Page 1


La diversitat liquènica de les fagedes de la Garrotxa, apunts a llur qualitat ambiental  
La diversitat liquènica de les fagedes de la Garrotxa, apunts a llur qualitat ambiental  

VI Seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa. Febrer 2012. Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Advertisement