Issuu on Google+

(Kung paano bini-bitch ng puno ang 4 out of 5 sa atin)


gessaBBBBBBBBB