Page 1


Iñaki Cerrajería


Colabora

Exposición / Erakusketa Economías del deseo. 2004– 2007 Autor / Egilea: Iñaki Cerrajería Producción / Ekoizpena: Montehermoso. Centro Cultural. Vitoria Gasteiz Lugar / Lekua: Montehermoso. Centro Cultural. Vitoria Gasteiz Fechas / Datak: 16/11/2007-06/01/2008 Coordinación / Koordinatzailea: Almudena Díez Montaje / Muntatze lanak: Arteka

Catálogo / Katalogoa Título / Izenburua: Iñaki Cerrajería. Economías del deseo. 2004–2007 Edición / Argitarapena: Montehermoso. Centro Cultural. Vitoria Gasteiz Coordinación / Koordinatzailea: Almudena Díez Diseño y maquetación / Diseinua eta maketazioa: One.Off. Cultura y Comunicación Visual Textos / testuak: Beatriz Herráez Traducciones / Itzulpenak: Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Fotografías / Argazkiak: Miguel A. Quintas Fotomecánica / fotomekanika: L`arte Impresión / Imprimatze lanak: Color Imán ISBN: 978-84-96845-06-0 Depósito Legal / Lege gordailua:

El Centro Cultural Montehermoso presenta la muestra titulada “Economías del deseo (2004– 2007)”, una propuesta expositiva que recoge distintas series de trabajos, pintura y fotografía, realizadas en los últimos años por Iñaki Cerrajería. El trabajo de Cerrajería se construye a partir de imágenes de distintos formatos, y gamas de color, que son presentadas de forma conjunta a modo de murales que se expanden en las salas del centro. Piezas que trazan un recorrido por la producción reciente del artista, permitiendo al espectador aproximarse a los temas y modos de hacer siempre presentes en sus obras. Una exposición que es, asimismo, una ocasión excepcional para comprender muchas de las reflexiones que se repiten en la producción del artista, a través del cuestionamiento constante de ideas como las de la autoría, o las sucesivas crisis de la práctica pictórica. Esperamos que tanto la exposición, como el catálogo que se publica con motivo de la misma, sean una oportunidad para acercar al público la producción del creador, así como los nuevos lenguajes y discursos presentes en el territorio de la práctica artística contemporánea.

Montehermoso kulturuneak “Desioaren ekonomiak (2004-2007)” izeneko erakusketa aurkezten du, zeinean Iñaki Cerrajeríak tazken urteetan osatutako zenbait pintura eta argazki sail biltzen baita. Cerrajeríaren lana hainbat formatutako irudiak eta kolore gamak oinarritzat hartuta eraikitzen da: horiek elkarren ondoan aurkezten dira, kulturuneko aretoetan hedatzen diren horma-irudien gisara. Pieza horiek artistaren lan berriaren ibilbidea zedarritzen dute, ikusleak haren jardunean beti agertu diren gai eta moduetara hurbiltzeko aukera izan dezan. Halaber, erakusketa aukera bikaina da artistaren lanean errepikatzen diren gogoetetako asko ulertzeko, hala nola zenbait ideia (egiletzarena, esaterako) etengabe zalantzan jartzea, edo margogintzan izandako hurrenez hurrengo krisiak. Bai erakusketa bai harekin loturik argitaratzen den katalogoa jendeari sortzailearen produkzioa hurbiltzeko aukera izatea espero dugu, bai eta jardun artistiko garaikidearen alorrean lantzen ari diren lengoaia eta diskurtso berriak ezagutzeko ere. Maite Berrocal Cebrián Concejala del Área de Educación, Cultura y Deporte Hezkuntza, Kultura eta Kirol Arloko zinegotzi ordezkaria


EconomĂ­as del deseo 2004-2007


Pintura, ROJO Y NEGRO. 2004

economíats del deseo“Economías del deseo (2004-2007)” es el título de la exposición con la que Iñaki Cerrajería (Vitoria-Gasteiz, 1957) presenta una selección de las obras realizadas durante un periodo de tiempo que abarca los cuatro últimos años. Una muestra que es asimismo el cierre de una etapa de trabajo, y que se materializa en la acumulación de grupos de imágenes distribuidos sobre muros cubiertos con distintos colores en el espacio de Montehermoso. Pinturas y fotografías producto de la aplicación de distintos métodos de ejecución pictórica, y de estudio del color, cuyos títulos son referencias directas a los elementos que los estructuran: turquesa; verde y amarillo; azul y negro; verde, azul y amarillo; azul, naranja y rojo; azul y naranja; rojo y negro; sky blue; noir blue; golden blue; dourado; the greens; le rouge cramoisi; grey silver; verde pisello; yellow pink; rouge; gelb; gorria; urdina; bianco rosso; salmón azul; green pink; blauw; o blanco negro. “Contenedores de color” como fragmentos sucesivos de una reflexión constante, la desarrollada por el artista, en torno a los modos de hacer “posibles” y el cuestionamiento del propio “oficio” de pintor. La serie de trabajos expuestos -y catalogados en

ECONOMÍAS DEL DESEO DESIOAREN AURREZKIA. 2004-2007) “Desioaren ekpnomiak 2004-2007)” izenburua jarri dio Iñaki Cerrajeríak (Gasteiz, 1957) azken lau urteetan egindako lanen aukeraketa eskaintzen duen erakusketa honi. Era berean, lan aro baten amaiera da erakusketa. Montehermosoko espazioko hormak hainbat kolorez margotu dira, eta haien gainean banatu irudi multzoak. Pintura eta argazkiak sortzerakoan margotzeko eta kolorea aztertzeko hainbat metodo erabili dira, eta lanen izenburuek egituratzen dituzten osagaiei egiten diete aipamen zuzena: turquesa; verde y amarillo; azul y negro; verde, azul y amarillo; azul, naranja y rojo; azul y naranja; rojo y negro; sky blue; noir blue; golden blue; dourado; the greens; le rouge cramoisi; grey silver; verde pisello; yellow pink; rouge; gelb; gorria; urdina; bianco rosso; salmón azul; green pink; blauw; blanco negro. “Kolore edukiontziak” dira, artistak egikera “posibleei” eta margolari “lanbideari” berari buruz egindako hausnarketa etengabearen hurrenez hurrengo zatiak. Erakusketan jarritako lanak –zeinak “amaiera” asmoaren barruan katalogatu baitira argitalpen


Economías del deseo. Trayecto Galeria. 2004 economías del deseo

10

esta publicación, como parte del mencionado propósito de “conclusión”- son composiciones murales que se completan en el propio espacio de la muestra a partir de la asociación de elementos producidos de manera autónoma en el estudio. Asociaciones imprevistas construidas con pinturas de distintos formatos, donde la presencia física de los materiales, del óleo empleado en su manufactura, recorre los métodos de aplicación más diversos; desde superficies aguadas, a las más pastosas; de la ausencia total del color o el uso del negro, al empleo de tintas estridentes. Superficies que funcionan a modo de registros de una acción, la de “depositar pintura” sobre el lienzo, que surge del recorrido operado por Cerrajería hacia la producción de unas piezas donde se muestra y oculta, de manera sistemática, distintos momentos de la actividad desarrollada en el taller. Cuadros configurando grupos de trabajos sin límites pre-establecidos, que se completan con imágenes fotográficas reencuadradas, manipuladas digitalmente por el artista hasta perder su nitidez y que, de alguna forma, han sido “ des-

honetan– estudioan banaka taxututako osagaiak baliatuz erakustaretoan bertan biribiltzen diren konposizio muralak dira. Ezusteko asoziazioak dira, tamaina ezberdinetako margoez eraikiak, zeinetan materialen –lantzeko erabili den olioaren– presentzia fisikoa nabarmena baita, askotariko metodoak erabili baitira lana gauzatzeko: pintura geruza meheak edo lodiagoak, kolorerik eza edo beltzaren erabilera, tinta deigarriak... Geruza horien zeregina ekintza bat, oihalaren gainean “pintura ezartzea” hain zuzen, erregistratzea da; Cerrajeríak lantegian garatutako jardueraren zenbait une sistematikoki agerian jartzen eta ezkutatzen dituzten piezak sortzeko egin duen bidearen ondorioa da hori. Margoek aurretik ezarritako mugarik ez duten lan multzoak osatzen dituzte, eta horien osagarri argazki irudiak ditugu: artistak digitalki manipulatu ditu argazkiak, zehaztasuna kentzeraino eta, nolabait, pinturaren esparrura “desbideratu” ditu, ezein oinarri figuratibotik aldendu, kolore hedatuzko multzoetan sartzeko. “Desioaren ekonomiak” erakustaretoan bana-

viadas” hacia el territorio pictórico, distanciadas de cualquier referente figurativo para integrarse en los grupos de color expandido. “Economías del deseo” termina su construcción a partir de las asociaciones intermitentes que se despliegan en el espacio de la muestra, de la relación de estos conjuntos murales con los colores que cubren los muros de las salas donde se presentan; tonos chillones y saturados -naranjas, azules, amarillos o verdes- sobre las paredes, o fragmentando el espacio a modo de frisos. A partir de la transformación del cubo blanco en una suerte de “laboratorio” donde se distribuyen las piezas, se determina finalmente el resultado del proceso, habilitando con ello un nuevo taller abierto y reactivo que incluye al espectador como elemento del estudio. Una pintura -casi “contextual”- que problematiza la cuestión de los límites de lo pictórico a partir de la aplicación imprevista de las fórmulas más “convencionales”, y del uso de los elementos básicos del “oficio”. Un proceso que va a simultanear acciones contrapuestas y, en cierto modo, casi contradictorias; fragmentos

tzen diren aldizkako asoziazioez biribiltzen da osotara, multzoek geletako hormak estaltzen dituzten koloreekin duten erlazioaz: tonu deigarri eta saturatuak (laranjak, urdinak, horiak eta berdeak) hormen gainean, edo espazioa zatituz frisoen antzera. Kubo zuria piezak banatzeko “laborategi” antzeko bat bihurtuta zehazten da azkenean prozesuaren emaitza: lantegi ireki eta erreaktibo berria egokitzen da horrela, zeinean ikuslea estudioaren osagaia baita. Pintura ia “kontestual” horrek zalantzan jartzen ditu margolaritzaren mugak, ezustean formula “konbentzionalenak” eta “lanbidearen” oinarrizko osagaiak erabiliz. Prozesu horretan ekintza kontrajarriek eta, neurri batean, kontraesankorrek bat egingo dute: oihalaren gainean finkatzen diren oroitzapen zatiak, gero “isildu” egingo direnak, hurrenez hurrengo informazio geruzak (kolore eta testurak) gainjarriz. Palimpsesto gisa eraikitako irudiak dira, uneen, denboraren finkatzaileak, artistaren aurreko erakusketetan –Amarica aretoan 1996an “La pintura, un instante” izenburuz aurkeztutakoak, esate-


Economías del deseo. Trayecto Galeria. 2004 economías del deseo

12

de la memoria que se fijan sobre el lienzo para ser posteriormente “silenciados” por la superposición de capas de información sucesivas –de color y texturas. Imágenes que se construyen como palimpsestos, fijadores de instantes, de tiempo, y que son “objetos” ya presentes en muestras anteriores del artista como la presentada en la Sala Amárica en el año 1996 con el título de “La pintura, un instante”. Una exposición, y una obra, que es una tentativa obstinada por abordar cuestiones siempre presentes en la producción del artista; las de la pertinencia de la práctica pictórica en el presente, o en palabras del propio Cerrajería; “la posición del artista..., ante la necesidad de la práctica de la pintura y de su producción, en definitiva, del propio hecho de pintar”. Las respuestas, o cuando menos las acciones con las que el artista enfrenta estos interrogantes, son la serie de obras expuestas; pinturas que se desprende de cualquier ornamento, en una investigación continuada en torno a los elementos estructurales del oficio –de la materia y el color-, y que “ra-

rako– jadanik presente zeuden “objektuak”. Erakusketa, eta lana oro har, artistaren produkzioan beti izan diren gaiei heltzeko ahalegin setatia da: gaur egun margolaritza bidezkoa ote den, edo, Cerrajeríaren beraren hitzetan, “artistaren jarrera margotu beharraren eta haren produkzioaren aurrean, azken batean, margotzearen beraren aurrean”. Erakusketako lan multzoak dira erantzunak, edo gutxienez artistak galderei aurre egiteko gauzatzen dituenak: apainduretatik gabetutako margoak, lanbidearen egiturazko osagaien (materia eta kolorea) etengabeko ikerketan –pintatzeko ekintzaren berrikusketa amaigabean irtenbide posibleak “muturrera” daramatzatenak–, pinturak jasan dituen hurrenez hurrengo krisiak edo aukera hori hautatzearen benetako esanahia. Zalantza horiei estudio barruko jardun mekaniko eta ia errutinazkoaz erantzuten die egileak, eta horren emaitza oihalen azalean uneak, zatiak, oroitzapenak eta irudiak katalogatzea da, “artxibo” ezegonkor eta iragankor baten geruzak osatzeko. Eraikitako azalera horiek aldian behin “zu-

dicalizan” las posibles soluciones de esa revisión constante del hecho pictórico, las crisis sucesivas a las que la pintura se ha visto sujeta, o el sentido último que la elección de ésta opción plantea. Incertidumbres a las que el autor contesta con el proceder mecánico –casi rutinario en el interior del estudio-, y que se traduce en la catalogación de instantes, fragmentos, recuerdos e imágenes, en las superficies de las telas, para conformar distintas capas de un “archivo” precario, y temporal. Superficies construidas, que son “corregidas” –tachadas, disueltas, ocultadas- de manera intermitente, en una actividad pictórica que se aleja de cualquier manual o fórmula de uso, para problematizar, más aun si cabe, las posibles respuestas. Una acción radical de “gasto improductivo”, que es al tiempo un lugar de oposición frente a cualquier sistema –económico- consensuado, una declaración de intenciones, y un programa –no rentable– de “gestos y actitud”.

zendu” egiten dira –urratu, lausotu, estali–, ezein eskuliburu edo erabilera formulatatik aldentzen den margolaritzan, erantzun posibleak ahal bada are gehiago zalantzan jartzeko. “Gastu antzuko” ekintza erradikala, zeina aldi berean edozein sistema (ekonomiko) adosturi aurka egiteko leku bat, asmoen adierazpen bat eta “keinu eta jarrera” programa bat (ez errentagarria) baita. v


DESIRE ECONOMIES(2004-2007)

economías del deseo

Iñaki Cerrajería (Vitoria-Gasteiz, 1957) presents an exhibition under the title “Desire Economies (2004-2007)”, a selection of the works he has created during the last four years. This showing is, at the same time, a working phase closure, materialised in the gathering of groups of images distributed on walls painted in different colours in the Montehermoso exhibition space. Paintings and photographs that are the result of different painting methods and colour research, under titles directly reflecting the structuring elements: turquesa; verde and amarillo; azul and negro; verde, azul and Pintura, ROSA. 2004 amarillo; azul, naranja and rojo; azul 14 and naranja; rojo and negro; sky blue; noir blue; golden blue; DOURADO; the greens; le rouge cramoisi; grey silver; verde pisello; yellow pink; rouge; gelb; gorria; urdina; bianco rosso; salmón azul; green pink; blauw; or blanco negro. “Colour containers” as successive fragments of the artist’s constant reflection on how to make ‘possibles’ and the questioning of the painter’s ‘job’ itself.

This series of works exhibited and catalogued in this publication as part of this intention of “conclusion!–are mural compositions that the exhibition space itself completes from the association of elements that are autonomously produced in the studio. Unexpected associations, built with different format paints, where the physical presence of the materials, of the oil used in their creation, are carried out by the most diverse application methods; from watered to pasty surfaces; from the total absence of colour or the use of black to the use of loud colours. Surfaces acting as the registers of an action; the action of “putting paint” on the canvas, emerging from Cerrajería’s route towards the production of these pieces, showing and hiding, in a systematic way, different moments of the activity developed kin the workshop. Paintings shaping work teams with no pre-set limits, completed by re-framed photographic images, which the artist has transformed digitally until they have lost their sharpness and which, in some way, have been “deflected” towards a pictorial territory, far away from any figurative reference to be integrated into the expanded colour groups. “Desire Economies” is finished from the intermittent associations within the exhibition space, from the relationship of these mural assemblies with the colours covering the walls of the halls in which they are exhibited; garish and saturated colours –oranges, blues, yellows or greens– on the walls, or breaking the space as if they were friezes. The transformation of the white cube in a kind of “laboratory” where the pieces are distributed, finally determines the result of the process, enabling a new open and reactive workshop including the audience as a research element. A painting –almost “contextual”–problematising the question of the limits of the pictorial from the unexpected application of the most “conventional” formulas and of the use of basic elements, like the “job”. A process that simultaneously includes opposing and, in some way, almost contradictory actions; fragments of memory fixing on the canvas to be later “silenced” due to the superposition of successive information layers –of colour and texture. Images that are built as palimpsests, fixers of instants, of time, that are “objects” already present in previous showings by the artist, such as the one presented in the Amarica Hall in 1996 under the title “La pintura, un instante” (Painting, an instant). An exhibition, and a wok, that is an obstinate tentative to tackle questions that are always present in the artist’s production; the relevance of the pictorial practice at present or, as Cerrajería himself says, “the artist’s position..., in view of the need to practice painting and produce it, in short, of the fact of painting itself”. The responses, or at least the actions with which the artist faces these questions, are the exhibited series of works; paintings that gather any kind of ornament, in a continuous research around the structural elements of the job –of the matter and the colour-, and that “radicalise” the possible solutions of this constant review of the pictorial fact, the successive crisis the painting has suffered, or the last sense shown by the selection of this option. Uncertainties the author answers by his mechanical behaviour –almost routine inside the studio–, which entails the cataloguing of instants, fragments, memories and images, in the clothes’ surfaces, to shape different layers of a precarious and temporary “archive”. Built surfaces, which are “corrected” –crossed out, dissolved, hidden- in an intermittent way, in a pictorial activity getting far from any manual or formula of use, to problematise, even more if possible, the possible answers. A radical action of “unproductive expense”, which is, at the same time, a place for opposing to any agreed –economic- system, a declaration of intent, and a –unprofitableprogramme of “gestures and attitude”.


« [...] la producción social es tan sólo la propia producción deseante en condiciones determinadas. Nosotros decimos que el campo social está inmediatamente recorrido por el deseo, que es su producto históricamente determinado, y que la libido no necesita ninguna mediación ni sublimación, ninguna operación psíquica, ninguna transformación, para cargar las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Sólo hay el deseo y lo social, y nada más.» Gilles Deleuze– Felix Guattari, El Antiedipo,(1.972)

economías del deseo

16

Pintura. BLANCO Y NEGRO. 2004 «[...] giza produkzioa, baldintza jakinetan ematen den desiratzen den produkzioa da. Guk esaten dugu, alor soziala desioak baldintzatzen duela, desioa bere produktua da eta historikoki determinatuta dago. Libidoak ez du inongo bitartekotzarik edo sublimaziorik behar, ez du inongo eragiketa psikikorik edo transformaziorik vbehar indar produktiboak eta produkzio harremanak indartzeko. Dagoen bakarra desioa eta soziala dena da. Ezer gehiago ez”. Gilles Deleuze- Felix Guattari, El Antiedipo,(1 972) « [...] social production is purely and simply desiring-production itself under determinate conditions. We maintain that the social field is immediately invested by desire, that it is the historically determined product of desire, and that libido ha no need of any mediation or sublimation, any physic operation, any transformation, in order to invade and invest the productive forces and the relations of production. There is only desire and the social and nothing else. » Gilles Deleuze & Felix Guattari, Anti-Oedipus, (1972)


economĂ­as del deseo

18

NERO, 2004


economĂ­as del deseo

20


22 23

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


economĂ­as del deseo

24

Pintura. AZUL. 2004


Pintura, AMARILLO. 2004


29 economĂ­as del deeo

Pintura. NARANJA. 2004


30 31

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


economĂ­as del deseo

32

Pintura. ROJO. 2004


34 35

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


Pintura. TURQUESA. 2004

37 economĂ­as del deeo

37


38 39

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


40

Pintura, AZUL NEGRO. 2004


economĂ­as del deseo

42 NOIR BLUE, 2005


44 45

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


economías del deeo

46

GOLDEN BLUE, 2007


48 49

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


economĂ­as del deseo

50 DOURADO. 2007


economĂ­as del deseo 52 AZZURRO. 2007


50 x 50

economías del deseo

54

LE ROUGE CRAMOISI, 2007


56 57

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


economĂ­as del deseo

58

LE JAUNE. 2007


60

ARANCIONE. 2007

GORRIA. 2007

URDIÑA. 2007


economĂ­as del deseo

62 THE GREENS. 2007


economĂ­as del deseo

64

YELLOW PINK. 2006


economĂ­as del deseo

66

BLANCO NEGRO. 2006


68

SALMÓN AZUL. 2007

BIANCO ROSSO. 2007

CHIARO. 2007

GREEN COUNTRY. 2007

69


economías del deseo

70

VERDE PISELLO. 2006v


economĂ­as del deseo

72

GREY SILVER, 2006


74

VERDE Aテ選L. 2007

PROCESS BLUE. 2007

GIALLO. 2007


economĂ­as del deseo

76 ROT GRUN. 2007


economĂ­as del deseo

78 SKY BLUE. 2007


economĂ­as del deseo

VERT ROUGE. 2007


82

AZUL BRILLANTE. 2007

BIANCO ROSSO, 2007

CREMISI. 2007


economías del deseo

84

GRIS AZUL CARMÍN. 2007


economĂ­as del deseo

86 BLEU CIEL. 2007


economías del deseo

88

ROUGE TURQUOISE. 2007


90

GREEN PINK, 2007

BLAUW. 2007

BLACK WITHE, 2007


92

GELB. 2006


economías del deseo

94

Pintura. VERDE AZUL Y AMARILLO. 2005


96 97

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


98 99

economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo


economĂ­as del deseo

100 Pintura. VERDE AZUL. 2005


economĂ­as del deseo

102

Pintura. AZUL NARANJA Y ROJO. 2005


economĂ­as del deseo

104


economĂ­as del deseo

106

Pintura. ROJO. NEGRO. 2005


economĂ­as del deseo

108

Pintura. VERDE AMARILLO. 2004


economĂ­as del deseo

110 ORANGE. 2007


economĂ­as del deseo

112


economĂ­as del deseo

economĂ­as del deseo

114 115


economías del deseo

116

GORRIA URDINA VERDEA. 2007


economĂ­as del deseo

118

Pintura. AZUL Y NARANJA. 2007


economĂ­as del deseo

120

AZUL GASOINA. 2007


BiografĂ­a / Biografia / Biography


IÑAKI CERRAJERÍA (Vitoria-Gasteiz, 1957) 1976-78. Estudios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla 1979-80. Estudios en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao

Exposiciones individuales / Bakarkako erakusketak / Solo shows 1981

Arteder 81, Bilbao.

1984

Galería Sicomoro, Miranda de Ebro, Burgos.

1985

Galería Windsor, Bilbao. Sala Luis de Ajuria, Vitoria-Gasteiz.

1990 1991

Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz. Museo de San Telmo, San Sebastián.

1993

“Señuelo”, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.

1994

Arco 94, Stand Trayecto Galería, Madrid. Casa de Cultura, Basauri, Vizcaya. Arteclío, Pamplona.

1996

“Un instante. La pintura”, Sala Amárica, Vitoria-Gasteiz. Galería Pilar Barrio y Valle Quintana, Madrid.

1998

“Obra única” (con Juan Carlos Meana), Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz Espacio 36, Zamora.

1999

Galería D.V., San Sebastián.

2000

Galería Vanguardia, Bilbao.

2004

“Economías del deseo”, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.

2007

“Economías del deseo.2004-2007”, Montehermoso, Vitoria-Gasteiz

125 economías del deseo

economías del deseo

124


Exposiciones Colectivas / Talde erakusketak / Group shows Colectiva de la C.A.P., Vitoria-Gasteiz.

1980

Bienal Ciudad de Vitoria.

1981

Realización del vídeo “Carteles”, Arteder 81, Bilbao. Colectiva Sala Luis de Ajuria, Vitoria-Gasteiz.

1982

“No sólo exposición”, Casa de Cultura, Vitoria-Gasteiz. “El retrato”, itinerante por Bilbao, Pamplona y San Sebastián. “La naturaleza en el arte”, Galería Windsor, Bilbao. “Homenaje a George Brassens”, Vitoria-Gasteiz.

1983

“Autorretratos”, itinerante por San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona. “Homenaje a Alberto González”, Galería Ederti, Bilbao. “Exposición prodamnificados inundaciones de Bilbao”, Galería Windsor, Bilbao.

1984

“Gure Artea 84”, Itinerante por Sala de Exposiciones del Banco de Bilbao, Sala San Prudencio de Vitoria-Gasteiz, Museo de San Telmo de San Sebastián, Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y Casa Lis de Salamanca. “4 Pintores “, Galería Sen, Madrid.

1985

“Coordenaada”, Sala San Prudencio, Vitoria-Gasteiz. “Imágenes”, C.A.P. de Álava, Vitoria-Gasteiz. “Exposición Colectiva de artistas alaveses”, Ayuntamiento de Baracaldo. “Sin título”, Palacio de Sástago de Zaragoza y Aula de Cultura de Bilbao.

1986

“Gure Artea 86”, itinerante por Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Zamora.

1987

Exposición Homenaje al Bombardeo de Gernika.

1988

II Anual Amárica, Sala Amárica, Vitoria-Gasteiz. 1995

III Certamen Nacional de Pintura de La General, Centro Cultural La General, Granada Primer Foro Atlántico de Arte Contemporáneo, Stand Trayecto Galería, Palacio de Exposiciones y Congresos de Galicia, Santiago de Compostela. Art 26´95,Stand de Trayecto Galería, Basilea, Suiza. “Homenaje a Miguel Hernández”, Museo Gustavo de Maeztu, Estella, Navarra. “Plástica Contemporánea. Vitoria Arte-Gasteiz”, Depósito de Aguas, Vitoria-Gasteiz.

1996

Art 27´96, Stand de Trayecto Galería, Basilea, Suiza. “Colección Testimonio 1995-1996”, Caja de Ahorros y Pensiones, Barcelona; Nueva Sala de Exposiciones Banco Herrero; Sala de Exposiciones Café Español, Oviedo.

1997

“Edalontzia”, Arsenal, Bilbao. “Colección Pública. Selección de artistas vascos y navarros”, Planetarium, Pamplona. “Pintores Vascos en las colecciones de las Cajas de Ahorros”, itinerante por Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz. 127 Selección Premio L´Oreal, Salas del Conde Duque, Madrid. VI Bienal de Pintura “Ciudad de Pamplona”, Sala de Armas de la Ciudadela, Pamplona. Tercer Foro Atlántico de Arte Contemporáneo, Stand Trayecto Galería, Santiago de Compostela. “Vitoria-Gasteiz en el arte”. La pintura y escultura en Álava, siglo XIX y XX, Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz.

“Araba Gaztea-Álava Joven”, itinerante por Andorra, Pamplona, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Zaragoza.

1998

Arco´98 , Trayecto Galería, Madrid. “Athetic Club 1898-1998. Arte en la Catedral”, Sala Rekalde, Bilbao.

1989

“Orman”, Sala Amárica, Vitoria-Gasteiz. “Territorios”, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.

1999

1990

“Objetivo-Subjetivo”, Canal de Isabel II, Madrid. “Artistas Alaveses”, Basauri, Vizcaya. “Naturalmente”, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.

“Col.lecció d´Art Contemporani del Museo de Bellas de Alava”, Sala Leandre Cristòfol, Lleida.

2000

Feria Hotel Londres, Valencia. “Abstrac-to”, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz Art-Forum, Stand Trayecto Galería, Berlín. “La Generación de los ochenta en el Museo de Bellas Artes de Álava, Arco’00, Madrid. “La im-prudencia”, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz

2001

Arco´01, Stand Trayecto Galería, Madrid. “Los noventa en el Museo de Bellas Artes de Álava”, Sala Amárica, Vitoria-Gasteiz. Okupgraf, Ediciones de Arte Leku, Canarias. “La Generación de los ochenta en el Museo de Bellas Artes de Álava”, Andorra la Vella.

1992

Arco 92, Stand de Trayecto Galería, Madrid. Capital Galería de Arte, Bilbao.

1993

Art 24´93, Stand de Trayecto Galería, Basilea, Suiza.

1994

“Colección Pública II. Museo de Bellas Artes de Álava”, Sala Amárica, Vitoria-Gasteiz Arco 94, Stand Museo de Bellas Artes de Álava, Madrid. “Arteiz. Colección 1992”, Sala Olaguibel, Vitoria-Gasteiz. “Dilaciones, exenciones y preceptos”, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.

economías del deseo

economías del deseo

126

1979


2003

“En construcción.exponer/exponerse”, Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz.

2004

“Intrasentidos. Otras miradas a la colección”, Artium Vitoria “Sinsentido, prólogo “, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz.

2005

Arco’05 , Stand Trayecto Galería , Madrid [...] Después de la pintura , Trayecto Galeria , Vitoria-Gasteiz

2006

“Adquisiciones Recientes”, Museo Artium, Vitoria –Gasteiz “Homenaje a Xabin Egaña”, Espacio Zuloa, Vitoria-Gasteiz

Bienal de Zamora , Zamora Colectiva, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz Art Valencia, Valencia.

Becas / Bekak / Grants Premios / Sariak / Prizes

economías del deseo

1981-82-83.

Arteder, Gobierno Vasco.

1986.

Beca de Creación Artística, Diputación Foral de Álava.

1993.

II Anual Amárica de Artes Plásticas, Museo de Bellas Artes de Álava.

Catálogos de exposiciones Erakusketen Katalogoak Art Fairs Catalogues

– –

Colecciones / Bildumak / Collections

Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco. Caja Vital Kutxa, Vitoria-Gasteiz. Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián. Fundación La Caixa, Barcelona. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

– – –

AGACE :Euskadi contemporánea. ARCO 94 , Agace, 1994. (Textos de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Euskadi y de Germán de la LLave “Racionalidad, reflexión, perplejidad”). ARTEIZ.Asociación de Coleccionistas de Arte: Colección 1992 Vitoria-Gasteiz, , Arteiz, 1994. (Texto de Daniel Castillejo “Algunas reflexiones” ). AULA DE CULTURA: Sin título. Titulurik gabe, Bilbao, Caja de Ahorros Municipal, 1985. ( Texto de Sara González de Aspuru). AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz : No sólo exposición, Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1982. AYUNTAMIENTO DE BASAURI: “Señuelo”, Basauri, 1994.(Texto de Fernando Illana).(Exposición individual). BILBAO BIZKAIA KUTXA: “Pintores Vascos en las colecciones de las Cajas de Ahorros”, Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa Donostia Kutxa, Vital Kutxa, 1997. (Textos de Javier San Martín). CAJA PROVINCIAL DE ALAVA : Coordenaada , Vitoria-Gasteiz, Caja Provincial de Álava, 1985 .(Textos de la Asociación Alavesa de Artistas y de Mª Jesús Beriain). III CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA LA GENERAL,Granada, Fundación Caja General de Granada, 1995. COMISION GERNIKA 37–87 (Javier Víar, Satur Abón, Xavier Sáenz de Gorbea), Artea Gernikan , Gernika, Comisión Gernika 37–87, 1987. COMUNIDAD DE MADRID : Objetivo–Subjetivo , Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, 1990 . (Textos de Lola Garrido “Sugerir más que constatar” y de Javier Olivares “La venganza de la imagen”). DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Sin título ,VitoriaGasteiz, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1985. DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA: II Anual Amárica de Artes Plásticas, Vitoria-Gasteiz, Sala Amárica, 1994.(Textos de Javier San Martín y Pedro de Sancristóval).

– – – –

DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA: Iñaki Cerrajería. Un instante.La pintura, Vitoria-Gasteiz, Sala Amárica, 1996. ( Texto de Santiago Olmo).(Exposición Individual) DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA: Presente remoto. La década de los noventa en el Museo de Bellas Artes de Álava,Vitoria-Gasteiz, 2001 (Texto de Javier San Martín) DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA: Remirada. La década de los ochenta en el Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2000. (Textos de Victoria Combalía, Mariano Navarro y Xabier Sáenz de Gorbea) 1er. FORO ATLÁNTICO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, Santiago de Compostela, Varios, 1995. 3 er. FORO ATLÁNTICO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, Santiago de Compostela, Varios, 1997 GOBIERNO VASCO: Gure Artea 84, Vitoria-Gasteiz, 129 Gobierno Vasco, Departamento de Cultura, 1984 GOBIERNO VASCO : Gure Artea 86 ,VitoriaGasteiz, Gobierno Vasco, Departamento de Cultura y Turismo, 1986.( Texto de Germán Yanke “La carta de Domenico Gargiolli”). MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA :Araba Gastea–Álava Joven , Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1987. (Texto de Ignacio Díaz Balerdi “Geometría de lo idéntico”). MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA: La Generación de los 80: Pintura del Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de San Sebastián, 1987. (Texto de Pedro Sancristóval ). MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA : Colección Pública II. Museo de Bellas Artes de Álava.. Ingresos Arte de arte contemporáneo 1991–1993 , Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1994. (Texto de Gloria Picazo). MUSEO DE SAN TELMO : Iñaki Cerrajería , San Sebastián, Patronato Municipal de Cultura, 1991. (Texto de Juan Manuel Bonet ). (Exposición Individual). PLANETARIO DE PAMPLONA: Colección Pública. Visiones de Arte Contemporáneo Navarro y Vasco en el Museo de Bellas Artes de Álava, Pamplona, Planetario de Pamplona, Museo Gustavo de Maeztu, Diputación Foral de Álava, 1997 (Texto de economías del deseo

Ediciones de la Sala Amárica, Casa de Cultura de Basauri. “Gótico pero exótico”. Palacio Escoriaza- Esquivel, Artium, Vitoria-Gasteiz.

2007

128

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY

2002


– –

– – –

economías del deseo

130

– – –

Artemis Olaizola “Los lenguajes del tiempo”. SALA DE EXPOSICIONES REKALDE: Athletic Club 1898–1998. Arte en la Catedral, Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, 1998 (Textos de Jorge Barandiaran, Javier González de Durana y Javier Viar). TRAYECTO GALERÍA : Territorios , Vitoria-Gasteiz, Trayecto Galería,1989. TRAYECTO GALERÍA : Iñaki Cerrajería , VitoriaGasteiz, Trayecto Galería, 1990. (Textos de Paco Juan Costa y de Sara González de Aspuru). (Exposición individual). TRAYECTO GALERÍA : Naturalmente , VitoriaGasteiz, Trayecto Galería, 1990. (Textos de Sara González de Aspuru y de Conchita Igartua). TRAYECTO GALERÍA : Señuelo. Iñaki Cerrajería , Vitoria-Gasteiz, Trayecto Galería, 1993. (Texto de Sara González de Aspuru). (Exposición individual). TRAYECTO GALERIA: La im–prudecia, VitoriaGasteiz, Trayecto Galería, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2002. ( Textos de Daniel Castillejo y José Angel Arteche) VITORIA ARTE GASTEIZ. Plástica contemporánea,Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Caja Vital Kutxa, 1995 ARTIUM, Centro Museo Vasco de Arte Contermporáneo: Gótico pero exotico , VitoriaGasteiz, 2002 CENTRO CULTURAL MONTERMOSO , En construcción, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, 2003

Catálogos de ferias de arte Arte azokaren katalogoak Art fairs catalogues – – – –

Arteder´81 Ferias de ARCO, Madrid Feria Art Basel, Suiza Feria Art–Forum, Berlín.

– –

Vascos, XV Vols., San Sebastián, LUR, 1994, Arte V. MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA .Colección pública. Museo de Bellas Artes de Álava.Ingresos de Arte Contemporáneo (1982–1990), VitoriaGasteiz, Diputación Foral de Alava, 1991. MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA, Ingresos de arte contemporáneo (1994–1996).Colección Pública IV, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1997. XESQUI CASTAÑER (ed.), Arte y Arquitectura en el País Vasco, El Patrimonio del románico al siglo XX, San Sebastián, Nerea, 2003, p. 155. VARIOS : 1. Artistas, en Francisco CALVO SERRALLER (Dir:) Enciclopedia del arte español del siglo XX , 2 Vol., Madrid, Mondadori, 1991; Vol. 1 , p. 184. VARIOS : Pintura 1 , en Miguel GONZÁLEZ SAN ROMÁN (Dir:) Plástica contemporánea .Tendencias actuales, 2 Vol., Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, 1985. (Texto de Sara González de Aspuru). VARIOS : El arte en la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Vitoria-Gasteiz, Caja Vital Kutxa, 1996, p. 116

Revistas / Aldizkariak / Magazines – – – – – – –

OLIVARES, Rosa : “Iñaki Cerrajería”, Revista Lápiz, Nº 126, Noviembre, 1996, pp. 78–79 Ars Mediterranea.Dossier Euskadi 1998,(Coordinado por TERESA BERIGUISTAIN). Dossier y cd rom FERNANDEZ, Alicia : “Iñaki Cerrajería”, Revista Arte y Parte, Nº 19, Febrero–marzo,1999 ARTETXE, José Angel : “Abstrac to...”, Revista Lápiz, Nº 164 , Junio, 2000 FERNANDEZ, Alicia : “Iñaki Cerrajería”, Revista Arte y Parte, Nº 28, Agosto–septiembre,2000 FERNANDEZ, Alicia : Suplemento ABC, Abril, 2004. HERRÁEZ, Beatriz: Revista Exit, Nº 3 , Mayo,2004

Monografías / Monografiak / Monographs

Televisión / Telebista / Television

– –

AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz : Fondos de Arte Contermporáneo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ( 1960 – 2003), Vitoria-Gasteiz, 2003 ( p. 166) MARRODAN , Mario Ángel : Diccionario de Pintores Vascos , 5 Vol. , Madrid, Ediciones Beramar,S.A., 1989, Vol. 1 , pp. 267–268. MARTINEZ GORRIARAN, Carlos: El arte y los artistas vascos de 1966 a 1993, en Nosotros los

Programa “Forum”, EITB, Emisión 4 de mayo de 2004.

Relación de obras / Artelanen zerrenda / Works list 131


pág. 8. Pintura, ROJO Y NEGRO. 2004 2 piezas, 65 x 135 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm Colección particular

pág.19 NERO, 2004 Acrílico sobre lienzo 195 x 195 cm

pág.14 Pintura , ROSA. 2004 2 piezas, 65 x 135 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x 65 cm

pág.16 Pintura, BLANCO Y NEGRO. 2004 2 piezas, 65 x 135 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x 65 cm

Colección particular

Colección particular

pág.25 Pintura, AZUL , 2004 4 piezas, 255 x 221 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cm 1 acrílico sobre lienzo, 100 x 100 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x 65 cm

pág.26 Pintura, AMARILLO 6 piezas, 240 X 485 cm (total) 2 cibachrome, 65 x 65 cm c.u. 1 óleo sobre lienzo, 200 x 172 cm 2 acrílicos sobre lienzo, 100 x 100 cm c.u. 1 acrílico sobre lienzo, 134 x 200 cm Colección Artium

pág.28 Pintura, NARANJA , 2004 6 piezas, 220 x 396 cm (total) 2 cibachrome, 65 x 65 c.u. 1 acrílico sobre lienzo, 100 x 100 cm 1 acrílico sobre lienzo, 200 x 134 cm 1 acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cm

pág.32 Pintura, ROJO , 2004 4 piezas, 200 x 421 cm (total) 1 cibachrome, 85 x 65 cm 1 óleo sobre lienzo, 200 x 172 cm 1 acrílico sobre lienzo, 100 x 100 cm 1 acrílico sobre lienzo, 200 x 134 cm- 1

pág.36 Pintura, TURQUESA , 2004 3 piezas, 195 x 300 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 100 x 100 cm 1 acrílico sobre lienzo, 195 x 195 cm


pág.43 NOIR BLUE, 2005 Acrílico sobre lienzo 134 x 200 cm

pág.47 GOLDEN BLUE, 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 162 x 130 cm

pág.61 URDIÑA, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.63 THE GREENS, 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 162 x 130 cm

pág.65 YELOW PINK, 2006 Óleo sobre lienzo 130 x 130 cm

pág.51 DOURADO, 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 162 x 130 cm

pág.53 AZZURRO. 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 162 x 130 cm

pág.55 LE ROUGE CRAMOISI, 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 162 x 130 cm

pág.67 BLANCO NEGRO, 2006 Óleo sobre lienzo 130 x 130 cm

pág.68 SALMÓN AZUL. 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.69 GREEN COUNTRY, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.59 LE JAUNE. 2007 Acrílico sobre lienzo 65 x 100 cm

pág.60 ARANCIONE. 2007 Óleo sobre lienzo 50 X 50 cm

pág.61 GORRIA, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.69 BIANCO ROSSO, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.71 VERDE PISELLO, 2006 Óleo sobre lienzo 130 x 130 cm

pág.41 Pintura, AZUL NEGRO , 2004 2 piezas, 65 x 135 cm (total) -1 cibachrome, 65 x 65 cm -1 acrílico sobre lienzo, 65 x 65 cm Colección particular

pág.69 CHIARO. 2007 Óleo sobre lienzo 50 X 50 cm


pág.73 GREY SILVER, 2006 Óleo sobre lienzo 130 x 130 cm

pág 74 VERDE AÑIL. 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm.

pág 75 PROCESS BLUE. 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.83 CREMISI. 2007 Óleo sobre lienzo 50 X 50 cm

pág.85 GRIS AZUL CARMÍN, 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 150 x 150 cm

pág.87 BLEU CIEL, 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 150 x 150 cm

pág.75 GIALLO. 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.77 ROT GRUN. 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 200 x 177 cm

pág.79 SKY BLUE. 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 195 x 195 cm

pág.89 ROUGE TURQUOISE. 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 177 x 200 cm

pág.90 GREEN PINK, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.91 BLAUW, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.81 VERT ROUGE. 2007 Acrílico y óleo sobre lienzo 150 x 150 cm

pág.82 AZUL BRILLANTE. 2007 Óleo sobre lienzo 50 X 50 cm

pág.83 BIANCO ROSSO, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.91 BLACK WITHE, 2007 Óleo sobre lienzo 65 X 65 cm

pág.93 GELB, 2006 Óleo sobre lienzo 50 x 134 cm

pág.95 Pintura, VERDE AZUL Y AMARILLO. 2005 4 piezas, 140 x 170, cm (total) 1 cibachrome sobre aluminio, 65 x 85 cm 1 Óleo sobre lienzo, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 50 x 50 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x 100 cm


pág.101 Pintura, VERDE AZUL. 2005 4 piezas, 145 x 140 cm (total) 1 cibachrome sobre aluminio, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 50 x 50 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x 100 cm

pág.103 Pintura, AZUL NARANJA Y ROJO. 2005 3 piezas, 155 X 120 cm (total) 1 cibachrome sobre aluminio, 65 x 85 cm 1 acrílico sobre lienzo, 50 x 50 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x 100 cm

pág.107 pintura,ROJO, NEGRO. 2005 2 piezas, 65 x 165 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x100 cm

pág.108 Pintura VERDE AMARILLO. 2004 2 piezas, 65 x 135 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x65 cm

pág.111 ORANGE. 2007 2 piezas, 65 x 165 cm (total) 1 cibachrome, 65 x 65 cm 1 acrílico sobre lienzo, 65 x100 cm

pág.117 GORRIA URDINA VERDEA. 2007 óleo sobre lienzo 97 x 130 cm 2 piezas 97 x 65 c.u

pág.118 Pintura, AZUL Y NARANJA. 2007 2 piezas, 130 x 162 cm (total) 2 Óleos sobre lienzo, 130 x 81 cm

pág.121 AZUL GASOINA. 2007 3 piezas 170 x 170 cm. (total) 1 cibachrome sobre aluminio 65 x 85 cm. 1 óleo sobre lienzo 100 x 10 cm 1 óleo sobre lienzo 65 x 163 cm

Colección particular


Economías del Deseo 2004-2007  

exposicion de Iñaki Cerrajería en el Centro Cultural Montehemoso de Vitoria-Gasteiz

Economías del Deseo 2004-2007  

exposicion de Iñaki Cerrajería en el Centro Cultural Montehemoso de Vitoria-Gasteiz

Advertisement