Page 1


Aproximació a les característiques geoclimàtiques de les fagedes de baixa altitud de la Garrotxa  

IV Seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa. Febrer 2010. Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Aproximació a les característiques geoclimàtiques de les fagedes de baixa altitud de la Garrotxa  

IV Seminari sobre patrimoni natural de la Garrotxa. Febrer 2010. Delegació de la Garrotxa de la ICHN

Advertisement