sortides de grups de treball Els grups de treball són constituïts per persones que participen en un projecte de recerca, formació i divulgació dissenyat de manera que poden participar en la mesura que ho creuen oportú i possible pel seu temps de dedicació i nivell de coneixements, amb el suport dels coordinadors de grup i dels recursos existents (formació en sessions i sortides, informació a la pàgina web, fòrum...). El grup es marca projectes, sovint l’edició d’una monografia del grup. Grup Orchis d’estudi de les orquídies

9 d’abril. Presentació de la campanya d’orquídies 2010. Casal dels Volcans. 5 assistents. 9 de maig. Sortida a la serra de Vivers. 4 assistents.

18 i 19 de desembre. “XI Seminari de Gestió ambiental de la ICHN: Patrimoni natural i propostes per a una gestió sostenible de les capçaleres del Ter i del Freser”. Una comunicació sobre flora. Ripoll. A càrrec de Xavier Oliver. Sortida botànica a Dosquers (fotografia Jaume Vaquer)

El grup ha elaborat la guia divulgativa “Plantes de la Garrotxa” del projecte “Coneixem el que trepitgem?”, editada el 2010. Coordinador del Grup de treball: Xavier Oliver. Grup d’estudi dels ortòpters

21 de maig. Sortida a Sant Jaume de Llierca. 2 assistents.

8 maig. Sortida a la vall d’en Bas (Bassa Gran d’en Bas).

22 de maig. Sortida a Lliurona i Tossa d’Espinau. 5 assistents. Es van cobrir dos quadrats de 5x5 km amb molt poques dades.

19 de juliol. Sortida a La Pinya (la Vall d’en Bas)

Grup d’estudi de papallones diürnes 5 de març. Planificació de l’any 2010, a la FES, 8 assistents. 16 d’abril. Sessió de reconeixement, a la FES, 8 assistents. 17 d’abril. Sortida a El Sallent de Santa Pau, 12 assistents. A la sortida es va observar un exemplar d’Araschnia levana a una nova quadrícula, a més de alguns dels primers licènids de l’any (Glaucopsyche melanops, G. alexis i Polyommatus bellargus). 7 de maig. Sessió de reconeixement a la FES, 5 assistents. 8 de maig. Sortida a la Riera d’Oix, 8 assistents. Una vintena d’espècies registrades, incloent-hi Zerynthia rumina amb les seves larves alimentant-se de la planta Aristolochia pistolochia.

7-9 de juny. “II Jornades de Conservació de Plantes”. Participació amb dues comunicacions i un pòster: 1. Metodologia en la priorització qualitativa de tàxons amenaçats en tres sectors de Catalunya (Garrotxa, Ripollès i Segarra-Garrigues) de Pere Casals, Anna Isabel Rios i Xavier Oliver; 2. La concertació dels agents com a estratègia de conservació de Silaum silaus a Catalunya, de Beatriu Tenas, Xavier Oliver i Josep Maria Dacosta, i 3. Priorització de tàxons segons el Programa de seguiment i conservació de Flora amenaçada del Ripollès de Beatriu Tenas i Xavier Oliver. Celebrat a l’Institut Botànic de Barcelona. 7-9 de juliol. “Col·loqui Internacional de Botànica pirenaico-cantàbrica”. Participació amb una comunicació i un pòster: 1. Noves dades sobre les poblacions catalanes d’Allium pyrenaicum (Joan Font, Albert Colom, Cristina Gifre i Xavier Oliver) i 2. Seguiment i conservació de flora vascular amenaçada del Ripollès (Beatriu Tenas i Xavier Oliver). Celebrat a Ordino (Andorra).

24 de novembre. Conferència “Fauna de la Garrotxa”, celebrada a l’Hospital d’Olot. 24 assistents. Coorganitzada amb l’HDSJO. A càrrec d’en Xavier Oliver.

Grup de treball a càrrec d’en Xavier Béjar.

Parada de Sant Jordi de la delegació (fotografia Xavier Oliver)

Grup de flora vascular

13 de maig. “Projectes de recerca participatius de la delegació de la Garrotxa de la ICHN”. Dins de la Jornada “El valor dels projectes de voluntariat en el coneixement i la gestió de la biodiversitat”, organitzat per la ICHN i el Museu de Zoologia. MZB, Barcelona. A càrrec de Xavier Oliver.

5 de setembre. Sortida a Mas Garganta (la Vall d’en Bas) Coordinador del Grup de treball: Rafael Carbonell.

Activitats formatives 11 de maig. «Conservació i gestió de flora i hàbitats a la Garrotxa». Sortida pràctica a la Garrotxa del Màster “Conservació i gestió de flora i hàbitats” organitzat per la UB. A càrrec d’en Xavier Oliver. 12 assistents.

Sessions científiques, seminaris, jornades 27 de febrer. “IV Seminari del Patrimoni Natural de la Garrotxa”. 16 comunicacions de diversos projectes de recerca desenvolupats a la Garrotxa en els últims anys. Els articles científics de les comunicacions són als Annals de la DG ICHN, 4, publicats i consultables al Web de l’entitat. Celebrat als locals de l’IMPC (Olot) amb l’assistència de 72 persones.

Altres 11 de març. Reunió tècnica sobre el Pla Especial de l’Alta Garrotxa. Presentació per part del CAG del procés de redacció del Pla Especial de l’Alta Garrotxa, debat i aportació d’informació. FES. 8 assistents.

Recerca Briòfits «Seguiment i conservació de briòfits amenaçats» L’any 2010 es va iniciar el programa de seguiment dels briòfits amenaçats presents a la Garrotxa: retrobament, cartografia i dimensió dels rodals de Mannia fragans (única localitat de la península Ibèrica), d’Oedipodiella australis (una de les quatre localitats catalanes) i d’Amblystegium tenax (semblaria la única localitat catalana coneguda actualment). Elaborat per Montse Brugués, Rosa Maria Cros, Elena Ruiz i Xavier Oliver.

«Fongs, líquens i briòfits que requereixen mesures de conservació a Catalunya» Elaboració de les fitxes d’alguns briòfits d’aquest catàleg presents a la Garrotxa. Coordinat per la ICHN i UAB.

«Fitxes del Libro Rojo de los Briòfitos de España» Elaboració d’algunes de les fitxes d’aquest llibre d’espècies presents a la Garrotxa. Coordinat per SEB i UAB.


Flora vascular «Catàleg i atles de flora vascular de la Garrotxa»

«Tipificació de l’hàbitat de l’endemisme Polygala vayredae»

Flora invasora «Cartografia digital i eradicació de flora invasora»

L’any 2010 es van realitzar prospeccions per una banda actualitzar el catàleg de flora vascular de la Garrotxa, i per altra completar l’atles 5x5 km de la comarca. Enguany s’han detectat 20 espècies noves, s’han retrobat 12 tàxons d’interès i 11 persones han aportat dades (Grup de Flora).

Tipificació de l’hàbitat forestal idoni de Polygala vayredae, endemisme de l’Alta Garrotxa, amb l’objectiu de proporcionar dades per a la seva conservació. En els últims anys s’han perdut diverses localitats per tancament de la vegetació. Projecte previst de finalitzar el 2011. A càrrec de Pere Casals, Silvia Castro (UA), Xavier Oliver i Anna Isabel Ríos. Coorganitzat amb la FES i amb un ajut econòmic del DIUE.

Catàleg de flora vascular del Ripollès»

«Millora d’hàbitat de la població de Silaum silaus»

«Mapa de flora invasora de la Garrotxa»

Realització de prospeccions per completar el catàleg de flora vascular del Ripollès, que es pretèn editar l’any 2011. S’han detectat 32 espècies noves per a la comarca.

Enguany es va elaborar i executar el projecte de millora de la finca dels Plans de Bonaire (Ripollès) per incrementar la superfície i millorar l’hàbitat de la única localitat catalana de Silaum silaus. Coorganitzat amb FGVR, AC, CEIRN, DG i SSTT de Gi (DMAH). A càrrec de Beatriu Tenas i Xavier Oliver.

L’any 2010 es van mostrejar 10 de les 100 parcel·les del mapa de plantes invasores iniciat el 2007, amb l’objectiu de fer un seguiment en el temps. En cada punt i per a cada ambient present en un radi de 300 m del punt central, s’han localitzat totes les plantes al·lòctones i la seva abundància i distribució.

Coordinat per Xavier Oliver.

Orquídies «Atles d’orquídies de la Garrotxa» Enguany s’ha trobat Orchis pallens (Joan Canals), nova per a la comarca, i el nostre catàleg ja té 53 orquídies. Es va completant el coneixement de la distribució de les orquídies, especialment Barlia robertiana, Ophrys fusca, Neottia nidus-avis, Epipactis muelleri, E. microphylla, E. kleinii i E. helleborine, de les quals s’han registrat moltes quadrícules 5x5 kmnoves. En la campanya del 2010 han participat 10 persones. Coordina Xavier Béjar.

«Col·laboració en el Llibre Vermell de flora vascular de Catalunya» S’ha recollit dades de diferents tàxons de la Garrotxa i el Ripollès per al Llibre vermell de la flora vascular de Catalunya. «Mapa potencial de distribució d’Allium pyrenaicum» Participació en aquest projecte amb la UG en la que s’ha elaborat un mapa de distribució potencial d’aquest endemisme atenent diferents variables (orientació, substrat, altitud, hàbitat....) en base a la cartografia 1:5.000 del tàxon als Pirineus catalans. A càrrec d’en Joan Font Garcia, Albert Colom i Xavier Oliver.

Flora amenaçada

Comunitats vegetals «Cartografia i tipificació de prats de dall de la Garrotxa» Es va continuar treballant en la tipificació i cartografia 1:5.000 dels prats de dall (Arrhenatherion elatioris) de la comarca, amb 8 polígons nous. Desenvolupat per Xavier Oliver i previst d’acabar el 2011. Han participat Marc Mudarra i Lluís Bosch, dins del conveni de col·laboració de formació en pràctiques signat entre l’ECFCX i la DG ICHN. «Cartografia i tipificació de prats d’anuals de la Garrotxa» L’any 2010 es va iniciar la cartografia i tipificació dels prats d’anuals (Festudo-Sedetalia, Thero-Brachypodion) de la comarca. S’han detectat, cartografiat i aixecat inventaris fitosociològics de 63 polígons. Desenvolupat per Xavier Oliver, està previst que s’acabi l’any 2013.

«Seguiment i conservació de flora vascular amenaçada» Es va realitzar cartografia i/o seguiment de 26 tàxons de la Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà (Aegopodium podagraria, Allium pyrenaicum, Arenaria marschlinsii, Caltha palustris, Carpesium cernuum, Cheilanthes maderensis, Corydalis solida, Delphinium elatum, Dryopteris dilatata, D. remota, Fragaria viridis, Himantoglossum hircinum, Lithodora oleifolia, Maianthemum bifolium, Narcissus moleroi, Orchis conica, Orobanche reticulata, O. purpurea, Peucedanum schottii, Phyteuma globulariifolium, Polygala vayredae, Pyrola chlorantha, Scorzonera humilis, Serapias vomeracea, Silaum silaus, Woodsia alpina) . Amb la participació de Pere Aymerich, Pere Casals, Josep Maria Dacosta, Joan Font, Moisès Guardiola, Maria Guirado, Pere Ignasi Isern, Anna Isabel Rios, Beatriu Tenas i del CEIRN, CTFC, DG, FES, FGV, UA, UAB, UB, UdG i JBB. Línia coordinada per Xavier Oliver.

Invertebrats «Campanya entomològica del Cabrerès» Determinació de material recol·lectat l’any 2009, en la campanya realitzada en memòria de l’expedició entomològica de Longí Navas i Ascensi Codina al Cabrerès. Col·labora el MZB. Coordinat per Jordi Artola i Jordi Nebot.

Lepidòpters

«Llista Vermella de la flora vascular de la Garrotxa, 2009» La Llista vermella elaborada el 2005 s’ha revisat amb les dades recollides en el període 2005-2009 d’acord amb el criteri de la UICN de revisar-les cada quatre anys. «Programa de seguiment i conservació de la flora vascular amenaçada del Ripollès» Elaboració del Programa de Seguiment i Conservació de flora vascular amenaçada del Ripollès: priorització d’actuacions de recerca i conservació (296 actuacions sobre 41 tàxons). A càrrec de Beatriu Tenas i Xavier Oliver, i el CEINR i el CER.

L’any 2010 només es va elaborar cartografia digital d’algunes localitats d’uns pocs tàxons invasors (Erigeron karsvinkianus, Ambrosia artemisifolia, Paspalum saurae) i l’eradicació només es va efectuar sobre Ambrosia artemisifolia i Erigeron karsvinkianus.

El 2010 es va incorporar una altra persona, ara ja són quatre a la Garrotxa, a realitzar transsectes CBMS. El transsecte és a Sant Feliu de Pallarols en una zona d’alzinar, bosc mixt, prat, bosquina i bosc de ribera. La quantitat i la riquesa específica detectades en el 2010 eren excepcionals.

Odonats «Tipificació de comunitats d’odonats a la Garrotxa» Tipificació de les comunitats d’odonats a la Garrotxa per hàbitats. Projecte iniciat l’any 2006 i previst d’acabar el 2011. A càrrec de Mike Lockwood i Xavier Oliver. «Participació en l’atles d’odonats de Catalunya» Bernat Garrigós, Mike Lockwood i Xavier Oliver participen en el treball de camp i l’elaboració de l’atles d’odonats de Catalunya, projecte d’Oxygastra, amb el suport de l’IEC i la ICHN. L’atles està previst que s’acabi l’any 2012. «Participació en el projecte Odonats Bioindicadors de Catalunya» El 2010 es va continuar amb aquest seguiment, coordinat per Oxygastra, i que a la Garrotxa té dues estacions. El seguiment és a càrrec de Xavier Oliver.

Ortòpters

«Papallones diürnes de la Garrotxa»

«Ortòpters de la Garrotxa»

Mike Lockwood i Jordi Artola són els responsables del projecte de recerca sobre papallones diürnes de la Garrotxa. En aquest projecte, amb la participació del Grup de Treball de papallones format per 30 persones, s’elabora el catàleg d’espècies, l’atles 5x5 km de la comarca i la caracterització per hàbitats. Projecte que és previst acabar l’any 2011.

Amb la participació del Grup de treball d’ortòpters format per 6 persones, s’elabora el catàleg d’espècies i l’atles 10x10 km de la comarca per la monografia que s’acabarà l’any 2012. Durant el 2010 es va assolir un llistat de 81 espècies per a la comarca i àrees veïnes. Coordinat per Rafael Carbonell.

«Seguiment de papallones diürnes (CBMS) de la Garrotxa»

Fragaria viridis (fotografia Xavier Oliver)

Antocharis cardamines (fotografia Mike Lockwood)

Mike Lockwood i Rafael Carbonell són els responsables de dos itineraris del CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme) a la Garrotxa, que permeten fer un seguiment i poder avaluar els canvis que es produeixen en les poblacions de papallones diürnes. El CBMS és un projecte coordinat pel MGCN amb el suport del DMAH i el CAG.

Ocells «Seguiment de l’escorxador a l’Alta Garrotxa» S’ha dut a terme el cinquè any de seguiment de l’escorxador (Lanius collurio) a l’Alta Garrotxa. Participen Maria Bertran, Ruth Garcia, i el responsable del projecte Fran Trabalon.


Projectes divulgatius «Coneixem el que trepitgem?» Projecte divulgatiu per diferents públics (naturalistes, afeccionats, públic en general i famílies) amb recursos per poder conèixer el patrimoni natural de la comarca. Coordinat amb l’ET i la FES. Responsables: X. Oliver i Ll. Planagumà. S’ha editat el llibre Plantes de la Garrotxa (Xavier Oliver i Xavier Viñas) i es va treballar en la guia d’excursiones naturalistes (Mike Lockwood i Xavier Oliver).

Pàgina web Enguany el web de la delegació ha incrementat substancialment el nombre de documents, però no s’ha pogut fer la reestructuració necessària per poder millorar l’accés a la documentació. «Llista de distribució dels socis de la DG ICHN» S’ha creat la llista de distribució de socis de la delegació per millorar la comunicació. A càrrec de Rafael Carbonell.

Documentació generada L’any 2010 s’han generat 20 documents nous, 19 consultables al web i 13 publicats (3 amb el suport econòmic de la Diputació de Girona).

Plantes de la Garrotxa. Guies divulgatives de natura, 1. DG ICHN. Autors Xavier Oliver i Xavier Viñas.

«Col·laboració en la remodelació de l’exposició del Museu dels Volcans» S’ha aportat informació i material en la remodelació de la part expositiva dels ecosistemes del Museu dels Volcans, de l’AO.

Col·laboracions amb entitats Des de la DG ICHN s’ha aportat informació, s’ha assessorat i s’ha donat suport a diferents projectes d’entitats: AC, CAG, CEIRN, DG, DMAH, FGVR, MV, PNZVG, UAB, UB, UdG, i s’ha estat present en la Junta del PNZVG (Josep Maria Mallarach) i el Consell Consultiu de Cooperació del CAG (Miquel Campos).

Bertran, M.; Trabalon, F. & Vidal, G. 2010. Densitat d’escorxador (Lanius collurio) a l’Alta Garrotxa: efectes dels impactes en l’hàbitat. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 101-106*. Carbonell, R. 2010. Fenologia dels grills (Gryllus, Insecta: Orthoptera) al nord-est de Catalunya. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 93-100*. Garcia, R. & Trabalon, F. 2000. Seguiment de rapinyaires en migració postnupcial al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (2003-2008). Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 107-112*. Grup Orchis, 2010. Catàleg d’orquídies de la Garrotxa (actualitzat). Inèdit*. ICHN, DELEGACIÓ DE LA GARROTXA, 2010: - Programa d’actuacions, 2010 (resum) DG ICHN. Inèdit*. - Memòria d’activitats de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, any 2009*. - Lithodora, Novetats Botàniques de la Garrotxa, 2009*. - Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4*. Oliver, X. 2010: - Conservació i gestió de flora i hàbitats a la Garrotxa. Dossier de la sortida a la Garrotxa del Màster de Conservació i gestió de flora i hàbitats organitzat per la UB. Inèdit*. - Llista Vermella de la flora vascular de la Garrotxa, 2009. Inèdit*. Oliver, X. & Béjar, X. 2010. Cartografia 1:5.000 i tipificació dels boscos higròfils amb roure pènol (Isopyro-Quercetum roboris R. Tx. et Diem. 1936) de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 59-70*. Oliver, X. & Font Garcia, J. 2010. Catàleg de flora vascular de la Garrotxa. Catàlegs de Patrimoni Natural, 1 (actualitzat). Inèdit*. Oliver, X.; Colom, A.; Gifre, M.C.; Del Hoyo, A. & Font Garcia, J. 2010. Noves dades sobre les poblacions catalanaes d’Allium pyrenaicum Costa et Vayr. (Alliaceae) i propostes de conservació. IX Col·loqui Internacional de Botànica pirenaicocantàbrica, 29. Ordino, 7-9 de juliol de 2010. Jover, M. & Oliver, X. 2010. Catàleg dels briòfits de la Garrotxa. Inèdit*. Oliver, X.; Ríos, A.I. & Casals, P. 2010. Metodologia en la priorització qualitativa de tàxons amenaçats en tres sectors de Catalunya (Garrotxa, Ripollès i sector Segarra-Garrigues). II Jornades Catalanes de Conservació de Flora: 63. Barcelona, 7-9 de juny de 2010.

Oliver, X. & Viñas, X. 2010. Plantes de la Garrotxa. Guies divulgatives de natura, 1*.

Sigles d’entitats

Oliver, X.; Béjar, X.; Lockwood, M.;Drake, I.; Vilasís, D.; Cos, I.; Font García, J.; Guardiola, M.; Markchoo, Ch.; Miguel Carbonell, C.; Baucells, J.; Willett,T.; Berga, S.; Cros, R.; Guitart, E.; Nadal, D.; Pontacq, J.; Trabalon, F. & Pou, R. 2010. Noves dades de flora vascular de la Garrotxa, 2009. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 71-78*. Tenas, B. & Oliver, X. 2010. La concertació dels agents com a estratègia de conservació de Silaum silaus a Catalunya. II Jornades Catalanes de Conservació de Flora: 65. Barcelona, 7-9 de juny de 2010. Tenas, B. & Oliver, X. 2010. Priorització de tàxons segons el Programa de seguiment i conservació de flora del Ripollès. II Jornades Catalanes de Conservació de Flora: 70. Barcelona, 7-9 de juny de 2010.

AC Ajuntament de Camprodon ACUGA Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa AO Ajuntament d’Olot CAG Consorci per a la Protecció de l’Alta Garrotxa CEINR Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès CER Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès CEO Centre Excursionista d’Olot CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya DG Diputació de Girona DG ICHN Delegació de la Garrotxa de la ICHN DMAH Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya DIUE Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya. ECFCX Escola de Capacitació Forestal can Xifra (Santa Coloma de Farnés), Generalitat de Catalunya. ET Escola del territori FES Fundació d’Estudis Superiors, AO FGVR Fundació Germans Vila Riera HDSJO Hospital de Dia de Sant Jaume d’Olot ICHN Institució Catalana d’Història Natural IMPC Institut de Promoció de la Ciutat d’Olot, AO IEC Institut d’Estudis Catalans MGCN Museu de Granollers-Ciències Naturals MV Museu dels Volcans, AO MZB Museu de Zoologia de Barcelona OXYGASTRA Grup d’estudi dels Odonats PNZVG Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa SEB Sociedad Española de Briología SSTT de Gi (DMAH) Serveis Territorials de Girona (DMAH) UA Universitat d’Aveiro UAB Universitat Autònoma de Barcelona UB Universitat de Barcelona UdG Universitat de Girona

Tenas, B. & Oliver, X. 2010. Seguiment i conservació de flora vascular del Ripollès. IX Col·loqui Internacional de Botànica pirenaico-cantàbrica, 32. Ordino, 7-9 de juliol de 2010. * Documentació publicada o inèdita consultable en el Web.

Catàlegs Dels nou catàlegs de la DG ICHN, s’ha treballat en cinc:

Briòfits: Jover, M. & Oliver, X. 2010.«El Catàleg de briòfits de la Garrotxa, 2009»Inèdit*. (1ª edició 2006) Flora vascular de la Garrotxa: Oliver, X & Font, J. 2010.«El Catàleg de la flora vascular de la Garrotxa, 2010» Catàlegs de patrimoni natural, 1. Inèdit*. (1ª edició 2007). Editat el 2009. Flora vascular al·lòctona: Oliver, 2010.«El Catàleg de la flora vascular al·lòctona de la Garrotxa, 2010» Inèdit*. (1ª edició 2006). Orquídies: Grup Orchis, 2010. «Catàleg d’orquídies de la Garrotxa, 2010»Inèdit*. (1ª edició 2008). Papallones diürnes: Lockwood, M. & Artola, J. 2010. «Catàleg de papallones diürnes de la Garrotxa, 2010» Inèdit*.(1ª edició 2008).

Valoració L’any 2010, amb una disminució força important del pressupost, la delegació ha incrementat de manera important el número global d’actuacions i ha augmentat lleugerament el nombre de socis, de responsables d’organització (important per què permet crèixer la capacitat de l’entitat), i també la recerca (número de línies i projectes) i el nombre d’articles en revistes.i el nombre d’assistents a activitats. S’ha mantingut els nivells d’activitats (nombre i dies), de publicacions, d’actuacions de conservació i d’entitats amb que s’ha col·laborat. Per contra, ha disminuït el nombre de documents generats i de catàlegs en què s’ha treballat.


Indicadors de seguiment de l’activitat de la delegació de la Garrotxa de la ICHN (2005-2010)

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

C. Fontanella, 3; 17800 Olot - Tel.: 933 248 582 - Fax: 932 701 180 - A/e: garrotxa.ichn@iec.cat - A/I: http://ichngarrotxa.iec.cat/ichngarrotxa/index.php

Memòria DGICHN 2010  
Memòria DGICHN 2010  

Delegació de la Garrotxa de la ICHN, memòria d'activitats 2010