Page 1

Temporada 2011

Núm 9. 7/10/2011

A la sessió a l'aula del passat setembre, consultant diferents guies de papallones i d'altres grups, vàrem anotar alguns conceptes que haurien de ser presents a cada fitxa d'espècie de la guia de papallones diürnes de la Garrotxa.

Exemple de fitxa d'espècie

pàg 1 de 2


Temporada 2011

Núm 9. 7/10/2011

El passat 23 de setembre vam fer la reunió de final de temporada 2010. De cara a l'edició de la guia de papallones diürnes de la Garrotxa el 2013, la planificació de les tasques a realitzar és: Tardor 2011 Base de dades

Començar a escriure les primeres (els que vulguin)

Altres textos Fotos

Preparar primers mapes amb "núvol de punts" Anar fent (els Anar fent (els Anar fent que vulguin) que vulguin)

Anar fent (els que vulguin) Preparar llista d'espècies amb fotos i de les que falten fotos

Anar fent (els Anar fent que vulguin) Anar fent les Anar fent les fotos falten que falten

Tapar forats de cobertura

Col·leccions Revisió i buidatge Bibliografia Incorporació de dades bibliogràfiques Gràfiques

Tardor 2012

Hivern 12-13

Passar totes les dades i tancar la bbdd

Feina de camp

Maquetació

Estiu 2012

Passar totes les dades i preparar base de dades per poder fer els primers mapes

Mapes

Fitxes

Hivern 2011- Primavera 2012 2012

Revisió i buidatge Incorporació de dades bibliogràfique

Preparar mapes un cop tancada la bbdd Acabar de fer fitxes (els que vulguin)

Tapar forats Tapar de cobertura forats de cobertura Revisió i buidatge

Prepararles ja tancada la bbdd

Un cop acabades fitxes

Data límit per passar la base de dades de cites: 1 de desembre de 2011

pàg 2 de 2

Butlletí nº9 Projecte papallones  

Projecte papallones diürnes de la Garrotxa. ICHN

Butlletí nº9 Projecte papallones  

Projecte papallones diürnes de la Garrotxa. ICHN

Advertisement